Patenty so značkou «suspenzií»

Zariadenie na filtráciu zaolejovaných vodných suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 287933

Dátum: 12.04.2012

Autor: Šiška Jozef

MPK: B01D 17/00, B01D 39/04

Značky: zaolejovaných, zariadenie, vodných, suspenzií, filtráciu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie môže byť v otvorenom alebo uzatvorenom vyhotovení podľa kompozície suspenzie a olejovej fázy. Otvorené vyhotovenie pozostáva z filtračného člena (1) umiestneného vo filtračnej nádobe (2) pod hladinou vodnej fázy (31) filtrovanej suspenzie (3) pritekajúcej do tela filtračnej nádoby (2) vstupným potrubím (4) a udržiavanej v minimálnej výške prepadom filtrátu (51) výstupného potrubia filtrátu (5) vybaveného preplachovacím členom (52)....

Spôsob oddelenia kvapalnej časti a tuhej látky v suspenzii kalu a zariadenie na vykonávanie takéhoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17766

Dátum: 28.10.2011

Autori: Capeau Patrice, Lopez Michel, Gendrot Pascal

MPK: B01D 21/02, B01D 21/28, B01D 21/01...

Značky: kvapalnej, tuhej, vykonávanie, takéhoto, částí, suspenzií, spôsob, látky, zariadenie, oddelenia, spôsobu

Text:

...do suspenzie alebo predchádzanie usadzovaniu najtažších častíc, ktoré sú napriek tomu schopne stúpať v reaktore a odchádzať v hornej časti spolu s najjemnejšími časticami.0034 Zóna pre rastúce lôžko zahrnujúce, pre množstvá hmotnosti približne 1 plynu, 0,1 vody a 0,01 tuhej látky, V tejto zóne je možné veľmi silné miešanie vďaka prívodu vzduchu odporúčanej kvality (rýchlosť toku a tlak).0035 Dekompresná zóna, regulcvaná napríklad...

Spôsob prípravy suspenzií samoväzbových pigmentových častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18868

Dátum: 31.08.2011

Autori: Gane Patrick, Gantenbein Daniel, Schoelkopf Joachim

MPK: D21H 17/00, C09C 1/02

Značky: částic, přípravy, spôsob, pigmentových, samoväzbových, suspenzií

Text:

...častíc, ktoré majú znížený obsah zložiek založených na fosílnych zdrojoch. Ešte ďalším cieľom je poskytnúť spôsob prípravy suspenzií samoväzbových pigmentových častíc,ktoré majú zvýšenú biologickú rozložiteľnosť v porovnaní so suspenziou pripravenou s latexovým spojivom. Ďalším cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť spôsob prípravy suspenzií samoväzbových pigmentových častíc, ktoré poskytujú dostatočnú mikrobiologickú...

Spôsoby prípravy vodných suspenzií minerálnych látok použitím amínov v kombinácii s vinyl-karboxylovými polymérmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15326

Dátum: 19.11.2010

Autori: Rentsch Samuel, Gane Patrick, Buru Matthias

MPK: C09C 1/02

Značky: látok, použitím, kombinácii, suspenzií, vinyl-karboxylovými, polymérmi, přípravy, spôsoby, amínov, vodných, minerálnych

Text:

...zvyšuje ich schopnosť dispergovať minerálnu látku vo vode alebo uľahčovať jej mletie. To je opisané najmä v dokumentoch Díspersion of calcite by poly(sodium acrylate) prepared by Reversible Addition-Fragmentation chain Transfer (RAFT) polymerization (Polymer (2005), 46(19), pp. 8565-8572) a Synthesis and Characterization of Po 1 y(acrylic acíd) Produced by RAFTPolymerizatíon. Application as a Very Efficient Dispersant of CaCO 3, Kaolin, and...

Spôsob výroby suspenzií minerálnych materiálov s vysokým podielom pevných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11988

Dátum: 28.05.2010

Autori: Gane Patrick, Buri Matthias

MPK: C09C 1/02, C09C 3/04, C09C 1/42...

Značky: suspenzií, podielom, látok, materiálov, spôsob, vysokým, pevných, minerálnych, výroby

Text:

...ktoré sa majú dať do vodných suspenzií minerálnych častíc vychádzajúcich z kroku mechanického a/alebo tepelného zahusťovania po krokut mokréhomletia pri nízkom obsahu pevných látok bez použitiadispergačného činidla alebo brúsnej látky.0008 Okrem toho nepublikovaná európska. patentová prihláškarozpustných organických polymérov pôsobiacich ako zosilňovač brúsnej a/alebo dispergačnej kapacity s cieľom získať vodné suspenzie minerálneho materiálu...

