Patenty so značkou «světelný»

Svetelný panel s LED diódovým rovinným rovnomerným nasvetľovaním jeho čelnej plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: 288321

Dátum: 23.11.2015

Autor: Huemer Christoph

MPK: F21Y 115/10, F21Y 101/02, F21V 13/02...

Značky: světelný, panel, rovinným, rovnomerným, nasvetľovaním, čelnej, diódovým, plochy

Zhrnutie / Anotácia:

Svetelný panel obsahuje aspoň jeden pár oproti sebe orientovaných LED lištových svietidiel (1), medzi oproti sebe orientovanými LED lištovými svietidlami (1) je v stredovej vzdialenosti zaradený svetlo rozptyľujúci prvok (2) s úplným alebo čiastočným oválnym alebo kruhovým prierezom, os (3) svetlo rozptyľujúceho prvku (2) je rovnobežná s pozdĺžnou osou (4) LED lištových svietidiel (1).

Svetelný panel s jednostranným LED diódovým rovinným rovnomerným nasvetľovaním jeho čelnej plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: 288308

Dátum: 17.08.2015

Autor: Huemer Christoph

MPK: F21Y 101/02, F21V 13/02, G09F 13/18...

Značky: rovnomerným, čelnej, nasvetľovaním, rovinným, světelný, panel, plochy, diódovým, jednostranným

Zhrnutie / Anotácia:

KSvetelný panel obsahuje aspoň jedno LED lištové svietidlo (1) osadené len na jednej obvodovej strane rámovej alebo skriňovej konštrukcie (5), pred LED lištovým svietidlom (1) je vo vzdialenosti (L) s uhlom sklonu (alfa) 40 až 60° a so zapustením pod stredovou osou (6) nasvetľovacej roviny zaradený svetlo rozptyľujúci prvok (2), pozdĺžna os (3) svetlo rozptyľujúceho prvku (2) je rovnobežná s pozdĺžnou osou (4) LED lištového svietidla (1).

Svetelný panel s obvodovým rovinným nasvetľovaním LED diódami

Načítavanie...

Číslo patentu: 288263

Dátum: 01.04.2015

Autor: Vrábeľ Milan

MPK: F21V 7/04, G09F 13/04, F21Y 101/02...

Značky: světelný, obvodovým, rovinným, diodami, nasvetľovaním, panel

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je svetelný panel, ktorý má pred LED diódami (1) v smere ich svetelného vyžarovania zaradený optický člen (5) na vytvorenie svetelnej steny.

Svetelný zdroj s homogénnosťou svetelného poľa, najmä na navodenie a monitorovanie fotodynamického javu in vitro

Načítavanie...

Číslo patentu: 288148

Dátum: 13.11.2013

Autori: Kolářová Hana, Bajgar Robert

MPK: A61N 5/06

Značky: poľa, monitorovanie, navodenie, světelný, zdroj, najmä, světelného, homogénnosťou, fotodynamického, vitro

Zhrnutie / Anotácia:

Svetelný zdroj s homogénnosťou svetelného poľa, najmä na navodenie a monitorovanie fotodynamického javu in vitro, tvorený telesom (1) upraveným na umiestnenie úložiska (3) analyzovanej vzorky a obsahujúcim súpravu LED diód (5), kde sú LED diódy (5) osadené v telese (1) do kruhu po obvode úložiska (3) minimálne v jednej horizontálnej rovine, pričom sú smerované do stredu šikmo nadol do analyzovanej oblasti (O).

Svetelný panel s LED diódovým rovinným rovnomerným nasvetľovaním jeho čelnej plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6368

Dátum: 02.01.2013

Autor: Huemer Christoph

MPK: F21Y 101/02, G09F 13/04, F21V 13/02...

Značky: světelný, rovinným, panel, diódovým, rovnomerným, plochy, nasvetľovaním, čelnej

Text:

...sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia konkrétnych realizácií úžitkového vzoru.Rozumie sa, že svetelný panel s LED diódovým rovinným rovnomemým nasvetľovaním jeho čelnej plochy s obvodovou rámovou konštrukciou podľa technického riešenia je zhotovený spôsobmi a z materiálov známych odbomíkom zo stavu techniky.Odbomíci znalí stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho...

