Patenty so značkou «svorka»

Pripájacia svorka pre elektrické prístroje, najmä ističe

Načítavanie...

Číslo patentu: 288330

Dátum: 07.01.2016

Autor: Hrůza Radek

MPK: H01H 71/08, H01H 73/20

Značky: svorka, najmä, ističe, prístroje, pripájacia, elektrické

Zhrnutie / Anotácia:

Pripájacia svorka pre elektrické prístroje, najmä ističe, pozostáva z pásoviny (1) vytvarovanej do podoby otvoreného strmeňa, obsahujúceho horné rameno (2), stojku (3) a spodné rameno (4), predĺžené o ľubovoľne natvarovaný výčnelok (5) na pripojenie nadväzujúcej elektrovodnej dráhy vnútri elektrického prístroja. Spodné rameno (4) pásoviny (1) je obopnuté uzatvoreným strmeňom (6) v tvare rámčeka, ktorého horná časť je závitovo spojená s...

Zarezávacia pripojovacia svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6506

Dátum: 03.09.2013

Autor: Lezo Jozef

MPK: H01R 4/24

Značky: svorka, pripojovacia, zarezávacia

Text:

...z účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Podstatné výhoda spočíva najmä v tom, že zarezávacia pripojovacia svorka má malé rozmery, nízke výrobné náklady a jednoduchú montáž. Zarezávacia pripojovacia svorka sa po správnom nainštalovaní na hlavný izolovaný vodič svojimi zarezávacími kontaktmi galvanicky spojí s jadrom vodiča a umožňuje na svojom odbočnom kontakte pripojiť odbočný-signalizačný vodič prierezu max. 2,5 mmz. Odbočný vodič je...

Univerzálna strmeňová svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6142

Dátum: 04.06.2012

Autor: Mikula Andrej

MPK: H01R 4/00

Značky: svorka, univerzálna, strmeňová

Text:

...prstencovú manžetu tvarovo zodpovedajúcu potrebe ñxovania čapu v otvore. Spodná časť telesa strmeňa je tvarovaná do podoby písmena V, pričom v jeho najnižšej časti je výhodne tvarovaný žliabok kruhového profilu na ľahšie stredové usadenie káblového vodiča. Vnútorný pohyblivý segment je tvarovaný tak, že priestorovo uzatvára pomyselný objem určený na upevnenie káblových vodičov. Pracovná plocha vnútorného segmentu je vybavená jemným...

Hadicová svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20357

Dátum: 06.09.2011

Autor: Miessmer Stefan

MPK: F16L 33/035

Značky: svorka, hadicová

Text:

...hadicovej0012 Uskutočnenie hadicovej svorky podľa nároku 14 sa hodí predovšetkým pre airbagy,pričom prerazenia plánované vo vnútomom úseku zvieracieho pásu spôsobujú zakotvenie0013 Vďalšom uskutočnení podľa nároku 15 sa hadicová svorka hodí pre upínaciezariadenie pracujúce so závitovkou. Stručný opis obrázkov0014 Príklady uskutočnenia vynálezu sú v nasledujúcom texte bližšie vysvetlené pomocouObrázok perspektívne znázomenie hadicovej...

Seizmická svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19724

Dátum: 20.12.2010

Autori: Gulbrandsen Peder, Tedesco Lee, Lehane James

MPK: E04B 9/12

Značky: seizmická, svorka

Text:

...s výhodou jednodielny výlisok vytvorený z vhodného kovu, napríklad z (0,028) 0,7 mm hrubého plechu zo žiarovo galvanizovanej (HDG) ocele. Geometrický tvar seizmickej svorky 10 budeopísaný s ohľadom na jej usporiadanie v namontovanom stave.0008 V pohľade zhora, znázornenom na obr. 6, má svorka 10 všeobecne tvar písmena T. Svorka 10 je v podstate symetrická okolo stredovej vertikálnej roviny, ktorá sa po namontovaní na T-prvok zhoduje s rovinou...

Bezskrutková pripojovacia svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16947

Dátum: 12.10.2010

Autori: Schepe Walter, Ramm Andreas

MPK: H01R 13/05, H01R 4/48, H01R 13/11...