Spôsob výroby vodných suspenzií minerálneho materiálu alebo sušených minerálnych materiálov, získané produkty, ako aj ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15085

Dátum: 16.12.2009

Autori: Rentsch Samuel, Karth Beat, Buri Matthias, Gane Patrick

MPK: C09C 1/02, C09C 1/04, C09C 3/04...

Značky: spôsob, minerálnych, minerálneho, vodných, materiálov, výroby, získané, materiálů, použitie, suspenzií, produkty, sušených

Text:

...rozomletie roztoku uhličitanu vápenatého vprítomnosti organických polymérov obsahujúcich aspoň jeden monomérvybratý z kyseliny akrylovej, kyseliny metakrylovej a ich zmesí a aspoň jeden monomér, ktorým je anhydrid kyseliny maleínovej, čo je povinná zložka,v presne deñnovanom pomere. Polyméry sú čiastočne neutralizované určitými soľami, kde je výslovne uvedené, že vápenaté, sodné a draselné soli alebo amónne soli sú obzvlášť...

Spôsob výroby suspenzií nanofibrilárnej celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20794

Dátum: 30.03.2009

Autori: Schenker Michel, Gane Patrick, Schoelkopf Joachim, Pohl Michael, Gantenbein Daniel, Kübler Beat

MPK: D21B 1/16, D21C 9/00, D21D 1/00...

Značky: nanofibrilárnej, spôsob, celulózy, suspenzií, výroby

Text:

...do mikrofibrilámej celulózy bez podstatnej chemickej zmeny východiskového materiálu celulózy.0016 Dokument US 6 183 596 Bl opisuje spôsob výroby super mikroñbrílámejcelulózy pri prechode riedkej suspenzie skôr rozbitej buníčiny prostredníctvom treciehozariadenia, ktoré má dva alebo viacej rozmelňovačov, ktoré sú usporiadané tak, že môžu spoločne mikroñbrilovať buničinu na získanie mikrofibrilámej celulózy a ďalej super mikrofibrilovať získanú...

Koncentráty olejových suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13812

Dátum: 17.02.2009

Autori: Eberhard Manuela, Kühnhold Jürgen, Vermeer Ronald

MPK: A01N 43/38, A01N 25/04

Značky: koncentráty, olejových, suspenzií

Text:

...zlúčeninu, ktorá je v pevnom stave pri teplote miestnosti aX predstavuje halogén, alkylovú skupinu, alkoxy skupinu, halogénalkylovú skupinu,halogénalkoxy skupinu alebo kyano skupinu, W, Y a Z vzájomne nezávisle predstavujú vodík, halogén, alkylovú skupinu, alkoxyskupinu, halogénalkylovú skupinu, halogénalkoxy skupinu alebo kyano skupinu, A predstavuje vodík, v každom pripade prípadne halogénom substituovanú alkylovú skupinu, alkoxyalkylovú...

Spracovanie minerálnych suspenzií so zlepšenou sanáciou zarastením rastlinami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8731

Dátum: 01.05.2007

Autori: Bellwood John Gerard, Dymond Brian

MPK: B09B 3/00, C02F 11/00

Značky: minerálnych, zlepšenou, sanáciou, spracovanie, rastlinami, zarastením, suspenzií

Text:

...problémom je to, ked sa jemné čiastočky tuhej frakcie unášajú odtekajúcou vodou, čim kontaminujú vodu a majú nepriaznivý dopadna následné využitie vody.V mnohých operáciách spracúvajúcich minerály, napríklad vprocese zušlachťovania minerálnych pieskov, je tiež bežné vytváranie druhého odpadového toku obsahujúceho najmä hrubé ( 0,1 mm) minerálne čiastočky. Je osobitne žiaduce likvidovať hrubé a jemné čiastočky odpadu ako homogénnu...

Inhalačné farmaceutické kompozície vo forme suchých práškov, roztokov alebo suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18890

Dátum: 20.10.2006

Autori: Veneziani Cristina, Zanellotti Laura, Caponetti Giovanni, Maggi Loretta

MPK: A61K 9/72, A61K 45/06

Značky: inhalačné, suchých, roztokov, farmaceutické, práškov, suspenzií, formě, kompozície

Text:

...a len v inhalačnej práškovej0010 V prípade rozprašovaných formulácií je kombinácia ponechaná na improvizovanom spojení rôznych formulovaných produktov pacientom, ktoré sú niekedy navzájom0011 Z terapeutického hľadiska je preto pre pacienta obmedzujúce, že nie je schopný užiť rovnaký liek vrôznych životných podmienkach, ako je doma, vprácí, počas cestovania avprípade núdze. Pre uvedené rôzne situácie sa môže stať, že pacient musí použiť...

