Patenty so značkou «stropní»

Žebrový stropní panel

Načítavanie...

Číslo patentu: 276541

Dátum: 17.06.1992

Autor: Čížek Pavel

MPK: E04C 3/20

Značky: žebrový, stropní, panel

Zařízení pro snížení rizika havárie stropní sítě chmelnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 268388

Dátum: 14.03.1990

Autor: Březina Josef

MPK: A01G 17/06

Značky: snížení, zařízení, sítě, rizika, havárie, stropní, chmelnice

Text:

...v náryse, obr. 2 v bokoryse základní část, tedy průvlak, zařízení pro snížení rizika havárie stropní sítě chmelnice podle vynálezu, obr. 3 znázorňuje schematicky v nàryse celé příkladné provedení zařízení a obr. 4 znázorňuje schematicky celé zařízení včetně uchycení ke kotevníuu úchytu.Do míst, kde je stropní sit chmelnice uchycena na kotevní úchyt Q, je zařazeno zařízení pro snížení rizika havárie stropní sítě chmelnice podle vynalezu,...

Stropní část zapalovacího prostoru fluidního ohniště

Načítavanie...

Číslo patentu: 260718

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hanik František, Hrstka Pavel

MPK: F23C 11/02

Značky: stropní, zapalovacího, ohniště, prostoru, část, fluidního

Text:

...účelem obnovení omazu a/nebo vyzdívky v místech, kde došlo» k jejich vypadávání a/nebo vede »k poruchám tlakového celku v. oblastinadměrných erozívních účinků církulujících popelovin.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spvočívá v tom,že sestává z nalespoñ jedné str-opní membrány zapalovacího» prostoru tvořeno plochou spojovací ocelí, přičemž v ploché spojovací oceli jsou vytvořeny štěrbiny.Zařízení podle...

Montovaná desková stropní konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 243714

Dátum: 01.04.1988

Autori: Pigoimoe Bohuslav, Boezina Jaroslav

MPK: E04B 1/04

Značky: montovaná, desková, konstrukce, stropní

Text:

...na obr.4 je půsorysné schema skladby nčkolika soustav z trojúhelníkových a šestiúhelníkových strop ních desek, na obr.5 aje pohled hora na spoj tří stropních desek,na obr.5 b a Se jsou pohledy shora na spoj tří stropních desek. . » a~ v detailním pohledu na dvě příkladná provedení-spoje, na obr.6je axonometrický pohled na rohový spojovací dílec pro spojenípodporové desky s mezipodporovými deskami, obr.7 znáeorňuje svislý řez oblastí spoje...

Stropní konstrukce pro velká rozpětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240809

Dátum: 01.01.1988

Autor: Galbo Štefan

MPK: E04B 5/43

Značky: konstrukce, stropní, velká, rozpětí

Text:

...konstrukce musí mít proto určitou mi nimální tuhost a únosnost, takže je výhodné využít této potře 240 809 by pro spřažení podhledové konstrukce se stropní deskou a dosažení podstatného zvýšení únosnosti stropu s minimálními náklady a minimální pracností, přičemž spřažení se i při velkých rozpětích hlavních nosných sloupů dosahuje podstatného zmenšení průhybu stropní konstrukce.Příklady provedení bezprůvlakové stropní konstrukce podle...

Vodítko závěsu, zejména visutého dopravníku ve stropní drážce pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 246944

Dátum: 15.10.1987

Autor: Svaeinka Jioa

MPK: F27B 9/14, F27D 3/00

Značky: visutého, zejména, dopravníku, závěsu, stropní, vodítko, drážce

Text:

...tepelné dilatace pásnic.Z hlediska funkčního je dále výhodné, je-li ustavující dílec opatřen osazením, jehož tlouščka je maximálně rovna tlouštce pásnice. Náběhovou hranu tohoto osazení lze mírně zko~ sit. Drážku je možné zhotovit obráběním nebo přivařením dílce s drážkou.Výhodou spoje provedeného podle vynálezu je, že nevyžaduje zvláštní nároky na dodržení výrobních tolerancí vodicích pásnic závěsů. Toto provedení může být použito v rovné i...

