Patenty so značkou «suspenzia»

Vodná suspenzia minerálu a/alebo plniva a/alebo pigmentu s vysokým obsahom pevných látok v prostredí s kyslým pH

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19882

Dátum: 28.06.2012

Autori: Buri Matthias, Rentsch Samuel, Gane Patrick

MPK: C09C 1/02, D21H 17/00, D21H 17/66...

Značky: vysokým, látok, plniva, vodná, pevných, suspenzia, minerálů, pigmentů, obsahom, prostředí, kyslým

Text:

...výrobe papiera na umožnenie zabudovania väčších množstiev minerálnej hmotydo papiera, čím sa vyrobia nehorľavé vnútorné papiere. Nie sú zmienené žiadne vlastnosti akonepriehľadnosť, lesk alebo váha papiera. Okrem toho sa jediný príklad aplikácie týka0009 EP l 982 759 A 1 sa týka postupu čistenia vody, kde sa na povrchu zreagovaný prírodný uhličitan vápenatý uvedie do styku s vodou, ktorá sa má čistiť, pričom na povrchu zreagovaným prírodním...

Spôsob výroby zmesi magnetických sklenených častíc, magnetické sklenené častice, zmes a suspenzia magnetických častíc, skúmavka a viaczložková súprava obsahujúca uvedenú zmes, použitie uvedenej zmesi a spôsob izolácie biologického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287932

Dátum: 14.04.2012

Autori: Riedling Michael, Geiger Albert, Weindel Kurt

MPK: B01J 19/00, C01B 33/18, B03C 1/01...

Značky: změs, izolácie, částice, výroby, zmesí, materiálů, částic, viaczložková, uvedenej, sklenených, magnetických, uvedenú, skleněné, suspenzia, použitie, súprava, obsahujúca, spôsob, biologického, magnetické, skúmavka

Zhrnutie / Anotácia:

Tento vynález sa vzťahuje na magnetické častice s nanoveľkosťou so skleneným povrchom, charakterizovaným tým, že magnetické sklenené častice obsahujú aspoň jeden magnetický objekt so stredným priemerom medzi 5 a 500 nm. Tento vynález sa tiež vzťahuje na metódy ich prípravy, na ich suspenzie a ich použitiu na purifikáciu DNA alebo RNA, najmä v automatizovaných postupoch.

Vodná suspenzia pigmentov, plnív alebo minerálov, spôsob jej výroby, jej použitie, kompozícia, papier a kartón s jej obsahom, plnivo, pigment alebo minerál v suchom stave, spôsob ich úpravy, spôsob výroby listu papiera a kartónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287894

Dátum: 15.02.2012

Autori: Blum René Vinzenz, Gane Patrick, Karth Beat, Buri Matthias

MPK: C09C 3/06, C09C 1/02, D21H 17/67...

Značky: pigmentov, kompozícia, vodná, listů, kartónu, plnivo, papiera, suspenzia, minerálov, papier, kartón, obsahom, plniv, pigment, štávě, suchom, spôsob, minerál, použitie, úpravy, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka pigmentu, plniva alebo minerálu obsahujúceho prírodný uhličitan vápenatý upravený jedným alebo viacerými donormi iónov H3O+ a plynným CO2 umožňujúcich zníženie plošnej hmotnosti papiera bez straty fyzikálnych vlastností pri použití vo výrobe uvedeného papiera ako pigment alebo náterová hmota. Vynález sa predovšetkým týka pigmentu, plniva alebo minerálu obsahujúcich prírodný uhličitan vápenatý alebo dolomit, alebo zmesí...

Tekutý vodný prostriedok s nízkou teplotou tuhnutia obsahujúci fenoláty, vodná suspenzia alebo disperzia s jeho obsahom, jeho použitie a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287821

Dátum: 19.10.2011

Autori: Schwarzentruber Patrick, Buri Matthias

MPK: A01N 31/08, C07C 37/88, C07C 39/235...

