Patenty so značkou «suspenzí»

Způsob přípravy stabilních suspenzí kyseliny polyakrylové a/nebo polymethakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 270498

Dátum: 13.06.1990

Autor: Šňupárek Jaromír

MPK: C08F 2/20

Značky: polyakrylové, stabilních, suspenzí, kyseliny, způsob, přípravy, polymethakrylové

Text:

...postupuje tak, že propylsnoxid o nol. hmotnosti 900 až 2 400 ee emíeí a kyselinou akrylovou e/nebo methakryluvou s pride ee edukt pnlypropylenoxid-polyethylenoxidu a molekulovou hmotnosti 900 ež 4 000 e obeahem 5 až 25 hmot. ethylenoxldu v aduktu. Tsto polymeraćní emče ee polymeruje účinkom dieeooísčníoh inioiútorů jako je ezobieieobutyronitril, dibenzoylperoxid, dileuroylperoxid při teplotách 70 - 180 °C ze vzniku etebilních ouepenzí...

Způsob výroby samozhášivého zpěňovatelného polystyrenu radiálovou polymerací v suspenzi

Načítavanie...

Číslo patentu: 268871

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vyoral Leopold, Krofta Karel, Kovařík Jan, Sochor Jiří, Horák Zdeněk, Vyroubal Čestmír, Marášek Josef, Trněný Jaromír, Karásek Břetislav, Závodská Věra, Pavlíček Jiří, Zach Jiří

MPK: C08J 9/14, C08F 112/08

Značky: způsob, suspenzí, polystyrenu, samozhášivého, polymeraci, výroby, radiálovou, zpěňovatelného

Text:

...K iniclaci polyneraco za použít běžné radikalové iniciâtory například organické peroxidy nebo azoaloučcniny. Jako retardér hořeni je použito organickú broaova sloučanina s obsahom vázaného broau vyššia než 40. Vhodnýli retardéry jsou napřiklad 1, 2, 5, 6. 9, 10 - hoxabroacykiododekan, 1, 2, 3, 4. 5 - pentabroa -oo chlorcyklohcxan, 1,2, 5, 5 - totrabronoyklooktan, dibroaetyldibroncyklohexan, dávkované v anožstvi 0,2 - 20 haotnostnich. účinnost...

Zařízení na výrobu koncentrovaných popílkových suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267966

Dátum: 12.02.1990

Autori: Slavík Josef, Herel Petr

MPK: B01F 3/12

Značky: zařízení, výrobu, koncentrovaných, suspenzí, popílkových

Text:

...prostředků, případně i dopravu na místo použití až do vzdálenosti 200 m.Příklad provedení zařízení pro příprsvu popílkových suspenzí podle vynálezu je zo~ brazen na přiloženém výkrese, schematicky znázornujícím svislý řez zařízením.Zařízení podle vynálezu sestává z výrobní nádoby l, která je současně nádobou expediční. Z nejnižší částí dna výrobní nádoby l je vedeno sací potrubí § do rmutověho čerpadla 1. Výtlačné potrubí Q ze rmutového...

Elektromagnetické čidlo pro měření objemových průtoků zahuštěných silně abrazivních suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265499

Dátum: 13.10.1989

Autori: Volný Miroslav, Tomáš Ivo, Súchop Antonín

MPK: G01F 1/58

Značky: elektromagnetické, čidlo, silně, abrazivních, zahuštěných, objemových, průtoku, měření, suspenzí

Text:

...pryže s vysokým měrným odporem v podstatné silnější vrstvě než u dosud používaných ěidel. Elektrody jsou zhotoveny rovněž z pryže mající stejnou odolnost proti otěru jako pryž výstelky, ale s vysokou elektrickou vodivostí. Výpočtem je stanovena poloha elektrod na obvodu měřicí trubice a výstelky elektromagnetického čidla tak, že chyba měřené hodnoty prútoku vzniklé zvětšením prutočného průřezu vlivem erozivních účinku proudicího média, to...

