Patenty so značkou «synchronizácie»

Spôsob časovej synchronizácie využitím mobilných staníc v CDMA komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: 287389

Dátum: 28.07.2010

Autori: Tiedemann Edward, Wheatley Charles Iii

MPK: H04B 7/26, H04B 1/707

Značky: systéme, mobilných, synchronizácie, časovej, komunikačnom, spôsob, využitím, stanic

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob synchronizácie času druhej základňovej stanice s prvou základňovou stanicou podľa predloženého riešenia zahŕňa: zmeranie dĺžky (RTD1) oneskorenia obojsmernej cesty prenosov z prvej základňovej stanice (62) do mobilnej stanice (60) komunikujúcej s prvou základňovou stanicou (62) a späť ako signál (502) spätného spoja z mobilnej stanice (60) do prvej základňovej stanice (62) zmeranie, v mobilnej stanici (60), prvého časového rozdielu...

Spôsob synchronizácie v systéme základňovej stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17799

Dátum: 28.12.2009

Autori: Maurice François, Sirdey Renaud

MPK: H04W 92/12, H04W 56/00

Značky: synchronizácie, systéme, základňovej, spôsob, stanice

Text:

...základne podradených vysielačov-prijímačov základňovej stanice sú spriahnuté sčasovou základňou nadradeného vysielača-prijímača základňovej stanice vždy uzamknutím miestneho oscilátora podradeného vysielača-prijímača základňovej stanice vrežime PLL, obnovovaním referenčnej frekvencie z nadradeného vysielača-prijímača základňovej stanice askopírovaním času GSM nadradeného vysielača-prijímača základňovej stanice do podradeného...

Spôsob synchronizácie a prenosu informácií v komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9046

Dátum: 18.01.2006

Autor: Popovic Branislav

MPK: H04B 7/00, H04L 27/26, H04L 7/04...

Značky: systéme, přenosu, synchronizácie, spôsob, komunikačnom, informácií

Text:

...synchronizačnćho signálu zDokumentu 1 vygenerovaná pomocou IDFT s N z 128 vzoriek, scyklickým prefixom 10 vzoriek, jezobrazená na obrázku l.0010 Vzorec (2) vysvetľuje široký trojuholníkovitý tvar diferenciálnej korelačnej funkcie na obrázku 1. Malé skreslenia trojuholníkového tvaru pochádzajú z tluktuácií obálky signálu. Čiže z (2) možno vidieť, že diferenciálna korelácia závisí od obálky synchronizačného signálu tak, že rôzne...

Spôsob prenosu a/alebo synchronizácie aspoň jednej zložky multiplexného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279753

Dátum: 09.08.1995

Autori: Viallevieille Alain, Conchis Joël, Seguin Michel

MPK: H04L 7/04, H04H 1/00, H04H 3/00...

Značky: přenosu, aspoň, spôsob, multiplexného, signálu, synchronizácie, jednej, zložky

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou spôsobu synchronizácie aspoň jednej analógovej zložky multiplexného signálu obsahujúceho aspoň jeden kanál digitálnych informácií je, že na strane vysielania sa do kanálu vloží prídavný kanál s digitálnymi informáciami, ktorého znaky nesú signál synchronizácie umožňujúci sfázovanie digitálnych informácií. Na strane príjmu je signál synchronizácie detekovaný a umožní synchronizáciu uvedenej analógovej zložky a digitálnych informácií...

Zapojenie pre automatické prepínanie časovej konštanty synchronizácie televízneho prijímača pri reprodukcii obrazu z videomagnetofónu cez videokonektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 253912

Dátum: 17.12.1987

Autor: Bodi Andrej

MPK: H04N 5/782

Značky: zapojenie, prepínanie, prijímača, videomagnetofónu, automatické, televízneho, reprodukcii, synchronizácie, časovej, videokonektor, konstanty, obrazů

Text:

...modulu automatického prepínača pripojené na videokonektor.vynález odstraňuje nutnost obsluhy zapnutého televízneho prijímača pri jeho spolupráci s videomagnetotonom. V režime videomagnetoionu, prehrávanie, budú obvody prijímača prepnuté na príjem signálu z videomagnetofonu cez videokonektor. V ktoromkoľvek inom režime videomagnetofonu a pri jeho vypnutí sa obvody prijímača automaticky prepnú na príjem televízneho sig 4nálu, ktorý bol...

Spôsob synchronizácie sériovo prenášaných dát

Načítavanie...

Číslo patentu: 234999

Dátum: 15.01.1987

Autor: Cingel Štefan

MPK: H04B 3/04

Značky: prenášaných, sériovo, synchronizácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob synchronizácie sériovo prenášaných dát umožňuje určiť rýchlosť vysielania dát na strane príjmu zo synchronizačného signálu vysielaného pred každým byteom dát a tým zabezpečiť synchronnosť práce prijímača s vysielačom. Spôsob synchronizácie je využiteľný mimo oblasť sériového prenosu dát pri použití komerčných magnetofónov vo funkcií veľkokapacitných externých pamätí počítačov a mikropočítačov.