Značky: fenoláty, přípravy, vodná, obsahujúci, tuhnutia, disperzia, tekutý, prostriedok, použitie, teplotou, vodný, nízkou, suspenzia, spôsob, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa vzťahuje na tekutý vodný prostriedok obsahujúci fenoláty s teplotou tuhnutia nižšou alebo rovnajúcou sa -10 °C, ktorý obsahuje nasledujúce zložky: a) 50 až 80 % hmotn. jedného alebo viacerých fenolátov b) 0,1 až 10 % hmotn. jedného alebo viacerých inhibítorov kryštalizácie vybraných z alifatických glykolov, alifatických alkoholov a aromatických alkoholov a vodu, prípadne ďalšie zložky, ktoré majú biocídne účinky a/alebo podporujú...

Suspenzia nanočastíc obsahujúca polymér karboxyvinilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15654

Dátum: 01.12.2010

Autori: Asgharian Bahram, Chowhan Masood, Han Wesley Wehsin, Ghosh Malay

MPK: A61K 31/165, A61K 47/32, A61K 47/02...

Značky: polymér, karboxyvinilu, nanočastíc, suspenzia, obsahujúca

Text:

...polysorbát 80, propylén glykol, polyvinyl alkohol alebo polyvinylpyrrolidon. Zvlášť preferovaným polymérom s obsahom karboxylu je CARBOPOL® 976. Kompozíciesuspenzie neobsahujú liečivý prípravok vydávaný na predpis.očných liekov, 5,192,535 opisuje kompozície suspenzie ktoré vykazujú vhodne nízku úroveň viskozitys cieľom umožniť ľahké podávanie vo forme kvapiek, ktoré všakv oku rýchlo zgélovatí a zaisťujú predĺženú dobu uvoľňovanialieku....

Mikrokapsula, spôsob prípravy mikrokapsúl, vodná suspenzia, kompozícia alebo kombinované balenie s ich obsahom a spôsob potlačovania škodcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287394

Dátum: 28.07.2010

Autori: Wade Philip, Shirley Ian, Scher Herbert Benson, Lee Kuo-shin, Follows Richard, Van Koppenhagen Juanita

MPK: A01N 25/26, A01N 25/04, A01N 53/00...

Značky: spôsob, kombinované, kompozícia, balenie, obsahom, suspenzia, škodcov, mikrokapsula, potlačovania, vodná, přípravy, mikrokapsúl

Zhrnutie / Anotácia:

Mikrokapsula, ktorá je tvorená aminoplastovým plášťom a zapuzdrenou zložkou alebo zložkami, kde materiál plášťa obsahuje esterovú skupinu všeobecného vzorca jadro [(A1-X)tCH2N<]t´[(A2-X)uCH2N<]u´…[(An-X)yCH2N<]y´. Opísaný je spôsob prípravy týchto mikrokapsúl, vodná suspenzia, kompozícia alebo kombinované balenie s ich obsahom, taktiež spôsob potlačovania škodcov aplikáciou kompozície obsahujúcej mikrokapsuly so zapuzdreným pesticídom.

Mikrokapsula, spôsob prípravy mikrokapsúl, prostriedok a kombinovaný prípravok a vodná suspenzia s ich obsahom a spôsob na kontrolu škodcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287393

Dátum: 28.07.2010

Autori: Van Koppenhagen Juanita, Lee Kuo-shin, Scher Herbert Benson, Shirley Ian, Follows Richard, Wade Philip

MPK: A01N 25/04, B01J 13/06, A01N 25/26...

Značky: mikrokapsúl, obsahom, přípravy, suspenzia, kombinovaný, prípravok, prostriedok, mikrokapsula, kontrolu, spôsob, vodná, škodcov

Zhrnutie / Anotácia:

Mikrokapsula vytvorená polymočovinovým plášťom a obsahujúca zložku alebo zložky uzavreté v plášti, kde stena plášťa obsahuje aspoň jednu oligomerickú acetalovú skupinu, ktorá má prednostne vzorec (I), kde R je (a) skupina obsahujúca reťazec od 5 do 40 voliteľne substituovaných atómov uhlíka, (b) skupina obsahujúca reťazec od 5 do 40 atómov uhlíka a jeden alebo viacej interne naviazaných atómov kyslíka alebo síry, alebo NH-skupín, alebo (c)...

Vodná suspenzia pesticídu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287365

Dátum: 16.07.2010

Autori: Nettleton-hammond John Henry, Warrington Roger Paul

MPK: A01N 37/06, A01N 25/04, A01N 25/30...

