Patenty so značkou «štrkového»

Pojazdný stroj na kladenie koľajníc a čistenie štrku štrkového lôžka

Načítavanie...

Číslo patentu: 285739

Dátum: 15.06.2007

Autor: Konecny Dietrich

MPK: E01B 27/00

Značky: štrkového, lôžka, pojazdný, kladenie, koľajníc, čistenie, štrku, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Pojazdný stroj na kladenie koľajníc a čistenie štrku štrkového lôžka, ktoré sa nachádza pod koľajnicou (1), pozostáva z odstraňovacieho zariadenia (6) na naberanie štrku nachádzajúceho sa pod koľajnicou (1), čistiacich zariadení na čistenie štrku, ukladacieho zariadenia (40) na ukladanie vyčisteného štrku pod koľajnicu (1) a tiež prvého dopravného zariadenia (50) prepravujúceho materiál od odstraňovacieho zariadenia (6) k čistiacim zariadeniam...

Stroj na spracovanie štrkového lôžka koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282321

Dátum: 26.11.2001

Autori: Theurer Josef, Wörgötter Herbert, Oellerer Friedrich

MPK: E01B 27/10, E01B 27/06, E01B 27/04...

Značky: spracovanie, koľaje, lôžka, stroj, štrkového

Zhrnutie / Anotácia:

K stroju (57) na spracovanie štrkového lôžka koľaje (60) so strojovým rámom (58), ktorý je uložený na podvozkoch (59), je priradená nasávacia jednotka (76) s nasávacím otvorom (81) na odsávanie štrku, ku ktorej je priradený výškovo a bočne prestaviteľný nasávací nadstavec (80). Prídavne je upravené preťahovacie ústrojenstvo (62), ktoré je usporiadané v pozdĺžnom smere stroja v odstupe od nasávacieho otvoru (81) a ktoré má nekonečnú, pohonom...

Zariadenie na kontinuálnu obnovu štrkového lôžka koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 279606

Dátum: 11.01.1999

Autori: Theurer Josef, Wörgötter Herbert

MPK: E01B 27/10

Značky: štrkového, koľaje, obnovu, kontinuálnu, zariadenie, lôžka

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (47) má na podvozkoch (48) uložený rám (51) stroja, na ktorom je usporiadané výškovo prestaviteľné brázdiace ústrojenstvo (56) na kontinuálny odber znečisteného štrku, preosievacie ústrojenstvo (58) na čistenie štrku a dopravné ústrojenstvo (59) na prepravu štrku do medziľahlého zásobníka (60). K nemu je priradené zhadzovacie ústrojenstvo (66) na zhadzovanie sypkého materiálu na koľaj (49), prípadne pláň. Medziľahlý zásobník (60) je...

Čistička štrkového lôžka

Načítavanie...

Číslo patentu: 279170

Dátum: 08.07.1998

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/00

Značky: čistička, lôžka, štrkového

Zhrnutie / Anotácia:

Čistička (1) štrkového lôžka je vybavená nekonečnou podávacou, prípadne brázdiacou reťazou (10), ktorá je usporiadaná na ráme (4) stroja, ktorý je vedený vo výškovo prestaviteľnom vodiacom kanáli a spojený s reťazovým pohonom (9). Vodiaci kanál má pri pracovnom nasadení pod koľajou (3) upravenú snímaciu súčasť (26) štrku a pri sklonenom usporiadaní v pozdĺžnom smere stroja od snímacej súčasti (26) štrku v odstupe a vyššie položené odhadzovacie...

Pojazdný stroj na ukladanie a rozdeľovanie štrku štrkového lôžka

Načítavanie...

Číslo patentu: 279084

Dátum: 03.06.1998

Autori: Oellerer Friedrich, Theurer Josef

MPK: E01B 27/02

Značky: lôžka, štrku, pojazdný, štrkového, rozdeľovanie, stroj, ukladanie

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) na odoberanie a rozdeľovanie štrku štrkového lôžka koľaje (6) je vybavený rámom (2) podvozka, ktorý je uložený na podvozkoch (3), a ktorý je spojený s ústrojenstvom na zametanie a dopravu (13), so strmým dopravným pásom (15) a so zásobníkom (18) štrku s vykladacími otvormi (24), ktorý je strmým dopravným pásom (15) zásobovaný štrkom. Zásobník (18) štrku má namiesto podlahovej plochy pohonom (21) v pozdĺžnom smere stroja poháňaný...

Spôsob sanácie podkladu štrkového lôžka koľaje a zariadenia na vykonanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281306

Dátum: 05.06.1996

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/04, E01B 27/08

Značky: koľaje, lôžka, spôsobu, štrkového, zariadenia, tohto, podkladů, spôsob, sanácie, vykonanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob sanácie podkladu štrkového lôžka (41) koľaje (6), ktoré je na zemnej pláni (44), sa realizuje v troch pracovných krokoch s tromi rôznymi mechanizmami. V prvom na výkrese znázornenom pracovnom kroku sa odstráni len časť štrkového lôžka (41), rozdrví sa na drobný štrk (42) a uskladní sa. V druhom pracovnom kroku sa vytvorí odstránenie zostatku štrkového lôžka (41). V treťom pracovnom kroku sa odhodí drobný štrk (42) pláne pri nadvihnutí...

Koľajvý stroj na rozdeľovanie a profilovanie štrkového lôžka koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278174

Dátum: 06.03.1996

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/02

Značky: profilovanie, štrkového, koľaje, rozdeľovanie, lôžka, koľajvý, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Strojový rám (6) je pojazdný po koľaji (4) a vybavený jazdným pohonom a jazdnou kabínou. Na strojovom ráme (6) je umiestnené vyrovnávacie a pluhové zariadenie (21), ktoré je výškovo nastaviteľné pohonom a siaha od jednej ku druhej pozdĺžnej strane koľaje, prípadne od jedného konca podvalu k druhému. Strednému úseku (33) vyrovnávacieho a pluhového zariadenia (21), prípadne stredným pluhovým a pracovným zariadeniam (22) je priradený prídavný...

