Patenty so značkou «surovin»

Viacstupňový spôsob spracovania pentózanových surovín a odpadov s výrobou 2-furaldehydu a pyrolýzneho uhlíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 288265

Dátum: 30.03.2015

Autori: Samešová Dagmar, Ladomerský Juraj, Kočík Karol, Hroncová Emília

MPK: B01J 31/04

Značky: viacstupňový, spracovania, uhlíka, spôsob, pentozánových, výrobou, 2-furaldehydu, odpadov, surovin, pyrolýzneho

Zhrnutie / Anotácia:

Organické suroviny a odpady s obsahom min. 10 % hmotn. pentózanov, ako sú listnaté dreviny a ich odpady, rýchlorastúce listnaté dreviny, napr. vŕba, kukuričné oklasky, slnečnicové šupky, obilné otruby, bavlníkové tobole a i., sa použijú na katalyzovanú alebo autokatalyzovanú výrobu 2-furaldehydu, s použitím kyselín alebo kyslých solí, výhodne fosforečných katalyzátorov, ako je kyselina trihydrogénfosforečná alebo trojitý superfosfát a pod....

Spôsob uzatvárania baliaceho vrecka na uskladňovanie surovín po odsatí vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6680

Dátum: 04.03.2014

Autor: Hudák Vladimír

MPK: B65D 33/01

Značky: uzatvárania, uskladňovanie, vrecká, spôsob, vzduchu, baliaceho, surovin, odsatí

Text:

...podložkou, ak do medzi priestoru s otvorom na odsávanie vložíme vzduchopriepustnú podložku (ak nie je súčasťou vrecka), potom úplne uzatvoríme zips alebo viac zipsov nad odsávacím priestorom a neúplne uzatvoríme zips alebo viac zipsov pod odsávacím priestorom tak, aby umožňovali len minimálnu priepustnosť vzduchu, a tým umožnili odsatie vzduchu z odsávaného priestoru vrecka. Po odsatí vzduchu sa zavrie úplne zips alebo zipsy pod...

Spôsob viacstupňového zhutňovania surovín so zvýšenou vlhkosťou a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288169

Dátum: 17.02.2014

Autori: Šooš Ĺubomír, Matúš Miloš

MPK: B30B 11/24, B29C 47/78

Značky: surovin, tohto, zhutňovania, vykonávanie, zariadenie, spôsob, viacstupňového, spôsobu, zvýšenou, vlhkosťou

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob viacstupňového zhutňovania surovín so zvýšenou vlhkosťou sypkej organickej a/alebo anorganickej suroviny alebo surovinovej zmesi pozostáva z radenia aspoň dvoch zhutňovacích technologických modulov za sebou tak, že medzi dvoma za sebou nasledujúcimi technologickými modulmi zhutňovania je zaradená technologická fáza uvoľnenia pary pri atmosférickom tlaku a až pri poslednom zhutňovacom technologickom module, keď vlhkosť zhutňovanej...

Spôsob viacstupňového zhutňovania surovín so zvýšenou vlhkosťou a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5802

Dátum: 04.08.2011

Autori: Šooš Ĺubomír, Matúš Miloš

MPK: B30B 11/24, B29C 47/78

Značky: vykonávanie, zariadenie, spôsobu, viacstupňového, zvýšenou, spôsob, surovin, tohto, vlhkosťou, zhutňovania

Text:

...so zvýšenou vlhkosťou je výhodný aj V tom, že nevyžaduje budovanie sušiacich zariadení na sypkú organickú a/alebo anorganickú surovinu alebo surovinovú zmes aj s 50 vlhkosťou, čím sa šetria náklady investičné, pretože sušiace linky sú veľmi drahé. Súčasne sa šetrí energia pre sušiace zariadenia. Napokon nie sú potrebné veľkoobjemové zásobníky na mokrú a suchú sypkú organickú a/ alebo anorganickú surovinu alebo surovinovú zmes.Samotné...

Spôsob a zariadenie na spracovanie surovín pri výrobe papiera, lepenky alebo drevovláknitých dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20261

Dátum: 11.09.2009

Autori: Sibila Dejan, Gutenberger Helmut

MPK: D21D 1/20, D21H 23/16, D21B 1/16...

