Patenty so značkou «svařování»

Zařízení pro svařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 275052

Dátum: 15.01.1992

Autor: Veverka Bohuslav

MPK: B23K 9/32

Značky: svařování, zařízení

Zařízení pro automatizaci obloukového svařování děrových a průvarových svarů v ochranné atmosféře

Načítavanie...

Číslo patentu: 270713

Dátum: 12.07.1990

Autori: Klabouch Rudolf, Robenhaupt Jaroslav, Ružarovský Karel

MPK: B23K 9/16

Značky: ochranné, svařování, zařízení, atmosfére, svárů, průvarových, děrových, obloukového, automatizaci

Text:

...okolního ovzduší. Dále zcela stíní záření elektrického oblouku, takže není nutno používat ochranného štítu. Zařízení je lehké (cca do 2,5 kg), a snadno přenosné. Múže je obsluhovat 1 méně zkušený svářeů, protože doba svářehí je plynule volitelná pro různé velikosti svarü zařazením časového spínače.vynález je blíže objasněn na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je v nárysu znázorněna sestava svaŕovacího zařízení, a na obr. 2 je axonometrický...

Způsob čelního svařování přesných hranatých trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 270371

Dátum: 13.06.1990

Autori: Silka Jiří, Carbol Pavel

MPK: B23K 15/00

Značky: přesných, hranatých, čelního, způsob, svařování

Text:

...pžedehnutých žlabů v důsledku nepravidelného teplotního ovlivnění materiálu k deformacím příčného i podélného směru tak, že se někdy mění i původní tvar předehnutých hran a je znemožněno účelné spojování čel trub čelním svařováním.Dosavadní technologie je tedy velmi komplikovaná a nezajiěčuje dostatečnou přesnost konečného výrobku. Proto musí po svaření následovat rovnání nebo kalibrace, a to většinou s problematickým výsledkem. Dojde-li...

Způsob dohřevu svaru při odporovém svařování kolejnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 269810

Dátum: 14.05.1990

Autori: Tesař Kornel, Staněk Václav

MPK: B23K 11/04

Značky: dohřevu, svárů, odporovém, způsob, kolejnic, svařování

Text:

...dohřevu svaru při odporovém evařování kolejnic stykově s odtavením spočívá,oproti dosud známým způsobům,v tom, že je zajištěna svařitelnost kolajnic, není potrebe Jináho zdroje tepelné energie než samotné odporové svářečky, a tím je umožněno zřizování bezstykové koleja přímo v trati v ose koleje. Další výhodou způsobu podle vynálezu je nízká cene zařízení pro provádění dohřsvu svaru, jeho spolehlivost a možnost nastavení optimálniho...

Rukojeť hořáku pro ručně mechanizovaný způsob svařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 269096

Dátum: 11.04.1990

Autori: Švub Antonín, Madej Roman, Hanzelka Jiří, Macháček Libor, Chýlek Petr, Korpas Adolf, Šmitke Ladislav

MPK: B23K 9/28

Značky: mechanizovaný, rukojeť, hořáku, ručné, svařování, způsob

Text:

...aožná.Uvedené nevýhody odetreňuje rukojeľ hořaku podle vynelezu, jehož podstate epočivi V tou, že v těleae rukojeti je vytvořena vybráni pro uložení vodici vložky opatřená prochozia otvoree e rovnobežne e tie i průchozi drúžkou, přičemž vodici vložke ná ne eváe konci bliže k přivodu vytvořena fixačni oeezeniuvýhodou uepořadani podle vynúlezu je, že vlozke z izolačniho eeteriilu přeruěuje nezadouci iiřeni tepla kovovye bovdenoa v aiete...