Svetelný panel s jednostranným LED diódovým rovinným rovnomerným nasvetľovaním jeho čelnej plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6367

Dátum: 02.01.2013

Autor: Huemer Christoph

MPK: G09F 13/18, F21V 13/02, F21Y 101/02...

Značky: rovinným, panel, čelnej, plochy, diódovým, nasvetľovaním, jednostranným, rovnomerným, světelný

Text:

...plochou. Na obr. 3 je znázomená krivka priebehu útlmu intenzity osvetlenia a krivka intenzity osvetlenia bez útlmu.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia zobrazené na jednotlivých obrázkoch sú predstavované na ilustráciu a nie ako obmedzenia konkrétnych realizácii úžitkového vzoru.Rozumie sa, že svetelný panel s jednostranným LED diódovým rovinným rovnomemým nasvetľovanim jeho čelnej plochy s obvodovou rámovou...

Spôsob vytvárania zmeny rozloženia intenzity osvetlenia v priestore a svetelný modul

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6352

Dátum: 02.01.2013

Autori: Mácha Marek, Martaus Jozef

MPK: H05B 37/02, F21V 5/00

Značky: rozloženia, světelný, spôsob, priestore, změny, modul, intenzity, vytvárania, osvetlenia

Text:

...stenami, kde jeho prvá a druhá protiľahlá asymetrická plocha je tvarovaná do nestredových kružníc s rozdielnymi polomermi. Veľká variabilnosť je dovolená aj samotnému LED svetelnému zdroju, ktorý pozostáva aspoň z jedného svetlo emitujú 10ceho člena. Pre potreby tohto technického riešenia sú svetlo emitujúcimi členmi, použitými v LED svetelnom zdroji, všetky doteraz známe LED diódy, LED čipy, LED multičipy, LED moduly a obdobné svetlo...

Svetelný panel s obvodovým rovinným nasvetľovaním LED diódami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6244

Dátum: 02.10.2012

Autor: Vrábeľ Milan

MPK: F21Y 101/02, G09F 13/04, F21V 7/04...

Značky: nasvetľovaním, panel, světelný, obvodovým, diodami, rovinným

Text:

...jasom a zároveň sa vyžarovaný svetelný tok sústredí do vytvorenej úzkej svetelnej steny.Prehľad obrázkov na výkresochSvetelný panel s obvodovým rovinným nasvetľovanim LED diódami s obvodovou rámovou alebo skriňovou konštrukciou podľa tohto úžitkového vzoru bude bližšie ozrejmený pomocou obrázkov, z ktorých na obr. l je V reze zobrazený svetelný panel s obdlžnikovou obvodovou rámovou konštrukciou doplnenou o dno v čelnom pohľade a pohľade...

Svetelný panel s obvodovou rámovou konštrukciou s LED diódami

Načítavanie...

Číslo patentu: 287744

Dátum: 22.07.2011

Autor: Horváth Imrich

MPK: H05B 33/00, G09F 13/04, G09F 13/22...

Značky: panel, světelný, diodami, obvodovou, konštrukciou, rámovou

Zhrnutie / Anotácia:

Konštrukcia je založená na tom, že v svetelnom paneli s obvodovou rámovou konštrukciou sú LED diódy (1) rozmiestnené na vnútornej strane obvodovej rámovej konštrukcie (2) so svetelným vyžarovaním aspoň v jednej nasvetľovacej rovine (gama), paralelnej s rovinou (H) priehľadného prekrytia (3). Pritom pred LED diódami (1) v smere ich svetelného vyžarovania v nasvetľovacej rovine (gama), paralelnej s rovinou (H) priehľadného prekrytia, je len...

Svetelný panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5614

Dátum: 07.12.2010

Autor: Solík Slavomír

MPK: H05B 33/00, G09F 9/33, F21V 7/00...

