Patenty so značkou «sušení»

Zařízení pro kontinuální sušení sypkých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269940

Dátum: 14.05.1990

Autori: Mazuch Ladislav, Blahna Jan, Němeček Zdeněk, Beran Jaroslav, Matoušek Josef, Hauptefleisch Jarmil, Kolomazník Zdeněk

MPK: F26B 15/00

Značky: kontinuální, sušení, látek, sypkých, zařízení

Text:

...dochází ko třídłní čćauc o nestojnć topolno oxpozlcí. což jo joůtł potrnäjłí u suićron o různýml toplotníml zónu-nl. Poolodní poplaný způsob jo novýhodný z důvodu mnnlpulcco píl plnění a vyprczdňování oušlcího zařízení o dâlo z důvodu nuconőho přoruiwání tochnologlckćho toku matorlálu o z toho vy-ptývajícmo zvýšonáho dodotkovoho nároku na transport.Uvodonô novýhody odotraňujo zařízonĺ pro kontinuální oušoní sypkých látek. oootóvdjící z...

Regulační systém pro řízení sušení obilí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268023

Dátum: 14.03.1990

Autori: Řehák Radovan, Zábranský Jiří

MPK: G05D 22/02

Značky: obilí, systém, regulační, řízení, sušení

Text:

...0 h§ 1 nÝ Vlhkoměr. který měří vzorkovacím zařízením dodávané vzorky ze vstupu obilí do sušárny a z jeho výstupu.Hlavní výhodou systému podle vynálezu je úplná automatizace řízení procesu sušení obilí v horkovzdušní sesypné sušárně. Systém umožnuje sledovat a řídit sušící proces s využitím vstupních dat na základě matematických závislostí - sušící rovnice a rovnice látkové bilance. čímž se docílí přesné regulace s daným množstvím vstupních...

Způsob řízení procesu sušení rozprašováním mléčných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 267680

Dátum: 12.02.1990

Autori: Popova Iraida, Petrova Ljudmila, Panacenkov Nikolaj, Dušackij Fedor, Charitonov Vladimir, Anackaja Aza

MPK: F26B 21/10

Značky: sušení, řízení, způsob, výrobků, rozprašováním, procesu, mléčných

Text:

...Monounux uvonyxron UCym 0 cTumquTcu CJIBÄMDIHHM Úŕ|ě| 30 H.nocruuuuTna Tcnneparypu cnemero rennouocnwemn nocne Kamuumupa 2 naeunewnnaerca perymnTap 5 TCHHEpaTyPH u ncnomnnrennumn Mexaunnnon 11 Maneueunu nonaun Mapa.Tenneparypa orpasuranmero Tennouocureun nonncpmnaaercn nocroaunoñ PerynqT 0 pmM 6 Teunepawypu c narqnxan 4 renneparypu. Hpu orxnoneunu Tenneparypu oraooraumeru TĽHMUHOCHTCIH DT znummoň peryJmTop 6 Bosneärrrtoyer na HcnoJuIHTeJuunAä...

Způsob sušení použitých náplní aktivní kyseliny křemičité vysokofrekvenční elektromagnetickou energií

Načítavanie...

Číslo patentu: 267499

Dátum: 12.02.1990

Autori: Odelga Július, Nikl Květoslav

MPK: C01B 33/12

Značky: aktivní, energií, použitých, křemičité, sušení, způsob, vysokofrekvenční, elektromagnetickou, kyseliny, náplní

Text:

...na využití silně intcrokce elektromagnetického pole mikrovlnnćho pásma s díelektríckými materiály s velkým ztrátovým číslem tg 55, mezi něž aktivní kyse 1 inu křemičitou nasycenou vodními parnmi řadíme.Nový učinek podle vynšlezu spočívá v tom, že sušení vlhkých silikagelových náplní vysokofrckvenční elektromagnetickou energií probíhá v časoch až 30-ti násobnč kratších než u.původ ního způsobu sušení a s menší energetickou...

Způsob sušení vyšších hydrátů uhličitanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 266617

Dátum: 12.01.1990

Autori: Erdös Emerich, Hartman Miloslav, Lippert Erich, Veselý Václav, Čermák Ján, Wald Jiří, Mocek Karel

MPK: C01D 7/32

Značky: uhličitanu, vyšších, způsob, hydrátu, sušení, sodného

Text:

...a následnou rafinací na kalcinovanou sadu. Pro účely odsiřování spalín je kalcinovaná soda málo účinná a hydrogen uhličitan sodný na druhé straně příliš drahý.Urěitou nevýhodou způsobu přípravy aktivního uhličitanu sodného z dekahydrátu uhličitanu sodného je nízká intenzita procesu sušení, zejména při odstraňovaní krystalické vody z tuhé fáze, v níž molární poměr vcdauhličitan sodný nepřesahuje 5.Výše uvedené nevýhody odstraňuje postup...

