Patenty so značkou «stupně»

Zberné a dopravné zariadenie pre stupne eskalátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6995

Dátum: 16.11.2006

Autor: Vlad René

MPK: B66B 31/00

Značky: dopravné, zberné, stupně, zariadenie, eskalátora

Text:

...pohyblivý chodník potrebne stupne,resp. palety. Oproti doterajším predchádzajúcim spôsobom sa teraz navrhuje pomocný prostriedok, ktorý môže zberať nmožstvo zložených stupňov, resp. paliet a umožňuje monterom pás stupňov,resp. pás paliet na mieste ako jeden kus vložiť do konkrétneho0013 Na bokoch stupňov, resp. paliet uvažované vodiace kladky sa vedú v bočných vodiacich dráhach telesa podstavca,pričom zložené stupne, resp. palety sú...

Zařízení pro kontrolu činnosti druhého stupně u dvoustupňových karburátorů zážehových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270661

Dátum: 12.07.1990

Autor: Janata Tomáš

MPK: F02M 19/01

Značky: druhého, činnosti, karburátoru, motorů, zařízení, zážehových, dvoustupňových, stupně, kontrolu

Text:

..., kde je mechanická část, siožená z desky 3 připevněné k tělo karburátoru i, opatřené pákovým mechanismem, který na princípu akce/vlećná 2, 2 a vlećmm ramena 3, ggl a reakce /pružiny podtlakové regulace druheho stupně g/ provede pomocí spojky li, opatrené zapisovacím mechanismem Q zápis průběhu na kartu łł. Ubě ramena, vlečné Ä a vlečenéj jsou otočné spojeny, přičemž rameno Ž je opteno o čep lg táhla 1 podtlakové regulace 2. Aby nebyl...

Zařízení pro kontrolu činnosti druhého stupně u karburátorů zážehových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270659

Dátum: 12.07.1990

Autor: Janata Tomáš

MPK: F02M 19/01

Značky: činnosti, druhého, stupně, karburátoru, zážehových, motorů, zařízení, kontrolu

Text:

...druhého stupně v krajní poloze, vodnou membránu apod.Zařízení je znázorněno na výkreau, kde je mechanická část, složená z podtlekové komory druhého stupně 3, desky 5 přípevněně ke kerburátoru l, opatřené porovnávací podtlakuvou komorou 3, kyvným ramenem §, ktoré je otočné kola čepu § a opírá se o čep lg tahla g, podtlakové komory druhého stupně 3, kyvným ramenem ll, otočným kolem čepu Z e procházejícím vodicím pouzdrem 2. Kyvná rameno...

Způsob výroby meziproduktu s prvního stupně konfekce radiální pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270568

Dátum: 12.07.1990

Autori: Vorih William, Carpentier Jean

MPK: B60C 9/08

Značky: konfekce, stupně, způsob, prvního, pneumatiky, výroby, meziproduktu, radiální

Text:

...podstatě kolmém ke dráze pohybu povlečeného textilního pásu a nepříč k textilním nitím a k ose otáčení konfekčního bubnu.vynález bude vysvětlen na příkladech provedení znázorněných na výkrese, kde značí obr. l schematicky axonometrický pohled na zařízení k provádění zpüsobu podle vynálezu, obr. 2 řez vedený rovinou II-II na obr. 1, obr. 3 zvětšený schematickýaxiometrický pohled na první obměnu podrobnosti z obr. l, obr. 4 zvětšený achematický...

Způsob stanovení středního stupně kondenzace lineárních kondenzovaných fosforečnanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269650

Dátum: 11.04.1990

Autori: Trojan Miroslav, Velich Vratislav, Mazan Pavol

MPK: C01B 25/38

Značky: stupně, fosforečnanu, lineárních, způsob, kondenzovaných, středního, stanovení, kondenzace

Text:

...etanovením, provedeným za těchto podmínek, reakčního tepla rozpouštění lineérních foaforečnanů a tým kationtem, avšak s krátkou délkou řetězce (dífosforečnanu, případně ještě katena-trífosforečnanu, katena-tetrafosforečnanu atd.) a anhydrldu jednoduchého dihydrogenfoaforečnanu (s aníontem HZPO 4 a 5 týmž katíontemj pomocí hodnoty reakčního tepla rozpouštění zkoumaného vzorku lineérních kondenzovaných Fosforečnanů a s pomocí hodnot...

