Patenty so značkou «svařovací»

Svařovací zařízení s hradítkem pro plynulé udržování tavidla na stěně

Načítavanie...

Číslo patentu: 269186

Dátum: 11.04.1990

Autori: Krmíček Jiří, Ružarovský Karel, Robenhaupt Jaroslav, Klabouch Rudolf

MPK: B23K 37/04

Značky: udržování, plynule, stěně, hradítkem, zařízení, svařovací, tavidla

Text:

...je poauvně upevněnohraâítko. Toto hradítko seatává z pravítka a íržáku se spirálovýml pružinami, přičemž pravítko Ja poauvně apojeno šrouby v drážkách s iržákem, ktorý Je dalším šroubem spojen a objímkou.Výhodou zařízení podle vunálezu je to, že takto lze avařovat horizontálně i tagonálně na vertikální atěně. zarízení umožňuje automotinaci svařování.Ka připojených výkresoch Je zobrasena sestava zařízení podle vynálezu, kde na obr. Je chěma...

Svařovací rozváděcí kolo turbiny na sytou páru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266382

Dátum: 13.12.1989

Autori: Soldatov Boris, Mosenžník Boris, Volfovskij Leonid

MPK: F01D 25/24

Značky: svařovací, páru, turbiny, rozváděcí, sytou

Text:

...5.6 nmnapenu K úaony B M rany 9 cMnoeuMM weaMM 7 Tonbun 5 necrax conpnmennn nnnavox c oaonon 8 M TEAÚM Q. a Mexny cwnuaunm maanm 7 pacnonomenu ynnornçmmme mDM 20. Hanna TnpLwamñ menm 13 nnonu aurnyrux nuaep×nocTM 15 nonaTKM 1 nonxna cocTaanmTn nan nnMuy Toň uacvm aToñ nouep×HocTM 15. Koropan aaxanueua nexny cmnouunm maanm 7. Topwuam menb 13 anna» munyKaoň noacnxuocrm 14 nnaTKM 1 nonxua Hawmnarbcn ov cwaoro mna 7 co CTÚPDHH nxmnuux KmnuK 18 M...

Kloubový držák svařovací hubice pro průmyslového robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 265152

Dátum: 13.10.1989

Autori: Votoček Stanislav, Bukovský Jarmil, Sál Vladislav

MPK: B25J 9/00

Značky: svařovací, robota, držák, kloubový, hubice, průmyslového

Text:

...přestavitelných, ale zároveň pevně aretovaných ve zvolené nebo opakované poloze s odečtením příslušné číselné hodnoty. V případě kolize robota či hubice je zároveň 5 jejím uchycením řešena i otázka možného výkyvu s okamžitým vypnutím (zastavením) systému. To zajiščuje mikrospínač uchycený v přírubě držáku. Řešení podle vynálezu neomezuje nijak pracovní rozsah průmyslového robota, naopak zvyšuje možnosti jeho využití. V podmínkách...

Polohovadlo, zejména pro robotizovaná svařovací pracoviště

Načítavanie...

Číslo patentu: 261374

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hašek Antonín, Holec Jiří

MPK: B23Q 16/00, B23K 37/04

Značky: pracoviště, robotizovaná, polohovadlo, zejména, svařovací

Text:

...ho provedení polohovadla podle vynálezu, kde na obr. Íuje po lohovadlo e transportním rámom a základovým tělesem znázorně sh 261374no v nárysu při současném schematiokém zakreslení ramenePolohovadlo, zejména pro robotizovaná svařovací pracovištěkobsahuje .transportní rám svařovacích přípravků otočný kolem svislé osý o 1800 mezi přípravnou a pracovní polohou a.dále obsahuje zvedací a polohovací desku s indexovací jednot kou a...

Zapojení regulátoru pro svařovací zdroj s řízeným usměrňovačem a vyhlazovací tlumivkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 259691

Dátum: 17.10.1988

Autori: Raba Pavel, Kmínek Zdeněk

MPK: B23K 11/24

Značky: zdroj, tlumivkou, regulátoru, usměrňovačem, vyhlazovací, zapojení, řízeným, svařovací

Text:

...žádané hodnoty proudu, která je v souladu se změnou strmosti charakteristiky vyhlazovaci tlumivký,Optimalizuje regulátor pro celý rozeahp svařovacíchproudů (viz obr. 1). Regulátor je doplněn obvodem pro optimální tvar startovací vlny při zapálení obloukuumožňující start s nejvyšší strmostí proudu z úhlu zážehu 90 °e 1.Příklad zapojení regulátoru pro evařovací zdroj s řízeným ueměrňovačem a vyhlazovací tlumivkou podle vynálezu je na při 1...

