Patenty so značkou «suroviny»

Kapsula naplnená porciou suroviny na prípravu vyluhovaného produktu a spôsob výroby kapsule

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20996

Dátum: 24.12.2013

Autori: Deuber Louis, Ternité Rüdiger, Stein Robert, Rupfle Roland

MPK: B65B 7/28, B65B 29/02, B65D 85/804...

Značky: vylúhovaného, porciou, suroviny, kapsula, spôsob, přípravu, produktů, kapsule, výroby, naplnená

Text:

...uzavretia pomocou ultrazvukového zvárania vzniká okrem toho úloha umiestniť smerovač energie na obiehajúcu prírubu, ktorá je vo svojich dimenziách po zhotovení výrazne obmedzená, najmä keď má byť kapsula vyrobená hlbokým ťahaním. 0006 Predložený vynález si kladie preto za úlohu spôsob zhotovenia kapsúl typu, ktorý je opísaný V patentovom spise W 0 2010/118543, ďalej rozvinutý tak, aby bola umožnená jednoduchšia výroba a spoľahlivé a najmä...

Spôsob hydrokrakovania uhlovodíkovej suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20131

Dátum: 05.10.2011

Autori: Hunter Michael Glenn, Low Gordon Gongngai

MPK: C10G 47/36, C10G 47/00, C10G 47/02...

Značky: spôsob, hydrokrakovania, uhľovodíkovej, suroviny

Text:

...recyklačnom oleji je vybratím čistého produktu recyklačného oleja z jednotky, ako nekonvertovaného oleja. Rýchlosť čistenia môže byť prispôsobená tak, aby bola čistáTakéto čistenie V podstate znižuje dosiahnuteľnú celkovú úroveň konverzie hydrokrakovaním na menej ako 100 percent. V závislosti na kvalite výplne a podmienkach spôsobu sa môže rýchlosť čistenia pohybovať od jedného až dvoch percent až do 10 percent rýchlosti čerstvej výplne....

Spôsob výroby oxidu kremičitého SIO2 zo serpentinitovej nerastnej suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5677

Dátum: 04.03.2011

Autori: Hršak Damir, Sučík Gabriel, Búgel Milan, Neubauer Michal, Raschman Pavel, Fedoročková Alena, Pietriková Alena

MPK: C01B 33/00

Značky: výroby, serpentinitovej, suroviny, spôsob, křemičitého, nerastnej, oxidů

Text:

...seipentinitovej nerastnej suroviny s obsahom do 43,4 oxidu kremičitého SiOZ a s obsahom do 43,6 oxidu horečnatého MgO rozornletej na zrnitosť do 0,3 mm je chemické rozpúšťanie majoritného oxidu horečnatého MgO a ďalších kovov v serpentinitovej homine prítonmých vo forme oxidických zlúčenín rozpustných V kyseline chlorovodíkovej, ktorými môžu byť zlúčeniny železa,vápnika, mangánu, niklu, kobaltu, sodíka, draslíka a pod. Surový serpentinit so...

Spôsob lisovania peliet zo sypkej organickej a/alebo anorganickej suroviny alebo surovinovej zmesi a lis na pelety

Načítavanie...

Číslo patentu: 286877

Dátum: 10.06.2009

Autori: Šooš Ĺubomír, Grman Martin

MPK: B30B 11/00, B29C 47/38, B29C 47/58...

Značky: surovinovej, spôsob, suroviny, peliet, sypkej, anorganickej, organickej, pelety, lisovania, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Lisovanie peliet sa uskutočňuje tak, že surovina požadovanej frakcie s maximálnym obsahom vody 18 % postupuje do otvorenej pracovnej lisovacej komory v tvare priestorového klinového prstenca efektom klinového vťahovania od rotujúcich čiel kotúčov a/alebo rotujúcej gule. Odklonené osi axiálne uložených kotúčov sú v jednej rovine. Otvorenú pracovnú lisovaciu komoru sčasti ohraničuje rotujúci guľovitý útvar. Následne je surovina z pracovnej...

