Patenty so značkou «sústavy»

Zariadenie na meranie odchýlky od smeru pohybu pohyblivej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7272

Dátum: 03.11.2015

Autori: Galambošová Jana, Rataj Vladimír, Macák Miroslav, Hrubý Dušan

MPK: G01B 5/24, G01B 11/27

Značky: směru, zariadenie, meranie, sústavy, odchylky, pohybu, pohyblivej

Text:

...od bodu spojenia.Údaje o zmene vzdialenosti z lankových snímačov dráhy zaznamenáva zariadenie na záznam a transformáciu meraných údajov. Odchýlku od smeru pohybu udáva uhol vyosenia, ktorý možno získať výpočtom na princípe Tálesovej kružnice. Pri priamom pohybe sústavy sú merané vzdialenosti rovnaké, preto uhol vyosenia medzi nosníkom a osou dráhy má hodnotu 90 °, pri ktorom odchýlka nevzniká. Pri každom inom pohybe sústavy vzniká odchýlka od...

Rozpúšťadlové sústavy na prípravu kvapalných koncentrátov dikyándiamidu, amidov tiofosforečnej a fosforečnej kyseliny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6509

Dátum: 03.09.2013

Autori: Teren Ján, Rokos Michal

MPK: C05B 15/00, C05C 11/00, C05C 7/00...

Značky: koncentrátov, sústavy, použitie, tiofosforečnej, amidov, dikyándiamidu, fosforečnej, kyseliny, kvapalných, rozpúšťadlové, přípravu

Text:

...od kvapalného DMSO je už bielou kryštalickou látkou (bod topenia 109 °C), rozpustnou len v horúcej vode a v širokej škále organických rozpúšťadiel.Pre rozpúšťadlové sústavy na prípravu kvapalných koncentrátov amidov fosforečnej a/alebo amidov tio 10fosforečnej kyseliny, a/alebo dikyándiamidu podľa tohto riešenia je zvlášť výhodné, ak ako alkylsírnu zlúčeninu obsahujú dimetylsulfoxid, CH 3 S 0 CH 3 (DMSO).Dimetylsulfoxid (DMSO) je polárnym...

Regulačný obvod torzne kmitajúcej mechanickej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6227

Dátum: 03.09.2012

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: G05D 13/00, F16D 3/12

Značky: torzně, kmitajúcej, mechanickej, sústavy, obvod, regulačný

Text:

...dokážeme plynule meniť, čiže prispôsobovať tuhostné a tlmiace parametre danej spojky tak, aby počas pracovného režimu nevzníklo nebezpečné torzne kmitanie. Na základe plynulého prispôsobenia dynamických vlastností pneumatickej spojky k dynamickým vlastnostiam samotnej torzne kmitajúcej mechanickej sústavyje založený aj základný princíp realizácie plynulého ladenia danej sústavy za jej chodu nami navrhovaným regulačným obvodom.Prehľad...

Ladenie mechanickej sústavy aplikáciou pneumatickej spojky s autoreguláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6099

Dátum: 03.04.2012

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: F16D 3/12, G05D 13/06

Značky: pneumatickej, sústavy, mechanickej, autoreguláciou, aplikáciou, ladenie, spojky

Text:

...stanovenú konštantnú uhlovú hodnotu. Tým sa zabezpečí samoregulácia hodnoty tlaku plynného média V kompresnom priestore spojky. Samoreguláciou v prvom rade zabezpečíme prispôsobenie hodnoty tlaku plynného média k momentálnej hodnote prenášaného záťažového krútiaceho momentu a V druhom rade zabezpečíme zmenu základnej dynamickej vlastností spojky, t. j. dynamickej torznej tuhosti. V dôsledku danej skutočnosti menime frekvenciu vlastných...

Systém na rýchlu reguláciu terciárneho výkonu elektrickej energie pre podporné služby prenosovej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5956

Dátum: 05.12.2011

Autori: Lörinc Ladislav, Elenič Juraj

MPK: H02J 3/38, H02J 3/06, H02J 3/04...