Značky: pesticidů, suspenzia, vodná

Zhrnutie / Anotácia:

Vodná suspenzia pesticídu, ktorá zahrnuje: a) 5 % hmotn./obj. až 40 % hmotn./obj. (i) pesticídu, ktorý má teplotu topenia v rozpätí od 50 °C do 120 °C a rozpustnosť vo vode nie vyššiu ako 0,2 % hmotn./obj. alebo (ii) zmesi pesticídu (i) a jedného alebo viacej ďalších pesticídov, ktoré majú teplotu topenia aspoň 50 °C a rozpustnosť vo vode nie vyššiu než 0,2 % hmotn./obj., v pomere aspoň 1 diel hmotnosti pesticídu (i) k 10 dielom hmotnosti...

Vodná suspenzia uhličitanu vápenatého so zreagovaným povrchom, výsledné produkty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20686

Dátum: 15.06.2010

Autori: Gerard Daniel, Gane Patrick

MPK: D21H 17/69, D21H 17/67, C09C 1/02...

Značky: vodná, povrchom, použitie, suspenzia, vápenatého, uhličitanu, zreagovaným, produkty, výsledné

Text:

...musí odbomík v odbore plánovať.0012 Za druhé, vzhľadom na medzné hodnoty expozície na pracovisku stanovené v súčinnosti s Medzinárodným programom pre chemickú bezpečnosť (International Programme on Chemical Safety) a Európsku komisiu, a to najmä v súlade s Medzinárodnou kartou chemickejbezpečnosti (ICSC) kyseliny fosforečnej publikovanou Medzinárodným informačným centrombezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (International Occupation...

Kvapalná suspenzia mikrokapsúl a postup na jej výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286908

Dátum: 24.06.2009

Autori: Hori Yuzi, Igari Yutaka, Okamoto Tsuneo

MPK: B01J 13/00

Značky: mikrokapsúl, suspenzia, kvapalná, postup, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vodná kvapalná suspenzia mikrokapsúl majúca (dlhodobú) stabilitu počas skladovania a umožňujúca ľahké redispergovanie a zriedenie vodou dokonca aj po takom skladovaní sa vyrába pridaním mikroorganizmom fermentovaného polysacharidu sukcinoglykánového typu ako zahusťovadla do suspenzie mikrokapsúl alebo pridaním takého mikroorganizmom fermentovaného polysacharidu ako zahusťovadla do suspenzie mikrokapsúl po rovnomernom zriedení vodou.

Vodná suspenzia suroviny na výrobu papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: 286208

Dátum: 30.04.2008

Autor: Moffett Robert Harvey

MPK: C08L 33/00, C08B 31/00, C08L 3/00...

Značky: suspenzia, výrobu, vodná, papiera, suroviny

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je vodná suspenzia suroviny na výrobu papiera, vyznačujúca sa tým, že obsahuje: (a) rozpustnú zlúčeninu hliníka, prítomnú v množstve 0,005 až 2,5 kg oxidu hlinitého (Al2O3) na tonu suchého papiera, a (b) modifikovaný škrob, pripraviteľný varením vodného roztoku aspoň jedného amfotérneho alebo katióntového škrobu, ktorý má substitúcie medzi 0,01 až 0,2 aspoň s jedným neiónogénnym alebo amfotérnym polyakrylamidom alebo katióntovým alebo...

Stabilná vodná suspenzia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6676

Dátum: 10.05.2007

Autori: Reynolds Louise, Blakely Willy, Cromie Lilian

MPK: A61K 31/403, A61K 31/5415, A61K 9/10...

Značky: suspenzia, vodná, stabilná

Text:

...ochucovadlá a ich zmesi.Predložený vynález ďalej poskytuje spôsob prípravy vodnej suspenzie, ako je definovaná v ktoromkoľvek z predložených nárokov, ktorý zahŕňa nasledujúce kroky(i) rozpustenie polyvinylpyrolidónu vo vode(ii) díspergácía nesteroidného protizápalového liečiva v glycerole a polyvinylpyrrolidóne z kroku (i)(iii) pridanie xantánovej gumy ku kroku (i) a/alebo (ii)(iv) doplnenie vodou na požadovaný objem a(v) miešanie,...