Spôsob výroby elektrickej energie, pary a oxidu uhličitého v koncentrovanej forme z uhľovodíkovej suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 286791

Dátum: 29.04.2009

Autori: Nilsen Henning Reier, Saigne Michel, Soyez Werner, Fjellhaug Henrik

MPK: C01B 3/00, F02C 6/18, F01K 23/10...

Značky: suroviny, energie, formě, uhličitého, elektrickej, spôsob, výroby, koncentrovanej, oxidů, uhľovodíkovej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby elektrickej energie, pary a oxidu uhličitého v koncentrovanej forme z uhľovodíkovej suroviny, zahrnujúceho tvorbu syntézneho plynu v autotermálnej reaktorovej jednotke (ATR), tepelnú výmenu vytvoreného syntézneho plynu a tým výrobu pary, spracovanie prinajmenšom časti syntézneho plynu v CO-konverznej reaktorovej jednotke a jednotke na separáciu oxidu uhličitého na vytvorenie koncentrovaného oxidu uhličitého a chudobného plynu,...

Integrovaný proces na spracovanie suroviny obsahujúcej vákuový plynový olej, petrolej, benzín a plynový olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 286502

Dátum: 10.11.2008

Autori: Rodriquez Edilberto, Galiasso Roberto

MPK: C10G 65/00

Značky: olej, proces, spracovanie, plynový, obsahujúcej, petrolej, suroviny, benzin, integrovaný, vakuový

Zhrnutie / Anotácia:

Integrovaný proces na spracovanie suroviny obsahujúcej vákuový plynový olej, petrolej, benzín a plynový olej zahrnuje stupne dodávania reakčnej zmesi obsahujúcej zvyšok, vákuový plynový olej, petrolej, benzín, plynový olej, sírovodík, amoniak a zlúčeniny C1 - C4 v plynnej fáze dodávania stripovacieho plynu dodávania premývacej suroviny a privádzania reakčnej zmesi, stripovacieho plynu a premývacej suroviny do stripovacej a premývacej zóny tak,...

Vodná suspenzia suroviny na výrobu papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: 286208

Dátum: 30.04.2008

Autor: Moffett Robert Harvey

MPK: C08L 33/00, C08B 31/00, C08L 3/00...

Značky: vodná, suspenzia, suroviny, výrobu, papiera

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je vodná suspenzia suroviny na výrobu papiera, vyznačujúca sa tým, že obsahuje: (a) rozpustnú zlúčeninu hliníka, prítomnú v množstve 0,005 až 2,5 kg oxidu hlinitého (Al2O3) na tonu suchého papiera, a (b) modifikovaný škrob, pripraviteľný varením vodného roztoku aspoň jedného amfotérneho alebo katióntového škrobu, ktorý má substitúcie medzi 0,01 až 0,2 aspoň s jedným neiónogénnym alebo amfotérnym polyakrylamidom alebo katióntovým alebo...

Pracie alebo čistiace prostriedky, zmesi alebo upravené suroviny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285376

Dátum: 15.11.2006

Autori: Larson Bernd, Rähse Wilfried, Jung Dieter, Kühne Norbert, Sandkühler Peter, Paatz Kathleen

MPK: C11D 11/00, C11D 17/06, C11D 17/00...

Značky: suroviny, prostriedky, čistiace, přípravy, zmesí, upravené, pracie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pracie alebo čistiace prostriedky, zmesi alebo upravené suroviny, ktoré majú sypnú hmotnosť nad 600 g.dm-3, vo forme častíc, pripravené z tuhej, sypkej predzmesi obsahujúcej jednotlivé suroviny a/alebo zmesi, ktoré sú pri teplote miestnosti a tlaku 10exp(5) Pa v tuhom stave a majú teplotu tavenia, prípadne teplotu mäknutia nie nižšiu ako 45 °C, s výhradou, že obsah voľnej vody v predzmesi je nižší ako 2 % hmotn., vyjadrované na hmotnosť...