Svařovací hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 259054

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kaděra Bohumil

MPK: B23K 9/16

Značky: horák, svařovací

Text:

...znázornění různých poloh hořáku načínosné trubce a obr. 8 je znázornění dvou hořáků upravených pro přivaření sedla do tělesa armatury.Podle vynálezu sestává hořák l z hořákové špičky g tvořeà ného tělesem 2 válcového tvaru, v jehož dutině 1 je uložena vložka 5 z tepelně vodivého materiálu, například z mědi. Vložke §je opatřena jednak osazením Q, kterým se opírá o vnější čelnívstěnu 1 tělesa 2 hořákové špičky g a jednak radiálním otvorem...

Svařovací hlavice pro automatické svařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 258871

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kaláček Jiří

MPK: B23K 9/16

Značky: svařovací, svařování, automatické, hlavice

Text:

...pist je opatřen tląčným členem. Tlačný člen je vál cový čep.Svařovací hlavice umožňuje nevedení do svaru a ustavení vůči evařovací spáře bez nutnosti použití přídavných zařízení. Umožňuje sveřování náročných atěžko přístupnýoh svarů, je jednoduohá, nenáročná na údržbu, spolehlivá e pořizovací cena je v porovnání s používanými metodami nízká. íPříklad provedení svařovaoí hlavice je schematicky, v částečném řezu, znázorněn na přiloženém...

Svařovací manipulátor, zejména pro přivařování přírub k trubkám

Načítavanie...

Číslo patentu: 258806

Dátum: 16.09.1988

Autori: Matička Robert, Kunrt Jaromír, Talacko Jaroslav, Chvála Břetislav, Kostka Jaroslav

MPK: B23K 31/06

Značky: přivařování, svařovací, zejména, trubkám, přírub, manipulátor

Text:

...s pístnicí á pracovního válce É, který je upevněn na spodní-části vertikálního pohybového ústrojí 1. současně je svařovací hubice l přes páku g a kulový čep g spojena se spodním dorazem lg vertikálního pohybu manipulátoru. Spodní doraz lg je uložen společně 5 oběma horními dorazy ll, lg na vodioí tyči lg vertikálního pohybového ústrojí 1, které je uloženo na čele horizontálníhoK horizontálnímu pohybovému mechanismu li může být připojen...

Svařovací hubice

Načítavanie...

Číslo patentu: 257051

Dátum: 15.04.1988

Autori: Klapetek Jiří, Ševčík Pavel

MPK: B23K 9/24

Značky: svařovací, hubice

Text:

...l a Š v základni středovéStojinu spodniho dilu Q svařovací hubice tvaru písmena T tvoří svařovaci čelisti 3,na kterých je otočně uložena kladka §, která je elektricky izolována od tělesa spodniho dilu g svařovaci hubice, dále je výměnné a může mit rozdilné průměry podle technologických požadavků. Kontakty 2 spínačú 1 jsou napojeny na přepínač lg. V průběhu svařovánĺ je spodnídíl Q svařovaoi hubice tlačen silou najednu ze stěn drážky...

Svařovací hlava s ručním ovládáním pro svařování trubek do trubkovnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 256287

Dátum: 15.04.1988

Autori: Frýba Jiří, Kubát František

MPK: B23K 9/16

Značky: trubkovnic, hlava, trubek, svařovací, ovládáním, svařování, ručním

Text:

...hlavy s ručnim ovládáním jsou v tom. že možnost vysunutí wolframové elektrody následně umožňuje zvětšit sklon hořáku do optimální polohy vzhledem ke svarovým hranám. Hořákový nástavec opatřený pôrovitou hmotou zajišřuje 1 přes velkou vzdálenost od svarového spoje plynulé laminární prouděni ochranného plynu. a tím dokonalou ochranu svaru před okolní atmosférou. Á Otočné vedení hořáku kolem středu svařovaná trubky zajišťuje. aby při svařování...

