Patenty so značkou «surového»

Proces hydrospracovania surového oleja s využitím fluidnej vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17038

Dátum: 13.10.2011

Autori: Liu Jie, Cai Li, Wang Gang, Yang Guang, Sun Suhua, Zhu Huihong, Yuan Shenghua, Fang Xiangchen

MPK: B01J 23/883, B01J 35/02, B01J 23/882...

Značky: využitím, fluidnej, vrstvy, proces, surového, hydrospracovania, oleja

Text:

...rozkladuasfalténu V hydrogenačnom procese je závislá od veľkosti pórov použitého katalyzátora. Ak je veľkosť pórov katalyzátora väčšia než 10 nm tento katalyzátor je vhodný na difúziu asfalténu do pórov katalyzátora. Katalyzátor by mal mať veľký pórový objem na zvýšenie difúzie a uskladnenia väčšiny nečistôt. Potom, na spracovanie makromolekulových zlúčenín, má pórovitá štruktúra katalyzátora kritickú dôležitosť katalyzátor by mal mať určité...

Spôsob a zariadenie na výrobu surového železa alebo tekutých oceľových polotovarov zo vsádzok obsahujúcich železnú rudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286892

Dátum: 12.06.2009

Autori: Wurm Johann, Mizelli Herbert, Kepplinger Leopold-werner

MPK: C21B 5/00, C21B 13/14

Značky: tekutých, polotovarov, výrobu, železa, vsádzok, zariadenie, železnú, oceľových, obsahujúcich, spôsob, surového

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby surového železa alebo tekutých oceľových polotovarov vo vysokej peci, pričom aspoň z čiastkového prúdu vysokopecného plynu vystupujúceho z redukčnej šachtovej pece (1) sa odstráni CO2, prípadne sa neúplným spaľovaním s kyslíkom ohreje a ako redukčný plyn sa zavedie do vysokej pece (26). Zariadenie spočíva v tom, že aspoň jedno vedenie (25) na zavedenie teplého vysokopecného plynu je vytvorené v spodnej oblasti šachty...

Zariadenie a spôsob spracovania surového olova

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12088

Dátum: 13.11.2007

Autor: Potesser Michael

MPK: C22B 13/06

Značky: zariadenie, spôsob, olova, spracovania, surového

Text:

...ktoré prechádzajú celýmoloveným kúpeľom odspodu hore s čo možno najnižšou rýchlosťou. Veľké povrchy bublinplynu ako aj dlhé časy pobytu bublín plynu v kúpeli spôsobujú veľmi účinnú oxidáciu cudzíchAko vstupné zariadenie sa použije dúchacia tvámica, pomocou ktorej sa darí privádzať plynný oxidačný prostriedok vo forme čo možno najmenších bublín plynu a distribuovaných v olovenom kúpeli čo možno najviac široko, a ktorá je odolná voči...

Podložka na prepravu a pečenie surového cesta

Načítavanie...

Číslo patentu: 285718

Dátum: 06.06.2007

Autori: Spiegel Udo, Knoll Eckhard, Dehn Stefan

MPK: A21D 10/00, A21B 3/00, A21D 8/00...

Značky: podložka, prepravu, surového, cesta, pečenie

Zhrnutie / Anotácia:

Podložka na prepravu a pečenie surového cesta pozostáva najmenej z troch vrstiev. Najvyššia vrstva je deliacou vrstvou a tretia vrstva predstavuje stabilizujúcu spodnú vrstvu (4). Stredná vrstva má lepiace vlastnosti, ktoré pri stanovenej teplote zanikajú, a najvyššia vrstva má vzorovanie (7), ktoré je v tvare zásekov a je bez otvorov.

Spôsob výroby surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 285716

Dátum: 01.06.2007

Autor: Vuletic Bogdan

MPK: C21B 13/14

Značky: železa, výroby, spôsob, surového

Zhrnutie / Anotácia:

V redukčnej šachte (1) sa redukuje surové železo na hubovité železo, ktoré sa následne zavádza do hlavy taviaceho splynovača (3). V ňom sa hubovité železo pomocou splynovacieho zavádzaného média, zavádzaného do hlavy taviaceho splynovača, a plynu, obsahujúceho kyslík, natavuje a taví sa na tekuté surové železo, pričom sa súčasne vyrába redukčný plyn. Ten sa odvádza z hlavy taviaceho splynovača a privádza sa do redukčnej šachty s cieľom...

