Patenty so značkou «svahu»

Systém na zadržiavanie zrážkových vôd a revitalizáciu zhutnenej pôdy na svahu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7535

Dátum: 05.09.2016

Autor: Vaľo Štefan

MPK: E02B 11/00, E02B 3/00

Značky: revitalizáciu, pôdy, zhutnenej, systém, svahu, zrážkových, zadržiavanie

Text:

...zo šikmej svahovopriľahlej plochy, na druhej strane zo svahovoprotiľahlej plochy s vodozádržnou plochou umiestnenou nad úrovňou zhutnenej svahovej pôdy, medzi kto 1 Drými je umiestnené drenážne priesakové dno s najmenej jedným vodným priesakom zachytenej zrážkovej vody do spodnej vody. Nevýhodou tohto technického riešenia je, že nevyužíva podzemné kapiláry.Dalšie známe riešenie je opísané V českom patentovom spise č. 297 401 s názvom...

Systém na zadržiavanie odtoku dažďových vôd a revitalizácie zhutnenej pôdy na svahu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6839

Dátum: 05.08.2014

Autor: Vaľo Štefan

MPK: E02B 3/00, E02B 13/00

Značky: zadržiavanie, dažďových, pôdy, revitalizácie, zhutnenej, systém, svahu, odtoku

Text:

...pripevnená najmenej jedna otvorová fólia.Je výhodné, že na nespevnenej svahovej ploche je vytvorená najmenej jedna šikmá svahová plocha so svahovým zásekom, v ktorého spodnej časti je umiestnená najmenej jedna zásekovájama s dažďovou vodou,ktorá je prepoj ena cez vodný priesak a pôdne kapiláry na spodné vody, pričom za zásekovou jamou je vytvorená zhutnená svahová pôda, v ktorej je vytvorená najmenej jedna záchytná zrážková jarna s dažďovou...

Systém na zadržiavanie odtoku zrážkových vôd a revitalizácie zhutnenej pôdy na svahu a spôsob jeho uskutočnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6497

Dátum: 03.09.2013

Autor: Vaľo Štefan

MPK: E02B 13/00, E02B 3/00

Značky: uskutočnenia, spôsob, pôdy, revitalizácie, zrážkových, zadržiavanie, odtoku, svahu, zhutnenej, systém

Text:

...pôdou na nespevnenej svahovej ploche, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že v najmenej jednej zhutnenej svahovej pôde je vytvorená najmenej jedna záchytná zrážková jarna so zrážkovou vodou, ktorá je tvorená na jednej strane zo šikmej svahovopriľahlej plochy, na druhej strane zo svahovoprotiľahlej plochy s vodozádržnou plochou umiestnenou nad úrovňou zhutnenej svahovej pôdy, medzi ktorými je umiestnené...

Reklamná plocha vytvorená na svahu a/alebo majúca zvažujúci sa povrch

Načítavanie...

Číslo patentu: 288021

Dátum: 14.11.2012

Autor: Benda Jiří

MPK: G09F 19/22, B32B 3/12, E02D 17/20...

Značky: plocha, reklamná, zvažujúci, povrch, svahu, majúca, vytvorená

Zhrnutie / Anotácia:

Na podklade (1) je roztiahnutá bunková fólia (4) a reklamná plocha je vytvorená ako mozaika z dekoratívnych prvkov (2, 3), ktoré sú situované v komôrkach (5), v rôznych komôrkach (5) vedľa seba sú cielene situované navzájom odlišné dekoratívne prvky (2, 3), pričom aspoň niektoré komôrky (5) bunkovej fólie (4) sú vysadené vegetačnými prvkami rozmiestnenými v jednotlivých komôrkach (5) ako prvky tvoriace obrazec reklamnej plochy alebo jeho časť,...

Reklamná plocha vytvorená na svahu a/alebo majúca zvažujúci sa povrch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5135

Dátum: 05.03.2009

Autor: Benda Jiří

MPK: G09F 19/00, B32B 3/12, E02D 17/20...

Značky: povrch, zvažujúci, svahu, plocha, reklamná, majúca, vytvorená

Text:

...S ďalšou výhodou je tento sypký materiál v komôrkach zhutnený, napríklad prejazdmi valcom alebo zatlačovaním s poklepmi, na zvýšenú hustotu oproti hustote pri bežnom nasypaní, čo dodáva tejto výplní pevnosť a súdržnosť.Výhodne je bunková fólia opatrená tiež spevňovacími a upevňovacími prvkami na jej ñxácíu na podložke V rozloženom stave a stabilnej polohe. Tým sa rozumie, že sú zvolené prvky, umožňujúce upevnenie fólie voči podložke a...

Zařízení pro zlepšení práce sklízecích mlátiček na bočním svahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244249

Dátum: 15.12.1987

Autori: Velechovský Petr, Hobza Antonín, Dusík Josef

MPK: A01D 41/12

Značky: bočním, zlepšení, mlátiček, sklízecích, práce, svahu, zařízení

Text:

...rámu je přiklouben lineární motor.Zařízení pro zlepšení práce sklízecích mlátiček na bočním svahu podle vynálezu je konstrukčně jednoduché a provozně spolehlivá, přičemž má značný účinek na zvýšení kvality práce sklízecí mlátičky na svahu.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je ve schematickém provedení znázorněn na při- pojeném výkrese, kde obr. 1 představuje zařízení v bokorysu a obr. 2 v půdorysu.Neznázorněná sklízecí mlátička je...