Značky: pripojovacia, bezskrutková, svorka

Text:

...ramena jeďalej dané napr. pri pripojovaccj a spojovacej svorky podľa dokumentu DE 10 2004 045025 B 3.0008 Podobné svorkové pripojenie je ďalej opísané napr. pri pripojovacej a spojovacej svorky podľa dokumentu DE 39 11 459 Al, pričom je však namiesto prierezovej plochy medzi obojstranne klenutou dolnou hranou svorkového otvoru svorkovej pružiny a priečnyrn klenutímna dolnej strane kontaktného prvku upnutý a elektricky kontaktovaný vodič.0009...

Hadicová svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20490

Dátum: 09.07.2010

Autor: Miessmer Stefan

MPK: F16L 33/025

Značky: hadicová, svorka

Text:

...druhu je podľa nároku 7 obzvlášť výhodné, aby bolo Vyhĺbenie plánované V časti vnútomého koncového úseku zvieracieho pásu pod upínacím uškom, lebo tam je relatívne posunutie medzi zvieracím pásom ahadícou najväčšie. Zároveň defonnácia materiálu zvieracieho pásu na tomto mieste spôsobuje vystuženie, ktoré pôsobí protivydutiu zvieracieho pásu pod upínacím uškom.0014 V ďalšom uskutočnení vynálezu podľa nároku 8 môže vyrazenie vyčnievajúce...

Rúrková svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12247

Dátum: 05.01.2010

Autori: Huber René, Baggenstos Roger, Hausheer Roman

MPK: F16L 33/207, F16L 33/025

Značky: svorka, rúrková

Text:

...zrejmé uzatvorený, pričom podľa obrázka 8 ohyb 34 navzájom spája oba konce v oblasti uška 11. Uško 11 môže byt vytvarované rôzne. Podľa obrázka 3 má dve bočné úchytné prehĺbenia 36 tak, že uško 11 sa môže zachytiť a stlačiť pomocou tu nezobrazených klieští. Prstencový úsek 10 sa týmto zmenší a dosadne okolo rúry 5 a zalisuje ju tak, že rebrá 38 nátrubku 3 sa zahrabú z vnútomej strany do rúry 5. Zvierací krúžok 9 pozostáva výhodne z vhodného...

Pružiaca upínacia svorka a koľajnicová upevňovacia zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19677

Dátum: 02.09.2009

Autori: Steidl Michael, Esfandiyari Farhad, Bösterling Winfried

MPK: E01B 9/30, E01B 9/48

Značky: upevňovacia, upínacia, pružiaca, svorka, koľajnicová, zostava

Text:

...sila môže narásť natoľko,že hlava podvalovej skrutky už naďalej nevstupuje pod koľajnicovú pätku, ale ohýba sa v smere A pohybu. Výsledkom tohoupevňovacej zostavy sa ohnuté podvalové skrutky musia odskrutkovať a nahradiť novými skrutkami, čo je náročné na čas a náklady, avšak to všetko vytvára podstatné problémy V rámci automatizovaného zostavovania koľají. Existujúce stroje na pokladanie koľajníc nie sú často konfigurované tak, aby...

Usporiadanie pevnej tabule na prírube karosérie a pripevňovacia svorka na montáž pevnej tabule

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17533

Dátum: 17.07.2009

Autori: Knupfer Guido, Herbst Erich, Scheufler Joachim, Bissinger Rainer

MPK: B60J 1/00

Značky: svorka, pevnej, karosérie, montáž, usporiadanie, pripevňovacia, prírube, tabule

Text:

...jednotlivých pracovných operácií vo vnútri vozidla.0011 Na montáž pevnej tabule na prírube karosérie je pritom použitá pripevňovacia svorka, ktorá je opatrené základným telesom v tvare puzdra, ktoré je opatrené radiálne smerom von orientovanou pätnou časťou a s odstupom od pätnej časti najmenej jedným radiálne od základného telesa smerom von vystupujúcim a v radiálnom smere poddajným ramienkom, ktoré tvoria pn/é pripevňovacie ústrojenstvo a...