Spôsob spracovania, najmä redukcia časticového, oxid obsahujúceho materiálu procesom vo fluidnej vrstve, spôsob výroby kvapalného surového železa alebo kvapalného oceľového polotovaru, použitie nádoby a zariadenia na vykonávanie spôsobov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284964

Dátum: 27.02.2006

Autori: Lee Ii-ock, Hauzenberger Franz, Kepplinger Leopold-werner, Wallner Felix, Schenk Johannes-leopold

MPK: C21B 13/14, C22B 5/00, C21B 13/00...

Značky: železa, spôsobov, obsahujúceho, vykonávanie, procesom, fluidnej, materiálů, spôsob, nádoby, polotovarů, surového, ocelového, částicového, najmä, kvapalného, spracovania, vrstvě, redukcia, použitie, zariadenia, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe spracovania časticového materiálu procesom vo fluidnej vrstve sa časticový materiál udržuje vo vznášaní a spracováva sa v reaktore (1, 1', 1'') s fluidným lôžkom prostredníctvom procesného plynu prúdiaceho zdola nahor. Na minimalizáciu spotreby procesného plynu a na obmedzenie strhávania práškových častíc procesným plynom sa na spracovanie privádza časticový materiál so širokou distribúciou veľkosti a s pomerne vysokým podielom...

Palivová zmes pre privádzanie do výfučien pri výrobe surového železa vo vysokej peci a spôsob a zariadenie pre výrobu a privádzanie tejto palivovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11473

Dátum: 28.04.2004

Autori: Lin Rongshan, Hartig Walter, Zewe Horst, Wulfert Holger

MPK: C21B 5/00

Značky: tejto, privádzanie, výrobe, výrobu, zariadenie, spôsob, vysokej, zmesí, palivovej, výfučien, surového, palivová, železa

Text:

...a súZo spisu DE 41 04 072 A 1 je známy spôsob recyklácie okují zvalcovania obsahujúcich olej, pri ktorom sa okuje z valcovaniamelú s kamenným uhlím upraveným pre vfukovanie vo vysokýchpeciach, sušia sa a potom sa ako prašné palivo vfukujú do vysokej pece. Opísané palivové zmesi môžu obsahovať kamenné uhlie a okuje obsahujúce olej, alebo oddelene sušené okuje a ropu, alebo okuje,ktoré boli rozdrvené a vysušené s malým množstvom...

Nádoba na metalurgické spracovanie surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 531

Dátum: 26.09.2003

Autori: Schubert Bernd, Laubach Winfried

MPK: C21C 5/46

Značky: železa, nádoba, metalurgické, surového, spracovanie

Text:

...kruh 3 a to pomocou upinacích prvkov 6 rozložených po obvode na stene nádoby lb a pomocou podpier 4 medzi nimi alebo k nim pridruženým. Tieto podpery 4 pozostávajú z prídavných upevňovacích prvkov. Nosný kruh 3, ktorý tvori horný pás 3 a a dolný pás 3 b podopiera upínacie prvky G nádoby 1. Upinacie prvky 6 sú na vrchnej strane otvorené a nachádzajú sa bočne medzi vodiacimi stenami Sa, ktoré tvoria vedenie nádoby 5.0022 Medzi dvomi vždy...

Spôsob výroby zlievarenského surového železa a pec na jednosmerný prúd na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283573

Dátum: 18.08.2003

Autori: Reichelt Wolfgang, Hofmann Werner

MPK: C21C 1/08, C21B 13/02

Značky: spôsob, zlievarenského, surového, železa, jednosmerný, uskutočnenie, výroby, prúd

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby zlievarenského surového železa s použitím vsádzkových materiálov obsahujúcich železo, uhlík a kremík má tieto kroky: do šachtovej pece sa vsádzajú oxidy kremíka a železouhlíkaté kovy, pritom sa vsádzka udržiava v silne redukčnej atmosfére. Aspoň v blízkosti dna (12) pece sa vedie stĺpec materiálu prstencovito a vystavuje sa sálavému teplu zo zdroja tepla, ktorý sa nachádza vo voľnom priestore v oblasti vyústenia prstencovitého...