Zařízení pro odporové stykové svařování termoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268782

Dátum: 11.04.1990

Autori: Dorochova Irina, Tarasov Alexandr, Licholetov Valerij, Astaškin Vladimir

MPK: B29C 65/30

Značky: odporové, stykové, zařízení, svařování, termoplastů

Text:

...HarpeaaTenb 2 n 0 nxaT K KpumKe 18 co cKonn 3 nmMMM 19 M KOAbuBHM 20 sneKTpMwecKMMM KoHTaKTaMM.ycvpoücvnu ycTaHaaAMaaeTcn a aone cBapKM TaKMM oapaaon. qroau meneaue nraapcvmn 8 Knmyxa 4 pacnmnaranmcb HanmTMa KpoMoK caapMaaenu× TepMunuacTMuHu× nMcToa 21. Ha 3 AeKTpMuemKMe KoHTaKTu 19 M 20 nonaeTcn HanapmxeHMe. M HarpeaaTenbHuMM sneMeHTaMM 14 npoMaaonMTca Harpem HurpemaTenn 2 nm neno×aMMoM TcMnepaTypu cnapKM. Hepea menesue oTnepcTMn 8 K...

Způsob svařování tyčí betonářské výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 266949

Dátum: 12.01.1990

Autori: Koloděj Břetislav, Koukal Jaroslav, Zajíc Jaroslav

MPK: B23K 33/00

Značky: tyčí, svařování, betonářské, způsob, výztuže

Text:

...celé technologie a k úspoře nákladů na výrobu žáruvzdorných hradítek.Příklad použití způsobu svařování tyčí betonářské výztuže je schematicky znázorněn na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je zobrazen podélný řez prováclěným svarovým spojema na obr. 2 je příčný řez tímto spojem.Konce obou svařovaných tyčí 1 a 2 se v místě budoucího spoje vloží do ocelové podložky 3 tak, aby mezi nimi vznikla mezera 5 až 16 mm a V této poloze se přistehují k...

Způsob svařování tyčí betonářské výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 266948

Dátum: 12.01.1990

Autori: Zajíc Jaroslav, Koloděj Břetislav, Koukal Jaroslav

MPK: B23K 33/00

Značky: výztuže, způsob, svařování, betonářské, tyčí

Text:

...svarů rovnoběžných s osou tyčí a na obr. 3 je příčný řez svaro CS 266 948 B 1 2vým spojem pro alternatívu hradících svarů kolmých na osu tyčí.Konce obou svařovaných tyčí 1 a 2 se v místě budoucího spoje vloží do ocelové podložky 3 tak, aby mezi nimi vznikla mezera 5 až 16 mm a v této poloze se přistehují k ocelové podložce 3, resp. se upevní jiným způsobem. Provedou se hradící svary mazi tyčemi a vnitřními stěnami ocelové podložky po obou...

Zařízení na řízení agregátu pro svařování a navařování elektronovým paprskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266497

Dátum: 12.01.1990

Autori: Šeljagin Vladimir, Paton Boris, Bojadžiev Rumen, Bondarev Anatolij, Gančev Simenon, Dimov Stanislav, Tošev Christo, Georgijev Čavdar, Kajdalov Anatolij, Nazarenko Olek, Mladenov Georgij, Pastušenko Jurij

MPK: B23K 15/00

Značky: zařízení, řízení, navařování, paprskem, svařování, elektrónovým, agregátu

Text:

...cnunerenbcrnymmü oroM, qro Bmöopxu cnruana B Gnoxn 22 u 23 naMHTH cnenanm npannnbuo. B TOM çuyuae, Kora B aoae cxaunpoaànnx uuemrca uápanunm n npyrne noxpuwns,npnBounmne K Bo 3 HnKHOBeHHm nOmHHXHMHyHbc 0 É c nawquxa 12 pense®a, Benuquna paa~ HOCTH c cymmawopa 27 npeBHcHT nopor K na suxoe önoxa 29 cpanuenug He copMHPYQTCH cnruan ynpaBneHna.Ho cnruany ynpannennn őnoxa 29 cpannenux nennunua nonycynm-Buöopox c nonycyMMaTopa 24...

