Patenty so značkou «stroje»

Vrtuľa pre hydraulické stroje, hydraulický stroj vybavený takouto vrtuľou a metódy zmontovania takejto vrtule

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16021

Dátum: 31.05.2012

Autori: Beaulieu Sébastien, Sabourin Michel

MPK: F04D 13/06, F03B 3/12

Značky: vrtule, vrtuľa, stroj, hydraulické, takejto, stroje, metody, takouto, vybavený, vrtuľou, hydraulický, zmontovania

Text:

...ked je počet lopatiek nepárny. Navyše stiahnuté prstence nevyhovujú pre hlavy malých rozmerov. Vdôsledku toho rozmery vrtule sú relativne veľké, čo penalizuje účinnosť vrtule a jejhydraulický stroj obsahujúcu hlavu ako stredový monoblok, na ktorý sú primontovanélopatky. Každá lopatka je pevne spojená s prírubou avonkajší povrch hlavy je vybavený osobitnými zónami pripravenými pojať tieto príruby. Pre pripevnenie prírub k hlave sú použité...

Stroje s otáčavým piestom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287873

Dátum: 16.01.2012

Autor: Maliňák Dušan

MPK: F02B 53/00, F02B 55/00

Značky: stroje, piestom, otáčavým

Zhrnutie / Anotácia:

Piest (1) rotujúci okolo ozubenia (O2) vytvára rovnomerne sa zväčšujúci a zmenšujúci priestor pre vznik podtlaku a pretlaku nutného na čerpadlá, kompresory a motor.

Zlepšený držiak filtra pre stroje na prípravu kávy espreso

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15333

Dátum: 25.10.2010

Autori: Bambi Piero, Lorenzi Paola

MPK: A47J 31/06, A47J 31/46

Značky: stroje, espreso, přípravu, držiak, kávy, filtra, zlepšený

Text:

...komoru na vytvorenie tekutej zmesinápoja a vzduchu, pričom zmes je emulzifikovanáprostredníctvom vírivého pohybu kanálu, zmesi pomocou emulznéhoktorý tvorí súčasť výstupného kanálu a je v podstate skrutkovitý.0008 Úkolom vynálezu je vyvinúť držiak filtra prestroje na prípravu kávy espresso, ktorý bude obzvlášť účinný, ktorý sa prakticky uplatní a bude jednoduchýz výrobného hľadiska, a u ktorého budú odstránené zhora uvedené...

Korba pre stroje transportujúce zeminu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9928

Dátum: 25.02.2010

Autor: Boschi Roberto

MPK: E02F 3/407, E02F 3/40

Značky: stroje, zeminu, transportujúce, korba

Text:

...korbu pre stroje transportujúce zeminu, ktorá je všestranná a spôsobilá pre akékoľvek použitie.0017 Ďalším cieľonl predkladaného vynálezu je navrhnúť korbu pre stroje transportujúce zeminu, ktorá je konštrukčnejednoduchá a schopná miešať materiál homogénnym spôsobom.0018 Definovanú technickú úlohu a vyššie špecifikované ciele je možné skutočne dosiahnuť pomocou korby pre stroje transportujúce zeminu V súlade s patentovým nárokom 1.0019...

Polodutá pneumatika a združený ráfik kolesa, najmä pre poľnohospodárske stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8152

Dátum: 07.07.2009

Autori: Phely Olivier, Piou Denis

MPK: B60C 7/24, B60C 7/12

Značky: ráfik, pneumatika, polodutá, najmä, stroje, združený, poľnohospodárske, kolesa

Text:

...na koleso s polodutou pneumatikou a ráfikom podľa vynálezu obr. 2 je pohľad v reze podľa línie II-II z obr. l obr. 3 je perspektívny pohľad na koleso z obr. l a 2obr. 4 znázorňuje polovičný rez obr. 2 vo zväčšenej mierkeobr. 5 je pohľad analogický obr. 2 na variant uskutočnenia, kde je vystužujúca arrnatúra ponorená do vnútomej steny plášťa apneumatiky vybavený vonkajšími reliéfmi.Opis sa najprv odvoláva na obr. 1 až 3, ktoré znázorňujú...

