Patenty so značkou «světlo»

Systém elektronického ovládania svetlo emitujúcich diód LED

Načítavanie...

Číslo patentu: 288267

Dátum: 01.04.2015

Autori: Teplý Jiří, Krejza Luboš, Kiml Aleš, Doubek Pavel, Burda Martin, Martinec Josef, Kovarik Michal

MPK: B61L 5/18, H05B 33/08

Značky: systém, diód, emitujúcich, elektronického, ovládania, světlo

Zhrnutie / Anotácia:

Systém elektronického ovládania svetlo emitujúcich diód, najmä na optickú signalizáciu v železničnej doprave, zahŕňa aspoň jeden stĺpec (SL1 až SLK) LED s prídavnými obvodmi. Na vstup striedavého alebo jednosmerného napätia systému je pripojený merací obvod (MOUI) vstupného napätia a prúdu, ktorý je svojím výstupom pripojený k bloku (ZM) zvyšujúceho meniča, obsahujúceho generátor impulzov (GI) a spínač (SP), svojimi meracími výstupmi je merací...

Modul diód emitujúcich svetlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5449

Dátum: 07.05.2010

Autor: Zavadský Marián

MPK: H05B 37/00, H05B 33/02

Značky: diód, modul, emitujúcich, světlo

Text:

...stabilizátora napätia je cez svetlo emitujúce diódy spojená s druhým pólom vonkajšieho napájacieho zdroja.Z hľadiska jednoduchosti výroby je výhodne použiť ako stabilizátor napätia vhodný typ na báze monolitického integrovaného obvodu, ktoré sú bežne komerčne dostupné V širokej škále typov a prevedení. Naopak,z hľadiska výšky výrobných nákladov je výhodnejšie použiť ako stabilizátor prúdu obvod pozostávajúci z diskrétnych prvkov. Ako plne...

Optický systém svetlo rozvádzajúceho zoskupenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15846

Dátum: 12.04.2010

Autori: Litwin Dariusz, Galas Jacek, Czyzewski Adam, Kryszczynski Tadeusz

MPK: F21S 8/00, F21V 5/04

Značky: rozvádzajúceho, zoskupenia, systém, opticky, světlo

Text:

...parametre optického systému so svetelné rozvádzajúcim zoskupením vyplýva z požiadaviek, týkajúcich sa viditelnosti dopravných značiek s premenlivým obsahom. Obraz diód, získaný v systéme podla vynálezu, je veľmi dobre viditeľný z veľkých vzdialenosti a konštrukcia systému. ako aj uplatnenie apertúrového povrchu zabezpečuje vylúčenie fantómového javu. Navyše, konštrukcia panelov ich umožňuje vyrábať ako tvarové dosky rozmerov...

Cenný alebo bezpečnostný dokument obsahujúci svetlovodnú štruktúru a lokálne svetlo uvoľňujúce pozície na vrchnej strane, a spôsob výroby uvedeného dokumentu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13132

Dátum: 14.07.2009

Autori: Pflughoefft Malte, Hoppe Andreas, Kunath Christian

MPK: G02B 6/10, B42D 15/00, B42D 15/10...

Značky: štruktúru, straně, uvedeného, bezpečnostný, pozície, výroby, lokálně, uvoľňujúce, vrchnej, dokumentu, dokument, svetlovodnú, obsahujúci, cenný, spôsob, světlo

Text:

...povrchov a/alebo natlačením informácií, nakoľko farebné prostriedky a/alebo čiastočkynečistôt predstavujú body rozptylu pre v dokumente vedené svetloa majú za následok nepredpovedateľný a počas používania závislý od stupňa znečistenia meniaci sa Výstupný tvar svetla na povrchu. Nepredpokladá sa kódovanie informácií v prostredníctvom svetlovodu vytvorenom bezpečnostnom prvku, odhliadnuc od informácie o existencii tohto bezpečnostného...

Povrchová štruktúra vedúca svetlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16534

Dátum: 08.07.2008

Autori: Haese Wilfried, Walze Günther, Stollwerck Gunther

MPK: G02B 5/02, G02B 27/00, G02B 3/00...