Zařízení pro vzájemně přesouvání dopravníků v porubech s odtěžováním stropní vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244633

Dátum: 14.10.1987

Autori: Maier Wllfried, Schetina Otto, Tocker Stanley, Fischer Alfred

MPK: E21F 13/08, B65G 21/10

Značky: stropní, porubech, vrstvy, dopravníku, vzájemné, odtěžováním, přesouvání, zařízení

Text:

...horského masívu o snížení nebezpečí semovonícení. Použití zarízení podle vynúlezu má za nosledek rovněž zvýšení bezpečnosti price a zlepšení kultury hornicke práce.Ha vyobrazeních je znázorněno příklsdná provedení zařízení podle vynálezu, kde na obr. 1 je pddorys uspořádání zařízení. Na obr. 2 je schematické zndzornení spojení dopravníkd dvojčinným silovým prvkom v bočním pohledu, nauobr. 3 je znúzornłno umístění opěrky na dopravníku, na...

Nosná stropní konstrukce z prefabrikovaných železobetonových nebo předpjatých dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 235254

Dátum: 01.10.1987

Autori: Nagel Walter, Hentsch Theodor, Dietz Rudolf, Kühn Eberhard, Schwandt Eberhard, Frackmann Wolfgang, Blens Jürgen, Riethmüller Reinhold, Fest Ernst, Altnickel Rudolf, Voigt Peter

MPK: E04B 5/48

Značky: předpjatých, dílců, konstrukce, prefabrikovaných, nosná, železobetonových, stropní

Zhrnutie / Anotácia:

Nosná stropní konstrukce sestává ze základních dutinových dílců (1) a doplňkových dílců, tvořených zejména podporovými dílci (2), opatřenými čelními vybráními pro uložení mezi sloupové podpory a podélnými vylehčovacími dutinami (7), krajními dílci (3) se dvěma podélnými horními polodrážkovými vybráními (13) pro ztužující věnec a zalití kotevních úchytů (10) pro stěnové dílce, a instalačními dílci (4) s prostupy a podlahovými dílci (5) s řadou...

Montovaná stěnová konstrukční soustava s montovanou stropní konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241274

Dátum: 01.09.1987

Autor: Tichý Jioí

MPK: E04B 5/06, E04B 1/04

Značky: konstrukcí, montovanou, konstrukční, soustava, stropní, stěnová, montovaná

Text:

...soustavy s obousměrným uložením stropní konstrukce a na obr.2 je svislý řez částí stropní konstrukce, vedený rovínou A-A z obr.1.Montované stěnová konstrukční soustava s montovanou stropní konstrukcí podle vynálezu sestává z příčných základních nosných stěn 1. na kterých jsou uloženy svými konci deskové stropní dílce g. Každá dvojice navzájem rovnoběžných příčných základních nosných stěn 1 je podle vynálezu doplněna střední ztužující podélnou...

Plochá samonosná stropní deska z vyztuženého žáruvzdorného betonu pro průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 245702

Dátum: 15.07.1987

Autori: Krumphanzl Zdenik, Crha Vladimír

MPK: F27D 1/02

Značky: vyztuženého, průmyslové, samonosná, deska, betonů, stropní, plocha, žáruvzdorného

Text:

...aHaqnTenLHo Mensme Mawepmaáa M óoneenerKo MOHTKPYBTCH- c npyrmmm camoaeoymmn peópucmuu noTonKaMuTpeóyeT Mensme 3 aTpaT.Ha Mamepuan K msrowonxenue npu anaqmwensno nyqmx ycnoBHHX npuMeHeHnn. °B O 0 HOBy M 30 ÓpeTeHMH sanomeno Banaáne, coanamb nnobxym camonecymym nomomoquym nnnwy na apmnponanaoro orneynopnoro óeToHa nan npoMHmneHHH neqeñ u Temnepawyp np IB 5 o°C. npuqem B cnyqae Heoóxonumoçwn ñomonoquue ropenmn nommnu KPGHHTLCH óes...