Značky: panel, světelný

Text:

...opracovanej plochy skla je biely, čo môže byť nežiaduce vzhľadom na okolité prostredie, kde je panel umiestnený. V takom prípade je výhodné vnútomú stranu krycieho skla opatriť priehľadnou farebnou fóliou.Svetelný panel podľa tohto technického riešenia sa môže osadjť do rôznych druhov rámov, dverových výplní alebo samostatne stojacich sklenených konštrukcií, je nosičom informácii, ale tiež zdrojom svetla.Výhodou navrhovaného...

Žiarovka s variabilným substrátom ako podkladom pre svetelný zdroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16873

Dátum: 30.09.2010

Autori: Degelmann Karl, Dohn Alexander, Schnagl Christian, Veitl Armin

MPK: F21K 99/00

Značky: substrátom, světelný, zdroj, žiarovka, variabilným, podkladom

Text:

...má tepelnú vodivosť medzi 10 a 250 W/m°K a montážnysubstrát je usporiadaný na spodku, sú technické nevyhnutnosti splnené alebo splniteľné a súčasne je spodok alebo žiarovková pätica prispôsobiteľný najrôznejším materiálom alebo designovým požiadavkám. Tým je výroba flexibilná a súčasti rôznych žiaroviek sa nechajú vzájomne vymeniť. Na montážnom substráte je s výhodou usporiadaná najmenej jedna metalizačná oblasť k pripájaniu LED....

Svetelný modul s optimalizovaným vyžarovaním, najmä na osvetľovanie ciest

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18453

Dátum: 23.07.2010

Autor: Gattari Massimo

MPK: F21V 7/04, F21S 8/08, F21V 14/02...

Značky: osvetľovanie, ciest, modul, světelný, optimalizovaným, vyzařováním, najmä

Text:

...efektívne, v ktorom tok svetla je presne zamierený a nepodrobuje sa refrakcíém, ktoré by zhoršovali jeho kvalitu a intenzitu.Obr. 1. zobrazuje pôdorysný, perspektivny a boćne prierezový pohľad na svetelný modul podľa tohto vynálezu,Obr. 2 zobrazuje C/y súradnicový systém s odkazom na svetelný modul podľa tohto vynálezu.Obr. 3 zobrazuje svetelné zariadenie podľa tohto vynálezu, ktoré zahrnuje množstvo svetelných modulov podľa výhodného...

Svetelný ukazovateľ

Načítavanie...

Číslo patentu: 286724

Dátum: 11.03.2009

Autori: Baťka Jiří, Juřík Roman, Hrdlička Josef, Helán Miloslav

MPK: B60Q 1/50, B60Q 9/00, B61L 5/00...

Značky: ukazovateľ, světelný

Zhrnutie / Anotácia:

Svetelný ukazovateľ, najmä na návesti povolenej rýchlosti koľajových železničných vozidiel, má každý rastrový otvor (3) slúžiaci ako jeden svietiaci bod vytvorený najmenej tromi LED diódami (5, 5.1, 5.2, 5.3) vzájomne orientovanými v definovanom priestorovom usporiadaní na dosiahnutie vyžarovacieho uhla v rozsahu od 20° až do 100° v horizontálnej aj vertikálnej rovine. V jednom rastrovom otvore (3) sú usporiadané tri LED diódy (5, 5.1, 5.2,...

Svetelný obkladový alebo pokrývací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5011

Dátum: 05.02.2008

Autor: Horváth Imrich

MPK: F21V 33/00

Značky: světelný, pokrývací, prvok, obkladový

Text:

...je hrúbka v interiéri osadených okolitých dlaždíc. Vo vnútornej časti plochého nosného tvarovaného telesa 4 sú inštalovane LED diód 1 so svetelným vyžarovanim v jednej nasvetľovacej rovine ľ paralelnej s rovinou H čelného priehľadného prekrytia 3. Rozmiestnené sú po celej časti obvodu nosiča 2 LED diód, ktorý je umiestnený medzi čelným priehľadným prekrytim 3 a jednofarebným bielym dnom 8 čelné priehľadné prekrytie je z číreho skla. Môže to...

