Patenty so značkou «suchý»

Suchý práškový farmaceutický prostriedok na orálne podanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287819

Dátum: 19.10.2011

Autori: Lecomte Jeanne-marie, Schwartz Jean-charles

MPK: A61P 1/12, A61K 9/16, A61K 31/223...

Značky: farmaceutický, orálne, podanie, prostriedok, práškový, suchý

Zhrnutie / Anotácia:

Suchý práškový farmaceutický prostriedok na orálne podanie tvorený potiahnutými granulami obsahujúcimi racekadotril spolu s farmaceuticky prijateľným nosičom v zmesi so sladidlami/ochucovadlami vhodný na liečenie hnačkových ochorení obzvlášť pediatrických pacientov s ťažkosťami pri prehĺtaní tabletiek. Opísané je tiež jeho použitie a spôsob prípravy.

Adaptér pre tok vzduchu pre dychom aktivovaný inhalátor na suchý prášok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20462

Dátum: 05.11.2010

Autori: Blair Julian Alexander, Buck Daniel, Zeng Xian-ming, Hazenberg Jan Geert

MPK: A61M 15/00

Značky: dychom, inhalátor, vzduchu, adaptér, suchý, prášok, aktivovaný

Text:

...na distálny koniec adaptéra pre tok vzduchu, od cca 20 do cca 50 výsledného toku vzduchu je cez zmienené aspoň jedno druhé vedenie.0010 Bolo prekvapivo zistené, že navrhnutím dychom aktivovaného inhalátora na suchý prášok zahrňujúceho adaptér pre tok vzduchu saspoň jedným druhým vedením pre umožnenie toku vzduchu zproximálneho konca adaptéra na distálny koniec adaptéra nezávisle od toku vzduchu vo vedení, ked dychom indukovaný nízky...

Tesniace krúžky na suché rukavice pre suchý potápačský oblek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4962

Dátum: 07.01.2008

Autor: Kubička Peter

MPK: A41D 19/00, A41D 27/00

Značky: rukavice, potápačský, krúžky, suché, oblek, tesniace, suchý

Text:

...krúžkov. Časť 2 je na vonkajšej strane opatrená dvoma drážkami 2.1 a 2.2 prebiehajúcimi po celom jej obvode, z ktorých je jedna plytšia 2.2 a druhá drážka 2.1 je hlbšía a širšia a časť 4 je na vonkajšej strane opatrená troma drážkami 4.1, 4.2 a 4.3 prebiehajúcimi po celom jej obvode, z ktorých je stredná drážka 4.2 plytšia a užšia,drážky 4.3 a 4.1 sú rovnako hlboké avšak drážka 4.1 je užšia ako drážka 4.3. Časti 1 a 2 tesniacichkrúžkov sú...

Zdokonalenie inhalátora na suchý prášok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8613

Dátum: 09.05.2007

Autor: Pentafragas Dimitrios

MPK: A61M 15/00

Značky: inhalátora, zdokonalenie, suchý, prášok

Text:

...prášku hromadí na vnútornej stene náustka. Napriek tomu, že množstvo prášku je take male, že terapeutická účinnosť zariadenia nie je ovplyvnená, môže toto hromadenie vytvárať problemy pri dlhodobom využívaní, pretože v takých prípadoch musí byť0007 Predmetný vynález rieši zhora uvedené problémy,pretože jednak poskytuje Hwžnosť zníženia odporu zariadenia,a jednak odstráňuje možnosť hromadenia prášku vo vnútri0008 Pedmetný vynález poskytuje...

Suchý prášok obsahujúci levotyroxín sodný podávaný inhalátorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3787

Dátum: 18.11.2004

Autor: Tseti Ioulia

MPK: A61M 15/00, A61K 31/185

Značky: levotyroxín, prášok, suchý, obsahujúci, inhalátorom, sodný, podávaný

Text:

...napr. inhaláciou suchého prášku, sme boli prekvapení zistením, že absorpcia sa podstatne zlepšila zhľadiska presnostidávky hormónu, presnosti absorbovaného množstva arýchlosti absorpcíe vporovnaní spodávaním tabliet (orálne), hoci neboli pozorované žiadne straty aktívneho hormónu V ústacha v dýchacom trakte a zriedenie hormónu v tráviacom trakte/žalúdok bolo menej podstatné ako v prípade tabliet.0011 Myslíme si, že na rozdiel od stavu...