Značky: povrchová, struktura, vedúca, světlo

Text:

...Tieto štruktúry majú vytvárať 3 čisté verné obrazy lámp a rozšíriť sa prostredníctvom dodatočne, aj V rámci štruktúry použitého rozptyľujúceho aditíva, aby sa tak umožnilo homogénne podsvietenie. V tejto konštelácii ale použitá rozptyľujúca prísada ruší svetlo usmerňujúci účinok štruktúry, takže vkonečnomdôsledku nie je možné dosiahnuť žiadne homogénne podsvietenie.V US 2007047260 a US 20062508 l 9 sú opísané Compound Parabolic Concentrators...

Horenie spomaľujúca a svetlo rozptyľujúca polykarbonátová živicová kompozícia a svetlo rozptyľujúca fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10233

Dátum: 17.11.2006

Autori: Kawagoshi Akihito, Okada Koji

MPK: C08K 3/22, C08L 69/00, C08L 67/04...

Značky: fólia, polykarbonátová, horenie, živicová, rozptyľujúca, kompozícia, spomalujúca, světlo

Text:

...ktorý má samozhášacie vlastnosti,tak sa hľadá ešte lepšie spomaľovanie horenia, aby sa uspokojila potreba bezpečnosti v elektrotechnických, elektronických a OAaplikáciách, kde sa používajú svetlo rozptyľujúce fólie.0008 Na zlepšenie spomaľovania horenia polykarbonátových živíc sa skôr používal spôsob, V ktorom bolo veľké množstvo oligoméru alebo polyméru uhličitanového derivátu brómovaného0009 Avšak pridanie veľkého množstva...

Fólie rozptyľujúce svetlo a ich použitie v plochých obrazovkách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19448

Dátum: 11.10.2006

Autori: Meyer Klaus, Nickel Jörg, Pudleiner Heinz

MPK: C08L 69/00, G02F 1/00, G02B 5/02...

Značky: světlo, obrazovkách, fólie, použitie, plochých, rozptyľujúce

Text:

...najmä zlepšený jas pri súčasnom vysokom rozptyle svetla tak, žesa môžu používať zvlášť dobre pre jednotky podsvietenia.Táto úloha prekvapivo vyriešila fólíami z priehľadného polykarbonátu podľa vynálezu, ktoré majú lesk meraný v súlade s normou EN ISO 2813 pri uhle 60 ° 20 , výhodne 10 a 0,5 a drsnosť meranú v súlade s normou ISO 4288 3 m, výhodne 4 m a 25 m,výhodne 20 m na štruktúrovanej strane a lesk meraný v súlade s...

Svetlo rozptyľujúca fólia a jednotka na podsvietenie s touto fóliou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4974

Dátum: 09.10.2006

Autor: Yoshida Minoru

MPK: G02B 5/02, G02F 1/13

Značky: touto, fóliou, podsvietenie, rozptyľujúca, jednotka, světlo, fólia

Text:

...medzi prizmovou fóliou 54 a panelom s kvapalným kryštálom ako polarizačná platňa.0007 Svetlo rozptyľujúca fólia 53, ktorá je pripojená kjednotke spätného svetla 50 má vo všeobecnosti vrstvu transparentného substrátu 56 vyrobenú zo syntetickej živice a svetlo rozptyľujúcu vrstvu 57 nanesenú na prednej strane vrstvy so substrátom 56 ako je zobrazené na obr. 4 B (napríklad pozri JP-A Nos. H 07-5305 and 2000-89007). Vo všeobecnosti táto...

Vežové svetlo pre hernú konzolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4939

Dátum: 15.05.2006

Autori: Wills Stuart, Visocnik Damiano, Heather Mark

MPK: G07F 17/32

Značky: konzolu, věžové, světlo, hernú

Text:

...vežového svetla sú vytvorené z jedného kusa aspoň čiastočne priehľadného materiálu ako je akrylový, polykarbonátový alebo plastový materiál na vedenie svetla. Čím čistejšia priehľadnosť, tým lepší bude materiál na vedenie svetla a osvetľovanie leptov, značiek alebo živíc vo vnútri priehľadného materiálu. Indikátory vežového svetla na signalizáciu stavov stroja. prednostné tiež obsahujú lepty, razby alebo rytiny na priehľadnom...