Zařízení na nepřímé stanovení okamžité hmotnosti, rychlosti plnění a stupně naplnění kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 268863

Dátum: 11.04.1990

Autori: Staněk Vladimír, Bosák Oldřich, Vychodil Petr, Jiřičný Vladimír

MPK: G01G 17/04

Značky: stupně, zařízení, kolejových, plnění, nepřímé, stanovení, okamžité, naplnění, hmotnosti, vozidel, rychlostí

Text:

...stlačení všech pružin oeazených přsvodniky polohy. Tento signál je poton zprecovdván vnější elektronickou vyhodnocovecí jednotkou (oikropočítečem) e indikován ve forme okamžite hmotnosti vozidlo, rychlosti plnłní, rychlosti vyprazdñovàní. stupne nsplnení e doby zbývsjíoi pro naplnění nebo vyprázdnlni.Protože zeřízenín podle vynllezu jsou podchyceny eilove reakce všech pružin podvozku umístěných na jedne streně vozidle pro přeprevu tekutín...

Způsob stanovení kritického stupně deformace

Načítavanie...

Číslo patentu: 266836

Dátum: 12.01.1990

Autori: Šedivec Jan, Perlík Jiří, Přepiora Václav

MPK: G01N 3/60

Značky: způsob, deformace, stanovení, kritického, stupně

Text:

...zpracování u kovových materiálů podle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, ze se vzorek deformuje na klínový tvar v rozmezi teplot 350 až 1 300 °C,podélně se rozřizne, zviditelní se makrostruktura, načež se změři tlouščka klínu v místě přechodu jemnozrnné struktury v hrubozrnnou. Kritický stupeň deformace se určí ze vztahůkde É je velikost deformace V proeentech, ho původní výška zkoušky a h rozměr zkoušky v místě přechodu.Výhodou...

Zařízení k blokování zařazení zpětného stupně u vícestupňových převodovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 266789

Dátum: 12.01.1990

Autori: Pán Antonín, Frydrych Jiří

MPK: F16H 5/06, F16H 57/06

Značky: vícestupňových, převodovek, blokování, zpětného, zařízení, stupně, zařazení

Text:

...vidle ll, příp. ozub řadícího členu 11. Řadící vidle lg, ll jsou na první řadící tyčí 1 posuvné. Řadící člen 11 je pevně spojen s druhou řadící tyčí lg, na jejímž konci je pevně upevněna třetí řadící vidle lg. Řadící člen 11 je dále opatřen vybráním, do něhož zapadá čep páky 12 řazení zpětněho stupně.Součástí řadící kulisy 1 je blokovací mechanismus 5. Blokovací mechanísmus 5 je uapořádán na této řadící kulíse 1,která je pevně apojena ee...

Způsob zušlechťování vlnního vosku z odstředivky prvního stupně

Načítavanie...

Číslo patentu: 264941

Dátum: 12.09.1989

Autori: Otmar Vladimír, Wagner Vladimír, Nedvědová Hana, Bartoš Leopold

MPK: C11B 11/00

Značky: způsob, odstředivky, vlnního, vosků, stupně, zušlechťování, prvního

Text:

...mastných kyselin zdispergováním uvedené směsi s alkoholem v alkaliokěm roztoku alkoholu a návaznou separaci vzniklých fází stáním.USA pat. č. 4 558 574 chrání praní vlny a zpětné získání vlnního vosku a vody. Zařízení na praní vlny obsahuje mnoho pracích míst, možnost zavedení horké vody alespoň do jednoho z nich, prostředky pro odvádění prvých proudů bohatých na vlnní vosk, prostředky pro odvádění druhých proudů z výstupu na dně a...

