Patenty so značkou «stůl»

Pracovní stůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 275321

Dátum: 19.02.1992

Autor: Barvinský František

MPK: A47B 9/12, A47B 77/00, A47B 9/00...

Značky: stůl, pracovní

Pracovní stůl pro speciální procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269119

Dátum: 11.04.1990

Autori: Soudný Vladimír, Hart Jiří

MPK: C23C 14/24, B23Q 1/14

Značky: speciální, stůl, pracovní, procesy

Text:

...strategických kovů a zvětäújí depozíční rychlost. Tín, že je zsbráněno nežádoucínu nánosu vrstev na důležité elementy zařízení, není nsrušovúna činnost hnscího systému plsnet s všech rotsčních uložení.vynález je zobrezen na přípojenén výkresu, který představuje řez pracovní stolesPracovní stůl pro speciální procesy sestává z nosné konstrukce ł s otočného stolu 3. V nosné konstrukcí i je horní ložisko 3 s spodní ložisko 1, v kterých je uložen...

Vibrační stůl pro zhutňování partikulárních látek ve formách

Načítavanie...

Číslo patentu: 267845

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kasper Eduard

MPK: B28B 1/08

Značky: formách, stůl, vibrační, zhutňování, partikulárních, látek

Text:

...Na obr. 1 je schematicky znázorněn vibrační stůl podle Vynálezu a na obr. 2 je znázorněnc jeho umístění ve výrobní lince.Vibračni stůl g s vibrátorem § je opatřen ramenem gl, na kterém je kyvně uložen přidržovač 2, zvedač 1 a přímočarý motor 1. Pístnice gł přímočarćhc motoru 1 je spojena s přidržovačem 2 a prostřednictvím táhla § i se zveàačem 5. Přidržovač 2 i zvedač 3 jsou tvořeny dvojzvratnými píkami, které jsou otočné v závěsech a...

Pěstební stůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 267619

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rochelt Volker, Kučera Miroslav

MPK: A01G 9/14

Značky: stůl, pěstební

Text:

...konstrukcí pěstebnícn stolů. Zjednodušení spoćívá v tom, že pěstební desky jsou uloženy v příčnících, které jsou přímo uloženy na odvalovacích trubkách a vzdálenost příčníků je dána velikosti samonosných desek. ľoto řešení umožňuje zcela vypustit podpěrné prvky pěstebních desek. Z toho vyplývá značná úspora materiálu, zjednodušená konstrukce, úspora živé práce pri výrobě i montáži stolu a podstatné snížení nákladů při porovnatelné...

Pracovní stůl pro rozmístění výrobků při explozivním opracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 266474

Dátum: 12.01.1990

Autori: Rykov Jurij, Kuzněcov Jurij

MPK: B21D 26/06

Značky: opracování, rozmístění, výrobků, explozivním, stůl, pracovní

Text:

...HHEDHHOHHOŘ MECCOĚ 3 COCŤ 8 BHTnoü sneprnn Kopnycà, ynnomenupň Ha Kosmmuunenw coownomeuua Macc. m m . w K - ľĺpH nanbneňmem nnmxcenun Kopnyca 1 H unepmonuoñ Maccm 3 (HD 0614) arms, ca aHeTHHÉCKH SHBDPHK KODHYCH Í HEDGXOEHT B YHPYPYW sneprum-cmawna aMODTH 3 aTOMHepuHoHHaH Macca 3 - npoőb, nepememaacp na Bennvmny 8 oTHocHTenbHokopfnyčà ľcroneącoynapxerrcn c Humneň noàąpxuocmzo zcopnyca 1 a OÍIHŤB nponcxoąnräeyłiľ pyrnñ ynap H nepexon aueprjyn...

