Patenty so značkou «světelného»

Zariadenie na vytvorenie intenzívneho farebného svetelného zväzku kruhového prierezu s homogénnym rozložením intenzity a s malou rozbiehavosťou 0 až 10°

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7391

Dátum: 01.04.2016

Autori: Dubec Viktor, Kubošek Pavol

MPK: H01S 5/00, G02B 19/00, G02B 27/10...

Značky: intenzívneho, zväzku, zariadenie, malou, kruhového, vytvorenie, intenzity, rozbiehavosťou, světelného, homogénnym, farebného, rozložením, prierezu

Text:

...l až 3 je znázornené zariadenie na vytvorenie intenzívneho farebného svetelného zväzku kruhového prierezu s homogénnym rozložením intenzity a s malou rozbiehavosťou.Obrázok 4 znázorňuje prierez svetelného zväzku vytvoreného zariadením podľa technického riešenia spolu s grafom priebehu intenzity svetla v priereze zväzku.Technické riešenie znázornené na obrázku l predstavuje zariadenie, v ktorého v zdroji svetla Q sú použité tri multimódové...

Spôsob smerovania svetelného toku s požadovaným tvarom krivky svietivosti a kompaktný optomechanický LED modul

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7342

Dátum: 02.02.2016

Autor: Mácha Marek

MPK: H01L 33/00

Značky: požadovaným, smerovania, modul, světelného, spôsob, svietivosti, tvarom, kompaktný, krivky, optomechanický

Text:

...ozrejmený pomocou obrázkov, z ktorých na obrázku l je znázornené principiálne usporiadanie LED modulu. Na obrázku 2 je znázornený princíp transformácie svetla pomocou luminoforu. Na obrázku 3 je znázornená nanoštrukturovaná mriežka mechanickej nanoštruktúry. Na obrázku 4 je znázornená vytvorená krivka svietivosti typu dvojitá asymetria pomocou nanoštrukturovanej mriežky mechanickej nanoštruktúry. Na obrázku 5 je znázornená vytvorená krivka...

Pripevnenie LED svetelného zdroja, najmä v telese existujúceho svietidla, spôsob výmeny svetelného zdroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7012

Dátum: 07.01.2015

Autor: Turna Roman

MPK: F21S 8/04

Značky: světelného, tělese, existujúceho, výměny, pripevnenie, spôsob, zdroja, svietidlá, najmä

Text:

...zdroja a nebude odpojená od elektrického prívodu, bude z bezpečnostných dôvodov vhodné, aby bol otvor v objímke vybavený nevodivou záslepkou.Nedostatky uvedené v stave techniky podstatným spôsobom odstraňuje aj spôsob výmeny svetelného zdroja v existujúcom svietidle, pri ktorom sa využije existujúce teleso svietidla a výhodne aj jeho svetelný kryt, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že po prípadnom odňatí...

Univerzálne zapojenie LED svetelného zdroja s elektronickými predradníkmi určenými pre výbojky, ako aj LED drivermi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6723

Dátum: 02.04.2014

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H05B 37/02, F21V 17/00

Značky: predradníkmi, drivermi, univerzálne, výbojky, světelného, elektronickými, zdroja, určenými, zapojenie

Text:

...určenými pre výbojky, ako aj LED driverrni, znázomeného na obr. 15 pozostáva z bloku l elektronického predradníka a bloku z LED svetelného zdroja, pričom blok z LED svetelného zdroja má zabudovaný usmerňovací blok.l. Univerzálne mpojenie LED svetelného zdroja s elektronickými predradníkmi určeným pre výbojky,ako aj LED drivermi, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva z bloku (l) elektronického predradníka, bloku (2) usmerňovača...

Svetelný zdroj s homogénnosťou svetelného poľa, najmä na navodenie a monitorovanie fotodynamického javu in vitro

Načítavanie...

Číslo patentu: 288148

Dátum: 13.11.2013

Autori: Kolářová Hana, Bajgar Robert

MPK: A61N 5/06

Značky: poľa, světelného, vitro, zdroj, fotodynamického, světelný, monitorovanie, homogénnosťou, navodenie, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Svetelný zdroj s homogénnosťou svetelného poľa, najmä na navodenie a monitorovanie fotodynamického javu in vitro, tvorený telesom (1) upraveným na umiestnenie úložiska (3) analyzovanej vzorky a obsahujúcim súpravu LED diód (5), kde sú LED diódy (5) osadené v telese (1) do kruhu po obvode úložiska (3) minimálne v jednej horizontálnej rovine, pričom sú smerované do stredu šikmo nadol do analyzovanej oblasti (O).

