Patenty so značkou «svazků»

Zařízení k držení svazků lýkových vláken při získávání třené koudele

Načítavanie...

Číslo patentu: 269619

Dátum: 11.04.1990

Autor: Henyš Václav

MPK: D01B 1/10, D01G 9/14

Značky: koudele, vláken, držení, zařízení, třené, získavání, lýkových, svazků

Text:

...válců a mezi odpruženým o pevným přidržovacím ústrojím. Na obr. 2 je v oxonometrickom pohledu znásornon pohled na horní odpruäenő přldräovací ústrojí bez znázornůnőho odprułoní v součhnostl s přodřasoným konduktorom pro zůžoní vretvy. Na obr. 3 je v řezu znáeornono vedení nokonočnoho pásu vodičom okrajů proti seemeknulí.Na obr. 1 je znázornenia uspořádání sařísoní podle vynálozu v poděinóm řezuo Čořízení se skládá zo dvou dvojíc...

Forma ke slinování svazku optických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 269377

Dátum: 11.04.1990

Autori: Semorád Jan, Nejedlý Josef

MPK: C03B 23/20, C03B 37/00

Značky: slinování, optických, vláken, svazků, forma

Text:

...pod úhlem/ĺzkosení, obr. 4 příční řez formou v rovine B - B z obr. 3. obr. 5 příčný řez formou v rovině B - B s funkčními ploohami tvarovacích dílo kruhověho prdřezu, obr. 5 náryaný pohled ačäítečným řezem pro skládáníoptickÝch vláken do tvaro cs 259 317 m 3vacích dílů, obr. 7 půdorysný pohled k obr. 5, obr. 3 částečnf příčný řez z obr. 3 v rovině B - B demonstŕující uložení äestihrannýoh optických vláken vo vnitřním prostoruForma l viz obr. 1...

Zařízení na výrobu svazků dřevěných štěpin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267744

Dátum: 12.02.1990

Autor: Široký Vratislav

MPK: B65B 13/20, B27L 11/00, B27B 13/00...

Značky: dřevěných, svazků, štěpin, zařízení, výrobu

Text:

...krátké kulatina v pracovní» prostoru ätípéna na štěpiny, ty jsou v tomtéž prostoru formovény do svazku, který je možno ještě v pracovním prostoru fixovat dráteu a vyrvářet palivová kola. Tím se objem namáhavé ruční práce snižuje, stejně jako nebezpečí úrazu. Zařízení má nízkou potřebu obsluhujícího personálu, zabírá malou plochu, není nákladné ani zvlášť výrobné náročné a má poměrně vysokou Výkonnost. VNa přiložených výkresech je na obr. 1 V...

Vzájemné spojení plechů svazku, magnetického obvodu malých elektrických strojů točivých do průměru 100 mm

Načítavanie...

Číslo patentu: 266917

Dátum: 12.01.1990

Autori: Švéda Zdeněk, Mezírka Milan, Krtička Jan, Dušek Karel, Pospíšil Karel, Hampl Vladimír

MPK: H02K 15/02

Značky: strojů, malých, průměru, vzájemné, magnetického, spojení, svazků, obvodů, točivých, elektrických, plechů

Text:

...výrobě elektrických strojů.Nevýhody těchto spojení jsou odstraněny u vzájemného spojení plechů svazku magnetického obvodu malých elektrických strojů točivých do průměru 100 mm podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že ke spojení plechů svazku je použito laserového svařování.Výhodou vzájemného spojení plechů svazku podle vynálezu je soustředění velké energie laserového paprsku na poměrně malou plochu svařovaného materiálu ve velmi...