Železničná koľajnicová svorka a prostriedok na upevňovaciu zostavu železničnej koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 286815

Dátum: 14.05.2009

Autori: Gardner Christopher, Marshall Barry

MPK: E01B 9/00

Značky: železničnej, koľajnicová, zostavu, prostriedok, upevňovaciu, svorka, železničná, kolajnice

Zhrnutie / Anotácia:

Železničná koľajnicová upevňovacia svorka (10) na použitie na železničnej koľajnicovej podkladovej doske (40) typu K-dosky, obsahujúca pozdĺžny diel ohnutý tak, že prvá a druhá koncová oblasť (11, 12) dielu tvorí príslušné spodné a horné ramenové časti, kedy spodná ramenová časť (11) tvorí základnú časť (19) svorky (10) na zasadenie do štrbiny (31) v podkladovej doske (40) a horná ramenová časť (12) vystupuje ďalej ako spodná ramenová časť na...

Hadicová svorka a nástroj na jej uzatvorenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286722

Dátum: 11.03.2009

Autori: Oetiker Hans, Meier Ulrich

MPK: F16L 33/02

Značky: svorka, uzatvorenie, nástroj, hadicová

Zhrnutie / Anotácia:

Z pásového materiálu vložky, ktorá sa používa pri obvyklých hadicových svorkách na premostenie štrbiny uška a je typicky zhotovená z ocele so skratkou X10CrNi18-8, s hrúbkou 0,3 mm, s obsahom uhlíka v rozsahu od 0,05 do 0,15 % hmotn., obsahom kremíka najviac 2,00 % hmotn., obsahom mangánu najviac 2,00 % hmotn., maximálnym obsahom fosforu 0,045 % hmotn. a obsahom síry menej ako 0,015 % hmotn., je vyrobená hadicová svorka na ohraničené priemery v...

Hadicová svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: 286558

Dátum: 08.12.2008

Autori: Oetiker Hans, Meier Ulrich

MPK: F16L 33/02

Značky: svorka, hadicová

Zhrnutie / Anotácia:

Na docielenie priebežne hladkej, bez medzier, vnútornej plochy hadicovej svorky, ktorá vychádza z možnej kratšej dĺžky pásového materiálu, má vnútorný koncový úsek (11) pásu jazýček (17), ktorého dĺžka predstavuje približne polovicu rozmeru, o ktorý je hadicová svorka pri utiahnutí zúžená. Jazýček (17) je v prvej polovici uťahovacieho pohybu vedený priečne na pozdĺžny smer pásu od výstupku (23) zasahujúceho do zárezu (24) vo vonkajšom úseku...

Svorka pre smaltované elektrické vodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16728

Dátum: 25.01.2008

Autor: Piovesan Gianni

MPK: H01R 4/24

Značky: elektrické, svorka, smaltované, vodiče

Text:

...ako doskovité teleso l 1.0014 Výstupky 13 smerujú proti sebe tak, že tvoria samocentrovací zúžený otvor 14 nanavedeníe vloženia elektrického vodiča 15 s izolačným smaltovaním.0015 Vodič 15 je zaistený medzi koncami 16 špičiek 17 výstupkov 13 a oporou 18vytvorenou na doskovitom telese 11 najbližšie ku koncom 16 špičiek 17.0016 Vodič 15 je usporiadaný tak, že jeho os je priečna vzhľadom na usporiadanie0017 Špičky 17 tvoria prerezávaciu štrbinu...

Zarezávacia pripojovacia svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4955

Dátum: 07.01.2008

Autor: Fric Róbert

MPK: H01R 4/24

Značky: svorka, zarezávacia, pripojovacia

Text:

...tak, že na pripájacom prvku 1 otočné uloženom v základnom telese 2 je upevnený párny počet navzájom pevne spojených kovových elementov 3, z ktorých každý sa skladá z ramena 4, pružnej časti 5 a zarezávacieho kontaktu 6 so zakrivenou hranou 7, pričom hrany kontaktov umiestnených oproti sebe sú zakrivené nesymetricky a zhodne so zakrivenim dráhy 8 otáčania elementov 3 s tým, že v rámci nábehovej časti 9 sú tieto hrany ostré a ich...