Rozebíratelný montážní stůl pro montáž výhybek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265410

Dátum: 13.10.1989

Autori: Pechman Jiří, Hůrka Ludvík, Fojt Zdeněk, Matiaske Jindřich

MPK: E01B 29/32

Značky: montážní, rozebíratelný, výhybek, montáž, stůl

Text:

...malé hmotnosti. Sestavení a rozebírání montážního stolu mohou provést dva pracovníci bez jakýchkoliv zvedacích zařízení, pro přepravu stačí běžný nákladní automobil. Vzhledem ke stavebnicovému charakteru montážního stolu jej lze použít pro všechny běžné typy používaných pravých i levých jednoduchých výhybek. Výhodou je i to, že montážní stůl lze postavit na terénu s nerovnostmí až 20 cm, takže není třeba předem plochu dokonale...

Zdvíhací stůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 263362

Dátum: 11.04.1989

Autori: Tink Vladimír, Ortuta Rudolf

MPK: B65G 47/00

Značky: zdvihací, stůl

Text:

...koncoch hriadeľa sú reťazové kolesá I, opásané zdvihovou retazou, ktorej jeden koniec je upnutý na držiaku spojenom so zvislou časťou rámovej konštrukcie, a druhý koniec zdvihovej reťaze je upnutý na vozíku, na ktorom sú tiež lišty pre vedenie palety.Výhoda navrhovaného riešenia je v tom, že zdvíhací stôl je pevne upnutý na konci dopravníka a tvori súčasť dopravníka. Nie je potrebné jeho presné ustavovanie do roviny na zemi. Lineárny...

Přípravný stůl konzervárenských plechových obalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259974

Dátum: 15.11.1988

Autor: Huml Otakar

MPK: B65B 35/26

Značky: stůl, plechových, obalů, přípravný, konzervárenských

Text:

...přímo na přípravnémstole, nebo v nàvezujícím mycím ústrojí což má za nále dok snížení zmetkovítostí při plnění a uzavírání plecho vých obalů. Eříkladně provedení přípravného stolu podle vynálezuje znázorněno na výkresoch, kde obrü 1 představuje schematický pohled na prípravný stůl v půdorysu, obrů 2 pohledna část obvodu otočné kruhové desky v nárysu v úseku vytřičování ležících plechových obalů, obrĺ 3 pohled na část obvodu otočné kruhové...

Zatřiďovací nástavek, zejména nad doručovatelský stůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 258558

Dátum: 16.08.1988

Autor: Staněk Miloš

MPK: A47B 47/04

Značky: doručovatelský, zejména, nástavek, stůl, zatřiďovací

Text:

...příkladu provedení ve spojení s výkresovou částí.Na připojeném obr. 1 je sohematicky znázorněn príklad provedení zatřičovacího nastavku podle vynälezu v šíkmém pohledu, na obr. 2 je v témže pohledu schematicky znázorněn podavač tohoto nástavku a na obr. 3 je znázorněna orientační latka.Jak je 2 pripojených obr. patrno, zatřidovací nástavek podle vynálezu je tvořen dnem 3 nástavku, dvěma bočními stěnami Q nástavku, které jsou vzájemné spojeny...

Zvedací stůl pro zkušební pracoviště

Načítavanie...

Číslo patentu: 257174

Dátum: 15.04.1988

Autor: Dosoudil Ivan

MPK: G01M 19/00

Značky: zvedací, pracoviště, stůl, zkušební

Text:

...servomotorem a pevně uchycený zvedaci šroub s maticí, v jejimž vnějším kruhovém obvodu,upraveném jako šnekové kolo je v zâběru šnek, poháněný reverzačnim servomotorem.zvedaci mechanismus je samosvorný. Vůle ve vedení upinaci desky je po ustavení osové výšky vymezena sevřenim vodicích pouzder. Zkoušený výrobek je rychle, přesně a bezpečně ustaven v ose dynamometru. chod soustroji během zkoušeni je klidný, bez chvění, ložiska nejsou...

Ústrojí pro uchycení tahového a tlakového snímače síly na stůl stroje na ověřování siloměrných měřidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 256779

Dátum: 15.04.1988

Autori: Chlumský Miloslav, Novák Václav

MPK: G01G 23/01, G01L 25/00

Značky: ověřování, tlakového, stůl, snímače, siloměrných, uchycení, tahového, síly, měřidel, stroje, ústrojí

Text:

...měřidel lze provádět stále v jedné úrovni, tj na horní ploše stolu, přičemž všechny používąné součástky jsou shodné a jenom.vyrovnávací podložka je uzpůsobena tvarom a rozměry siloměrnőmu měřidlu. To přináší rovněž velké výhody výrobní, montážní i provozní. Výhodou je též to, že pro oba typy eiloměrných měřidel se použije jediná teplctní komora. K výhodám dále patří, že tahově snímače síly lze buč opřít dnem o izolační podložku nebo...