Značky: energie, služby, terciárneho, výkonu, rýchlu, elektrickej, prenosovej, sústavy, systém, podporné, reguláciu

Text:

...lokalitu z hľadiska geografického umiestnenia lokalít. Dispečer dispečingu systémového operátora prenosovej sústavy V prípade potreby môže tieto zdroje použit na štart z tmy, alebo na ostrú prevádzku. Zdroj nabehne na plný výkon jednej skupiny, alebo celého virtuálneho zdroja do 3 minút od povelu dispečera na štart.Výhodou je, že pripojenie systému podľa tohto technického riešenia je priamo do prenosovej sústavy bez vonkajšieho vedenia,...

Liečivý výrobok na detoxikáciu pečene a močovej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5909

Dátum: 04.11.2011

Autor: Osztoš Ladislav

MPK: A61K 36/00, A61K 36/11, A61K 36/18...

Značky: detoxikáciu, močovej, pečené, výrobok, liečivý, sústavy

Text:

...toxíny z pečeňového, močového ako aj z pohybového ústrojenstva. Vyplývajúc z opísaných vlastností je zrejmé, že užívanie liečivého výrobku priaznivo pôsobí aj na metabolizmus a celkovú imunitu. Liečivý výrobok pozostáva z nasledovných usušených ôsmych hlavných (kardinálnych) liečivých rastlín a z troch zmes posilňujúcich (adjuvansných) potravinových zložiek vňate lomikameňa zmitého, koreňa bedrovníka lomíkameňového, koreňa ruže šípovej, plodu...

Spôsob vymedzenia axiálnej vôle sústavy kuželíkových ložísk a medzi nimi umiestneného ozubeného kolesa výstupnej časti prevodovky, najmä trakčného vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 287809

Dátum: 05.10.2011

Autor: Šlitr Milan

MPK: F16C 19/38, F16H 57/12

Značky: axiálnej, sústavy, vymedzenia, medzi, převodovky, ložísk, umiestneného, spôsob, částí, najmä, ozubeného, kuželíkových, vôle, výstupnej, kolesa, trakčného, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob vymedzenia axiálnej vôle sústavy dvoch kuželíkových ložísk (2,6), vnútorného kuželíkového ložiska (6) a vonkajšieho kuželíkového ložiska (2), a medzi nimi umiestneného ozubeného kolesa (11), vo funkčnom stave nasadené na kužeľovom hnacom pastorka (10) výstupnej časti prevodovky, najmä trakčného vozidla, spolu s dištančnými krúžkami (1,5) na vymedzenie ich axiálnej vôle, a dotlačované prítlačným prvkom v smere ku kužeľovému...

Zariadenie na kompenzáciu zemniacich prúdov pripojené k fázovým vodičom rozvodnej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17820

Dátum: 27.07.2010

Autori: Peroutka Zdenek, Matuljak Ivan

MPK: H02J 3/26, H02H 9/08

Značky: sústavy, zemniacich, fázovým, vodičom, kompenzáciu, zariadenie, rozvodnej, prúdov, pripojené

Text:

...alebo k umelému uzlu. Pasívny filter je vytvorený ako rezonančný (LC) obvod. Aktívny filter je riešený ako menič vý/konu zložený z troch zdrojov napätia s riadenou magnitúdou napätia a frekvenciou. Nevýhodouaktívneho liltra v EP l 855 366 A 2 je. že riadiace zariadenie musí určiť. v ktorej fáze došlok poruche läzzbzcm. Potom sa na chybnú iäzu prostredníctvom jedného zo spínačov pripojí vhodný zdroj napätia. Vyrovnávací prúd je...

Viacvrstvové optické sústavy fólií so zlepšenými vlastnosťami a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9044

Dátum: 30.05.2009

Autori: Meyer Klaus, Pudleiner Heinz, Nickel Joerg, Braun Hans

MPK: B32B 27/36, G02B 5/02, B32B 27/18...