Stropní konstrukce průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 234576

Dátum: 01.01.1987

Autor: Novák Jaromír

MPK: F27D 1/02

Značky: konstrukce, stropní, průmyslové

Zhrnutie / Anotácia:

Stropní konstrukce průmyslové pece má vertikálně posuvný strop ze žáruvzdorných keramických vláken, který je zavěšen pod pevným stropem na alespoň jednom závěsném elementu.

Zařízení pro ovládání polohy stropní části jednotky důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 234000

Dátum: 01.12.1986

Autori: Dzierža Emil, Baránek František, Ševčík Arnošt, Pavlíček Karel, Mynář Vladimír, Novotný Stanislav

MPK: E21D 23/00

Značky: polohy, důlní, stropní, zařízení, ovládání, mechanizované, jednotky, výztuže, částí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ovládání polohy stropní části jednotky důlní mechanizované výztuže, zejména pro nízké sloje. Účelem vynálezu je dosažení příznivějšího rozkladu sil, působících na stropní část jednotky důlní mechanizované výztuže. Zařízení je vytvořeno nejméně z jedné dvojice kloubově spojených členů (5, 6), z nichž první člen (5) je připojen ke štítu (31), a druhý člen (6) ke stropnici (30). Alespoň k jednomu z členů (5, 6) je připojen kloubově...

Stahovací zařízení pro elektrická stropní svítidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 230040

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kotek Ladislav, Kotek Zdeněk

MPK: F21V 21/16

Značky: stropní, svítidla, elektrická, zařízení, stahovací

Zhrnutie / Anotácia:

Stahovací zařízení pro elektrická stropní svítidla s posuvným magnetem pro fixaci polohy, vyznačená tím, že sestává ze závěsného kovového pásku (1) a z posuvného nosného pásku (2) opatřeného na horním konci pouzdrem s magnety (3) a k jehož spodnímu konci je připevněno těleso svítidla a současně konec spirálového vodiče elektrického proudu (5), jehož pevná část (4) je připevěna na zadní plochu závěsného kovového pásku, přičemž oba pásky (1, 2)...

Předpjaté stropní pole s velkým rozponem a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 226403

Dátum: 15.05.1986

Autori: Nemeskéri László, Mayer Györgi

Značky: velkým, způsob, stropní, výroby, rozponem, předpjaté

Zhrnutie / Anotácia:

Předpjaté stropní pole s velkým rozponem, skládající se z prefabrikovaných železobetonových stropních prvků, opatřených na sebe napojenými žlábkovými kanálky pro uložení napnutých a na svých koncích zakotvených předpínacích kabelů, vyznačující se tím, že ve stropním poli obsahujícím nejméně dva stropní prvky (1, 8, 14) jsou přímo zabetonovány kabely (6) odkloněné od středové přímky, přičemž každý stropní prvek (1, 8, 14) je opatřen nejméně...

Zařízení pro ovládání polohy stropní části jednotky důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 230638

Dátum: 15.05.1986

Autori: Dzierža Emil, Ševčík Arnošt, Rohovský Milan, Mynář Vladimír

MPK: E21D 23/00

Značky: částí, zařízení, výztuže, mechanizované, důlní, polohy, stropní, ovládání, jednotky

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ovládání polohy stropní části jednotky důlní mechanizované výztuže, s alespoň jedním přímočarým hydromotorem, připojeným ke štítu, vyznačené tím, že první část (61) alespoň jednoho hydromotoru (6) je připojena kloubově k první konzole (63), která je připevněna k podstropnici (50) před kloubem (54), spojujícím štít (4) s podstropnicí (50).

Stropní konstrukce, zejména pro sklad s volně skladovanými sypkými hmotami

Načítavanie...