Spôsob a zariadenie na úpravu vyčerpaných abrazívnych suspenzií pre získanie ich znovu použiteľných zložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12737

Dátum: 16.06.2006

Autor: Fragiacomo Guido

MPK: B01D 21/26, B01D 21/00, B01D 3/00...

Značky: spôsob, úpravu, použitelných, zariadenie, vyčerpaných, znovu, abrazívnych, suspenzií, získanie, zložiek

Text:

...straty značného množstva ešte znovupoužiteľných abrazívnych zŕn obsiahnutých vo vyčerpanej suspenzií, t.j. tie zrná, ktoré stále majú správnu veľkosť, aby boli použité v abrazívnej suspenzii. Navyše tiež dochádza k strate kvapalného produktu, ktorý uskutočňuje suspendovanie reznej kvapaliny. Posledná uvedená (ktorá môže byt založená na minerálnom oleji alebo organickej kvapaline, ako je PEG), pokiaľ je účinne vyčistená od...

Spôsob a zostava na vedenie toku v rúrkovom výmenníku tepla na tepelné spracovanie suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11046

Dátum: 10.06.2006

Autori: Hidding Norbert, Tenspolde Josef, Tacke Ludger

MPK: F28D 7/16, F28F 19/00, F28F 27/02...

Značky: suspenzií, tepla, zostava, vedenie, výmenníku, tepelně, spôsob, spracovanie, rúrkovom

Text:

...Tu sado fermentačného zásobníku (fermentora), v ktorom sa uskutočňuje biofermentácia,priebežne privádza suspenzia, pričom táto suspenzia napríklad v podstate pozostáva z kukurice a hnojovice alebo zo siláže celých rastlín (GPS) a hnojovice alebo zo siláže trávy a hnojovice. Fermentačná reakcia uvoľňuje takzvaný bioplyn, ktorý z väčšej časti pozostáva z metánu aje privádzaný do plynového piestového motora(plynovej turbíny) spojeného s...

Spôsob kontroly mikrobiálnej kontaminácie minerálnych suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13672

Dátum: 20.01.2006

Autori: Buri Matthias, Schwarzentruber Patrick, Hubschmid Silvia

MPK: A61L 2/18, B01F 17/00, B01J 13/00...

Značky: suspenzií, kontaminácie, mikrobiálnej, minerálnych, spôsob, kontroly

Text:

...a/alebo vodných disperzií, ktoré obsahujú minerálne látky,odbomíkovi k dispozícii dva typy riešenia, ktoré môže použiť buď jednotlivo, alebo v kombinácii použitie organických chemických produktov označovaných ako biocídy, alebo použitie procesov úpravy nezahŕňajúcich tieto biocídy. Prihlasovateľ teraz predstaví doterajší stav techniky vzhľadom na tieto dve cesty, pričom zdôrazní nevýhody, ktoré sú spoločné týmto0016 Vodné disperzie a suspenzie...

Farmaceutický proces výroby tepelne sterilizovaných suspenzií glukokortikoidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14328

Dátum: 16.11.2005

Autori: Macdonald Donald, Miller John, Ashley Adrian, Oliver Martin, Pollard Matthew, Ronald Paul, Lamb Paul

MPK: A61K 9/10, A61K 31/573, A61K 47/26...

Značky: tepelně, sterilizovaných, suspenzií, farmaceutický, glukokortikoidov, proces, výroby

Text:

...turboemulgátora vo forme prášku použitím vákua, ktoré je vytvorené v turboemulgátore. Aktívna zložka je pred dispergáciou vo vodnom nosiči opäť0009 Žiadny ztýchto dokumentov neopisuje tepelnú sterilizáciu vodnejsuspenzie glukokortikosteroidov, čo znamená, že sa tieto publikácienezaoberajú rastom veľkosti častíc počas zahrievania a následného0010 Dokument US 3 962 430 (ONeiII) opisuje spôsob výroby sterilných izotonických roztokov liečebných...