Značky: sústavy, použitie, fólií, vlastnosťami, viacvrstvové, zlepšenými, optické

Text:

...podľa normyľakú sústavu lólií podľa vynálezu je možné zvlášť dobre vyrobit a spracovať, a má vyni kajúcu odolnost proti poškrzibaniu a poškodeniu. T ýmto sa zreteľne znižuje počet chybnýchproduktov a predlžuje sa ich životnosť. Zvlášť môže byť zlepšená optická VýkonnostVo zvlášť výhodnej forme vyhotovenia má prizmatická fólia prizmatickú štruktúru orientovanú k vonkajšej vrstve viacvrstvovej optickej lölie a vonkajšia vrstva viacvrstvovej...

Sústavy dioptrických prvkov z fotorefraktívneho materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4988

Dátum: 05.02.2008

Autori: Turek Ivan, Dúbravka Miroslav, Tarjányi Norbert

MPK: G02B 17/00

Značky: prvkov, dioptrických, materiálů, sústavy, fotorefraktívneho

Text:

...od jednej súradnice (od kryštalograñckej osi z v platničkách LiNbO 3 Fe orientovaných v smere osi y). Pri takomto osvetlení sa v platničke vytvorí modulácia indexu lomu s harmonickou závislosťou, t. j.kde no je index lomu prostredia pred osvetlením, An je amplitúda modulácie indexu lomu, ktorá závisí od intenzity osvetlenia, vlnovej dlžky použitého svetla Ä a od doby osvetlenia, A Nsinúx) je perióda vytvorenej harmonickej...

Ložiskové sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8690

Dátum: 05.03.2007

Autor: Cordivari Matthew

MPK: B62D 1/20, B21D 53/10, B21D 41/04...

Značky: ložiskové, sústavy

Text:

...riadenia prvý hriadeľ, ktorý má prvý koniec napojený na vstupné ústrojenstvo riadenia a druhý koniec. Sústava riadenia ďalej obsahuje druhý hriadeľ, ktorý má prvý koniec. druhý koniec a spojku upevnenú k druhému koncu prvé ho hriadeľa a k prvému koncu druheho hriadeľa. Spojka je v podstate vybavená sústavouv tvare t, ktorá obsahuje niekoľko ramien, a množstvo úložných misiek usporiadaných na koncoch každého ramena. Okrem toho, každá z...

Úprava palivovej sústavy motora so vstrekovaním na meranie spotreby paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 285483

Dátum: 22.01.2007

Autor: Podstanický Ivan

MPK: F02M 19/00

Značky: spotřeby, meranie, paliva, motora, palivovej, sústavy, úprava, vstrekovaním

Zhrnutie / Anotácia:

Do cirkulačného okruhu vstrekovača (7) medzi nasávacie potrubie (6) a obtokové potrubie (8) je zaradená odpeňovacia nádrž (5), ktorá je spojená prívodným potrubím (2) s palivovou nádržou (1), pričom v obtokovom potrubí (8) sa nachádza chladič (11).

Spôsob jednorazovej kalibrácie digitálnej meracej sústavy pracujúcej v režime minimálneho počtu vetiev zo všetkých možných vetiev

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6324

Dátum: 21.12.2006

Autori: Dobiáš Radek, Bukač Pavel, Mlnařík Karel, Srb Stanislav, Faran Antonín

MPK: B61L 7/00, G01R 31/28, B61L 21/00...

Značky: pracujúcej, jednorazovej, režime, meracej, vetiev, počtu, kalibrácie, možných, spôsob, minimálneho, sústavy, digitálnej, všetkých

Text:

...obvod, komparátory,t.j. zložitý hardvér, čo môže predstavovať veľkú poruchovosť a nízku vlastnú spoľahlivosť. Nevýhodnosť môže byť vo vyhodnocovaní meranej hodnoty vzhľadom na požadovanú toleranciu. Určitá nevýhoda tiež môže byť zapojenie poskytujúceriadiaci signál, ukazujúci platnosť signálu zo systému. Majoritný obvod obsahuje subsidiárne podsystémy, ktoré môžu ziyhať.0011 Majoritný systém ako taký je charakterizovaný hlasovaním Y zX...

