Patenty so značkou «substrátů»

Separačné zariadenie na oddelenie lariev od substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7362

Dátum: 02.02.2016

Autori: Čičková Helena, Takáč Peter, Morávek Ivan, Kozánek Milan

MPK: C05F 17/02, C05F 3/06, A01K 67/033...

Značky: separačné, zariadenie, substrátů, oddelenie, lariev

Text:

...valcom je zberná nádoba. Aj keď je zariadenie mobilné, je konštrukčne komplikované, čo nevylučuje bežné poruchy a vyššiu mortalitu pri triedení.Zariadenie bolo vyvinuté s ohľadom na čo najnižšie energetické nároky separačného procesu pri zachovaní vysokej čistoty odseparovaných lariev a vysokého percenta oddelenia lariev od substrátu. Odstraňuje nedostatky prítomné pri separácií fyzikálnymi metódami a znižuje energetické náklady V...

Spôsob prípravy substrátu z rastlinnej hmoty s kumulovaným obsahom biologicky využiteľnej energie a zariadenie na túto prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6586

Dátum: 04.11.2013

Autor: Kelemeca Vasil

MPK: C05F 11/00

Značky: substrátů, kumulovaným, zariadenie, rastlinnej, energie, přípravy, hmoty, spôsob, biologicky, přípravu, využiteľnej, obsahom, túto

Text:

...mechanickej úpravy pôdneho osivového lôžka úpravoujej obsahu biologicky využiteľnej energie naakumulovanej v pripravenom substráte z hospodársky nevyuží vaných prirodne rastúcich tráv. Technické riešenie zvyšuje využitie energie slnečného žiarenia na produkciu pestovaných plodín a zdokonaľuje energetický tok potravového reťazca v pôdnom a rastlinnom ekosystéme.Prehľad obrázkov na výkresochSpôsob prípravy substrátu z rastlinnej hmoty s...

Spôsob výroby kovového substrátu s polymérnym povlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19535

Dátum: 26.04.2012

Autori: Steegh Michiel, Waringa Cornelis Johannes, Penning Jan Paul, Berends Anke Marja

MPK: B32B 15/04

Značky: výroby, kovového, polymérnym, spôsob, povlakom, substrátů

Text:

...výdavky.Jedným z cieľov tohto vynálezu je taktiež poskytnúť spôsob výroby polymérom potiahnutého substrátu, pričom polymér umožňuje použitie nižších množstievstabilizátorov, antiblokátorov alebo podobných zlúčenin.Jeden alebo viac z týchto cieľov je dosiahnutých spôsobom výroby polymérom potiahnutého kovového substrátu, ktorý zahŕňa kroky- poskytnutie kovového pásu ako substrátu- poskytnutie polymérovej fólie na poťahovanie na substrát-...

Stroj a spôsob na spracovanie hydroxylovaného substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18429

Dátum: 16.11.2011

Autori: Samain Daniel, Guerin David, Guillouty Jean-luc, Lemaitre André, Lyannaz Laurent

MPK: C08J 7/14, D21H 21/16

Značky: hydroxylovaného, substrátů, spracovanie, spôsob, stroj

Text:

...parametre reakcie, ktoréumožní zvýšiť rýchlosť reakcie.0021 Ďalší problém tykajúci sa priemyselnej aplikácie spočíva v tom, .že kyselina chlorovodíková tvoriaca sa počas reakcie má nepriaznivý vplyv na kinetiku a vzhľadom na korozívne vlastnosti tohto plynu, je tiež schopná poškodiť substrát.0022 Preto je potrebné poriadne odstrániť uvoľnenú HCl. 0023 Ďalším problémom je odstránenie zvyšku činidla, ktoré po transplantácii nereagoval so...

Spôsob prípravy termosenzitívneho poťahového substrátu, substrát s termosenzitívnym poťahom a jeho aplikácia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17554

Dátum: 30.09.2011

Autori: Glik Justyna, Utrata-wesolek Alicja, Sieron Aleksander, Aniol Jacek, Kowalczuk Agnieszka, Kawecki Marek, Oleszko Natalia, Dworak Andrzej, Klama-baryla Agnieszka, Trzebicka Barbara, Walach Wojciech, Lesiak Marta, Sitkowska Anna, Nowak Mariusz

MPK: C12N 5/00, C09D 179/02, C08G 73/02...