Zařízení pro výrobu svazků z podlouhlých prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266711

Dátum: 12.01.1990

Autor: Široký Vratislav

MPK: B65B 13/00, B65G 57/18

Značky: prvků, podlouhlých, svazků, zařízení, výrobu

Text:

...prostor jsou na jedné své straně spojené s otočným čepem a na protilehlě straně tvoří plnicí otvor, do kterého ústí plnicí dopravník. Plnící otvor do vázaoího prostoru je přehrazen vázacím drátem. Mezi koncem plnicího dopravníku a vázacím prostorem může být uspořádána nejméně jedna dvojice vodicích kladek vázacího drátu. Konce čelistí mohou být opatřeny kladkamí čelistí. U plnicího otvoru může být ustaveno štípací ústrojí.Hlavní výhodou...

Zařízení pro stáčení rozpletených vláken stínicího opředení na konci vodiče do svazku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266384

Dátum: 13.12.1989

Autor: Ryžov Jevgenij

MPK: H02G 1/12

Značky: vláken, konci, svazků, zařízení, opředení, stínicího, vodiče, stáčení, rozpletených

Text:

...mnnmTKy 30 u 1 rMaauT m mnmy cwmuny. a OHMNEHHHM av mnnmTKM Kouau nnnnona 31 m m npnrmunnanmmnyn cvupouy M oMKcMpyn 1 npoaon 32 a saxMMa× 33 TnaHcnDpTMPy 0 Nero yCTpDMCTHñ (nm nokaaanm). ĺHEF-IMHEIIBT lüFlčlilłaTbcñ°ñůll 4 VI HPIABOÄVITGH B ÄBŇCTBME PFZMGHHBR nepenaua 12. IIFV|STÚM Kynauax 23 KOHTaKTMPyGT c POJMKUM 25. B nB 3 yAhTaTe Hero cynn 0 pT 6 HaHMHaeT nepenemawncw uaepx. Waves peneuuyn nepenawy 12 apamanrcn MKMB 11. HTyuKa B M...

Způsob řízení rozložení dopadající energie svazku laserových paprsků a zařízení pro vykonávání způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266053

Dátum: 14.11.1989

Autori: Honzík Oldřich, Stolař Pavel

MPK: H01S 3/101, G02B 5/12

Značky: vykonávání, řízení, laserových, energie, způsob, rozložení, svazků, dopadající, způsobu, paprsků, zařízení

Text:

...se superpozičním členem.Výhodou řešení podle vynálezu je skutečnost, že kombinací trojúhelníkových, sinusovýcha obdělníkových kmitů lze dosáhnout v podstatě zvoleného kmitu zrcadla odrážejícího laserový paprsek na zpracovávaný povrch a tím i zvoleného průběhu kmitu paprsku po zpracovávané ploše. Řízeným průběhem kmitu lze tedy zpomalit pohyb oscilujícího paprsku po povrchu zpracovávaného předmětu v místech, kde je požadována vyšší...

Zařízení pro automatické určení polohy laserového svazku v jedné souřadnici

Načítavanie...

Číslo patentu: 265149

Dátum: 13.10.1989

Autori: Znamenáček Milan, Vach Karel

MPK: G02B 26/08, H01S 3/101

Značky: určení, jedné, zařízení, automatické, polohy, laserového, souřadnici, svazků

Text:

...l o tom, že detektor 3 polohy laserového paprsku se nachází v nulovém vztažném bodě. Snímač 3 koncové polohy detektoru informuje mikroprocesor ł signálem na jeho druhém vstupu gg o tom, že detektor 3 polohy laserového paprsku dosáhl koncového bodu svého měřicího rozsahu. Detektor 1 polohy laserového paprsku detekuje dopad laserového záření. Tento detektor 5 polohy laserového paprsku se mechanicky pohybuje po měřicí trase pomocí...

Trn zařízení pro zatlačování uzavíracích klínů vinutí do drážek statorového svazku elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 264611

Dátum: 14.08.1989

Autor: Jeništa Václav

MPK: H02K 15/10

Značky: klínu, zařízení, vinutí, elektrického, drážek, stroje, uzavíracích, statorového, točivého, zatlačování, svazků

Text:

...vedení vnitřního průměru statorového svazku elektrického stroje točivého, napěchování vinutí a uzavření klíny po zasunutí lamel trnem do jeho drážek.Príklad provedení trnu zařízení pro zatlačování uzavíracích klínü do drážek statorového svazku elektrického stroje točívého je znázorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 je jeho podélný řez v náryse a obr. 2 je zvětšený cástečný pohled a řez trnem v bokoryse.Trn l zařízení pro zatlačování...