Zariadenie a spôsob výroby surového železa a/alebo železnej huby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283248

Dátum: 19.03.2003

Autori: Wiesinger Horst, Siuka Dieter, Kepplinger Leopold-werner, Milionis Konstantin

MPK: C21B 13/14

Značky: spôsob, výroby, zariadenie, surového, železa, železnej

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zariadenie na výrobu surového železa a/alebo železnej huby s aspoň jedným reaktorom (1, 2) s fluidným lôžkom na príjem jemnej rudy, prívodom (7) redukčného plynu do tohto reaktora (1, 2) s fluidným lôžkom, odvodom (8) odpadového plynu z reaktora (1) s fluidným lôžkom a vynášacím zariadením (17), výhodne briketovacím zariadením (6), na produkt redukcie vznikajúci v reaktore (1, 2) s fluidným lôžkom, pričom odvod (8) odpadového plynu...

Spôsob výroby surového železa, zliatin farebných kovov, FeCr a syntetických trosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 283194

Dátum: 17.02.2003

Autori: Waschnig Albert, Edlinger Alfred

MPK: C21B 3/04, C04B 7/147, C22B 7/04...

Značky: železa, surového, farebných, trosiek, spôsob, kovov, výroby, syntetických, zliatin

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby sa vsádzkové materiály spaľovania odpadu, ako napr. ľahké frakcie zo zariadenia na likvidáciu automobilových vrakov, resp. hutnícke prachy, aspoň čiastočne oxidujú a potom sa za vylučovania neželezných kovov alebo zliatin redukujú, potom sa o kovy alebo o zliatiny ochudobnená oxidická trosková fáza, prípadne s ďalším pridaním hutníckych prachov, zmieša s kvapalnou oceliarenskou troskou. Za zníženia viskozity oceliarenskej...

Zariadenie a spôsob výroby surového železa a/alebo železnej huby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283142

Dátum: 07.01.2003

Autori: Kepplinger Leopold-werner, Wiesinger Horst, Milionis Konstantin, Siuka Dieter

MPK: C21B 13/14

Značky: železnej, zariadenie, železa, surového, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje najmenej jeden reaktor (15, 16) s fluidným lôžkom na príjem jemnej rudy prívod (21) redukčného plynu do tohto reaktora (15, 16) s fluidným lôžkom odvod (22) odpadového plynu z reaktora (15) s fluidným lôžkom a vynášacie zariadenie (34) na produkt redukcie vznikajúci v reaktore (15, 16) s fluidným lôžkom, pričom odvod (14) kychtového plynu šachtovej pece (1) a odvod (22) odpadového plynu z reaktora (15) s fluidným lôžkom...

Spôsob výroby tekutého surového železa alebo tekutých polotovarov z ocele a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282985

Dátum: 12.12.2002

Autori: Lee Ii-ock, Kim Yong Ha, Schenk Johannes, Kepplinger Leopold-werner, Park Moon Duk, Wallner Felix

MPK: C21B 13/14

Značky: spôsob, tekutých, železa, ocele, polotovarov, zariadenie, spôsobu, výroby, tekutého, vykonávanie, surového

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby tekutého surového železa (43) alebo tekutých polotovarov z ocele sa zo vsádzkových materiálov tvorených železnou rudou (5) a prísadami a majúcich aspoň čiastočne jemný podiel železná ruda redukuje priamo na železnú hubu fluidačným spôsobom najmenej v dvoch redukčných stupňoch (1, 2). Železná huba sa taví za prívodu nosičov uhlíka a plynu obsahujúceho kyslík v zóne (39) tavného splyňovania a vyrába sa redukčný plyn obsahujúci...

Spôsob výroby tekutého surového železa alebo oceľového polotovaru a železnej huby a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282937

Dátum: 05.12.2002

Autori: Milionis Konstantin, Kepplinger Leopold-werner, Rosenfellner Gerald, Diehl Jörg, Wiesinger Horst, Siuka Dieter

MPK: C21B 13/14

Značky: vykonávanie, železa, spôsobu, tekutého, zariadenie, železnej, výroby, ocelového, polotovarů, spôsob, surového

Zhrnutie / Anotácia:

V spôsobe sa od časti redukčného plynu, vyvíjaného v taviacej splyňovacej oblasti (8), vedeného výlučne do ďalšej redukčnej oblasti (21), časť odvetvuje a vedie sa do ďalšej redukčnej oblasti (21) obtokom okolo stupňa odstraňovania oxidu uhličitého, pričom sa výstupný plyn po zbavení oxidu uhličitého ohrieva. V zariadení prívod (19) redukčného plynu prídavného redukčného reaktora (20, 36, 37) vedie cez ohrievacie zariadenia (20, 25) pre...

