Patenty so značkou «symetrický»

Riadiace zapojenie pre bipolárny symetrický tranzistor

Načítavanie...

Číslo patentu: 280397

Dátum: 10.05.1995

Autor: Zierhut Hermann

MPK: H03K 17/04, G06F 13/40, H03K 17/62...

Značky: zapojenie, symetrický, bipolárny, tranzistor, riadiace

Zhrnutie / Anotácia:

Riadiace zapojenie na bipolárny symetrický tranzistor má na obidve pracovné elektródy (21, 22) bipolárneho tranzistora (1), ktorý je vytvorený ako tranzistor s dvojitým emitorom, zapojené vždy jedno prvé prúdové zrkadlové zapojenie (5, 6), pričom obidve zrkadlové zapojenia (5, 6) sú svojimi bázami navzájom spojené a ich kolektory sú zapojené vždy na ďalšie inverzné prúdové zrkadlové zapojenia (7, 8), ktoré sú spojené vždy s bázou jedného z...

Symetrický stabilizovaný zdroj se závislými proudovými pojistkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 267862

Dátum: 12.02.1990

Autor: Šticha Petr

MPK: H02M 3/135

Značky: symetrický, pojistkami, stabilizovaný, závislými, zdroj, proudovými

Text:

...záporného napětí operačního zesilovače ll v záporné větvi je spojen se společným bodem prvního odporu Ž a zápornáho polu iiltračního kondenzátoru Q v této záporné větvi a zároveň se vstupem napětového závěsu Zł, vstup kladného napětí tohoto operačního zesilovače il je připojen k anodě první diody A obvodu v kladné větvi a jeho invertující vstup je uzemněn. Vstup záporného napětí operačního zesilovače lg v kladné větvi je uzemněn, jeho vstup...

Zařízení pro čelní opracování nábojů v symetricky otočných součástech, zvláště v kuželových kolech

Načítavanie...

Číslo patentu: 264017

Dátum: 12.05.1989

Autori: Dietl Bernard, Krause Bodo, Prick Manfred

MPK: B23B 29/06

Značky: čelní, symetrický, opracování, zvláště, součástech, kolech, zařízení, otočných, nábojů, kuželových

Text:

...cynnopw 2, K KOTOpOMý omaocnwca Bpamawmeecn nepwuxanbno nepememaeuoe nýncnocoönenue nn KDEHHGHHH pemymeľo HHCTDYMEHTQ 4.Hą HHCTpyMeHTaHbHOM cynnopre 2 saxpennen epmawens 6, na BHYTDGHHBŘ nonepxHOCTH KOTODQTO pacnonomeua Hanpaannmman rnnbsa 7, UpHqeMCKDHb 3 Hme H KOHqeHTpnqHo no orñomennm K npncnocoöneuum uns KPEHBEHHH HHCTpyMeHTa 4.B Hnmnmm uacwb Bnemnero Kouwypa Hanpasnammeň PHHb 3 H 7 ynHpaeTCH ynop Pnyönnm ropuesaunx 8 c perynnpoaoqnmmn...

Symetrický náhon pracovních vřeteníků brusky na klikové hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 257612

Dátum: 16.05.1988

Autor: Novotný Miroslav

MPK: B24B 47/12

Značky: brusky, hřídele, náhon, vřeteníku, klikové, pracovních, symetrický

Text:

...ve většině pŕípadů za osou broušení proti brousicímu kctouči znesnadňuje vhodné umístění a upevnění sledovací opěrky a měřidel.Elektrické pohony pracovních vřeteníků bývají realizovány synchronně pracujícími elektromotory. Dosud známé pohony se stejnosměrnými nebo asynchronními elektromotory nezaručují synchronní chod s dostatečnou přesností, nebo jsou při splnění tohoto požadavku značně komplikovaná a finančně náročné.Uvedené nevýhody...

Symetrický poschodový polygón

Načítavanie...

Číslo patentu: 247269

Dátum: 15.01.1988

Autor: Neumann Oldoich

MPK: G01B 21/22

Značky: polygón, symetrický, poschodový

Text:

...uložené tak, že sú vzájomne pootočené o ostrý uhol a sú pevne spojené.Hlavnou prednosťou symetrického poschodového polygónu podľa vynálezu je, že z niekoľkých, najlepšie z dvoch až šiestich troj- až dvanásťbokých polygónov možno vytvorit polygón s veľkým počtom funkčných plôch pri súčasnom zachovaní malých rozmerov., čo je z hľadiska jeho aplikácie v metrológii a v. priemyselnej praxi výhodné. Ďalšou prednosťou je možnosť použitia...

Symetrický tranzistorový impulzovací kľúč

Načítavanie...

Číslo patentu: 238415

Dátum: 15.05.1987

Autor: Balko Gregor

MPK: H03K 19/20

Značky: tranzistorový, impulzovací, kľúč, symetrický

Zhrnutie / Anotácia:

Symetrický tranzistorový impulzovací kľúč je určený pre tlačidlové impulzné číselnice. S daným zapojením je možné dosiahnúť pri impulzovaní najnižší jednosmerný odpor, ktorý je rozhodujúci pre max. dosah účastníckej linky. Malý jednosmerný odpor nám zabezpečí zapojenie impulzovacieho kľúča pred usmerňovacím mostíkom.