Způsob sušení granulovaných trhavin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265489

Dátum: 13.10.1989

Autori: Doležel Zdeněk, Vetlický Boris

MPK: C06B 21/00

Značky: sušení, granulovaných, trhavin, způsob

Text:

...hmotnosti v daných podmínkách, jednotlivé granule se navzájem dotýkají, což má za nâsledek, že požár nebo detonace vzniklé na jednom místě se rozšíří na celé množství trhaviny s katastrofálními důsledky.Výška vrstvy granulované trhaviny je za podmínek sypná hmotnosti vždy v oblasti nadkritické, to znamená, že je vyšší než mínimâlní, při které již detonace zaniká. Podkritickásíla vrstvy má u brizantních trhavin zpravidls sílu jen několik...

Zařízení pro kontinuální úpravu zrnin po sušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263928

Dátum: 12.05.1989

Autori: Lonský Jiří, Dlabaja Zdenek, Kelo Peter, Pavlica Ivo

MPK: A01F 25/22

Značky: kontinuální, sušení, zrnin, úpravu, zařízení

Text:

...sesypna středova vložka -a pod výpadvovýln otvorem je uložen dopravník ústící do propadového chladiče zrniny s perforovanými stěnami, na jednu z nichž je napojen pří vod chladicího vzduchu z ventilátoru.Zařízení pro kontinuální úpravu zrnin po sušení zaručuje plynulý prostup zrniny ze sušení dále do chladioírlro procesu bez potřeby náročných investic a s mlnlmální potřebou času.Na připojeném výkrese je -schematicky znázorněn v nárysném řezu...

Způsob sušení vzduchu při výrobě kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 263537

Dátum: 11.04.1989

Autori: Čermák František, Lukeš Jaroslav, Bartel Vlastimil, Forejt Antonín, Veverka Vladimír, Křivský Zdeněk

MPK: C01B 17/54

Značky: sírové, kyseliny, způsob, sušení, výrobe, vzduchu

Text:

...okruzích kromě toho je umožněno například použitím účinných odlučovačů mlhy vklàdaných za sušič nebo využitím nových konstrukčních materiálů, jako jsou například antíkorozní slítíny, polytetra~ fluorethylen apod.Nejvyšší použitelná teploty natékající kyseliny rostou s její koncentrací, nebot korozní odolnost většiny konstrukčních materiàlů v oblastí koncentrace kyseliny sírové 93 až98,5 Z hmot. vzrústá s rostoucí koncentraci kyseliny...

Zařízení pro sušení stavební keramiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263475

Dátum: 11.04.1989

Autori: Svešnikov Vladimir, Šuldiner Vladimir, Cimermanis Lazars-charij, Vysočanskij Jevgenij, Žestovskij Anatolij, Ružanskij Semen, Ašmarin Gennadij, Jevstratov Georgij, Buz Mark Alexandrovič

MPK: F26B 9/06

Značky: stavební, keramiky, zařízení, sušení

Text:

...H orcacumammeuy neurnnaropam c sacnoHKaMH, npuqem KOHHBKTODH oTne-3 nenu or paőoero Kauana nepmopHponaHHuMH neperopokann, o.T n H u a m m a m c 3 Ten, qro, c uenbm nweucnmúaunn npouecca cymuu, ona ononnuwennH 0 conepmnw nponéxyroquue cexuuonuue KOHHEKTODH, pąsuemeaaue no oôe cwopouu nonaonmero H ownonmmero KOHHEKTODOB H Mexny nwm, H umpxynnuuouuue BEHTHnnT 0 pu, cooömammue cnexnaw cexuun npoMemyTouHmx Konnexwopon.2. Ycwanoñxa no n.1,...

