Patenty so značkou «súčiastok»

Spôsob rovnania rovinných súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7000

Dátum: 07.01.2015

Autor: Matula Peter

MPK: B21D 1/05, B21D 25/00

Značky: spôsob, rovinných, rovnania, súčiastok

Text:

...rovínne diely.Podstata spôsobu rovnania rovinných súčiastok riadeným napínaním súčiastok spočíva v tom, že naj skôr sa vykoná meranie rovinnosti súčiastky. Na základe nameraných hodnôt V rôznych miestach súčiastky sa vykoná výpočet- čím väčšia nerovnosť do jednej strany, tým väčšie napnutie do opačnej strany súčiastky. Dotyky zatlačia na súčiastku v jednotlivých rovnacích miestach súčiastky a napnú ju do opačnej strany podľa vypočítaných...

Spôsob polohového orientovania a zoraďovania rotačných asymetrických súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 287710

Dátum: 17.06.2011

Autor: Hupka Juraj

MPK: B65G 47/00

Značky: zoraďovania, orientovania, spôsob, asymetrických, rotačných, polohového, súčiastok

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob umožňuje v samospádovom režime z nesprávne orientovaných súčiastok, na fyzikálnom princípe mimo osového ťažiska, dosiahnuť požadované polohové orientovanie súčiastok kontinuálne, pred vstupom k nastávajúcej výrobnej operácii.

Zalievanie elektronických súčiastok extrúznym povrstvovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13161

Dátum: 26.04.2010

Autori: Riedl Josef, Braun Andreas

MPK: B29C 47/02, B42D 15/10, B32B 37/15...

Značky: súčiastok, zalievanie, extrúznym, elektronických, povrstvovaním

Text:

...fóliami, jenevýhodné aj pri tom sa vyskytujúce dlhotrvajúce zaťaženie elektronických súčiastok teplotou a tlakom, ako aj potrebnývysoký tlak. Získané lamináty sú aj pomerne hrubé.0006 Z dokumentu JP 2006-007153 je známy spôsob zabudovania IC modulov, pri ktorom sa na dva pásy nosného materiálu nanáša tavně lepidlo, na jeden z pásov s naneseným lepidlom sa nasadia IC moduly a obidva pásy sa potom spoja tak, že vrstvy lepidla sú otočené k sebe....

Zlepšenie povrchovej úpravy oceľových súčiastok, určených pre hromadnú hot-dip galvanizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13674

Dátum: 23.10.2009

Autor: Bottanelli Ugo

MPK: C23C 2/02

Značky: hot-dip, hromadnú, galvanizáciu, povrchovej, súčiastok, oceľových, zlepšenie, určených, úpravy

Text:

...Zn alebo zliatinami Zn-Al.Vybranými kovmi sú Sn, Cu, Ni, Co, Mn, Zr, Cr, Pb, Hg, Au, Ag, Pt, Pd, Mo, samostatnealebo vo vzájomnej kombinácii.0010 Roztavený kúpeľ je bud čisto zinkový, alebo tvorený zliatinou Zn-Al s obsahom Al až 40 .0011 Podľa japonského patentu JP 05-117835 sa do roztoku taviva obsahujúceho ZnCl 2 NH 4 Cl, na pokovovanie Zn-Al pri obsahu Al medzi 0,001 a 20 hmotn., pridáva BĺClg alebo SnCl 2 alebo alkohol. Je tu...

Zariadenie a spôsob skúšania kvality plechových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15252

Dátum: 22.11.2008

Autori: Uhlig Timo, Schneegast Bernd, Heimberger Hans-stefan, Jonuscheit Horst, Licht Christian, Eichler Andreas, Menten Rainer

MPK: G01N 29/14, B07C 5/34

Značky: skúšania, spôsob, kvality, zariadenie, plechových, súčiastok

Text:

...do skúšobného zariadenia.Je použité usporiadanie, kedy je plechová súčiastka počas záznamu akustickej krivky uložená na aspoň dve lôžka skúšobného zariadenia. Počet styčných bodov by sa mal zvoliť v závislosti od veľkosti testovanej plechovej súčiastky. Avšak, čo sa týka voľného kmítania plechovejsúčiastky, nie je možné odporučiť viac ako tri styčné body.Ak sú najmenej dve lôžka od seba umiestnené vo vzdialenosti, ktorá zodpovedá prevažne...