Zařízení pro řezání, svařování nebo navařování válcovitých výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266379

Dátum: 13.12.1989

Autori: Merkin Valentin, Ostilovskij Oleg

MPK: B23K 37/04

Značky: navařování, svařování, výrobků, zařízení, válcovitých, řezání

Text:

...FWIISCVTN ółlč|ľl.llllľ.l|iĺlil ĽJIWIWIIHWMŘ/ FFIĚJJIMKMoMIMKJLY ľUlčl°IMlĺJTIĺĺ(ĺJł-|ľ.IM VI ľFhYóClů ĺšIůKMľćlI ľiľĺlvllllĺĺlłľřlyrm Mno Ěä Na HaxMMacT naamT Na nuwar Bü. KTmpuň noaapawMuaeTcM Ha ocM 29 M GBUMM HPDTMBÚUGCÚM 31 HpM 9 TDH 3 neKTpúnuMraTenn 17 ĺ 0 MP.1) awxnnwamvun. 16 c ponMKoM 21.nnmnmmumnmnn HU nnnHMnaaT MHcTpyMäňT ayra Facmef. Tyóa nonnaTam Hmua-umrunuuaň ..1 « 3 | vm yu.|vu.r 4 lt.) M LL v 1 LMKJI HIZIDEIHIIFIWłłEÍľWI....

Zařízení pro automatické svařování trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 266330

Dátum: 13.12.1989

Autori: Rinaldi Fernando, Isetta Giorgio

MPK: B23K 31/06

Značky: svařování, automatické, zařízení

Text:

...pro automatické svařování trub podle vynálezu zcela odstraňuje nutnost provádět tolik posuvových cyklů svařovacího ústrojí, kolik je třeba vytvořit housenek, a dovoluje naopak vytvoření celého svaru při podstatné menším počtu posuvových cyklů a navíc vytvořeni svarového švu s lepšími metalurgickými a tedy i mechanickými vlastnostmi v podstatné kratším časovém intervalu, což je zpúsobeno tím, že se další svarová housenka vytváří v době....

Způsob svařování materiálů výbuchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266322

Dátum: 13.12.1989

Autori: Sek Witold, Jakubowski Krzysztof

MPK: B23K 20/08

Značky: způsob, materiálů, svařování, výbuchem

Text:

...a trubkovnicí se vytvoří kuželovitý úkos zužující se ve směru šíření výbuchu odvráceném od čela trubkovnice směrem šíření výbuchu, přičemž úhel zúžení je větší než je skutečný úhel po dynamickém svařeni trubky s trubkovnicí v závislosti na postupném svařová ní od počátečního bodu jejich srážky v opačném směru.Výhoda svařování materiálů výbuchem spočívá v tom, že zajiščuje relativně velkou geometríckou toleranci při svařování při malém...

Zařízení pro odsávání svařovacích dýmů při svařování v ochranných atmosférách

Načítavanie...

Číslo patentu: 265714

Dátum: 14.11.1989

Autori: Branný Edvard, Zwierzyna Eduard

MPK: B23K 9/16

Značky: ochranných, svařovacích, atmosférách, svařování, dýmu, odsávání, zařízení

Text:

...vzrostlyna hodnotu, při které by účinnost odsávání klesla pod únosnou mez.Uvedená nedostatky odstraňuje zařízení pro odsávání svařovacích dýmů odsávacími dýzami zabudovanými v tělese hořáků svařovacích pistolí, podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že je tvořeno vývěvovým blokom, sestávajicím z vývěv a společné pohonné jednotky,přičemž obě vývěvy jsou paralelné připojeny k odsávacímu potrubímu systému.Zařízení podle vynálezu je...

Zapojení pro dielektrické svařování dvojic materiálů různých tlouštěk jedním zdvihem nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265553

Dátum: 13.10.1989

Autor: Houdek Jaromír

MPK: B29C 65/04

Značky: nástroje, zapojení, různých, jedním, svařování, dielektrické, materiálů, dvojic, zdvihem, tlouštěk

Text:

...deska lg. Druhá kovová deska 2 je elektricky připojena k prvnímu pôlu druhého spínače gg. Třetí kovová deska lg je elektricky připojena jednak k druhému pölu třetího spínače lgra jednak na třetí díl 3 nástroje, který je realizovaný trnem. Třetí díl 3 nástroje je uspořádaný mezi druhým dílem g nástroje a prvním dílem l nástroje. První díl l nástroje je od přívodní desky Q oddělen izolační deskou E a elektricky je napojen jednak na druhý...