Spôsob výroby pigmentových častíc, ktoré sú samoväzbové, suché alebo vo vodnej suspenzii alebo disperzii, a obsahujú anorganické materiály a spojivá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17113

Dátum: 12.07.2005

Autori: Schoelkopf Joachim, Gane Patrick

MPK: C09C 1/02, C09C 3/04, C09C 3/00...

Značky: vodnej, obsahujú, samoväzbové, anorganické, spôsob, pigmentových, částic, materiály, suspenzií, suché, spojiva, výroby, disperzií

Text:

...(met)ak 1 ylovej alebo jej soli. Autori predpokladajú,že dispergačné činidlo pigmentu nepokrýva celý povrch anorganického materiálu, a že aspoňjedna časť z uvedeného povrchu je k dispozicii pre adsorpciu polymémych latexových častíc.0012 Z dokumentu W 0 03/074786 je známe, že opisuje spôsob miešania plnív a spojív, ktorých výsledkom je suspenzia obsahujúca zmes plnív a spojív. Dokument teda neopisuje aninenavrhuje spôsob spoločného...

Spôsob výroby suspenzií obsahujúcich bieliace činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2264

Dátum: 02.12.2003

Autori: Nickel Dieter, Völkel Theodor, Schoth Christian, Sunder Matthias

MPK: C11D 3/20, C11D 3/39, C11D 11/00...

Značky: bieliace, výroby, suspenzií, činidla, obsahujúcich, spôsob

Text:

...maximálne 10 krát lepšie, výhodne maximálne 2 krát lepšie a výhodnejšie horšie ako vo vode. Teplota mletia je výhodne izbová teplota, z dôvodu úspory energie pri procese mletia môže byť ale aj vyššia, mala by byť ale nižšia ako je teplota varu alkoholu pri nonnálnom tlaku. Do úvahy prichádzajú najmä C 1- až Cg-alkoholy s až 3 OH-skupinami a ich zmesi.Výhodne je alkohol zvolený zo skupiny obsahujúcej etanol, propanol, izopropanol,...

Spôsob prípravy mikrobiálne stabilných proteínových suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2116

Dátum: 18.11.2003

Autori: Coomans Sonia Marianne Jeannine, De Sadeleer Jos Willy Ghislain Corneel, Bossard Fabienne Nicole Marie-pierre, Vercouteren Jacobus Stephanus

MPK: A23J 3/00

Značky: proteinových, přípravy, stabilných, mikrobiálně, spôsob, suspenzií

Text:

...žiadne konzervačné látky.Predložený vynález poskytuje spôsob prípravy týchto míkrobiálne stabilných suspenzií rastlinných proteínov a ich použitia v potravinových, krmivovýchPredložený vynález sa týka spôsobu prípravy suspenzie rastlinných proteínov,pričom spôsob zahŕňa krok odparovania, kým daná suspenzia nemá vodnú aktivitu od 0,50 do 0,90, s výhodou od 0,50 do 0,85, pričom suspenzia rastlinných proteínov je mikrobiálne stabilná bez...

Postup prípravy vodných suspenzií minerálnych plnív

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3854

Dátum: 16.07.2003

Autori: Jacquemet Christian, Vorobiev Eugéne, Husson Maurice

MPK: C01F 11/00, B01F 3/12, B01F 3/00...

Značky: přípravy, vodných, suspenzií, plniv, postup, minerálnych

Text:

...vzhľadom na veľké množstvo použitého dispergačného činidla.0014 Takisto» patent GB 1 463 974 opisuje metódu jednofázovej filtrácie prinášajúcu rovnaké nevýhody, ako boli uvedené vyššie.0015 Úroveň techniky známa odbomíkoví ho tak vedie k použitiu prostriedku bud celkom po filtrácii, alebo jeho polovice pred fázou filtrácie a druhej polovice po fáze filtrácie alebo k použitiu dispergačného prostriedku pred fázou filtrácie, avšak s nutností...

Magnetický sorbent na odstraňovanie mobilného rádionuklidu cézia zo suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 283459

Dátum: 04.07.2003

Autori: Bartoš Peter, Macášek Fedor

MPK: G21F 9/00, B01D 59/00, B01D 59/26...

Značky: cézia, suspenzií, magnetický, odstraňovanie, radionuklidu, mobilného, sorbent

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je magnetický sorbent rádiocézia, ktorý je dostatočne disperzný, aby sa dobre kontaktoval pri premiešavaní suspenzií a oddeľoval pri pôsobení aj neveľkého magnetického poľa. Magnetické vlastnosti zabezpečuje magnetitová zložka (magnetit). Mikropórovitosť zabezpečuje tak hydratovaná oxidová, ako aj alumosilikátová zložka. Prítomné oxidy niklu, resp. kobaltu a vanádu, pri kontakte s 3 - 15 % roztokom ferokyanidu draselného,...