Zapojenie systému na ekologické bezodpadové zhodnocovanie gumovej suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4500

Dátum: 07.07.2006

Autori: Pilko Ján, Matejová Anna, Kolcun Michal

MPK: B09B 3/00, B29B 17/00

Značky: systému, bezodpadové, zhodnocovanie, suroviny, gumovej, ekologické, zapojenie

Text:

...komory a ohrievacej komory výhodne ústia do spoločného vývodu. Nevýhodou tohto riešenia je, že neopisuje aj ekologický spôsob likvidácie ako aj ďalšie spracovanie takto vzniknutých zložiek.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zapojenie systému na ekologické bezodpadové zhodnocovanie gumovej surowny, najmä opotrebovaných automobilových pneumatíl( a iných tvrdých organických odpadov,podľa tohto riešenia, ktorého podstata...

Proces krakovania uhľovodíkovej suroviny obsahujúcej ťažšie zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10411

Dátum: 20.01.2006

Autori: Van Der Eijk Johannes Pieter, Overwater Jacobus Arie Schilleman

MPK: C10G 9/00, C10G 9/14, C10G 9/20...

Značky: zložky, proces, uhľovodíkovej, krakovania, obsahujúcej, suroviny, ťažšie

Text:

...na krakovanie uhľovodíkových surovín, vhodného na uskutočňovanie0012 Bolo zistené, že je možné krakovať uhľovodíkové suroviny,konkrétne suroviny s ťažšími zložkami, ovládanínl prevádzkového parametra na alebo blízko výstupu spalín z konvekčnej sekcie krakovacieho zariadenia, a to predhrievaním, suroviny V konvekčnej sekcii krakovacieho zariadenia pred krakovanim suroviny v radiačnej sekcii krakovacieho zariadenia, a riadením tepelného nárastu...

Kompozícia katalyzátorov a spôsob konverzie uhľovodíkovej suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 284878

Dátum: 02.01.2006

Autori: Wijnbelt Johannes, Kraushaar-czarnetzki Bettina

MPK: C10G 47/00, B01J 29/00

Značky: uhľovodíkovej, konverzie, katalyzátorov, spôsob, kompozícia, suroviny

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia katalyzátorov obsahujúca ako prvý krakovací komponent v množstve od 0,5 do 40 % hmotn. zeolit beta s molárnym pomerom oxidu kremičitého k oxidu hlinitému najmenej 20, ktorý je vo forme kryštálov menších ako 100 nm druhý krakovací komponent v množstve od 0,5 do 90 % hmotn. vybraný z (i) kryštalických molekulových sít s pórmi s priemerom väčším ako 0,6 nm, (ii) kryštalických mezoporéznych aluminosilikátov s pórmi priemerov najmenej 1,3...

Zariadenie a spôsob na prípravu a podávanie nápoja s využitím suroviny obsiahnutej v puzdre

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3316

Dátum: 01.10.2004

Autor: Zanetti Martino

MPK: A47J 31/40

Značky: suroviny, obsiahnutej, využitím, spôsob, puzdre, podávanie, nápoja, přípravu, zariadenie

Text:

...uvedené vo vyššie citovanom patentovom spise, obsahujú tieto kombinované prepichovacie a Zberné üstrojenstvá, uskutočnené len na jedno použitie,takže sa predpokladá, že je využívané nové ústrojenstvo pre každé jednotlivé puzdro. To však okrem toho, že dochádza kcelkom zrejmému nárastu nákladov, spôsobuje rovnako problémyz hľadiska zaistovania zásob týchto ústrojenstiev, manipulácies nimi a ich vyradbvania do odpadu.spise, je...

Spôsob prípravy strednej frakcie destilácie selektívnou konverziou suroviny obsahujúcej uhľovodíky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1600

Dátum: 23.06.2003

Autori: Bloom Niels Jorgen, Hansen Jens Anders, Byberg Birgitte Raun, Ward John

MPK: C10G 45/32, C10G 45/02, B01J 29/00...