Chladenie elektrických súčiastok odkláňaním prúdu vzduchu vo ventilačnom systéme vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8856

Dátum: 02.04.2008

Autor: Queinnec Jean-yves

MPK: B60H 1/00

Značky: súčiastok, elektrických, ventilačnom, prúdu, chladenie, vozidla, systéme, vzduchu, odkláňaním

Text:

...zariadenia. V prípade, že si cestujúci neželá dodávanie prúdu vzduchu využívaného na chladenieelektrických súčiastok, preruši sa cirkulácia tohto prúdu vo ventilačnom systémea elektrické súčiastky prestanú byť chladené. Musia však byt stále v chode, aby poháňalí turbinu určenú na urýchľovanie druhého prúdu vzduchu, a ichprevádzka spôsobuje ich zahrievanie. Predmet vynálezu0006 Cieľom tohto vynálezu je navrhnúť ventilačný systém pre...

Spôsob spoločnej oxidácie a tepelného spracovania súčiastok, zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285403

Dátum: 11.12.2006

Autor: Schmidt Hans-peter

MPK: C23C 8/08, C23C 8/10

Značky: spoločnej, tepelného, spracovania, zariadenie, vykonávanie, spôsob, súčiastok, oxidácie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob spoločnej oxidácie a tepelného spracovania súčiastok pri teplotách <= 1300 °C v pracovnej komore pece obsahujúcej neutrálny alebo reaktívny plyn pri rozsahu teplôt nad 570 °C. Kvôli opakovateľnosti spôsobu a vytváraniu homogénnych vrstiev oxidu sa po prevedení štruktúry súčiastky, ktorá sa vyskytuje pri teplote miestnosti, na štruktúru požadovanú na tepelné spracovanie nastavuje pomer PH2O/PH2 tak, že prevláda reakcia FeO +...

Zariadenie a spôsob na odkladanie stohov súčiastok na dopravné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10181

Dátum: 15.09.2006

Autori: Höppner Gert, Sass Bodo

MPK: B21D 43/22, B65G 47/90, B65G 47/64...

Značky: odkladanie, zariadenie, spôsob, stohov, súčiastok, dopravné

Text:

...takže súčasne prichádza ku kontinuálnemu prispôsobeniu sa na rýchlosť stohu.0009 Alternatívne alebo prídavne má rozdeľovacie zariadenie podľa jedneho rozpracovania vynálezu najmenej jeden výkyvnýa/alebo pojazdný vložený dopravný prvok. Týmto sa zmenšiapriestorové obmedzenia pre usporiadanie rozdeľovača a susediace konštrukčné dielce, zatiaľ čo popri rozdeľovacej funkcii sa môže plniť aj prispôsobovania sa na stoh, čo je pomocou...

Pružná spona na upevnenie dvoch súčiastok navzájom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14158

Dátum: 17.08.2006

Autori: De Azevedo Helder, Dubost Dominique

MPK: F16B 5/06, F16B 2/24

Značky: spona, pružná, dvoch, upevnenie, súčiastok, navzájom

Text:

...strmého bodu na bočných krídlach 6 a 7 spony umožnia zabrániť akémukoľvek stiahnutiu spony a zaručiť spoľahlivosť vzájomného spojenia súčiastok.Ako to vidieť na obrázkoch, spona obsahuje v úrovni zóny spojenia bočného krídla alebo krídel 6, 7 a príslušnej vetvy 3, 4 stredovej časti 2 spony vyhnuté výrezy, ktoré vytvárajú v predĺžení bočného krídla alebo krldiel spony a v smere jej stredovej časti 2 rohové výčnelky na zablokovanie stredovej...