Pracovní stůl nůžek na plech

Načítavanie...

Číslo patentu: 255864

Dátum: 15.03.1988

Autori: Bede István, Fülöp Zoltán, Wolf Károly, Gavaldik Lajos

MPK: B23D 33/10

Značky: stůl, pracovní, nůžek, plech

Text:

...konzole g a tyto konzole 5 jsou pro lepší nastavení posunovatelné paralelně se střižnou hranou g a v libovolné poloze zajistitelné. Kromě toho mohou být konzole 3, jak je zřejmé z obrázku 2, nastaveny v případě nutnosti i ve svislém směru. odpovídající poloha konzolí 1 vůči sobě je zajiščována vzpěrami 5.V podélné ose konzolí Q se nacházejí vodicí dráhy 3 vytvořené jako podélné mezery, ve kterých jsou vedený dorazově čepy 1 namontované do...

Stůl pro manipulaci s tyčovým materiálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255493

Dátum: 15.03.1988

Autor: Mergl Zdeněk

MPK: B65G 47/02

Značky: manipulaci, materiálem, stůl, tyčovým

Text:

...podle vynálezu umožňuje přemistování tyčového materiálu na stolu též podélně,ve směru jeho osy a tím i jeho nejvhodnějši rozmístění pro další manipulace. Zároveň po přesunutí materiálu na zarážku dopravníku lze vizuálně odměřít podle měřítka jeho délku.Na připojeném výkresu je znázorněn přiklad provedení vynálezu, kde obr. 1 je přičný řez stolem a na obr. 2 je půdorysný pohled na stůl.Jak je z obrázků patrno, jsou na rámu l...

Křížový stůl, zejména k přístroji s přesným vřetenem pro měření úchylek tvaru součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245961

Dátum: 01.03.1988

Autori: Smirnov Valentin Alexaddovie, Suško Roman Vasiljevie, Pasvjanskas Arunas Vitautovie, Stipaninko Alexadd Vasiljevie

MPK: G01B 5/25

Značky: přesným, tvaru, křížový, úchylek, měření, stůl, přístroji, součástí, zejména, vřetenem

Text:

...stolu. Kolmo na první diferen ciální mikrometrický šroub je na základové desce stolu uchycen245 951 druhý diferenciélní nikronetrický šroub se dvěma druhyni otočnými bubínky o druhým hrotem spočívajícím na druhé opěrce uchycené ke středové desce stolu. Základová deska stolu je déle opatřena stojanom a zévěsy, k nimž jsou připojeny pružiny uchycené druhým koncen v rámu. Rám je ve spodní části opatřen opěrkami s výhodou antivibračními.Hlavní...

Otočný polohovací stůl se satelitními otočnými dělicími stoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 253523

Dátum: 12.11.1987

Autori: Pestr Radko, Marek Jiří, Čtverák Jaroslav, Dráždil Josef

MPK: B65H 54/02

Značky: polohovací, stůl, stoly, satelitními, otočný, dělicími, otočnými

Text:

...středovém čepu 5 jsou upevněna valivá ložiska Q,stator š s elektromagnetickým vinutím gg. kulové pouzdro 6dvoudílného kloubu a kombinovaná pryžová pružina iz s vikem łâ. Středový čep 5 je nasunut v náboji §. V němž je uloženo kulové sedlo 7 dvoudílného kloubuya náboj § je upevněnspolu s víkem łê v mechanismu navíjecího stroje 39 pomociStředem kombinované pryžové pružiny iz prochází koncová část gg středového čepu Q, přičemž pryžová...