Spôsob výroby kvapalného surového železa alebo kvapalných predproduktov ocele a za tepla briketovaného železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 281856

Dátum: 19.06.2001

Autori: Kepplinger Werner, Siuka Dieter, Böhm Christian, Matzawrakos Panajiotis, Schenk Johannes

MPK: C21B 13/14, C21B 13/00

Značky: výroby, surového, železa, tepla, predproduktov, ocele, briketovaného, spôsob, kvapalného, kvapalných

Zhrnutie / Anotácia:

Z predhrievacieho pásma (2) vystupujúci výstupný plyn sa prípadne po primiešaní časti redukčného plynu vystupujúceho z redukčného pásma (18) po čistení oxidom uhličitým odvádza na výrobu za horúca briketovaného železa, pričom sa prídavne jemná ruda v predhrievacom pásme (2) podrobuje predhriatiu, potom v najmenej jednom redukčnom pásme (18) sa podrobuje ďalekosiahlej dokončovacej redukcii a ďalej sa privádza do stláčacieho a briketovacieho...

Spôsob metalurgického spracovania tavieb surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 281718

Dátum: 11.05.2001

Autori: Van Den Boom Heinz, Abele Karl-heinz, Ender Alfred, Meichsner Walter, Hees Eckart

MPK: C21C 1/02

Značky: spracovania, železa, surového, spôsob, metalurgického, tavieb

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané spracovanie tavieb surového železa kvôli odsíreniu v nádobe, ktoré sa vykonáva v troch fázach. V počiatočnej fáze sa dúchajú zásadité pevné troskotvorné látky kvôli deoxidácii počiatočnej trosky a súčasne na premiešanie tavby. V strednej fáze sa dúcha odsírovací prostriedok a v konečnej fáze sa dúchajú pevné rafinačné látky kvôli konečnému odsíreniu a kvôli zabráneniu prechodu železa z kúpeľa do trosky.

Spôsob prevodu surového kaprolaktámu z jeho vodných roztokov do organických rozpúšťadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 280269

Dátum: 08.10.1999

Autori: Kulla Štefan, Potočár Jozef

MPK: C07D 233/10, B01D 11/04

Značky: rozpúšťadiel, vodných, převodů, spôsob, organických, roztokov, kaprolaktamu, surového

Zhrnutie / Anotácia:

Zmiešava sa organické rozpúšťadlo obsahujúce menej ako 10 % hmotnostných kaprolaktámu buď s vodným roztokom surového kaprolaktámu vyrobeného neutralizáciou kyseliny laktámsírovej alebo so zmesou vodného roztoku surového kaprolaktámu a vodného roztoku síranu amónneho vyrobených neutralizáciou kyseliny laktámsírovej, alebo sa uvádza organické rozpúšťadlo priamo do stupňa neutralizácie kyseliny laktámsírovej. Zmiešaním vytvorená dvojzložková...

Způsob využití kondenzačního tepla par při oddestilování předků při čištění surového anilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260584

Dátum: 15.12.1998

Autor: Rozinek Radovan

MPK: B01D 3/32

Značky: způsob, využití, oddestilování, předku, anilinu, kondenzačního, čištění, surového, tepla

Text:

...látek a rozpouštěné vody takto aískunýäni 1 in vrací do nástŕíku prvního dsstilečního stupně, přičemž anilin z prvního destilačního stupně, zbavených níževroucích látek a vody, se nastřikuje do třetího destilačního stupně, kde se oddestíluje převážně část čistého snilinu a patový produkt se nastřikuje do štvrtého destilačního stupně, kde se oddestiluje zbylá část anilinu, se provádí tak, že kondenzační teplo par,vystupujících z prvního...