Spôsob výroby väčšieho počtu súčiastok pozostávajúcich najmä z aluminidu titánu a zariadenie na uskutočnenie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7840

Dátum: 06.04.2006

Autor: Seserko Pavel

MPK: B22D 23/00

Značky: uskutočnenie, spôsob, súčiastok, zariadenie, počtu, výroby, aluminidu, spôsobu, titanu, najmä, väčšieho, pozostávajúcich

Text:

...komory na Iiatie, a pričom v ďalšom rytme sa do Iejacej komoryzavádza nová formová tvarovka a nový téglik.0010 Vynález sa tak zbavuje od koncepcie súčasného odlievania väčšieho počtusúčiastok a prechádza na Iinkové koncepcie sjednotlivými kusmi, pri ktorej saformové tvarovky odlievajú po rytmoch a pričom je pripravované vždy aktuálne0011 Pri tejto koncepcii sa môže tavenína dostávať do formovej tvarovky po krátkej dráhe, takže vôbec nemôže...

Oddeľovací člen na ochranné zapojenia proti prepätiu a usporiadanie súčiastok ochranného zapojenia proti prepätiu v skriňovom rozvádzači

Načítavanie...

Číslo patentu: 284784

Dátum: 20.10.2005

Autor: Suchentrunk Karl

MPK: H02H 9/04

Značky: člen, súčiastok, ochranné, proti, skriňovom, oddeľovací, usporiadanie, rozvádzací, ochranného, zapojenia, prepätiu

Zhrnutie / Anotácia:

Oddeľovací člen (3) je určený na ochranné zapojenia proti prepätiu, vstaviteľné do skriňových rozvádzačov. Tieto ochranné zapojenia proti prepätiu majú prvé zvodové prvky (1), druhé zvodové prvky (2) a prvé oddeľovacie prvky (E1) usporiadané medzi prvými zvodovými prvkami (1) a druhými zvodovými prvkami (2). Oddeľovací člen (3) má skriňu, v ktorej sú usporiadané aspoň všetky prvé oddeľovacie prvky (E1) a prípadne aspoň jeden druhý oddeľovací...

Spôsob odlievania súčiastok z ľahkého kovu princípom odlievania preklápaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2919

Dátum: 30.03.2005

Autori: Saewert Hans-christoph, Bähr Rüdiger, Krebs Ernst, Petzoldt Olaf, Mnich Franz

MPK: B22D 35/00, B22D 23/00

Značky: súčiastok, spôsob, preklápaním, odlievania, ľahkého, princípom

Text:

...môže uskutočňovať zvlášť šetrne a môže nastať za minimalizácie turbuleneii, najmä ale bez vírov a tvorby peny, bez toho,aby bolo potrebné zvýšenie času, ktorý vyžaduje prúdenie taveniny do dutého priestoru formy. Týmto a prúdením taveniny do vtoku cez spojovacie otvory medzi priečnym kanálom a vtokom sa dosiahne to, že sa ani pena, ani pripadne reakčné produkty zložiek zliatiny s okolitým vzduchom, plávajúce na tavenine, nevnášajú do dutého...

Otočná podložka na podávanie súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3094

Dátum: 04.02.2005

Autor: Coutier Charles

MPK: B23Q 7/02, B23Q 1/25

Značky: otočná, podložka, súčiastok, podávanie

Text:

...otáčania sa 11.0013 Každá z plôch 6 a 9 môže byť doplnená Vertikálnymi stenami oddelenia nákladu, ktorý je prenášaný z ľavej strany obrázku V smere šípky A a ktorý je Vykladaný na pravej strane tohto obrázku podľa šípky B.0014 Rám 4 zahŕňa V spodnej časti, medzi podpornými nosníkmi konštrukcie dvoch kĺbových čapov 5 a a 5 b dve kovové doštičky 12,13 ktoré tvoria dotykovú plochu pre pružiace prvky ako pružiny 14 a 15, každá smerujúca k...