Zariadenie na zostavovanie a spôsob zostavovania sústavy senzorov do automatizovaného systému, automatizovaný systém, programové prvky a médium snímané počítačom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6400

Dátum: 21.04.2006

Autori: Meers Francois, Bilenne Olivier, Druet Emmanuel, Massar Marc

MPK: G05B 17/00, G05B 9/02

Značky: zariadenie, prvky, médium, programové, automatizovaného, senzorov, sústavy, počítačom, automatizovaný, zostavovania, systém, zostavovanie, spôsob, snímané, systému

Text:

...parametrov počas prevádzky automatizovaného systému, ako základ pre monitorovanie a/alebo kontrolovanie a/alebo regulovanie automatizovaného systému bezpečným spôsobom. Na základe odhadnutých zaznamenaných parametrov možno automatizovaný systém kontrolovať.0024 uskutočnenia vynálezu sa týkajú schémy vývoja virtuálnej sústavy senzorov, ktorú možno prispôsobiť preddetinovaným požiadavkám a ktorú možno zostaviť tak, aby bola vsúlade s...

Elektrické zariadenie na umiestnenie na stožiar elektrickej rozvodnej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3762

Dátum: 06.04.2004

Autori: Kirš Josef, Chladil Stanislav

MPK: H02G 1/00, H02G 1/02

Značky: stožiar, elektrické, umiestnenie, sústavy, zariadenie, elektrickej, rozvodnej

Text:

...otvor 120. Širši spodný nosič závesu elektrického vedenia tak obsahuje na každej strane oceľovej nosnej konštrukcie 1 dva priechodné vertikálne pripájacie otvory 120, ktoré sú situované za sebou v smere dĺžky paralelných priečnych proñlov 11, resp. širšieho spodného nosiča závesu elektrického vedenia.Dvojica paralelných priečnych profilov 11 je svojimi spodnými koncami spojená so základňou 13, ktorá má neznázornené otvory na pripojenie...

Použitie heteroarénkarboxamidov ako ligandov dopamínu D3 na liečenie ochorení centrálnej nervovej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1861

Dátum: 02.07.2003

Autori: Hübner Harald, Gmeiner Peter, Schlotter Karin

MPK: C07D 209/00, A61K 31/496, A61P 25/00...

Značky: dopamínu, centrálnej, ligandov, liečenie, heteroarénkarboxamidov, ochorení, nervovej, sústavy, použitie

Text:

...sme objavili nové zlúčeniny. Tieto mali v in vitro pokusoch vysokú afinitu a vysokú účinnosť na väzbu na D 3 receptor, ktorá sa doteraz ešte nepozorovala. Tieto zlúčeniny by mohli predstavovať hodnotné terapeutiká v liečbe ochorení CNS, ako je napríklad schizofrénia, rôzne druhy depresií, neurodegeneratívne poruchy, sexuálne dysfunkcie ako aj závislosť na kokaíne, alkohole,opiátoch a nikotíne.0005 Ďalej je možné vymenovať konkrétne možnosti...

Liečivo na terapeutické a profylaktické ošetrenie degeneratívnych chorôb vaskulárneho systému a nervovej sústavy, ktoré súvisia s oxidačným stresom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282144

Dátum: 24.09.2001

Autori: Lesage Anne Simone Josephine, Leysen Josepha Eduarda Maria Francisca, De Chaffoy De Courcelles Didier Robert Guy Gabriël

MPK: A61P 39/00, A61P 25/28, A61K 31/353...

Značky: oxidačným, degeneratívnych, profylaktické, nervovej, súvisia, systému, chorôb, terapeutické, vaskulárneho, sústavy, liečivo, stresom, ošetrenie

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie derivátov alfa,alfa'-iminobis(metylén)bis[2-chrománmetanolu] na výrobu liečiva, na terapeutické a profylaktické ošetrenie ľudí trpiacich degeneratívnymi chorobami vaskulárneho systému a nervovej sústavy, ktoré súvisia s oxidačným stresom, alebo ľudí, u ktorých existuje pravdepodobnosť vzniku týchto chorôb.

