Patenty so značkou «súprav»

Zariadenie a súprav pre výrobu regeneratívnej a obnoviteľnej energie z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7583

Dátum: 28.12.2006

Autor: Hamann Georg

MPK: F03B 17/00

Značky: výrobu, regeneratívnej, energie, súprav, zariadenie, obnoviteľnej

Text:

...ktoré sa aspoň čiastočne rozkladajú vo vode prúdiacej okolo a môžu byť touto vodou uvádzané do otáčania,pričom tieto lopatky sú usporiadané pozdĺž hnacieho hriadeľa a presadeno voči sebe navzájom. Na konci hnacieho hriadeľa saodoberá kinetická energia. Lopatky sú pritom tuhé a tam upevnené vofixnom uhle voči hnaciemu hriadeľu. Dosíahnuteľná účinnost tohto zariadenia pri premene kinetickej energie z okolo prúdiacej vody jeÚkolom...

Univerzálny vozeň na prepravu cestných súprav železnicou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 54

Dátum: 07.07.1993

Autori: Fischer Jiří, Hlaváček Jiří

MPK: B61D 3/18

Značky: železnicou, univerzálny, súprav, prepravu, cestných, vozeň

Text:

...V této poloze se plošina opět zaaretuje.Tento univerzální vůz umožňuje nakládání silničních souprav jak z čelní, tak i z boční rampy a není potřeba zřizovat terminály, jak je tomu při nakládání zdvihacími mechanismy.Univerzální vůz podle tohoto technického řešení umožňuje přepravu všech vozidel splňujicích podmínky předpisů ES č. 89/461 iv ČSFR vyhláška FMD č. 41/84).- 3 Přehled obrázků na výkresoch .. ,Universálnost technického řešení...

Zapojenie sieťovej časti stomatologických súprav

Načítavanie...

Číslo patentu: 277733

Dátum: 15.09.1991

Autori: Burian Jozef, Marcinka Peter, Burianová Ľudmila

MPK: A61C 1/06, H01F 27/42, H01F 21/12...

Značky: sieťovej, stomatologických, súprav, zapojenie, částí

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka elektrického zapojenia sieťovej časti stomatologických súprav, ktoré umožňuje pripojenie stomatologických súprav na sieťové napätie rôznych napäťových úrovní bez nutnosti dodatočnej aplikácie prevodových transformátorov a zmien prevedenia elektrických komponentov pripojených na sieťové napätie. Podstata riešenia spočíva v tom, že sieťové napätie sa privádza na svorku (10), ktorá sa podľa menovitej hodnoty tohto sieťového...

Spojka na pripojovanie kanýl k zavádzaciemu prípravku bioptických súprav

Načítavanie...

Číslo patentu: 261548

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hučala Ľudovít, Surma Vojtech

MPK: A61B 10/00

Značky: zavádzaciemu, kanýl, bioptických, pripojovanie, súprav, přípravků, spojka

Text:

...kanyly a čelom zájpichu V prevlečnej matici spojky, ku ktorej prírubu kanyly tlostatočnou silou pritláča čelná Strana zverného závitového čapu telesa spojky.Výhodou spojky podla vyvnáiezu je »tiež skutočnosť, že vonkajšie valcové plochy matice a telesa spojky sú namiesto tradičného krížového vrúubko-vania opatrené vrúbkovanim, kto-rého drážky sú rovnobežne s osou spojky.Na priloženomvvýkrese je na obr. 1 polovičný rez spojkou podľa vynálezu...

Zapojenie horákových súprav pre spalovanie kvapalných palív

Načítavanie...

Číslo patentu: 253901

Dátum: 17.12.1987

Autor: Pažický Július

MPK: F23C 5/00

Značky: spaľovanie, kvapalných, zapojenie, horákových, súprav, palív

Text:

...zapojenie horákových súprav podla vynálezu sú v tom, že horáková súpra 4va, pozostávajúca z 3 až 6 horákov je ovládaná jedným rozdelovačom. Rozdelovač je trojpolohový a štvorcestný, ovládaný dvoma elektromagnetml. Zákon výstreku má strmší nárast ako i klesanie tlaku, čo sa prejavuje na palivovom paxpršleku pri v-ý~ streku a kvalite spaľovania. Diferenciálny piest je do horného úvratu tlačený palivom,hydraulickým olejom, ale nie...

Zariadenie pre riadenie horákových súprav

Načítavanie...

Číslo patentu: 239562

Dátum: 13.06.1985

Autor: Janeek Viliam

MPK: F27B 9/36

Značky: horákových, zariadenie, riadenie, súprav

Text:

...vratným hydraulickým potrubím. Do vratného hydraulického potrubia 3 je zaradený chladič 25 ąNa obr. 3 je znázornený horák ll, ktorý pozostáva z valca 31, piestä 32, telesa 33 výstrekového ventilu. V telese výstrekovêho ventilii sa pohybuje kužeľka 34. V spodnej časti horáka je umiestnená tryska 35. Tryska 35 za kúželovým príerezom má Výstrekový otvor valcového tvaru. Pomer me~ dzi dĺžkou a priemerom valca je v rozmedzí 3 až 5. Rozvádzač 9...

Samostaviteľný odsávací nástavec vrtných súprav

Načítavanie...

Číslo patentu: 214128

Dátum: 01.07.1984

Autor: Nikov Jordan

Značky: vrtných, nástavec, súprav, odsávací, samostaviteľný

Zhrnutie / Anotácia:

Samostaviteľný odsávací nástavec vrtných súprav vyznačujúci sa tým, že pozostáva z plášťa (l), opatreného poddajnou tesniacou hmotou (10) na svojom spodnom obvodě a hrdlom na pripojenie odsávacej hadice (22), ktorý je prostredníctvom spodného kruhového prstenca(2) a horného kruhového prstenca (3) uložený na guľovom prstenci(4), ktorý je pomocou spojovacieho hrdla (5) uchytený na spodný koniec lafety (6).