Spôsob výroby tekutého surového železa taviacou redukciou železných rúd a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278799

Dátum: 04.03.1998

Autor: Kepplinger Werner

MPK: C21B 13/02, C21B 13/00

Značky: surového, zariadenie, redukciou, vykonávanie, taviacou, železa, spôsob, výroby, tekutého, železných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby tekutého surového železa taviacou redukciou železných rúd s rôznou zrnitosťou, ktoré obsahujú podiel A so zrnami s priemerom menším ako 0,2 mm, pričom je ruda redukčným plynom predredukovaná, predredukovaný materiál je dokonale zredukovaný a v taviacom splyňovači roztavený na tekuté surové železo, pri ktorom sa predredukovaná frakcia A rudy vrstvami vetra redukčným plynom oddeľuje od frakcie B pozostávajúcej z častíc s väčšou...

Spôsob výroby surového železa a cementových tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 281585

Dátum: 10.05.1995

Autor: Edlinger Alfred

MPK: C21B 3/04, C21B 5/04

Značky: tehál, železa, cementových, surového, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby surového železa a cementových tehál a obkladov v splyňovacej taviacej peci (4), pri ktorom je vsádzka aspoň čiastočne predhriata a prípadne odkyslená a predredukovaná alebo vsádzaná vo forme šrotu, uhlie je prifukované vo vírivých vrstvách (7) a splynené redukciou vsádzky, surové železo (8) ako aj troska (9) sa získa v tekutom stave, prebieha tak, že vápenná časť vsádzky splyňovacej taviacej pece (4) je spolu s časťou železnej...

Spôsob úpravy a zvýšenia trvanlivosti surového mäsa

Načítavanie...

Číslo patentu: 277763

Dátum: 07.12.1994

Autor: Harald Magistand Berge

MPK: A23B 4/20

Značky: surového, spôsob, mäsa, úpravy, trvanlivosti, zvýšenia

Zhrnutie / Anotácia:

Surové mäso jatočných zvierat a rýb sa zasype práškovou sacharózou a vznikajúci výluh sa z mäsa odvádza. Touto úpravou sa zvýši trvanlivosť mäsa. Obsah vody v mäse sa zníži a do výluhu sčasti prejdú niektoré škodliviny, ako organické kyseliny a polychlorované bifenyly. Mäso si zachováva mikrobiologickú nezávadnosť a dobré organoleptické vlastnosti.

Spôsob výroby kvapalného surového železa alebo kvapalných predproduktov ocele a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281329

Dátum: 07.09.1994

Autori: Schenk Johannes, Kepplinger Werner, Siuka Dieter, Matzawrakos Panajiotis, Böhm Christian

MPK: C22B 5/14, C21B 13/14

Značky: výroby, kvapalného, zariadenie, kvapalných, vykonávanie, spôsob, surového, spôsobu, ocele, železa, tohto, predproduktov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby spočíva v tom, že v tavnom splyňovacom pásme (I až IV) vytvorený redukčný plyn sa sčasti privádza do redukčného pásma priamo - a to bez čistenia - na vytvorenie vírivej vrstvy (18) a z ďalšej časti vytvorenej väčšími časticami pevnej látky sa privádza po čistení v horúcej cyklóne (25) redukčného pásma do lôžka vytvoreného v jeho spodnej časti. V zodpovedajúcom zariadení plynové potrubie (17) na redukčný plyn ústi prvým odbočovacím...

Spôsob mletia surového hnedého uhlia

Načítavanie...

Číslo patentu: 279856

Dátum: 02.02.1994

Autori: Karpus Werner, Salewski Gerhard, Kasseck Klaus

MPK: B02C 15/00, C10F 7/02

Značky: surového, spôsob, hnědého, mletia, uhlia

Zhrnutie / Anotácia:

Pri tomto spôsobe sa najskôr vykonáva sušenie surového hnedého uhlia (23) s výstupnou teplotou surového hnedého uhlia (23) po vysušení s hodnotou zhruba 70 až 85 °C. Potom sa vysušené hnedé uhlie (23) melie. Teraz sa privádza vysušené surové hnedé uhlie (23) do valcového mlynu (1) so vzduchovým prúdením, v ktorom sa melie a ochladzovaním častíc hnedého uhlia prostredníctvom privádzaného studeného a/alebo okolitého vzduchu sa privádza do oblasti...

Spôsob výroby surového železa, prípadne hubového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 281276

Dátum: 17.06.1992

Autori: Hauk Rolf, Kepplinger Leopold-werner

MPK: C21B 13/02, C21B 13/00, C21B 13/14...