Svorka s upínacími čeľusťami na spojenie debniacich tabúľ

Načítavanie...

Číslo patentu: 285919

Dátum: 08.10.2007

Autor: Schüle Josef

MPK: E04G 17/04

Značky: svorka, spojenie, debniacich, upínacími, čeľusťami, tabúľ

Zhrnutie / Anotácia:

Svorka na spojenie debniacich tabúľ, ktoré majú aspoň dve okrajové steny (2) alebo okrajové profily s vonkajšou pozdĺžnou plochou (3) priliehajúce k sebe, pozostáva z upínacích čeľustí (4, 5), umiestnených na nosiči (6), a z ovládacieho prvku na natáčanie prvej upínacej čeľuste (4). Druhá upínacia čeľusť (5) je pevne spojená s nosičom (6) a zviera s ním konštantný uhol. Prvá upínacia čeľusť (4) je na nosiči (6) uložená otočne pomocou klinu (8),...

Svorka pre montáž rámu na stenu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17726

Dátum: 02.10.2007

Autori: Hanssens Wim, Vandewiele Willy Emiel Camiel

MPK: E06B 1/60

Značky: rámu, svorka, montáž, stěnu

Text:

...k otvoru zvlášť ked je pomôcka umiestnená tak, že upínací prst sa nachádza na vnútornej strane steny, toto zaručujedobré spojenie svorky podľa vynálezu k vonkajšej strane steny, nad ktorú je umiestnená svorka, čím sa zlepšuje vodotesný uzáver medzi rámom a stenou.0016 Tento prenos sily prebieha najúčinnejším spôsobom, keď je svorka prispôsobená pre vyvíjanie upínacej sily na časť steny, na ktorej je svorka umiestnená. Výhodné...

Svorka pre trubicový spoj v malom chladiacom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10982

Dátum: 04.09.2007

Autori: Hille Claudio Roberto, Link Rodrigo

MPK: F16L 33/035

Značky: svorka, systéme, chladiacom, trubicový, malom

Text:

...je pripojený jedným zo svojich koncov k vonkajšej časti vstupného vedenia plynu sacej komory,obvykle s umiestnením vo vnútri krytu l kompresora (obrázok 1), a má protiľahlý koniec osadený a zalisovaný do priľahlej častivnútornej steny krytu l, kde uvedený protiľahlý koniec susedí koncentricky so vstupnou sacou trubicou la. Počas štartu kompresora alebo počas jeho normálnej prevádzky je tlak vnútri trubicového spojovacieho prvku 3 nižší než...

Hadicová svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: 285760

Dátum: 27.06.2007

Autori: Oetiker Hans, Meier Ulrich

MPK: F16L 33/02

Značky: hadicová, svorka

Zhrnutie / Anotácia:

Pri otvorenej hadicovej svorke s prekrývajúcimi sa koncami pásky vonkajšia časť (11) pásky, vychádzajúc z jej konca, má otvor (12), zvlnenie (13), tzv. Oetikerovo uško (14), prerazený otvor - vybratie (15) a háčik (16). Zatiaľčo vnútorná časť (17) pásky, vychádzajúc z jej konca, má háčik (21) na zavesenie do otvoru (12), hladkú oblasť (20), preklenujúcu zvlnenie (13), uško (14) a jazýček (18) s výstupkom (19), prenikajúcim cez vybratie (15)....

Pripájacia svorka vodiča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12099

Dátum: 12.06.2007

Autori: Danninger Martin, Irsigler Thomas, Ehrlich Robert

MPK: H01R 4/52

Značky: svorka, pripájacia, vodiča

Text:

...následkom značne citelného odporu. ktorý pritom treba prekonať.0011 Pritom už nie je potrebné vybaviť uplnací otvor, v ktorom sa svorkový prvok pohybuje vlastným aretovacím úsekom na zaklapnutie svorkového prvku do jeho upínacej polohy.0012 Ďalej odpadá manuálne predpäté držanie ovládacieho prvku počas zavádzania vodiča do vstupného otvoru vodiča, pretože pripájacia svorka vodiča podľa vynálezu sa môže použiť varetovanej uvolñovacej polohe...