Kladkový systém na posilňovacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5060

Dátum: 07.01.2009

Autor: Kavuljak Ondrej

MPK: A63B 21/06, A63B 23/00

Značky: kladkový, stroje, posilňovacie, systém

Text:

...zväčšenie sily na tiahle). Na obr. 5 je znázomené využitie dvoch pevných kladiek pripevnených o dolný nosnlk a dvoch voľných kladiek s jedným tiahlom, kde článková reťaz je upevnená odolný nosník (štvomásobné zväčšenie sily na tiahle). Na obr. 6 je znázomené využitie troch pevných kladiek pripevnených na horný nosník a dvoch tiahiel, kde jedno tiahlo je spojené s jednou voľnou kladkou (dvojnásobne zväčšenie sily na tiahle) a druhe tiahlo...

Rotorová zostava pre synchrónne reluktančné stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17011

Dátum: 30.09.2008

Autori: Kylander Gunnar, Johansson Erik, Magnussen Freddy

MPK: H02K 1/24, H02K 15/02

Značky: synchronně, zostava, reluktančné, rotorová, stroje

Text:

...sú často vysoko toxické a vyžadujú rozsiahle bezpečnostné opatrenia vovýrobných procesoch na ochranu robotníkov a životného prostredia. Tieto faktory vedú k zvýšeniu času potrebného na výrobu aj výrobných nákladov. Naviac lepidlami spojené rotorové plechy môžu mať problémy s tým, aby vydržali vysoké zvýšenie teploty a mechanické napätie, vytvorené napríklad odstredivými silami pri prevádzke za vysokých rýchlostí a/alebo vysokého výkonu....

Magnetické jadro a použitie magnetického jadra pre elektrické stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18037

Dátum: 08.09.2008

Autori: Vincent Jean-noël, Cassoret Bertrand, Brudny Jean François, Lemaître Régis

MPK: H02K 1/06

Značky: magnetického, elektrické, magnetické, jádra, jádro, použitie, stroje

Text:

...účely so známym preferenčným smerom permeability. V zväzku sa preferenčný smer permeability následných jednotlivých plechov mení o napred určený uhol posunu. Okrem toho sa doplnkovo alebo altematívne mení preferenčný smer permeability následných skupín plechov o napred určený uhol posunu.0018 Ďalej je opísané magnetické jadro podľa vynálezu, obsahujúce zväzok plechov z oceli na elektrotechnické účely so známym preferenčným smerom...

Ovládacie zariadenie s peristaltickým ventilom pre stroje na prípravu nápopov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10036

Dátum: 07.05.2008

Autori: Talon Christian, Denisart Jean-paul, Bonacci Enzo, Denisart Jean-luc, Pleisch Hanspeter

MPK: F16K 11/02

Značky: přípravu, ventilom, nápopov, zariadenie, peristaltickým, stroje, ovládacie

Text:

...okolo 2 - 8 mm. Zvolí sa aj šírka konvexných povrchov, aby prekraćovala šírku hadičiek,keď sa stláčajú. Napríklad šírka konvexného povrchu je približne najmenej 1,5-násobok stlaćenej šírky hadičiek.Podľa jednej vlastnosti vynálezu sú privieracie ramená pripojené na kývne teleso páky pružinami, tvoriacími pružné vratné prostriedky, pričom tieto sú usporiadané tak, aby sa dostali do stabilnej polohy, prechádzajúcej za os otáčania počas...

Pridržiavač na stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6310

Dátum: 21.04.2006

Autori: Mees Walter, Schornstein Jörg, Weniger Jochen, Schmitt Rudolf

MPK: B26D 1/00, B26D 7/01, B26F 1/38...

Značky: stroje, pridržiavač

Text:

...žemäkké materiálové bloky nie sú minimálne pri niektorých rezacích úlohách dostatočne podopreté. Miesto plošného podkladu pridržiavača je daný len líniový podklad koliesok. Medzi kolieskami sa mäkký materiál nemôže pridržiavat. Pri komplikovanom obrysovom rezaní môže táto malá podkladové0007 Vynález má za úlohu, ďalej vyvíjať pridržiavač tohto typu tak, že cez optimálne veľký podklad je zaručená rýchla, automatická výmena blokov s príslušným...