Značky: potahom, termosenzitívneho, aplikácia, poťahového, substrátů, termosenzitívnym, spôsob, přípravy, substrát

Text:

...väzieb medzi základovým substrátom a polymérom.0007 S odkazom na základové substráty používané v kultiváciibuniek patentovú dokumenty (napr. JP 6104061 alebo JP 5 l 9213 O ainé) diskutujú substráty, ktoré sa môžu vyrobiť zo všetkých typov polyméru (vrátane polyetylénu, polypropylénu,poly(etyléntereftalátu), poly(tetrafluóretylénu), polystyrénu a poly(metylmetakrylátu, keramiky, inertných kovov a skla. Tvar substrátu a typ nie sú...

Separačné zariadenie na separáciu kukiel od častíc substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286715

Dátum: 11.03.2009

Autori: Morávek Ivan, Sliva František, Kozánek Milan, Vidlička Ľubomír

MPK: B07B 1/00, A23N 12/00

Značky: částic, separáciu, separačné, kukiel, zariadenie, substrátů

Zhrnutie / Anotácia:

Separačné zariadenie na separáciu kukiel od častíc substrátu má medzi hornými pozdĺžnymi ramenami rámu (1) na jednej strane otočne uložený poháňaný valec (2), poháňaný pohonom (8), a na druhej strane rámu (1) má otočne a súčasne posuvne uložený napínací valec (3). V dolnej časti rámu (1) má otočne uložený dolný valec (4). Valce (2, 3, 4) sú obopnuté sitovým dopravným pásom (5), nad ktorým je násypník (6). Pod horizontálnou časťou sitového...

Spôsob potlače substrátu s použitím aniloxového valca, aniloxový valec pre spôsob potlače a tlačový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9422

Dátum: 22.12.2008

Autor: Hendriks Martinus Adrianus

MPK: B41F 31/02, B41F 31/26, B23K 26/08...

Značky: potlače, aniloxový, tlačový, substrátů, valca, spôsob, aniloxového, stroj, použitím, válec

Text:

...tlačovej farby, zatiaľ čo detailytlače sú získavané použitím jamiek s relatívne malým objemom.0009 Hustota jamiek je vyjadrená vriadkoch na centimeter. Známe riadková rastre pre jamkové povrchové štruktúry podľa doterajšieho stavu techniky majú napríklad 100 - 180 riadkov na centimeter. Rôzne riadkovć rastre majú špecifické účely. Aniloxový valec majúci 100 riadkov na centimeter je veľmi vhodný pre tlač hrubých vrstiev tlačovej farby na...

Spôsob zapečatenia platňového materiálového substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13847

Dátum: 10.10.2008

Autori: Schmolke Maik, Palluch Manfred, Sonnenberg Jürgen

MPK: B29C 63/00, B27D 5/00, A47B 96/18...

Značky: platňového, zapečatenia, materiálového, substrátů, spôsob

Text:

...vyznačuje tým, že je ho možné realizovať mimoriadne jednoducho za použitia bežných nástrojov prípadne obrábacích zariadeni a za použitia bežných východiskových materiálov pre kuchynské pripadne pracovné dosky, takže celkovo sú výsledkom výkonné a súčasne nenákladne finálne produkty. Inými slovami je pre spôsob podľa vynálezu možné použit východiskové materiály už známe zo stavu techniky, predovšetkým čo sa týka samotného platňového...

Spôsob predúpravy substrátu z kalenej ocele, kovaného železa alebo liatiny určeného na elektrolytické nanášanie povlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8415

Dátum: 03.06.2008

Autori: Pfiz Roland, Jordan Manfred

MPK: C25D 5/36, C25F 1/06, C25D 5/26...