Svařovací automat k přivařování nátrubků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256127

Dátum: 15.04.1988

Autori: Žák Pavel, Maděra Karel

MPK: B23K 9/20

Značky: svařovací, přivařování, automat, nátrubků

Text:

...2 rotační části stroje, kde určitá vůle mezi válcovým trnem a nátrubkem zaručuje bezproblémové nasunutí tohoto trnu, tím tento stroj je automaticky zajištěn proti vyvrácení, a že stavěcí šrouby, jež jsou snadno přistupné x vnější strany nátrubku, umožňují jemné docentrování, které jenwžno provádět i za pohybu rotační části, což umožňuje eliminuvat nepřesnosti obrábění. Další jeho výhodou je, že ho lze použít í při předehřevu, jehož...

Svařovací trenažér

Načítavanie...

Číslo patentu: 255959

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vránek Miloš, Ševčík Robert

MPK: B23K 9/00, G09B 9/00

Značky: trenažér, svařovací

Text:

...elektrodu imituje tyč, která je umístěna V trubce a na konci je opatřena permanentním magnetem. První magnetický spínač l a druhý magnetický spínač l jsou umístěny na protilehlých stranách proti permanentnímu magnetu a jsou spojený se vstupem první kombinační logiky l. Na výstup první kombinační logiky l jsou napojený výkonové členy 3, spojené s indikačními žárovkami §.První magnetický spínač l i druhý magnetický spínač g jsou dále spojený s...

Naklápěcí svařovací hubice

Načítavanie...

Číslo patentu: 242099

Dátum: 01.02.1988

Autori: Frey Augustín, Daiourek Karel

MPK: B23K 9/24

Značky: svařovací, hubice, naklápěcí

Text:

...z hubice 1, ústící do místa svaru svařovaného materiálu 11, ke které je připevněno rameno Ž, k jehož druhému konci je připevněn ovládací čep 5, opatřený ručním kolem Q. Ovládací čep A je otočně uložený v držáku 1, jenž svým druhým koncom je připevněn k svařovací hlavě 19, opatřené podávaoími kledkami g, která je 8 hubici 1 pro vedení svařovaoího drátu lg propojena ohebným vedením 1, přičemž osa § hubice 1 svírá s osou 2 ovládacího čepu 5...

Rameno svařovací hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254083

Dátum: 15.01.1988

Autor: Dajbych Jaromír

MPK: B23K 9/225

Značky: svařovací, rameno, hlavy

Text:

...a cívkou svařovacího drátu, obr. 2 znázorňuje pohled na výztuhu s upevněným prüvlakem s navlékací drážkou na pravé straně podle řezu A - A z obr. 1 a obr. 3 vedlejší výztuhu3 s drážkou na levé straně podle řezu B - B 2 obr. 1. ř 254053Rameno l svařovací hlavy g je tvořeno první trubkou 1 a pod~ ní umístěnou druhou trubkou 3, které jsou spojeny a vyztuženy vý ztuhami 2, umistěnými po délce ramena 1 v pravidelných vzdálenostech cca 500 mm....

Zařízení pro vertikální a horizontáiní pohon tažné svařovací čelisti

Načítavanie...

Číslo patentu: 246525

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pilárik Stanislav, Fázik Anton

MPK: B65B 51/30

Značky: vertikální, pohon, tažné, svařovací, horizontáiní, zařízení, čelistí

Text:

...poloze.Příklad uspořádání zařízení podle vynálezu pro pohon tažné svařovací čelisti je na obrázcích 1 a 2, které představují schématické uspořádání jeho mechanických částí.Zařízení sestává z pohyblivého stolku 1,uloženého suvně na horizontálních tyčích 2. Na něm jsou upevněny dvě vodicí tyče 3, pokterých se vertikálne pohybuje horní část 4 a spodní část 5 svařovací čelisti. Horní část 4 svařowací čelisti je pomocí ojnice B spojena s dvojitou...

Svařovací hubice pro svařování automatem pod tavidlem dvěma přídavnými dráty

Načítavanie...

Číslo patentu: 246635

Dátum: 16.11.1987

Autor: Krejsa Jan

MPK: B23K 25/00

Značky: svařování, hubice, dráty, automatem, svařovací, dvěma, tavidlem, přídavnými

Text:

...svařovací hubice je to, ie je umožnán přímočarý pruäný přítlsk přítlećných čelistí v celá jejich délce ns prídavné dráty, což umožňuje vyrovnávání prípadných nerovnosti prídavných drátú ve dvou prostorových osách.Přímočarý pružný styk s přídavným dráten v celé délce pŕítlečných čelistí zaručí dokonalý přenos svařovscího proudu i při vyšší proudové hustotö. Hmotnost celé svařovecí hubice a její tverová členení umožní dokonslejěí odvod teple z...