Automatické odvíjacie zariadenie pre baliace stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7441

Dátum: 22.04.2005

Autori: Tassi Lamberto, Ballestrazzi Aris

MPK: B65H 19/18, B65B 41/00

Značky: stroje, automatické, baliace, zariadenie, odvíjacie

Text:

...odvijacieho zariadenia pri stroji na balenie výrobkov podľa tohto vynálezu budú zrejmé z nasledujúceho opisu, ktorý bude podaný pre príkladné a nie obmedzujúce účely, a to s odkazomna priložené schématické výkresy, kdeObr. l znázorňuje bočný nárysný pohľad na automatické odvíjacie zariadenie pri stroji na balenie výrobkovpodľa tohto vynálezu. Obr. 2 znázorňuje perspektívny pohľad na časťna ľahšie pochopenie jeho vytvorenia.0012 Na obrázkoch...

Gerotorový mechanizmus pre skrutkové hydraulické stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7105

Dátum: 03.02.2004

Autori: Astafiev Sergei Petrovich, Pushkarev Maksim Anatolievich, Fadeev Mikhail Valerievich, Andoskin Vladimir Nikolaevich, Glinkin Aleksei Sergeevich

MPK: F01C 1/00, F04C 2/00

Značky: mechanizmus, gerotorový, hydraulické, skrutkové, stroje

Text:

...odporové momenty, ktoré bránia rotoru v otáčaní okolo jeho osi aj jeho planetárnom pohybe, pričom tieto okolnosti zhoršujú energetické charakteristiky0009 zariadením, ktore je najbližšie nárokovanému vynálezu, je viacchodový gerotorový mechanizmus skrutkového hydraulického motora, ktorý obsahuje nasledujúce súčasti stator,ktorý má vnútorne skrutkovicové zuby zhotovené z pružne-elastického materiálu, napríklad gumy a rotor, ktorý má vonkajšie...

Samoplniace drviace zariadenie pre obrábacie stroje na odstraňovanie hoblín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 970

Dátum: 15.12.2003

Autor: Galletti Alfonso

MPK: B02C 18/06, B23Q 11/00

Značky: drviace, hoblín, zariadenie, stroje, odstraňovanie, samoplniace, obrábacie

Text:

...rýchlu axiálnu párovacíu zostavu pre závitovkový dopravník, ktorá výhodne umožňuje jeho rozobratie a opätovné zloženie na účelom údržby zariadenia.Výstupný druhý koniec Z hriadele i závitovkového dopravníka A vychádza za kanálový prvok 1 cez otvor 12 koncovej steny 13 uvedeného kanálověho prvku 1 avedie súosovo cez valcovite telo (14) podobné rukávu, pripevnené najednom konci pomocou prstencovitej príruby l k stene Q. Telo M podobné mkávu...

Zostavy atramentových náplní, najmä pre písacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 599

Dátum: 25.09.2002

Autor: Banderet Philippe

MPK: B43K 31/00, B65D 1/22, B43K 5/00...

Značky: stroje, náplní, najmä, písacie, atramentových, zostavy

Text:

...atramentových náplní pripojené jedna na druhú pomocou západkových prostriedkov prvéhozávesného ústrojenstva každej zo zostáv, potonl priľahlé.u, zárezy druhých závesných ústrojenstiev vymedzujú otvor umožňujúci zavesit obe zostavy atramentových náplní na0013 Aby sa zosilnela väzba dvoch zostáv atramentových náplní už spojených pomocou komplementárnych západkových prostriedkov prvej doštičky, sú obe opačné strany druhej doštičky, ktore...

Nôž na mrviace a miešacie stroje na mäso

Načítavanie...

Číslo patentu: 281386

Dátum: 12.03.2001

Autori: Bennecke Rainer, Steffens Gustav Walter, Haberling Edmund

MPK: B02C 18/20, C22C 38/26

Značky: mrviace, miešacie, nôž, mäso, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Oceľ na výrobu nožov na mrviace a miešacie stroje na mäso pozostáva z 0,7 až 0,9 hmotn. % uhlíka, menej ako 1 hmotn. % kremíka, menej ako 1 hmotn. % mangánu, 0,5 až 1,5 hmotn. % molybdénu, 0,7 až 0,95 hmotn. % vanádu, 0,3 až 0,9 hmotn. % nióbu, 12,1 až 13,9 hmotn. % chrómu, pričom zostatok je železo vrátane nečistôt, podmienených roztavením.