Zařízení na míchání a čerpání kapalin a suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263604

Dátum: 11.04.1989

Autori: Votípka František, Šolc Jindřich, Čáp Miroslav

MPK: B01F 11/00

Značky: suspenzí, zařízení, čerpání, kapalin, míchaní

Text:

...osy trubky a dooílíse cirkulaoe potřebné pro míohání. zařízení pro čerpaní a míohání je pružně ucbyceno nasamostatném závěsu nebo na víku nebo horním okraji nádoby. Zařízení podle vynálezu umožňuje zahájit míchání i když nasávací otvor je zesypán pevnou fází.Tímto způsobem dochází k promíchávání obsahu nádrže, případně k čerpaní tekutiny.Tento způsob dopravy tekutin je málo náročný na potřebu energie a hodí se všude tam,kde není požadováno...

Zařízení pro úpravu suspenzí a rmutů, například keramických

Načítavanie...

Číslo patentu: 262967

Dátum: 11.04.1989

Autori: Velický Vojtěch, Vaněk Jiří, Babůrek Jiří, Shrbená Božena, Erbek Václav, Havel Petr, Kropáček Vladimír

MPK: B03B 7/00

Značky: například, keramických, úpravu, zařízení, rmutu, suspenzí

Text:

...jeden až patnáct pólových nástavců 3.232 907 Hydrocyklon 3 je vůči magnetickému obvodu 8 situován tak, že podélná osa hydrocyklonu 5 je souběžná se svislýmí s 1 oup~ ky magnetického jha ł. Pólové nástavce Ä v tomto a dalších příkladech provedení svým tvarem zaručují změnu gradientu magnetického pole směrem shore dolů. Použijí-li se v zařízení podle tohoto a dalších obrázků dva magnetické obvody, uspořádají se tak, že svislé sloupky...

Způsob měření povrchového napětí silikátových suspenzí a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 261964

Dátum: 10.02.1989

Autor: Pospíšil František

MPK: G01N 13/02

Značky: napětí, měření, způsob, silikátových, povrchového, suspenzí, zařízení, provádění

Text:

...stanoví běžnou reologickou metodou, například stanovením takových vlastností při prostém smyku.Tento způsob lze velmi dobře provést na zařízení, které sestava z vertikálně uspořádaného pohybového ústrojí s volítelnou rychlostí posu-vu, například systému pístníce-válec mechanického lisu, opatřeného vo. dorovnou pracovní plochou pro uložení vzorku níěřené suspenze, nad níž je pevně Lichycen snímač síly, na němž je zavěšen činný prvek, například...

Způsob odstraňování kyanidů ze suspenzí odpadních produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260817

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šťastná Miroslava, Špaček Václav

MPK: C02F 1/76

Značky: kyanidů, způsob, produktů, suspenzí, odstraňování, odpadních

Text:

...kyanidů ze suspenze, je nutné použít velké množství chlóru a upravit strojně technologické úspořádání jeho dávkování tak, aby nedocházelo k jeho úniku a zbytková koncentrace chlóru v systému byla minimální. Splnění tohoto požadavku v praxi naráží na řadu obtíží a proto se od této metody v praxi upouští.Výše uvedené nevýhody nemá způsob odstraňovaní kyanidů ze suspenzí odpadních produktů, zejména po kyanidovém loužení rud drahých kovů...

Způsob protiproudého promývání suspenzí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260805

Dátum: 12.01.1989

Autori: Přidal Jaroslav, Urban Antonín

MPK: B04B 1/10

Značky: promývání, způsobu, suspenzí, tohoto, protiproudého, provádění, způsob, zařízení

Text:

...čistoty a znovu sepaŕuje. Podstata zařízení k provádění popsaného způsobu spočíva v tom, že je tvořeno míchecím bubnen, na koncí pevné propojeným s bubnen odetředívýn. Pro umožnění transportu suspenze v axíâlním smeru má odstředjvy buben tvar kužele, jehož skton površky je v roznezí dvecetí ažpadesátí stupňů. Řešenívyužívá specífjcke vlastností odstředi~vé síly - příme úměrností intenzity silového pole na redíàlníProvedení podle noveho...