Poloautomatické svařovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 237098

Dátum: 01.10.1987

Autori: Sedláček Jan, Stejskal Karel, Křížek Antonín

MPK: B23K 11/10

Značky: svařovací, zařízení, poloautomatické

Zhrnutie / Anotácia:

Poloautomatické svařovací zařízení je určeno pro výrobu různých dvouprutých výztužných prvků typu "žebříčků" spojovacími - odporovými svary. Předností svařovacího zařízení je presné, automatické ukládání příčných prutů mezi svařovací elektrody a krokování podle předem nastaveného programu, přičemž je možno nastavit různé rozteče příčných prutů, které je možno libovolně opakovat. Uvedeného účelu je dosaženo novou konstrukcí podávače příčných...

Trn pro poloautomatické svařovací ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237088

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kaláb Zdeněk, Novák Jan, Švercl Josef

MPK: B23K 37/04

Značky: ústrojí, svařovací, poloautomatické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru svařování a týká se trnu pro poloautomatické svařovací ústrojí, zejména pro svařování na tupo trubek svinutých z plechu a jeho podstata spočívá v tom, že je šikmou rovinou (3) rozdělen na pevnou část (21) a pochyblivou část (22), přičemž pevná část (21) je opatřena dorazovou plochou (6) a pohyblivá část (22) je opatřena okem (8), ke kterému je uchyceno ovládací ústrojí (10), přičemž obě části (21, 22) jsou spolu slícovány...

Způsob svařování útvarů z polymerních materiálů a svařovací pistole k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239055

Dátum: 01.06.1987

Autori: Berecka Miroslav, Mikeska František, Maniš František

MPK: B29C 65/40

Značky: tohoto, provádění, útvaru, svařovací, materiálů, způsob, pistole, způsobu, svařování, polymerních

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je zvýšení pevnosti spoje u svařovaných polymerních materiálů. U těchto materiálů, hlavně u podlahovin izolačního typu s textilními podložkami, se výrobou do povrchu částečně zanese elektrostatický náboj, který je při následných manipulacích dále zesilován a působí negativně na hodnoty pevnosti spoje (svaru). Tento nedostatek je odstraněn tím, že v průběhu procesu svařování se kontinuálně z bezprostředního okolí místa vznikajícího...

Svařovací hlava pro svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře

Načítavanie...

Číslo patentu: 249725

Dátum: 15.04.1987

Autor: Dorazil Antonín

MPK: B23K 9/16

Značky: ochranné, svařovací, hlava, elektrickým, svařování, obloukem, atmosfére

Text:

...mezi jednotlivé svařovací operace. Nedochází tak k samovolněmu odpadávání spečeného kovu, čímž se zlepší kvalita svaru.Odstraní se časové ztráty a sníží se namáhavost práce.ľříklad svařovací hlavy podle vynálezu je znázorněn na přiloženém vykrese, kde obr. l znázorňuje svařovací hlavu v podélném řezu, obr Ž detail čelní plochy tělesa hlavy a obr. 3 alternativní provedení ovládání posuvu trubice.l hlavy, opatřeného rozváděcími otvory...

Svařovací elektroda

Načítavanie...

Číslo patentu: 244546

Dátum: 16.02.1987

Autori: Šula Božetich, Pavlík Miroslav, Harašta Petr, Válka Miloslav Borae

MPK: B23K 35/22, B23K 35/365

Značky: svařovací, elektroda

Text:

...npm cBapKe Meranna mma c aycrennwHo-óopnnnoü crpyxmypoü, cwoñmoro npomzn oópaaonannx Tpemna n oónanammero Tpeóyemoü xapocroüxocwsm m xaponpoqaocrbm. Conepxanne óopa H KpeMHBH B Hanxanneaaom MGTEĽĽB cocrannser coomaemcmnenno 0,4-0,6 E 1,8-3.0. Koaqąnnmeur nepexona óopa 0,64-0,75. HBueHne Koeąqmnenwa nepexoa óopa nocwnraewcx san sa oqer KCHOĽLBOBHHHH Ó 0 pC 0 nep~ Kameň nposonmxn, qwo auaqmrenmao ymeammaew HOBepxHOCTL Koaraxma xnnxoro...