Značky: přípravy, spôsob, selektívnou, suroviny, strednej, obsahujúcej, konverziou, uhlovodíky, frakcie, destilácie

Text:

...produktov s teplotou varu u C 4 do rozsahu 215 °C z plynového oleja vrúceho celkom pri 300 °C, to môže byť často pripad že rovnako ako 30 až 60 objemových percent získaných z íntegračného pracovného postupu vrú nad 215 °C. Na premenenie týchto vysoko vrúcich zložiek na hydrouhľovodíkové zložky vrúce nižšie ako 215 °C, ropné raíinérie oddeľujú vysoko vriace zložky pri 215 °C ziných produktov získaných integračným postupom obyčajne po prvom...

Spôsob výroby oxidu kremičitého SiO2 zo serpentinitovej nerastnej suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 283183

Dátum: 28.01.2003

Autori: Búgel Milan, Neubauer Michal, Pietriková Alena

MPK: C01B 33/113

Značky: suroviny, výroby, oxidů, spôsob, křemičitého, serpentinitovej, nerastnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby oxidu kremičitého SiO2 zo serpentinitovej nerastnej suroviny a z kyseliny chlorovodíkovej HCl sa uskutočňuje tak, že serpentinitová nerastná surovina zrnitosti do 0,3 mm s obsahom do 43,4 hmotn. % oxidu kremičitého SiO2, do 43,6 hmotn. % oxidu horečnatého MgO a oxidov prvkov M, pričom M je hliník Al, železo Fe, vápnik Ca, titán Ti, fosfor P, mangán Mn, nikel Ni, kobalt Co, chróm Cr, sodík Na, draslík K, chemicky reaguje s 15 až 23...

Spôsob katalytického odparafínovania suroviny uhľovodíkového oleja obsahujúcej voskovité molekuly

Načítavanie...

Číslo patentu: 282581

Dátum: 09.09.2002

Autori: Maesen Theodorus Ludovicus Michael, Grandvellet Pierre, Huve Laurent Georges

MPK: C10G 45/64

Značky: molekuly, voskovité, uhlovodíkového, odparafínovania, oleja, obsahujúcej, suroviny, spôsob, katalytického

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob katalytického odparafínovania suroviny uhľovodíkového oleja obsahujúcej voskovité molekuly pozostáva z krokov: (a) surovina sa za podmienok katalytického odparafínovania uvádza do styku s katalytickým prípravkom zahrnujúcim kryštality hlinitokremičitého zeolitu s priemerom pórov v rozsahu od 0,35 do 0,80 nm a väzbovým materiálom z odolných oxidov s nízkou kyslosťou, ktorý je úplne bez oxidu hlinitého, pričom povrch kryštalitov...

Kontinuální způsob rozkladu fosfátové suroviny kyselinou dusičnou nebo pomocí kyseliny dusičné

Načítavanie...

Číslo patentu: 260410

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vídenský Jan, Kužela Miroslav, Glaser Vladimír

MPK: C05B 11/00

Značky: suroviny, rozkladu, fosfátové, kyselinou, způsob, pomocí, dusičné, kyseliny, dusičnou, kontinuální

Text:

...fosíátove suroviny nebo/a se dávkuje do alespoň jednoho směšovače íosfátové suroviny s rozkladnou kyselinou nebo/a do některěho reaktoru rozkladneho zařízení nebo/a rozkladná kyselina nebo/a fosfátová surovína sedávkují nejméně do prvních dvou séríově zapojených reaktorü nebo/a do seriově zapojené skupiny neho/a skupin paralelné zapojených reaktorů, kde jednotlivé větve skupin jsou tvořeny nejlnéííě jedním sériové nebo/a paralelné...

