Patenty so značkou «strojové»

Strojové zariadenie a spôsob prekladania predvýrobkov plienkových nohavičiek alebo plienok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10845

Dátum: 29.12.2008

Autori: Sacchi Diego, Perego Alberto, Piantoni Matteo, Rosani Marco

MPK: A61F 13/15, B65B 63/04

Značky: zariadenie, strojové, spôsob, plienkových, nohavičiek, prekladania, predvýrobkov, plienok

Text:

...a ťažnej sile.(0013) Popri pôsobeniu na časť predvýrobku, umiestnenú v bode dotyku medzi druhým a tretím valcom, sila daného druhu tiež indukuje plastické deformácie v celej časti predvýrobku,pretiahnutej od tohto rovnakého bodu dotyku k vyššie uvedenej(0014) V praxi deformácie vyvolané preťahovaním a ťažnou silou často vedú k nesprávnemu lícovaniu medzi druhou a prvou časťou predvýrobku a to tiež pôsobí negatívne na následné kroky...

Strojové čistenie a dezinfekcia výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12691

Dátum: 06.04.2006

Autori: Staffeldt Jürgen, Wagemann Wolfgang, Schmidt Verona

MPK: B08B 3/08, A61B 19/00, A61L 2/18...

Značky: výrobkov, dezinfekcia, čistenie, strojové

Text:

...nadväzovať sterilizácia.akékoľvek V lekárskej a nemocničnej oblasti používané prístroje, ako aj ich diely, na ktoré je zásadne možné použiť strojové čistenie a dezinfekciu.0012 Pojem nádoby označuje akékoľvek predmety zvlášť zo skla,porcelánu, kovu alebo plastu, ktoré sú v kuchyni použiteľné na prípravu a/alebo konzumáciu potravín. Tento vynález môže napríklad nájsť použitie pri strojovom čistení a dezinfekcii pohárov. Zvlášť pri strojovom...

Zariadenie na strojové čistenie rotorového listu veternej elektrárne počas prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12404

Dátum: 15.07.2004

Autori: Balz Willi, Weiblen Frank Hermann

MPK: F03D 1/00, B08B 1/00, F03D 11/00...

Značky: rotorového, elektrárne, počas, strojové, prevádzky, listů, veternej, zariadenie, čistenie

Text:

...ktorá vyplýva z gravitácia. Takto je napr. možné, aby pri smerom dole smerujúcom rotorovom liste sa čistiace zariadenie nechalo pohybovať od náboja smerom k volnému koncu rotorového listu. Ak smeruje voľný koniec rotorového listu hore, je možný obrátený smer pohybu, teda od špičky rotorového listu0013 Prídavne alebo altematívne je možné, že ide o čistiace zariadenie na základe odstredivej sily. Takéto čistiace zariadenie je v činnosti...

Zariadenie a spôsob na strojové triedenie dosiek alebo hranolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 487

Dátum: 04.03.2004

Autor: Binder Hans

MPK: B07C 5/04

Značky: spôsob, zariadenie, dosiek, strojové, hranolov, triedenie

Text:

...od rôznych premenných. Naproti tomu V prípade predloženého vynálezu je pevnosť prostredníctvom modulu pružnosti odvodená od vlastnej frekvencie pozdĺžneho kmitania dosiek alebo hranolov, čo pri znalosti hustoty a dĺžky dosiek alebo hranolov vedie kjednoznačným a výstižným hodnotám pevnosti. Na základe mimoriadne spoľahlivého klasifikačného parametra pevnosť bolo možné ešte ďalej zvýšiťPodstatným prvkom vynálezu je kombinácia zariadenia na...

Spôsob obnovovania koľaje a strojové zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281070

Dátum: 07.11.2000

Autori: Theurer Josef, Oellerer Friedrich, Brunninger Manfred

MPK: E01B 29/05, E01B 29/17

Značky: spôsobu, obnovovania, zariadenie, strojové, vykonávanie, tohto, spôsob, koľaje

Zhrnutie / Anotácia:

Pri obnovovaní koľaje sa staré koľajnice (13) kontinuálne nadvihujú zo starých podvalov (7), ktoré sa nahrádzajú novými podvalmi (8). Na nové podvaly sa kladú nové koľajnice (20), pričom nové koľajnice (20) sa kontinuálne zvárajú do nekonečných koľajnicových pásov. Nové koľajnice (20) sa zvárajú v smere obnovovania koľaje za výmenou podvalov a vymieňajú sa za staré koľajnice (13).