Prenosné svetlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5884

Dátum: 15.03.2005

Autor: Nölle Jürgen

MPK: F21L 14/00, F21S 8/00, F21V 1/00...

Značky: světlo, prenosné

Text:

...v zahriatom stave sa vďaka rôznym koeficientom tepelnejrozťažnosti vzájomne blokujú. V tomto zablokovanom stave sa oba elementy zvierajú a uvoľniasa až po následnom ochladení.0013 Vprvom pnkladnom uskutočnení vynálezu pozostáva zariadenie zpiestu, ktorý sa posúva vdutom valci, pričom materiál piestu má vyšší koeficient tepelnej rozťažnosti než materiál dutého valca. V tomto uskutočnení vynálezu sa pri napínaní skladacieho tienidla piest posúva...

Disperzia citlivá na svetlo s regulovanou viskozitou na nanesenie kovu na izolačný substrát a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 951

Dátum: 24.12.2003

Autori: Delvaux Mary-hélene, Dupuis Olivier

MPK: C23C 18/20

Značky: substrát, nanesenie, disperzia, světlo, regulovanou, citlivá, izolačný, viskozitou, použitie

Text:

...Ako už bolo uvedené vyššie, cieľom disperzií citlivých na svetlo s premenlivou viskozitou podľa vynálezu je nahradiťdoposiaľ známe roztoky a polymerne živice paládiom, ktorýchnevýhody boli opísané vyššie, a vyvinúť disperzie citlivé na svetlo s regulovanou viskozitou a s oveľa širšou použiteľnosťou než je to pri známych živiciach. Tieto disperzie obsahujú V kombinácii pigment, poskytujúci pri ožiarení svetlom oxidačno redukčnú reakciu,...

Signalizačné svetlo a zariadenie na indikáciu usporiadané v puzdre tvorenom časťou karosérie vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1750

Dátum: 21.07.2003

Autori: Trebouet Marcel, Simon Laurent

MPK: B60Q 1/26, B60Q 1/30

Značky: karosérie, vozidla, časťou, usporiadané, indikáciu, tvorenom, světlo, zariadenie, puzdre, signalizacné

Text:

...pomáhalo vodičovi pri parkovaní, a ktoré používa svetelný zdroj s premenlivou geometriou osvetľovanie, usporiadaný pri prednom alebo zadnom skle vozidla. Dokument US 6 089 230 opisuje zariadenie zahrňujúcesignalizačné svetlo a zariadenie na osvetľovanie vnútrajška kabíny vozidla sospoločným držiakom pre obe svetlá. Dokument FR 2 722 154 opisuje usporiadanie, ktoré umožňuje zamedziť únikom svetla zo signalizačného svetla usporiadaného v...

Brzdové svetlo cestných motorových vozidiel s indikáciou intenzity zmeny rýchlosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3532

Dátum: 01.07.2003

Autor: Mazan Ondrej

MPK: B60Q 1/44

Značky: vozidiel, světlo, brzdové, cestných, změny, motorových, intenzity, rychlostí, indikáciou

Text:

...s pruhom svetelných článkov, ktorý svieti celý, pričom by boli oba pruhy umiestnené nad sebou. Ďalšou alternatívou (napríklad pre športové vozidlá) môže byť taktiež svetelný pruh so zeleným svetlom índíkujúci zrýchlenie, kde by akcelerometer bol zapojený s opačnou funkciou a pruh svetelných článkov by sa pri zväčšujúcej akcelerácii rozsvecoval od okrajov svietidla symetricky k jeho stredu.Prehľad obrázkov na výkresochPodstata technického...