Opěrná kladka značkovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260550

Dátum: 15.12.1998

Autor: Plšek Milan

MPK: B21D 22/10

Značky: opěrná, kladka, stroje, značkovacího

Text:

...prvků. Řešení dle vynálezu výrazně rozäíří použití značkovacího,stroje, protože umožní snadno a rychle pŕestavit stroj pro různou tlouštku stěny značené součástí, umožní měnit razicí sílu a 1 při velkých tolerancích tlouščky stěny značené součástí nedojde k poškození čepu opěrné kladky. Razicí síla je dána nastaveným předpětím pružiny.Příklad provedení kyvného a odpruženého uložení opěrné kladky značkovacího stroje je znázorněn na...

Uchycení krytu pohonu kolesa zemního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260475

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šimůnek Jiří, Losík Ladislav

MPK: E02F 9/24

Značky: stroje, zemního, kolesa, uchycení, krytu, pohonů

Text:

...části uchycen na ose ko-lesa otočné, přičemž v horní části krytu pohonu kolesa je Výkyvné napojena vzpěra, která je svým protilehlým koncem suvně uchycena například třecím sp~ojem V ~povjistné objímce výkyvně uchycené nxa ocelové konstrukcí kolesového vyložníku. Na kryt pohonu kolesa, či na vzpěru, je napojen koncový vypínač pohonu kolesa.Předmět řešení lze využít například u kolesových rypwdel. Ammm mo VYNÁLEZY 45 vydá 15 04 89 A OBIEVY75...

Kotvení lana kladkostroje zdvihu výložníku zemního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260474

Dátum: 15.12.1998

Autor: Šimůnek Jiří

MPK: E02F 9/14

Značky: kotvení, stroje, výložníku, zemního, kladkostroje, zdvihu

Text:

...prvním kotevrním úchytem je umístěnla naváděcí kladka.Výhody kotvení lana klwadkostroje podle vynälezu spočívají v tom, že je umožněino několíkrát za životnost lana změnit polohu kotvení lana tak, že po každém překotvení kmltá lalno okolo uzlů kmitání V jiném místě. Postupným překotvováním, vždy po částečném vyčerpaní životnosti lana V uzlu kmi 4täní, sepodstatně prodlouží životnost lana,což sníží pořizovací náklady na lano a zvýší využití...

Listěný stator točivého elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260447

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vodička Zdeněk, Ordáň Jan

MPK: H02K 1/16, H02K 1/20

Značky: elektrického, stator, točivého, lištěný, stroje

Text:

...statoru točívěho elektrického stroje podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva V tom,že chladící kanály přilehle k ose hlavního pólu mají stejný radíální odstup od rnějsí strany plechu.Takto je vnější strana kanálů přileblýchk ose hlavního pólu přesunuta směrem k ose stroje a o stejnou míru lze zvětšit radíální tloušťkrt stahovací desky v ose hlavních polů. Tomu úměrné zesílení stahovací desky sníží cleformace středícílío osazení. To zvyšuje...

Stator horizontálního elektrického stroje točivého s dělenou kostrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 260318

Dátum: 15.12.1998

Autori: Topol Jaroslav, Süss Jaroslav, Benda Břetislav, Poštolka Miroslav

MPK: H02K 5/04, H02K 5/14

Značky: točivého, dělenou, kostrou, stroje, horizontálního, elektrického, stator

Text:

...LADISLAV, LEVICE(54) Zariadenie na uchytenie lmpulzných poistných ventilov u parných geuerátorovPodstatou riešenia je osadenie impulzných poistných ventilov. priamo na parné potrubie tak, že sú uchytené do zariadenia, ktoré je navarené na parné potrubie. Použitím tohoto zariadenia vylúčlme prívodná potrubia k lmpulzným poistným ventilom la tým úplne odstránime prídavné sily a momenty vzni kajúce z ich dilatácií, ktoré nepriaznivo vplývajú...

Zařízení pro vyhodnocení síly nebo momentu pracovní části stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260239

Dátum: 15.12.1998

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: G01L 3/22

Značky: zařízení, síly, stroje, momentu, částí, vyhodnocení, pracovní

Text:

...zařízení podle vynálezu je podstatné zlepšení vyhodnocení momentu nebo síly, napřa brzdného momentu u tvářecích strojů, čímž se zvýší bezpečnost práce. Je možno zjišřovat opotřebení obložení brzd nebo spojek strojního zařízení. Další výhodou je jednoduchá konstrukce stroje a vyšší spolehlivosą nebot zařízení neobsahuje žádné kontaktovévynález blíže objasní přiložený výkres, kde je znázorněno blokově zařízení pro vyhodnocení síly nebo...