Značky: výroby, železa, spôsob, hubového, případně, surového

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby surového železa, ktorý zahŕňa redukčnú šachtovú pec (1) a taviaci splyňovač (2). Hubové železo produkované v redukčnej šachtovej peci zo železnej rudy sa privádza do taviaceho splyňovača (2) a tam sa premieňa na roztavené surové železo. Plyn vznikajúci v taviacom splyňovači (2) sa vedie ako redukčný plyn vedením (4) priamo do redukčnej šachtovej pece. Vysokopecný plyn vystupujúci z redukčnej šachtovej pece sa po prechode pračkou...

Spôsob odstraňovania prchavých splodín zo surového polymerizačného produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278502

Dátum: 16.07.1991

Autori: Jarvis Marvin, Testa Larry

MPK: C08L 33/12, C08F 20/18, C08F 20/12...

Značky: polymerizačného, surového, odstraňovania, splodín, produktů, spôsob, prchavých

Zhrnutie / Anotácia:

Odstraňovanie prchavých splodín zo surového polymerizačného produktu, obsahujúceho menej než 50 % hmotnostných polymerizačného produktu, prebieha spolu s organickým rozpúšťadlom a nezreagovaným monomérom zahrievaním surového polymerizačného produktu pri tlaku nižšom, než je atmosférický s následným odparovaním prchavých splodín z polymerizačného produktu a zrážaním taveniny polyméru s menej než 1 % prchavých splodín. Ako vinylový polymér sa...

Vsádzka pre výrobu surového železa v elektrickej oblúkovej peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 270131

Dátum: 13.06.1990

Autori: Uksa Eduard, Blahovec Jozef, Borák Arnošt, Madarasz Štefan

MPK: C21B 11/10, C22C 37/00

Značky: vsádzka, surového, elektrickej, železa, výrobu, oblúkovej

Text:

...odstraňuje vsádzka pre výrobu aurováho železo a obsahom 3,0 až h,1 uhlíka, stopy at 0,6 kramika, 0,1 a 0,6 K mangánu, do 0,1 airy, do o,a roaforu, do 0,0 niklu a do 0,15 chrőmu, zvyšok železo a ktorá aa skladá v H hmotnosti z 57 až 54 železnej rudy s obsahom 65 až 75 3 železa, 1,0 a 2 1,5 ä msngánovaj rudy sVýhodou vaádzky podla vynàlezu Jo, že umožňuje tsvenie špeciálneho eurováho železa napratržitým gpoeobom v elektrickej oblúkovej...

Zařízení pro naklápění nádoby, zejména pojízdných mísičů surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 269475

Dátum: 11.04.1990

Autor: Návrat Otto

MPK: B22D 41/12, B22D 41/06

Značky: naklápění, surového, mísičů, pojízdných, zejména, železa, zařízení, nádoby

Text:

...při nsklápění nádoby je možno s ní vykoná 2 CS 259 475 B 1vat bezpečně jąkýkoliv rotační pohyb kolem její horizontální osy z výchozí do konečné polohy podle potřeby i v tom případě, kdy vlivem nárůstu stranky v prostoru hrdla nádoby a neustále změny těžištä, dochází k destabilizaoi nádoby. Další výhodou je možnost natočení nádoby míeičo do výchozí polohy i tehdy, kdy čepová tření v öepeoh nádoby dosahuje vyšších hodnot a pro msnipuleoi s...

Způsob čistění surového dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269255

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bittner Bedřich, Schamberger Jiří, Hozman Rudolf, Martinovič Viktor, Lederer Jaromír, Fryček Vladimír, Dolejš Václav, Parpel Jan, Weigner Pavel

MPK: B01D 3/14

Značky: dusíku, surového, způsob, čištění

Text:

...množství pro úplnou spotřebu kyslíku na spálení vodíku a vede se při teplotě 50 až 200 °C a zatížení 1 000 až 10 000 11-1 na katalyzátor obsahující 0,2 až 0,6 š hmot. plstmy nebo/s paladia na game-alumině, potom se plyn odvédí ke spotřebě nebo se dočístí na konečný obsah kyslíka o sobě známým způsobem.Při způsobu čištění snrového dusíku podle vynálezu se proud surového dusíku 2 odplynu rektifikeční kolony vede na sání dmychadla, na...