Spôsob vytvorenia svetelného kužeľa v otočnom osvetľovacom reflektore

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6392

Dátum: 01.03.2013

Autori: Dubec Viktor, Kubošek Pavol

MPK: F21V 14/04, F21V 7/09

Značky: kužeľa, osvetľovacom, reflektore, světelného, vytvorenia, spôsob, otočnom

Text:

...energie na svetlo (až 25 ), vysoká životnosť zdroja svetla (viac ako 20 000 hodín) a plynulé miešanie farieb V prípade použitia farebného lasera.Prehľad obrázkov na výkresochSpôsob doplnenia funkcie otočných osvetľovacích reflektorov o laserový zdroj svetla bude bližšie vysvetlený pomocou priložených obrázkov na výkresoch.Technické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou obrázkov, kde na obr. laje laser 1 umiestnený na mieste...

Zariadenie na vytvorenie koncentrovaného homogénneho svetelného lúča

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5238

Dátum: 07.09.2009

Autor: Száraz Július

MPK: G02B 27/09, F21V 13/00, G02B 27/40...

Značky: světelného, zariadenie, lúča, homogénneho, vytvorenie, koncentrovaného

Text:

...použitie zariadenia s ďalším optickým prvkom variabilnou šošovkou pre fokus a zoom, kde tieto sú premenlivé bud manuálne, alebo motoricky obr. 10 - zobrazuje názomé použitie zariadenia s ďalším optickým prvkom variabilnou šošovkou pre fokus a zoom, kde tieto sú premenlivé bud manuálne, alebo motoricky pričom je reilektor doplnený aj o modul clony, irisu, gobo obrazcov, LCD panelu, pohyblivého filmu, pričom tieto môžu byť manuálne,...

Optická sústava na zmenu čiarového profilu svetelného lúča na obdĺžnikový

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4540

Dátum: 03.08.2006

Autor: Kubošek Pavol

MPK: G02B 27/14

Značky: lúča, změnu, obdĺžnikový, optická, profilů, čiarového, sústava, světelného

Text:

...ale nachádzajú sa v rovine kolmej na pôvodnú rovinu čiarového proñlu lúča.Výsledkom je zmena pôvodného čiarového profilu vstupujúceho lúča na profil obdĺžnikový alebo v špeciálnom prípade štvorcový.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázkoch č. l a č. 2 je 3 D pohľad na optické usporiadanie sústavy zobrazený z rozličných uhlov pohľadu.Príklad uskutočnenia optickej sústavy je na obrazovej prílohe č. l. Vstupujúci lúč l s čiarovým profilom zo...

Koncentrátor svetelného toku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3240

Dátum: 04.06.2002

Autor: Tumpach Miloš

MPK: G02B 17/00, F21V 13/04, G02B 27/10...

Značky: světelného, koncentrátor

Text:

...a obr. 2, zobrazujúcívyužitie zariadenia podľa tohoto technického riešenia.Zariadenie (obr. 1) pozostáva z telesa 1 v tvare kvádru a z telesa 5 v tvare klinu. Obidve telesá 1,§ sú vytvorené z opticky priehľadného materiálu, pričom teleso 1 je vytvorené z materiálu,ktorého index lomu svetla je nižší ako index lomu svetla materiálu telesa á. Spodná časť 3 telesa j v tvare klinu je pokrytá reflexnou vrstvou na odrážanie svetla.Princíp...

Měrná kyveta pro stanovení absorpce světelného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 267610

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pavlíček Zdeněk, Barta Čestmír, Hejl Milan, Tříska Aleš, Žemlička Jan

MPK: G01N 21/00

Značky: měrná, absorpce, kyveta, stanovení, světelného, záření

Text:

...ze zdroje Ž svetelného zàření, ktorý je od svého vstupu 1 do měrné kyvety střídavč ocrálí od víka A a 3 mérné kyvety a po n odrazech opustí výstupem jj měrnou kyvetu.Na bckorysu celého zařízení na obr. A je uvedena usporádání celého zařízení včetně zdroje Q světelného zárení a detektoru lg světelného zátení.Na obr. 5 je zakreslena dráha světcĺnćho paprsku Z v půdorysném průmětu. Měrná kyveta je v tomto případě tvoŕena pouze jedním...