Zariadenie na upevnenie fluidizačných súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2825

Dátum: 28.12.2004

Autori: Hausmann Matthias, Geser Johannes

MPK: B05B 1/00

Značky: zariadenie, upevnenie, súčiastok, fluidizačných

Text:

...upevnenie fluidizačnejkonštrukčnej súčiastky, ktorá je vystavená striedavému tlaku kvapaliny, a ktoré obsahujedržiak, v ktorom je umiestnená fluidizačná konštrukčné súčiastka. Držiak sa dotýka tluidizačnej konštrukčnej súčiastky na jej nízkotlakovej strane. Zariadenie obsahuje elastomérový tvarovaný diel, ktorý obkolesuje tluidizačnú konštrukčnú súčiastku po celom jej obvode. Vonkajší obrys elastomérového tvarovaného dielu je prispôsobený na...

Spôsob výroby sústružených súčiastok, ktoré sa dajú uložiť koncentricky navzájom do seba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18255

Dátum: 07.12.2004

Autor: Scherer Frank

MPK: B23Q 39/04, B23B 3/30, B23P 15/00...

Značky: spôsob, koncentricky, dajú, súčiastok, výroby, navzájom, sústružených, uložiť

Text:

...pracovný postup beztoho, aby bolo nevyhnutné dodatočné odstránenie ostrých hrán čelných strán.0011 Spôsob použiteľný na každý druh sústružených súčiastok ležíacich koncentricky navzájom v sebe sa obzvlášť hodí na výrobu krúžkov guľôčkových ložísk. Potom, čo prvotné bola obrobená najprv vonkajšia alebo vnútomá plocha na jednom koncovom úseku obrobku, je obrobok ñxovaný pomocou upínacích čeľustí vonkajšieho skľučovadla alebo vnútomého...

Suché skrine na uplatnenie súčiastok citlivých na vlhkosť v elektronickej výrobe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2352

Dátum: 01.04.2004

Autor: Theriault Martin

MPK: H05K 13/00

Značky: výrobe, elektronickej, uplatnenie, suché, súčiastok, skříně, citlivých, vlhkosť

Text:

...výzvou.0006 IPC/JEDEC test citlivosti na vlhkost (popcorn test) má 3 úrovne. Úroveň 3 testu citlivosti na vlhkost vyžaduje, aby SMD puzdro bolo vystavené teplote 30 °C pri relatívnej vlhkosti 60 počas 192 hodín a následne podrobené zataženiu tromi cyklami IR konvekčného ohrevu, ktoré podliehajú špecifickým požiadavkám. Úroveň 2 testu citlivosti na vlhkost vyžaduje, aby puzdro bolo vystavené teplote 85 °C pri relatívnej vlhkosti 60 počas...

Spôsob výroby tvárnených hliníkových plechových súčiastok s dekoratívnym povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 480

Dátum: 09.03.2004

Autori: Hotz Walter, Fuchs Roman, Gillich Volkmar

MPK: B05D 3/12, B05D 7/00, C09D 183/04...

Značky: plechových, spôsob, povrchom, súčiastok, hliníkových, výroby, dekoratívnym, tvárnených

Text:

...peci.Hrúbka vrstvy vytvrdeného sólovo-gélového laku prvej ochrannej vrstvy je prednostne minimálne 1 m a predovšetkým je v rozpätí 1 až 4,5 m, najmä 1 až 3 m. Ak sólovo-gélový lak prídavne obsahuje i farebné pigmenty, môže byť hrúbkaHrúbka vrstvy vytvrdeného sólovo-gélového laku druhej ochrannej vrstvy je prednostne minimálne 0,5 m a predovšetkýmVytvorenie druhej ochrannej vrstvy na povrchu tvárnených plechových súčiastok vedie k požadovanej...

Stroj a spôsob na tepelné čistenie a oddeľovanie kovových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3168

Dátum: 11.06.2003

Autor: Thoustrup Asbjorn

MPK: B08B 7/00

Značky: spôsob, kovových, tepelně, oddeľovanie, stroj, čistenie, súčiastok

Text:

...zahrievanim a v pNom rade pozostávajúciz odparených organických látok z izolácie v kryte statora je vedený uzatvoreným potrubným systémom do kondenzátora. V tomto kondenzátore sa uskutoční kondenzácia organických plynov. Potrubný systém je konštruovaný tak, že kondenzát vytvorený týmto spôsobom je ďalej vedený v uzatvorenom potrubnom systéme do nádrže čiastočne naplnenej kvapalinou. Obsah tejto nádrže pozostáva zo vzduchu a vody, a...

