Patenty so značkou «súbor»

Nosič dokumentov, najmä právnych dokumentov, spôsob nakladania s nosičom dokumentov a súbor prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7547

Dátum: 05.09.2016

Autori: Hubinák Emil, Kvasnica Roman

MPK: B42D 25/00, G06Q 10/00, B42D 15/00...

Značky: dokumentov, nosičom, právnych, súbor, nosič, prvkov, najmä, nakladania, spôsob

Text:

...prvku, na koncoch je šnúrka zviazaná do slučky. Pred uzlom je šnúrka prišitá kovovou sponou k listine a tiež je vedľa spony šnúrka prelepená prvým lepiacim pásikom. Spona aj prvý lepiaci pásik sú prekryté väčším druhým lepiacim pásikom, ktorý je prehnutý a prelepený cez okraj listu na jeho druhú stranu.Použitie prvého a druhého lepiaceho pásika poskytuje možnosť vhodne vybrať materiál pásikov. Ako druhý lepiaci pásik môže byť použitá...

Súbor kociek, predovšetkým na výučbu jazykov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6095

Dátum: 03.04.2012

Autori: Hunter Richard Thomas, Gráf Otakar

MPK: A63F 9/04, G09B 1/02, G09B 1/06...

Značky: súbor, výučbu, kociek, jazykov, predovšetkým

Text:

...označené postupne vzťahovými značkami m, Ľ, Ľ, E. Pri voľbe poradia na hádzanie kociek,teda vo výbere kociek z postupne za sebou radených skupín kociek, môže napomáhať jednotný, resp. jednotiaci prvok V označení kociek V jednej skupine, pričom jednotiacim prvkom môže byť spoločná farba alebo spoločná grafika, ako napr. spoločné ikony, alebo aj iný spoločný prvok. Pre znázornenie celkového usporiadania kociek Q v súprave g, g, g sú...

Nosná kostra pásového dopravníka, dopravník s nosnou kostrou a súbor vytvárajúci nosnú kostru pásového dopravníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14306

Dátum: 03.06.2010

Autor: Julien Denis

MPK: B65G 21/02, B65G 21/06

Značky: kostru, kostra, nosnou, dopravníka, súbor, nosná, dopravník, kostrou, vytvárajúci, pásového, nosnú

Text:

...uľahčuje ich čistenie, zabraňuje ich príliš rýchlemu znečisteniu a vylučuje zadržanie zrna. To všetko predstavujevýznamnú výhodu voblasti potravinárskej výroby ako je sladovníctvo. Zariadenia je tiež veľmi flexibilné, pretože stačí upraviť dĺžku rúrok nosnej kostry a počet nosníkov, abyzariadenie bolo vhodne usporiadané pre akékoľvek umiestenie.Ďalšie charakteristiky návrhu zariadenia a to doplnkové alebo náhradné význaky súTraverza rámu...

Súbor syntetických protilátok na liečenie chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17197

Dátum: 29.05.2010

Autori: Herrmann Tanja, Tiller Thomas, Enzelberger Markus, Urlinger Stefanie, Prassler Josef

MPK: C07K 16/00, C12N 15/10, C07K 16/32...

Značky: protilátok, chorôb, syntetických, liečenie, súbor

Text:

...ťažkých reťazcov a variabilných ľahkých reťazcov. Existuje približne 50 zárodočných génov variabilných ťažkých reťazcov a približne 50 zárodočných génov variabilných ľahkých reťazcov, EP 2 435 568 35 062/Hkombinované poskytujú približne 2500 kombinácii rôznych párov variabilných ťažkých a ľahkých reťazcov. Predpokladá sa, že u ľudí je produkovaných všetkých 2500 týchto kombinácií. Bolo však zistené, že niektoré variabilné ťažké reťazce,...

Súbor ohŕňacích kladiek konfekčného bubna na výrobu najmä automobilových plášťov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286555

Dátum: 01.12.2008

Autori: Paliesek Miroslav, Rohde Dieter, Panáček Anton

MPK: B29D 30/20, B29D 30/08

Značky: najmä, súbor, ohŕňacích, plastov, automobilových, konfekčného, kladiek, bubna, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Súbor ohŕňacích kladiek pozostáva z dvojíc prítlačných koliesok (2) symetricky umiestnených na stredových ramienkach (4) článkov (1) pákového ramena. Dvojice prítlačných koliesok (2) sú k stredovým ramienkam pripevnené otočnými spojmi (5), pričom sú zhotovené z pevného materiálu a na povrchu ohŕňacích plôch sú vybavené gumenou vrstvou (21).

Montážny súbor automobilových posuvných dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6962

Dátum: 05.11.2008

Autor: Derue Nicolas

MPK: E05F 5/00

Značky: súbor, posuvných, dveří, montážny, automobilových

Text:

...18 viditeľne zvislú a vnútornú stranu 20 viditeľne vodorovnú, ktoré sú prepojené zaoblením 21.Fixačná plocha 14 lemovaná stupňom 16 vymedzuje na dielci karosérie 4 drážku na osadenie okna 22 a koľajnice 6, takým spôsobom aby tieto boli zarovnané s vonkajšou vzhľadovou plochou 12 bez toho aby vyčnievali, z estetických dôvodov. Fixačná plocha 14 má otvor 24, ktorý je určený k tomu aby bol uzavretý oknom 22, a otvory na uchytenie 26 okna 22...

Súbor čerpadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13558

Dátum: 26.07.2005

Autori: Symoens Louis, Smis Martial

MPK: E03F 5/22, F04D 13/08, F04D 29/60...