Skládací pracovní stůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 236392

Dátum: 01.11.1987

Autor: Mazný Václav

MPK: A47B 3/00

Značky: pracovní, stůl, skládací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká skládacího pracovního stolu, sestávajícího z dělené pracovní desky, suvně uložené na nosné konstrukci. Ke každé užší straně dělené pracovní desky je připevněn úhelník, k němuž je prostřednictvím prvního čepu otočně uchycena noha a prostřednictvím druhého čepu je k němu otočně uchycena stojná noha. Noha je se stojnou nohou spojena jednak vzpěrou, která je k noze otočně připojena třetím čepem a ke stojné noze je otočně připojena...

Montážní stůl kolejových polí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243111

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kutiš Vladim3r

MPK: E01B 29/02

Značky: polí, kolejových, montážní, stůl

Text:

...plochu zvedacích vozíků 3, jejichž vodicí kladky lg jsou uloženy ve vedení ll podstavců lg. Zvedací vozíky 1 jsou vzájemně propojeny táhly 1 a připojeny k zdvihovým hydromotorům Q. Žvedací rám i je spojen s podstavcem lg spjkouł§. Posuvný rám g je připojen ojnicí łg k posunovacímumechanismu 2 a lanem li k pohonu lg. Lanołi je vedeno přes vodícíjtlądku lg a napínací kladku lg. Napínací kladka lg je připojena k napínacímu hydromotoru gg. Mimo...

Křížový rozvaděč pro stříhárenský pokládací stůl s kombinovaným rozvodem tlakového media

Načítavanie...

Číslo patentu: 244627

Dátum: 14.10.1987

Autor: Kökény Béla

MPK: D06H 7/00

Značky: křížový, media, kombinovaným, rozvodem, stříhárenský, rozvaděč, stůl, pokládací, tlakového

Text:

...význakem křížováho rozvadeče, jak jej navrhuje vynález je, že po vnějším obvodu komory je vždy mezi sousedícími otvory svisle uspořadán alespoň jeden těsnící břit.Eko účely popisu a bližší objasnění podstaty uspořádání křížového rozvaděče je pripojenevyobrazení, kdena obr. l je řez deskou stříhárenského pokládacího stolu s uchyceným křížovým rozveděčem obr. 2 je pohled zespodu na uspořádání křížového rozvaděčeKäížový rozvaděč na obr. I...

Stůl pro manipulaci s tyčovým materiálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241734

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kuna Václav, Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: B65G 59/00

Značky: materiálem, tyčovým, stůl, manipulaci

Text:

...jednotlivých mezer mezi Záchytné háky musí jednotlivé ukládat. Takto provedené dopravní zarízení stolu ne-má možnost rozdělovat a rozprostírat jed notllvé tyče z celkového svazku.Výše uvedené nevýhody odstraňuje řešení podle vynälezu, kde v mezerách mezi jednotlivými rošnicemi je usporádáno výškově prestavitelné vedení rovnoběžné s-rovinou tvorenou horními hranami roštníc, na kterém je do strany prestavitelné uložen vozik, ~ jehož horní hrana...

Vykládací pojízdný stůl k řezačce papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244481

Dátum: 15.09.1987

Autor: Mudrochová Helena

MPK: B23D 33/00

Značky: stůl, řezačce, papíru, vykládací, pojízdný

Text:

...jí zabudovaný v řezeěce papíru. Pro posun výklddacího stolu ve smâru horízontàlním se využívd podvozku, k jeho celu je výklddací stůl zaviäen a kolejníce tvaru U, kterd pojízdnd kola podvozku vedou a ktori úroveň eloulí k zachycení klopnćho momentu pr jeho jednostrannóm zetíäení. Kolejnioe leží volně nosení a lze je operativnł preetavovat.Podvozek má před sebou nn svó Eelní stené výěkove stavítelnou vodorovnou nosnou plo 3 244481sinu....