Spojovací prvok tyčí priestorovej prútovej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279620

Dátum: 11.01.1999

Autor: Strässle Marcel

MPK: F16B 7/18, E04B 1/21

Značky: sústavy, prvok, spojovací, prútovej, priestorovej, tyčí

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovací prvok pozostáva z druhého vodiaceho puzdra (151) s prvým bočným pozdĺžnym výrezom (152), ktoré je na svojej čelnej ploche vybavené prvou vložkou (153), ktorou prechádza druhý závitový svorník (141), vybavený na jednom konci prvou hlavou (142) a na druhom konci závitovou časťou, zaskrutkovanou v osovom závitovom otvore (164), vytvorenom v prvej vodiacej vložke (161), tvorenej závitovou časťou (162) a časťou (163), ktorá je umiestnená v...

Spojovací prvok na spojovanie tyče so styčníkom priestorovej prútovej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279568

Dátum: 11.01.1999

Autor: Strässle Marcel

MPK: E04B 1/21, F16B 7/18

Značky: styčníkom, prútovej, priestorovej, spojovací, prvok, tyče, sústavy, spojovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovací prvok sa skladá zo spojovacieho puzdra (3), pripojeného na tyč, a zo svorníka (5), pripojeného na svorník (10). Svorník (5) prechádza priechodným otvorom spojovacieho puzdra (3) a priechodným otvorom vodiaceho puzdra (12), usporiadaného medzi spojovacím puzdrom (3) a styčníkom (10), kde prierez vnútornej časti vodiaceho puzdra (12) a prostrednej časti svorníka (5) je polygonálny na vytvorenie tvarového styku na prenos otočného pohybu...

Spôsob monitorovania činnosti recirkulačnej sústavy a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279932

Dátum: 10.12.1997

Autor: Kalix David

MPK: G01L 17/00, F16K 37/00

Značky: zariadenie, tohto, spôsob, recirkulačnej, činnosti, monitorovania, vykonávanie, sústavy, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob monitorovania činnosti recirkulačnej riadiacej sústavy, podľa ktorého sa usmerňuje tekutina recirkulačnou riadiacou sústavou obsahujúcou hlavný vstup (12), ktorým sa udržiava minimálny prietok, hlavný výstup (14), recirkulačný výstup (16) a piest (26) s piestovou komorou (24) na regulovanie prietoku tekutiny recirkulačným výstupom (16), pričom sa získavajú údaje o tlaku tekutiny pretekajúcej hlavným vstupom (12), údaje o tlaku tekutiny...

Zapojenie riadenia vykurovacej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1476

Dátum: 07.05.1997

Autor: Nagy Jozef

MPK: G05D 23/00

Značky: vykurovacej, riadenia, zapojenie, sústavy

Text:

...ragulačnými vatupmi 2. Na kaädnm pnachndinulačnýnh vatupnu mñža hvĽ viam. Akú ia znazürkaždú pnuhndia Pi a P ja npatrana dvuma ragulaňnúmi vstupmi L. Rą.«-1 I.I.|.1 rI 1 Iľ v 5 ł,u|vmůžu Idy-li Llklĺjlľl .nn-fr kuznruątktIIrmirIr. |tt.nr 7 n.I 1na VVkurnvana tai ktnraj m 1 atnctak akp Ja tu zraima aj 2 nbr. 1.Druhú küni ragulačneí vatvy L Ja napojený na riadiaci výatupQ. ktorý napukmn úati dm nvladania kmtla Q.iujúca funkc Zavadanim...

Regulačný obvod torzne kmitajúcej mechanickej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278499

Dátum: 14.09.1995

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: G05D 13/06

Značky: obvod, regulačný, kmitajúcej, sústavy, mechanickej, torzně

Zhrnutie / Anotácia:

Regulačný obvod je určený na zabezpečenie plynulého ladenia torzne kmitajúcej mechanickej sústavy za jej chodu. Podstata plynulého ladenia danej sústavy je založená na plynulej regulácii, plynulom prispôsobovaní základných dynamických vlastností pneumatickej pružnej hriadeľovej spojky dynamickým vlastnostiam samotnej mechanickej sústavy. Uvedenú podstatu plynulého ladenia zabezpečíme regulačným obvodom (1), ktorý pozostáva z mechanického...