Zdroj pro ultraakustická svařovací a bodovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 248841

Dátum: 12.02.1987

Autori: Krajíček Vlastimil, Provazník Josef

MPK: B23K 20/10

Značky: ultraakustická, bodovací, svařovací, zařízení, zdroj

Text:

...větví, ale ustálené kmity nestanou jedině, je-li připojena předzátěž 1. Je tomu tak proto, že při malém počátečním proudu příčnou větví dochází jen k malému vybuzení budicího derivačního transformátoru Ž a výsledná frekvence je vždy vyšš V závislosti na velikosti předzátěže 1, než by odpovídale ve 1 ikosti rezonančních prvků, tedy rezonančního kondenzátor ga rezonanční indukčnosti Ž. Teprve při větším zatížení sekundárního vinutí výkonového...

Číslicové zařízení pro automatické sledování svarové spáry a vedení svařovací hubice nad svárovou spárou

Načítavanie...

Číslo patentu: 236994

Dátum: 01.10.1986

Autori: Kocábek Vladimír, Černohorský Miroslav

MPK: B23K 9/10

Značky: svárovou, číslicové, hubice, svařovací, zařízení, spáry, vedení, spárou, svarové, sledování, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

U náročných výrobků je nutné dodržet stálou vzájemnou polohu svařovací hubice a svarové spáry v celé délce svaru. K tomu slouží navržené číslicové zařízení, která sestává z číslicového přestavitelného servomechanismu svařovací hubice, z číslicového diskrétního sledovacího servomechanismu k vyhodnocování a vyrovnávání odchylek mezi osou snímače polohy a hranou svarového úkosu svarové spáry a ze snímače svařovací rychlosti. Tyto vyjmenované části...

Zařízení pro ohřev konce trubky na svařovací teplotu v konečné fázi jeho rotačního tváření

Načítavanie...

Číslo patentu: 230167

Dátum: 15.09.1986

Autori: Matheisl Josef, Bárta Zbyněk

MPK: B21D 41/04

Značky: konce, trubky, tváření, svařovací, ohrev, rotačního, teplotu, zařízení, fázi, konečné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení konečné fáze rotačního tváření a snížení počtu oprav i zmetkovitosti u ocelových lahví na stlačené plyny. Použitím dvou acetylénových hořáků pro ohřev konce trubky z obou stran se i zkrátí doba ohřevu na svařovací teplotu. Uvedeného účinku se dosáhne konstrukčním řešením zařízení podle vynálezu, sestávající z nejméně jednoho acetylénového hořáku (9), upraveného v ose tvářené trubky (1), napojeného na posuvné ústrojí...

Svařovací polohovadlo pro kruhové polohování svařenců v horizontální rovině

Načítavanie...

Číslo patentu: 230231

Dátum: 15.08.1986

Autori: Hetner Stanislav, Spinka Josef

MPK: B23K 37/04

Značky: svařenců, kruhové, svařovací, polohovadlo, rovině, horizontální, polohování

Zhrnutie / Anotácia:

Svařovací polohovadlo pro kruhové polohování svařenců v horizontální rovině, zvláště vhodné pro dlouhé díly svařované na běžných svařovacích automatech, vyznačené tím, že na hnané otočné ojnici (2) je točně uložen pracovní stůl (1), do kterého je mimo střed rovnoběžně s ojnicí (2) přikloubena klika (3), přičemž délka ramen otáčení u hnané otočné ojnice (2) a kliky (3) je vždy stejná.

Svařovací hořák s vratným odsáváním zplodin hoření

Načítavanie...

Číslo patentu: 228579

Dátum: 15.08.1986

Autori: Bártek Josef, Klon Pavel

MPK: B23K 9/16

Značky: svařovací, horák, zplodin, odsáváním, vratným, hoření

Zhrnutie / Anotácia:

Svařovací hořák podle vynálezu slouží k poloautomatickému svařování se současným vratným odsátím zplodin hoření mimo dýchací zónu svářeče. Je opatřen posouvatelným krytem se zajišťovacími kolíky, který je svým jedním koncem zasunut do drážek ohnuté trubky a na druhém konci opřen o plynovou hubici, obepínající izolační pouzdro, uvnitř které je kolem vodítka uspořádáno šroubení s otvory, které je dále mechanicky napojeno k izolační trubice a...