Rotor zařízení pro zatlačování uzavíracích klínů vinutí do drážek statorového svazku elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 264610

Dátum: 14.08.1989

Autor: Jeništa Václav

MPK: H02K 15/10

Značky: rotor, drážek, točivého, zařízení, uzavíracích, klínu, svazků, statorového, elektrického, zatlačování, stroje, vinutí

Text:

...tělesa 3 a do vnitřního průměru 5 kotouče rohatky A je osazenými konci lg vložena soustava párů vodicích tyčí Q uvnitř v radiálních osách gg po celé délce opatřených drážkováním ll. Boky lg párů vodicích tyčí É jsou ze vně v radiálni ose lg podélně opatřeny vybráními lg a mezery lg mezi páry vodicích tyčí § jsou vytvořeny vložením distančních plechů 1 a unášecího plechu g, jež s osazenými konci gg soustavy párů vodicích tyčí § jsou...

Stator zařízení pro zatlačování uzavíracích klínů vinutí do drážek statorového svazku elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 264609

Dátum: 14.08.1989

Autor: Jeništa Václav

MPK: H02K 15/10

Značky: statorového, drážek, zatlačování, stroje, klínu, vinutí, uzavíracích, točivého, zařízení, svazků, stator, elektrického

Text:

...nedostatky jsou odstraněny u statoru zařízení pro zatlačování uzavíracích klínú vinutí do drážek statorového svazku elektrického stroje točivého podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že plášł statoru je opatřen zadním mezikružím a alespoň jedním výřezem krokování mezi předním mezikružím a přírubou, ke které je šrouby a kolíky upevněno víko aretace přecházející v plášč rotorového zásobníku, který je v radiální ose opatřen vpustí...

Zařízení pro zatlačování uzavíracích klínů vinutí do drážek statorového svazku elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 264608

Dátum: 14.08.1989

Autor: Jeništa Václav

MPK: H02K 15/10

Značky: uzavíracích, točivého, vinutí, zatlačování, statorového, klínu, drážek, elektrického, zařízení, stroje, svazků

Text:

...osách lg axiálně vedeného vodicími tyčemi gg statorového svazku 3 elektrického stroje točivého v profilovaných drážkách gg párů vodicich tyčí li rotoru 3 kotcučem rohatky gg krokově natáčeného.Zařízení l pro zatlačování uzaviracích klĺnů vinutí sestavujeme z předem smontovaných dílčích celků tak, že do mezikruži 2, lg statoru 3 náboji ll, lg s ložisky gg, gg, nasuneme rotor 4 a šrouby lg upevníme k mezikruží 2. Na páry vodicích tyčí lg...

Zařízení pro vývod elektronových svazků z bezkomorového mikrotronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264373

Dátum: 12.07.1989

Autori: Šimáně Čestmír, Vognar Miroslav

MPK: G21G 4/04

Značky: bezkomorového, svazků, vývod, zařízení, mikrotronu, elektronových

Text:

...elektronů upravenou vstupní a výstupní hranu. Dále je výhodné,když je sade pevných výstupních trubic do stěny jha elektromagnetu zavařena a na výstupu opatřena společnou podélnou vakuovou přírubou Podle alternativního provedení je stěna jha elektromagnetu opatřena zesílením pro uložení sady pevných vý~ stupních trubic, .které je na výstupu ukončeno podélnou vakuovou přírubouoZákladní výhoda vynálezu spočívá ve zvětšení rozsahu regu~ lace...