Suspenzia bordeauxskej zmesi a proces príprav z nej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8844

Dátum: 13.03.2007

Autori: Detre Tamás, Szegó András, Mármarosi Tamásné, Szabó Zoltán, Kollárik Lászlóné, Rácz István

MPK: A01N 59/20, A01P 3/00, A01N 25/04...

Značky: bordeauxskej, proces, suspenzia, zmesí, príprav

Text:

...častíc iba vzriedenom roztoku, pretože vzťah rastu kryštálov a rýchlosť tvorby jadra kryštálu musí byť posunutá na neskoršie. Možnosť je reprezentovaná skúsenosťami, že existujú činidlá, ktoré absorbujú na povrchu formujúcich sa kryštálov takzvanú dvojitú vrstvu, aokrem toho, vďaka svojej molekulámej štruktúre, vytvárajú aj koloidný film. Rozpustené zložky potrebné pre rast kryštálu musia túto bariéru prekonať difúziou. Toto spomaľuje...

Potravinová suspenzia zahŕňajúca beta-glukán a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11524

Dátum: 29.06.2006

Autor: Salovaara Hannu

MPK: A23L 1/105, A23C 9/152, A23L 1/10...

Značky: beta-glukán, zahŕňajúca, suspenzia, potravinová, spôsob, výroby

Text:

...z predkladaného vynálezu je opísať novú stabilnú potravinovú suspenziu na báze obilnín s vysokou koncentráciou betaglukánu, ktorá môže byť balená do vhodných dávkových balení a používaná bez ďalších spracovateľských krokov. Jeden ďalší predmet vynálezu je opísať nový spôsob na vytvorenie uvedenej potravinovej suspenzie, rovnako ako použitie uvedenej potravinovej suspenzie.0011 US 2004/0219261 sa týka fermentovaného produktu založeného na0012...

Stabilná suspenzia v tuhej fáze derivátu vinca alkaloidu a postup na jej prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13683

Dátum: 20.12.2005

Autori: Ibarra Marie-dominique, Bougaret Joel, Leverd Elie

MPK: A61K 9/14, A61K 9/16, A61K 31/4375...

Značky: alkaloidů, derivátů, suspenzia, stabilná, fáze, přípravu, tuhej, postup, vinca

Text:

...disperzií v tuhej fáze aktívnejV tuhej fáze aktívnej zložky s poloxamérom a PEG so zámerom získania formulácie s rýchlym uvoľňovaním US 2001/048946 Al uverejňuje disperzie V tuhej fáze aktívnej zložky s PVP a PEG vinca alkaloidy sú spomínané V rámci zoznamu aktívnych0012 Farmaceutické prípravky podľa tohto vynálezu sú určené na orálne podanie derivátov alkaloidu vinca a konkrétne vinorelbínu v dispergovanej forme. Obsahujú vo vode rozpustný...

Perorálna suspenzia obsahujúca meloxikam

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4322

Dátum: 02.12.2005

Autori: Biesmans Caspar Peter Elisabeth, De Spiegeleer Bart

MPK: A61K 31/5415, A61K 9/00

Značky: meloxikam, perorálna, obsahujúca, suspenzia

Text:

...škroby (ako je kukuričný škrob, zemiakový škrob,ryžový škrob, maniokový škrob a pšeničný škrob), karboxyvinylové polyméry (karboméry ako je Carbopol®), karboxymetylcelulózu a jej soli, mikrokryštalickú celulózu a arabskémíkrokryštalická celulóza, ktorá je komerčne dostupná ako Avicel®. Niektoré formy Avicel®, ako je Avicel® RC 591, sú zmesi mikrokiyštalickej celulózy skarboxymetylcelulózou (ktorá typicky obsahuje 87 - 91 mikrokryštalickej...