Koncovka alebo spojovacia svorka na oplášťovaný nadzemný kábel

Načítavanie...

Číslo patentu: 285087

Dátum: 18.05.2006

Autor: Turunen Harri

MPK: H01R 4/24, H01R 11/11

Značky: nadzemný, spojovacia, svorka, kábel, oplášťovaný, koncovka

Zhrnutie / Anotácia:

Koncovka alebo spojovacia svorka na oplášťovaný nadzemný kábel pozostávajúca z dvoch párov ozubených čeľustí (1, 2) stlačiteľných smerom k sebe, z upevňovacej skrutky (5) na pritláčanie čeľustí (1, 2) vzájomne k sebe a momentovej matice (11) na otáčanie upevňovacej skrutky (5). Momentová matica (11) je vybavená zlomovou čiarou (12). Upevňovacia skrutka (5) má hlavu (7), ktorá je v styku s momentovou maticou (11) prostredníctvom medziľahlej...

Bezzávitová pripojovacia rámová svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9956

Dátum: 03.02.2006

Autor: Ramm Andreas

MPK: H01R 4/52

Značky: svorka, pripojovacia, rámová, bezzávitová

Text:

...aby vodič, ktorý má byt pripojený, bol upnutý medzi rámom apripojovacím úsekom, že blokovacie zariadenie v blokovacej polohe drží rám V pozícii, v ktorej je Zvieracia pružina predpätá, a že ovládací prvok je vytvorený ako spúšťacie zariadenie, ktoréje schopné uvoľniť blokovaciu pozíciu pre rám, aby rameno pôsobilo.0012 Pretože v dôsledku toho je rám vsadený relatívne a priečne na pripojovací úsek v pláští posúvateľne a teda tvorí akýsi druh...

Svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3644

Dátum: 19.09.2005

Autori: Lopez Puche Nuria, Ceravalls Pujol Ramon

MPK: F16L 3/00

Značky: svorka

Text:

...tlačí proti nemu, a horný koniec vzdialenejší od uvedenej základne, ktorý zahŕňaprostriedky na zablokovanie obidvoch ramien, ked sú-3 uzavrené. vyznačujúcu sa tým, že zahŕňa V spodnom konci ramien pripojovacie prostriedky pre ústie pripevňovacieho zariadenia, pričom uvedené pripojovacie prostriedky pre pripevňovacie zariadenie zahŕňajú vybranie na spodnom konci ramien, majüce profil komplementárny k obrysu ústia zariadenia, pričom základňa...

Závesná svorka pre nízko-napäťový kábel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8796

Dátum: 16.09.2005

Autori: Depka Piotr, Julkunen Seppo

MPK: H02G 7/05

Značky: svorka, závěsná, kábel, nízko-napäťový

Text:

...do uvedených nastavovacích drážok 7.0012 Medzi nastavovacími drážkami 7 sú poskytnuté západky blokujúce premiestňovanie ča pov 5 v smere rozovierania zvieracieho ramena 4, a súčasne ešte umožňujúce ich vysúvanie znastavovacích drážok 7 V prípade, keď sa zvieracie rameno 4 pohybuje mierne proti zaťaženiu, ktoré je vyvíjané uvedenou pružinou 13.0013 V hore opísovanom uskutočnení je uvedená činnost zaistená tak, že pružinou 13 je tlačná pružina...

Bezskrutková klinová upínacia svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: 284466

Dátum: 21.03.2005

Autori: Linaschke Rolf, Faber Dietmar, Brettschneider Ulf, Großmann Steffen, Bily Libor

MPK: F16L 3/133, H02G 7/05, F16G 11/02...