Způsob obloukového svařování obalenou elektrodou tupých svarů “X” a “V”

Načítavanie...

Číslo patentu: 265089

Dátum: 12.09.1989

Autori: Koukal Jaroslav, Kocourek Jaroslav, Vitásek Ladislav

MPK: B23K 9/235

Značky: svařování, obloukového, svárů, tupých, obalenou, způsob, elektródou

Text:

...tupých svarů X a V materiálů tlouštěk od 4 do 60 mm.s pulsací svařovacího proudu, nutncu jen v oblasti korene, s dobou mezery dva až čtyři krát delší, než je doba pulsu svařovacího proudu,kterého podstatu tvoří to, že úhel rozevření svarových ploch je 40 až 50 °.Tento způsob podstatné zvyšuje produktivitu a snižuje spotřebu prídavných materiálů a elektrické energie při svařování tupých svarů X a V. Jeho efekt roste úměrně.s tloušřkou...

Mobilní polohovadlo, zejména pro obloukové svařování pláště a čel nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264068

Dátum: 12.05.1989

Autori: Štefl Milan, Toman Otakar, Pour Břetislav

MPK: B23K 37/04

Značky: nádoby, obloukové, pláště, mobilní, zejména, polohovadlo, svařování

Text:

...jednou tlakovzdušnou hadici a jed h- 3 264 C 68 ním viccžžiovým kabclem, protože všechny pneumatické rozvááäče mohou být umístěny na rámu polohovadla. Třetim přívodem může případně být jednežilový kabel, který zabezpečuje spojení svao řovaciho polohovadla s jedním pőtemjsvařovacích zdrojů. Další podstatnou výhodou je možnost dálkového ručniho, nebo automatického ovtédàni 2 řídící jednotky.Mobilní potohcvadto, zejména prs obtoukové...

Zařízení pro vysokofrekvenční svařování trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264042

Dátum: 12.05.1989

Autori: Poluchin Vladimir, Poluchin Valerij, Medveděv Alexandr, Skačko Jurij

MPK: B21C 37/12

Značky: trubek, vysokofrekvenční, zařízení, svařování

Text:

...®Hr.1 Hsoőpameua cxeMa àopnymmero ycTpoůcTBa (pan no ocn TDYĎH) na Hr.2 - TO me, sun no cTpenKe A. rHa ®ur.1 H 2 uM®paMM oőosnauenuz Banka 1, ynopnue ponuxn 2 ~ uns neHTM H 3 - uns TDYĎH, mopúpymme,BmnonHnmmneponb 1 Icsapounwx Banxn - Hapyxnuň 4 H BHyTpeHI-Hů - 5, dxofnmpylóluan BTynKa - 6, JIeHTa ~ 7, Tpyöa 8.B npouecce cnapxn neura 7 ov paamawmaawena npoxonw uepea Hanpannnmmue Banxu 1 H nonaaew Memy Banxamm 4 H 5, KoTopue onoapemeuno...

Napájecí zdroj pro svařování elektrickým obloukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264034

Dátum: 12.05.1989

Autori: Zaks Michail, Kaganskij Boris, Garbul Alexandr, Smirnov Vladimir

MPK: B23K 9/00

Značky: napájecí, svařování, elektrickým, obloukem, zdroj

Text:

...Onuonpeueuuo c Buxoa Kounaparopa 8 nocrynaew Kouauna na nepeKnmqamenh 9 ypóann, n na Bxo Konnaparopa 8 nocrynaer cnrnan sanaHnMMHHManbubro yponna TOKa UłM. CBBPOHHBŇ TOK ich, noepmnnaeuuň saeprueň npocceną 5, cnąaer qepes nno 6 no sennqnuu IM.B MOMEHT cpanneann cnrnana saannn u o 6 paTuoň cnaau Uf nponcxonnm nepexnmqenne Komnapawópa 8 nonyupo~ aonuxonuü Knwq 3 3 aMmKaeTcn H na BxpxoMnapaTopa 8 nocwynaew cnrnan sanaHHuMaKcnManLnoro yponnn...