Způsob odpopelňování spalovací komory druhého stupně fluidního ohniště a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262595

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hanyk Karel, Novotný Pavel

MPK: F23J 3/06

Značky: komory, spalovací, stupně, zařízení, způsob, způsobu, druhého, ohniště, provádění, fluidního, odpopelňování

Text:

...v případě vyššího podílu hořlaviny v částicích se účinkem vody provede její zplynění a vodní plyn pak hoří ve spalovací komoře. celý způsob 1 zařízení jsou investičné í provozně levné s zajištují bezpečné ochlszení částic popela, takže je lze již dále dopravovat běžnými dopravními zařízeními.Příklad provedení způsobu podle vynálezu je znázorněn na pŕíkladu zarízení podle vynálezu zobrazeněm na výkrese v obr. 1 a 2, kde obr. 1 znázorňuje...

Způsob zvýšení stupně využití pojivých vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 262236

Dátum: 14.03.1989

Autori: Krčma Radko, Jirsák Oldřich

MPK: D04H 1/54

Značky: stupně, způsob, využití, vláken, zvýšení, pojivých

Text:

...zóně v době, kdy jsou již pojiva vlákna působením tepla převedena do plastického stavu. Působením tlaku se zvětší styčná plocha základních vláken a pojiva při dočasném snížení -objemnosti vrstvy. Působením tlaku dojde také k tečení plastifikovaného pojiva k povrchu základních vláken a podle obsahu pojiva ve vrstvě, teploty, tlaku a času, ke zvětšení plochy povrchu základních vláken, která se dostanou do styku s pojivem až k zalití úseků...

Zapojení budicího stupně, zejména pro pulsní napájecí zdroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 261583

Dátum: 10.02.1989

Autor: Štefl Jiří

MPK: H02M 3/156

Značky: zdroj, pulsní, budicího, napájecí, zejména, stupně, zapojení

Text:

...93 je připojen na vstupní řídící svorku 5 budícího stupně §§. Výstupní pracovní svorka 5 budicího stupně ââ připojena na kolektor výkonového tranzistoru E typu npn, jehož emitor je připojen na katodu diody Q a přes pracovní indukčnost na druhý vývod filtračního kondenzátora Q a na zpětnovazební vstup gg řídícího obvodu EQ. Výstupní budicí svorka § budicího stupně §§ je připo jena na bázi výkonového tranzistoru X a přes pomocný odpor EQ na...

Způsob přípravy digitalizovaných glykosidů digitoxinového stupně

Načítavanie...

Číslo patentu: 260703

Dátum: 12.01.1989

Autori: Čekan Zdeněk, Kolářová Hana, Poláková Alena, Pitra Josef

MPK: A61K 35/78

Značky: stupně, přípravy, glykosidů, digitoxinového, digitalizovaných, způsob

Text:

...a kyselých uhličitanů talkalických kovů nebo hydroxidů kovů alkalických zem-in ve vodnémą-prostředí. Podstata způsobu podle vynálezu spočíva v tom, že se u jednotlivých lanatosidů nebo jejich směsi provádí enzymatické odštěpení glukosy a hydrolytická desacetylace současoě.Způsob podle vynálezu je Založen na poznatku, že acetylovanné formy, vznikající enzymatickým odštěpením glukosy, se desacetylují mnohem snáze než výchozí laąnatosidy....

Zapojení obvodů jednočinného měniče se zdokonaleným buzením koncového stupně

Načítavanie...

Číslo patentu: 259772

Dátum: 15.11.1988

Autor: Marek Josef

MPK: H02M 7/155

Značky: stupně, jednočinného, zapojení, zdokonaleným, buzením, koncového, obvodů, měniče

Text:

...je spojen jednak S prvním vý vvodem kondenzátoru zpětného běhu a jednak s vybíjecím odporemochrany, který je svým druhým vývodem spojen jednak s druhým vývodem kondenzátoru ochrany koncového tranzistoru, jejíž katoda je s druhým vývodem kondenzátoru zpětného běhu připojena na zem. «Výhodou navrženého zapojení je dosažení přijatelných parametrů měničového palubního zdroje pracujícího s napájecím napětím o proměnné amplitudě. Další...