Zařízení pro zapnutí hnacího ústrojí rychloposuvu stolu po ukončení šicí části pracovního cyklu stroje na obšívání knoflíkových dírek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260234

Dátum: 15.12.1998

Autori: Styra Josef, Prudil František

MPK: D05B 69/14

Značky: stroje, stolu, pracovního, obšívání, zařízení, ukončení, ústrojí, cyklu, rychloposuvu, knoflíkových, zapnutí, částí, hnacího, dírek, šicí

Text:

...1 oposuvun druhou.spojku pro rozpojitelná spojení mezi hlavním hřídelem na straně jedné aěicím ústrojím.a úotrojím udílejícím etolu.zmíněný pohyb během ěicí části pracovního cyklu na straně druhá, přesouvací páku určenou pro spínání a rozpojováni zmíněné první spojky, druhou páku určenou pro epínání a rozpojování zmíněné druhé spojky změnou úhlové polohy této druhá páky odvozenom od pohybu stola a na něm vytvoreného nájezdu...

Skřipec skřipcového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260223

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hudeček Josef, Šidlof Pavel, Dvořák Josef, Matoušek Ladislav

MPK: D03J 5/06, D03D 47/23

Značky: skřipec, tkacího, stroje, skřipcového

Text:

...důsledku brzda ztrácí účinnost a snižuje životnost skřipce a dalších částí tkacího stroje.Úkolem vynálezuje vytvořit zařízení k utlumení zbytkové kinetické energie prohozeného skřipce e jeho podstata spočíva v tom, že v tělese skřipce je v místě kontaktu s pístem tlumiče vytvořen prostor, který je vyplněný alespoň jedním tlumicím tělesem.Výhoda uspořádání zařízení podle vynálezu spočíva v tom, že pomocí jednoduchého zařízení je dosaženo...

Zařízení pro pohon spodního kruhového podavače šicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260142

Dátum: 15.12.1998

Autor: Zvara Ludovít

MPK: D05B 27/00

Značky: kruhového, šicího, pohon, zařízení, podavače, stroje, spodního

Text:

...32 je spřažena pomocí ozubeného řemene gg e druhou řomonící gł uloženm na spodním hřídelí gg. ktorý je otočné uložon v základové desce 5. ze epodního hřídole gg je odvozon pomocí atavítalných výstředníkü a jednosměrných apojek gg pohyb na podávací hřídel gu 1 ožený v ložiskách základní dosky 5. Podávocí hřídel gg Jo opatřen na konci ozuu baným kolem g§g ktoré je v záběru s ozubeným kolem ggg uloženým na pomocném podávacím hřídeíí g....

Nosné ústrojí navíjené cívky textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260128

Dátum: 15.12.1998

Autor: Braunfuchs František

MPK: D01H 7/86

Značky: nosné, navíjené, cívky, textilního, ústrojí, stroje

Text:

...niti zvětšuje, pohyb směrem vzhůru od třee cího válce po křívee blížíeí se pŕímce až po maximální návin bez potřeby zvětšení šířky textilního stroje. Dráha navíjené cívky po přímce zaruouje téměř konstantąí 4 vzdáienostvrozváděcího vodiče niti od místa styku navíje né cívky s třecím válcem.Přítlakynavíjené cívky na třecí yálec je u tohotořešení dosažen silou vyvozenou hmotnoetí nosného ramena,hmotností návinu a silou pružiny působící mezi...

Sběrací ústrojí elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 260123

Dátum: 15.12.1998

Autori: Liška Jaroslav, Cahel Ladislav

MPK: H01R 39/40

Značky: sběrací, stroje, točivého, elektrického, ústrojí

Text:

...sběrecího ústrojí podle obr. 1 e 2 V axiálním směru stroje v částečném řezu A-A, provedeném v úrovni komůrek pro vedení kertečů, vyznačenémSběraoí ústrojí elektrického stroje točivého podle vynálezu, předstsvované na obr. 1 až 3 v provedení pro vysokonepěřové esynohronní motory s vinutým rotorem, je tvořeno jednak sběracími kroužky 1, uspořádanými na rotoru elektrického stroje točivého o počtu, odpovídejícím počtu fází vinutí roa toru a...