Zařízení pro filtrování kapalinových suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258324

Dátum: 16.08.1988

Autori: Tesařík Igor, Látal Milan, Pařílek Lubomír, Rybnikář Jiří, Svoboda František, Žák Petr, Veselý Jaroslav, Pokorný Miloš

MPK: B01D 33/04

Značky: kapalinových, zařízení, filtrování, suspenzí

Text:

...§ má přední část gg a zadní část gl.Zadní část gl je ukončena záchytným hákem lg pro zachycování pevných částio suspenze. Záchytný hák lg vyčnívá z vnějšího povrchu filtračního pásu 1 a je ohraničen na vnější straně prv~V ní oblou plochou gg. Filtrační článek § je opatřen průchozímprvním otvorem 2 na začátku přední části gg a průchozím druhým3 oí prvních otvorů 2 e druhých otvorů l otočně uložený na vodorovnýoh příčných nosných týčích 31,...

Zařízení k provádění kontinuální termolýzy roztoků nebo suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245216

Dátum: 01.07.1988

Autori: Štyl Pavel, Chyla Zdenik, Javooík Dušan

MPK: B01D 1/22

Značky: roztoku, suspenzí, provádění, kontinuální, termolýzy, zařízení

Text:

...produktu a snížit hmotnost zpracovávané látky ve výrobní lince. Výhodou zařízení je i nízká hmotnost konstrukčníno materiálu a jednoduchost provedení.Na přiloženém výkresu je znázorněn na obr. l a 2 příklad zařízení podle vynálezu ve dvou alternativáchoPodle příkladu provedení znázorněného na obr. l je zařízení opatřeno ohřívačem zpracovávané látky, vytvořeným jako směšoąvcí komora 1, do které vyúsřuje jednak přes vstupní ústí 1 neznázorněný...

Způsob přípravy analytických suspenzí organických pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243976

Dátum: 01.07.1988

Autori: Brunner Hans-georg, Kabas Guglielmo

MPK: C09B 67/46, C09B 67/02

Značky: organických, pigmentů, analytických, suspenzí, způsob, přípravy

Text:

...vynálezu se provádí na dispergačních přístrojích,umožňujících roztírání past vzniklých smočením vzorku vhodným dispergátorem. Pasta vzniklé roztřením se pomocí běžného míchadla rszmíchá ve vodě. Vlastnosti dispergútoru by se měly po stránce fyzikální /viskozita/ i chemické /polarita/ co nejvíce blížit vlastnostem pojidel použitých při hodnocení užitných vlastností a při praktické aplikaci pigmentu. Z důvodů zajištění dobré...

Způsob odvodňování uhelného rmutu ve vodní suspenzi

Načítavanie...

Číslo patentu: 244755

Dátum: 01.06.1988

Autori: Matula Richard, Pochylý František, Kejkrt Poemysl, Reissig Ivo, Netuka Horymír

MPK: B01D 17/00

Značky: vodní, odvodňování, uhelného, rmutu, způsob, suspenzí

Text:

...piliny v roznezí 3 až 50 objenovéhomnožství uhelného rnutu ve vodní euspenzi a následně se provede odvodnění.244 755 Použití dřevěných pilin pro odvodněni uhelného rmutuve vodní suspenzi podle vynálezu má výhodu v tom. že umožní získat velmi dobře spalitelnou látku. Popelnatost je obvykle nižší než popelnatost původních látek ve rmutu. Navíc se využije dřevěných pilin, které jsou v mnohých lokalitách bezcenným odpadem. Použití dřevěných...

Tlakový dělicí separátor směsí tekutin i suspenzí, zejména i chemických

Načítavanie...

Číslo patentu: 244360

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kubieka Rudolf, Macek Vladimír

MPK: B01D 17/00

Značky: dělicí, separátor, tlakový, směsi, tekutin, suspenzí, zejména, chemických

Text:

...přes lamelový dělič g proudu, který usměrní a rozdělí směs tekutín do bloku vymezovacích pásů 1. Mezi vymezovscími pásy 1 dochází k dělení tekutín podle jejich hustot. Zatím co nosná tekutina proudí ve směru podêlné osy bloku vymezovscích pásů 1, tekutina s vyšší hustotou než nosná tekutina odpadá ve směru působení gravitačního pole do mezní vrstvy na horní ploše pásů bloku vymezovacích pásů 1, vazkostí tekutiny mezní vrstvy je zbrzděna ve...