Značky: drevovláknitých, papiera, lepenky, zariadenie, surovin, spôsob, spracovanie, dosiek, výrobe

Text:

...dusíka. Spracovanie dusíkom sa tiež môže uskutočňovať v dvoch alebo niekoľkých po sebe idúcich krokoch, pričom sa dusík privádza napríkladsurovinám pred prípravou vláknitej suspenzie, a potom vláknitej suspenzii.Privádzanie kvapalného dusíka do papierovej suspenzie je tiež známe zdokumentu DE 102006 042 429 B 3. Tu sa chladiaci účinok kryogénneho chladiaceho prostriedku zavedeného do papierovej suspenzie zloženej prevažne zodpadového...

Vysokomakropórový hydrogenačný katalyzátor a spôsob hydrogenačného spracovania ťažkých uhľovodíkových surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 286626

Dátum: 22.01.2009

Autori: Fujita Katsuhisa, Abe Satoshi, Hino Akira, Shimowake Masafumi

MPK: B01J 35/00, C10G 45/02, B01J 23/76...

Značky: vysokomakropórový, hydrogenačný, spôsob, katalyzátor, uhlovodíkových, hydrogenačného, ťažkých, surovin, spracovania

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor, ktorý obsahuje 7 až 20 % hmotnostných zložky kovu skupiny VIB, počítané ako trioxid z hmotnosti katalyzátora, a 0,5 až 6 % hmotnostných zložky kovu skupiny VIII, počítané ako oxid z hmotnosti katalyzátora, na pórovitom anorganickom nosiči, pričom tento katalyzátor má špecifickú plochu povrchu 100 až 180 m2/g a celkový objem pórov najmenej 0,55 ml/g, najmenej 50 % z celkového objemu pórov v póroch s priemerom najmenej 20 nm (200 Ă)...

Hydrogenačný katalyzátor a spôsob hydrogenačného spracovania ťažkých uhľovodíkových surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 286585

Dátum: 02.01.2009

Autori: Hino Akira, Abe Satoshi, Fujita Katsuhisa

MPK: C10G 49/00, B01J 35/00, B01J 23/76...

Značky: spôsob, hydrogenačného, spracovania, katalyzátor, uhlovodíkových, surovin, hydrogenačný, ťažkých

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrogenačný katalyzátor vhodný na konverziu ťažkých uhľovodíkových olejov, ktorý obsahuje 7 až 20 % hmotnostných kovu skupiny VI, počítané ako oxid, a 0,5 až 6 % hmotnostných kovu skupiny VIII, počítané ako oxid, na nosiči, ktorý obsahuje oxid hlinitý, tento katalyzátor má plochu povrchu 100 až 180 m2/g, celkový objem pórov 0,55 ml/g alebo viac, % PV (>200 A d) najmenej 50 %, % PV (>1000 A d) najmenej 5 %, % PV (100 až 1200 A d) najmenej...

Sférická katalyzátorová zmes, spôsob hydrogenačného spracovania surovín obsahujúcich kovy a sférický nosič katalyzátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 286134

Dátum: 19.03.2008

Autori: Fujita Katsuhisa, Kamo Tetsuro, Shimowake Masafumi

MPK: C10G 45/02, B01J 35/00

Značky: spôsob, katalyzátorová, sférický, obsahujúcich, katalyzátora, sférická, změs, hydrogenačného, surovin, spracovania, nosič

Zhrnutie / Anotácia:

Sférická katalyzátorová zmes obsahujúca zložku kovu skupiny VI a voliteľne zložku kovu skupiny VIII na nosiči, tento katalyzátor má veľkosť častíc 0,5 až 7 mm celkový objem pórov 0,5 až 1,3 ml/g, stredný priemer pórov 15 až 30 nm a % celkového objemu pórov pri póroch s priemerom väčším ako 100 nm (% PV (>100nm)) 2 až 30 %, pričom nie je rozdiel v hustote medzi vnútornou oblasťou nosičových častíc a ich povrchovou oblasťou. Katalyzátor je...

Spôsob a zariadenie na výrobu glukózy, etanolu, furfuralu, furánu a lignínu z obnoviteľných surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11981

Dátum: 30.07.2007

Autori: Bouška František, Kratochvíl Zdeněk, Machek František, Rychtár Libor

MPK: C12P 17/04, C07G 1/00, C12P 19/02...