Značky: nanášanie, určeného, spôsob, kovaného, liatiny, substrátů, kalenej, ocele, elektrolytické, povlaků, předúpravy, železa

Text:

...povlakom geometrický zložitejšich súčiastok.0007 Majú však tú nevýhodu, že rôzne základné materiály môžubyť opatrené len nedostatoćnou vrstvou. Pri vylučovani zinkualebo zinkovej zliatiny z alkalickeho elektrolytu dochádza súčasne s vylučovaním zinku alebo zliatiny zinku vždy aj k vylućovaniu vodíka. Podľa vlastností materiálu môže pritom dôjsť k tomu, že V oblastiach s nízkou hustotou dochádza len k vylučovaniu vodíka a nedochádza k...

Modifikovaný alebo transformovaný kvasinkový kmeň a spôsob oxidácie in vivo substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286279

Dátum: 28.05.2008

Autori: Cauet Gilles, Achstetter Tilman, Degryse Eric

MPK: C12N 9/10, C12N 15/54, C12N 1/19...

Značky: oxidácie, kmeň, kvasinkový, substrátů, spôsob, modifikovaný, transformovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikovaný kvasinkový kmeň, v ktorom je acetyl-CoA pregnenolónová acetyltransferázová (APAT) aktivita eliminovaná obmenou ATF2 génu S. cerevisiae alebo génu, ktorý kóduje proteín majúci APAT aktivitu a má približne 60 % alebo vyššiu sekvenčnú identitu so sekvenciou YGR177C proteínu. Transformovaný kvasinkový kmeň, v ktorom je APAT aktivita eliminovaná obmenou uvedeného génu, exprimujúci aspoň jeden enzým z dráhy biosyntézy hydrokortizónu z...

Spôsob regenerácie zeolitového katalyzátora a spôsob alkylácie alebo transalkylácie aromatického substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286214

Dátum: 30.04.2008

Autori: Amarilli Stefano, Biddau Gianfranco, Perego Carlo, Girotti Gianni, Cappellazzo Oscar, Bencini Elena

MPK: C07C 2/00, B01J 38/00, B01J 29/00...

Značky: alkylácie, regenerácie, aromatického, zeolitového, katalyzátora, substrátů, transalkylácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regenerácie zeolitového katalyzátora, aspoň čiastočne vyčerpaného, pochádzajúceho z procesu prípravy monoalkylovej aromatickej zlúčeniny alkyláciou aromatického uhľovodíkového substrátu alkylačným činidlom vybraným zo súboru zahŕňajúceho olefíny obsahujúce dva až štyri atómy uhlíka, izopropylakohol a zmesi izopropylalkoholu a propylénu alebo transalkyláciou aromatického substrátu vybraného z benzénu, toluénu alebo ich zmesí jedným alebo...

Spôsob výroby substrátu z minerálnej vlny na pestovanie rastlín a substrát z minerálnej vlny na pestovanie rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 285591

Dátum: 19.03.2007

Autori: Hansen Erling Lennart, De Groot Jacob Frank

MPK: A01G 31/00

Značky: substrát, minerálnej, substrátů, pestovanie, spôsob, rastlín, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby substrátu z minerálnej vlny na pestovanie rastlín, pričom substrát má koherentnú hydrofilnú matricu z vláken minerálnej vlny spojených vytvrdenou živicou a tento spôsob zahŕňa výrobné kroky: a) prísun vláken z minerálnej vlny b) nanesenie spojiva z fenolformaldehydovej živice a z furánovej živice na vlákna c) tvarovanie matrice z vláken minerálnej vlny a d) vytvrdzovanie spojiva. Vynález sa ďalej týka uvedeným spôsobom...

Spôsob získavania biologicky stabilizovaného lesného substrátu z úplne uzatvoreného cyklu spracovania mestského pevného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5518

Dátum: 08.12.2006

Autor: Cerroni Manlio

MPK: B09B 3/00

Značky: stabilizovaného, spôsob, odpadů, pevného, získavania, substrátů, cyklu, úplné, spracovania, městského, uzatvoreného, lesného, biologicky

Text:

...tvorbu konečného zvyšku aviac-menej zdôrazňuje dopad na životné prostredie.0020 Predložený vynález si teda kladie za svoj prvý ciel použitie spôsobov spracovania aspätného získania materiálov vjedinom úplne uzavretom výrobnom cykle (SYSTÉM UZAVRETÉHO KRUHU), majúci na svojom konci produkciu biologicky stabilizovaného lesného subslrátu a výrobu energie akovov bez akéhokoľvek zvyšku vzniknutého pri spracovaní, ktorý sa má odvíezt na...