Zařízení pro zlepšení práce sklízecích mlátiček na svahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244248

Dátum: 15.12.1987

Autori: Zábranský Jioí, Toman Jioí, Biskup Jaroslav

MPK: A01D 41/12

Značky: svahu, práce, zařízení, zlepšení, mlátiček, sklízecích

Text:

...pro zlepšení práce sklízecích mlátiček na svahu podle vynálezu je konstrukčně jednoduché a provozně spolehlivá, přičemž jeho účinek na zvýšení kvality práce sklízecí mlátičky je značný.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojenémNeznázorněná sklízecí mlátićka je opatřena mláticím bubném ł s mlátícím košem g, za nímž je upraven usměrnovač § materiálu na vytřasadla 3. Ta jsou uložena v nosném rámu 1,který je...

Zařízení pro zlepšení práce sítových čistidel sklízecích mlátiček na svahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243237

Dátum: 15.11.1987

Autori: Drázský Josef, Tomek Jindoich, Hurych Jan

MPK: A01D 41/12

Značky: sítových, zlepšení, sklízecích, čistidel, práce, svahu, mlátiček, zařízení

Text:

...jedné vodicí dráze výkyvného příčníkíí.Zařízení pro zlepšení práce sítových čistídel sklízecích mlátiček na svahu podle vynálezu je konstrnkčně jednoduché a v provozu velml spolehlivá. Vyrovnáním sít do žádané polohy se dosahuje zvýšené kvalíty práce sklízecí mlátičky na svahu.Příklad provední zařízení podle vynálezu je schematlcky znázorněn na pripojených výkresoch, kde obr. 1 představuje zařízení v bokoryse, obr. 2 v püdoryse a obr. 3...

Zařízení na zvýšení stability strojů na svahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242950

Dátum: 15.04.1987

Autor: Chmela František

MPK: B62D 49/08

Značky: zařízení, strojů, stability, zvýšení, svahu

Text:

...sklopné rameno e na každém z nich je nádrž.Nádrže jsou střídavě plněrw kapalinou, čerpanou čerpadlem z nádrže umístěná na stroji. Moment vyvolaný hmotnosti náplně kapaliny v nádrži na rnmeni bližäím svahu sníží a posune těžiště směrem ke svahu.Zároveň se zvýši zstížení kola bližěího svahu a tím se sníží prokluz a zlepší tahové vlastnosti. Při otáčení se lapalina z nádrže na rameni přečerpá do nádrže na stroji(traktoru), rameno se zvedne...

Způsob tvarování výsypkových svahů po vrstvách pásovými zakladači

Načítavanie...

Číslo patentu: 224427

Dátum: 01.12.1985

Autor: Pichler Evžen

Značky: výsypkových, způsob, tvarování, zakladači, vrstvách, svahu, pásovými

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tvarování výsypkových svahů po vrstvách pásovými zakladači, vyznačený tím, že etáž se vytváří postupně ze dvou až tří vrstev, které nepřesahují kritickou výšku sypání a současně se stanoví úhel otáčení výložníku a pohyb zakladače příslušející každé vrstvě, aby se v čelním a bočním svahu mezi jednotlivými vrstvami vytvořily ústupky zamezující vznik souvislého svahu na plnou výšku etáže k zamezení skluzových pohybů vyvolaných překročením...

Zařízení pro zamezení kutálení stroje na svahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222054

Dátum: 15.07.1985

Autori: Sporek František, Dvořák Jiří, Nováček František, Nejtek Jiří, Grečenko Alexandr

Značky: stroje, zamezení, svahu, kutálení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zamezení kutálení stroje na svahu vyznačené tím, že je vytvořeno z nejméně jednoho eliptického tělesa (9), které je jedním koncem čepově připojeno k příčníku (6) a v pracovní poloze ukotveno jednak úchytnými patkami (13) a zajišťovacími západkami (14) ke kabině (2), jednak vzpěrami (15) a čepy (17) k rámu (5) samo jízdného stroje (1).

Zařízení k měření a vyhodnocování tvorby svahů při těžbě korečkovými rypadly

Načítavanie...

Číslo patentu: 223534

Dátum: 01.05.1984

Autori: Vágner Pavel, Brožík Josef, Rota Jiří

Značky: vyhodnocování, rypadly, měření, svahu, korečkovými, těžbě, tvorby, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k měření a vyhodnocování tvorby provozního a bočního svahu při těžbě korečkovými rypadly, zejména při těžbě uhelného nadloží otočnými korečkovými rypadly dobýváním v bloku. Zařízení se skládá z elektrických snímačů 6 úhlové výchylky pevně spojených s jednotlivými články 5 korečkového vodiče a z hřídelů 4, spojujících elektrické snímače 6 úhlové výchylky s křížovými závěsy 2, ve kterých jsou zavěšena kyvadla 1 stabilizovaná...

Způsob zpevňování svahů násypového zemního tělesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 222565

Dátum: 01.02.1984

Autor: Vaníček Ivan

Značky: způsob, násypového, zemního, tělesa, zpevňování, svahu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočívá v tom, že se výztužné geotextilie proložené zhutnělou zeminou ukládají v horizontální vzdálenosti 0,4 až 2,5 m, přičemž výztužná geotextilie se ukládá v celé šíři potenciální oblasti smykového sesutí a pokládá se 3 až 5 m za potenciální smykovou plochu nevyztuženého svahu. Horizontálně zabudované geotextilie lze vzájemně propojit výztužnou geotextilií vedenou po povrchu svahu.