Zubový rotor, zejména vysokootáčkového elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 260102

Dátum: 15.12.1998

Autori: Liška Václav, Frček Vojtěch, Čáslava František, Ráčil Jiří

MPK: H02K 19/20

Značky: stroje, zubový, zejména, vysokootáčkového, točivého, elektrického, rotor

Text:

...mechanické spojení,výhodně vytvořerxými v těchto bočních stěnách výplní 1 zubů rotoru ve vhodném tvaru do sebe zapadejících výstupků a zahlouubení, popřípadě 1 ve tveruproti sobě vytvořených a příelušněvhodně tvarově provedených podélných prvních drážek, do kterých se ukládá jim tvarově odpovídající fixovací první zajištovací lišta přičemž 1 dno každéz výplní a k němu přivrácené dno vybrání mezi zuby rotoru mohou být s přihlédnutím na...

Spojovacie zariadenie pre dva poľnohospodárske stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: U 832

Dátum: 07.06.1995

Autor: Rohm Manfred

MPK: A01B 61/04, A01B 59/043, A01B 61/02...

Značky: stroje, poľnohospodárske, zariadenie, spojovacie

Text:

...riešenia môže byt bez konštrukčných nárokov podľa voľby pripojené na pred nim zaradený stroj na spracovanie pôdy alebo aj priamo na tahacie vozidlo, čo podľa doterajšieho stavu techniky bolo možné lens tým spojenou pridavnou spojkou.Spojovacie zariadenie je konštruované obzvlášt hospodárne,ak sú pre obidva poľnohospodárske stroje použité konštrukčne rovnaké stroje. Možno tak uvažovat napríklad dva rovnaké sejacie stroje. V tomto...

Ekologicky nezávadná chladiaca a mazacia kvapalina pre obrábacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: U 731

Dátum: 08.02.1995

Autori: Dokoupil Jaroslav, Zajíček Miloslav

MPK: C11D 1/722, C11D 7/44, C11D 1/42...

Značky: nezávadná, ekologicky, mazacia, obrábacie, kvapalina, chladiaca, stroje

Text:

...neionogénnych tenzidov a 5 až 15 dielov alkanolamínov.Je výhodné ak rastlinným olejom je ricínový olej, neionogénnym tenzidom je acylpolyglykoléter so 6 mólmi etylénoxidu a alkolamínom je trietanolamín.Chladiaca a mazacia kvapalína po zmiešaní s vodou vytvára vhodnú chladiacu a mazaciu emulziu pre obrábacie stroje.Výhodou tejto chladiacej a mazacej emulzie je to, že všetky použité prostriedky sú biologicky degradovateľné, emulzia má...

Štafetová dýza na vzduchové dýzové tkacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278668

Dátum: 07.12.1994

Autor: Adámek Karel

MPK: D03D 47/30, D03D 47/28

Značky: tkacie, dýzové, dýza, stroje, štafetová, vzduchové

Zhrnutie / Anotácia:

Štafetová dýza na vzduchové dýzové tkacie stroje s prietokovým kanálom má priechod medzi spodnou časťou (6) prietokového kanála a jeho bočným vyústením (4) vytvorený plynulým ohybom, ktorý je tvorený tvarovou časťou (8) prietokového kanála, ktorého zakrivená stredná krivka (15) pretína aspoň v jednom bode pozdĺžnu os (7) telesa (1) štafetovej dýzy.

Brúska na ostrenie hobľovacích nožov pre drevoobrábacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: U 649

Dátum: 09.11.1994

Autori: Mihálik Peter, Hubač Miroslav, Štefánka Milan

MPK: B24B 9/04

Značky: ostrenie, hoblovacích, stroje, bruska, drevoobrábacie, nožov

Text:

...prevedenia technického riešeniaBrúska, podľa obr. 1, pozostáva z podstavy 1, pohonnej jednotky 11, stolovej jednotky 11 a stojana g. Na stojane g je umiestnený vretenník Q, ktorý je zvisle prestaviteľný pomocou posuvového ústrojenstva 5. Vo vretenníku Q je otočne uložené brúsne vreteno 1, ktoré má na jednom konci uchytený brúsny kotúč § a na opačnom konci uchytenú hnanú remenicu 2. Brúsny kotúč § je z bezpečnostných dôvodov zakrytý...