Tretie brzdové svetlo s ostrekovacou dýzou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2798

Dátum: 12.02.2001

Autor: Hamsa Miroslav

MPK: B60S 1/60, B60Q 1/44

Značky: dýzou, ostrekovacou, světlo, brzdové, tretie

Text:

...2 , upevnenou v predĺžení 3 zadnej krycej steny i. Rozptylová stena i a držiak g osvetľovacích prvkov Z sú vzájomne prepojené stojinarni § a upevnené vobvodovom zvýšení 2 krycej priesvitnej steny m, ktoré je vytvorené okolo osvetľovacích prvkov Z a smeruje smerom dovnútra tretieho brzdového svetla l. Toto obvodové zvýšenie 2 s krycou priesvitnou stenou m je vytvorené z jedného lcusa z dokonale priesvitného materiálu, ktorým veľmi dobre...

Krišťáľové sklo s vysokou priepustnosťou pre svetlo, bez olova a bária

Načítavanie...

Číslo patentu: 280058

Dátum: 10.11.1993

Autori: Brix Peter, Clement Marc, Gaschler Ludwig

MPK: C03C 3/078, C03C 3/085, C03C 3/093...

Značky: priepustnosťou, vysokou, olova, světlo, baria, krištáľové

Zhrnutie / Anotácia:

Krištáľové sklo s vysokou priepustnosťou svetla, bez olova a bária, vhodné na výrobu vysokokvalitných pohárov a ďalších predmetov v domácnosti s priepustnosťou svetla aspoň 85 %, indexom lomu vyšším ako 1,52, hustotou aspoň 2,45 g/cm3, podielom oxidu draselného a zinočnatého K2O + ZnO vyšším ako 10 % hmotnostných, s vysokou odolnosťou proti hydrolýze a dobrou odolnosťou proti solarizácii. Ide o alkalicko-vápenato-kremičitanové sklo, obsahujúce...

Farmaceutické prípravky vo forme tabliet alebo dražé, obsahujúce účinné látky citlivé na vlhkosť, teplo a svetlo, s monoklinickou kryštalickou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278919

Dátum: 18.03.1992

Autori: Bacsa György, Simó Margit, Marossy Katalin, Langó József, Szendrei Levente, Beke Katalin, Máthé Tibor, Kovács Christian, Orbán Ernó, Bobák Dorottya, Jancsó Sándor, Biblo Margit, Szilágyi Judit

MPK: A61K 31/155, A61K 9/20

Značky: světlo, tabliet, strukturou, teplo, obsahujúce, kryštalickou, formě, přípravky, látky, vlhkosť, citlivé, účinné, farmaceutické, dráze, monoklinickou

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutické prípravky vo forme tabliet alebo dražé obsahujú účinné látky citlivé na vlhkosť, teplo a svetlo, a majú monoklinickú kryštalickú štruktúru. Tieto farmaceutické prípravky obsahujú účinnú látku spolu s 0,2 až 1,5 dielmi hmotnostnými bezvodej soli kovu alkalickej zeminy a 0,5 až 2,5 dielmi hmotnostnými mikrokryštalickej celulózy, počítané na účinnú látku a spolu s jedným alebo viacerými farmaceuticky prijateľnými nosičmi a/alebo...

Kompozice citlivá na světlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 267658

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kazarinov Vladimir, Almazova Emilija, Vannikov Anatolij, Lužkov Jurij, Grišina Antonina, Usačeva Tamara, Černov Gennadij

MPK: G03C 1/72

Značky: světlo, citlivá, kompozice

Text:

...06 Pa 6 DTKH nponcxonur ynaneuue uvupooarnpúüanmero TeTPa 6 pUMHeTaHa u cmuaxa nonusyrnuaxpunara. npuuuunman K norepe cnnen PaUTBUPHMOCTH B oprnnuuecxnx pacruunwenux. Ten canun ooecneuuauercn eosnomnocrb uuuraumuüuoru nauecennn.ÓHÉIOTOJIH. .40 ľ IIHGGIIZIHJIBHHJHHE. 2 l HHłlD-lĺa M 3 l TETPa 6 POHMETaH 3. PH BTOH KCIHEHHHŘ CDCT 8 B KDMIIDTJHIIHH cJIe-nynmuü. Bethnuoeuunuanuunu 4.0 nuncm 0.2 nouucwupon 6.0 Terpaaunuewau 3.0 Tonyoa...