Samotvrdnúca suspenzia na tesniace steny, spôsob vytvárania tesniacej steny a použitie vysokopecnej trosky na suspenziu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284619

Dátum: 29.06.2005

Autor: Vattement Hubert

MPK: C04B 28/08, C04B 7/153

Značky: spôsob, použitie, samotvrdnúca, trosky, vytvárania, stěny, suspenziu, tesniace, suspenzia, vysokopecnej, tesniacej

Zhrnutie / Anotácia:

Samotvrdnúca suspenzia na tesniace steny je tvorená zmesou obsahujúcou vodu, prírodný alebo modifikovaný íl, vysokopecnú trosku, majúcu maximálnu veľkosť zrna od 50 µm do 100 µm, a aktivačné činidlo. Ďalej je navrhnutý spôsob vytvorenia tesniacej steny, pri ktorom sa vŕtanie uskutočňuje pomocou uvedenej suspenzie, ako i použitie vysokopecnej trosky na prípravu suspenzie.

Suspenzia ziprasidonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284590

Dátum: 16.06.2005

Autori: Arenson Daniel Ray, Qi Hong

MPK: A61K 31/496, A61K 9/10

Značky: ziprasidonu, suspenzia

Zhrnutie / Anotácia:

Suspenzia ziprasidonu obsahujúca voľnú bázu ziprasidonu alebo farmaceuticky prijateľnú adičnú soľ ziprasidonu s kyselinou, vodou, polysorbát, prostriedok na ovplyvnenie viskozity a koloidný oxid kremičitý.

Vodná koloidná suspenzia plynových sadzí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1837

Dátum: 08.01.2005

Autori: Mcintosh Ralph, Tauber Gerd, Lüdtke Stephan, Lüthge Thomas, Zoch Heinz, Kalbitz Werner

MPK: C09D 17/00, C09D 11/00

Značky: koloidná, vodná, sadzí, suspenzia, plynových

Text:

...aromatických alebo heteroaromatických, acyklických, cyklických alebo násobne cyklických systémovt s akceptorovými, donorovými hydrofilnými alebo hydrofóbnymi skupinami a vodu. Koloidný znamená rovnomerné rozdelenie častíc s priemerom 10 nm až 10 m v suspenznom činidle.0010 Na použitie v atramentoch môže byt, v závislosti na spôsobe tlače, nižšia viskozita výhodná na získanie požadovaných vlastností tlače, napríklad ostrosti tlače. Nízky...

Injekčná suspenzia aripiprazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10441

Dátum: 29.07.2004

Autor: Brown Josiah

MPK: A61K 9/10, A61K 47/38, A61K 31/496...

Značky: aripiprazolu, injekčná, suspenzia

Text:

...tvori aripiprazol. Je možné uviesť, že liečivá látka aripiprazol v podstate pozostáva z aripiprazolu, ak obsahuje napríklad 90 hmotnostných alebo viac aripiprazolu a menšie množstvo (napr. menej ako 10 hmotnostných ) ďalších materiálov, ktoré sú napríklad reziduá zo spôsobu výroby. Zlúčeniny, ktoré môžu byt nájdené vpodstatne čistej Iiečivej Iátke aripiprazolu môžu zahŕňať zmáčadlá použité napriklad na uľahčenie mikronizácie, mletia...

Vápenato-horečnatá vodná suspenzia a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12491

Dátum: 27.07.2004

Autori: Salter Timothy, Diaz Chavez Luis Alfredo, Habib Ziad, Langelin Henri René

MPK: C01F 11/02, C01F 11/00

Značky: suspenzia, spôsob, vápenato-horečnatá, přípravy, vodná

Text:

...Cielom tohto vynálezu je vyvinutie vodnej suspenzie na báze vápna alebo zlúčeniny vápna s regulovanou viskozitou, výhodne nízkou, s cieľom umožnenia zvýšenia koncentrácie pevných látok alalebo zníženia veľkosti suspendovaných častíc.0012 Tento problém je podľa tohto vynálezu vyriešený pomocou vápenatohorečnatej vodnej suspenzie, ktorá obsahuje častice pevnej látky, ktoré pred suspendáciou majú merný povrch, stanovený metódou BET, ktorý sa...

Vodná insekticídna suspenzia a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284018

Dátum: 10.07.2004

Autori: Botár Sándor, Ménesiné Ildikó, Király Jenö, Hadobás Jánosné, Bertók Béla, Pap László, Hajimichael Janis, Székely István

MPK: A01N 25/30, A01N 53/00, A01N 25/04...