Žeriavový stabilitný adaptér pre mobilné stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: U 529

Dátum: 10.08.1994

Autori: Albarelli Franco, Ungero Oskar, Ungero Robert

MPK: B66C 1/14, B66C 1/00, B66C 1/22...

Značky: mobilné, žeriavový, stroje, adaptér, stabilitný

Text:

...zo železničného vagona. E 5 i 5 łe 2 x 2 § 522 š 2 s 2 ł 2Zariadenie podľa obr.l pozostáva z nosných ramien l, ktoré sú vzájomne prepojené priečnikmi g, pričom sú nosné ra mená l tak vytvarované, že vo svojej spodnej časti tvoria lôžko łä a v hornej časti adaptéra nosné rameno. alebo ramená lg, ktoré sú bud prepojené priečnikom, alebo sú ich konce usporiadanékonvergentne, pričom je k nim točne pripevnená lanová kladka lg.Ku priečnikom g je...

Mazadlá pre chladiace stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 279064

Dátum: 06.07.1994

Autori: Grasshoff Hans Dieter, Synek Vladislav, Kohnz Harald

MPK: C10M 105/34

Značky: mazadla, stroje, chladiace

Zhrnutie / Anotácia:

Mazadlá sú tvorené syntetickým esterom alebo zmesou syntetických esterov pripravených esterifikáciou n-pentánovej kyseliny, n-heptánovej kyseliny a/alebo n-nonánovej kyseliny s prímesou malých množstiev rozvetvených monokarboxylových kyselín C4 až C10, s pentaerytritolom a/alebo dipentaerytritolom. Molekulové hmotnosti esterov pentaerytritolu sú 360 až 850, esterov dipentaerytritolu 560 až 1300. Estery sú charakterizované ďalej polaritou,...

Nôž na banské stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278861

Dátum: 06.04.1994

Autor: Mcshannon Gordon Alana

MPK: E21C 25/04, E21C 35/18

Značky: banské, stroje, nôž

Zhrnutie / Anotácia:

Nôž na banské stroje s hrotom (5), ktorý pozostáva z čelnej časti (14) a zadnej časti (15), pričom dĺžka hrotu (5) určená vzdialenosťou medzi rovinami (A) a (C) je približne dvakrát taká veľká ako výška hrotu (5) určená rovinami (D) a (E). Predná vrcholová plocha (9) je tvorená dvojicou skosených vrcholových stien (10), ktoré sa zbiehajú k prednej vrcholovej stene (11). Zadná vrcholová plocha (17) je tvorená tiež dvojicou skosených chrbtových...

Dmychadlo stroje na aplikaci tepelných a zvukových izolací

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7

Dátum: 07.07.1993

Autor: Klevec Petr

MPK: F04D 25/08

Značky: zvukových, izolaci, stroje, dmychadlo, aplikaci, tepelných

Text:

...na uepořádání dmycnadlaV horní části skříně li nàeyeku i. nee ieiírä dnem jetewřeno do rotaćní komory Qmožno měnit uzevírecí deekou EFÄDCh 1 i listy 11, ktere doeedjí tesne na plášť rotačníkümüry h. Da rotační komory Q je do spcdnf äáeti jejího čela. které na 0 br.1 není patrnU vyústän vetunní útvar tlahñvàhw media.- v předním ČEÍE jůpretilehle k neznązwrniném vatupnímu ntvaru. Z 5-a ve Ewcdní části äüřínä je ñnací jsdnütka 11. Řetäzuvům...

Hnací jednotka stroje na aplikaci tepelných a zvukových izolací

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6

Dátum: 07.07.1993

Autor: Klevec Petr

MPK: F16H 7/06, F16H 57/02

Značky: jednotka, aplikaci, izolaci, stroje, tepelných, zvukových, hnací

Text:

...kolíeàní otáćek je výhodne. když nnacijednotke je opatřene enímaćem otećek.Tethnické řešení bude hlíäe objaenäno 5 použitím výkresu,na nämä je echematicky na oor.1 znázornän ćelní pohled nastroj na aplikaci vzduchových ieolaci a na obr. mohlStroj na aplikaci vxduchových izolací podle oor.1 obeahuje V horní části skříně li násypku 1, nad jejímž dnem je uspořádána dvojice hřídelů 2 5 lopatkami E tvořící michadlo Q. Dno 5 náeypky L je...