Distanční mříž trubkového svazku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263640

Dátum: 11.04.1989

Autori: Plíhal Karel, Urbánek Miroslav, Matal Oldřich

MPK: F28F 9/00

Značky: mříž, distanční, trubkového, svazků

Text:

...prvky vytvoreny šikmou, rovinnou plochou, která svitá s rovinou obsahující centrální rovinný úsek úhel, jehož cosinus je poměrem vnějšího průměru trubky a vzdálenosti trubkových řad a jeu horního provedení distančního prvku kladný a u dolní provedení distančního prvku záporný.Řešení distanční mříže trubkového svazku podle vynálezu přináší řadu výhod. První podstatnou výhodou je, že tvarové pásy s centrálním rovinným úsekem a s dvojicemi...

Výměník tepla s přímými trubkami či U-trubkami uspořádanými do svazku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262538

Dátum: 14.03.1989

Autori: Janeba Břetislav, Altmann Jiří, Bochníček Karel, Mojžíš Vratislav, Zákravský Josef

MPK: F28D 7/00

Značky: přímými, tepla, u-trubkami, trubkami, svazků, výměník, uspořádanými

Text:

...jsou stejné nebo menší než vnější rozměry vnitřního pláště.Výhodou řešení podle vynálezu je to, že celosvařované komory s vnitřním pláštěm lze využít v případech, kdy z dispozičních důvodů je nutno vnitřní plášť umístit mimo osu trubkověho výměníku tepla. Tuto výhodu lze využít zejména v těch případech, kdy v trubkovnici a v deskovém víku je otvor a vnitřní plášč pak vytváří hrdlo pro přívod či odvod pracovní látky z mezitrubkového...

Zapojení kodéru cyklického kódu k elektronice řízení elektronového svazku elektronově optického přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260079

Dátum: 15.11.1988

Autori: Jurdová Anna, Poneš Josef, Kreslík František

MPK: H01J 37/30

Značky: elektronice, svazků, kodéru, zapojení, řízení, kódu, cyklického, elektronového, optického, prístroje, elektronově

Text:

...sběrnici l rozměru elektronového svazku tvoří vstup bloku g rozměru svazku se třetí výstupní sběrnicí spojenou s D/A převodníkem v elektronické soustavě 1 optického přístroje. Sběrnice 1 hodnoty expozice tvoří vstup bloku 5 hodnoty osvitu se čtvrtou výstupní sběrnicí ggg spojenou s DŽA převodníkem v elektronické soustavě 1 optického přístroje. Dále pakje provedeno paralelní spojení s adresní sběrnící jgg a s datovou sběrnicí łgg bloku l...

Vakuová aparatura pro epitaxi z molekulárních svazků

Načítavanie...

Číslo patentu: 259949

Dátum: 15.11.1988

Autori: Seidl Radko, Sulek Josef

MPK: C30B 23/00, C30B 35/00

Značky: vakuová, molekulárních, epitaxi, aparatúra, svazků

Text:

...trubicí, která je u protilehlého konce obvodově vakuotěsně upevněna v přírubě. V prstencovém prostoru mezi oběma topnými trubicemi jsou uloženy topné elementy a mezi topnými elementy a vnější trubicí je uspořádán tepelně odrazný plášč. Část vakuové aparatury napojená na pomocnou vývěvu může být tvořena komorovým členem, v jehož stěnách jsou upraveny průchodky pro elektrické přívody k topným elementům, případně pro mechanické ovládání clon...

Způsob výroby přepážek trubkových svazků teplovýměnných agregátů ze syntetické pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 258810

Dátum: 16.09.1988

Autor: Jeřábek Jaromír

MPK: B29C 39/02

Značky: trubkových, způsob, agregátu, svazků, teplovýmenných, pryskyřice, přepážek, syntetické, výroby

Text:

...tyče 1 se nasune rám formy g s lištou g. která Vymezuje polohu a plochu požadované přepázky vzhledem k podélné ose trubkového svazku 3. Dále se na opačný konec tyčí 1 upevní pomocí matic lg pomocný prstenec 5, vystředěný na pomocnou trubkovnici §. Takto upnutý trubkový svazek A se umístí do nádoby ll, která svou světlostí odpovídá rozměrům rámu formy 5 a výškou délce trubkového svazku 5, přičemž je výška nádoby ll zvětšena o výšku topné vložky...