Spôsob sušenia povrchu substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284835

Dátum: 28.11.2005

Autori: Herrmannsdörfer Dieter, Schellenberger Wilhelm

MPK: H01L 21/00

Značky: substrátů, povrchu, spôsob, sušenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob sušenia povrchu substrátu je použiteľný na sušenie povrchov substrátu veľkého počtu materiálov, ako sú polovodiče, kovy, plasty a najmä na sušenie kremíka. Kremík (1) je ponorený v kvapalinovom kúpeli (2), potom sa zbavuje kvapaliny (3) kvapalina v kúpeli (2) pozostáva z vodného roztoku kyseliny fluorovodíkovej (3) s koncentráciou medzi 0,001 a 50 %. Privádzaním zmesi plynov, obsahujúcej O2/O3, ihneď po ukončení sušenia sa povrch kremíka...

Spôsob povrchovej úpravy kovového substrátu a zodpovedajúce výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4043

Dátum: 02.12.2004

Autori: Mirone Gianni, Veltri Francesco, Del Forno Paolo

MPK: B41M 1/26, B05D 3/14, H01T 19/00...

Značky: úpravy, zodpovedajúce, spôsob, kovového, výrobky, povrchovej, substrátů

Text:

...kovovom substráte sú reprezentované0019 Zmáčavost substrátu toto je jedna zo základných charakteristík, ktorá sa objaví pri použití náteru. Pozorovateľne problémy zmáčavoti substrátu môžu byť také, ktoré sú reprezentované vráskavení napríklad na plochách, ktoré môžu byť dokonca ohraničené alebo sú rozšírené viac alebo menej po celej ploche, na ktorej náter nezmáča základ a môže pochádzať napríklad z nadmemého a/alebo nehomogénneho naolejovania...

Dávkovacie zariadenie a zariadenie na nanášanie lepidiel na najmenej jeden pás substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3365

Dátum: 04.11.2004

Autori: Kiener Waldemar, Rein Johann

MPK: B05C 11/02, B05C 1/08

Značky: dávkovacie, nanášanie, lepidiel, substrátů, najmenej, zariadenie

Text:

...riešenie spočívajúce vtom, že otáčaním dávkovacieho zariadenia, s výhodou okolo jeho pozdĺžnej osi, možno volitelne nastavit a k dávkovacej štrbine priradiť najmenej dve oblasti. Tým sa umožní rýchle prezbrojenie. Toto otočné usporiadanie dávkovacieho zariadenia sa môže uskutočniť ako nezávislé na nastavenie dávkovacej štrbiny medzi dávkovacím zariadením a nanášacim valcom. Je výhodné, ak sa navzájom zlaďuje tak šírka dávkovacej štrbiny,...

Spôsob a zariadenie na kontinuálne povlečenie najmenej jedného substrátu s najmenej jedným filmom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2586

Dátum: 25.09.2003

Autori: Jacob Luc, Gailly Eric, Volon Erwin, Garrigues Laurence, Etienne Pascal

MPK: B05D 1/28

Značky: jedného, kontinuálně, filmom, substrátů, povlečenie, jedným, najmenej, zariadenie, spôsob

Text:

...uvedených technologických procesov zavedením takého postupu kontinuálnej povrchovej úpravy pások, ktorý umožní nanášať filmy z prípravkov o širokej škále viskozity. Cieľom vynálezu je tiež zaviesť proces, ktorý vyžaduje len málo regulácie na to, aby bolo možné získať film kontrolovanej hrúbky pri širokej škále hrúbok, ktorý vytvára pekný vzhľad povrchu a to aj keď sa páska posúva veľkou rýchlosťou.Za týmto účelom je prvým cieľom...

Spôsob prípravy obaleného substrátu bariérovým filmom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283289

Dátum: 22.04.2003

Autori: Shaw David, Dawson Eric, Langlois Marc, Cline Daniel

MPK: B05D 3/04, B32B 27/28, B05D 3/08...