Způsob odvodňování a sušení a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262652

Dátum: 14.03.1989

Autor: Beltchev Beltcho

MPK: F26B 5/04

Značky: zařízení, provádění, způsob, způsobu, odvodňování, sušení

Text:

...liltračního lisu a jsou propojeny s nenatáčlvým spojem 47 a regulovatelným motorovým reduktorem 53. Vakuový kolektor 13 je spojen ve své horní části s vakuovým čerpadlem 49, zatímco jeho dolní část disponuje vypouštěcím kohoutem 55. Řidicí rozvodná deska 57 je ve spojení prostřednictvím o-perativních spojů 58 s motorovým reduktorem 38, motorovým reduktorem 54, regulo-vatel 252652ným motorovým reduktorem 53, míchadlem 53, kohouty 31, 34, 36,...

Kotel s roštovým topeništěm kombinovaný se zařízením na sušení a odprašování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261868

Dátum: 10.02.1989

Autori: Fábián László, Petrasitz Ferenc, Bajáczi Jeno, Kiss László, Gruber Károly

MPK: F23B 1/00

Značky: topeništěm, sušení, kombinovaný, roštovým, odprašování, zařízením, uhlí, kotel

Text:

...předností systémů s roštovým topeništěm, s topeništěm uhelneho prachu a tříděním v třídicí trulbce.Výše uvedené nedostatky odstraňuje a vytčený cíl řeší kotel s roštovým tqpeništěwm kombinovaný se zařízením na sušení a odprašování uhlí, který má u roštu sazebnu,do které se třídlcí trubkou, která je propojenä s odwlučovavčem uhelného prachu a protukovaná kouřovými plyny, přivádí podávačem ze zásobníku surové uhlí, ,podle vy.nalezu, jehož...

Cirkulační okruh sušicího stroje na sušení pásového materiálu ve vznosu, zejména plošných textilních pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261492

Dátum: 10.02.1989

Autor: Jiříček Václav

MPK: D06B 15/09

Značky: vznosu, plošných, pásu, sušení, zejména, textilních, cirkulační, okruh, sušicího, pásového, materiálů, stroje

Text:

...těles. Ukázalo se, že jde o vhodné řešení, které však přináší určité problémy, pokud se týká dostatečně účinného odvádění vzduchu, hromadicího se mezi tryskovými kanály v odváděcích kanálech, kterými jsou tryskové kanály prostřídány.Vynález uvedené nedostatky odstraňuje, anebo výrazně snižuje, přičemž jeho podstata spočíva v tom, že sací potrubí je opatřeno sacími nástavci, jejich vstupy pro odvádéní zpracovávacíhomedia jsou uspořádány...

Způsob sušení látek a produktů proudem cirkulujícího plynu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261204

Dátum: 12.01.1989

Autori: Szücs László, Sigmond Emoed, Horváth András, Waermer Gyoergy

MPK: F26B 5/16

Značky: cirkulujícího, látek, proudem, způsobu, tohoto, zařízení, způsob, produktů, sušení, plynů, provádění

Text:

...plyn se nechá probublâvat touto vodorovnou vrstvou vysoušecí kapaliny. Při této úpravě je možno postupem podle vynálezu sušit i sypký materiál dopravovaný na pásovám dopravníku nad vodorovnými vrstvami vysoušeoíPodle dalšího velmi výhodného provedení postupu podle vynálezu se nejměně jedna vrstva vysoušecí kapaliny vytvoří tak, že se kapalina nechá stákat po vodicích prvcíoh, na kterých se rozprostře tenký film vysonšecí kapaliny, přičemž...

Zařízení pro sušení a ohřev vyzdívky násosky vakuovací nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261021

Dátum: 12.01.1989

Autor: Ondřej Jaroslav

MPK: B22D 41/00, C21C 7/10, B22D 18/06...

Značky: zařízení, nádoby, ohrev, sušení, vyzdívky, násosky, vakuovací

Text:

...komoře, která má regulovaný spodní odtah spalín a je v ní souose s hořákem umístěna násoska vakuovací nádoby a případně termočlánek, podle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom,že ohřívací komora je dále spojena odtahovými otvory, rozmístěnýmí po jejím obvodu, s kruhovým spalinovým kanálem, ze kterého vyúsřuje boční odtah spalín.Výhodou zařízení podle vynálezu je zejména to, že lze sušit a ohřívat vyzdívku násosky řízeně podle stanovené...