Svetelný panel s obvodovou rámovou konštrukciou s LED diódami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4870

Dátum: 02.11.2007

Autor: Horváth Imrich

MPK: H05B 33/00, G09F 9/30

Značky: obvodovou, diodami, panel, světelný, rámovou, konštrukciou

Text:

...skleným prekrytím 3. Na vnútomej strane každého priehľadného prekrytia 3 je uspôsobený plagát. LED diódy l sú rozmiestnené na vnútomej strane obvodovej rámovej konštrukcie 2 so svetelným vyžarovaním v jednej nasvetľovacej rovine F paralelnej s rovinou H priehľadného prekrytia 3. LED diódy 1 sú rozmiestnené v strede vnútomej hlbky rámovej konštrukcie 2 po celom obvode na vnútomej strane obvodovej rámovej konštrukcie 2. LED diódy 1 sú s...

Svetelný adaptér

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16168

Dátum: 04.06.2007

Autori: Koštál Břetislav, Kůpa Vladimír

MPK: F21Y 101/02, F41B 15/02, F21V 21/088...

Značky: světelný, adaptér

Text:

...s rôznymi typmi a veľkost°amí sebaobranných zariadení,vrátane kontejnerov s obranným sprejom a obuškov, ako aj s iným výstrojom a pomôckami.(0009) Ďalšou úlohou vynálezu je vytvoriť špecifickú konštrukciu svetelného adaptéra prispôsobeného na použitie miniatúrnych súčastí a umožňujúci tak minimalizovať rozmer svetelného adaptéra tak, že môže sa použiť v spojení so zvláštnymi pripevňovacimi(0010) Ešte ďalšou úlohou vynálezu je...

Sveteľný zdroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4868

Dátum: 19.02.2007

Autori: Mir Mauri Moisés, Casanellas Bassols Francesc, Lasso Lucea José, Vińeta Obiols Pere

MPK: F21V 31/00, F21K 7/00, F21V 29/00...

Značky: zdroj, světelný

Text:

...vďaka svojim zmenšeným rozmerom môže byť svetelný zdroj podľa tohto vynáľezu využívaný na výmenu bežnýcha rýchlym spôsobom, ako by boli nahradzovanê inými bežnými žiarovkami. Týnn je odstránená nutnosť rozoberania prednej0009 Chladiace rebrá s výhodou obsahujú aspoň časťvonkajšej plochy aspoň jedného z puzdier.0010 Puzdrá a chladiace rebrá sú s výhodou vytvorené z vodivého materiálu dobre odvádzajúceho teplo, vytvárané elektronickými...

Svetelný nosič informácií, najmä reklamy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4550

Dátum: 03.08.2006

Autor: Kapitánová Eliška

MPK: G09F 15/00, G09F 13/00, G09F 7/18...

Značky: světelný, reklamy, informácií, najmä, nosič

Text:

...dosky. Na obr. 3 je axonometrický pohľad na zostavený svetelný nosič informácií.Príklady uskutočnenia technického riešeniaSvetelný nosič informácií, najmä reklamy a doprawiých informácií, podľa predloženého technického riešenia pozostáva z plastovej svetlovodivej dosky 5 o šírke približne 370 mm, výške 1500 mm a hrúbke 8 mm z polymetylmetakrylátu, ku ktorej prilieha z jednej alebo oboch strán priesvitná doska 8 akrylátového opálového...

Osvetľovací modul pre motorové vozidlá, poskytujúci svetelný zväzok s obmedzením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2929

Dátum: 20.04.2006

Autor: Albou Pierre

MPK: F21S 8/10, B60Q 1/26, F21V 7/00...

Značky: poskytujúci, osvětlovací, obmedzením, motorové, zväzok, vozidla, modul, světelný

Text:

...podrobne opisané ďalej, hlavne v prípade, keď vytvára zakrivený zväzok ako v príklade uskutočnenia podrobne opísaného ďalej v texte (prípad 3).0011 0 hniskové miesto vychyľovacej plochy je možné definovať ako podmnožinu priestoru, kadial prechádzajú všetky lúče zväzku podobného súbežnému zväzku odrážaného reflektorom môže sa jednaťo o Iíneárny okraj vychyľovacej plochy o o zakrivený okraj vychyľovacej plochyo o okraj združujúci jednu alebo...