Telo ventilu obtokovej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 380

Dátum: 06.04.1994

Autor: Ďurec Ján

MPK: G01F 1/40, F16K 27/02, F16K 1/54...

Značky: sústavy, obtokovej, ventilu

Text:

...zmenšením počtu spojovaných miest tým, že telo ventilu je vytvorené ako jeden kompaktný kus. Výrobok je prispôsobený na pripojenie dalších prvkov z plastických látok. čo zaručuje, že obłoková súprava nebude zarastať vodným kameňom a minerálmi, čím sa zachová počiatočný prietok. Riešenie je výrobne nenáročné, funkčne spoľahlivé a vyznačuje sa dlhouživotnosťou pri nízkych výrobných a materiálových nákladoch.Prehľad obrázkov na...

Zapojenie na rýchlu harmonickú analýzu súmernej trojfázovej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264980

Dátum: 12.09.1989

Autori: Dobrucký Branislav, Vittek Ján

MPK: G05B 15/02

Značky: rýchlu, sústavy, súmernej, analýzu, trojfázovej, zapojenie, harmonickú

Text:

...do komplexnejroviny. Jeho výstup je spojený so vstupom bloku 3 vzorkovania s pamätcu ktorého výstup jespojený so vstupom výpočtového bloku 3 celkovej efektívnej hodnoty a so vstupom výpočtového bloku 5 efektívnej hodnoty prvej harmonickej. Výstup toho je spojený s tretím vstupombloku 1 regulácie a s druhým vstupom výpočtového bloku É efektívnej hodnoty vyšších harmonických, ktorého prvý vstup je spojený s výstupom výpočtového bloku A...

Piestový ventil pre plynné a kvapalné média s tlakom 0,5 až 10 MPa najmä pre obtokové sústavy diaľkovej potrubnej dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261542

Dátum: 10.02.1989

Autor: Janus Ján

MPK: F16K 13/08

Značky: tlakom, sústavy, najmä, piestový, obtokové, kvapalné, media, potrubnej, ventil, plynné, diaľkovej, dopravy

Text:

...polohe v osovom reze a na obr. 2 je V reze rovinou A-A znázornený čapový otvor v stene piesta a jeho zaistenie v zatvorenej alebo otvorenej polohe pomocou otočného poistného čapu so západkami.Piestový ventil pozostáva z telesa 10 zloženého z vonkajšieho telesa 14, ktoré je ukončené výstuspným otvorom 12 a druhým koncom je spojené pomocou spojovacich elementov 15 s vnútorným deleným telesom 16 s prírubou, ktorá vytvára vstupný otvor 11....

Zapojenie obtokovej sústavy k hlavnému potrubiu pre plynné a kvapalné média

Načítavanie...

Číslo patentu: 258694

Dátum: 16.09.1988

Autor: Janus Ján

MPK: F17D 5/00, F17D 1/00

Značky: potrubiu, sústavy, zapojenie, plynné, obtokovej, hlavnému, kvapalné, media

Text:

...2, ktorá je v podobe gulového vuzáveru je paralelne pripojené obtokové potrubie 3. Z oboch strán obtokového potrubia 3 smer-om od hllavného potrubia 1 sú ako prvé napojené plastové ventily 4 a potom v- obtokovom potrubí 3 sú napojené obtokové uzávery 5 v. podobe guľových uzáverov. Z obtokového potrubia 3 medzi dvolma .obtokovými wzávermi 5 odbočujú meracie potrubla B, Komínové potrubie 9 a vyrovnávacie potrubie 12, ktoré je ukončené...

Zariadenie na vyhledávanie porúch sústavy výmeníkov tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 254184

Dátum: 15.01.1988

Autor: Gajdoš Ivan

MPK: G01M 3/02

Značky: vyhledávanie, tepla, sústavy, výmeníkov, poruch, zariadenie

Text:

...výmenník-ov tepla a z armatúry a vedenia výstupu dusíka do atmosféry, pričom na vedenie za armatúrou prívodu dusíka je napojený tlakomer s regulátorom tlaku, prietokomer s regulátorom prietoku a navedenie pred armatúrou výstupu dusíka do atmosféry je .napojený analyzátor obsahu kyslíka v dusíku a na prepojovacie vedenie sústavy výmenníkov tepla sú napojené ventilky a vedenia odberu vzorky pre analyzátor obsahu kyslíka a zariadenie tiež...