Inhalačný prístroj na suchý prášok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10332

Dátum: 02.10.2004

Autori: Barney Brian, O'leary David, Striebig Rachel

MPK: A61M 11/00

Značky: suchý, inhalačný, prášok, prístroj

Text:

...0033 Zariadenie ďalej môže obsahovat dorazový člen, vtiahnuteľný keď sa používateľ nadýchne na náustku a prispôsobený tak, aby uvolnil druhý otočný prostriedok a zarážku.0034 Otočné prostriedky môžu zahŕňať vačku alebo ozubené koliesko.0035 Dorazový člen môže výhodne obsahovat pozdĺžne namontovaný člen, ktorý je predpätý, aby zapadol do ďalšieho otočného prostriedku, a klapku, ktorá sa dá ovládať, aby pustila vzduch do priestoru...

Suchý práškový prostriedok zahrňujúci spoločne prúdovo mleté častice pre pľúcnu inhaláciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11132

Dátum: 15.09.2004

Autori: Staniforth John, Morton David

MPK: A61K 9/14

Značky: inhaláciu, částice, suchý, prostriedok, prúdovo, mleté, spoločné, pľúcnu, práškový, zahrnujúci

Text:

...Andersenov kaskádový impaktor (ACI) alebo impaktor ďalšej generácie (NGI). Každý impaktor alebo prachomer mávopred stanovenú frakciu zberu aerodynamickej velkosti častíc pre každý stupeň. Hodnota F PR sa získa interpretáciou krok za krokom výťažku aktívneho činídla kvantitikovaného validovaným kvantitatívnym chemickým testom za vlhka, kde na stanovenie FDP je použitá buď frakcia zjedného stupňa, alebo je použitá zložitejšie matematická...

Suchý pokrmový polotovar

Načítavanie...

Číslo patentu: E 597

Dátum: 14.01.2003

Autori: Schleker Simone Maria, Schleker Elmar Martin

MPK: A23L 1/212, A23L 1/39, A23L 1/16...

Značky: suchý, pokrmový, polotovar

Text:

...na diaľniciach, sa obvykle žiadne SPP nepripravujú.0006 Preto je základnou úlohou vynálezu dat kdispozícii spôsob na prípravu suchých pokrmových polotovarov, aby sa tak na jednej strane dali rýchlo a jednoducho pripravovať jedlá s vysokou chuťovou akosťou, ktorých akceptácie dovoľuje tiež využitie v reštauráciách,kantínach, menzách a školských kuchyniach, a ktore na strane druhej zodpovedajú tiež požiadavkám na zdravú, vyváženú výživu,...

Stabilný hydratovaný suchý práškový cefalosporínový prostriedok, spôsob jeho prípravy a farmaceutická kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 279329

Dátum: 07.10.1998

Autori: Sequeira Joel, Johnson Donald, Galeos Rebecca, Wearley Lorraine

MPK: A61K 31/545

Značky: hydratovaný, spôsob, cefalosporínový, prostriedok, práškový, stabilný, kompozícia, suchý, farmaceutická, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na orálnu aplikáciu vo forme suspenznej dávky vo vode obsahuje 65 až 150 mg/g hydratovaného ceftibuténu so 7 až 14 hmotn. % vody, 0,30 až 0,50 mg/g polysorbátu 80, 0,60 až 1,0 mg/g simetikónu, 12 až 20 mg/g xantánovej živice, 8 až 12 mg/g oxidu kremičitého, 14 až 22 mg/g oxidu titaničitého, 3 až 19 mg/g konzervačného činidla rozpustného vo vode, 3 až 5 mg/g prípravku na zlepšenie chuti s ovocnou príchuťou a sladidlo alebo sladiaci...

Elektrografický práškový tónovač pro suchý proces vyvolávání

Načítavanie...

Číslo patentu: 262556

Dátum: 14.03.1989

Autori: Formánek Jan, Gorgoň Oldřich, Štěpánová Jana

MPK: G03G 9/14

Značky: elektrografický, tónovač, proces, práškový, vyvolávání, suchý

Text:

...z nosiče. Proesystémy na chalkogenních sklech (selen), které se nabíjejí kladným nábojem je vyžadován elektro-V neqativní tonerový prášek a elektropozitivní povrch nosiče. Mimo kvalitu povrchu nosiče pak silně ovlivňuje triboelektrickou soudržnost nosič-toner elektronegetivita toneru. To může být řečeno především výběrem vhodných pojiv, organických látek jako barviv s obsahem chinonových nebo -N 02 skupin a podobné. Požadavky na ostatní...