Svetelný informačný panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4410

Dátum: 06.04.2006

Autor: Balák Ján

MPK: G09F 13/04

Značky: panel, informačný, světelný

Text:

...súbor svietiacich LED diód, prepojených cez akumulátor na minimálne jeden solámy článok, umiestnený z vonku boxu. Súbor svietiacich LED diód je výhodne rovnomeme rozmiesmený na obidvoch bočných stenách boxu.Solárny článok je výhodne uložený na vrchnej časti rámu boxu. Zadná stena boxu je zo svojej vnútomej strany výhodne vybavená bielou matnou fóliou.Prehľad obrázkov na výkreseSvetelný infonnačný panel je bližšie ozrejmený na priloženom...

Svetelný optický modul

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7333

Dátum: 24.01.2006

Autori: Kaletin Andrei Aleksandrovich, Rosichina Olga Michailovna, Tsepelev Dmitry Vitalievich, Vershinin Nikolai Fedorovich, Osipov Nikolai Alesandrovich

MPK: F21S 8/00, F21V 19/00

Značky: světelný, opticky, modul

Text:

...reflektora, prvku emitujúce ho svetlo a prostriedkov na upevnenie prvku emitujúceho svetlo, je známy z RU 2149309.0015 Nedostatkom tohto svetelného optického modulu je nevyhnutnosť nastavovať osobitnekaždý zo svetelných optických modulov, ktoré tvoria časť osvetľovacieho zariadenia.0016 Technickým výsledkom vynálezu je zvýšenie presnosti celej konštrukcie vdôsledku zjednodušeného riešenia každého zo svetelných optických modulov tvoriacich...

Svetelný stojan

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3957

Dátum: 05.10.2004

Autor: Sedlák Jozef

MPK: F21V 8/00, F21S 10/00

Značky: stojan, světelný

Text:

...a zmenšovaním stojana. Uvedené dáva pocity pulzácie. Takto vytvorené dynamické pochody sú zmyselné a účelné.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom vyobrazení obr. l znázorňuje všeobecné riešenie svetelného stojana, obr. 2 je rez ďalšieho uskutočnenia svetelného stojana, obr. 3 znázorňuje pohľad zhora na usporiadanie svetelných vetví. Obr. 4 a znázorňuje ďalšie uskutočnenia svetelného stojana s vonkajším upevnením,obr. 4 b znázorňuje...

Svetelný znak pre priehľadnú podložku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1342

Dátum: 19.03.2004

Autor: Plebani Roberto

MPK: G09F 13/04

Značky: priehľadnú, podložku, světelný

Text:

...je priestor,ktorý tieto znaky zaberajú, takže často rušia iné prvky v miestnosti, ako sú závesy alebo podobne, a mohli by škodiť vzhľadu. Ďalšími nevýhodami sú potreba vŕtania do sklených stien, aby sa inštalovali alebo aby vyhovovali súčasným predpisom, tieto znaky musia byť chránené skriñami z priehľadného materiálu. Ďalšou nevýhodou je strata viditeľnosti reklamných správ, keď sú inštalované vnútri, v dôsledku odrazivosti sklených stien...

Svetelný ukazovateľ

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3190

Dátum: 04.04.2002

Autori: Juřík Roman, Hrdlička Josef, Baťka Jiří, Helán Miloslav

MPK: B60Q 9/00, B61L 5/00, B60Q 1/50...

Značky: světelný, ukazovateľ

Text:

...svetla najmenej jedna LED dióda, uchytená na zadnej strane ochranného puzdra. Čelný otvor ochranného puzdra vyúsťuje do otvoru čelného paneluvonkajšej ochrannej skrine. V ochrannom puzdre je umiestnená optická sústava a/alebo je predčelným panelom uchytený optický prvok. Optická sústava je vytvorená tak, že v optickej osi sú za LED diódou usporiadané v danej vzdialenosti kondenzor, clonka s malým otvorom a čelná šošovka. Optickým prvkom...