Značky: zariadenie, etanolu, ligninu, obnoviteľných, surovin, výrobu, glukózy, spôsob, furanu, furfuralu

Text:

...kontínuálnych technológií, ktoré možno rozdeliťNepriame metódy sú dvojstupňovć metódy, v prvom stupni sa pripravil roztok sacharóz (s pomocou predhydrolýzy, hydrolýzy, dcligniñkácie alebo extrakcie) a tento roztok sa spracoval v nasledujúcom stupni s pomocou dehydratačnej reakcie. Existujú metódy, ktorýmimožno separovať fural v prvom kroku z uvoľňovaných plynov, avšak väčšina furalu sa tvorív druhom stupni dehydratácie predhydrolýzy.Počas...

Bioplynová stanica a spôsob získavania bioplynu z drevených obnoviteľných surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20118

Dátum: 27.07.2007

Autor: Feldmann Michael

MPK: C12M 1/107

Značky: získavania, bioplynová, stanica, obnoviteľných, bioplynu, surovin, dřevěných, spôsob

Text:

...materiálu. Toto pozostáva v podstate zo štandardného mlyna príp. obilného mlyna(popr. tiež z jednoduchého mlyna na rozdruženie peliet zelenej hmoty), miešacej nádrže s miešadlom, ferrnentačného reaktora s miešadlom, čerpadiel a riadiacej jednotky. Ako vstupná látka môže slúžiť akákoľvek zelená hmota, ako aj jatočný odpad a hnojovica. Bez toho aby sa tu zaoberali rozdielnymi špeciñckými vlastnosťami vstupných látok, v tejto prihláške...

Spôsob konverzie organických sekundárnych surovín na olejovú hmlu ako bázu predovšetkým pre palivá a zariadenie na uskutočnenie spôsobu, ako aj palivá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14740

Dátum: 12.11.2006

Autor: Winkelkötter Peter

MPK: C10B 47/30, C10G 1/08, C10G 1/02...

Značky: konverzie, paliva, uskutočnenie, zariadenie, predovšetkým, sekundárnych, olejovú, bázu, surovin, spôsob, organických, spôsobu

Text:

...vodiace lišty 9, napriklad zdvíhacie alebo transportné lišty, ktoré sú upevnené alebo uchytené. Tieto zdvíhacie alebo transportné lišty sú v smere rotácie bubna mierne zakrivené a konvexné. Tieto výhodnejšie môžu v svojom priebehu obsahovať aj prerušenia 8. Tieto transportujú organické sekundárne suroviny spoločne s katalyzátorom, ktorý je privádzaný spoločne s technologickým olejom z nožovej práčky do vstupného otvoru 2.0013 Prášok...

Zariadenie na jemné rezanie a drvenie surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4468

Dátum: 04.05.2006

Autor: Guba Milan

MPK: B26D 3/00, A23N 1/00, B02C 18/06...

Značky: rezanie, jemné, surovin, drvenie, zariadenie

Text:

...ostrím 231. Každý druhostupňový samonosný statorový nôž 23, podľa obr. 6, je tvorený na jednej strane druhostupňovým statorovým nožovým ostrím 231. Každý druhostupňový samonosný statorový nôž 23 je na druhej strane tvorený druhostupňovou statorovou upínacou časťou 232. Medzi prvostupňovými statorovými nožovými ostriami 221, podľa obr. č. 8, je vytvorená prvostupňová rezná štrbina 223, ktorej veľkost je závislá od polohovania a aretácie...

Proces hydrolýzy surovín z rybárskeho a jatočného priemyslu a nádrž na použitie pri ňom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18102

Dátum: 03.03.2006

Autor: Wahl Tony

MPK: A23J 1/10, A23J 1/04, A23J 3/04...

Značky: nádrž, použitie, surovin, priemyslu, jatočného, rybářského, hydrolýzy, proces

Text:

...Dôkladné miešanie spolu s veľkým ohrievacím povrchom umožňuje udržiavať veľmi stabilnú teplotu a optimalizovať proces hydrolýzy. Uzavretý dávkovací systém, na rozdiel od systémov kontinuálneho procesu používaných v súčasnosti, nielenže dosahuje presnú reguláciu teploty, ale aj rovnako presnú reguláciučasových intervalov, počas ktorých má hydrolyzát zostať pri rôznych teplotách.0011 Výsledkom procesu hydrolýzy sú tri časti, z ktorých...

Spôsoby na hydrospracovanie ťažkých ropných surovín s použitím koloidného katalyzátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19856

Dátum: 28.04.2005

Autori: Lee Lap-keung, Lott Roger

MPK: C10G 47/26, C10G 47/02, C10G 47/06...