Spôsob prípravy sterilných suspenzií kortikosteroidných častíc na podávanie inhaláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1279

Dátum: 15.04.2003

Autori: Sambuco Barbara, Pirrotta Daniele

MPK: A61K 9/10, A61K 9/72

Značky: kortikosteroidných, suspenzií, podávanie, částic, spôsob, inhaláciou, sterilných, přípravy

Text:

...s použitím turboemulgátora opatreného vysokovýkonnou turbínou a vyznačuje sa tým, že aktívna prísada v práškovej forme sa transferuje cez turbínu využitím vákua vytvoreného v turboemulgátore. Naopak v predchádzajúcomstave techniky sa aktívna prísada pridávala zvrchu priamo do turboemulgátora.Teraz sa zistilo, že postupom podľa predloženého vynálezu, t.j. naplnením sterilnej aktívnej prísady do turboemulgátora cez turbínu po vytvorení...

Spôsob a systém čistenia odpadových kvapalín obsahujúcich polutanty v suspenzii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2648

Dátum: 26.02.2003

Autori: Bernazeau François, Campos Carlos, Levasseur William, Moles Jacques

MPK: C02F 9/00

Značky: kvapalín, odpadových, čistenia, suspenzií, spôsob, systém, polutanty, obsahujúcich

Text:

...uskutočnenia vynálezu sú gravitačné separačné jednotky zhotovené vo forme klarifikátora, ako je flotátor, pred ktorý je prípadne zaradená kontaktná zóna na nástrek koagulantu, prípadne kompletný stupeň na koaguláciu-flokuláciu.Podľa vynálezu jednotky na membránovú separáciu pozostávajú zo systémov na mikroñltráciu, ultrafiltráciu, nanofiltráciu alebo reverznú osmózu, opatrených membránami rovinnými(plate and frame), tubulámymi, špirálovými...

Vločkovacie zariadenie a spôsob kondicionovania koloidných suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 269

Dátum: 26.09.2002

Autori: Sievers Michael, Schröder Christian

MPK: B01F 7/00, B03D 3/00

Značky: suspenzií, spôsob, koloidných, zariadenie, vločkovacie, kondicionovania

Text:

...a zloženia je pri zohladnení ostatných parametrov procesu potrebné, aby sa podstatné parametre, ako je napríklad rozdelenie veľkosti častíc, pórovitosť alebo špecifický povrch kaIu po vyčírení, reprodukovateľne nastavili.Úlohou vynálezu preto bolo vytvoriť vločkovací prístroj, ktorý sa dá variabilneTáto úloha je vyriešená vločkovacím prístrojom uvedeného druhu vo forme kužeľovej miešačky tým, že bezprostredne pred vtokom suspenzie je...

Prostriedok na výrobu suspenzií tesniacich hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 279377

Dátum: 07.10.1998

Autor: Hermann Adalbert

MPK: C04B 14/10, C04B 40/00, C04B 28/08...

Značky: suspenzií, prostriedok, tesniacich, výrobu, hmot

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na výrobu suspenzií tesniacich hmôt, najmä na vyhotovenie tesniacich stien výkopov jednofázovým spôsobom, je tvorený suchou zmesou, stabilnou pri skladovaní, pozostávajúcou v podstate z bentonitu, rozomletej vysokopecnej trosky a z budiča vysokopecnej trosky, v množstve a druhu určenom na konkrétne použitia, ktorý je súčasťou celého obalu, oddelenou od vysokopecnej trosky.

Zariadenie na vyzrážanie a odlúčenie nečistôt z vôd a z technologických roztokov a suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1751

Dátum: 04.02.1998

Autori: Rozkydálek Aleš, Rozkydálek Jiří

MPK: C02F 1/52

Značky: vyzrážanie, zariadenie, nečistot, roztokov, suspenzií, odlúčenie, technologických

Text:

...ich nežiadúceho vynášania do vrstvy následného plávajúceho filtračného materiá lu a tým k znižovaniu jeho filtračného účinku. Okrem toho sav dôsledku uvedeného znižuje aj schopnost agregácie vločiek vo vznášanej vrstve vločkového mraku, čo sa tiež prejaví znížením celkovej účinnosti zariadenia. Aby sa znížili uvedené negatívne vplyvy existujúcich zariadení, do priestoru hornej hladiny vločkového mraku sa vkladajú dierované rúrky, ktoré...