Značky: čerpadiel, súbor

Text:

...pre všetky podstavce. Podľa dalšieho výhodného uskutočnenia vynálezu zostáva základňa spolu s telesom z jedného kusu, čo zjednodušuje výrobu podstavca.Prehľad obrázkov na výkresochJediný pripojený výkres obsahuje nárys čerpadla s podstavcom umiestneným v nádrži.V nádrží F je štyrmi kotvíacími otvormi so štyrmi čapmi, ktoré prenikajú výrezmi 2 upravenými na základne 3 upevnený podstavec, dalej základňa 3, duté teleso 4, v ktorom je...

Súbor zariadení na bezpečný priamy prenos informácií prostredníctvom internetu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3334

Dátum: 02.11.2004

Autori: Kuti Gábor, Jobbágy Miklós, Zelenák János

MPK: H04M 1/253, H04L 29/06

Značky: prostredníctvom, súbor, prenos, zariadení, informácií, internetu, priamy, bezpečný

Text:

...pre vytvorenie spojenia prostrednictvom internetu vybavené k ovacim adekódovaclm kľúčom spôsobom odlišným od známych riešenLáe možné dosiahnuť stav, kedy je možné realizovať komunikáciu na zákla e intemetu. v riebehu ktorej sa tok zvuku, fotografii, video záznamu, signálu alebo iný údajov medzi spojenou volajúcou avolanou stranou uskutočňuje zašifrovanm spôsobom a ten nie je možné dešifrovať od vytvorenia spojenia a po jeho...

Súbor na značenie skiel automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3561

Dátum: 05.08.2003

Autor: Bábi Ján

MPK: C03C 15/00

Značky: súbor, značenie, skiel, automobilů

Text:

...skiel automobilu sa vyrobí tým spôsobom, že niektorý z uvedených identifikačných znakov motorového vozidla, uvedený vo veľkom technickom preukaze, sa vyrazí do podkladu - plastovej karty alebo fólie. Tento prostriedok na vytváranie značenia skla sa priloži na želané miesto na skle automobilu a prostredníctvom štetca sa nanáša chemická látka na leptanie. Po uplynutí technologickej prestávky,stanovenej v závislosti od zloženia aplikovanej...

Súbor prvkov na zostavovanie štruktúr

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1773

Dátum: 14.05.2003

Autor: Tusacciu Edoardo Pio

MPK: A63H 33/04

Značky: súbor, zostavovanie, struktur, prvkov

Text:

...pri hranolovom prvku -jedna zo vzdialenosti medzi protiľahlými stranami geometrického obrazca.0018 Podľa vynálezu je výhodné, že uvedený hlavný rozmer je priemer gule.0019 Stále podľa vynálezu môžu byt uvedené feromagnetické prvky použite aj ako vrchol zložitých obrazcov aj ako spojovacie prvky pre uvedené druhé tyčové prvky, vložené pozdĺž uvedených uhlopriečok.0020 Ďalej. podla vynálezu, môžu byť uvedené feromagnetické prvky použité...

Súbor stavebnicových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280501

Dátum: 08.10.1997

Autor: Frederiksen Jesper Bo

MPK: A63H 33/08

Značky: stavebnicových, súbor, prvkov

Zhrnutie / Anotácia:

Súbor stavebnicových prvkov (1, 5, 9), z ktorých každý má telovú časť (4), je na svojej hornej strane (3) vybavený jedným spriahovacím výstupkom (2, 6) so vzájomnou pevnou modulovou vzdialenosťou a smerom dolu je vybavený doplnkovými spojovacími dielmi, ktoré sú schopné spojiť sa so spriahovacími výstupkami z uvedených prvkov. Prvky sú ešte vybavené jednou alebo viacerými rozperami, prebiehajúcimi od nich smerom dolu a uskutočnenými tak, že pri...

Súbor stavebnicových súčiastok pre stavbu rozoberateľných upínacích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246041

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kopernický Ivan, Klátik Jaroslav

MPK: B23Q 3/00

Značky: zariadení, upínacích, súčiastok, stavbu, rozoberateľných, súbor, stavebnicových

Text:

....rez rovinou I-I z obr. 1 a na obr. 3 je priestorovo znázornený spojovací kameň. Na obr. 1 je znázornenáskladba. spodnej stavebąnicovej súčiastky 1 D, hornej stavebnicovej súčiastky 20, ktoré sú spojené spojovacim kameňom 30. Horná Stavebnicové súčiastka 20 napr. v prevedeni ako uhlové teleso .má rue dosadacej ploche 212 vytvorenú T-drážku 21, ktoré má úpevňovacie plochy B 2 sklonené, pričom je T-duräžka 21 rovnob-ežná s dosadacou plochou...

Súbor stavebnicových elementov, najmä prípravkov pre upínanie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241252

Dátum: 01.09.1987

Autori: Prášil Vladimír, Svatý Vladimír

MPK: B23Q 3/06

Značky: prípravkov, najmä, upínanie, stavebnicových, elementov, obrobkov, súbor

Text:

...upinacieho otvoru głł uetavovacieho telesa głg kvádrovitáho typu je vložená upinacia ekrutka ggg, ktorá je známym spôsobom spojená eo základom ggg napr. pomocou T-matice ggg,pričom voľný koniec upinacej skrutky ggg zasahuje do horného vybranie głłfustavovacieho telesa głg. Na voľný koniec upinacej skrutky ggg je naekrutkovaná spojovacie matice ggg zaeahujúca do spodného vybrania głgł nadetavbováho ustevovacieho telesa głg uhlováho typu. Do...