Značky: hydrospracovanie, ropných, spôsoby, katalyzátora, koloidného, surovin, použitím, ťažkých

Text:

...veží zahŕňa termálne krakovanie , ako je oneskorené koksovanie a Flexikoksovanie, a extrakciu rozpúšťadlami. Extrakcia rozpúšťadlami je pomerne drahá, a neschopná znížiť bod varu ťažkých ropných surovín. Existujúce komerčné katalytické hydrokrakovacie postupy zahŕňajú rýchlu deaktiváciu katalyzátoru a vysoké náklady na katalyzátor, čo ich robí V súčasnej dobe nevhodné pre hydrospracovanie spodkov z vákuových veží, ak nie sú V podstate...

Spôsob spätného získavania surovín z odpadov a zvyškových látok a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284421

Dátum: 04.03.2005

Autori: Kaszas-savos Melania, Kaszas Tiberiu

MPK: C22B 7/00

Značky: vykonávanie, odpadov, zvyškových, spôsob, tohto, zariadenie, látok, spätného, získavania, spôsobu, surovin

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob spätného získavania surovín z odpadov a zvyškových látok, predovšetkým na spätné získavanie ťažkých kovov, pričom z rozdrobených alebo rozomletých zložiek sa najskôr pripravuje kvapalná alebo pastovitá vstupná zmes a/alebo pevná vstupná zmes a spätné získavanie surovín zo vstupnej zmesi sa vykonáva chemicko- tepelným spracovaním. Spaliny z pece sa vedú viacstupňovým filtračným zariadením, ktorého prvý filter je vyhotovený ako...

Zariadenie a spôsob na získavanie frakcionovaných uhľovodíkov zo zberných plastových surovín a/alebo olejových zvyškov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9157

Dátum: 24.01.2005

Autori: Nill Wolf-eberhard, Schmillen Anton, Weser Gerold

MPK: C10G 1/00, C10G 1/10

Značky: olejových, frakcionovaných, plášťových, získavanie, zvyškov, surovin, uhľovodíkov, zberných, spôsob, zariadenie

Text:

...nádobu, pred ktorou je predradená vstupná nádrž, z ktorej sa pomocou závitovkového dopravníka plastový odpad spoločne s katalyzátorom dopravuje doreakčnej nádoby na roztavenie. Oddestilovaný plynný produkt sadopraví do druhej zohrievanej reakčnej nádoby, V ktorej je katalyzátorové lôžko 2 častíc katalyzátora s priemerom medzi 1 mm až 15 mm, menovite žíhaných zeolitových častíc s priemerom približne 10 mm, ktorými sa plyn katalyticky štiepi....

Spôsob zhodnotenia ťažkých surovín odasfaltovaním a hydrokrakovaním na ebulovanom lôžku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3266

Dátum: 13.04.2004

Autori: Verstraete Jan, Gueret Christophe, Kressmann Stéphane

MPK: C10G 69/00

Značky: ťažkých, surovin, odasfaltovaním, hydrokrakováním, zhodnotenia, ebulovanom, spôsob, lôžku

Text:

...spracovanie alebo vyžadujúce iba mierne dodatočné spracovanie.0010 Tento vynález sa teda zameriava na spôsob spracovania suroviny uhľovodíkov, z ktorých minimálne 95 hmotn. sú tvorené zlúčeninami, ktoré majú teplotu varu aspoň 340 C, ktorý je charakteristický tým, že obsahujea) sa spája surovina srozpúšťadlom tak, aby sa získal odasfaltovaný nástrek, ktorý má obsah asfalténov (nerozpustných v n-heptáne podla normy NF-T-60-115) nižší ako...

Spôsob pridávania surovín pri výrobe polyesterov alebo kopolyesterov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2604

Dátum: 13.01.2004

Autori: Rau Maik, Deiss Stefan, Janko Lutz, Kirsten Klaus

MPK: C08G 63/00, B01J 19/00

Značky: kopolyesterov, výrobe, surovin, spôsob, pridávania, polyesterov

Text:

...forme, sa uskutočňuje bežnými prístrojmi pre tekutiny na meranie hmotnostného prietoku. Presné určeniemnožstva tuhých východiskových látok, predovšetkým dikarboxylovej kyseliny, sa3 naproti tomu v doteraz známych spôsoboch uskutočňuje vážením práškovej suroviny pred pridaním do procesu. Množstvo východískovej látky, potrebné na určité množstvo konečného produktu polyesteru, sa označuje ako jeho spotreba suroviny. Tento údaj sa vyjadrí vo...