Způsob sušení silových kondenzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260967

Dátum: 12.01.1989

Autori: Prudnikov Nikolaj, Gudko Nikolaj, Voschodov Alexandr, Višnja Zinovij

MPK: H01G 13/04

Značky: způsob, sušení, kondenzátorů, silových

Text:

...canoperynnponanne paàorpena. Hocne oxonuanna nporpésa asnene napoa B Kauepe noepmnnamw na Tpe 5 yeMOM yponne nyrem perynnpoBaHnn MomHbcTn, Bunennemoñ B ucnapnŕene. B Kaqecwne TEHHOHOČHTEHH MOKHO HCHOnb 90 BaTb ąmöue Bemécrsa, Kowopue MOPYT Knnerb npnHacmmennmx napon KOT 0 pHX npu svou cocraanaer 105-25 ~ 103 Ha (nanpuMep, Bona,KGDOCHH, cnnuxouonan mnnxocwb, pacrnop rnnuepnua B none). Bepxnnü npeenĺaBneHuñ HQDOB OHDEĽGHHETCH MGXGHHQGCKOĚ...

Způsob sušení surového hnědého uhlí obsahujícího soli a současné výroby páry pro technologické nebo topné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 260952

Dátum: 12.01.1989

Autori: Schingnitz Manfred, Fuhrmann Wolfgang, Gartner Berthold, Göhler Peter, Löblich Klaus, Walther Bernd, Kretschmer Horst, Dittmann Paul, Tietze Günter

MPK: F22B 1/18

Značky: současné, surového, hnědého, páry, účely, technologické, uhlí, topné, sušení, obsahujícího, způsob, výroby

Text:

...pnnoaoü yronn no Heoôxonunoro nn nocneymero oóorameuun coepmannn nom, 4 ~ npu srou uyncrnurennaoe renno nmmonoro rasa ucnonbayercn no oxnaznenn no onpeennemoň npoueccou cymku MMHHMaHbH 0 ů TeMnepaTypm, - cncTeMa oxnaxnenuz yxasauaux wonoqnum Kauep omopmnnercn nsnecruuu enoco 6 oM max nap 0 B 0 üŘOTen c nonepxuocrauu Harpena 5 ocuonnou ueuyacranwenhnuMM no OTHOMGHHD K sarpnsueúum, A~ nponssonnuuů 9 smoů cucweue oxnameunn map Hcnonbsyercx...

Způsob sušení a chlazení vlhkých sypkých látek a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 259056

Dátum: 17.10.1988

Autori: Viktorin Zbyněk, Komorech Vladimír, Choc Miroslav, Hausknotz Andrej, Podhradský Vladimír

MPK: F26B 17/30

Značky: vlhkých, látek, způsob, provádění, chlazení, zařízení, sušení, sypkých

Text:

...následně zmenšit tepelné ztráty. Použi tíinertního prostředí v oblasti 1 kPa dovoluje sušení teplotné citlivých materiálů při zachování vysoké intenzity tepelných procesů kterých lze dosáhnout Jen při vyšší teplotní hladině. Umíetěním stavitelného hradítke na výstupu se dosáhne efektivní regulace průchodu materiálu zařízením.Příklad zařízení kprovádění způsobu sušení s chlazení V vlhkých sypkých látek podle vynálezu Je schemeticky...

Zařízení pro sušení kondenzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259015

Dátum: 16.09.1988

Autori: Gudko Nikolaj, Voschodov Alexandr, Kuc Pavel, Prudnikov Nikolaj, Bogdanov Vladimir, Savčenko Viktor

MPK: H01G 13/04, F26B 5/04

Značky: kondenzátorů, sušení, zařízení

Text:

...yponnn Tennouocnwenn, T 0 ncxope srow Rouen rpyñxn 10-ouaxewca B naponoñ àasé, npMqeM 3 Hnxneñ soną çpyőxn 10 6 yeT HaXOnHTbc 8 HeKOTOD 0 eKOHHWeCTBO mnxoro renno~ HOCHTEHH, nponopuuongnbnoe nnnne nornyxeunoro B mnnxocwb yqacwxa rpyüxn 10. B anhHeñmeM (no Mape nospacraaaa Msômroqsoro nannenng n GMKOCTH 8), ara owceqenuan xnqKocrb.6 yeT Buwecnáwbca BBEPX. B MOMQHT, Kora pa 3 HOCTb naanennü Memny nonocrnnn emxocwn 8 H Kopoóa 3, onpenenxemaa...