Činidlo pro určení stupně alkality elektrolytů provozovaných alkalických akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243966

Dátum: 01.07.1988

Autori: Š?astný Vladimír, Polášek Pavel, Oihák Josef, Mitrych Jioí, Pichoueek Miroslav

MPK: G01N 31/22

Značky: alkality, činidlo, stupně, určení, elektrolytu, akumulátorů, provozovaných, alkalických

Text:

...po smíchání předepsaných objemů vzorku elektrolytua činidla podle vynálezu alkalický, což se projeví jeho červenofialovým zbarvením, odpovídajícím zbarvení použitého indikátoru Á 4 nhydroxyfuchson-2-sulfonové kyseliny, známé pod názvem fenolová červen - V tomto prostředí.Běžně používané acidobazické indikátory nejsou k danému účelu vhodné především pro svou malou rozpustnost nebi i z jiných důvodů zcela nepoužitelný je například...

Způsob termogravimetrického stanovení středního stupně kondenzace vyšších lineárních fosforečnanů dvojmocných kovů Me2n-2H2Pn03+1

Načítavanie...

Číslo patentu: 257745

Dátum: 15.06.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/38

Značky: stupně, kondenzace, stanovení, vyšších, termogravimetrického, dvojmocných, způsob, me2n-2h2pn03+1, lineárních, fosforečnanu, kovů, středního

Text:

...cyklo-tetrafosforečnany, podle rovnice MeRekrystalizace je exotermnim dějem a prohihá pro vyšší lineárni fosforečnany jednotlivých dvojmocných kovů při teplotách v rozmezí 400 až 700 DC. Výhodné pro stanovení je k rekrystalizaci použít teploty oo nejblĺže vyšší než je vlastní teplota rekrystalizace, nebot při dalším zvyšovaní teploty by mohlo v některých případech dojít k ovlivněni výsledku tim,že by se do plynné fáze uvolňovala i část...

Zapojení pro indikaci stupně zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257567

Dátum: 16.05.1988

Autor: Hönig Waldemar

MPK: G01R 25/00

Značky: zatížení, stupně, indikaci, zapojení

Text:

...přes napájecí odpor 3 N do vstupu § můstkový usměrñovač integrovaného obvodu g a přes hradlovací odpor 3 H dále napájí invertor, tvořený tranzistorem 21 a současně i vstup g hradlovacího obvodu v integrovaném obvodu g. Vstup invertoru je připojen přes oddělovací odpor BT na snímač proudu. Spouštěcí kondenzátor gs připojený na vstup Ä můstkového usměrňovače uchovává náboj, který je spouštovým obvodem z výstupu 3 spouščového obvodu...

Způsob gravimetrického stanovení stupně rozkladu minerálu zirkonu a zirkonových pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257543

Dátum: 16.05.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01G 25/00

Značky: zirkonových, pigmentů, stanovení, gravimetrického, způsob, stupně, minerálů, rozkladu, zirkonu

Text:

...20- až Zoonásobným, s výhodou 80- až lsonásobným hmotnostním množstvím zředěné kyseliny sírové, s výhodou hmotnostní koncentrace větší než 5 a menší než 15 . Tím vznikne suspenze, která se zahřeje k varu a tuhá fáze představující čistý křemičitan zirkoničitý se z ní po zchladnutí oddělí filtrací či sedimentací a po promytí vodou a usušení či přežíhání se stanoví její Hmotnost. Tato hmotnostse poté vztáhne na původní známé množství...

Nadbandážová ucpávka turbinového stupně

Načítavanie...

Číslo patentu: 257314

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hudeček Pavel, Šťastný Miroslav

MPK: F01D 11/08

Značky: turbinového, ucpávka, nadbandážová, stupně

Text:

...řez částí věnce rozváděcího kola a příslušného oběžného kola.Jak je z tohoto výkresu patrno, sestává nadbandážová ucpávka turbinového stupně podle tohoto příkladu provedení v podstatě z labyrintových břitů gg, umistěných na vnitřním obvodu věnce 2 rozváděcího kola Q nad tvarovanou bandáží l oběžných lopatek Q dále sestává z prvníprstencové komory 1, vytvořené uvnitř boční části věnce 2 rozváděcího kola gg a omezené osaze ním lg předního čela...