Podpěrná a distanční konstrukce svazku horizontálně uspořádaných trubek výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245234

Dátum: 01.07.1988

Autori: Valenta Svatopluk, Preisler Vlastimil, Sedliský Otakar

MPK: F28F 9/00

Značky: svazků, uspořádaných, výměníku, horizontálně, podpěrná, konstrukce, distanční, tepla, trubek

Text:

...konstrukce svazku horizontálně uspořádaných trubek výměníku tepla v příklsdném provedení podle vynálezu sestává z dvojic svislých distančních pásků Q, 2 zasunutých mezi sousední sloupce teplosměnných trubek g a opatřených na svých vnějších odvrácenýoh stranách miskovitými výstupky a na přivrácených stranách ve svém středu svislou průběžnou drážkou skrze kterou je prostrčena zajištovací tyč A upevněna svými konci v horním a dolním nosníku...

Způsob vedení a sdružování svazků vláken na kabelových linkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 245218

Dátum: 01.07.1988

Autori: Nedorost Miroslav, Paš?alka Karel, Svoboda Miroslav, Halámová Kvitoslava

MPK: D01D 7/00

Značky: svazků, způsob, kabelových, linkách, sdružování, vláken, vedení

Text:

...umožňuje postup podle vynálezu použít jednoduché zařízení, které reguluje ěíři, vzdálenost mezi pruhy i polohu všech pruhü proti vstupní štěrbíně obloučkovacího zařízení pouze na vstupu do dloužící linky. To zjednodušuje obsluhu a klade menší nároky na kvalifikaci a praxi obsluhujícího personálu. Seřizováním šířky a polohy pásu pouze na vstupu linky je dosaženo dokonalého rozprostření, stejné šířky a tlouštky prvků na dloužící lince....

Zařízení k zaválcování spon listěných statorových svazků

Načítavanie...

Číslo patentu: 257169

Dátum: 15.04.1988

Autori: Chytil Břetislav, Ordáň Jan, Laštovica Milan

MPK: B21D 39/03

Značky: svazků, zařízení, zaválcování, listěných, statorových

Text:

...kruhu l a 3, které jsou rozepřeny válcovými rozpěrkami 3 a staženy šrouby l. V horním základním kruhu l jsou vyfrézovány dle roztečí spon drážky §, do nichž jsou s vůlí vloženy držáky kladek É. Držák kladky sestává z tělesa držáku gl,kostky 53, čepu kladky ggg, čepu tělesa držáku ggl, kladky gi a dvou ložiskových pouzder gg. Ve vybrání základních kruhů l a gvje uložen s čelní vůlí gg volný prstene 1 se závity ll pro stavěcí šrouby E....

Zařízení pro harmonickou analýzu rozdělení světelné energie v odraženém svazku paprsků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256988

Dátum: 15.04.1988

Autor: Cigánek Bohumír

MPK: G02F 1/29, G02B 27/10, G01J 3/06...

Značky: odraženém, paprsků, harmonickou, analýzu, rozdělení, svazků, světelné, zařízení, energie

Text:

...na kterém je vytvořena soustava clon a to první kalibrační clona já, druhá kalibrační clona gg, první měřicí clona Al, druhá měřicí clona Ag a třetí měřicí clona Až. Všechny tyto clony jsou na válci 1 vytvořeny tak,že jejich osy AQ jsou rovnoběžné s osou ggg válce A a jsou vzhledem ke své ose AQ ve směru 3 rotace válce 5 symetrické. Obvodová délka ggg uvedených clon je větší, než obvodobá délka průsečíků krajnícn aperturnich paprsk⳧ł...