Spôsob prípravy suspenzií a mikrodávkovač na dávkovanie masy na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279192

Dátum: 06.08.1997

Autor: Nikš Milan

MPK: B01F 3/12, C12M 1/00

Značky: přípravu, dávkovanie, přípravy, suspenzií, mikrodávkovač, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy suspenzií je založený na tom, že do vybrania v hydrofóbnom prúžku mikrodávkovača s vodorozpustnou látkou sa nanesie masa určená na prípravu suspenzie, jej nadbytok sa z povrchu prúžka odstráni stierkou, prúžok s kalibrovaným množstvom masy sa vloží do vopred pripraveného vodného prostredia a masa sa nechá suspendovať. Mikrodávkovač na dávkovanie masy na prípravu suspenzie pozostáva z prúžka (1) z hydrofóbnej fólie, ktorý má na...

Spôsob dezintegrácie bunkových disperzií alebo suspenzií pomocou ultrazvukových vibrácií

Načítavanie...

Číslo patentu: 278575

Dátum: 12.04.1995

Autori: Stanzl Klaus, Zastrow Leonhard, Golz Karin, Röding Joachim

MPK: C12N 1/06, C12M 3/08

Značky: dezintegrácie, vibrácií, pomocou, spôsob, bunkových, ultrazvukových, suspenzií, disperzií

Zhrnutie / Anotácia:

Do prietokovej nádobky sa zasunie synotróda jednou polovicou až dvoma tretinami svojej dĺžky a uhol synotródy v akustickej ožarovacej nádobke sa nastaví od 80,5° do 88,5°. Pomer dĺžky zasunutia synotródy v milimetroch k objemu akustického ožarovacieho priestoru v mililitroch sa nastaví v rozsahu od 1 : 1,1 do 1 : 20 a pomer dĺžky zasunutia synotródy v milimetroch k podielu pevných látok v materiáli spracovávanom ultrazvukom sa v hmotnostných...

Suchá zmes na výrobu suspenzií na špeciálne zakladanie stavieb a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279524

Dátum: 08.02.1995

Autori: Chovan Peter, Niepelová Daniela

MPK: C04B 18/14, C04B 28/18

Značky: zakladanie, výrobu, špeciálne, sucha, suspenzií, použitie, stavieb

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes je tvorená z homogénne premiešaných dvoch zložiek, a to 30 až 85 % hmotn. cementu a 15 až 70 % hmotn. anorganickej látky obsahujúcej minimálne 60 % hmotn. amorfného oxidu kremičitého. Výhodné je použitie zeolitu s obsahom aspoň 60 % hmotn. amorfného oxidu kremičitého alebo mikrosiliciového úletu, alebo popolčeka s obsahom aspoň 90 % hmotn. amorfného oxidu kremičitého. Suchú zmes okrem jej hlavného účelu na špeciálne zakladanie stavieb je...

Suchá zmes na výrobu suspenzií pre špeciálne zakladanie stavieb a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 346

Dátum: 02.02.1994

Autori: Chovan Peter, Niepelová Daniela

MPK: C04B 14/04, C04B 28/18, C04B 18/06...

Značky: zakladanie, použitie, sucha, špeciálne, suspenzií, výrobu, stavieb

Text:

...do splnenia požadovaných parametrov. Teraz sa zistilo, že ako náhradu minerálneho tesnenia je možné použiť suchú zmes podľa podľa technickéhoUvedené nedostatky rieši suchá zmes podľa technického riešenia určená na výrobu suspenzii pre špeciálne zakladanieminimálne 60 hmot. amorfnćho oxidu kremičitého. Jedným z výhodných riešení je, že suchá zmes podľa technického riešenia postáva z 30 až 50 hmot. cementu a 50 až 70hmot. zeolitu s obsahom...

Filtračný element na stanovenie separačných vlastností suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 270503

Dátum: 12.07.1990

Autori: Jurčíková Zdena, Hyánek Ľubomír, Námer Juraj

MPK: B01D 25/04

Značky: suspenzií, vlastností, stanovenie, separačných, element, filtračný

Text:

...filtračného elementu podľa vynálezu je, že sa významne zníži merný odpor a zabezpečí sa reprodukovatelnost využitia konštantnej filtračnej plochy, ktorá bude vymedzená gumovým O krúžkom, čo prispeje k presnosti merania. Konštrukcia veka umožňuje rýchlo uzatvgrif alebo otvorit valcovitú nádržku filtračného elementu a zároveň kontrolovat priamo vo filtračnom elemente dosiahnutý tlak a po skončení merania zavzdušnit filtračný element...