Spôsob konverzie ťažkých surovín, akými sú napríklad viskózna ropa a destilačné zvyšky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1127

Dátum: 12.12.2003

Autori: Delbianco Alberto, Panariti Nicoletta, Rosi Sergio, Montanari Romolo, Marchionna Mario

MPK: C10G 67/00

Značky: spôsob, konverzie, viskózna, ťažkých, surovin, například, zvyšky, destilačné, akými

Text:

...suroviny je vysoké.Katalyzátor je možné zavádzať vo forme prášku s dostatočne redukovanými rozmermi alebo vo forme prekurzora rozpustného v oleji. V druhom uvedenom prípade sa aktívna forma katalyzátora (spravidla kovový sulfid) tvorí in situ tepelným rozkladom použitej zlúčeniny počasreakcie samotnej alebo po vhodnom predbežnom ošetrení.Kovovými zložkami dispergovaných katalyzátorov sú spravidla jeden alebo viac prechodných kovov...

Spôsob a zariadenie na spracovanie zmrazeného bloku surovín a výrobok týmto spôsobom vyrobený

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1640

Dátum: 22.05.2003

Autori: Asgeirsson Karl Johann, Jonsson Sveinbjoern

MPK: B02C 18/06, A23L 1/326, A22C 25/00...

Značky: surovin, spracovanie, zariadenie, spôsob, spôsobom, zmrazeného, týmto, bloků, vyrobený, výrobok

Text:

...centrálnej osi podávacieho zariadenia alebo paralelne k centrálnej osi podávacieho príslušenstva, kde rezací nástroj rotuje nad rezacím otvorom podávacieho príslušenstva a kde rezacia čepeľ je taká dlhá,aby rezací okraj zakrýval rezací otvor.Ďalšie známe riešenie je uvedené v zverejnenom nemeckom patentovomspise DE 382 7767 A 1, kde je opisané zariadenie, ktoré je tvorené rezacím3 bubnom na rezanie zmrazeného materiálu, ktoré sa skladá...

Spôsob získavania chemických surovín a/alebo kvapalných zložiek palív z použitých alebo odpadových plastov a použitie vyrobeného depolymerizátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283104

Dátum: 27.12.2002

Autori: Niemann Klaus, Holighaus Rolf, Strecker Claus

MPK: C10G 1/00, C10G 1/10

Značky: získavania, kvapalných, palív, plastov, vyrobeného, použitých, zložiek, odpadových, použitie, chemických, spôsob, depolymerizátu, surovin

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob získavania chemických surovín a kvapalných zložiek palív z použitých alebo odpadových plastov, pri ktorom sa použité alebo odpadové plasty depolymerizujú pri zvýšenej teplote, prípadne za prídavku pomocnej kvapalnej fázy, rozpúšťadla alebo zmesi rozpúšťadiel, a vzniknuté plynné a kondenzovateľné depolymerizačné produkty - kondenzát, ako aj vzniknutá ťažká fáza obsahujúca čerpateľné viskózne depolymerizačné produkty - depolymerizát sa...

Spôsob výroby cukrového sirupu zo surovín obsahujúcich cukor

Načítavanie...

Číslo patentu: 282374

Dátum: 10.12.2001

Autori: Shimanskaya Tatyana Mihaylovna, Shimansky Andrey Arkadjevich, Kiseleva Valentina Ivanovna

MPK: C13D 3/16, C13D 3/00, C13F 3/00...

Značky: sirupu, výroby, spôsob, cukor, cukrového, surovin, obsahujúcich

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby rafinovaného cukrového sirupu z poľnohospodárskych odpadov obsahujúcich cukor, ktorý obsahuje nasledujúce operácie: spracovanie okyslením za tepla brečky obsahujúcej cukor, uskutočnenie elektrolytického a ultrafiltračného spracovania tejto brečky úpravy brečky v ionotmeničových stĺpcoch so sorbentom jej kondenzovanie použitím reverznej osmózy a odparenie brečky na koncentráciu zabezpečujúcu predĺženú životnosť. Brečka...