Zařízení na automatické svařování podle složitého obrysu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264010

Dátum: 12.05.1989

Autori: Nikolov Orlin, Čankov Danko, Ivanov Alexandr, Cvetanov Plammen

MPK: B23K 37/02

Značky: podle, zařízení, svařování, automatické, obrysu, složitého

Text:

...Taxme Ha npoMemyToqHoM Bane. Bce TDH npomemyroqnux nana annnmrcs coocnmmn H coąH~ HHDTCH Mexuy coöoñ n 0 cpeCTBoM snexrpomarnurumx Mymr 9 H 10. Byöqaroe Koneco 4 coenHąeTca c syöqarbm Konecom 7 nocpencrnom napaauraoro 3 yöqaToro Koneca 11. 3 y 6 qaToe Koneco 8 sauenneuo c 3 yöqaTmM KOHECOM 12, Monwnposannmw Ha Ba ne 13, coąuneunom nocpecwson aneKTpoMarHurHoň MY®TH 1 h c nepsmn Xoosuw BHHTOM 15, K KOTODOMY Mouruposanu nepame...

Zařízení pro přidružování svařovacích hran při svařování šroubovitých trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263488

Dátum: 11.04.1989

Autori: Prošinskij Valentin, Moškin Venedikt, Poluchin Vladimir, Tarasenko Alexandr, Černokozenko Vladimir, Skačko Jurij, Garkaljuk Rodimir, Kuzmin Jurij

MPK: B21C 37/12

Značky: zařízení, svařovacích, trubek, svařování, šroubovitých, přidružování

Text:

...Tpy 6 unouoca H ee Kpouma ynepmnmamrcx BankaMH 2 H 4, a xponxa n nonoca çopuyeúoü wpyöu - nanxaun I n 3. Heoôxonmoe 1 ycnnxe cmawus Memny Banxann 2 H 4 H Banxamu 1 H 3 oőecneqnmaercn npvmuuann 10 G®Hr.2), perynnponxa ycnnux cxarnx nocwnraewca anmwann 11. Banu 6 (ur.l) Bankou 2 H 5 xnnamrcn npnonuuwn, npamenue Banxan I H 3 cooömaercx or aanxos Zvn 4 upa nomomx nannes 19. 0 opMoBKa H csapka cnupanmnomosxoň TPYÚH na nonocu, nuemmeň...

Zařízení pro svařování prostorových prefabrikovaných výztuží

Načítavanie...

Číslo patentu: 263468

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pak Jelizaveta Čan-bemovna, Syrkin Eduard, Vasiljev Vladimir, Chisamijev Pulat, Dinerštejn Vladimir, Ninurg Vladimir, Vaksin Eušua, Krivov Sergej

MPK: B23K 11/10

Značky: prefabrikovaných, výztuží, zařízení, svařování, prostorových

Text:

...0 ľ 0 HGDEMEQEHHH GTO ÓYAEŤ COXpaHHTb.HeH 3 MeHHOE HOHO KGHHG B HDOCTDBHCTBG, T 0 eCTb HPBKTHQGCKH HCKHWGQTCQ ÓHGHHE KEDKBCB. BHHOHHQHHE me HOKEMEHTB B EHnEABYX ownenbąmx POHHŘOB, pasnepuyrbm B DAĎOHBMHOHOKEHHH non YTHOM K HPOĽOHBHOŘ OCH KHDKBCB, OÓECHQQHBQET HX BPQMGHHE 0nocrynarenbub-5 pamaTenbHoro anHeHnaxahKaca. Hpn STOM ua Kaxnbü ponHm«onHpaeTca Tonbxo onno peöpo Kapxaca, WTO oöecneuunaer Heaanucnmoe úpamenne ponuxoa. HPHWEM C...