Chladenie elektrických a/alebo elektronických súčiastok, najmä počítačového vybavenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2914

Dátum: 11.03.2003

Autor: Van Der Werff Jan

MPK: F04D 29/60, G06F 1/20, F04D 29/58...

Značky: súčiastok, vybavenia, počítačového, najmä, elektronických, chladenie, elektrických

Text:

...osi.0007 Využitím odstredivého ventilátora alebo takzvaného ventilátora so zmiešaným prúdom vzduchu môže byť tak generovanýveľký prúd chladiaceho vzduchu, zatiaľ čo spotreba energieventilátora a jeho produkcia hluku zostávajú obmedzené. Špirálovo tvarovaná vnútorná bočná stena má za následok postupné zväčšenie účinného prierezu výstupného kanála, čo naopak redukuje výtokovú rýchlosť chladiaceho vzduchu a následne aj ventilátorom...

Systém na selektívne a dočasné skladovanie súčiastok z priemyselnej montážnej linky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3959

Dátum: 27.09.2002

Autor: Mclennan Robert

MPK: B23P 19/00, B23Q 7/14, B23P 21/00...

Značky: selektivně, systém, linky, montážnej, dočasné, súčiastok, priemyselnej, skladovanie

Text:

...koľajnicu, pričom prvá vyrovnávacia koľajnica je umiestnená vedľa prvého konca prvého dopravníka a druhá vyrovnávacia koľajnica je umiestnená vedľa prvéhokonca druhého dopravníka, prvý pohon pohyblivý medzi roztiahnutou polohou, v ktorej je tento pohon v spojeni s jedným kontajnerom na prvom konci prvého dopravníka a pohybuje jedným kontajnerom proti prvejvyrovnávacej koľajnici, a zatiahnutou polohou, druhý pohon pohyblivý medzi...

Zakladacia jednotka na viacnásobné zakladanie drobných súčiastok s pneumatickým prívodom

Načítavanie...

Číslo patentu: 260197

Dátum: 15.12.1998

Autori: Straka Ján, Číž Jozef

MPK: B23Q 7/04

Značky: zakladacia, drobných, s, viacnásobné, prívodom, zakladanie, jednotka, súčiastok, pneumatickým

Text:

...1 je nakreslená viacnásobná zakladacia jednotka v čiastočnom reze V bokoryse v spodnej úvrati centrálneho suportu a na obr. 2 je nakreslený rez rovinou AA pri pohľade v smere S, pričom jednotka je znázornená v hornej úvraii centrálneho suportu.Vlacnásobnä zakladacia jednotka drobných súčiastok pozostáva z nosníka 1, centrálneho suportu 2 automatického montážneho zariadenia, na ktorom je výkyvne uchy. tená rovinná vačka 3. Rovlnná vačka 3 je...

Zariadenie na vyhadzovanie a zakladanie najmä puzdrených súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 260190

Dátum: 15.12.1998

Autori: Širka Jaroslav, Jambrich Ján

MPK: H05K 13/02

Značky: súčiastok, vyhadzovanie, zariadenie, najmä, zakladanie, puzdrených

Text:

...puzdrenie súčiastok.Zariadenie na vyhadzovanie a zakladanie najmä puzdrených súčiastok je .prikladne znázornené na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je nakreslené zariadenie v náryse v člastočnom reze, na obr. 2 je nakreslený detail palety so zapuzdrenými súčiastkarni,na obr. ~ 3 je znázornený detail vyhadzovacleho telesa a na obr. 4 je detail palety aZariadenie na vyhadzovanie a zakladanie najmä puzdrených súčiastok pozostáva z tandemového...