Zařízení na stanovení hmotnosti tekutého surového železa v pojízdném kolejovém mísiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 268469

Dátum: 14.03.1990

Autori: Souček Václav, Syrovátko Pavel

MPK: B22D 41/12, G01G 19/04, B22D 2/00...

Značky: tekutého, surového, pojízdném, mísicí, železa, stanovení, kolejovém, zařízení, hmotnosti

Text:

...přetvoření pásnic vahadel. které je úměrné hmotnosti tekutého surového železa, jsou navzájom propojeny a Jsou napodeny prostřednictvím kabeláže ukončené konektorom na zesilovač s vnější vyhodnooovací Jednotkou.Jednoduchá instalace zařízení na stávající pojízdné mísiče a značná citlivost zařízení při stanovení hmotnosti a možnost operativního odečítání množství surovéhc železa při odpichu v pojízdných mísičích podle vynálezu jsou hlavními...

Sposob rafinácie surového dreveného dechtu pre výrobu údiacich preparátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 265507

Dátum: 13.10.1989

Autori: Smirnov Vladimir, Dúbravický Jozef, Lörinčík Július, Uherová Ružena

MPK: A23B 4/04

Značky: dechtu, rafinácie, výrobu, surového, preparátov, spôsob, dřevěného, udiacich

Text:

...kocentrácii 25 na hodnotu pH 5,7 až 6,3 a homogenizuje pri teplote 18 až 24 OC v atmosfére dusíka počas 30 až 40 minút.Rafinovaný drevný decht podľa vynálezu má zníženú koncentráciu polycyklických aromatickýchuhľovodíkov na úrovni pod 10 ug.kg 1, čo je asi 3-krát menej ako v surovom drevnom dechtea tým sa zabezpečí zdravotná neškodnost údiacich preparátov vyrobených z tohto rafinovaného drevného dechtu. Ďalšou výhodou je, že na...

Způsob čistění surového bis-allyldiethylenglykolkarbonátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265362

Dátum: 13.10.1989

Autor: Toman Jaromír

MPK: C07C 69/96

Značky: surového, způsob, čištění, bis-allyldiethylénglykolkarbonátu

Text:

...v rozsahu 15 až 150 kPa a je i poměrně málo závislá na množství vodní páry, resp, při dosažení stavu, kdy jsou již těkavé látky odstraněny zvyšovaním množství páry stoupá obsah produktu v destilátu jen pomalu. S ohledem na zajištění maximálního styku vodní páry s monomerem, je odstraňovaní těkavýoh podílů prová děno v kontinuálně praoujicí protiproudé koloně, pára postupuje zdala, stripovaný monomer natéká shora, Nyní bylo s překvapením...

Způsob výroby tekutého surového železa nebo ocelových předslitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264273

Dátum: 13.06.1989

Autori: Hauk Rolf, Kepplinger Werner

MPK: C21B 13/00

Značky: výroby, železa, oceľových, předslitin, tekutého, surového, způsob

Text:

...přívod předem rerlukovaných častíc železa, jako je železná houba.Dále je v horní částí 1 .alespoň jeden odtah 5 k odvádění vytvoreného redukčního plynu. Ve střední částí 1 jsou vytvoreny pevné vrstvy I, II z hrubších častíc koksu. Rozttaivená lázeň, shnomažďující se pod pevnýmí vrstvami I, ll sestava z tekutého železa 6 a strusky 7, přičemž každá komponenta může mít svůj odpich. Do pevné vrstvy I není plyn ,přiváděm není tedy prcofuk-ována...

Způsob čištění surového bis-allyldiethylénglykolkarbonátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263803

Dátum: 12.05.1989

Autori: Pscheidt Jiří, Toman Jaromír, Latinák Josef, Žmolil Přemysl

MPK: C07C 69/96

Značky: způsob, surového, čištění, bis-allyldiethylénglykolkarbonátu

Text:

...však rozklad chlormzravenčanu velmi pomalý. S rostoucí bazicitou prostředí však již hydro-lyzuje i žádaný produkt. Při tom samostatný uhličitan sodný v koncentraci do 5 ještě hydrolýzu nezpťisobuje, v koncentrovaných roztocích pak již hydrolýza postupně narůstá. Pevný uhličitan sodný reaguje s chlormravenčanem poměrně pomalu a při ředění reakční směsi dochází rozpouštěcím a hydratačním teplom k místnímu překoncenttrování a přehřátí, s čímž je...