Výměník tepla s přímými trubkami či U – trubkami uspořádanými do svazku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242668

Dátum: 01.04.1988

Autori: Chromý Vratislav, Tvrz Miroslav, Landa Václav, Krajea Jaromil, Valíeková Marta

MPK: F28F 9/02

Značky: přímými, uspořádanými, trubkami, svazků, tepla, výměník

Text:

...pláště.Výhodou řešení podle vynálezu je to. že tloušťka trubkovnice a deskového víka vychází příznivějí než podle známého sta ĺvu tschn 1 ky,protože se určuje jako tloušťke mezíkruhové deskyupevněné na vnějším a vnitřním okraji.2 242 san Příkled provedení vynálezu je schematicky znázorněn na výkrese. kde je vídět výměník tepla s pevnými trubkovnicemí a s dvěma celosvařovanýmí komorami podle vynálezu.výměník tepla sestává z vnějšího pláště...

Zařízení na odmašťování svazků trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246848

Dátum: 01.03.1988

Autor: Mundl Jioí

MPK: C23G 5/04

Značky: odmašťování, zařízení, trubek, svazků

Text:

...nálezu je, že zajíštuje dokonalý styk odmaštovacího média e povrchem trubek, takže získané trubky jsou zbaveny všechnečístot a mastnot jak z vnějšíhą tak z vnítřního povrchu. Změnou polohy kontejneru, docílenou pootočením kol jeho podélné oąy, dochází k uvolnění nečistot z ploch, které byly odmešřovacímu médiu nepřístupny. Docílílo se úspory zastavěné výrobní plochy. Zařízení podle vynálezu je v příklaâném provedení znázor něno na připojeném...

Vysílač kolimovaného svazku ionizujícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 254367

Dátum: 15.01.1988

Autori: Večeř Jiří, Tomášek Václav, Mahelka Svatoslav

MPK: G21K 1/10

Značky: kolimovaného, ionizujícího, vysílač, svazků, záření

Text:

...dolním čepem 3 a na horní základové ploše hornĺm čepem gg, k němuž je připojena aretační západka QA. Rotační uzávěr gg je v pláštěném otvoru gg,který je v horní části zakončen válcovým nálitkem 35 a zajištěn víkem gg, odnímatelně připev 3 254367něným na pláštěném otvoru 33. Na víku 52 jsou umístěny první aretační zarážka Al a druhá aretačni zarážka 33, které jsou opatřeny otvory gg, 34 pro uzamykací šrouby. Čelní stěna gg válcového...

Způsob lepení svazků točivých elektrických strojů z plechových výlisků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253815

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kafka Václav, Georgiev Jakim

MPK: H02K 15/00, H02K 15/16

Značky: elektrických, způsob, svazků, strojů, výlisků, lepení, plechových, točivých

Text:

...pevnosti lakového filmu izolační vrstvy a jejího spojení s plechem s že lze dosáhnout zjed nodušení celé konstrukce.Vynález je v dalším podrobněji vysvětlen na příkladu způsobu lepení svazku točivých elektrických strojů.Lepení statorových a rotorových svazků elektrických strojů točivýoh se provádí izolačním lakem, se kterým byly dříve jednotlivé výlisky jen izolovány, například izolačním lakem S 1924. Tento lak je syntetický vypalovací lak,...

Zapojení pro regulaci dávkového příkonu gama svazku betatronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243549

Dátum: 15.12.1987

Autor: Biglione Gianfranco

MPK: H05H 11/00

Značky: regulaci, svazků, betatronu, zapojení, příkonu, dávkového

Text:

...průběh závislosti dávkového příkonu J gama svazku betatronu na okamžiku vstřiku T elektronů na oběžnou dráhu urychlovací komory při konstantním vstřikovacím napětí a konstant ním žhavicím proudu katody vstŕikovací trysky.zapojení pro regulaci dávkovéhopříkonu gama svazku betatronu na maximální hodnotu podle vynálezu je tvořeno regulátorem 3, jehož vstup gł je spojen s výstupem łł betatronu l, První vstup lg betatronu ł je spojen s...