Guľový manipulátor svetelného kurzora

Načítavanie...

Číslo patentu: 267914

Dátum: 12.02.1990

Autor: Jurík Štefan

MPK: G06F 3/033

Značky: světelného, guĺový, kurzora, manipulátor

Text:

...činnosti. ~ Guľový manipulátor svetelného kurzoraje v reze znázornený na pripojenom výkrese.Manipulačná guľa l je vyhotovená z umelej hmoty a je voľne uložená na troch gumených krúžkoch g, 3 a 4, ktoré sú nasunuté na aktívnych rotačných kotúčoch 2 a 6 s koncentric kými otvormi 8 a pasivnom rotačnom kotúči 7. Rotačné kotúče 5, 6 a 7 sú otoćne nasunuténa skrutkových kolíkoch 2, lg a ll, ktoré sú naskrutkované do segmentov ll, ll a ll,...

Měrná kyveta pro stanovení absorbce světelného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 266826

Dátum: 12.01.1990

Autori: Barta Čestmír, Hejl Milan

MPK: G01N 21/03

Značky: světelného, kyveta, stanovení, záření, měrná, absorbce

Text:

...světelného paprsku je zajištěna jeho relativně dlouhá celková dráha v měřeném prostředí, čímž se dosahuje zvýšení citlivosti a přesností měření.obdobných výsledků lze dosáhnout řešením měrné kyvety tvořené vnějším pláštěm uzavřeným dvěma víky podle vynálezu. Podstatou vynálezu je, že vnitřní funkční povrch vnějšího pláště je pokryt reflexní vrstvou, například z hliníku, popřípadě V místě posledního z odrazu světelného paprsku před výstupem z...

Zařízení pro vytváření světelného symbolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266452

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kraffzig Siegmar, Wegner Hartmut, Helms Peter, Wussow Hans-joachim

MPK: H05K 13/02

Značky: symbolů, světelného, vytváření, zařízení

Text:

...cHcTeMm. Hna oöosnaqenua nonapnocwn 3 neMeHToB Ha ouomynucxe nHaparMm,npeHMymeCTBeHHO na ncxe c T-oöpasnnm oraepcruen, ycwanonnen uenoqnumuo ahexTpoMarHHT, na-KóT 0 poM 3 aKpenneH noanmuuü 3 aKpmBamuHä SHEMEHT nn oTBepcTHñ oöoux nncgon. Ecnn npk xommnexwaunu cxeunoü nnaTu.HeoöxoHMo oőosuaqamą npHHDHÓCTB 3 neMeHTa, saxpmnammnü 3 neMeHT Ha oHoM H 3 nucxoa saKpm 3 aeT H oTŘpmBaer nonepeMenHo cnewónponuuaemue orsepcwua nucxon. TaKHM o 6...

Žárovkový zdroj světelného a tepelného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 264897

Dátum: 12.09.1989

Autor: Svoboda Jan

MPK: F21K 7/00, G02B 27/52, G01J 5/02...

Značky: světelného, zdroj, tepelného, žárovkový, záření

Text:

...při spotřebě kolem 80 kWh energie. zařízením podle vyná~ lezu lze provést totéž ověření během 10 minut při spotřebě elektrické energie více jak 200 krát menší.Příkladné provedení žárovkověho zdroje světelného a tepelného záření podle vynálezu je znázorněno v nárysu a řezu na přiloženěm výkresu.zařízení sestává 2 lampové skříně l, v níž je uložena vodorovné přestavitelná pŕíruba 3 s vnějším stavěcím šroubem 3 a nosičem Q žárovky 5 umístěné v...

Zariadenie pre vytváranie zvukového a svetelného efektu u hračiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264820

Dátum: 12.09.1989

Autor: Eder Oldřich

MPK: A63H 5/00

Značky: hračiek, zariadenie, vytváranie, světelného, efektu, zvukového

Text:

...kontakt svetelného prúdokruhu, spojený s ozvučnicou.výhodou zariadenia popri jeho schopnosti vytvárať súčasne zvukový a svetelný efekt je aj do istej miery nižšia náročnosť na spotrebu prúdu v relácii k dosiahnutému zvokovému efektu, jednoduchá konštrukcia a z nej vyplývajúca funkčná spoľahlivosť.Príklad vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom obr. 1 predstavuje nárysnýpoh 1 ad na zariadenia a obr. 2...