Elektronický snímač výšky hladiny tehliarskej suroviny s nastavitelnou necitlivosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 260167

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šandalla Mojmír, Jacko Jozef

MPK: G01F 23/26

Značky: tehliarskej, nastaviteľnou, elektronický, hladiny, necitlivosťou, snímač, suroviny, výšky

Text:

...kontaktov pomocného relé, ktoré trvá do prerušenia vodivého spojenia -prvej a druhej vstupnej svorky. Ak vodivé spojenie prvej a druhej vstupnej svorky trvá knaitšicąlako je zvolený ča 4Na priloženom. obraze je bloku-va schéma elektronického snímača výšky hladiny tebliarskej suroviny s nastaviteľnou necitlivostou. jednotlivé bloky predstavujú prvú vstupnú svorku, druhú vstupnú svorku, blok zisiovania vodivého spojenia, blok regulácie...

Spôsob výroby suroviny do mazacieho oleja s vysokým indexom viskozity a nízkou prchavosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 281267

Dátum: 05.06.1996

Autori: Min Wha-sik, Kwon Sook-hyung, Lee Yun-kil

MPK: C10G 71/00, C10G 50/02, C10G 69/00...

Značky: suroviny, viskozity, vysokým, oleja, mazacieho, indexom, nízkou, spôsob, výroby, prchavosťou

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zahŕňa destiláciu atmosférického rezídua vo vákuu v prvej vákuovej destilačnej jednotke (V1) do vzniku vákuového plynového oleja, hydrospracovanie vákuového plynového oleja v prvej reakčnej jednotke (R1) na odstránenie nečistôt, hydrokrakovanie spracovaného vákuového plynového oleja v druhej reakčnej jednotke (R2) na získanie ľahkých uhľovodíkov, oddelenie ľahkých olejových produktov a nekonvertovaného oleja sériou frakčných destilácií...

Spôsob parciálnej oxidácie uhľovodíkovej suroviny a spôsob sušenia sadze obsahujúceho kalu vznikajúceho touto oxidáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 281217

Dátum: 06.12.1995

Autori: Kowallik Wolfgang, Maaz Hans Jürgen, Soyez Werner

MPK: C01B 3/36, C01G 31/02, C22B 34/22...

Značky: touto, sušenia, obsahujúceho, vznikajúceho, oxidáciou, uhľovodíkovej, oxidácie, suroviny, sadze, parciálnej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob pozostáva zo stupňov splynovania, parciálnej oxidácie a odstránenia uhlíka za vzniku sadzovej vody obsahujúcej nespálený uhlík a popol, a z filtrácie sadzovej vody za vzniku filtračného koláča z uhlíka a popola. Filtračný koláč sa suší vo fluidnom lôžku a vysušený filtračný koláč sa vypaľuje pri teplotách medzi 600 °C a 1000 °C. Fluidné lôžko sa prednostne prevádzkuje pomocou fluidizačného plynu pri teplote aspoň 150 °C. Vysušený...

Spôsob prípravy zásaditého horečnatého hnojiva filtráciou suspenzie po rozklade horečnatej suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 280852

Dátum: 09.11.1994

Autori: Kečkéš Marek, Papp Jozef, Waradzin Walter

MPK: C01F 5/24, C05D 5/00

Značky: hnojiva, spôsob, horečnatej, suspenzie, přípravy, rozklade, horečnatého, zásaditého, filtráciou, suroviny

Zhrnutie / Anotácia:

Filtrácia suspenzie po rozklade horečnatej zlúčeniny kyselinami, hlavne kyselinou dusičnou a chlorovodíkovou, a po neutralizácii na pH okolo 7 sa uskutočňuje tak, že sa vytvorí skelet z ihličiek horečnatej hydroxizlúčeniny alebo ihličiek hydrátu horečnatého karbonátu, ktoré sa vytvoria priamo v suspenzii alebo sa do nej pridávajú a takáto suspenzia sa filtruje. Vytvorený filtračný koláč je priepustný a po jeho oddelení sa tento po tvarovaní a...