Zariadenie na nanášanie tuhých povlakov zo suspenzií na kovové telesa za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268576

Dátum: 14.03.1990

Autori: Černík Bohumil, Šalak Andrej, Škoch Václav

MPK: B05C 3/02

Značky: tělesa, tepla, povlakov, suspenzií, zariadenie, kovové, nanášanie, tuhých

Text:

...Na výstumoJ strane prechodného ohrievncioho dlolu i je podia výšky polovýrohkov preutąvitolxxý doraz iz, o ktorý na polovýrobok oprie. V tejto polohe na zmení jeho toplotn bezdotykovýu aninnňom g teploty. V prípade, že polovýrobok má nižšiu ako požadovanú teplotu, núdzové Wrýhybka 6, ovládam dvojčinným mtaumaliokýu vnlcom 1 , proklopí vnhadlo 18 tak, že polovýrobok nn dostanu v smere öinrkovąnnj šípky m obrázku 2 do grnvitačného sklzu z u tý...

Spôsob izokinetického odberu vzoriek prúdiacich suspenzií a zariadenie na realizáciu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264970

Dátum: 12.09.1989

Autori: Bafrnecmilan, Lodes Antonín

MPK: G01N 1/14

Značky: izokinetického, spôsobu, odběru, spôsob, suspenzií, realizáciu, zariadenie, tohto, vzoriek, prúdiacich

Text:

...signálov pre spojitý PID regulátor. Vstupný signál po zosilnení v zosilňovači ovládal servomotor ventilu, ktorý upravoval prietok ústim sondy na požadovanú hodnotu.V odsatej vzorke suspenzie bol nameraný obsah tuhých častíc 0,208 kg na 1 kg vzduchua stredná velkosť častíc 2,75.l 05 m.Spôsob izokinetického odberu bol použitý pri meraní koncentrácie tuhých častíc vo vzduchu odvádzanom z cyklonov za čištičkami obilia. Potrubie, z ktorého...

Zariadenie pre kontinuálne miešanie kvapalín a suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 263364

Dátum: 11.04.1989

Autor: Nikš Milan

MPK: B01F 9/02

Značky: kontinuálně, suspenzií, kvapalín, zariadenie, miešanie

Text:

...kvapalín a suspenzií vo valcových nádobách podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že pozostáva z nosného bubna otočne upevneného na základnej doske, ktorá je nastavitelne usporiadané voči vodorovnej rovine o uhol 10 ° 5 a 5700, pričom na nosnom bubne sú nastavitelne upevnené najmenej dva cylindrické nosiče valcových nádob, ktorých osi zvierajú s osou nosného bubna uhol beta (alfa,pričom vonkajší priemer valcových nádob je menší ako vnútorný...

Spôsob dohrievania bauxitových suspenzií pri vylúhovaní oxidu hlinitého z bauxitov hlinitanovým rozkladným lúhom

Načítavanie...

Číslo patentu: 245504

Dátum: 15.12.1987

Autori: Juhás Stanislav, Olejník Vincent

MPK: C01F 7/04

Značky: dohrievania, bauxitov, spôsob, oxidů, lúhom, vylúhovaní, hlinitanovým, suspenzií, hlinitého, rozkladným, bauxitových

Text:

...vstupe do dohrievacej časti je aspoň 210 °C, pri rýchlosti toku suspenzie v za sebou zapojených rürach od 1 III/S do 4 m/s a pri lokálnom tepelnom zaťažení rúr do hodnoty 50 000 W/mz.Výh-ody vynálezu sú v jednoduchom a účinnom dohrievaní suspenzií pri vylúhovaní bauxitu V rúrach pri zabezpečení takýchpodmienok dohrevu, aby nedošlo k nadmernému prehriatiu rúr, k nadmernej tvorbe nárastov a k upchávaniu rúr, čoho sa dosiahne tým, že predohriata...