Zapojení ke změně intenzity světelného toku pro nastavení střídy impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253208

Dátum: 15.10.1987

Autor: Juráček Karel

MPK: H03K 3/42

Značky: zapojení, impulsů, nastavení, intenzity, světelného, změne, střídy

Text:

...aktivní přijímací úhly fototranzistoru odlišné.Uvedené nedostatky odstraňuje zapojení ke změně intenzity světelného toku pro nastavení strídy impulsů podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom. že paralelně ke světelněmu zdroji je připojen regulační odpor.Výhoda zapojení spočívá v jeho jednoduohém provedení, kterým se střída impulsů dá velmiPříklad zapojení ke změně intenzity světelného toku pro nastavení střídy impulsů podle...

Zařízení pro modulaci světelného toku v optickém vláknovém snímači

Načítavanie...

Číslo patentu: 244630

Dátum: 14.10.1987

Autor: Gates Peter Stuart

MPK: G02F 1/03, G02B 5/30, G02B 6/10...

Značky: světelného, snímací, optickém, vláknovém, modulací, zařízení

Text:

...vrstva nematickáho kepalného krystalu. Jedna vz elektrod je připojena na napájecí zdroj a druhá je uzemněna.Toto zařízení využívá elektrooptickáho jevu a jeho velkou prednosti je, že jsou elimino vány pohyblivé mechanické části.Bříklad uspořádání zařízení pro modulaci světelnáho toku v optickám vláknovém enímači je echematicky uveden n přiloženém výkrese. Zařízení se skládá z optického vyaílače I, např. lze užít evětloemitující diodu IED,...

Zařízení pro modulaci světelného toku v optickém vláknovém snímači

Načítavanie...

Číslo patentu: 244494

Dátum: 15.09.1987

Autor: Voborský Zlatko

MPK: G02F 2/00, G02B 6/00, H04B 9/00...

Značky: světelného, modulací, vláknovém, zařízení, snímací, optickém

Text:

...podle vynálezu je, že může pracovat i v prostředí e nebezpečí výbuchu, neobsahuje žádné mechanicky pohyblivé části a dovoluje vytvdñet modulovaný optický signál a velkou rychlostí změn intenzity zářeni.Jeden priklad uspořádání zarízení podle vynálezu je uveden schematicląy na přiloäenám výkrese. Opticld vyeílač L je epojen první částí eklenäného světlovodu 3 se vetupem modulačního členu l, v tomto případč akueticko-optickým. Výstup...

Zapojenie tranzistorového svetelného snímača pre bezdotykovú indikáciu polohy kmeňa stromu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234187

Dátum: 01.04.1987

Autor: Žlnka Ľuboš

MPK: H03K 17/945

Značky: kmeňa, indikáciu, stromů, snímača, tranzistorového, bezdotykovú, světelného, polohy, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie tranzistorového svetelného snímača je určené pre bezdotykovú indikáciu polohy kmeňa stromu, jeho účelom je potlačiť citlivosť snímača na rušivé denné svetlo a zvýšiť citlivosť snímača na riadiace osvetlenie. Toho sa dosahuje zapojením podľa obrázka, kde je prvý fototranzistor (3) umiestnený v prvom nástavci (4) a dopadá naň rušivé denné svetlo a pri neprítomnosti kmeňa stromu aj riadiace osvetlenie zo zdroja riadiaceho svetla (1),...

Svítidlo pro vytvoření rovnoměrného světelného pole

Načítavanie...

Číslo patentu: 248399

Dátum: 12.02.1987

Autor: Šebesta Zdeněk

MPK: B21C 51/00

Značky: rovnoměrného, světelného, svítidlo, vytvoření

Text:

...opatřena usměrňovscím stínidlem pro usmernění toku svetelných paprslnl a uzavŕene skleněnou doskou a horní stene ventilátorem s tryskou pro odvod vzduchu ve smeru ned stínidlo.Výhodou svítidla podle vynálezu je to, že jim lze menit jeho svítivost s tvsr jeho charakteristiky a dále to, že jeho použitím se zvyšuje účinnost vizuální kontroly povrchů vývllků, zejména plechů. Další jeho výhodou je jeho zvýšená životnost vlivem možnosti jeho...