Způsob mechanického míchání vodných suspenzí a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 255965

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vostrčil Josef, Tesařík Igor, Látal Milan, Šnajdl Jaroslav

MPK: C02F 1/52

Značky: provádění, suspenzí, zařízení, způsob, vodných, mechanického, míchaní

Text:

...obvodu čiřicího prostoru 3 se nachází zahuštovací prostor É pro zahuščování kalu. Při hladině čiřicího prostoru l je žlab 5 pro odběr upravené vody. Na svislém táhle lâ, spojeném se zdrojem 1 svislého kmitavého pohybu jsou uspořádána první pádla g, která jsou umístěna ve vločkovacím prosto ru 3 a druhá padla 2, která jsou při dně čiřicího prostoru 5. První pádla Ě a druhá pádla2 jsou plná a druhá padla g jsou vzájemné spojena do roštu lg....

Způsob nepřetržité filtrace suspenzí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255655

Dátum: 15.03.1988

Autori: Medek Jiří, Weishauptová Zuzana

MPK: B01D 33/04

Značky: filtrace, způsob, tohoto, suspenzí, nepřetržité, zařízení, způsobu, provádění

Text:

...přetlakové skříně l je zaveden přívod stlačeného plynu 1 a přívod roztavené smoly g, jehož ústí je opatřenosprchou Ž. V zásobníku lg je umístěn kotouč ll filtračního materiálu lg.Filtrační materiál, např. filtrační papír, je veden přes rotační válce lg a napínaoí válec lg ze zásobníku lg přes obvod filtračního bubnu g do jímky lg. Před uzavíratelnou klapkou lg zásobníku lg a před uzavíratelnou klapkou lg jímky lg ve směru posuvu filtračního...

Zařízení pro sušení suspenzí s rekuperací odpadního tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 254488

Dátum: 15.01.1988

Autori: Křepelka Jan, Kroupa Jan, Vacek Josef

MPK: F26B 17/14

Značky: zařízení, suspenzí, rekuperací, tepla, sušení, odpadního

Text:

...vstupem 13 rekuperačního výměníku 1 opatřeného prvním vstupem 1 Lł pro přívod vzdušniny, která je sušicím médiem, a spojeného druhým výstupem Li s druhým vstupem § 43 dochlazovače § kapalné fáze, který je opatřen prvním vstupem §ł pro přívod dochlazovacího média, odváděného prvním výstupem § 43.Druhý výstup ĚLQ dochlazovače g kapalné fáze je spojen s druhým vstupom QLQ mokrého stupně É odlučování produktu, opatřeného čtvrtým výstupem ÉLŘ...

Zařízení pro přípravu koncentrovaných popílkových suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254096

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mozga Jan, Štěpánek Robert, Poul Vladimír, Dlouhý Karel

MPK: B28C 3/00, B01F 3/12

Značky: přípravu, zařízení, suspenzí, koncentrovaných, popílkových

Text:

...mísiče zaüstěna nejméně dvě potrubí se stavitelnými ventily, napojená na čerpadlo korekční suspenze, a mezi kontinuální mísič a expediční nádobu je vřazen homogenizační zásob ník s pomocným vrtulovým rozplavovačem.Zařízení podle vynálezu je konstrukčně velmi jednoduché a přitom umožňuje přípravu suspenze přesně požadovaného slo žení a hustoty, které jsou potřebné pro dosežení stabilizacesuspenze v zemní konstrukcí nebo na jiném místě...

Zařízení na výrobu koncentrovaných popílkových suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254095

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mozga Jan, Štěpánek Robert, Dlouhý Karel, Poul Vladimír

MPK: B01F 3/12, B28C 3/00

Značky: zařízení, suspenzí, výrobu, koncentrovaných, popílkových

Text:

...je možno dosáhnout dokonalého promísení popílku, dopravovaného do vodní lázně v noeném plynu,zejména vzduchu, přičemž je možno podle potřeby regulovat po měry jednotlivých složek suspenze a současně přidávat podle potře 3 254 095by korekční přísady pro zajištění tuhnutí suspenze po jejím uložení do zemní konstrukce. Přívodním potrubím je do nádoby vháněn tlakový vzduch, který unáší popílek popřípadě cement nebo pří mo již předem...