Nadbandážová ucpávka turbinového stupně s páskovou vazbou lopatek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256842

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hudeček Pavel, Šťastný Miroslav

MPK: F01D 11/08

Značky: stupně, lopatek, vazbou, turbinového, ucpávka, nadbandážová, páskovou

Text:

...podle vynálezu snadno opravitelná. Přitom je přiměu řeně jednoduchá a snadno vyrobitelnáa Příklad praktického provedení nadbandážové ucpávky.turbí~ nového stupně s páskovou vazbou lopatek podle vynálezu je uven den na připojenémvýkresu jako částečný řez nadbandážovou ucpávkou s přilehlými díly turbinového stupně. Podle tohoto příkladu sestává nadbandážová ucpávka z páru labyríntových břitů gg, mezi kterými je umístěn prstenec g a z bandáže g...

Zapojení koncového stupně

Načítavanie...

Číslo patentu: 242653

Dátum: 01.04.1988

Autori: Syrovátko Milan, Záškoda Vlastimil, Vesecký Jaroslav

MPK: H03M 1/00

Značky: koncového, stupně, zapojení

Text:

...a pátého odporu je přes čtvrtý odpor připojen k zemi. zapojení koncového stupně podle vynálezu neklede přísné požadavky na dolní mezní kmitočet výstupního transformátoru. Proto je možné zmenšit jeho rozměry. Umožňuje přizpůsobení na přilehlé vedení u systémů s nízkou přenosovou rychlostí, kdy je obrazová impedance kmitočtově závislá. p Příklad zapojení podle vynálezu je dále popsán pomocí výkresu. K první vstupní svorce ł je přes první...

Zařízení pro dálkové měření stupně intenzity měkčení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255167

Dátum: 15.02.1988

Autori: Bezděčík Rudolf, Balcárek Jaroslav, Mikulenka Jiří

MPK: C14B 1/40

Značky: zařízení, dálkově, stupně, měkčení, intenzity, měření

Text:

...elektrickou indikaci polohy horního měkčicího nástroje. Nevýhodou tohoto způsobu je, že pohyb horního měkčicího nástroje se odvozuje až od šnekového šroubu. Vlivem vüle mezi šnekovým šroubem a matioí dochází k nepřesnostem, což zkresluje skutečnou polohu horního měkčioího nástroje. například pootočí-li se šnekový šroub tak, že využije pouze vůli v matici, zareaguje ozubené šnekové kolo s potenciometrem, aniž se horní měkčicí nástroj...

Zapojení koncového stupně

Načítavanie...

Číslo patentu: 253933

Dátum: 17.12.1987

Autor: Zigmund Josef

MPK: H04B 14/04

Značky: stupně, koncového, zapojení

Text:

...K druhé vstupní svorce 2 je připojen vstup druhého klopného obvodu (02. Taktovací vstupy o lžíbou klopných »obvodů K 01, (02 a vstup hradla H jsou pripojeny ke zdroji T taktovacího signálu. Výstup hradla H je připojen na emítor třetího tranzistoru T 3, jehož báze je přes první odpor R 1 pripojene ke zdroji U stejnosměrného napětí. K výstupu prvního klopného obvodu (01 je při-pojem emitor prvního tranzistoru T 1. K výstupu druneho .klopneho...

Zapojení ovládací logiky koncového stupně pro řízení více krokových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253884

Dátum: 17.12.1987

Autor: Reljič Jakša

MPK: H02P 8/00

Značky: koncového, krokových, stupně, více, motorů, ovládací, zapojení, logiky, řízení

Text:

...krokových motoru podle vynálezu je znázorněno na přiloženém výkrese na obr. l, na obr. 2 je příklad zapojení elektronické výhybky.Čidlo Ěl-Ěg každého krokového motoru gnł-§ 55 je spojeno se vstupem univerzálního bloku ggł-ggg řídící logiky tohoto krokového motoru ggł-ggg. Informační výstupy El-EE každého univerzálního bloku ggł-ggg jsou přes elektronickou výhybku EE spojeny se vstupy koncového stupně gg krokových motorů 55-ggg....