Impregnačné sústavy na báze nenasýtených polyesterov a vinylových monomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242181

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bucek Josef, Havlaeek Rudolf, Jareš František

MPK: C08L 67/06

Značky: nenasytených, sústavy, vinylových, polyesterov, báze, impregnačné, monomérov

Text:

...sa prejaví v skrátení času ožarovania, v znížení aktivity, resp. príkonu zdroja vysokoenergetickeho žiarenia.K nenasýtenému polyesteru CHS 104 obsahujúcemu nenasýtený polyester a 33 0/0 styrénu sa pridá 40 0/0 metylmetakrylátu. K vytvorenej sústave sa pridá 0,1 až 10 0/0 povrchovo aktívnej látky, v našom prípade alkylbenzensulionát sodný Dubaral. Po pridaní Dubaralu sústavu vložíme do pristroja RCH-gama 30 s náplňou Co 60, ktorý je zdrojom...

Spôsob spájkovania sústavy prívod-polovodič

Načítavanie...

Číslo patentu: 251517

Dátum: 16.07.1987

Autori: Ščurková Jana, Pospíšil Tibor

MPK: H01L 21/60

Značky: spôsob, prívod-polovodič, spájkovania, sústavy

Text:

...úprava prívodu »niklom alebo .zlatom Inevyhovujú.Vyššíe uvedene nedostatky odstraňuje navrhovaný sgpôsob spájkovania sústavy »prívod-polovodíč, ktorý sa vyznačuje tým, že na zlepšenie tepelne-mechanických vlastností spoja, Ispájka PbSn sa naleguje pri spájkovvaní materiá-lom, Inapr. striebrom, z površohovej únpravy .prívodu, Hrúbka striebra sa pritom riadi hlavne potrebnou mierounalegovanía U polovodič-ových prvkov zvlášť citlivých na...

Zapojenie zdrojovej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238406

Dátum: 15.05.1987

Autori: Mýtny Marián, Martišík Marián, Kožuch Igor, Bočkay Peter, Holakovský Štefan

MPK: H02P 9/08

Značky: sústavy, zapojenie, zdrojovej

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrické príslušenstvo spaľovacích motorov. Vynález rieši zapojenie a1ternátora bez permanentného budenia v zapaľovacej sústave bez batérie. Zapojenie zdrojovej sústavy podľa vynálezu obsahuje alternátor s vonkajším budením, regulátor, magneto a tvarovací obvod usporiadané tak, že nízkonapäťový výstup magneta je spojený so vstupom tvarovacieho obvodu, ktorého výstup je spojený s výstupnou svorkou alternátora. Spaľovacie motory.

Zapojenie zdrojovej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238825

Dátum: 15.05.1987

Autori: Holakovský Štefan, Bočkay Peter, Martišík Marián, Kožuch Igor

MPK: H02P 9/08

Značky: sústavy, zapojenie, zdrojovej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zdrojových sústav spaľovacích motorov. Je ním riešený problém zapojenia alternátora bez permanentného magnetu v zapaľovacích sústavách bez batérie. Zapojenie podľa vynálezu obsahuje alternátor s vonkajším budením, regulátor, magneto, tvarovací obvod a ochranné filtračné obvody. Nízkonapäťový výstup magneta je spojený so vtupom tvarovacieho obvodu, výstup ktorého je spojený cez tlačidlo s výstupnou svorkou alternátora. Medzi...

Riadiaci člen ovládania aktívnej vibroizolačnej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250783

Dátum: 14.05.1987

Autor: Stein Juraj

MPK: B60N 1/00, F16F 9/10

Značky: aktívnej, riadiaci, člen, sústavy, ovládania, vibroizolačnej

Text:

...zložky s velmi nízkou fretkvenciou a integrujú sa zložky s frekvenciou väčšou ako je horná medzná frekvencia pásmověho priepustu, kde sa nachádza pracovná oblasť tohto obvodu.Toto zapojenie zvyšuje odolnosť systemu voči zmenám .strednej polohy izolovanej plošiny a zlepšuje celkovú stabilitu aktívnej vibroizol-alčnej sústavy. Fázovací člen koriguje aj prípadný fálzový posuv V obvodoch riadiaceho člena tak, aby výstupný signál z riadiaceho...

