Patenty so značkou «suspenzné»

Nevodné alebo na vodu chudobné suspenzné koncentráty zmesí účinných látok na ochranu rastlín, spôsob ich výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287447

Dátum: 08.09.2010

Autor: Sixl Frank

MPK: A01N 25/04, A01N 47/28, A01P 13/00...

Značky: nevodné, spôsob, koncentráty, ochranu, látok, rastlín, suspenzné, zmesí, chudobné, použitie, účinných, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka nevodných alebo na vodu chudobných suspenzných koncentrátov vo forme suspenzií, ktoré obsahujú a) jednu alebo viac pevných herbicídne účinných látok zo skupiny sulfonylmočovín, b) jednu alebo viac účinných látok, ktoré sú čiastočne alebo celkom rozpustené v komponente c), c) organické rozpúšťadlo alebo zmes rozpúšťadiel, d) jeden alebo viac neionogénnych emulgátorov, e) prípadne jeden alebo viac ionogénnych emulgátorov a f)...

Suspenzné formulácie inzulinotropných peptidov a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13840

Dátum: 22.04.2008

Autori: Mercer Ryan, Rohloff Catherine, Yang Bing, Alessi Thomas

MPK: A61K 38/26, A61K 47/14, A61K 9/00...

Značky: inzulínotropných, použitie, formulácie, peptidov, suspenzné

Text:

...hodnôt HbA 1 c testovaných zvierat liečených kontinuálnym podávanim exenatidu pomocou zariadenia DUROS. Zvislá os na tomto obrázku prestavuje priemerné percentuálne hodnoty HbA 1 c (HbA 1 c ( a na vodorovnej osi sú znázornená dni (Deň). Obézne zvieratá zo skupiny 1 (plné kosoštvoroe) boII kontrolnou skupinou,ktorej sa podávalo O g exenatidu za deň. Zvieratá zo skupiny 2 (plné štvorce) boli obézne zvieratá,ktorým sa podávalo 20 g...

Suspenzné koncentráty na olejovej báze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9854

Dátum: 01.09.2007

Autori: Vermeer Ronald, Düllberg Tobias, Baur Peter

MPK: A01N 47/40, A01N 25/24, A01N 25/30...

Značky: olejovej, koncentráty, báze, suspenzné

Text:

...a medicínskych formuláciách.0009 Úlohou predkladaného vynálezu je vyvinúť stabilné, skladovateľné, kvapalné agrochemické kompozicie, ktoré v porovnaní so stavom techniky vykazujú lepšiu odolnost proti dažďu, bez toho aby sa zvýšila koncentrácia povrchovo aktívnych adjuvans v produkte. 0010 Kompoziciami podľa vynálezu sú kvapalne suspenzné koncentráty na olejovej báze- aspoň jednu, pri teplote miestnosti pevnú, agrochemicky účinnú látku,-...

Suspenzne emulzný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 285655

Dátum: 27.04.2007

Autori: Kneebone Graham, Patel Smita

MPK: A01N 25/04

Značky: prostriedok, emulzný, suspenzné

Zhrnutie / Anotácia:

Suspenzne emulzný prostriedok obsahuje prvú a druhú kompatibilnú zložku, prvá zložka pôsobí primárne ako emulgátor oleja a sekundárne ako činidlo dispergujúce častice a druhá zložka pôsobí primárne ako činidlo dispergujúce častice a sekundárne ako emulgátor oleja, prvá zložka obsahuje najmenej jednu zlúčenu vzorca R1 (Y)aH, druhá zložka obsahuje najmenej jednu zlúčenu vzorca [R2(Zb)]cA kde R1 a R2, ktoré môžu byť rovnaké alebo rôzne, sú...

Olejové suspenzné koncentráty obsahujúce diflufenican

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10369

Dátum: 23.09.2006

Autori: Haase Detlev, Schnabel Gerhard

MPK: A01N 25/04, A01N 25/02, A01N 43/40...

Značky: suspenzné, olejové, koncentráty, obsahujúce, diflufenican

Text:

...v množstve od 2,5 do 50 lnnotnostných, pričom tu uvedené hmotnostné sa tu a v celom opise, pokiaľ nie je uvedene inak, vzťahujú na pomemć hmotnosti každej danej zložky vztiahnutej na celkovú hmotnostV rámci výhodnej formy uskutočnenia uvedené olejové suspenzné koncentráty obsahujú a) 0,5 až 50 diłlufenicanu, b) 5 až 80 jedného alebo viacerých rozpúšťadiel, c) 0.1 až 15 jednej alebo viacerých netcnzidových solí viacmocných katiónov, d) l...