Značky: substrátů, přípravy, filmom, spôsob, bariérovým, obaleného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy obaleného substrátu bariérovým filmom zahŕňa pôsobenie na povrch neobaleného substrátu vybrané zo skupiny pozostávajúcej zo zahrievania, pôsobenia reaktívnou plazmou, ochladzovania a ich kombinácií, nanášanie kompozície akrylátového monoméru na ošetrovaný povrch neobaleného substrátu vo forme monomérneho filmu, polymerizáciu akrylátu do monomérneho filmu za vytvorenia zosieťovanej akrylátovej vrstvy a nanášanie vrstvy...

Spôsob výroby jednotky solárneho článku použitím dočasného substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6133

Dátum: 03.03.2003

Autori: Peters Paulus Marinus Gezina Maria, Middelman Erik, Schropp Rudolf Emmanuel Isidore

MPK: H01L 31/02, H01L 31/0224, H01L 31/18...

Značky: spôsob, jednotky, výroby, solárneho, dočasného, použitím, substrátů, článků

Text:

...jedna ztýchto farieb bude vyhovovať vyššie uvedeným požiadavkám na hodnotu dEab.-3 0014 Použitie kombinácie rozlišujúcej farby a maskovacej farby umožňuje dekorovat jednotky solárneho článku farebným vzorom na homogénnom pozadí. Príkladmi predpokladaných vzorov sú vzorky, znaky, obrázky, pruhy, obdĺžniky a štvorce. V tomto uskutočnení sa všeobecne 10 až 90 mriežky poskytuje s rozlišujúcou farbou, kým 90 až 10 mriežky sa poskytuje s...

Metóda a zariadenie pre povrchovú úpravu substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4046

Dátum: 21.02.2003

Autori: Schade Van Westrum Johannes, Gleijm Gerardus

MPK: C23C 14/24

Značky: substrátů, zariadenie, úpravu, povrchovú, metoda

Text:

...forme pásu a je kontinuálne pokrývaný vrstvou materiálu. Materiál, ktorý je odparovaný, je vpriebehu času dopĺňaný odoberaním pomocou premenlivého elektromagnetického poľa dodatočného množstva materiálu, ktorý má byť odparovaný. Aktivita premenlivého elektromagnetického poľa pri odoberani materiálu zjednodušuje doplňovanie množstva materiálu, ktorý má byťodparovaný, čo ako výsledok znižuje odparovanie, kontinuálne alebo v krokoch.Premenlivé...

Étery izosterov substrátu aspartát-proteázy, spôsob ich výroby a farmaceutické prípravky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 282339

Dátum: 26.11.2001

Autori: Khanna Satish Chandra, Bhagwat Shripad Subray, Lazdins Janis Karlis, Lang Marc, Mestan Jürgen, Bold Guido, Fässler Alexander, Capraro Hans-georg

MPK: A61K 31/325, C07C 317/50, C07C 271/22...

Značky: étery, spôsob, izosterov, výroby, obsahujú, aspartát-proteázy, farmaceutické, substrátů, přípravky

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa étery všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 je acylový zvyšok vybraný zo súboru zahrnujúceho prípadne substituovaný (nižší)alkoxy(nižší)alkanoylové skupiny, prípadne substituované nižšie alkanoylové skupiny, arylkarbonylové alebo heterocyklylkarbonylové skupiny, ktoré sú substituované heterocyklylovou skupinou alebo heterocyklyl(nižší)alkylovou skupinou, fenyl(nižší)alkanoylové skupiny, ktoré sú substituované hydroxylom alebo nižším...

Použitie progestačného prostriedku a substrátu a/alebo donoru oxid dusnatý-syntázy na prípravu liečiva na liečenie preeklampsie a predčasného pôrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282292

Dátum: 09.11.2001

Autori: Chwalisz Kristof, Yallampalli Chandra, Bukowski Radoslaw, Garfield Robert

MPK: A61K 31/57

Značky: liečenie, donoru, progestačného, liečivá, dusnatý-syntázy, preeklampsie, pôrodu, substrátů, použitie, predčasného, přípravu, prostriedku

Zhrnutie / Anotácia:

Progestačný prostriedok v kombinácii so substrátom oxid dusnatý syntázy, donorom oxidu dusnatého alebo obidvoch, prípadne v ďalšej kombinácii s jedným alebo viacerými inhibítormi cyklooxygenázy, PGI2-mimetikami, inhibítorom tromboxánu (TXA2), zlúčeniny majúcej TXA2-agonistické a TXA2-inhibujúce vlastnosti, zlúčeninou majúcou TXA2-antagonistické a PGI2-mimetické aktivity a TXA2 agonistmi, sa používa na prípravu liečiva na liečenie preeklampsie a...