Suchý odstředivý odlučovač abrazivních prachových částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 251831

Dátum: 13.08.1987

Autori: Zwierzyna Eduard, Marinov Petr

MPK: B04C 3/06

Značky: prachových, suchý, abrazivních, odstredivý, částic, odlučovač

Text:

...vdlcového přechodu opatřena ocelovým válcovým pláätěm, jenž je ve své epodní části spolu e prečníkovým úetím uoevřen dnem.Přednost vynálezu spočívá v tom, že válcový plášt obestavěný okolo kuželová části 0 dlučoveče vytváří okolo ní hemeticky uzavřený prostor a v případě proděraväní kuželové části odlučovače sa v tomto prostoru vytváří pretlak, ktorý menuje do určitá míry vzniku tlakové ztráty v kuäelové části a umožňuje delší funkci...

Spôsob spracovania krvinkovej masy na suchý produkt

Načítavanie...

Číslo patentu: 237899

Dátum: 15.03.1987

Autor: Viest Miroslav

MPK: A23K 1/04

Značky: spôsob, produkt, spracovania, krvinkovej, suchý

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je spracovanie krvinkovej masy a fibrínového podielu krvi na suchý produkt, ktoré ako nevyužitý podiel spracovania krvi sa asanovali. Podstatou vynálezu je homogenizácia krvinkovej masy, resp. fibrínového podielu s voduodnímajúcimi látkami s následným dosušením v prúde vzduchu, čím sa získa suchý produkt s vlhkosťou 4 až 8 %.

Suchý spôsob kladenia vrstevnatých tepelno a vodoizolačných strešných prefabrikátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245314

Dátum: 16.12.1985

Autor: Szots Tamás

MPK: E04D 11/02, E04B 1/64

Značky: suchý, strešných, kladenia, vrstevnatých, vodoizolačných, spôsob, prefabrikátov, tepelno

Text:

...s plastbetónovým povrchom je schematicky znázornený na priloženom výkrese,kde na obr. 1 je znázornený pôdorys, na obr. 2 rez v rovine AA z obr. 1, a na obr. 3 rez v rovine B-B z obr. 1.Suchý spôsob kladenia trojvrstvových tepelno a vodoizolačných preíabrlkátov s povrchovou plastovou úpravou zhotovenou už vo výrobní preťabrikátov je schematicky znázornený na obr. 4, v reze v rovine C-C z obr. 4 na obr. 5 a v reze v rovine D-D z obr. 4 na...

Suchý, volně tekoucí, práškovitý přípravek obsahující vermikulit

Načítavanie...

Číslo patentu: 223967

Dátum: 15.12.1985

Autori: Charnah Richard Martin, Droughton John Frederick, Ballard Denis George, Rideal Graham Robin

Značky: suchý, přípravek, obsahující, vermikulit, tekoucí, volně, práškovitý

Zhrnutie / Anotácia:

Suchý, volně tekoucí, práškovitý přípravek obsahující vermikulit a popřípadě přísady, vhodný pro výrobu pevného izolačního a/nebo proti hoření chránicího prostředku, vyznačený tím, že obsahuje hmotnostně 20 až 100 (, vztaženo na hmotnost přípravku, vermikulitových šupinek, které jsou delaminovaným vermikulitem o tloušťce nejvýše 0,1 mikrometru a s největším rozměrem nejvýše 50 mikrometrů s až 80 ( alespoň jedné přísady, kterou je materiál ve...

Neprášivý suchý přípravek na bázi kypových a disperzních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 226473

Dátum: 15.11.1985

Autori: Macák Ján, Matouš Vladimír

Značky: bázi, suchý, barviv, disperzních, přípravek, neprášivý, kypových

Zhrnutie / Anotácia:

Neprášivý suchý přípravek na bázi kypových a disperzních barviv pro barvení textilních materiálů, vyznačený tím, že je tvořen hmotnostně 99,8 až 98 % barviva a 0,2 až 2 oligomerů polypropylenu ve formě oleje s molekulovou hmotností 300 až 450 kg/kmol, s hustotou 0,820 až 0,840 g/cm3 při 20 °C s kinematickou viskozitou 15 až 150 mm2/s při 20 °C, s teplotou tání -45 °C a s teplotou varu 200 °C při 400 Pa.

Suchý rovinný kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 224969

Dátum: 01.12.1984

Autor: Sýkora Anton

Značky: suchý, rovinný, kolektor

Zhrnutie / Anotácia:

Suchý rovinný kolektor s priestorovou absorpciou solárneho žiarenia pozostávajúci hlavne z kolektorovej vane, transparentných krytov a vláknitých alebo inak poréznych absorbérov, vyznačujúci sa tým, že aspoň dva absorbéry (3) a aspoň jeden vnútorný transparentný kryt (5) sú voči sebe uložené navzájom stupňovite vo smere dĺžky kolektora a medzi vonkajším transparentným krytom (2) a najdlhším vnútorným transparentným krytom (5) a jeho vo smere...