Směs citlivá na světlo a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253715

Dátum: 17.12.1987

Autori: Geissler Ulrich, Steppan Hartmut, Dönges Reinhard, Ruckert Hans

MPK: G03F 7/00, G03C 1/68, G03C 1/72...

Značky: účinné, složky, výroby, směs, světlo, citlivá, způsob

Text:

...se 7 až 10 atomy uhlíku, .znamená karbocyklickou nebo aromatickou skupinu se 6 až 10 atomy uhlíku nebo heterocyklickou aromatickou skupinu se 2 až 8 atomy uhlíku, která obsahuje jako heteroatomy dusík, síru nebo kyslík, znamená atom chloru, atom bromu nebo atom jodu aPředmětem vynálezu je rovněž způsob výroby účinné látky obecného vzorce I, který spočíváV tom, že se na sloučeninu obecného vzorce IImají výše uvedený význam, nnebo na její...

Luminiscenční látka emitující červené světlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 236389

Dátum: 01.11.1987

Autori: Hájek Bohumil, Šrank Zlatko, Sysala Otmar

MPK: C09K 11/20, C09K 11/465

Značky: látka, emitující, světlo, červeně, luminiscenční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká luminiscenční látky definované složením (Y1-x.EUE)203.y SiO2, kde x = 0,01 až 0,30 a y = 1 až 6. Výše uvedený luminofor emituje červené světlo s maximem mezi 610 až 620 nm a je určen zejména pro nízkotlaké i vysokotlaké rtuťové světelné výbojové zdroje a televizní obrazovky. Vynález řeší problém náhrady červeně emitujícího luminoforu na bázi oxidu ytritého aktivovaného europiem (Y203: Eu3+) a dalších ytritých sloučenin...

Kopírovací vrstva papíru citlivého ne světlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 245475

Dátum: 15.06.1987

Autori: Iliescu Florin, Pop Grigore, Lipcovics Geavidan, Iordache Irina, Babeanu Nicolae, Pavel Obloja

MPK: G03C 1/52, D21H 1/34, B41M 5/00...

Značky: vrstva, světlo, papíru, kopírovací, citlivého

Text:

...3 o-2,5-nnaxxuoxcnspeuunopďaous, aaococrammwm na ocnone peaopmma, nnuonnyn xncnory, dopnyn nazory. wnouoqennny,mopucwmł nana, .a-rnuuemnosy u Asmunonnił 01 mg. n tanecse aaococranmnueñ conepntr nponynr nonmcoruzencannn peaopnana c cpopnanbnerunou npn m uompnou cooruomennn ou I.2 I,0 .no I,7 I,0 n cnenynneu cozepxaunu nounoaenron cocrana, n uacc. WB nsnecrrnoąmcocmane uponynmnonaxouneucanu peaopunna c cpopuanuexfnnou odnazaem ueanmeü...

Směs citlivá na světlo a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249527

Dátum: 12.03.1987

Autor: Buhr Gerhard

MPK: C07D 251/16, G03C 1/68

Značky: výroby, směs, složky, citlivá, účinné, způsob, světlo

Text:

...jak je polpsáno v GB-A č. 912 112.Nitrily používané ke kotrimerisací se mohou zvláště jednoduše syntetizovat Horner-Wittigovou olefinisací (srov. Houben-Weyl, sv. 5/lb, str. 396 až 401 a 895 až 899 podle schématuR 1 nebo R 11 znamenají nitrilovou skupinu,a všechny ostatní zbytky mají význam uvedený pod vzorcem l.Diethylester aralkylfosfonové kyseliny vzniká hladce reakcí odpovídajících w-halogenalkylaromátů s triethylfosfitem.Nitrily se...

Světlovodné vlákno určené pro světlovod přenášející světlo vybuzené ultrafialovým zářením nebo dopadem elektronů či iontů za jeho povrch

Načítavanie...