Spôsob úpravy parafínovej suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 280228

Dátum: 12.01.1994

Autori: Sie Swan Tiong, Stork Willem Hartman Jurriaan, Peferoen Danny Gaston René, De Jong Krijn Pieter, Mesters Carolus Matthias Anna Maria, Gilson Jean-pierre

MPK: C07C 2/58

Značky: parafínovej, úpravy, spôsob, suroviny

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy parafínovej suroviny zahŕňa zavádzanie suroviny a prúdu obsahujúceho olefíny, pri objemovom pomere parafínu k olefínom väčšom ako 2, do reaktora obsahujúceho zeolit beta ako katalyzátor a odvádzanie upraveného produktu, pričom sa spôsob uskutočňuje pri konverzii olefínu najmenej 90 % molárnych v reaktore s vonkajšou cirkuláciou, ktorý má rozsah vonkajšej cirkulácie reaktorovej kvapaliny vyjadrený ako (FIvc + FIv)/FIv > 2, kde...

Spôsob úpravy parafínovej suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 280203

Dátum: 12.01.1994

Autori: De Jong Krijn Pieter, Gilson Jean-pierre, Stork Willem Hartman Jurriaan, Sie Swan Tiong, Peferoen Danny Gaston René

MPK: C07C 2/58

Značky: suroviny, spôsob, úpravy, parafínovej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy parafínovej suroviny zahŕňa zavádzanie suroviny a prúdu obsahujúceho olefíny, pri objemovom pomere parafínu k olefínom väčšom ako 2, do reaktora obsahujúceho pevnú kyselinu ako katalyzátor, a odvádzanie upraveného produktu pri konverzii olefínu najmenej 90 % molárnych v reaktore s vnútornou cirkuláciou, kde premenlivosť v rozložení času zdržania obsahu kvapaliny v reaktore je väčšia ako 0,25, priestorová rýchlosť olefínu je v...

Spôsob úpravy suroviny pre nízkotepelnú katalytickú izomerizáciui

Načítavanie...

Číslo patentu: 280524

Dátum: 19.02.1992

Autor: Švajgl Oldřich

MPK: C07B 63/00, C07C 5/13, C07C 5/22...

Značky: katalytickú, nízkotepelnú, suroviny, spôsob, úpravy, izomerizáciui

Zhrnutie / Anotácia:

Úprava suroviny na nízkotepelnú katalytickú izomerizáciu na odstránenie látok škodlivých pre izomerizačný katalyzátor, katalytická hydrogenačná rafinácia zmesi ľahkých uhľovodíkov na katalyzátore obsahujúcom ako aktívne zložky molybdén, kobalt a nikel vo forme sulfidov nanesených na oxide hlinitom, pričom hmotnostný pomer MoS2 : NiS : CoS je 10 až 14 : 1,5 až 2,5 : 1,5 až 2,5 a celková koncentrácia sulfidov na aktívnom oxide hlinitom je 13 až...

Směs pro přípravu práškové suroviny na bázi turbostratického nitridu boritého a těžkotavitelných oxidů ke slinování keramických předmětů a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269742

Dátum: 14.05.1990

Autori: Hubáček Milan, Řehák Boris, Bronec Josef, Brožek Vlastimil

MPK: C01B 21/064

Značky: předmětů, směs, těžkotavitelných, přípravy, přípravu, její, slinování, keramických, boritého, nitridů, turbostratického, bázi, oxidů, způsob, suroviny, práškové

Text:

...což umožňuje výrr 18 výäit mechanickou pevnoet výsledné keramiky. neboľv ptůbłhu naelednůho zpracování pralkove suroviny - tlakovőho etlnovąní dochází v důsledku vysoke Illnovoc( aktivity obou komponent k tvorbe ctvojiho typu keramlckćho ekeietu nltrldovőho a oxldoveho. Vzhledem k tomu. že oxldickě produkty pyrolltlckóho rozklad zminäných přĺsod moji npľovçůzô mľłe proet W 3 neprelerovaný tvar. enižuji tyto produkty negatlvní působani...