Svařovací hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 232285

Dátum: 15.06.1986

Autor: Fojcik Richard

MPK: B23K 9/16, B25J 15/02

Značky: hlava, svařovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká svařovací hlavy pro automatické svařování součástí v ochranné atmosféře, kde svařovací hlava je součástí svařovacího manipulátoru. Podstatou svařovací hlavy je, že na konzole je otočně uložen dutý hřídel, na jehož spodním konci je upevněno vedení, na kterém je valivě uložen suport nesoucí svařovací hořák a na jehož horním konci je upevněn disk, přičemž v ose dutého hřídele je otočně uložen ovládací hřídel, na jehož horním konci...

Svařovací zařízení na výrobu trubek ve svazcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 237237

Dátum: 15.06.1986

Autori: Manov Grigorij Lvovič, Ševakin Jurij Fedorovič, Běrger Jelena Sergejevna, Vasilij Vasiljevič, Donskoj Efim Moisejevič, Ždanov, Akčurin Rašid Zagidulovič, Pavlov Alexej Alexandrovič, Popov Valerij Michajlovič, Dobkin Igor Josifovič

MPK: B21C 37/08

Značky: výrobu, svazcích, trubek, svařovací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je zařízení ne sváření trubek, zvláště k výrobě trubek ve svazcích. Cíl vynálezu - zjednodušená konstrukce, zvýšení spolehlivosti a také ulehčená obsluha zařízení na svařování trubek. Zařízení na sváření trubek zahrnuje úsek přípravy rolí s odvíječkou umístěnou s možností posunu ve směru kolmém k ose zařízení a skladem rolí, bodovou svářečku, formovnu, svařovnu a tažné stolice, nůžky, svazovací zařízení svazků s ohýbacími válečky a...

Svařovací zařízení na odporové svařování kovových profilových ráfků

Načítavanie...

Číslo patentu: 230680

Dátum: 01.05.1986

Autor: Jirák Josef

MPK: B23K 11/32

Značky: odporové, svařování, svařovací, zařízení, ráfku, kovových, profilových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na odporové svařování ráfků kol vozidel, zejména motocyklů. Účelem vynálezu je zamezení vzniku výronku kolem sváru. Podstatou vynálezu je to, že svařovaný element je při svařování sevřen mezi přesně tvarované dotykové čelisti. Veškerý tavící materiál je uzavřen v takto vytvořené svařovací formě.

Svařovací polohovadlo pro kruhové polohování svařenců v jedné rovině

Načítavanie...

Číslo patentu: 230134

Dátum: 01.05.1986

Autori: Spinka Josef, Rychtrmoc Josef, Hetner Stanislav

MPK: B23K 37/04

Značky: svařenců, svařovací, rovině, jedné, polohování, polohovadlo, kruhové

Zhrnutie / Anotácia:

Svařovací polohovadlo pro kruhové polohování svařenců v jedné rovině, zvláště vhodné pro dlouhé díly svařované na běžných svařovacích automatech vyznačené tím, že na základním stojanu (3) je uložen pracovní stůl (1) a mezi pracovním stolem (1) a základním stojanem (3) jsou vytvořeny alespoň tři páry na sebe kolmých podpěrných vedení (4), přičemž k pracovnímu stolu (1) je přikloubena ojnice (2), spojená s pohonným ústrojím (5).

Pojízdné svařovací zařízení, zejména pro vysokofrekvenční svařování termoplastických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223168

Dátum: 15.03.1986

Autori: Havlíček Rudolf, Boček Otakar, Langmajer Miroslav, Jareš František, Kosina Jiří

Značky: zejména, svařovací, termoplastických, materiálů, pojízdné, zařízení, svařování, vysokofrekvenční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pojízdného svařovacího zařízení, zejména pro vysokofrekvenční svařování velkoplošných dílů z termoplastických materiálů, a řeší problém rovnoměrného přenášení váhy svářecího stolu v průběhu svařování na rám stroje. U pojízdného svařovacího zařízení podle vynálezu, které je vybaveno svářecím stolem s přísavkami na upevnění svařovaného materiálu, jakož i vozíkem, pojíždějícím po kolejích rovnoběžných se svářecím stolem, přičemž na...

Svařovací polohovadlo pro polohování svařenců v horizontální rovině

Načítavanie...