Značky: bezskrutková, upínacia, klínová, svorka

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka bezskrutkovej klinovej upínacej svorky na upnutie hliníkových, aldrey-hliník-oceľových a aldrey-oceľových vodičových lán (5) na vonkajšie vedenia stredného a vysokého napätia. Diely (1.1, 1.2) upínacieho telesa (1) sú na vytvorenie klinovej komory (1.3) bez podrezaných plôch vyhotovené tak, že majú prierez v tvare písmena U, dosadajú koncami svojich postranných ramien na seba navzájom, prípadne stoja proti sebe navzájom a z...

Svorka a svorkový držiak

Načítavanie...

Číslo patentu: 283862

Dátum: 01.03.2004

Autori: Krönauer Karlhans, Schmid Monika, Weber Karsten, Klein Franz, Pfab Robert, Aigner Josef

MPK: A47G 25/48

Značky: držiak, svorka, svorkový

Zhrnutie / Anotácia:

Svorka (3) na usporiadanie na nosnom ramene (1) pozostáva jednak z prvej misky (10) a z druhej misky (20), z ktorých každá je vybavená dvoma bočnými záhybmi (11, 12 21, 22) na uloženie misiek (10, 20) na nosné rameno (1), pričom vždy dva proti sebe smerujúce záhyby (11, 22 12, 21) sú uložené na seba a vždy jeden záhyb (11, 21) každej misky (10, 20) je usporiadaný vnútri a druhý záhyb (12, 22) tej istej misky (10, 20) je usporiadaný vonku a...

Valčeková svorka na regulovanie prietokového množstva cez hadicu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 270

Dátum: 08.01.2004

Autor: Forberg Hans-jürgen

MPK: A61M 39/00

Značky: prietokového, množstva, hadicu, valčeková, svorka, regulovanie

Text:

...na tento účel spočíva V tom, že spodná plocha nastavovacieho žliabku a bočná vodiaca plocha podľa tohto vynálezu prebiehajú navzájom rovnobežne.Vynález V ďalšom bližšie objasníme pomocou príkladu uskutočnenia, znázomeného na priložených výkresoch. Tie znázorňujúObr. l prvý pozdĺžny rez príkladom uskutočnenia pozdĺž čiary D-D z obr. 2,Obr. 2 druhý pozdĺžny rez valčekovou svorkou pozdĺž čiary A-A z obr. l,Obr. 3 priečny rez pozdĺž čiary B-B z...

Prepojovacia svorka a uzemňovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3099

Dátum: 21.02.2003

Autor: Mühlberger Josef

MPK: H01R 4/66, H01R 4/64, H01R 4/58...

Značky: zariadenie, svorka, uzemňovacie, prepojovacia

Text:

...atď.0012 Dimenzovanie základnej uzemňovacej siete sa vykonáva s ohľadom na maximálne tepelné zaťaženie v prípade poruchy a na prípustné dotykové napätie na uzemňovacom zariadení. Dimenzovanie uzemňovacích zariadení jezrejmé pre príslušného odborníka a nie je tu ďalej vysvetľované.0013 U stavebných konštrukcií bez dostatočnej výstuže pre účely uzemnenia alebo s nedostatočnou výstužou pre tento účel sa dosiahne požadovaný odpor šírenia...

Svorka na prechodné alebo trvalé zovretie listov papiera alebo iných plošných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282978

Dátum: 12.12.2002

Autor: Van Ardenne Johanna Lamberta Maria

MPK: B42F 1/00

Značky: trvale, plošných, svorka, přechodné, listov, zovretie, iných, papiera, materiálov

Zhrnutie / Anotácia:

Svorka na prechodné alebo trvalé zovretie listov papiera alebo iných plošných materiálov, použiteľná samostatne a/alebo v kombinácii s inými prostriedkami, ku ktorým je pripevnená, pozostávajúca z jediného páru tenkého pásu pružného plochého materiálu prehnutého cez seba tak, že vymedzuje koncový ohyb prednej zvieracej čeľuste (1) a zadnej zvieracej čeľuste (2), z ktorých každá má jednak hornú časť, ktoré sú navzájom prepojené prostredníctvom...