Rotační mechanická ucpávka pro utěsnění abrazivních kapalin a suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253680

Dátum: 17.12.1987

Autor: Hvížďala Jaromír

MPK: F16J 15/18

Značky: utěsnění, abrazivních, ucpávka, rotační, kapalin, mechanická, suspenzí

Text:

...kolíků a unáäeoího talíře, který je předměte vynálezu a jehož podstata spočíva v tom, že na tělese zařízení je pevně uohyoen kovový kroužek, na jehož čelní ploohu dosedá pomocí stlačené pružné membrány rotační kovový kroužek, který je unášan pomocí kolíků pružnou membránou, která je pevně spojene 5 hřídelí.Příkladné provedení rotační mechanické ucpévky pro utěsnění abrasivních kapalin a susnenzí podle vynálezu je znázorněnoNa tělese...

Způsob zahušťování roztoků a/ nebo suspenzí z fermentačních výrob a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245110

Dátum: 15.12.1987

Autori: Strasser Michael, Hiestand Peter, Michelet Jacques

MPK: B01D 1/22

Značky: zařízení, suspenzí, zahušťování, roztoku, fermentačních, výrob, tohoto, způsob, způsobu, provádění

Text:

...způsobu ohrevu se V uzlu termolýzy .nevyskytují periodicky pracující výměníky tepla, takže odpadá jejich střídání a čištění během provozu odparky. Nejsou zvláštní požadavky na obsluhu, protože provoz termoilyzéru je kontinuální. Další výhod-ou je to, že plyn z roztoků a/nebo suspenzí se uvolňuje ve filmovém expandéru, .odkud je odváděn a v rámci celkového odplvnění stanice je -odsáván vývěvou.Pro příkladné provedení způsobu zahušíování...

Zařízení pro míchání kapalin, suspenzí nebo disperzí s axiálním pulzačním pohybem míchadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 242428

Dátum: 01.12.1987

Autor: Nosovskij Boris Ivanovie

MPK: B01F 11/00

Značky: disperzí, pulzačním, míchadla, pohybem, zařízení, suspenzí, kapalin, axiálním, míchaní

Text:

...pulzačního pohybu. Naspodní část dutého hřídele 2 jsou umístněna tři dutá disková míchad~vla § a dvě pľná disková míchadla 2 s ledvinkovými výřezy 19 tak, že vždy jedno plné diskové míchadlo 3 je umístněno mezi dvěma dutý mi diskovýrrvxi míchadly g. v dutých míchadlech g jsou umístněny elektV 43rické topné spirály ll, spojené vodiči lg se zdrojeŠTelektrické ener gie.vodiče g procházejí dutým hřídelem ž. Dolní část nádoby 1 je opatřena...

Způsob aktivace bentonitu ve vodné suspenzi

Načítavanie...

Číslo patentu: 252080

Dátum: 13.08.1987

Autori: Engelthaler Zdeněk, Kačín Jan, Ottová Miloslava, Duchek Petr

MPK: B01J 20/30, C02F 1/28

Značky: suspenzí, aktivace, vodné, bentonitu, způsob

Text:

...mokrám mleti výšší. než při suchém. V ñaděípřípadů je dodávka bentonitavá suspsnze eko mnomičtějěí než aplikace sušeného mletého bentonitu z důvodu nižpäích energetických nároků s snsžši připrsvy materiálu e manipu lsce e ním.-L Přiklady , 1/ 100 g přirodniho bentonitu bylo společně s 950 m 1 vody a 5 g bezvodného uhličitanu sodného třeno v kulovém mlýně tak dlouho, až zbytek na sítě 63/um byl menší než 1 (3 hodiny). . Ziskaná viskőzni...

Způsob měření obsahu mrtvých buněk v suspenzi kvasinek

Načítavanie...