Zapojení koncového stupně pro řízení krokových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253883

Dátum: 17.12.1987

Autor: Reljič Jakša

MPK: H02P 8/00

Značky: zapojení, stupně, koncového, řízení, motorů, krokových

Text:

...nejmenší rychlosti, popřípadě Celistvé podíly největšíÚprava takto koncipovaného koncového stupně podle vynálezu je pravedena podle obr. 1 na přiloženém výkresu. Každý koncový vývod bifilárního vinutí głł, ggl, głł, ggł prvního krokového motoru 5 je připojen na silový tranzistor El až ii koncového stupně přes blokovací diodu gł až QA, stejně jako každý koncový vývod bifilárního vinutí êłg, § 23, E 12, ggg druhého krokověho motoru, který...

Zařízení pro ovládání motorků dálkového nastavování stupně změkčení u koželužských vibračních měkčicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243287

Dátum: 15.11.1987

Autor: Hasil František

MPK: H02P 6/28

Značky: koželužských, změkčení, strojů, ovládání, motorku, stupně, měkčicích, dálkového, vibračních, zařízení, nastavování

Text:

...posunovat, spojka začne znovu prokluzovat. Po ukončení nastavování je nutno nastavovací motorek vypnout. Pokud jej obsluha zapomene vypnout, všechny spojky prokluzují. Doba nastavovaní je relativně krátka, řádově minuty, a opotřebení spojek velmi malé.Zapomene-li však obsluha motorek vypnout,spojky se protáčí nekontrolovatelně dlouho,zbytečně se opotřebovávají a může dojít k jejích předčasnému zničení.Tuto nevýhodu odstraňuje zařízení podle...

Zapojení rychlého reverzačního koncového stupně

Načítavanie...

Číslo patentu: 243284

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kubín Sáva, Bicánek Bedoich, Bilunek Bohumil

MPK: H02P 7/28

Značky: reverzačního, zapojení, rychlého, stupně, koncového

Text:

...108 a katodou druhé ochranné diody 200. Katoda první ochranné diody 108 je spojena s kolektorem prvního ochranného tranzistoru 112, který je typu NPN. s prvním vývodem prvního blokovacího kondenzátoru 107 a s prvním vývodem prvního až n-tého bázového odporu 109.1 až 109.11 kladné větve. Anoda druhé ochranné diody 200 je spojena s kolektorem druhého ochranného tranzistoru 212, který je typu PNP, s prvním vývodem druhého blokovacího...

Budicí obvod pro impulsní výkonové stupně

Načítavanie...

Číslo patentu: 243215

Dátum: 15.11.1987

Autor: Procházka Oldoich

MPK: H02M 1/08

Značky: stupně, obvod, výkonové, impulsní, budicí

Text:

...pracující v režimu sepnuto-rozepnuto, jehož výstupní obvod může být tvořen například hradlem s otevřeným kolektorem, je svou zemní svorkou12 spojen se zemí celého obvodu a aktivní svorkou 11 je připojen k omezovacímu odporu R 2 budicího trazístoru T 1. Druhý vývod odpor R 2 je spojen se zaviracím odporem R 1 a s bází budicího tranzistoru T 1, jehož emitor je spojen s druhým koncem zavíracího odporu R 1 a je připojen k pomocnemu budicímu...

Závěs lopatky radiálního stupně turbiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 245613

Dátum: 15.10.1987

Autor: Hovorka Jaromír

MPK: F01D 5/00

Značky: stupně, lopatky, turbiny, závěs, radiálního

Text:

...kotcuče rotoru. Nevýhodou jsou výrobní komplikace, případně porušená rozteč v místě zámku.Uvedená nevýhody odstraňuje provedení závěsu lopatek radiálního stupně turbin podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi jednostrannou nožkou lopatky a stěnou drážky v kotouči rotoru je na vnitřním průměru závěsu vytvořena štěrbina, ve které je napěohován temovací drát pro zajištění nožky lopatky v pracovní poloze, přičemž obvys nožky je...