Svorka otvoreného typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282935

Dátum: 05.12.2002

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16B 2/06, F16L 33/02

Značky: svorka, otvoreného

Zhrnutie / Anotácia:

Svorka otvoreného typu obsahuje zvierací pásik (11) majúci navzájom sa prekrývajúcu vnútornú pásikovú časť (11b) a vonkajšiu pásikovú časť (11a), mechanické vzájomné spojenie medzi vnútornou a vonkajšou pásikovou časťou (11b, 11a), upínací prostriedok (41) na upínanie svorky okolo predmetu, ktorý ňou má byť upevňovaný, a pružinový prostriedok (110), tvorený časťou samostatnou vzhľadom na zvierací pásik (11) a majúci konvexný tvar na vytváranie...

Upevňovacia svorka na spojovanie dielov z dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1266

Dátum: 10.07.2002

Autori: Reif Dieter, Bader Joachim

MPK: G06F 9/46

Značky: svorka, dielov, spojovanie, dřeva, upevňovacia

Text:

...doskami, čím nie je umožnenà žiadna cirkulácia vzduchu a nie je zohľadnené žiadne zmrštenie, takže tieto svorky nie sú vhodné do vonkajšieho0004 S patentového spisu US 2 066 813 je známe spojenie,usporiadané podobne ako opisaná svorka, ktorá má v dôsledkudlhších uholníkových pätiek styčné plochy a umožňuje ľahšievkladanie dosiek a navyše ma upevňovací otvor. Tieto spojovacie svorky sú vytvorené na upevnenie obkladových stenových dosiek, ako...

Samouťahovacia svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: 281713

Dátum: 11.05.2001

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16B 2/24, F16L 33/02

Značky: samouťahovacia, svorka

Zhrnutie / Anotácia:

Samouťahovacia svorka obsahuje zvierací pásik (21) vyrobený z pružinovej ocele, majúci cez seba presahujúcu vnútornú a vonkajšiu pásikovú časť (21a, 21b), pričom vnútorná pásiková časť (21a) zvieracieho pásika je vybavená jazýčkovitým útvarom so šírkou menšou, ako je šírka zvieracieho pásika, a vonkajšia pásiková časť (21b) je vybavená pretiahnutou štrbinou (22) na zasúvanie jazýčkovitého útvaru vnútornej pásikovej časti (21a). Vnútorná...

Nemagnetická strmeňová pripájacia svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2541

Dátum: 11.07.2000

Autor: Hamrák Stanislav

MPK: H01R 4/36, H01R 4/42, H01R 4/58...

Značky: strmeňová, nemagnetická, svorka, pripájacia

Text:

...vlastnosti, čím je zaručený stály styčný tlak na spoj. Svorka umožňuje obzvlášť spoľahlivé pripájanie hliníkových i medených vodičov sektorového í kruhového prierezu. Ďalšou jej výhodou je odolnosť, ktorá je vyššia ako normou stanovené sťahovacie momenty. Použitím nemagnetickej strmeňovej pripájacej svorky sa výrazne predĺži časový temiin revízii svorkových spojov. Svorka trvalo kompenzuje tečenie pripájaného hliníkového vodiča, jeho...

Svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280353

Dátum: 10.12.1999

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16L 33/00, F16B 2/08

Značky: svorka

Zhrnutie / Anotácia:

Svorka pozostáva zo zvieracieho pásika (11) s voľnými koncami preloženými cez seba a obsahujúceho mechanické spojovacie prostriedky na mechanické spojenie vzájomne sa presahujúcich koncov k sebe a prostriedky na vyvíjanie zvieracej sily na predmet, okolo ktorého je svorka upnutá. Zvierací pásik (11) je vytvorený z materiálu, ktorý v podstate nie je pružne preťahovateľný vo svojom pozdĺžnom smere a je vybavený v najmenej jednej pásikovej sekcii...

Svorka otvoreného typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280091

Dátum: 06.08.1999

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16L 33/00, F16B 2/08

Značky: svorka, otvoreného

Zhrnutie / Anotácia:

Svorka otvoreného typu na použitie na otáčavých častiach má zvieraciu pásku (11) majúcu páskové časti (11a, 11b), prekrývajúce sa v inštalovanom stave svorky okolo upínacieho predmetu, s mechanickým spojom na spojenie navzájom sa prekrývajúcich páskových častí, obsahujúcim aspoň jeden smerom von vybiehajúci hákovitý prvok (31', 32') uspôsobený na zasunutie do upevňovacieho otvoru vytvoreného v presahujúcej vonkajšej páskovej časti (11a) a s...