Zapojení světelného indikátoru poklesu napětí se svítivou diodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 234937

Dátum: 15.01.1987

Autor: Matouš Jan

MPK: G01R 19/00

Značky: poklesu, diodou, indikátoru, svítivou, světelného, zapojení, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení světelného indikátoru poklesu napětí se svítivou diodou. Dosud známá zapojení s malým počtem součástí indikují i krátkodobé poklesy napájecího napětí, takže reagují na rušivé impulsy a indikují i po vypnutí napájecího napětí v době, než se vybijí kondenzátory ve zdroji. Novost vynálezu spočívá v tom, že do známého obvodu zapojení je připojen další kondenzátor. Při poklesu napětí pod příslušnou mez obvod neindikuje...

Modulový element světelného signalizačního tabla

Načítavanie...

Číslo patentu: 235739

Dátum: 01.12.1986

Autori: Strnádek Josef, Němeček Zdeněk

MPK: H05K 7/02

Značky: signalizačního, světelného, modulový, tabla, element

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je modulový element světelného signalizačního tabla použitelný při realizaci provozních signalizací rozličných technologických celků. Vynálezem je řešena univerzálnost navrženého modulu vhodného pro opakovanou výrobu a použití pro moderní světloemitující prvky. Podstata spočívá v tom, že dvojice pájecích bodů pro světloemitující prvky jsou uspořádány nejméně po dvou do pájecích polí, takže světloemitující prvek nemění svoji...

Plošný vrstevný útvar se zlepšenou odolností proti účinkům světelného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 226089

Dátum: 01.06.1986

Autori: Lacina Jaroslav, Hrabal Jaromír, Uličný Jan, Stavinoha Jiří, Karásek Otakar, Výlet Jiří, Plička Eduard

Značky: útvar, vrstevný, záření, odolností, plošný, světelného, zlepšenou, proti, účinkům

Zhrnutie / Anotácia:

Plošný vrstvený útvar se zlepšenou odolností proti účinkům světelného záření, mikroporézní nebo kompaktní, vyznačený tím, že jeho proti degradaci světelným zářením nestabilizovaná nosná struktura, tvořená zejména textilním podkladem s jedno nebo vícevrstvým lícovým polymerním nánosem, je opatřena jedno nebo vícevrstvým krycím polymerním nánosem, který obsahuje ochrannou pigmentovanou vrstvu tloušťky 4-40 ?m, propouštějící maximálně 0,1 %...

Zapojení světelných zdrojů letištního světelného návěstidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 222815

Dátum: 15.03.1986

Autori: Škoda Richard, Miller Pavel

Značky: světelných, zdrojů, návěstidla, světelného, letištního, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení světelných zdrojů letištního světelného návěstidla pro letištní vzletové, přistávací a pojezdové dráhy. Podstata vynálezu spočívá v tom, že světelné návěstidlo má dva světelné zdroje, přičemž paralelní kombinace prvního světelného zdroje prvního optického systému a sériová kombinace druhého světelného zdroje druhého optického systému a zkratovacího relé je připojena k proudovému zdroji.

Optická soustava světelného širokoúhlého promítacího objektivu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229467

Dátum: 01.03.1986

Autor: Slováčková Jana

MPK: G02B 9/60

Značky: širokoúhlého, optická, promítacího, objektivu, soustava, světelného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká optické soustavy objektivu, určeného pro promítací přístroje formátu 8 mm a 8 mm Super. Je tvořena přední negativní částí, složenou ze dvou čoček a zadní pozitivní části složenou ze čtyř čoček, z nichž první dvě jsou spolu stmeleny. Optická soustava je pro svou velkou sečnou vzdálenost vhodná především pro objektivy určené pro kazetové promítací přístroje formátu 8 mm Super.