Číslo patentu: 230484

Dátum: 01.03.1986

Autori: Hetner Stanislav, Rychtrmoc Josef, Spinka Josef

MPK: B23K 37/04

Značky: rovině, svařenců, polohování, horizontální, svařovací, polohovadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší svařovací polohovadlo pro polohování svařenců v horizontální rovině, které je zvláště vhodné pro dlouhé díly svařované na běžných svařovacích automatech. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na základním stojanu je uložen pracovní stůl, a mezi pracovním stolem a základním stojanem jsou vytvořeny alespoň tři páry na sebe kolmých vedení. Ve směru těchto vedení jsou uchyceny mezi základním stojanem a pracovním stolem dvě posuvná...

Svařovací zařízení, zejména přímočarých stykových ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 221580

Dátum: 15.02.1986

Autori: Tobola Stanislav, Bittner Ladislav, Moškoř Hartmut

Značky: přímočarých, stykových, zejména, ploch, zařízení, svařovací

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je svařovací zařízení, zejména přímočarých stykových ploch koreb důlních vozů s poloautomatickým seřízením dráhy ohybu svařovací hubice a jeho účelem je zvýšení produktivity svařovacích prací při současném odstranění namáhavé a zdraví škodlivé práce. Uvedeného účelu se dosáhne v horizontálním směru sestavitelným uspořádáním nosným sloupů (4) na loži (1). Na sloupech (4) jsou uložena nosná ramena (5) s podávacím zařízením (6)...

Hubice svařovací hlavy pro obloukové svařování v ochranné atmosféře

Načítavanie...

Číslo patentu: 228985

Dátum: 01.02.1986

Autori: Šecka Bohuslav, Funda Josef, Bulíček František

MPK: B23K 9/16

Značky: svařování, hlavy, atmosfére, ochranné, svařovací, hubice, obloukové

Zhrnutie / Anotácia:

Hubice svařovací hlavy pro obloukové svařování v ochranné atmosféře, zejména kyslíku uhličitého, je připevněna na těleso svařovací hlavy pomocí izolační vložky, vyrobené z kysličníkové keramiky přesným lisováním a vypálením. Je lehce nalisována do samosvarného kužele na zadní straně hubice a je zajištěna lemem. Uvnitř je opatřena závitem k našroubování na těleso.

Zapojení regulátoru pro svařovací usměrňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 226293

Dátum: 15.04.1985

Autori: Raba Pavel, Kmínek Zdeněk, Heinrich Petr

Značky: regulátoru, usmerňovač, svařovací, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení regulátora pro svařovací usměrňovač s vyhlazovací tlumivkou, vyznačené tím, že paralelně k bočníku /4/, zapojenému do série s tlumivkou /3/ je svým prvním a druhým vstupem zapojen blok /5/ skutečné hodnoty proudu, jeho první výstup je spojen jednak se vstupem spínače /6/ počátečních stavů a jednak přes derivační blok /7/ s prvním vstupem prvního sčítacího členu /8/ a druhý výstup bloku /5/ skutečné hodnoty proudu je spojen s druhým...

Svařovací skříňový nosník velkých rozpětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217375

Dátum: 01.09.1984

Autor: Kubačka Vladimír

Značky: svařovací, rozpětí, skříňový, veľkých, nosník

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká svařovaného skříňového nosníku velkých rozpětí, zejména nosníků jeřábových nebo silničních mostů a lávek které mají poměrně malou konstrukční výšku a u nichž se vyžaduje značná odolnost proti kmitání při dynamickém zatížení. Nosník podle vynálezu je tvořen horním pásem 1 a dolním pásem 2, mezi nimiž jsou umístěny plnostěnné stojiny 3, navzájem propojené příčnými svislými plnostěnnými výztuhami 4 nebo diafragmaty a popřípadě...

Přídavný svařovací materiál ke svařování ocelových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 214031

Dátum: 01.06.1984

Autori: Krjanin Ivan Romanovič, Vojnovskij Jevgenij Viktorovič, Rymkevič Anatolij Ivanovič, Taljancev Vadim Sergejevič, Stanjukovič Nikolaj Georgijevič, Volkov Vitalij Georgijevič, Lomkov Jevgenij Michajlovič, Babuškina Glafira Iljinična

Značky: svařování, přídavný, materiál, výrobků, oceľových, svařovací

Zhrnutie / Anotácia:

Přídavný svařovací materiál ke svařování ocelových výrobků, obsahující podle hmotnosti 11,0 až 13,5 % chromu, 1,8 až 3,0 % niklu, 0,1 až 0,5 % křemíku, 0,3 až l,0 % manganu a zbytek železo, vyznačený tím, že obsahuje 0,002 až 0,015 % uhlíku.