Suspenzné alebo pastovité koncentráty biologicky účinných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 284588

Dátum: 16.06.2005

Autor: Teren Ján

MPK: C05G 1/00

Značky: biologicky, suspenzné, látok, účinných, koncentráty, pastovité

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentráty biologicky účinných látok na báze vo vode len obmedzene rozpustných anorganických a organických zlúčenín a/alebo na báze elementárnej síry obsahujú minimálne 0,1 a maximálne 85 hmotn. % sušiny aspoň jednej z takýchto biologicky účinných látok, účinných pri výžive a/alebo ochrane rastlín, ktoré sú len obmedzene rozpustné vo vode. Je pre ne charakteristické, že ďalej obsahujú 0,5 až 47 hmotn. % sušiny alkalického hydrolyzátu...

Suspenzné koncentráty horčíka, vápnika, mangánu, zinku a medi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4136

Dátum: 02.06.2005

Autor: Teren Ján

MPK: C05D 9/02

Značky: manganu, horčíka, koncentráty, suspenzné, zinku, vápnika

Text:

...absorbancia atď. Všeobecne sú márne aj elektrické nespojitosti, napr. na styčnom povrchu vodivého a nevodivého telesa sa vedenie elektrického prúdu preruší. Nie menej všednými sú aj chemické nespojitosti, napr. na styčnom povrchu tuhej častice vo vode len málo rozpusmej soli (napr. síranu bamatého) a vody, resp. jeho nasýteného vodného roztoku sa chemické a fyzikálne vlastnosti menia skokom.Disperzná sústava v ktorej disperzná časť je...

Suspenzné koncentráty na olejovej báze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3878

Dátum: 04.03.2005

Autori: Vermeer Ronald, Reckmann Udo, Fischer Reiner

MPK: A01N 43/34, A01N 47/02

Značky: báze, koncentráty, suspenzné, olejovej

Text:

...vodík (a) alebo niektorú zo skupínE znamená kovový ión alebo amóniový ión,L znamená kyslík alebo síru,M znamená kyslík alebo síru, R prípadne halogénom substituovaný alkyl, alkenyl, alkoxyalkyl,alkyltioalkyl, polyalkoxyalkyl alebo prípadne halogénom, alkylom alebo alkoxylom substituovaný cykloalkyl, ktorý môže byť prípadne prerušený aspoň jedným heteroatómom, vždy prípadne substituovaný fenyl,fenylalkyl, hetaryl, fenoxyalkyl alebo...

Suspenzné, pastovité alebo tuhé koncentráty horčíka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2849

Dátum: 10.05.2001

Autor: Teren Ján

MPK: C05D 5/00, C05D 9/02

Značky: pastovité, tuhé, koncentráty, suspenzné, horčíka

Text:

...katión obsahuje aspoň jeden z biogénnych prvkov.V tejto súvislosti sa ako zvlášť výhodné ukázalo využiť pri príprave horečnatých koncentrátov v zmysle riešenia soli Iignosulfónovej kyseliny, v ktorých katiónom .je amóniová skupina,Vápnik, horčík, železo, med, mangán, zinok, kobalt, alebo titanylový katión.Vápenatú a horečnatú sol lignosulfonovej kyseliny , vhodnú pre priame použitie v zmysle tohoto riešenia, možno získať - ako bolo už...

Suspenzné dusíkato-sírno-horečnaté a/alebo vápenaté hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 257125

Dátum: 15.04.1988

Autori: Teren Ján, Gabčo Milan, Hutár Eduard

MPK: C05C 3/00

Značky: dusíkato-sírno-horečnaté, hnojivo, vápenaté, suspenzné

Text:

...horčíka v pôdach niektorých oblastí ČSSR, hlavne vo Východných a južných oblastiach ČSR, musíme konštatovať, že využívanie týchto domácich horečnatých surovín a výroba hnojív s obsahom horčíka sú celkom nedostatočné.Magnezit sa spracováva dekarbonizáciou na technický oxid horečnatý, ktorý sa dodáva ako tzv. tehliarska alebo Oceliarska múčka. Vysokým obsahom horčíka sa vyznačuje tiež zachytený úlet z dekarbonizačných magnezitových pecí,...

Suspenzné dusíkato-fosforečno-sírne hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 256180

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hutár Eduard, Gabčo Milan, Teren Ján

MPK: C05G 1/00

Značky: suspenzné, dusíkato-fosforečno-sírne, hnojivo

Text:

...fosforitové suspenzie s obsahom až 65 0/0 mletého fosforitu.Teraz sa zistilo, že negativa použitia síranu .àmonneho, ako dusikatêiho hnojiva a tiež negativa výroby a používania mletých ako aj granulovaných mletých tosforitov odstraňuje vynález. Predmetom vynálezu je suspenzné dusíkato-fosforečno-sirne hnojivo obsahujúce jemne mletý fosforit, vyznačujúce sa tým, že základ heterodisperznej sústavy tvorí homogénna fáza binârneho systému síran...