Způsob umělého sušení surových těstovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 258486

Dátum: 16.08.1988

Autori: Szakács László, Rosza János, Makáry István

MPK: A23L 1/16

Značky: sušení, umělého, těstovin, způsob, surových

Text:

...vůbec vhodná. sklizňový výnos tvrdé pěenice, vhodné pro průmyslovou výrobu těstovin je malý její mletí představuje speciální úlohu. Dále je nutné přihlížet i ke skladování meliva. To vše prodražuje nejdůležitější základní surovinu pro výrobu těstovin - moukuDoba sušení činí u najmodernejších zařízení ještě asi 20 hodin s ohledem na výrobní linky s velkou kapacitou jsou nezbytná sušící zařízení velmi velkých rozměrůS ohledem na poměrně...

Zařízení pro vakuové kondenzační sušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256460

Dátum: 15.04.1988

Autor: Čermák Bojan

MPK: F26B 5/04

Značky: zařízení, sušení, kondenzační, vákuové

Text:

...podle vynálezu je získán vyšší účinek spočívející ve využití kondemzečního teple vlhkosti k ohřevu vysoušeného materiálu e to prostřednictvím tepelného čerpadle. Vzhledem k tomu, že ve vakuu je suché sušící prostředí (vzduch) prakticky nebo z větší části odstraněno,je mediem tepelného čerpadla na jedné straně vyhříván převážně jen vysoušený materiál s vlhkosti a na druhé straně ochlazovány převážně jen páry vlhkosti, jejichž kondenzecí...

Způsob kondenzačního sušení plynu s akumulací chladu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255956

Dátum: 15.04.1988

Autor: Jirsa Jan

MPK: F26B 5/04

Značky: způsob, plynů, akumulaci, sušení, chladu, kondenzačního

Text:

...výparníku. Naopak, je-li zvýšený průtok sušeného plynu, potom požadovaný chladicí výkon úměrný průtoku sušeného plynu, kryje chladící soustrojí a současně odtávající naakumulovaná námraza na výměnné ploše výparníku akumulačního chladiče.Chladicí soustrojí proto nemusi být nadimensováno pro krátkodobý špičkový průtok sušeného plynu, ale pouze na průměrné zatížení, což se příznivé projeví jak na ceně zařízení pro kondenzační sušení, tak ve...

Zařízení pro současné určování křivky sušení a vlhkostního spádu v materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255806

Dátum: 15.03.1988

Autori: Čermák Bojan, Duška Antonín

MPK: G01G 7/02

Značky: sušení, určování, materiálů, spádu, současné, vlhkostního, krivky, zařízení

Text:

...úměrná časové změně střední vlhkosti ve vzorku materiálu, přičemž na vahadle prvních vah je měřena síla úměrná střední hodnotě rozložení vlhkosti ve vzorku materiálu.Ze současného stanovení křivky sušení a křivky časového průběhu momentu rozložení vlhkosti ve sledováném vzorku materiálu na zařízení podle vynálezu lze s výhodou pomocí umretického modelu stanovit vodivost vlhkosti v příslušném vzorku materiálu.Na připojeném výkresu je...

Způsob a zařízení pro sušení materiálů v propadové sušárně

Načítavanie...

Číslo patentu: 255717

Dátum: 15.03.1988

Autori: Havran Ján, Fric Václav, Makovec Karel, Marek Jiří, Lonský Jiří

MPK: F26B 17/12

Značky: propadové, způsob, zařízení, sušení, sušárně, materiálů

Text:

...je netolik časové úsporný a energeticky méně náročnější proti dosavadním způsobům a zařízením, že se doba sušení zkracuje celkem zhruba na polovinu a celková energetická úspora je asi dvacetiprccentní.Na připojenem výkresu je schematicky znàzorněno zařízení na provádění způsobu podle vynálezu.Základní vzduchový přívod Q ústí do teplovzdušného agregátu g, z něhož je vyvedeno výstupní teplovzdušné potrubí Q, ústící do spodní části 5...

Zařízení pro předehřívání zemědělských materiálů při sušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255408

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pavlica Ivo, Lonský Jiří, Dlabaja Zdenek

MPK: F26B 17/12

Značky: zařízení, materiálů, sušení, předehřívání, zemědělských

Text:

...pro předehřívání zemědělských materiálů při sušení podle vynálezu zajištuje při poměrně vysoké tepelné účinnosti předehřívací sekce a vyšším výkonu celé sušárny značné energetické úspory a umožňuje levné, nenákladné provedení předehřívací sekce a její vyšší životnost z důvodů odstranění korozivného působení kondenzátu. Dosahuje V dhsledku snížení ochlazování tepelného výměníku kondenzátem podstatné vyšší sušicí účinnosti.Příklad...