Spôsob racemizácie opticky čistého substrátu 2-terc-butylkarboxamidpiperazínu alebo substrátu bohatého na 2-terc-butylkarboxamidpiperazín, alebo jeho solí a substrát na racemizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281861

Dátum: 22.06.2001

Autori: Varsolona Richard, Volante Ralph, Rossen Kai, Reider Paul, Askin David

MPK: C07D 405/06, C07D 401/06, C07D 241/04...

Značky: čistého, 2-terc-butylkarboxamidpiperazín, racemizácie, racemizáciu, substrát, substrátů, solí, 2-terc-butylkarboxamidpiperazínu, opticky, spôsob, bohatého

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob racemizácie opticky čistého substrátu 2-terc-butylkarboxamidpiperazínu alebo substrátu bohatého na 2-terc-butylkarboxamidpiperazín všeobecného vzorca (IX) alebo (X), alebo jeho solí, ktorý spočíva v tom, že sa substrát nechá reagovať s racemizačným činidlom zo skupiny silná báza, bezvodá soľ kovu alebo karboxylová kyselina, v rozpúšťadle a pri teplote miestnosti až teplote 250 °C. Získané deriváty sú kľúčovými medziproduktmi na prípravu...

Spôsob výroby tepelne spracovaného hnojivového materiálu alebo hnojivom obohateného substrátu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279605

Dátum: 15.04.1992

Autor: Clausen Hans Jacob

MPK: A61L 11/00, B65B 55/14, C05F 11/00...

Značky: výroby, hnojivom, obohateného, substrátů, tepelně, vykonávanie, spôsobu, zariadenie, spôsob, hnojivového, tohto, materiálů, spracovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Semená alebo iné nečistoty v prírodnom substráte alebo hnojivách, ako je rašelina, kokosový prach alebo trus hydiny, sa môžu zneškodňovať pasterizáciou. Pasterizácia sa účinne realizuje v pasterizačnej peci (8) spojenej s uzatvorenou tepelne izolovanou upravovacou stanicou (10), v ktorej prvej sekcii (38) sa tepelné spracovanie predlžuje bez ďalšej spotreby energie, potom sa materiál spracováva v systéme chránenom pred okolitým ovzduším, ktorý...

Spôsob prípravy chromolytického substrátu ke stanoveniu aktivity enzýmu endo-beta-1,4-glukan glukanohydrolázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269539

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zemek Jiří, Ježo Ivan, Bejdová Mária

MPK: G01N 33/573

Značky: přípravy, enzymů, substrátů, chromolytického, glukanohydrolázy, stanoveniu, aktivity, endo-beta-1,4-glukan, spôsob

Text:

...gel chroaolytickej siełovanej hydroxyetylcelulôzy sa frakcionuíe na SŤtàch na 0,25 až 0,35 nesh. Obsah viazaneho iarbiva no hydroxyetylcelulôzovoa geli je 6 až 9 haotnostných X, Napučaei objem sietovaneho chrooolytickeho gelu je 10 až 16výhodou uvedeného postupu je priprava substratu dalej aplikovateĺneho v enzýaovej analýze vo foroe tabletového oonotestu, čo zabezpečuje Standardizovateĺnosř a unifiko 2 cs 259539 si vateĺnoał...

Způsob přípravy nerozpustných značených substrátů pro stanovení proteolytické aktivity

Načítavanie...