Zariadenie na strojové hotovenie muriva

Načítavanie...

Číslo patentu: 279700

Dátum: 11.02.1999

Autori: Anliker Franz, Anliker Markus, Anliker Jürgen

MPK: E04G 21/22

Značky: hotovenie, strojové, zariadenie, muriva

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na strojové zhotovenie muriva obsahuje preklopné ústrojenstvo (6), ktoré preberá skupinu stavebných tvaroviek (12), zostavenú do zostavy na zhotovenie jednej vrstvy muriva pri zachovaní vzájomných odstupov, zachycuje túto skupinu, preklápa ju okolo osi rovnobežnej s rovinou muriva (1) a prebiehajúcej v odstupe od jeho líca ju ukladá hornou stranou dole. Zariadenie môže byť rýchlejšie naložené touto usporiadanou skupinou stavebných...

Klzný a oteruvzdorný materiál vhodný pre vysokonamáhané strojové súčiastky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236266

Dátum: 01.02.1988

Autori: Magnus Anton, Matejka Dušan

MPK: C23C 17/00

Značky: strojové, klzný, vhodný, súčiastky, materiál, otěruvzdorný, vysokonamáhané

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nového klzného a oteruvzdorného materiálu, pripraveného technológiou plazmového striekania. Pripravený materiál je vhodný pre využitie najmä pre vysokonamáhané strojové súčiastky. Podstata vynálezu spočíva v tom, že pozostáva z 75 až 85 hmotnostných % niklu, 9 až 11 hmotnostných % ferobóru, 9 až 11 hmotnostných % chromsilícia a 4,8 až 10,5 hmotnostných % disulfidu molybdeničitého. Podstata spôsobu výroby materiálu je, že 85 až...

Upínacie zariadenie, najmä pre strojové okružné píly

Načítavanie...

Číslo patentu: 234707

Dátum: 01.03.1987

Autor: Šafranek Štefan

MPK: B23D 51/04

Značky: zariadenie, strojové, upínacie, najmä, okružné, píly

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši systém bezpečného upnutia rezaného materiálu pri prácach najmä na strojných okružných pílach a podobných zariadeniach. Uvedeného cieľa sa dosiahne tým, že tiahlo prenášajúce upínaciu silu z hydraulického, silového valca na pohyblivú upínaciu čeľusť má na svojom zoslabenom priereze trvale nalepený tenzometer na vyhodnocovanie stavu napätosti tiahla. K výhodám vynálezu patrí možnosť presného nastavenia skutočnej upínacej sily, a...

Elektronické zařízení pro přenos a utváření dvou paralelních abecedně číselných soustav signálů strojové řeči v mozku člověka

Načítavanie...

Číslo patentu: 226552

Dátum: 15.11.1985

Autor: Jelínek Jan

Značky: zařízení, reči, elektronické, paralelních, človeka, soustav, utváření, signálu, prenos, mozku, číselných, strojové, abecedně

Zhrnutie / Anotácia:

Elektronické zařízení pro přenos a utváření dvou paralelních abecedně číselných soustav signálů strojové řeči v mozku člověka, které je tvořeno audiovizuálním orálně hmatovým zařízením s biopotencionálními čidly, vyznačené tím, že sestává ze dvou vizuálních zařízení, například displejů (9, 10) nebo diaprojektorů, dále zvukového zařízení například magnetofonu (11) se synchronizátorem a mikrofonem se sluchátky (12) a dvojice biopotencionálních...

Třídicí zařízení pro vadné pracovní předměty ve strojové lince

Načítavanie...

Číslo patentu: 223562

Dátum: 01.09.1984

Autor: Georgi Dieter

Značky: lince, pracovní, třídicí, zařízení, předměty, strojové, vadné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro oddělování vadných pracovních předmětů v lince strojů. Cílem vynálezu je takové zařízení, které vyžaduje minimální konstrukční náklady a obsluhu. Úkol spočívá ve vytvoření zařízení, jehož funkce není závislá na pracovní rychlosti jednotlivých strojů linky. Řešením je zařízení, které obsahuje identifikační jednotku u vstupu do linky strojů a u místa oddělování, registr posunu, do kterého vysílač zapisuje signály o...