Spôsob kontinuálnej prípravy vodných roztokov alebo suspenzií chlórnanu sodného, draselného alebo vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 251468

Dátum: 16.07.1987

Autori: Hutár Eduard, Teren Ján, Nosko Vladimír, Pálka Ján

MPK: C01B 11/06

Značky: suspenzií, sodného, vodných, kontinuálnej, chlornanů, spôsob, přípravy, roztokov, draselného, vápenatého

Text:

...produktu pri minimálnych prebytkoch reagujúcich zložiek- zabezpečuje velmi dokonalú dispergáciu chlóru v. kvapalnej fáze reakčnej zmesi~ umožňuje vysoko účinný odvod tepla z reakčnej zmesi a prakticky znemožňuje vznik väčích koncentrovaných alebo tepletných gradientov v reakčnej zmesi- je podstatne ekonomickejší apri svojej jednoduchosti nenáročný z hladiska technického zvládnutie, čo je zárukou bezporuchového chodu a vysokej úrovne...

Snímač remanentnej magnetickej indukcie zrnitých materiálov a suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 238832

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kovanič Ľudovít, Florek Ivan, Lazar Tobiáš

MPK: G01R 33/12

Značky: materiálov, remanentnej, suspenzií, zrnitých, indukcie, magnetickej, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Snímač je určený na meranie a zisťovanie remanentnej magnetickej indukcie zrnitých materiálov a suspenzií. Podstata snímača spočíva v tom, že pozostáva z najmenej jednej až troch elektricky upravených difereciálnych feroindukčných sond, umiestnených v dutom valci tak, aby zvierali v rovine kolmej k pozdĺžnej osi valca rovnaký uhol, pričom je na valci navinutá kompenzačná cievka, ktorá je pripojená na obvod regulovaného zdroje jednosmerného...

Spôsob prípravy vodných roztokov alebo suspenzií s horečnatým katiónom

Načítavanie...

Číslo patentu: 232216

Dátum: 01.03.1987

Autori: Teren Ján, Hutár Eduard

MPK: C05D 5/00

Značky: spôsob, vodných, katiónom, roztokov, suspenzií, horečnatým, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy vodných roztokov alebo suspenzií s horečnatým katiónom z horečnatých surovín obsahujúcich uhličitanový alebo hydrogénuhličitanový anión alebo oxid alebo hydroxid horečnatý ich podvojným rozkladom síranom vápenatým vo vodnom prostredí. Horečnatá surovina, obsahujúca uhličitanový alebo hydrogénuhličitanový anión, oxid alebo hydroxid horečnatý sa vo vodnom prostredí, bez alebo v prítomnosti oxidu uhličitého,...

Spôsob prípravy stabilizačného činidla suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 234220

Dátum: 01.03.1987

Autori: Juhás Milan, Teren Ján, Hutár Eduard, Hronský Ján

MPK: B01J 20/16

Značky: přípravy, suspenzií, spôsob, činidla, stabilizačného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy stabilizačného činidla suspenzií z tixotropného gélu alebo pasty natrifikovaného montmorillonitu termickou dehydratáciou za atmosferického alebo zníženého tlaku pri teplote 50 až 180 °C, pričom dehydratácia sa ukončí vtedy, keď obsah vody v dehydratovanom produkte je 2 až 20 % hmotnostných. Uvedené stabilizačné činidlo je možné využiť pri stabilizácii produktov v prepravných a skladovacích zariadeniach a to...

Spôsob prípravy kyslých roztokov alebo suspenzií obsahujúcich molybdén

Načítavanie...

Číslo patentu: 232649

Dátum: 15.12.1986

Autori: Liptáková Veronika, Nádvorník Róbert

MPK: C01G 39/00

Značky: obsahujúcich, kyslých, suspenzií, molybdén, spôsob, přípravy, roztokov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy kyslých roztokov alebo suspenzií obsahujúcich molybdén, vhodných na izoláciu molybdénu od sprievodných kovov. Amoniakálne alebo alkalické výluhy pripravené z dezaktivovaných katalyzátorov alebo adsorbentov alebo iných tuhých látok obsahujúcich molybdén a iný sprievodný kov sa v prvom stupni prídavkom minerálnej kyseliny, s výhodou kyseliny dusičnej, upravia na hodnotu pH rovnú 4,5 až 6. Po separácii vylúčených...

Spôsob koagulácie vodných koloidných suspenzií lignínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 221183

Dátum: 15.03.1986

Autor: Brežný Robert

Značky: spôsob, lignínov, vodných, koagulácie, koloidných, suspenzií

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob koagulácie koloidných suspenzií lignínov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa na koloidnú suspenziu pôsobí acetanhydridom pri teplote 15 až 20 °C počas 15 až 30 minút, pričom vznikne ľahkofiltrovateľná hrubozrnná zrazenina lignínov. Význam vynálezu spočíva v tom, že sa uvedený postup môže využiť na izoláciu lignínu a lignínových derivátov.