Prípojná svorka elektrického prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 279479

Dátum: 02.12.1998

Autori: Decelle Pierre-jean, Marie Philippe

MPK: H01R 9/00, H01R 4/30

Značky: prístroja, elektrického, přípojná, svorka

Zhrnutie / Anotácia:

Prípojná svorka (10) elektrického prístroja, obsahujúca jednak vodivý diel (6) priradený k izolačnému nosiču (1) a vybavený otvorom (8) so závitom a jednak zvieraciu skrutku (15), prechádzajúcu zvieracím strmeňom (9) a zavedenú do tohto otvoru (8), pričom nosič je vybavený prostriedkami na obmedzovanie posunu hlavy (12) skrutky (15) v smere vyskrutkovávania. Zvieracia skrutka (15) svorky (10) má takú dĺžku, že keď sa nachádza v stave svojho...

Svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: 281436

Dátum: 11.07.1995

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16L 33/02

Značky: svorka

Zhrnutie / Anotácia:

Bezstupňová svorka má zvierací pásik vybavený na jednom konci jazýčkovitým výbežkom (20) a na druhom konci (30) štrbinovitým otvorom (31). Smerom von vybiehajúce háčikové prostriedky (23) na jazýčkovitom výbežku (20) sú uspôsobené na záber s vyhnutou koncovou časťou (35) druhého konca, ktorá má takú dĺžku, že malá časť štrbinovitého otvoru je prítomná vo vyhnutej koncovej časti, v dôsledku čoho je hĺbka malej časti štrbinovitého otvoru...

Samouťahovacia svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: 281435

Dátum: 11.07.1995

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16L 33/02

Značky: svorka, samouťahovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Bezstupňová samouťahovacia svorka má prvú uvoľnenú polohu, v ktorej svorka vyvíja zvieracie pôsobenie, a druhú nezvieraciu polohu, v ktorej je svorka (11) pod predpätím v dôsledku svojej vlastnej pružnej schopnosti. Na zaisťovacie pridržiavanie svorky v jej druhej polohe je jeden koniec zvieracieho pásika vybavený jazýčkovitým výbežkom (20), zatiaľ čo druhý koniec je vybavený dvoma pozdĺžne usporiadanými štrbinovitými otvormi (36, 35),...

Svorka otvoreného typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281521

Dátum: 11.05.1994

Autor: Kenwright Eric

MPK: F16B 2/08, F16L 33/02

Značky: svorka, otvoreného

Zhrnutie / Anotácia:

Svorka má vzájomne sa presahujúcu vnútornú pásikovú časť (11a) a vonkajšiu pásikovú časť (11b), ktoré sú prispôsobené na mechanické vzájomné spojenie použitím najmenej jedného hákovitého člena (13, 12) a zodpovedajúceho zasúvacieho otvoru (15, 26). Obsahuje záberové členy (24, 25) nástroja, z ktorých jeden je upevnený na vonkajšej pásikovej časti (11b) a druhý na vnútornej pásikovej časti (11a). Záberový člen (24) vo forme žliabkovitého prelisu...

Svorka skrutkového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279636

Dátum: 11.05.1994

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16L 33/04

Značky: svorka, skrutkového

Zhrnutie / Anotácia:

Svorka obsahuje zvierací pásik (21), ktorého prvý koniec je prehnutý späť k sebe a je upevnený k časti zvieracieho pásika pod ním ležiacej tak, že tvorí prvú kapsovitú slučku (23), v ktorej je uložený prvý, aspoň čiastočne okrúhly uťahovací člen (24), ďalej samostatnú pásikovú časť (30), ktorej jeden koniec (32) je tiež prehnutý smerom dozadu na jeho obvodovo usporiadanú hlavnú časť (31) kvôli vytvoreniu druhej kapsovitej slučky (33), v ktorej...