Číslo patentu: 228775

Dátum: 15.04.1986

Autori: Čížek Pavel, Schmuck Ján, Pavlásek Jozef, Šmidák Ladislav

MPK: E04B 5/06

Značky: hmotami, konstrukce, volně, skladovanými, zejména, sypkými, sklad, stropní

Zhrnutie / Anotácia:

Stropní konstrukce podle vynálezu je určena zejména pro sklady s volně loženými sypkými materiály, ve kterých má usnadňovat manipulaci s materiálem a jeho ošetřování. Stropní konstrukce sestává ze stropní desky, uložené na soustavě vodorovných nosných prvků a její podstata spočívá v tom, že je tvořena nejméně jednou sedlovou stropní deskou, mající v příčném řezu tvar obráceného širokého písmene V a nesenou podálnými průvlaky, které jsou...

Zařízení pro zachycení stavební konstrukce, zejména zvedané stropní desky, na podpěrných sloupech stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 230476

Dátum: 01.03.1986

Autor: Hanáček Jan

MPK: E04B 1/35

Značky: zvedané, stavební, konstrukce, zejména, desky, podpěrných, stavby, stropní, sloupech, zachycení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zvedané stropní desky a obecně zvedané stavební konstrukce podobného charakteru se na podpěrných sloupech stavby zachycují skrytou nekolikadílnou vzpěrnou objímkou, jejíž díly se rozepřou samočinně při spouštění této konstrukce na místo její definitivní polohy mezi kovové nosné pouzdro zabudované pevně v této zvedané konstrukci a rovněž kovové podpěrné pouzdro zabudované v nosném či podpěrném sloupu. Toto řešení je rozebíratelné (nadzvednutím...

Stropní prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 222441

Dátum: 15.09.1985

Autori: Dlesek Vladislav, Daňkovský Vladimír

Značky: stropní, prvek

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem stropního prvku z lehkých materiálů je dosažení možnosti výroby těchto prvků pro libovolná rozpětí, zvýšení únosnosti, sériovosti a ekonomie výroby. Podle vynálezu sestává stropní prvek nejméně ze dvou deskových polotovarů, zhotovených zejména z pórobetonu, mezi nimiž jsou umístěna předvyrobená výztužná žebra, přičemž deskové polotovary a výztužná žebra jsou navzájem propojena spínacími táhly.

Stropní blok pro pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 217244

Dátum: 15.03.1985

Autor: Berka Miroslav

Značky: stropní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stropního bloku pro pece, který je vytvořený z desek z lehčeného žáruvzdorného materiálu, navzájem slepených žáruvzdorným tmelem a je zavěšena kovové konstrukci pece kotevními elementy. Podstata vynálezu spočívá v tom, že desky jsou uspořádány do trámců obdélníkového profilu a jsou opatřeny alespoň jedním po délce trámce umístěným otvorem, do něhož je zasunutý kovový prut, uchycený kotevními elementy, uspořádanými v...

Tunelová pec s rovinnou stropní konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216236

Dátum: 15.12.1984

Autor: Rolla Aldo

Značky: tunelová, rovinnou, konstrukcí, stropní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tunelové pece pro vypalování keramického zboží, obkládaček, dlaždic apod., popřípadě pece i pro hutnické provozy. Tunelová pec sestává z rovinné stropní konstrukce, sestavené ze stropních nosníků, uložených těsně vedle sebe nebo v odstupech od sebe, kdy je prostor mezi nosníky překryt deskami a dalšími vrstvami stropní konstrukce, a ze svislých nosných stěn, na kterých je uložena stropní konstrukce, přičemž stěny jsou vytvořeny...

Kotevní táhlo stropní příčné výztuhy koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 213538

Dátum: 01.03.1984

Autor: Srovnal Jiří Ostrava

Značky: příčné, výztuhy, koksárenské, stropní, kotevní, táhlo, baterie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kotevního táhla stropní příčné výstuhy koksárenské baterie, jímž se kompenzují dilatace zdiva koksovacích komor. Podle vynálezu kotevní táhlo má ve své středové částí průřez ve tvaru mnohoúhelnika a je na svých koncích opatřeno osazením kruhového průřezu, přičemž podle vynálezu je středová část kotevního táhla zapuštěna do stropního zdiva koksárenské baterie a horní plocha středové části kotevního táhla je uložena v povrchu...