Svetelný indikátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2856

Dátum: 10.05.2001

Autori: Helán Miloslav, Hrdlička Josef, Baťka Jiří, Juřík Roman

MPK: B61L 5/12, B60Q 1/54, B60Q 9/00...

Značky: indikátor, světelný

Text:

...pretože je umiestnený pri výhybkách a v tejto oblasti už ide vlak nízkou rýchlosťou.Vpremenných cestných dopravných mačkách a informačných tabuliach sa nepoužíva izariadenie, ktoré by eliminovalo nepriaznivý vplyv z osvietenia priamym slnečným svetlom.Uvedené nevýhody doterajšieho stavu techniky sa odstránia alebo podstatne obmedzia svetelným indikátorom podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že zdrojom svetla...

Svetelný displej

Načítavanie...

Číslo patentu: 280858

Dátum: 04.12.1996

Autor: Rosenitsch Harald

MPK: G09F 9/33

Značky: displej, světelný

Zhrnutie / Anotácia:

Svetelný displej pozostáva z mriežkového telesa (1) s väčším počtom reflektorov (5), v ktorých sú uložené elektricky ovládateľné svetelné zdroje (2), pričom každý reflektor (5) je prekrytý rozptylovým tienidlom (4) v tvare šošovky. Na dosiahnutie minimálnej konštrukčnej hrúbky a pre dobrú čitateľnosť skupín znakov je každý reflektor (5) vybavený v časti situovanej naproti svetelnému zdroju (2) nepriesvitnou objímkou (6).

Světelný ukazatel se zvýšeným kontrastem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261854

Dátum: 10.02.1989

Autori: Nyári László, Mecker Gyula, Kenéz Ernö, Patta János

MPK: F21Q 3/00

Značky: kontrastem, světelný, zvýšeným, ukazatel

Text:

...stínicím tělesem, V němž leží otvor 5 uspořádaný v ohnisku.Ze schémat znázorněných na obr. 4 a 5 je zřejmě, že zvýšeného světelného účinku světelného ukazatele je Světelnost, úměrná prüřezu otvoru 5, ve Stínicím tělesu 4 tvořícím clonu, a že Světelné paprsky dodávané Světelnýrn zdrojem 2 a odražené reflektorem 1 přispívají beze ztrát k jasu otvoru 5. Bezprostřední vnější okolí otvor-u 5 je tvořeno černě natřeným stínicím tělesem 4,které...

Světelný stabilizátor pro polymery, zejména pro polypropylen, polyethylen, polystyren a pro polymery obsahující chlor

Načítavanie...

Číslo patentu: 253651

Dátum: 17.12.1987

Autori: Vymazalová Zdena, Králíček Jaroslav, Vymazal Zdeněk, Švorčík Václav

MPK: C08K 5/05

Značky: obsahující, polyethylen, světelný, zejména, chlor, polypropylén, polyméry, polystyren, stabilizátor

Text:

...dvouválci při 160 °C po dobu 2 minute Vyválcovaná folie byla vylísována na tloušřku cca 100 mikrometru. Při urychlenémpovětrnostním stárnutí folie polyvinylchloridu bez světelného stabilizátoru vzroste 10 x obsah karbonylových skupin253 i 51 po 380 h expozice. U folíe se světelným stabilízátorem došlo ke stejnému vzrůstu karbonylových skupin po 550 h Polymer se světelným stabílizátorem.vykazuje V průběhu fotodegradace lepší barevnou...

Světelný zdroj s nízkým příkonem, obsahující plynovou sodíkovou vysokotlakou výbojku

Načítavanie...