Modifikující přísada na bázi výšekondenzovaného naftalensulfonanu pro silikáty a ostatní keramické suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269230

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hradský Josef, Zhoř Jiří, Bažout Zdeněk, Chlumecký Jan, Prachař Otakar, Votápek Václav, Zlesák Ivan, Bezemek Jiří, Kohout Josef

MPK: C04B 24/30

Značky: keramické, prísada, naftalensulfonanu, modifikující, výšekondenzovaného, bázi, suroviny, silikáty, ostatní

Text:

...záměsově vody, vykazují poměrně nízky obsah vzduchu ve směsi, nevykezují retardační efekt při tvrdnutí betonu, nevykazují korozivní účinky na výatuž. Jsou mimořádně stále v elkelickém prostředí a při peření i autoklávování, lze jimi dosáhnout pevností v tlaku více jak 100 MPa.výhodných ztekucovacích vlastností těchto látek se dále využívá při přípravě ke ramických surovin na bázi stealitů, korundu, jílů a dalších pro přípravu zákledního...

Řezačka a kostkovačka rybí suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268703

Dátum: 11.04.1990

Autori: Uhrovič František, Vavrys Jaroslav

MPK: A22C 25/20

Značky: suroviny, rybí, kostkovačka, řezačka

Text:

...je zajištěna zápsdkou, která je ovládána vačkou ga Příčná řezáni je přimo závislá na podálnán. Kruhové nože přičnáho řezáni jsou unietěny na suportu łg, ktorý přejiždi na obě strany krokováho doprsvniku łeSuport lg dostává reverzni pohyb z pohonu ll přes tlumič záběru lg a řetězový převod lg. Řetězový převod lg je pevná epojen e ozubeným převodem lg, jehož hnená kola po obou stranách nožováho hřidele jeou nshrazene ozubenými hřebeny łz. Dálks...

Spôsob prípravy suroviny na výrobu uhlíkových a/alebo grafitových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267081

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hagara Anton, Foltán Stanislav, Kráľ Bohumil, Borišek Igor, Kavala Miroslav, Glevitzký Edmund, Richter Ján, Kmeť Vladimír, Macho Vendelín Korešpondent Sav, Talián Igor, Novotná Vlasta, Malčovský Eugen

MPK: C01B 31/02

Značky: výrobu, spôsob, přípravy, uhlíkových, suroviny, materiálov, grafitových

Text:

...odparovanie, kde pri talku 5 až 50 kPa a teplote 170 až 220 °C sa oddelia predné ľahšie podiely z ťažkého rafinovaného pyrooleja a zvyšok sa upravuje za zníženého tlaku pri teplote 250 až 460 OC počas 5 min až 24 h za súčasného odstraňovanie produktov termického krakovania a získaná izotrôpna a/alebo anizotrôpnamasa sa po filtrácii vedie do procesu tvarovania a/alebo sa granuluje.Výhodou spôsobu prípravy suroviny na výrobu uhlikových...

Zařízení k tepelnému zpracování práškové a jemně zrnité suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266721

Dátum: 12.01.1990

Autori: Marek Stanislav, Němeček Petr, Podmolík Jaroslav, Filouš Jiří

MPK: F27D 13/00

Značky: suroviny, zrnité, tepelnému, zpracování, práškové, jemné, zařízení

Text:

...označují stejnými šísly vždy shodné části zařízení. Protože pro popis tohoto zařízení a jeho funkci není třeba brát zřetel na typ použitého předehřívače, je následující text společný pro obě varianty.Fluidní topeniště 1 má ve své spodní části přívod 2 paliva, přívod 3 rluidního vzduchu a odvod lg popela. Tento konstrukční celek je napojen zespodu na výpadový kužel A předehřívače ł suroviny, který je surovinovým potrubím Q spojen s...