Zařízení prvního teplovýměnného stupně disperzního předehřívače práškovitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241703

Dátum: 15.09.1987

Autor: Festa Josef

MPK: F27D 13/00

Značky: disperzního, zařízení, stupně, předehřívače, materiálů, prvního, práškovitých, teplovýměnného

Text:

...vysoce výkonných zařízení může být cyklonů prvního stupně více v paralelním zapojení.Na výdech cyklónu 2 prvního stupně navazuje potrubí 4 plynů, které pokračuje kVýpadové potrubí 5 suroviny z cyklónu z prvního stupně je přes klapkový uzávěr Ezavedeno do kanálu 7 plynů, zaústěného do 74 cyklónu 3 druhého stupně a dálepostupně směrem dolů známým způsobem navazujídalší vyšší teplovýměnné stupně běžně známeho cyklonového disperzniho předehřívače,...

Způsob stanovení koroze vnitřního povrchu obalového skla a jejího stupně

Načítavanie...

Číslo patentu: 241220

Dátum: 15.09.1987

Autor: Krajina Antonín

MPK: G01N 33/38

Značky: obalového, způsob, stanovení, koroze, vnitřního, jejího, povrchu, stupně

Text:

...eluátu.Výhody způ-sobu stanovení Ikorroze vnitřnitho povrchu obalové-ho skla a je~jiuho~ stuyp~ ně spwočívaji v tom, že podle tohoto způsobu je možno na základě vizuáwlníhą) posouzení unčit, tktelré partie skladovernýiceh skle 4něnýoh oibalů jsou rkorozí po-jstiženy, jpopřiplatdě sstanovit stupeň koroze a úrčit, u kterých rpaurtií se začíná Ikouroze jprojevovat a zaradit je prednostné Ik plnění, nebo u kterýoh -patrtií již k rozsáhlê...

Zapojení budícího stupně třídy “D”

Načítavanie...

Číslo patentu: 246240

Dátum: 15.09.1987

Autori: Simonov Viktor Porfirjevie, Ivašina Jevgenij Niktarjevie

MPK: H03C 1/38, H03K 7/02

Značky: stupně, třídy, zapojení, budicího

Text:

...je spatřován v rychlém spínání velkých proudů a udržení provozního napětí v rozepnutém stavu, přičemž odpadá nutnost používání derivačního transformátoru.zapojení budicího stupně podle vynálezu bude dále vysvětleno na příkladu u připojeného schématu.Spínačem § je připojen jeden ze dvou zdrojů napětí gl, gz na odporový zesilovač s prvním polovodičovým spinačem lg, rezistorem 1, první pojistkou a druhým polovodičovým spínačem ll Paralelně...

Zařízení pro určování stupně rychlosti a brzdné dráhy výtahů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241271

Dátum: 01.09.1987

Autor: Mikulášek Vladimír

MPK: B66B 1/28

Značky: stupně, brzdné, rychlostí, dráhy, zařízení, výtahu, určování

Text:

...kombinaci kontaktu dojezdového relé a prvního kontaktu prvního pomocněho relé cívka druhého pomooněho relé je připojena jednak přes sériovou kombinaci druhého kontaktu prvního pomocněho relé a kontaktu druhého polohověho relé,jednak přes sériovou kombinaci kontaktu dojezdového relé a prvního kontaktu druhého pomooněho relé, cívka třetího pomooného relé je připojena jednak přes sériovou kombinaci třetího kontaktu druhého pamětového relé a...

Zapojení budicího obvodu koncového stupně tranzistorového střídače

Načítavanie...

Číslo patentu: 240720

Dátum: 15.08.1987

Autor: Zdenik Dalibor

MPK: H02M 7/48

Značky: tranzistorového, střídače, stupně, zapojení, budicího, obvodů, koncového

Text:

...umožňuje po přivedení stejnosměrného oapětí na napájecí sv-orku proudového zesilovače prechodné zvýšit budicí proud báze výkon-ového spinaciho -n-.anzlst-oru střídavě a tim zvýšit rovněž okamžitý výstupní výkon střídače, který je potrebný např. pro rozběh asynchron-ního motoru s kotly-ou nakrátko.Po rozpojení vstupu, výstupu, nebo napájení proudového zesilovače je báze výkonového spínacího tranzístoru střídače buzena trvale nižším proudem,...