Číslo patentu: 238376

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kerekes Béla

MPK: H01J 61/56

Značky: sodíkovou, zdroj, světelný, plynovou, vysokotlakou, příkonem, nízkým, obsahující, výbojku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká světelného zdroje s nízkým příkonem, který tvoří plynová vysokotlaká výbojka obsahující výbojovou trubici umístěnou v baňce, dále vysokofrekvenční předřadník připevněný na hrdle baňky a opatřený pláštěm a na něj navazující paticí. Vynález řeší zmenšení rozměrů výbojky vhodným uspořádáním filtračního kondenzátoru vysokofrekvenčního předřadníku takovým způsobem, že kondenzátor zasahuje do vnitřního prostoru patice a účelně zaujímá...

Světelný filtr pro fotocitlivé polovodičové součástky a způsob zhotovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 237582

Dátum: 15.01.1987

Autori: Benc Ivo, Kopecký Josef, Kerhart Jaroslav, Ladnar Josef, Kříž Josef, Urbanec Jan

MPK: G02G 5/22, G02F 1/015

Značky: součástky, zhotovení, fotocitlivé, způsob, světelný, filtr, polovodičové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká světelného filtru pro fotocitlivé polovodičové součástky, propustného v oblasti blízkého infračerveného záření, s propustností od 0,8 do 2,0 (m. Účelem vynálezu je vyřešení stabilního světelného filtru se strmou absorpční hranou, nacházející se právě v té oblasti vlnových délek, které jsou požadovány pro práce se zářením o vlnových délkách kolem l (m. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na podkladě sestávajícím z fotocitlivé...

Světelný snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 236555

Dátum: 15.11.1986

Autori: Hemzal Boleslav, Šik Vladislav

MPK: G01J 1/16

Značky: světelný, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Světelný snímač je určen pro snímání změny osvětlení průchodem přes světelnou překážku, například mraky. Uvedeného se dosáhne jednoduchým zapojením tvořeným dvěma děliči napětí D1, D2, z nichž jeden je řízen světlem pomocí světlocitlivého čidla RF, komparátorem KOM, na nějž jsou výstupy obou děličů napětí D1, D2 připojeny, obvodem paměti, sestavajícím z operačního zesilovače OZ1, kondenzátoru C1, diod U1, U2, odporů R1, R2, R3 a Schmitovým...

Polymerizovatelný svetelný stabilizátor piperidínového typu a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226700

Dátum: 15.05.1986

Autori: Hrdlovič Pavol, Zvara Ivan, Lukáč Ivan, Chmela Štefan

Značky: piperidínového, spôsob, světelný, stabilizátor, polymerizovatelný, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Polymerizovatelný svetelný stabilizátor piperidínového typu, ktorý predstavuje zlúčenina N-(2,2,6,6-tetrametylpiperidyl)-4-metoxykarbonyl-?-laktám vzorca III.

Svetelný stabilizátor piperazínového typu a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221044

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hrdlovič Pavol, Zvara Ivan, Chmela Štefan, Lukáč Ivan

Značky: stabilizátor, spôsob, přípravy, světelný, piperazínového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka svetelného stabilizátora piperazínového typu a spôsobu jeho prípravy. Podstata spočíva v sveteľnom stabilizátore dialkylestere kyseliny 15-[7-15-diazadispiro(5,1,5,3)hexadecyl]metylenbutándiovej, kde alkyl je metyl, etyl, resp. propyl a v spôsobe jeho prípravy z 7,15-diazadispiro(5,1,5,3)hexadekánu pôsobením dialkylestermi kyseliny itakonovej v inertnej atmosfére. Vynález má použitie na prípravu svetelného stabilizátora...

Polyesterový svetelný stabilizátor na báze stéricky bráneného piperazíndiónu a kyseliny maleinovej a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220997

Dátum: 15.03.1986

Autori: Lustoň Jozef, Maňásek Zdeněk, Vašš František

Značky: spôsob, piperazíndiónu, kyseliny, přípravy, stabilizátor, polyesterový, báze, bráneného, světelný, maleinovej, stericky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka polyesterových svetelných stabilizátorov na báze stéricky bránených pizíndionov a kyseliny maleinovej a spôsobu ich prípravy. Podstata spôsobu prípravy polyesterových svetelných stabilizátorov spočíva v tom, že na 2,-3epoxypropyl-derivát tetrasubstituovaného piperazíndiónu sa pôsobí pri zvýšenej teplote maleinanhydridom v prítomnosti kyslých alebo bázických katalyzátorov. Látky pripravené podľa vynálezu sú potenciálne svetelné...