Spôsob výroby horčíka z magnezitových surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 281685

Dátum: 01.05.2001

Autori: Šeševička Ondrej, Siták Rudolf, Tomášek Karel, Špeťuch Vojtech, Urban Ľubomír, Rabatín Ľudovít

MPK: C22B 26/22

Značky: horčíka, výroby, spôsob, surovin, magnezitových

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby horčíka z magnezitových surovín silikotermickou redukciou, v ktorom sa na redukciu použije mechanická zmes kalcinovanej alebo pálenej magnezitovej suroviny, odpadu alebo produktu s páleným vápnom, pričom pomer oxidu vápenatého a horečnatého je v tejto zmesi blízky zloženiu dolomitu.

Spôsob oxidačného lúhovania medi zo sulfidických surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 280233

Dátum: 08.10.1999

Autori: Baláž Peter, Škrobián Milan, Havlík Tomáš

MPK: C22B 15/00, C22B 3/04

Značky: sulfidických, spôsob, luhovania, oxidačného, surovin

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob oxidačného lúhovania medi zo sulfidických surovín použitím oxidantov. Sulfidické suroviny sa spolu s oxidovadlom kontinuálne premieľajú pri teplote 20 až 95 °C. Uvedené riešenie možno využiť pri hydrometalurgickej výrobe kovov, pri ktorých vzniká v procese lúhovania na lúhovanom povrchu vrstva tuhého reakčného produktu ako splodina reakcie.

Zmes surovín na prípravu pečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2242

Dátum: 12.07.1999

Autor: Obrcian Pavel

MPK: A21D 13/08

Značky: surovin, pečiva, přípravu

Text:

...výhodnom uskutočnení pozostáva zmes zo1200 hmot.dielov práškového cukru,80 hmot. dielov tekutých alebo pasterovaných vajičok,400 hmot. dielov vaječných žĺtkov, aPri spracovaní zmesi sa používa. proces šľahania. Spracované cesto sa pečie vo vymastených formičkách pri teplote 180 až 220 °C a po zapečení, keď hmota vystúpi k okraju formy, sa dosuší pri miernej teplote. Vychladnuté korpusy sa vyberú 2 formičiek, balia a distribuujú do obchodnej...

Spôsob oxidačného lúhovania neželezných kovov zo sulfidických surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279212

Dátum: 05.08.1998

Autori: Škrobián Milan, Havlík Tomáš, Baláž Peter

MPK: C22B 3/06

Značky: surovin, spôsob, luhovania, sulfidických, neželezných, oxidačného, kovov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob tlakového oxidačného lúhovania neželezných kovov zo sulfidických surovín použitím oxidantov. Podstata riešenia spočíva v tom, že sulfidické suroviny sa spolu s oxidovadlom kontinuálne premieľajú pri teplote 120 až 250 °C. Uvedené riešenie možno využiť pri hydrometalurgickej výrobe kovov, kde v procese lúhovania vzniká na lúhovanom povrchu vrstva tuhého reakčného produktu ako výsledok reakcie.

Spôsob úpravy hrubozrnného bezdymového prachu alebo tuhých pohonných hmôt na povrchovú ťažbu surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 280449

Dátum: 03.06.1998

Autori: Řehák Jan, Klusáček Jan, Bužek Pavel, Novotný Vladimír

MPK: C06B 45/00, C06B 21/00, C06B 25/10...

Značky: ťažbu, spôsob, hmot, surovin, úpravy, povrchovú, hrubozrnného, bezdymového, tuhých, prachu, pohonných

Zhrnutie / Anotácia:

Nitrocelulózový, dinitroglykolový a nitroglycerínový delaborovaný hrubozrnný bezdymový prach a tuhé pohonné hmoty sa fyzikálne upravujú drvením, rezaním, strúhaním alebo strihaním pri teplote neprevyšujúcej 65 °C, pri normálnom tlaku, pričom výsledný produkt je zastúpený frakciou prachových zŕn, ktoré neprekračujú dĺžku 3 cm, v množstve 50 % obj. až 95 % objemových.

Pec na kalcináciu tuhých, práškovitých surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278940

Dátum: 08.04.1998

Autori: Niel Philippe, Decuyper Francis, Jorget Serge

MPK: F27B 15/00, B65G 53/42

Značky: práškovitých, surovin, tuhých, kalcináciu

Zhrnutie / Anotácia:

Pec na kalcináciu tuhých, práškovitých surovín je vybavená zariadením na rozdeľovanie surovín do pece, ktoré sa skladá z prstencovej komory (32) s vertikálnou alebo takmer vertikálnou osou, ktorá je na svojom hornom konci uzatvorená. Prierez prstencovej komory (32) kolmo na os má v hornej časti konštantnú plochu, ktorá sa progresívne zmenšuje k dolnému koncu, kde je vybavená medzikruhovým výstupným otvorom (28), pričom prívodné potrubie (40)...