Značky: insekticídna, vodná, spôsob, suspenzia, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa vodná suspenzia obsahujúca 0,1 až 20 % hmotn. beta-cypermetrínu, 0 až 40 % hmotn. inej pesticídnej látky, 1 až 10 % hmotn. povrchovo aktívnych látok, z čoho 1 až 5 % hmotn. tvoria etoxylovaný polyarylfenolfosforečnan alebo kremičitan, 0,1 až 1 % hmotn. kyseliny kremičitej a do 100 % hmotn. pomocných materiálov a vody ako disperzantu.

Ohňovzdorná bázická voľne tečúca odlievacia hmota a/alebo vysokokoncentrovaná vodná suspenzia na báze MgO a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283722

Dátum: 18.11.2003

Autor: Bugajski Jerzy

MPK: C04B 35/043, C04B 35/66, C04B 35/047...

Značky: hmota, báze, tečúca, suspenzia, použitie, bazická, volně, vodná, odlievacia, vysokokoncentrovaná, ohňovzdorná

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná bázická voľne tečúca odlievacia hmota v dvoch alternatívach jemnozrnnej a jemno-hrubozrnnej, ako aj z nej vyrobené tvarovky. Jemnozrnná alternatíva odlievacej hmoty pozostáva z ohňovzdorného dilatanciu podporujúceho materiálu na báze MgO s veľkosťou zrna medzi 0,1 a 45 um, ako aj s dispergačného prostriedku podporujúceho aspoň dilatanciu a zmáčadla s prídavkom vopred stanoveného množstva zrieďovacej vody. Jemno-hrubozrnná alternatíva...

Vodná koloidná suspenzia plynových sadzí stála za mrazu a pri uskladnení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 570

Dátum: 11.06.2003

Autori: Lüthge Thomas, Kalbitz Werner, Zoch Heinz, Lüdtke Stephan, Tauber Gerd

MPK: C09D 11/00

Značky: mrazu, uskladnění, plynových, vodná, sadzí, suspenzia, stála, koloidná

Text:

...spriemerom 10 nm až 10 m V suspendačnom prostriedku. Na použitie v atramentoch je podľa spôsobu tlače výhodná nízka viskozita, aby sa dosiahli požadované vlastnosti tlače,napríklad ostrosť tlače. Nízky potenciál zeta, ktorý popisuje stav nábojov častíc V sadzovej suspenzii, je mernou veličinou pre dobrú stálosť suspenzie. Vysoké povrchové napätie pozitívne ovplyvňuje tvorenie kvapiek napríklad pri spôsobe s atramentovou dýzou. Vysoký stupeň...

Vodná suspenzia na nosné podanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283164

Dátum: 21.01.2003

Autor: Doi Koji

MPK: A61K 9/08, A61K 31/56

Značky: suspenzia, nosné, vodná, podanie

Zhrnutie / Anotácia:

Loteprednol etabonátu má výborné protizápalové a antialergické vlastnosti a ak je vo forme vodnej suspenzie, jeho častice majú sklon k agregácii a ku kryštalizácii. Dlhodobá stabilizácia suspenzie loteprednol etabonátu sa dosiahla prídavkom zmesi mikrokryštalickej celulózy so sodnou soľou karmelózy. Výsledná suspenzia má zlepšenú retenciu v nosnej dutine a nedráždi pokožku ani sliznicu.

Vodná suspenzia oxidu kremičitého a zlúčeniny hliníka, spôsob jej prípravy a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282455

Dátum: 31.12.2001

Autori: Frouin Laurent, Prat Evelyne

MPK: C01B 33/141, C04B 28/02

Značky: křemičitého, oxidů, hliníka, suspenzia, přípravy, vodná, použitie, zlúčeniny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa vodné suspenzie zrážaného oxidu kremičitého a síranu hlinitého, ktoré majú hodnotu pH nižšiu ako 4 a obsah pevného podielu medzi 10 až 50 hmotnostnými % a ktoré sú po ponechaní v pokoji počas 48 hodín vo forme gélu, pričom uvedený gél je vratný pri miernom strihovom namáhaní. Taktiež sa opisuje spôsob prípravy týchto suspenzií a ich použitie, predovšetkým v oblasti cementových zmesí, mált a betónov.