Stříhací stůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 244475

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kuklík Aleš, Kovalík Alojz

MPK: G11B 31/00

Značky: střihací, stůl

Text:

...plochou vždy kolmo na optickou osu eoustavy. V případě zvukových pasu pak na oeu enímací či nahrávací magnetofonovč hlavy. ~Jeho podstata spočíva v tom, že v drňze filmového nebo zvukovaho pasu je umíztčn jednak snímač polołw obrazového políčka, ktorý je propojen s vyhodnocovacím obvodem a jednak treneportní mechanizmus pro poeuv filmu, který je propojen s ovladacími obvody polohováho servomotoru, na jeho výstup je připojen výstup...

Zvedací stůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 251820

Dátum: 13.08.1987

Autor: Mergl Zdeněk

MPK: B65G 47/02

Značky: zvedací, stůl

Text:

...mezi stolovou doskou s základním rámem protilehlá stavita-Iná klíny. Stolová deska je strsnová zajiätěna vůči zekladovómu rámu a opatřsna výstupky s kladkami, ktori dosedají na protilehló klímy, která jsou vzájemné spojená tažným ústrojím a jsou upravene jako vozíky. Je výhodná, je-li klínovitost protilehlých klínů shodná a mú~li nelineärní průběh.Takto řešení konstrukční uspořádání zvedacího stolu podle vynúlezu umožňuje snadné výškově...

Souřadnicový stůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 240783

Dátum: 01.08.1987

Autori: Tkáe Jozef, Štipánek Ivan, Pepúchová Valéria

MPK: H05K 3/30

Značky: souřadnicový, stůl

Text:

...přes sebe dvě vzájemně na sebe kolmé drážky ll, lg rovnoběžné s osami pohybových šroubü gg, AQ. V každé z drážek ll, lg je svou spodní částí uložen vodicí křížový kámen ja, lg,který je opatřen závitovým otvorem lg,lg pro spojení s pohybovými šrouby 53, gp. Horní příčné částí vodicích kamenů ga, gg jsou uloženy v drážkách gg, gg nosné desky g situovaných kolmo na drážky ll, lg v základní vodicí desce l. Nosná deska g je opatřena...

Překládací stůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 251729

Dátum: 16.07.1987

Autor: Mergl Zdeněk

MPK: B65G 47/02

Značky: stůl, překládací

Text:

...zvedací zařízení.Rám je opatřen podvozkem.Uspořádáním překládacího stolu podle vynálezu se dosahuje snadného překládání především tyčového materiálu s minimálním vynaložením fyzické práce obsluhy a to na rošt dal šího zařízení. Toto řešení umožňuje automatizaci celého pra covního cyklu manipulace s materiálem. Na připojeném výkresu je znázorněn príklad provedení vynálezu, kde na obr. 1 je pohled na překládací stůl,obr. 2 je půdorysný...

Zvedací stůl regálového zakladače

Načítavanie...

Číslo patentu: 251191

Dátum: 11.06.1987

Autor: Šenk Jiří

MPK: B65G 57/22, B65G 1/06

Značky: regálového, stůl, zakladače, zvedací

Text:

...je znázorněn příklad provedeni vy nálezu přepravovaným materiálem jsou svazky dlouhých tyčí.Na obr.1 je znázornłn regálový zakladač v nárysuÄNa obr.2 jsou znázorněny dva regálové zakladače jeden v bokorysu, druhý v částečném řezu.Na obr.3 e 4 jsou v detailu znizorněny palety, které jsou všechny stejného provedení.Na. obr.5 a až 5 h je znízarněno založení úložného místa plnými paletami po předchozím vyjmutí palet prázdných rozpracované do...

Stůl pro manipulaci s tyčovým materiálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251123

Dátum: 11.06.1987

Autor: Mergl Zdeněk

MPK: B65G 47/02

Značky: materiálem, manipulaci, stůl, tyčovým

Text:

...pro manipulaci s tyčovým materiálem a na obr. 2 je bokorysný pohled z obr. 1.Jednotlivé roštnice l jsou rozmístněny na rámu 3 štolu ve stanovených roztečích. V mezerách mezi roštnicemi l jsou upraveny zvedací stojany 5 pro dráhový nosník 5. Na dráhovém nosníku A je umístěno výsuvné vedení Ě pro vozíky §. Vozíky § jsou na horní hraně opatřeny záchyty 1 vytvarovanými shodně jako stojany § na přívážecím vozu g a odvážecím vozu lg. Pojezd...