Zapojenie na montáž súčiastok s drôtovými vývodmi najmä do dosiek plošných spojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269659

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kukla Vladimír, Kulajta Karol

MPK: H05K 13/00

Značky: vývodmi, súčiastok, plošných, montáž, najmä, dosiek, drôtovými, spojov, zapojenie

Text:

...palca n 13 vidlice presúvacej páky g kyvne uloženej prostredníctvom čapu § 6 na stojine 11 pevne uchytenej na základovej doske 22. Druhý koniec presúvacej páky g je opatrený vodiacou kladkou g zasahujúcou do ovládacej drážky 48 vsčky 52. Vačka 2 je pevne pripojená na ovládací segment liv zábere a ozubenou pieatnicou l§ pohonu AQ zdvíhacie. Z hornej strany na ozubenú piestnicu lg dosadá prítlačná kladka l 2 uložená na držiaku ll pevne...

Zapojenie zariadenia na montáž súčiastok s drôtovými vývodmi do dosiek plošných spojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269658

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kukla Vladimír, Kulajta Karol

MPK: H05K 13/00

Značky: zapojenie, spojov, vývodmi, plošných, drôtovými, zariadenia, montáž, dosiek, súčiastok

Text:

...štrbinou 1 pod ktorou sú uložené indikačné svetelné zdroje 5. Na polohovací a strihací mechanizmus g je pripojený dvojčinný pneuatický valec Ž otáčania dvojčinný pneumatický valec Q zdvíhania advojčinný pneumatický valec 1 strihanie. Snímače Q, 2 piestnic dvojčinných pneumatických valcov 2, Q. 1 a indikačne svetelné zdroje 1 strižnej štrbiny 1 sú elektricky pripojené cez zbernicu lg na riadiaci systém l. Připojovacie hrdla ll dvojčinných...

Karuselový zásobník pre rúrkové zásobníky súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 269578

Dátum: 11.04.1990

Autori: Dedík Ján, Loebl Tomáš

MPK: B23Q 7/02

Značky: karuselový, zásobníky, zásobník, rúrkové, súčiastok

Text:

...vyprázdnení rúrkovýoh zásobníkov pred zopnutím pohonovej jednotky, na obr. 5 je nakreslená poloha drážky kotúč a plných zásobníkov voči vstupným dráham po otočení hriadela pohonovej jednotky o 180 ° a na obr. 6 je nakreslená konečná poloha drážky kotúče, plných rúrkových zásobníkov voči dráham po zastavení pohonovejKaruselový zásobník pre rúrková zásobníky súčiastok pozostáva zo stĺpa g na kto rom je upevnená základová doska §. Na základovej...

Ohýbací kotúč zariadenia na tvarovanie dvojvývodových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 269502

Dátum: 11.04.1990

Autori: Václav Štefan, Konečný Jaroslav, Cingálek Ján, Kedro Miloslav, Ševcech Marián, Istenik Peter, Straka Vladimír, Ondrejovič Anton, Chlapík Ján, Durec Milan, Minarech Viliam

MPK: H05K 13/00

Značky: kotúč, dvojvývodových, zariadenia, súčiastok, ohýbací, tvarovanie

Text:

...zaoblenie.Ohýbacim kotúčom zariadenia na tvarovanie dvojvývodových súčiastok sa docieli spoľahlivá a presná vytvarovanie vývodov. Výhodou je najmä to, že obidva vývody sú vytvarovaně rovnako bez ich polkodenią,bez možnosti vzniku zâdržiek. Výroba ohýbacieho kotúča nie je tak náročná na presnosť,čo je daně usporiadaním tvarovacích drážiek na ohýbacom kotúči.Na pripojenom výkrese je znázornenć prikladně riešenie ohýbacieho kotúče zariadenia...

Zariadenie na výrobu súčiastok rotačného tvaru s vonkajším a vnútorným závitom

Načítavanie...

Číslo patentu: 269019

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ševčík Viktor, Trúchly Marián

MPK: B29C 39/26

Značky: súčiastok, výrobu, tvaru, rotačného, vonkajším, vnútorným, závitom, zariadenie

Text:

...sústavy. Okrem toho zadná část rotora obsahuje polohovacie mechanizmy a zároveň slúži na posúvanie otočným mechanizmom a predná část zabezpečuje aretáciu polohy zariadenia. Celkové prepojenie prednej a zadnej časti rotora je centrálnym hriadelom s privodom a odvodom chladiacich médií a vodíacími tyčami s posuvným prevodným mechanizmom tvarových jadier. Celé zariadenie je osadené snimačmi pre plnoautomatický chod zariadenia.Výhody riešenia...