Číslo patentu: 245718

Dátum: 15.07.1987

Autori: Reinholz Siegfried, Lange Werner, Schönegge Egon, Gasser Gernot, Rulewicz Gerhard, Voss Bodo, Klein Teltow-seehof, Leitzsch Dieter, Schäfer Harald

MPK: C12M 1/36

Značky: suspenzí, obsahu, způsob, měření, kvasinek, buněk, mrtvých

Text:

...nonyqeHoqTo n.cpąnaeM (no 500 namepeuuü) MBTBMB mnqecnue oxunanna amnumryn apxocweü coornewcrnenao panna . ~ a 20 25a anaueane acnmmewpnn ncex mas dnnaxo K àynn u panna io 5Taxnu oópaaom, sa cuer paaunqaux cpexuux anaqeunñ n nononnnreusao sa ever pasópoca owuocnrensao cpennero nnauaaona aunnurynn ncex nauepaeumx Qaa uepenpumamrca. Onaaxo nna nponanonbaoro anna nsoópaxenuñ cyuuapnyb Qyuxnm pacnpeneneuna aunnnwyn apnocreñ naoópaenna...

Zařízení pro filtraci kalů, suspenzí nebo podobných materiálů nebo pro čištění kusovit0ho tuhého materiálu promýváním a/nebo pro oddělování tohoto materiálu od kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244407

Dátum: 15.07.1987

Autori: Kvapil Jioí, Perner Bohumil, Kvapil Josef, Vitásek Josef

MPK: B01D 33/02

Značky: promýváním, zařízení, tohoto, podobných, materiálů, filtrací, suspenzí, tuhého, čištění, kapaliny, kusovit0ho, kalů, oddělování

Text:

...granulovauých aateridlů v grsvitačnía poli podle velikosti čdetic, která hy vshledea ke evć jednoduche konatrukci odatraňovalo nevýhody doeud nutných podobnych rašení a va kterém by bylo pri riltreci a prosevdní aanipulovauo natolik opatrne, aby nedocházelo k poskolení zpracovávanoho oaterdálu, pričeał by ae pracovalo na male pluse a výhodnými pracovními parametry (například s malou spotřebou energia, vysokou měrnou kapacitou oddčlování,...

Míchací zařízení pro homogenizaci suspenzí v hydrometalurgické výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 239086

Dátum: 01.06.1987

Autori: Klohna Josef, Petřina Ladislav, Kvasnička Jan, Hruban Konstantin, Seichter Pavel, Špaček Václav

MPK: B01F 5/26

Značky: míchací, homogenizaci, suspenzí, zařízení, výrobe, hydrometalurgické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká míchacího zařízení pro homogenizační míchání suspenzí v hydrometalurgické výrobě. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v nádobě jsou na společném hřídeli umístěna dvě míchadla, přičemž spodní míchadlo je radiálního typu a horní míchadlo axiálního typu. Spodní míchadlo vytváří proud kapaliny, který se u stěny nádoby obrací vzhůru a proudí směrem k hladině a horní míchadlo axiálního typu při rotaci spolupůsobí k posílení axiálního...

Způsob polymerace v suspenzi za přítomnosti peroxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239920

Dátum: 15.05.1987

Autori: Oswald Anton, Jahnel Richard

MPK: C08F 4/34, C08F 14/06, C08K 5/14...

Značky: polymerace, peroxidu, suspenzí, přítomnosti, způsob

Text:

...peroxidů.Kromě organickěho oeroxidu má vodná emulze obsahovat 2 až 20 hmotnostníoh , s výhodou 5 až 15 hmotnostních alkanolu o 1 až 4 atomech uhlíku n/nebo nlknndíolu o 2 až 4 atomech uhlíku. Přítomnost těchto alkoholu vede k uodstatnému snížení teploty tání emulze. V závislosti na složení Jsou emulze kapalné aři tealotě -10 až -25 °C. Při velmi nízká teplotě mohou některá peroxidy tubnout, což nyovlívňuje neoříznivě stálost amulze.V...

Způsob separace suspenzí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250470

Dátum: 15.04.1987

Autori: Trojan Zdeněk, Kepka Juraj

MPK: B01D 35/28

Značky: suspenzí, separace, zařízení, způsobu, tohoto, způsob, provádění

Text:

...suspenzí použitím míchadla 3 poháněného ústrojím 4, čímž se zabráni usazování tuhých částic a blokování povrchu perforované přepážky 2 vznikajícím fíltračním koláčem. Užití tohoto postupu je možné tehdy, je-li použito peri-orovaná přepážka 2 s tak malými otvory, že jí nemohou separované částice pronikat. V okamžiku, kdy z prostoru nad povrchem koláče odteče poslední množství kapaliny, započne proces prosoušení,při němž je rozdílem...