Otočný stůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 251115

Dátum: 11.06.1987

Autori: Hoferek Zdeněk, Selzer Rudolf

MPK: B23Q 1/16

Značky: stůl, otočný

Text:

...unašeče ll, přičemž mechanická aretace lg sestává z aretačního kolíku gg a přítlačné pružiny gl, které jsou uloženy na vertikální části druhého pákovéhomechanismu lg na vertikálně posuvné hřídeli lâ.Vertikálně posuvná hřídel lg je dále spojena s pohyblivou částí lamelové spojky gg, jejíž pevná část je spojena se satelitním kolem gg planetového převodu 33. Vertikálně pohyblivé hřídel lg je zakončena narážkovým bubínkem gâ, který je uložen...

Výklopný pracovní stůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 240671

Dátum: 01.06.1987

Autor: Morita Seishi

MPK: A47B 37/00

Značky: pracovní, stůl, výklopný

Text:

...úhel v rozmezí od 0 do 45 °. Popsané uspořádání spo-V juje výhody sklopných stolů, tj. víceúčelová využití prostoru s fyziologickými požadavky na čtení a pssní.Príklad provedení výklopného pracovního stolu je schematicky znázorněn na připojeném výkresu, kde plnou čarou je nakreslen stůl složený, a čárkovaně je znázorněna sklopená pracovní deska. Bočnice 4 a police Ž tvoří pevný rám, ve kterém je upevněnapodpěra l konstrukce výklopného stolu,...

Kompletační stůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 250946

Dátum: 14.05.1987

Autor: Gross Antonín

MPK: B25H 1/00

Značky: stůl, kompletační

Text:

...plochou deskou a nosným rámem ze dvou dílů, obr. 3 boční pohled na kompletační stůl s plochou pracovní deskou a nosným rámem ze dvou dílů, obr. 4 spojení boční a podélné stěny přestavitelného ohraničujícího rámu vnějších plošných rozměrů plochých výrobků, obr. 5 čez rovinou A-A z obr. 4, obr. 6 řez plochou pracovní deskou v místě uložení pravítka v podélné drážce a na obr. 7 půdorysný pohled na plochou pracovní desku v místě uložení...

Vyvolávací stůl pro přípravu ofsetových tiskových forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 237262

Dátum: 01.05.1987

Autori: Jelínek Zdeněk, Šimák Vilém, Čížek Zdeněk, Macourek Vladimír

MPK: B41C 1/10

Značky: stůl, ofsetových, přípravu, forem, vyvolávací, tiskových

Zhrnutie / Anotácia:

Je určen pro malé a střední provozy. Použitelný je pro všechny formáty tiskových desek až do velikosti A0. Podstatu vyvolávacího stolu tvoří vyvolávací vana šikmo upravená na nosném stojanu a nejméně jeden zásobní tank pro pracovní roztok, který je uložen v nosném stojanu pod vyvolávací vanou. Na dno vyvolávací vany je položen rošt nesoucí vyvolávanou tiskovou desku. Zásobní tank pro pracovní roztok je opatřen čerpadlem s výtlakovým potrubím...

Střihací stůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 242957

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kubieka Rudolf, Kratochvíl Václav, Addus Ludvík

MPK: G03B 1/14

Značky: stůl, střihací

Text:

...a navíjecích kotoučů pro filmové, popřípadě i magnetofonove pásy, které jsou spřaženy s hnacími ústrojími pro snímaní jiných záznamů na pásech, podle vynálezu, jehož podstatou je, že ke každému z odvíjecích a navíjecích kotoučů je přiřazena řídící jednotka, na jejíž vstupy jsou zavedeny výstupy snímače rychlosti posuvu převíjeněho pásu a snímače navinutého průměru pásu, přičemž výstup řídicí jednotky je propojen s motorem nâhcnu kotouče,...