Koncentrovaná stabilná suspenzia herbicídne účinných 1,3,5-triazínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280622

Dátum: 07.02.1996

Autori: Auer Engelbert, Leitner Harald, Schneider Rudolf, Sturm Michael, Tramberger Hermann

MPK: A01N 43/58, A01N 25/04, A01N 43/66...

Značky: herbicídne, 1,3,5-triazínov, suspenzia, účinných, stabilná, koncentrovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentrovaná stabilná suspenzia herbicídne účinných 1,3,5-triazínov v roztoku 6-chlór-3-fenylpyridazin-4-yl-5-oktyltiokarbonátu v organických rozpúšťadlách alebo ich zmesiach, v ktorých je pri teplote 0 °C 6-chlór-3-fenylpyridazin-4-yl-5-oktyltiokarbonát rozpustný najmenej v množstve 10 % hmotn. a 1,3,5-triazín najviac v množstve 1 % hmotn., spoločne s emulgátormi. Ďalej sa opisuje použitie týchto suspenzií na potláčanie burín a škodlivých...

Suspenzia prášku, spôsob jej výroby a zariadenie na vykonanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280979

Dátum: 08.11.1995

Autori: Wirth Karl-ernst, Molerus Otto

MPK: B05B 7/16, C09D 5/03, B05D 1/12...

Značky: spôsobu, spôsob, prášků, výroby, suspenzia, zariadenie, vykonanie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri uvedenom spôsobe sa vykonáva jemné mletie hrubozrnných častíc prášku na strednú veľkosť častíc, ktorá nie je väčšia ako 15 um, a to mletím za mokra v miešacom mlyne. Rozprašuje sa suspenzia častíc prášku v skvapalnenom plyne, pričom plyn je skvapalnený pri tlaku maximálne 2 MPa a skvapalnený plyn sa pred, pri alebo po rozprášení suspenzie odparuje. Zariadenie je tvorené zásobnou nádržkou prášku, rozprašovacou dýzou, prípadne tepelne...

Spôsob prípravy vodnej suspenzie pevného iniciátora, tvoriaceho voľné radikály, suspenzia takto pripravená, zariadenie na vykonávanie uvedeného spôsobu a spôsob polymerizácie etylenicky nenasýtených monomérov využívajúcich uvedenú suspenziu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280656

Dátum: 16.12.1992

Autori: Lundin Claes, Simonsson Berit

MPK: B01F 5/06, C08F 2/20, C07C 407/00...

Značky: vodnej, volně, tvoriaceho, spôsobu, vykonávanie, přípravy, suspenzie, polymerizácie, pevného, zariadenie, etylenicky, uvedenú, využívajúcich, iniciátora, suspenziu, pripravená, radikály, nenasytených, uvedeného, suspenzia, spôsob, takto, monomérov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy vodnej suspenzie pevného iniciátora tvoriaceho voľné radikály zahŕňa zahriatie iniciátora na jeho teplotu topenia, jemné rozptýlenie iniciátora nachádzajúceho sa v tekutom stave, vo vode a rýchle ochladenie zmesi tak, že sa iniciátor nenachádza v tekutom stave dlhšie ako 5 minút. Suspenzia má veľmi malé častice a úzku distribúciu veľkosti častíc, pričom aspoň 50 % hmotnosti častíc je menších ako 5 mikrometrov a aspoň 90 %...

Vodná stabilná suspenzia silikátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278100

Dátum: 14.10.1992

Autori: Bergmann Roland, Leonhardt Wolfgang

MPK: C11D 3/37, C11D 3/12, C11D 1/825...

Značky: vodná, stabilná, silikátov, suspenzia

Zhrnutie / Anotácia:

Suspenzia silikátov nerozpustných vo vode a viažucich ióny vápnika obsahuje silikát všeobecného vzorca /Kat2/nO/x . Me2O3 . /SiO2/y, v ktorom Kat znamená katión, ktorý možno nahradiť vápnikom, s mocenstvom n, x je číslo od 0,7 do 1,5, Me je bór alebo hliník a y je číslo od 0,8 do 6, v množstve 0,5 až 80 % hmotn., dispergačne pôsobiacu zložku vo forme zmesi skladajúcej sa z najmenej dvoch oxoalkoholetoxylátov všeobecného vzorca R-/OCH2CH2/n-OH,...

Samotvrdnúca suspenzia

Načítavanie...