Zařízení pro sušení suspenzí s rekuperací odpadního tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 254488

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vacek Josef, Křepelka Jan, Kroupa Jan

MPK: F26B 17/14

Značky: odpadního, rekuperací, tepla, zařízení, sušení, suspenzí

Text:

...vstupem 13 rekuperačního výměníku 1 opatřeného prvním vstupem 1 Lł pro přívod vzdušniny, která je sušicím médiem, a spojeného druhým výstupem Li s druhým vstupem § 43 dochlazovače § kapalné fáze, který je opatřen prvním vstupem §ł pro přívod dochlazovacího média, odváděného prvním výstupem § 43.Druhý výstup ĚLQ dochlazovače g kapalné fáze je spojen s druhým vstupom QLQ mokrého stupně É odlučování produktu, opatřeného čtvrtým výstupem ÉLŘ...

Zařízení pro sušení cihlářských výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246711

Dátum: 15.12.1987

Autor: Berlin Alfred Anisimovie

MPK: F2GB 9/06

Značky: výrobků, sušení, cihlářských, zařízení

Text:

...přepážkou je jednodušší zavážení zboží. Komora pak může být řešena jak průjezdná, tak i neprůjezdná. Ří 4zením provozu ventilátorů je pak možno využívat výhod rytmického způsobu sušení,který celý proces podstatné zkracuje.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je uveden na výkrese, na němž je na obr. 1 nakreslena sušicí komora v podélném řezu a obr. 2 představuje příčný řez l-l komorou podle obr. 1.Uvedený příklad představuje komorovou...

Způsob kontinuálního fluidního sušení chemických produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245755

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bakarov Christo, Streicher Rolf, Paulovie Milan, Novák Ladislav, Petrus Teodor, Macho Vendelín

MPK: F26B 3/08, F26B 17/00

Značky: fluidního, kontinuálního, způsob, produktů, chemických, sušení

Text:

...zrna, a to v jednom stupni, kdy suhstance mají sklon ke hrudková-ní a aglomerací, nehot při sušení tak silně aglomerují, že se musí při sušení nebo po sušení rozemílat, aby se dosáhlo předepsaně velikosti zrna, lze je velmi obtížně zbavit prachu, nebo vůbec ne,Inají špatnou tluldizační schopnost vlivem své konzistence a/nebo malé velikosti zrna,nebo je vůbec nelze uvést do fluidního stavu.Rozložení zrn na vyrobené suché substanCe lze silně...

Způsob sušení 6-kaprolaktamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246658

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bakoneík Vladislav, Machka Bohuslav, Hrubý Jan, Hrubý Jaroslav

MPK: C08G 69/18, C07D 223/08

Značky: způsob, sušení, 6-kaprolaktamu

Text:

...polymeràcí pro velké spotřeby suchého dusíkuUvedené nevýhody odpadají při použití způsobusušení 6-kaprolaktamu podle předloženého vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se roztavený 6-kaprolaktam refluxuje za tlaku 1,0 až 2,0 kPa po dobu 1 až 60 min.Podle vynálezu lze postupovat tak, že se použije trubkový deflegmátor ukončený zpětným spirálovým trubkovým chladičem a výška refluxu v tomto chladiči se reguluje na nastavenou hodnotu...

Zařízení pro žehlení a sušení vlhkého prádla

Načítavanie...

Číslo patentu: 247117

Dátum: 28.09.1987

Autori: Burger Petr, Hofbauer František, Blažek Oldoich

MPK: D06F 65/10

Značky: sušení, zařízení, žehlení, vlhkého, prádla

Text:

...4,5,6,7 H 9,10 Tome nosoporuo ycranonnenm B ocwose I.ĺnoxnanoqnme neuwm 3 Hanpaanamwcs Tax, qro ona Memny ponukam 4,5 na na-N Íueaennx Hanpannenun no Hanpaanennm Tpaacnopwa öenbn (no cwpenxą na qepTe-. me) nocrynamr npenoqmurenbno Bnepx u~o 6 pasymr nnn npnxnanmsauna xycxa úenbz nurouym sony 3 a. Ponnx 6 nnn nsueheuun Hanpa 3 neHHH npennoqwnmennno juaxonrcn, cnowpx n nepwnxanbuou HanpanneHHu,Han çpennąů ocbb Henocpen,craeuno na nucowe...