Spôsob regenerácie surovín z predtriedených zobraných použitých výrobkov, predovšetkým použitých elektrochemických batérií a akumulátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280608

Dátum: 11.07.1995

Autor: Lindermann Walter

MPK: H01M 10/54, B09B 5/00

Značky: použitých, batérií, zobraných, výrobkov, predovšetkým, predtriedených, regenerácie, spôsob, surovin, elektrochemických, akumulátorov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regenerácie surovín z predtriedených zobraných, upotrebených výrobkov, predovšetkým použitých elektrochemických batérií a akumulátorov, pri ktorom sa výrobok (10) najskôr mechanicky spracuje a rozdelí aspoň na hrubú a jemnú frakciu (15, 16), ktoré sa spracovávajú oddelene jedna od druhej. Regenerované látky sa v mokrom chemickom spracovaní z jemnej frakcie (16) postupne vylúhujú prvým a druhým rozpúšťadlom, a potom sa postupne jednotlivo...

Krájač surovín, polotovarov a výrobkov polotuhej a mäkkej konzistencie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 94

Dátum: 07.07.1993

Autori: Kočí Ivan, Hladík Karel

MPK: B26D 1/00

Značky: polotovarov, konzistencie, surovin, polotuhej, výrobkov, mäkkej, krájač

Text:

...opatreny na nábežných hranáeh ostrím.Krájeö podle užitného vzoru má nože s výhodou vetknuty kolmo do základni desky, čímž jsou vytvoreny pravoúhle profily,napr. ćtvercoveho průrezu.V jiném provedení užitného vzoru jsou zahnute casti nožů ve tvaru pravoúhlého trojúhelníka.V dalsim provedení podle užitneho vzoru je trn uložen V unaeeči otočné a je nucene pohánen například elektromotorem uloženým na horní plose unaseće.Kraječ podle tohoto...

Způsob úpravy surovin pro směsi stavebních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269759

Dátum: 14.05.1990

Autori: Volec Jan, Völker Sieghard, Zschoge Thomas, Unverricht Manfred, Kühne Gerd, Kneschke Götz, Götze Mathias

MPK: C04B 28/20

Značky: materiálů, způsob, směsi, úpravy, stavebních, surovin

Text:

...Bcnyunsannn H ymecwoäenuą raaoóerouunñ cuecu. Taxme H npyrne xonnnuauwu cnecn npu nopuanbuoü nusupoaxe ne uonmuu npewepneaarh yxynmeuuñ B orunmeuuu ux oyuxuuñ H ASŘCTBHH.Cornacua naoaperennn ara uauaqa pemaercn nocpencraon Toro. 110 HECDK. na KDTDPOFD YÁIEIJIEHG B 0113 110 SIMEN 5 BISMIIDCTH B KäHEĽTBE HOCHTSJIH KPGMGHHH BHeCTe C CUOTBETCTBVÍHIIHM peuewrype. HPEIIYCMÚTPÉHHMM B KaqecTae CBHJVĽJIÄIGFD samec-ma. KOJIHŇBCTBOM HEMČHTB B BHJIE...

Způsob zavážení vsázkových surovin do vysoké pece, zejména se zvonovou sazebnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269730

Dátum: 14.05.1990

Autori: Punčochář Zdeněk, Ozner Milan

MPK: C21B 7/20

Značky: zvonovou, způsob, surovin, vsázkových, zejména, vysoké, zavážení, sazebnou, pece

Text:

...odpor prccházejícím plynům, a tím dochází ke zpomalení rychlosti poklesu vsázky nebo v krajním případě i k jeho zasta~ vení, což zapřičiňuje tzv. víeení vsázky.Další známý způsob zavážení vsázkových surovín do vysoká pece, zejména s bezzvonovou sazebnomje, že se nejměnä dve. komponenty vsázky současně vypustí z příslušných materiálovýłsh homer na sběrná dopravní zařízení při vzájemněm jejích promísení.Nevýhodou tohoto způsobu zavážení...