Číslo patentu: 278801

Dátum: 19.02.1992

Autor: Raček Marian

MPK: C09K 17/00, C04B 14/04, C04B 14/10...

Značky: suspenzia, samotvrdnúca

Zhrnutie / Anotácia:

Samotvrdnúca suspenzia pozostáva z 8,4 až 21,3 % hmotn. cementu, 4,3 až 21,0 % hmotn. mletého zeolitu so zrnitosťou min. 80 % hmotn. pod 0,05 mm, 65,8 až 73,4 % hmotn. ílovej suspenzie a 1,0 až 1,4 % hmotn. plastifikačných a retardačných prísad, výhodne na báze alkalických solí lignosulfonanov a sulfonovaných kondenzátov jedno- a viacmocných aromatických alkoholov.

Samotvrdnúca suspenzia

Načítavanie...

Číslo patentu: 277780

Dátum: 13.08.1991

Autori: Raček Marian, Patajová Helena, Valenta Dušan

MPK: C04B 14/04, C04B 14/10

Značky: samotvrdnúca, suspenzia

Zhrnutie / Anotácia:

Samotvrdnúca suspenzia pozostávajúca z 0,9 až 30,0 % hmotn. cementu, 1,5 až 20,0 % hmotn. puzzolánovej kremičitej prísady s minimálnym obsahom oxidu kremičitého 80 % hmotn., 50 až 89,3 % hmotn. bentonitovej suspenzie a 0,2 až 2,0 % hmotn. plastifikačných a retardačných prísad s výhodou na báze alkalických solí lignosulfonanov a sulfonovaných kondenzátorov jedno a viacmocných aromatických alkoholov.

Samotvrdnúca silikátová suspenzia

Načítavanie...

Číslo patentu: 263579

Dátum: 11.04.1989

Autori: Niepelová Daniela, Čuraj Marián

MPK: C04B 7/12

Značky: samotvrdnúca, silikátová, suspenzia

Text:

...vytvárajú stabilnú suspenziu. Vzhľadom k svojmu guľkovitému tvaru majú optimálne trenie, čo priaznivo ovplyvňuje čerpateľnost vzniknutej suspenzie. Vzhľadom k vysokému obsahu amorfného oxldu kremičitého v silikátovom ülete vykazuje suspenzia na báze cementu a silikatového úletu podstatne väčšie pevnostné parametre ako doteraz používané adekvátne Ilocementové, resp. bentonitocementové suspenzie. Uvedená skutočnosť je spôsobená...

Modifikovaná samotvrdnúca suspenzia

Načítavanie...

Číslo patentu: 257131

Dátum: 15.04.1988

Autori: Greša Ján, Trstenská Katarína, Janček Viliam, Bellová Eva

MPK: C08L 95/00, C09K 7/00

Značky: samotvrdnúca, modifikovaná, suspenzia

Text:

...až 1.1043 m.s 1 v závislosti od množstva hmôt.Pevnosť v prostom tlaku je 5 až 25 0/0 vyššia V porovnaní so samotvrclnúcimi suspenzíami vyrobenými s rovnakými množstvami hydraulických hmôt bez bitumenov. Ďalšou výhodou vytvrdnutej samotvrdnúcej suspenzie zloženia podľa vynálezu je dlhodobé narastanie pevnosti s časom vzoriek uložených -v prostredí aj s premenlivou 90 až 100 pero. relativnou vlhkosťou.Vyšší účinok sa docieluje podľa...

Samotvrdnúca suspenzia pre budovanie podzemných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 216443

Dátum: 01.06.1985

Autori: Valenta Dušan, Raček Marian

Značky: budovanie, suspenzia, samotvrdnúca, podzemných, prvkov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka samotvrdnúcej suspenzie zloženej z hydraulického spojiva, pažiacej suspenzie a chemických prísad, ktorá sa používa najmä pri budovaní tesniacich alebo konštrukčných podzemných stien. Účelom vynálezu je optimálne riešenie zloženia samotvrdnúcej suspenzie z hľadiska dosiahnutia predpísanej pevnosti po zatvrdnutí, pri zachovaní ostatných požadovaných vlastností (viskozita, stabilita, retardácia a pod.). Uvedený účel sa dosiahne...