Míchací zařízení pro homogenizaci suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250393

Dátum: 15.04.1987

Autori: Seichter Pavel, Knoulich Jaroslav, Hruban Konstantin

MPK: B01F 7/00

Značky: míchací, suspenzí, zařízení, homogenizaci

Text:

...2 vykazuje u obou alternativních provedení průměr menší než horní míchadla 3. je takto přízpůsobeno jednak tvaru profilovaněho dna, jednak - u provedení podle obr. 1 a 2 - i umístění rychloběžného míohadla B nade dnem nádoby 1. U všech provedení jsou jak patrová axiální míchadla 3, 4 na pomaluběžném hřídeli 2, tak i axiální lopatkové míchadlo 6 na rychloběžnem hřídeli 5 opatřena vždy čtyřmi lopatkami 7, 8, 9, které vykazují oproti rovinám...

Zařízení pro dispergační míchání suspenzí nebo kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 249746

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kvasnička Jan, Hruban Konstantin

MPK: B01F 7/16

Značky: zařízení, dispergační, kapalin, suspenzí, míchaní

Text:

...v míchané vsádce, aníž by při tom docházelo k nežádoucímu narušení hlavního cirkulačního toku v nádobě působením proudění a vektorem rychlosti opačného smyslu. Uvedené účinky se příznivě projeví ve zvýšení rychlosti průběhu příslušného procesu chemické technolo ígie a ve snížení nároků na spotřebu energie na míchání při jedno duchém konstrukčním a výrobním provedení míchacího zařízení.Na přiložených výkresech je znázorněn příklad...

Zařízení pro přípravu jamnozrnných suspenzí, zejména vápenného mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 249729

Dátum: 15.04.1987

Autori: Seichter Pavel, Šamal Oldřich

MPK: B01F 13/10

Značky: mléka, přípravu, zejména, vápenného, suspenzí, zařízení, jamnozrnných

Text:

...stator Q, uložený v souosé poloze s rotorem.§ na dolním konci nosiče gą valcového tvaru,jehož horní konec je spojen s víkem reakční nádrže l a jímž prochází hřídel 1. Nosič li je perforován tak, aby byl umožněn volný průtok mezi jeho vnitřním prostorem a proetorem reakční nádrže L. Stator Q má tvar směrem dolů obrácené misky, jejíž víko LA je opatřeno stredovým otvorem li pro hřídel 1 a jejíž obvodovou část3 A 249 729 tvoří vnější ozubený...

Odlučovač částic pevných látek z kapalinových suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238749

Dátum: 16.03.1987

Autor: Král Ladislav

MPK: B01D 21/00

Značky: odlučovač, částic, látek, kapalinových, pevných, suspenzí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení měrného výkonu odlučovače při současném zmenšení jeho objemu. Odlučovač se sestává z nátokové a odtokové komory, mezi nimiž je upravená lamelová vestavba. Podstatou vynálezu je, že lamelová vestavba je vzhledem k hladině uložena šikmo, přičemž je rozdělena na dvě samostatné poloviny uložené vůči sobě šikmo do tvaru písmene A. Horní hrana lamelové vestavby může být opatřena přepadovou stěnou a uměrňovací stěnou.

Separátor kapalin, emulzí a tekutých suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248435

Dátum: 12.02.1987

Autori: Olšina Josef, Kvapilík Petr, Kvapilík Martin

MPK: B01D 43/00

Značky: kapalin, emulzí, separátor, tekutých, suspenzí

Text:

...transport separované kapaliny. To má za následek,že hrubé nečistoty a příměsi vůbec do vlastního separátoru, tedy na jeho rotační tělesa, nevatupují, a tudíž ho neucpávají. Tato předběžná separace je působena rozdílnými dynamickými vlastnostmihrubých nečistot a pevných příměsí ve srovnání s dynamickými vlastnostmi jemných nečistot a čisté kapaliny. Předřazením hlav. ního separačního pochodu před hlavní transport separované kapali ny se...