Spôsob ultrazvukového čistenia kapilárnych otvorov súčiastok, najmä kanýl injekčných ihiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 267371

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šťastný Jaroslav, Martinus Vladimír, Lach O Ján, Urban Jaroslav

MPK: B08B 3/12

Značky: otvorov, kapilárnych, kanýl, ihiel, spôsob, injekčných, ultrazvukového, súčiastok, najmä, čistenia

Text:

...je, že kanyly sa počas pohybu vo vertikálnom smere najprv čistia v alkalickom roztoku za pôsobenia ultrazvukového žiarenia s frekvenciou 30-90 kHz,potom sa oplachujú vo vode, ktorá sa kontinuálne vymieňa. Kanyly sa potom čistia v roztoku kyseliny foslorečnaj za pôsobenia ultrazvukového žiarenia. Nasleduje oplach vodou s teplo CS 267 371 B 1 2tou 50-85 °C. Potom nasleduje znova čistenie v kyseline losforečnej za pôsobenia ultrazvukového...

Rozdelovač rotačných súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 267325

Dátum: 12.02.1990

Autor: Vanoch Gustáv

MPK: B65G 47/20, B23Q 7/08

Značky: rozdělovač, súčiastok, rotačných

Text:

...pripojenom výkrese je na obr. znázornená celá zostava rotačného rozdeľovača krúžkov.Rozdeľovač je vytvorený rozdeľovacim žlabom 2 zostavený z horizontdlncj a vertikálnej časti, ktorý je umiestnený na nosnej doskeł a je opatraný v spodnej časti v svojej horizontálnej časti posuvnou rozdelłovaoou klapkou i s kladkou 4 ovladanou pohonnou jednotkou 9 pomocou odpruženie) dvojramennej páky g, proti ktorej je sa ístim vertikálnej časti...

Zariadenie na zoroďovanie rotačných súčiastok po viac kusoch zvlášť pre ložiská

Načítavanie...

Číslo patentu: 267310

Dátum: 12.02.1990

Autor: Závodný Pavol

MPK: B65G 47/14

Značky: zvlášť, zoroďovanie, súčiastok, rotačných, zariadenie, kusoch, ložiska

Text:

...je hlavnou nosnou častou celdho bsliaceho stroja. Dve konzoly 1 c, uchytenč o dosku 2. Konzola n, posuvne uchytena na dvoch vodiacich tyčiach 3,. Xonzola l a doraz l sú pevne uchytene na vodiacich tyčiach 1. Dve gumová náraäłq u, pevne uchytene na doraze n. Gumová núražka l. pevne uchytenú na pridrčovači 2. Kryt l 6, pevne uchytena na zvislý lab g. Prídrlný lab ll,uchytenú o dosku 2. Kontaktný mikrospínač lg, uohytený na doraze L 1. Kontaktný...

Zariadenie na žiarové pocínovanie prívodov elektronických súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 267191

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dedík Ján, Gurňák Jiří

MPK: B23K 1/08

Značky: prívodov, súčiastok, elektronických, pocínovanie, žiarové, zariadenie

Text:

...rúrkových zásobníkoch ll, ktoré sú uložené na obvode vstupného karuselového zásobníka 1.Na nakladacom sklze l je uložený dávkovač3 integrovaných obvodov. Nad vodiaco drâhou lg je uložený pásový dopravník 5, ktorý je opatrený podávačmi Q zasahujúcimi nad vodiacu dráhu lg. Pod vodiacou dráhou lg je umiestnená pracovná vaňa § pozostávajúca z plniacej komory lâ pred a za ktorou sú vytvorené prepadové komory lg. za pracovnou vaňou Q je umiestnená...