Krížový spojovací zámok najmä pre sústavy náradia

Načítavanie...

Číslo patentu: 249942

Dátum: 15.04.1987

Autori: Szegheoe Mikuláš, Tóth Imrich

MPK: B23Q 3/10

Značky: křížový, zámok, sústavy, najmä, spojovací, náradia

Text:

...telesa 230, tiež priečneho prierezu T, príložného teleso 20 | 1. Pri spevňovaní je spojovacie teleso 230 posúvané vo svojom klopnom vedení 11 v smere šípky ať obr. 1 potiaľ, kým deliace plochy a, a základného telesa lll a príložného telesa 20 | 1 na seba nedosadajú. Obdobne spevnenie je i v prípade podľa obr. 4 s tým rozdielom,že príložné teleso zoo je vymeniteľné pomocou svojho klopného nasüvacieho vedenia 23, v smere svojej nasúvacej...

Sposob komplexnej izolácie suchého tetrachlóretánu z dvojfázovej kvapalnej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248209

Dátum: 12.02.1987

Autori: Richter Ján, Polák František, Pátek Vladimír, Hagara Anton

MPK: C07C 19/055, C07C 17/38

Značky: tetrachlóretánu, suchého, izolácie, dvojfázovej, spôsob, sústavy, kvapalnej, komplexnej

Text:

...tohto azeotropu je 93,2 °C.Pralcie vody z prania tetrachlóretánu obsahujú aj rozpustný 1,1,2,2-tetrachlóretá.n,ktorý podľa tohto vynálezu sa získava .ako suchý, čím sa znížia jeho straty a apracie vody s obsahom 5 mg 1,1,2,2-tetra-chlóretá 24829nu na liter vody môžu íst d-o odpaclných vôd.Pri teplot-e 20 °C sa ~rozpúšťa 296,7 mg 1,1,2,2-tetrachlóretánu V 100 g Vody a pri 30 °C sa rozpostnost znižuje na 294,8 mg v 100 g vody.Rozpustnost vody V...

Zapojenie ovládacieho obvodu aktívnej vibroizolačnej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248069

Dátum: 15.01.1987

Autori: Ballo Igor, Stein Juraj, Solovjev Vsevolod, Safronov Jurij

MPK: G05D 19/02

Značky: sústavy, zapojenie, ovládacieho, aktívnej, vibroizolačnej, obvodů

Text:

...funkcii integrujúcich štvorpólov sa používajú exponenciálne in 4tegratory, ktoré zvyšujú spoľahlivosť a dlrhodobú stabilitu celého -ovlá-dacieho obvodu.Zapojenie ovládacieho obvo-du aktívnej vilbroizolačnej sústavy je schématicky znázornená .na pripojenom výkrese.,Aktívna vibroizolačná sústava sa skladá z akčného člena 1 upevneného na kmitajúcej podložke 16 a tahadla akčného člena 2 pevne spojeného s plošinou 3, na ktorej je umiestnený objekt...

Zapojenie zdrojovej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224016

Dátum: 15.04.1986

Autori: Holakovský Štefan, Kožuch Igor, Martišík Marián, Bočkay Peter, Mýtny Marián

Značky: sústavy, zdrojovej, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie zdrojovej sústavy obsahujúcej alternátor s vonkajším budením a regulátor vyznačujúce sa tým, že obsahuje magneto (1) a tvarovací obvod (2) zapojené tak, že nízkonapäťový výstup (11) magneta (1) je spojený so vstupom (21) tvarovacieho obvodu (2), ktorého výstup (22) je spojený s regulačným výstupom (31) regulátora (3), ktorý je spojený s jedným pólom budiaceho vinutia (41) alternátora (4).