Patenty so značkou «studenej»

Generovanie studenej plazmy prostredníctvom žiarenia v sústave tepelného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6622

Dátum: 02.12.2013

Autor: Šulek Anton

MPK: H01J 17/00, F02M 27/04

Značky: generovanie, sústave, prostredníctvom, žiarenia, stroja, tepelného, plazmy, studenej

Text:

...excituje molekuly kyslíka V nasávanom plynnom médiu 1, z ktorého vznika studená plazma § nasávaná nasávacím potrubim Q do pracovného priestoru Q tepelného stroja Q. Jednosmemý zdroj napätia g je zároveň pripojený k riadiacej jednotke z, ktorá má vstup ll a výstup Q na ovládanie meničom napätia 1 a zároveň ovládanie výbojky g, napr. ortuťovej.znázorňuje uskutočnenie na obr. l s použitím elektromagnetickej cievky à, obr. 2, kde...

Zariadenie na výrobu studenej vody na chladenie priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286594

Dátum: 02.01.2009

Autor: Doerk Horst

MPK: F28B 9/00, F25B 6/00, F25B 39/04...

Značky: studenej, výrobu, chladenie, zariadenie, priestorov

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zariadenie na výrobu studenej vody na chladenie priestorov najmä chladiacimi plochami (11) a chladičmi vo vybaveniach budov. Zariadenie zahŕňa chladiaci okruh (1) chladiaceho zariadenia a odparovací chladič (14), cez ktorý preteká chladiaca kvapalina a prúd vzduchu. Do chladiaceho prúdu vzduchu odparovacieho chladiča (14) sa môže vstrekovať voda a chladiaca kvapalina (4) prúdi cez tepelný výmenník (23) alebo priamo do medzizásobníka...

Zariadenie na generovanie studenej plazmy vo vákuovej komore a použitie uvedeného zariadenia na termo-chemické procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10811

Dátum: 01.02.2008

Autori: Maurin-perrier Philippe, Chavanne Hervé, Poigt Laure

MPK: H05H 1/24

Značky: studenej, komoře, použitie, generovanie, plazmy, vákuovej, uvedeného, termo-chemické, zariadenie, zariadenia, procesy

Text:

...tohto typu prináša patent EP O 881 865, ktorý sa týka zariadenia na produkciu niekoľkých prúdov nízkoteplotnej plazmy pomocou vysokofrekvenčného výkonu použitím vybíjačov. Zariadenie je usporiadané z niekoľkých jednotlivých dutých katódových komôr,každý plazmový prúd prebieha V samostatnej dutej komore, to znamená v uzavretom priestore výboja. Medzi nevýhody tohto riešenia patrí najmä to, že medzi otvormi môže nastaťnerovnomerný výkon a že...

Sposob skúšania studenej praskavosti ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 266979

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hrbál Pavel, Vitásek Martin

MPK: G01N 33/20

Značky: studenej, skúšania, praskavostí, ocele, spôsob

Text:

...z mnohých prípadov overovania náchyľnosti základného materiálu na vznik podhúsenicovýoh, studených prasklín, bola vykonaná za účelom definovanie prípustného počtu opakovaní zvarových spojov v prípade nevyhovujúceho prvého až n-tého zvarového spoja potrubia produktovodu z ocele st E 480.7 TM, s hrúbkou steny 15,9 až 16,1 mm, pri teplote prostredia 1, 20 a 70 °C, a to dvomi spôsobmi za použitia metódy zvárania elektrickým oblúkom. Prvý,...