Zariadenie na dávkovanie súčiastok najmä varikapov pri ich balení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267057

Dátum: 12.02.1990

Autor: Rihay Peter

MPK: B65B 57/20

Značky: zariadenie, balení, dávkovanie, súčiastok, varikapov, najmä

Text:

...nárys baliaceho zariadenia, na obr. 2 nárys dávkovacieho zariadenia a na obr. 3 bokorys dávkovacieho zariadenia.Zariadenie na dávkovanie súčiastok najmä varikapov pri ich balení je umiestnené na nosnej doske lg medzi frémou l baliaceho zariadenia a zásobníkom Q súčiastok, pričom na jeho výstup je napojený počítač Ž kusov, na ktorý naväzuje komora 3 dávkovača súčiastok. V jej dutine je kyvne uložená uzatváracia klapka gg, ktorá je...

Zariadenie na zmrazovanie a tepelné spracovanie súčiastok při nízkych teplotách v tekutom dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266267

Dátum: 13.12.1989

Autor: Rolinec Štefan

MPK: F17C 3/08

Značky: tepelně, nízkých, teplotách, zariadenie, zmrazovanie, dusíku, tekutom, súčiastok, spracovanie

Text:

...hlave 2 tak,hým k regulátoru tlaku Zł spojeneho2 utesneno Dolný koniec vývodnej trubky2 je vyústený v Dewarove 2 ná s trojcestným ventilom gg, kt do vzduchovej medzery 33 a dru Činnost trojcestného ventilu gg je spojenskrinkou gł. S horným koncom vývodnej trubky Ä je prostrednictvom matice 1 vstupnej trubkeQ, ktorej druhý koniec je prostredníctvom matice 31 pripojený ku a gl sú izolované teflexovými objímkami (na výkrese...

Zariadenie pre nakladanie a odoberanie súčiastok zhrňaním prostredníctvom zmeny smeru sily

Načítavanie...

Číslo patentu: 266104

Dátum: 14.11.1989

Autori: Rakyta Miroslav, Čajka Jozef, Cvacho Marián, Židek Jozef

MPK: B65G 60/00

Značky: zariadenie, zhŕňaním, směru, nakladanie, změny, prostredníctvom, súčiastok, odoberanie

Text:

...1 sú položenénaprieč manipulačného zariadenia g napr. nakladacej plošiny. Nakladacia plošina vedie rovno~ bežne s jednou stranou zdvihacej plošiny l a etážovej kompaktnej palety g o málo vyššienad nosnou doskou li jej príslušnej etáže. Pod nakladacou plošinou je rovnobežne s ňou umiestnený odoberací dopravnik á. Na jeho odľahlom konci je polohovadlo É súčiastok, tvorené prizmou a príslušnými optoelektrickými snímačmi na zastavenie...

Strihacie zariadenie najmä pre vývody elektronických súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 266102

Dátum: 14.11.1989

Autor: Cok Róbert

MPK: B23D 29/00

Značky: súčiastok, elektronických, najmä, zariadenie, strihacie, vývody

Text:

...Ďalšou výhodou je, že zariadenie má jednoduchú obnovitelnost strižných hrán strižnika a strižnice. Výhodou je tiež, že v otvore vytvorenom v telese môže byť umiestnená svetelná signalizácia pre indikáciu miesta a orientáciu založenia.strihacie zariadenie najmä pre vývody elektronických súčiastok je prikladne znázornená na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslené zariadenie V náryse v reze a na obr. 1je nakreslený pôdorys...

Zariadenie na orientáciu súčiastok tvaru U

Načítavanie...

Číslo patentu: 266088

Dátum: 14.11.1989

Autor: Bulík Jozef

MPK: B23Q 7/02

Značky: zariadenie, tvaru, orientáciu, súčiastok

Text:

...a výrobne nenáročné. Výhodou je tiež, že zariadením sa dosiahne vysoká spo ľahlivosť orientácie.Zariadenie na orientáciu súčiastok tvaru U s výrezom na ohybe je príkladne znázornená na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je nakreslené zariadenie v pôdoryse, na obr. 2 je nakreslený rez rovinou A-A z obr. 1, na obr. 3 a obr. 4 je nakreslený rez rovinou B-B z z obr. 1 vo zväčšenej mierke, na obr. 5 je nakreslený pohľad V smere C z obr....