Roztokové alebo suspenzné kvapalné hnojivo obsahujúce močovinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254041

Dátum: 17.12.1987

Autori: Teren Ján, Gabčo Milan, Hutár Eduard, Kopčanová Ľudmila

MPK: C05C 9/00

Značky: obsahujúce, kvapalné, močovinu, suspenzné, roztokové, hnojivo

Text:

...diamidu kyseliny fosforečnej je obsahom NDR pat. 215 075. Ďalší patent NDR(č. 3319 345 popisuje dusíkaté hnojivo s dlhodobým účinkom pozostávajúce z močovinoformaldehydovej disperzie, dikyandiamidu a polyméru vinylalkoholu, alebo aldehydu karboxylovej kyseliny. Patent NSR č. 3 322 724 chráni hnojivá na báze močoviny obsahujúce ako stabilizujúce aditívy deriváty bromo-nitro alkánov.Teraz sa zistilo, že zvýšenie účinnosti a využiteľnosti...

Roztokové, suspenzné alebo pastovité viaczložkové hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 246015

Dátum: 15.12.1987

Autori: Fabana Pavol, Fabana Peter, Bodak Rudolf

MPK: C05D 9/02

Značky: roztokové, pastovité, viaczložkové, hnojivo, suspenzné

Text:

...hmot. i11,8 hmot. P 205 14,1 hmot. ~ Kzo 0,25 hmo-t. 0/0 S 0,87 hxmoŕc. 0/0 B väzbou 0,18 hmot. Mo viazaneoo vo forme Che.látu Min-EDTA 0,17 hmot. 0/0. Zo viaząneno vo forme chelârtu Znć-EDTA.SuSpenzn-ý kloncentráąt. se v»yzma»č.ova 1 dob rýwmi Sklwaldoĺvaxcĺmĺ ae .mąnipułačinýmai viest.nosťaimí a bol použitý .na ľollaroe príľmojeme cukrom cukrovej. repy osi 8. týždňov pred jej zberom.51,6 hmot. dielov noirifikovziným beutuomitom...

Suspenzné dusíkato-fosforečno-sírne hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 236370

Dátum: 01.11.1987

Autori: Hutár Eduard, Dvořák Jan, Teren Ján, Valenta Rudolf

MPK: C05G 1/00

Značky: hnojivo, dusíkato-fosforečno-sírne, suspenzné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka suspenzného dusíkatofosforečno-sírneho hnojiva obsahujúceho monofosforečnany amónné, lineárne kondenzované fosforečnany amónné, bentonit v sódnej forme a prípadne tiež močovinu a deriváty lignosulfónovej kyseliny. Prítomnosť síry v podnom roztoku je nevyhnutná pre zdravý vývoj mnohých poľnohospodársky významných plodín. Síra prehlbuje tiež využiteľnosť základných rastlinných živín - predovšetkým fosforu a dusíka. Zohráva tiež...

Stabilné suspenzné dusíkaté hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 251969

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kotvas František, Bačík Zdeno, Liptáková Veronika, Juhás Milan

MPK: C05C 9/02, C05C 9/00

Značky: suspenzné, hnojivo, dusíkaté, stabilné

Text:

...s pozvolne pôsobiacim dusíkom na báze níočovinoformaldehydového kondenzátu podla vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že v 100 hmotnostných dieloch obsahuje 5,0 až 50,0 hmot. dielov dusičnanu a/alebo síranu amónneho a/alebo 0,5 až 30,0 hmot. dielov Inočovíny,0,5 až 30,0 hmot. dielov níočoviiíoformaldehydového kondenzátu, 20 až 75 hmot. dielov vody.Zistilo sa tiež, že kvapalné hnojivo podla vynálezu môže prípadne obsahovat 0,5 až 25...

Suspenzné hnojivo s pozvoľne pôsobiacim dusíkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 234221

Dátum: 01.03.1987

Autori: Liptáková Veronika, Juhás Milan

MPK: C05C 13/00

Značky: hnojivo, dusíkom, pôsobiacim, pozvoľne, suspenzné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka suspenzného hnojiva s pozvoľne pôsobiacim dusíkom, obsahujúceho hexametyléntetramín, močovinu, vodu, prípadne dusičnan amónny, anorganickú draselnú soľ a stabilizujúcu prísadu.

Suspenzné hnojivá

Načítavanie...

Číslo patentu: 248089

Dátum: 15.01.1987

Autori: Teren Ján, Hutár Eduard, Bábek Radoslav, Wittenberger Ján, Hässler Jozef, Chromický Karol, Ďuriš Juraj

MPK: C05G 1/00

Značky: hnojiva, suspenzné

Text:

...prakticky všetkých zeolitov je stabiinost kryštálovej mriežky, ktorá sa pri dehydratácii nerozpadá a je schopná vodu -opätovn-e prijatĺ.Výsledky výzkumu ukázali, že zeolitové tufy a tuiity neutralizujú kyslé pôdy a obzvlášť účinne regulujú uvoľňovanie samoniakálneho dusíka, ako aj ostatných základných, sekundárnych a stopových rastlinných živín, najmä katiônickeho charakteru z aplikovaných minerálnych i organických hnojív. Dlapríklari v...