Polyesterový svetelný stabilizátor na báze stéricky bráneného piperazíndiónu a kyseliny ftalovej a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223421

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vašš František, Maňásek Zdeněk, Lustoň Jozef

Značky: piperazíndiónu, světelný, stabilizátor, polyesterový, spôsob, přípravy, bráneného, báze, ftalovej, kyseliny, stericky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka polyesterového svetelného stabilizátora na báze stéricky bráneného piperazíndiónu a kyseliny ftalovej a spôsobu jeho prípravy. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na 2,3-epoxypropyl derivát tetrasubstituovaného piperazíndiónu sa pôsobí pri zvýšenej teplote ftalanhydridu v prítomnosti bázických katalyzátorov. Zlúčenina so štruktúrnymi článkami stéricky bráneného derivátu piperazínu má využitie ako svetelný stabilizátor rôznych...

Svetelný stabilizátor s kombinovaným účinkom na báze kopolyéteru stéricky bráneného piperazíndiónu a 2-hydroxybenzofenónu a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223420

Dátum: 15.03.1986

Autori: Lustoň Jozef, Maňásek Zdeněk, Vašš František

Značky: přípravy, kombinovaným, bráneného, báze, stabilizátor, stericky, účinkom, kopolyéteru, 2-hydroxybenzofenónu, piperazíndiónu, světelný, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka svetelného stabilizátora s kombinovaným účinkom na báze kopolyéteru stéricky bráneného piperazíndiónu a 2-hydroxybenzofenónu a spôsobu jeho prípravy. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na 15-(2,3-epoxypropyl)-7,15-diazadispiro-[5,1,5,3]hexadekán-14,16-dion sa pôsobí 2-hydroxy-4-(2,3-epoxypropoxy)benzofenónom za katalýzy Lewisových báz pri zvýšenej teplote v atmosfére dusíka. Vynález má použitie na prípravu svetelného...

Polyesterový svetelný stabilizátor na báze alfa,alfa’-disubstituovanej alifatickej dikarboxylovej kyseliny tetrasubstituovaným piperazíndiónom a 1,2-etándiolu a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225022

Dátum: 15.02.1986

Autori: Maňásek Zdeněk, Lustoň Jozef, Vašš František

Značky: alfa,alfa'-disubstituovanej, spôsob, světelný, přípravy, báze, piperazíndiónom, kyseliny, 1,2-etándiolu, stabilizátor, tetrasubstituovaným, alifatickej, dikarboxylovej, polyesterový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka polyesterového svetelného stabilizátora na báze alfa, alfa -di- substituovanej alifatickej dikarboxylovej kyseliny tetrasubstituovaným piperezíndionom a 1,2-etándiolu. Podstata vynálezu prípravy zlúčeniny polyesteru na báze alfa,alfa -disubstituovanej alifatickej dikarboxylovej kyseliny tetrasubstituovaným piperazíndionom a 1,2 -etándiolu spočíva v reesterifikácii di-etylesteru kyseliny 2,5bis/7 15-diazadis- piro(5 1,5,3)...

Svetelný stabilizátor typu stéricky bráneného amínu a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225481

Dátum: 15.04.1985

Autori: Zvara Ivan, Hrdlovič Pavol, Chmela Štefan, Lukáč Ivan

Značky: stabilizátor, spôsob, bráneného, přípravy, aminu, stericky, světelný

Zhrnutie / Anotácia:

Svetelný stabilizátor typu stéricky bráneného amínu, ktorý predstavuje zlúčenina 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylester kyseliny 2-metyl-3-{15-/7,15-diazadispiro[5,1,5,3]hexadecyl/} propánovej obecného vzorca I kde R je protón alebo metyl.