Ústrojí pro pohon osově symetricky uspořádaných zásobníků, zejména bubnových mlýnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248257

Dátum: 12.02.1987

Autori: Tausche Frank, Scharon Dieter, Ribke Helmut, Thiers Eberhard, Kothe Jost, Schmidt Kurt, Hein Horst, Ziebart Siegfried, Steffens Eberhard, Van Der Seylberg Hans-peter

MPK: B02C 17/24

Značky: zásobníku, pohon, mlýnů, uspořádaných, ústrojí, symetrický, zejména, bubnových, osové

Text:

...Gonee nopoöno c nonomàm npnnepą ncnonneamn, nr. 1 VCłeMaTnqecKoe nsoőpaxeuue óapaöanaoü Mennnum. ónr. 2 Paspeš cremu.peaepnyapa co croponu npuaoa. mur. 3 ľľaàpes no A-A no mur.2.Ha Hr.1 cxeMaTHqecKu npencraBneHa.Gapa 6 aHHan Ménbňua c pemeunem, coownercrnenuo Hsoôperenm. Hpu 3 TOM cwopoua aeoMoro nana öapaöaanoň MenbHnnu ćxoncrpyupoaana B nonmnnmuxax c nosuoxnocrbm yxmoaoro cMemeHnn oőmenssecrnmn cnoco 6 oM nocpecTnoM uenrpannuo...

Symetrický diferenciál najmä pre automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 234875

Dátum: 15.01.1987

Autor: Turanský Dušan

MPK: F16H 1/38

Značky: symetrický, diferenciál, automobily, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zjednodušenie konštrukcie, výroby a montáže symetrického diferenciálu. Tento účel sa dosahuje tým, že v klietke je pomocou čapov otočne a posuvne uložená páka s ramenami, ktoré sú uložené pomocou guľových kĺbov v pravom a ľavom hriadeli. Guľové kĺby sú v hriadeľoch umiestnené excentricky.

Symetrický diferenciál s hydraulickým odporom

Načítavanie...

Číslo patentu: 234689

Dátum: 01.01.1987

Autor: Turanský Dušan

MPK: F16H 1/38

Značky: symetrický, odporom, diferenciál, hydraulickým

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zjednodušenie konštrukcie, výroby a montáže diferenciálu s hydraulickým odporom a zlepšenie jeho funkčných vlastností. Tento účel sa dosahuje tým, že v klietke je vložený valec s cložkami, v ktorých je pomocou piestov otočne a posuvne uložená páka s ramenami, ktoré sú uložené pomocou guľových kĺbov v pravom a ľavom hriadeli. Guľové kĺby sú v hriadeľoch umiestnené excentricky. Čelá piestov sú prepojené vývrtom, v ktorom je...

Symetrický chromitý komplex

Načítavanie...

Číslo patentu: 245963

Dátum: 13.02.1986

Autori: Kiehl Harry, Ellinger Eberhard

MPK: C09B 45/26

Značky: chromitý, symetrický, komplex

Text:

...mi vlastnostmi zvláště pak vysokými stálosťmi a rozpust nostýve vodě, sortiment dosúd známých 21 meta 1 okomplexníehApomocí 55 dilů bezvodého uhličitanu sodného ve 450 dílechvody při teplotě 60 °C Vzníklý roztok se za míchání uvede do kopulačního reaktoru obsahujíoího roztok.159 dílůvamonné solí 1-diazo-2-nafťol-4-sulfokyseliny ve 400 dílech vody. Reakční směs se za míchání udržuje po dobu 1 hna tešlotě 60 °C a potê se zvýši na 95 °C a...

Symetricky 1,4-disubstituované piperazinové deriváty a jejich dihydrochloridy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226459

Dátum: 15.11.1985

Autori: Valenta Vladimír, Němec Jiří, Protiva Miroslav

Značky: jejich, dihydrochloridy, piperazinové, symetrický, 1,4-disubstituované, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Symetricky 1,4-disubstituované piperazinové deriváty obecného vzorce I, ve kterém Ar značí 2,4,5-trichlorfenyl, 2,4,6-trimetylfenyl nebo 4-brom-3,5-dimetylfenyl, X značí atom kyslíku nebo skupinu NH a n je 2 nebo 3, a jejich dihydrochloridy.

Zařízení na frézování tvarových částí obrobku, tvořených kombinací rotačních a obecných ploch, symetricky rozložených podle jeho osy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225870

Dátum: 15.10.1985

Autor: Dvořák Dalibor

Značky: zařízení, kombinací, obrobků, ploch, rozložených, podle, symetrický, obecných, frézování, tvarových, tvořených, rotačních, částí

Zhrnutie / Anotácia:

Obrobek 1 je upnut na přípravku 2, který je otočně uložen na horním konci prvního hřídele 3, neotočně suvně uloženého v prvním ložisku 5 rámu 7 zařízení a opatřeného na svém dolním konci prvním závitem 64, v němž je závitově uložen první šroub 8, pevně spojený s čtvrtým kuželovým kolem 11. Kuželové kolo 11 je otočně uloženo v rámu 7 a mechanicky spojeno s rotorem třetího motoru 60 a zabírá s pátým kuželovým kolem 13, pevně spojeným s druhým...

Bočníkově kompenzovaný symetrický zářič

Načítavanie...

Číslo patentu: 215838

Dátum: 20.12.1983

Autor: Jindra Zdeněk

Značky: zářič, symetrický, kompenzovaný, bočníkově

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká bočníkově kompenzovaného symetrického zářiče, který má vícedrátovou válcovou plochu, vytvářející dipól, zakončený náběhovými kužely, přičemž k vícedrátové ploše je přes izolační závěs připojen napáječ a uvnitř vícedrátové válcové plochy jsou jednak v koncích přilehlých k náběhovým kuželům uspořádány pevné koncové rozpěrné kruhy, jednak ve směru k napáječi od nich v rozteči nastavovací kruhy a jednak uprostřed středový rozpěrný...