Číslo patentu: 269204

Dátum: 11.04.1990

Autor: Šafařík Ivo

MPK: G01N 33/534

Značky: přípravy, proteolytické, substrátů, nerozpustných, aktivity, stanovení, značených, způsob

Text:

...formu.Způsob pŕípravy nerozpustných značených substrátů pro stanovení proteolytická aktivity podle vynálezu spočívá v tom, že se značená bílkovina zabuduje do struktury polyakrylamidu. Vzniklý produkt se převeds na jemná částice, které se ddkladně promyjí vodou a organickými rozpouštědly a potom se usuši. Působením proteolytiokých enzymů se ze zabudovaná bílkoviny odětěpují značená peptidy, jejichž množství je dměrně aktivitě...

Způsob přípravy substrátu pro pěstování vyšších basidiomycet

Načítavanie...

Číslo patentu: 268750

Dátum: 11.04.1990

Autori: Scháněl Lubomír, Pivečka Pavel, Hálová Gabriela, Jonáš Pavel, Kalousková Věra

MPK: A23L 1/28

Značky: substrátů, basidiomycet, přípravy, vyšších, způsob, pěstování

Text:

...vyšších basidiomycet, například V hlívy ústřičná spočívá v tom, že lignocelulőzni substrát, například dřevo, sláma, bavlna apod. se sterilizuje a následně očkuje sadbou houby. Je nám i způsob obohacení běžně užívanáho substrátu dusíkatými látkami, například kukuřičným šrotem.Nevýhodou dosud používaných způsobů přípravy substrátu je malá výživnost substrátu a tím i malá výtěžnost. Obohacením substrátu a látky obsahující dusík, se zvýši...

Způsob kvantitativního fluorimetrického stanovení peroxidu vodíku a substrátů oxidáz

Načítavanie...

Číslo patentu: 268738

Dátum: 11.04.1990

Autori: Čoupek Jiří, Tuček Stanislav, Říčný Jan

MPK: G01N 33/542

Značky: způsob, substrátů, kvantitativního, peroxidu, oxidáz, vodíku, stanovení, fluorimetrického

Text:

...v injekci vzorku substrátu do kontinuálního proudu média. Stykem média s imobilizovaným enzymem odpovídajícím příslušnému substrátu vzniká při enzymatické oxidaci substrátu peroxid vodíku. Vzniklý peroxid vodíku prochází pak s médiem kolonkou s imobilizovanou peroxidázou. Médium obsahuje chemickou látku, která v přítomnosti peroxidu vcdíku a peroxidázy Je schopna vytvořit fluoresoenční produkt, neälépe 5-/p.hydroxyrenyl/ propionovou...

Způsob kvantitativního luminometrického stanovení peroxidu vodíku a substrátů oxidáz

Načítavanie...

Číslo patentu: 268737

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tuček Stanislav, Čoupek Jiří, Říčný Jan

MPK: G01N 33/542

Značky: vodíku, oxidáz, způsob, kvantitativního, stanovení, substrátů, peroxidu, luminometrického

Text:

...proudicí médium přichází do styku.Způsob kvantitativního stanovení peroxidu vodíku a substrátů oxidáz spočívá tedy v injekci vzorku substrátu do kontinuálního proudu média. Stykem média s imobilizovsným enzymem odpovídajícím přísluěnému substrátu vzniká při enzymová oxidaci substrátu peroxid vodíku. Vzniklý peroxid vodíku prochází pak s mádiem kolonkou s imobilizovanou peroxidázou na nosiči, který je propustný pro světelně záření,nspř....

Depoziční komora pro přípravu epitaxních vrstev A3B5 s těsným uspořádáním zdroje a substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268071

Dátum: 14.03.1990

Autor: Deml František

MPK: H01L 21/205

Značky: epitaxních, těsným, přípravu, uspořádaním, substrátů, depoziční, zdroje, komora, vrstev

Text:

...vytvářet pomocí herní elektrické odporově pece a rozvedeče teple. vyhŕívaně ho dolní olektrickouvodporovou pecí. Umístením zdroje a eubstrám z materiálu AIIIBV mezi obě tínicí přepážky lze transport materiálu provádät za teplot o 200 až 300 K nižeíoŽi než dosud a xdržovat i při proudení plynů v ostatní části depoziční komory optimální a reprodukovatelnć podmínky transport včetne stechiometrie materiálu AHIBV mezi . oběma stínicími...