Otočný stůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 234215

Dátum: 01.03.1987

Autor: Marek Jiří

MPK: B23Q 1/06

Značky: stůl, otočný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém otočného stolu, který umožňuje aretací v libovolné poloze. Na obvodu otočné části stolu, přivrácené k základnímu tělesu, je upraven prstencový výstupek. O něj se opírají kratší ramena dvou pák, rozepřených pružinami. Páky jsou otočně uloženy na čepech. Na delších ramenech pák, které jsou umístěny ve výřezu, upraveném na jednom konci ruční páky, otočně uložené na čepu v otvoru kostky, jsou upravené šikmé plochy. Ty jsou ve...

Stůl odvodňovacího lisu na prádlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 233365

Dátum: 01.01.1987

Autori: Dorazil Jaroslav, Schneider Gerhard, Csémi Vojtěch, Maršo Jindřich

MPK: D06F 47/04

Značky: odvodňovacího, stůl, prádlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stolu vhodného pro vysoko výkonné odvodňovací lisy na prádlo. Vodopropustný stůl je tvořen značně tuhou, avšak vylehčenou soustavou podélných pásnic, uspořádaných na soustavě žeber uchycených na vzpěrách, propojených jak příčníky, tak i společnou základovou deskou opatřenou kluznými kameny. Stůl slouží k uložení lisovacího koše ve fázi plnění a zejména lisování, kde kromě zachycení vysokých lisovacích tlaků slouží jako...

Montážní stůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 230721

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hanzelka Miroslav, Gavlík Miroslav

MPK: B25H 1/00

Značky: stůl, montážní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší montážní stůl určený k pracím v údržbářských provozech, opravárenských dílnách a zejména tam, kde se na těchto pracovištích manipuluje se strojními díly větší hmotnosti. K boční stěně 7 montážního stolu 1 je připevněn držák 5 patního ložiska 4 a ložisková konzola 8 v nichž je otočně uložen sloup 2 kruhového průřezu opatřený zajišťovacími patkami 10, 11, k jehož střední části je připevněn elektromotor 4 s převodovkou 15 a lanovým...

Otočný stůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 227871

Dátum: 15.04.1986

Autori: Pittr Josef, Kryl Vladimír, Mottl Karel

Značky: stůl, otočný

Zhrnutie / Anotácia:

Otočný stůl, zejména pro velké obráběcí stroje, vyznačující se tím, že těleso stolu je uspořádáno na loži (2) a je tvořené plochým otočně uloženým prstencem (3) s volným středem, na němž jsou vytvořeny funkční plochy pro ukládací a ustavující jednotky (4, 7) ukládací desky (8) s připevněným obrobkem (6), případně pouze obrobku (6).

Pracovní stůl, zejména pro seřizování a měřicí přístroje s mosty uzavřených konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 229980

Dátum: 01.02.1986

Autori: Wais Stanislav, Miletín Jiří, Dvořák Miroslav

MPK: G01B 5/20, B23Q 1/06

Značky: měřicí, konstrukcí, mosty, prístroje, stůl, pracovní, uzavřených, zejména, seřizování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno zejména pro seřizovací přístroje na seřizování řezných nástrojů programově řízených obráběcích strojů a pro měřicí přístroje na délková měření v jedné až třech souřadnicích. Účelem vynálezu je konstrukční řešení pracovního stolu, který je přizpůsoben pro umístění vedení pro pojezd mostu uzavřené konstrukce a současně pro připevnění odměřovacího, pohybového a aretačního ústrojí. Podstatou vynálezu je, v prostředku spodní...

Pracovní stůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 228631

Dátum: 01.01.1986

Autori: Žůrek František, Rektořík Vladimír, Mičulka Zdeněk, Vaněk Josef

MPK: C14B 17/06

Značky: pracovní, stůl

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšené zavádění plochých měkkých materiálů, zejména kůží, do opracovacího stroje po pracovním stole, který sestává ze zaváděcí desky, jejíž rovina je rovnoběžná s pracovní štěrbinou opracovacího stroje. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že na naváděcí desce 2 jsou rovnoběžně a kolmo na pracovní štěrbinu t uloženy vodicí pruty 6 kruhového průřezu. Spodní konce vodících prutů 6 jsou opatřeny zářezy 61, jimiž jsou nasunuty na...