Úprava obloukového svařování tupých svarů X a V obalenou elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 263423

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kocourek Jaroslav, Koukal Jaroslav, Vitásek Ladislav

MPK: B23K 9/235

Značky: elektródou, svařování, obloukového, obalenou, úprava, tupých, svárů

Text:

...je to, že doba mezery je dva až čtyři krát delší než doba pulsu svařo~ vacího prouďu při tloušíce otupeni svarových plech od 3 do 5 mm.Tento způsob podstatné zvyšuje produktivitu e snižuje spotřebu přídavných materiálů a elektrické energie při sva- . řování tupých svarů typu X a V. Je určen především pro svary materiálu o tlouščce do 20 mm, kde se dosahuje největäího efektu.X svar plechu z oceli 11 375 tloušřky 12 mm.má tloušřku...

Zařízení pro tavné svařování, zejména tenkých den ocelových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 263288

Dátum: 11.04.1989

Autori: Toman Otakar, Bělovský Jan, Havlík Josef

MPK: B23K 37/00

Značky: zejména, tavné, svařování, zařízení, oceľových, tenkých, nádob

Text:

...uvnitř rámu g a je vybaven hnanou válečkovou dráhou ll a opěrnými kladkami á volně otočnými na čepech E, přičemž rám g je vybaven držáky g přítlačníků Q, g a ve své horní části dvěma nosníky 1, rovnoběžnými s podélnou osou svařovacího přípravku l, přičemž na jednom z nich je připevněna pojezdová dráha 1 svažovacího automatu ll a na ní je umístěn svařovací automat ll. Upínací lišta 2 je s výhodou měděná a výsuvná v rozsahu asi 2 až 5 mm...

Bazický obal elektrod pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí střídavým i stejnosměrným proudem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263236

Dátum: 11.04.1989

Autori: Trejtnarová Věra, Blažek Jaroslav

MPK: B23K 35/34, B23K 35/36

Značky: střídavým, svařování, oceli, nelegovaných, elektrod, nízkolegovaných, stejnosměrným, bazicky, proudem

Text:

...dále 22 až 35 hmot. uhličitanů alkalíckých zemin, např. uhličitanu vápenatého, uhličitanu hořečnatěho, případně uhlíčítanu barnatého samostatně nebo ve směsi v liboýolném poměru, při 283 238čem mohou být ve formě v přírodě se nacházejicich minerálů nebo ve formě chemických sloučenin, 18 do 25 hmot. fluoridů,např. fluoridu vápenatěho va formě minerálu nebo chemické sloučeniny, případně fluoridu hlinitého, fluoridu barnatého, fluoridu...

Zařízení pro současné svařování dvou čel a pláště nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262742

Dátum: 14.03.1989

Autori: Toman Otakar, Bělovský Jan, Uttendorfský Jiří

MPK: B23K 37/00

Značky: nádoby, současné, zařízení, pláště, svařování

Text:

...automaty 1 jsou uložený na dvou navzájea rovnobežných, vodorovných pojezdových drahàch 1, ktere jsou na svých koncích spojený se dvěma podelnýaí nosníky 5, ktere jsou na svých koncích spojený se dvěaa příčnýai nocníky 5 tak, že podelné nosníky Q tvoří s příčnýaí nosníky 5 v půdorysu rán ve tvaru obdelníka, který je v rozích podepřen čtyrlí sloupy Q stojícíuí zpravídla na podlaze li. Svařovací automat 1 bývá vybaven zařízení pro pojíždění...

Zařízení pro tavné svařování, zejména dna a bočnic ocelových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 261647

Dátum: 10.02.1989

Autori: Míča Pavel, Toman Otakar, Bělovský Jan

MPK: B23K 37/04

Značky: oceľových, nádob, zejména, svařování, tavné, zařízení, bočníc

Text:

...prípravku 5. Na rámu 17 syarovacího prípravku 5 jsou suvvně umístěny nejméně čtyři zveŕdací vzpěry 11, které mají v traunsportní p 0 loze svarovaciho prípravku 5 svlslou osu.gzťarízení pro tavné svarová-ní má dvě transportní a dvě pracovní polohy.První trarnsportní poloha je na obr. 5. V této poloze jsou, pístnice dopravníkových ~silových~välců t zasuunuté. Na svarovací přípravek 5 je z .neznázorněného prísunového...