Reflexní kroužek pro převod světelného výboje klasického fotoblesku do kruhové plochy kolem objektívu fotoaparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221782

Dátum: 15.05.1985

Autor: Čuban Petr

Značky: převod, kroužek, klasického, světelného, výboje, fotoblesku, plochy, kolem, kruhové, fotoaparátu, objektivu, reflexní

Zhrnutie / Anotácia:

Reflexní kroužek pro převod světelného výboje klasického fotoblesku do kruhové plochy kolem objektivu fotoaparátu při technice makrofotografie, např. ve stomatologii při pořizování fotodokumentace detailů ústní dutiny a sádrových modelů chrupu. Účelem vynálezu je docílit plošné, bezstínové osvětlení fotografovaného terénu. Reflexní kroužek má tvar dvojitého dutého válce tvořeného vnějším pláštěm (1) a vnitřním pláštěm (2). Zadní stěna dutého...

Optická soustava světelného objektivu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221629

Dátum: 15.05.1985

Autor: Pospíšil Ladislav

Značky: soustava, objektivu, světelného, optická

Zhrnutie / Anotácia:

Optická soustava světelného objektivu pro použití v rentgenotelevizní technice, určená jako kolimátorový objektiv tandemového uspořádání k přenosu obrazu ze stínítka rentgenového zesilovače na objektiv televizní kamery nebo na objektiv filmové kamery. Je tvořena čtyřmi optickými členy, složenými ze šesti čoček a planparalelní destičkou. Parametry jednotlivých optických členů jsou voleny tak, aby byly splněny podmínky: A. L < 1,2f < 2e2 B....

Aretační zařízení u vysílače světelného signálu pro dopravní signální zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 216178

Dátum: 15.10.1984

Autor: Damm Gerhard

Značky: aretační, světelného, vysílače, signálu, dopravní, signální, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká aretačního zařízení u vysílače světelného signálu pro dopravní signální zařízení se skříní z umělé hmoty. Dosavadní aretační zařízení u vysílačů světelného signálu pro dopravní signální zařízení se skříní z umělé hmoty byla velmi náročná na přesnost výroby, což byla jejich podstatná nevýhoda, neboť tím se jejich výroba prodražovala. Na přesnost výroby je nenáročné aretační zařízení podle vynálezu, které se vyznačuje tím, že je...

Zapojenie obvodov svetelného pera

Načítavanie...

Číslo patentu: 218189

Dátum: 15.09.1984

Autor: Šadlák Pavol

Značky: světelného, obvodov, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši svetelné pero pre zobrazovacie jednotky grafických systémov, u ktorých sa vyžaduje okrem rýchlej odozvy svetelného pera na zobrazovaný element aj skoková zmena citlivosti svetelného pera. Podstata vynálezu je v zapojení obvodov svetelného pera vyznačujúce sa tým, že výstupný signál a napájanie obvodov sa privádza po rovnakom vodiči 16, ktorý je spojený s kolektorom tranzistora 15 (viď. obrazová priloha) a anódou diódy 13. Anóda...

Zapojení pro automatickou ochranu sítě kamer průmyslové televize proti zdrojům silného světelného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 217572

Dátum: 15.09.1984

Autor: Mainda Emil

Značky: ochranu, silného, automatickou, sítě, záření, světelného, proti, zapojení, průmyslové, televize, kamer, zdrojům

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení podle vynálezu chrání sít kamer průmyslové televize tak, že tyto jsou neustále zacloněny, teprve při volbě libovolné kamery se tato automaticky odcloní na krátký časový úsek nezbytný pro pozorování, při němž ještě nedojde k nevratnému poškození obrazové elektronky kamery. Ostatní kamery zůstávají v nezměněném stavu. Zapojení se využije k ochraně sítí kamer průmyslové televize zejména v prostředích, kde se do záběru dostávají silné...

Zapojení pro automatickou ochranu kamery průmyslové televize proti zdrojům silného světelného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 217571

Dátum: 15.09.1984

Autor: Mainda Emil

Značky: kamery, silného, záření, světelného, ochranu, proti, televize, zdrojům, automatickou, zapojení, průmyslové

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro automatickou ochranu kamery umožňuje její ovládání z více nezávislých ovládacích pracovišť. Během krátké doby měření nedochází k nevratnému poškození obrazové elektronky. Zapojení lze použít zejména v prostředí se silnými světelnými zdroji jako tekutý kov, osvětlovací tělesa apod. Dále může sloužit jako dálkově nebo ručně ovládaný přepínač sítě kamer průmyslové televize s více nezávislými pracovišti vždy na samostatný monitor....