Číslo patentu: 230626

Dátum: 15.05.1986

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: G02B 5/14

Značky: ultrafialovým, vybuzené, určené, vlákno, přenášející, světlovodné, světlo, povrch, světlovod, elektronů, iontů, dopadem, zářením

Zhrnutie / Anotácia:

Světlovodné vlákno určené pro světlovod přenášející světlo vybuzené ultrafialovým zářením nebo dopadem elektronů či iontů na jeho povrch, vyznačující se tím, že povrch vlákna (1) je v místě dopadu záření elektronů či iontů pokryt látkou (2) mající stejný index lomu jako vlákno (1), přičemž v této látce (2) je přimísen luminofor.

Světlomet generující polarizované světlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 227226

Dátum: 15.11.1985

Autor: Loníček Zdeněk

Značky: světlomet, polarizované, generující, světlo

Zhrnutie / Anotácia:

Světlomet je určen zejména pro osvětlení motorových vozidel. Před absorpční dichroitickou fólii jako polarirator je do chodu paprskového svazku vřazena soustava vzájemně rovnoběžných destiček z transparentního materiálu opatřených oboustranně systémem tenkých vrstev, na které světlo dopadá pod úhlem E rovným Brewsterovu úhlu 0, který přísluší danému systému a dochází vždy alespoň k dvěma průchodům světla destičkami. Tím je podstatně sníženo...

Světlomet generující polarizované světlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 220550

Dátum: 15.11.1985

Autor: Loníček Zdeněk

Značky: světlo, světlomet, generující, polarizované

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je podstatně snížit tepelné namáhání absorpčních dichroitických fólií, používaných jako polarizátorů ve světlometech generujících polarizované světlo. Tohoto cíle se dosáhne tím, že do chodu paprskového svazku mezi světelný zdroj světlometu a polarizační fólii je vřazeno rovinné studené zrcadlo, které odráží světelné a propouští infračervené paprsky. Vynález je možno využít v polarizačních zařízeních, které jako polarizátory...

Světlomet generující polarisované světlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 220421

Dátum: 15.04.1985

Autor: Loníček Zdeněk

Značky: světlomet, polarisované, generující, světlo

Zhrnutie / Anotácia:

Světlomet generující polarizované světlo, určený zejména pro osvětlení motorových vozidel. Účelem vynálezu je podstatně snížit tepelné namáhání absorpčních dichroitických fólií, používaných jako polarizátorů ve světlometech generujících polarizované světlo. Tohoto cíle se dosáhne tím, že paraboloidní odražeč světlometu je proveden jako studené zrcadlo, které odráží světelné a propouští infračervené paprsky. Vynálezu je možno využít v...

Zapojení vychylovacích desek osciloskopu k registraci vysokofrekvenčních signálů na pásu citlivém na světlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 229601

Dátum: 01.11.1984

Autori: Zala Ottó, Bydeskuty Zoltán, Katona Zoltán, Sogór Mihály

MPK: G01R 13/22

Značky: světlo, desek, citlivém, zapojení, pásu, vysokofrekvenčních, osciloskopu, vychylovacích, registraci, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení vychylovacích desek osciloskopu k registraci vysokofrekvenčních signálů na pásu citlivém na světlo. Podstatou vynálezu je, že na dvojici vychylovacích desek obrazovky osciloskopu, vychylující paprsek elektronů ve směru kolmém ke směru pohybu pásu citlivého na světlo, je připojen zesilovač registrovaného elektrického napětí, například předzesilovač registrovaného elektrického napětí a koncový zesilovač registrovaného...

Zařízení pro podávání fotografických plochých filmů citlivých na světlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 217405

Dátum: 01.07.1984

Autori: Leitzsch Dieter, Weber Johann

Značky: zařízení, fotografických, podávání, světlo, citlivých, plochých, filmu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro podávání fotografických plochých filmů citlivých na světlo, uložených do balíčku v kazetě, které se používá převážně u snímacích vyvolávacích zařízení pro ploché filmy. Úkolem vynálezu je zabrániti poškození filmu během jeho zavádění a zajistiti možnost vyjmutí plochých filmů, nacházejících se v zaváděcím zařízení, v kterékoliv době bez jakýchkoliv dodatečných obtíží. V souladu s vynálezem se tento úkol řeší tím, že...