Čistička štrkového lôžka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278155

Dátum: 07.02.1996

Autori: Brunninger Manfred, Theurer Josef

MPK: E01B 27/10

Značky: čistička, štrkového, lôžka

Zhrnutie / Anotácia:

Čistička má rám, ktorý je uložený na podvozkoch (12) a ktorý je tvorený aspoň dvoma navzájom v kĺbe (7) okolo zvislej osi (6) kĺbu výkyvnými časťami (2, 3). Tie sú podopreté na koncoch a v mieste kĺbu (7) koľajovým podvozkom (12). Na prvej časti (2) rámu sa nachádza nekonečný dopravník a brázdiaca reťaz (18), ktorá je vedená v priečnej vodiacej dráhe (36) reťaze priečne k pozdĺžnemu smeru stroja pod na nadvihovanie koľaje je spojené s prvou...

Stroj na stavbu koľaje na rozdeľovanie a profilovanie štrkového lôžka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278091

Dátum: 06.12.1995

Autor: Ludwig Walter

MPK: E01B 27/02

Značky: koľaje, štrkového, stavbu, lôžka, profilovanie, rozdeľovanie, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj na rozdeľovanie a profilovanie štrku (17) koľaje (11) je vybavený rámom (3) podvozka, ktorý sa opiera prostredníctvom koľajových podvozkov (2) a ktorý je prostredníctvom kĺbu (14) spojený s bočným pluhom (13), výškovo a bočne prestaviteľným prostredníctvom pohonov (15). Stroj na stavbu koľaje umožňuje súčasne s profilovaním boku (18) štrkového lôžka bočným pluhom (13) vytvárať tiež presný uzáver boku (18) štrkového lôžka v prechodovej...

Stroj na spracovanie štrkového lôžka koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 280847

Dátum: 08.11.1995

Autori: Wörgötter Herbert, Theurer Josef

MPK: E01B 27/06

Značky: štrkového, spracovanie, koľaje, stroj, lôžka

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj na spracovanie štrkového lôžka koľaje (2) je vybavený strojovým rámom (3), ktorý je uložený na podvozkoch (4), nasávacím zariadením (8) s nasávacím potrubím (9) a nasávacím nadstavcom (10) na odsávanie štrku do zásobníka (12) štrku, pričom tento nasávací nadstavec (10) je výškovo a bočne prestaviteľný. Na vyprázdňovanie zásobníka (12) štrku je priradené potrubie (24) stlačeného vzduchu, spojené s tlakovzdušným zariadením (26), ktoré...

Stroj na čistenie štrkového lôžka koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 280387

Dátum: 10.05.1995

Autori: Theurer Josef, Oellerer Friedrich, Wörgötter Herbert

MPK: E01B 27/10

Značky: čistenie, koľaje, lôžka, stroj, štrkového

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) na čistenie štrkového lôžka (2) koľaje (3) má strojový rám (5), ktorý je uložený na podvozkoch (4), a preosievacie ústrojenstvo (11), ktoré je plniteľné prostredníctvom preťahovacieho ústrojenstva (6) s rotujúcou reťazou (7). Dopravné ústrojenstvo (13) slúži na zhadzovanie vyčisteného štrku na koľaj (3). Ďalej je upravená prostredníctvom pohonov (36, 43) výškovo a bočne prestaviteľná nasávacia rúrka (18) s nasávacím otvorom (17) na...

Stroj na zhutňovanie štrkového lôžka koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 280838

Dátum: 12.04.1995

Autori: Theurer Josef, Praschl Wilhelm

MPK: E01B 27/20

Značky: štrkového, lôžka, stroj, zhutňovanie, koľaje

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) má strojový rám (4), ktorý je uložený na podvozkoch (3), a s ním výškovo prestaviteľne spojený stabilizačný agregát (9). Ten možno prostredníctvom vibrátorov (15) uviesť do vodorovného a kolmo na pozdĺžny smer stroja (1) upraveného kmitania a prostredníctvom kladiek (11) s okolesníkmi je pojazdný po koľaji (2). Kolmo na pozdĺžny smer stroja (1) upravený odstup kladiek (11) s okolesníkmi je navzájom meniteľný prostredníctvom rozperného...

Stroj na rozdeľovanie a profilovanie štrkového lôžka koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 277797

Dátum: 08.03.1995

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/10

Značky: koľaje, štrkového, lôžka, profilovanie, rozdeľovanie, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) na rozdeľovanie a profilovanie štrkového lôžka koľaje (4) má rám (5) stroja, uložený na koľajových podvozkoch (6), a urovnávací pluh (12), ktorý je výškovo prestaviteľný a vykývnuteľný okolo zvislej osi, ktorý je tvorený strednými doskami (13) pluhu, usporiadanými medzi koľajnicami (3), a ktorý má koľajnicové tunely (16) premosťujúce koľajnice (3). K urovnávaciemu pluhu (12) je medzi oboma koľajnicovými tunelmi (16) a bezprostredne za...

Stroj na zarovnávanie štrkového lôžka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280758

Dátum: 08.03.1995

Autori: Wörgötter Herbert, Theurer Josef

MPK: E01H 8/10, E01B 27/02, E01H 1/08...

Značky: zarovnávanie, lôžka, stroj, štrkového

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) na zarovnávanie štrkového lôžka má na podvozkoch (5) uložený strojový rám (4), prostredníctvom pohonov (8) výškovo prestaviteľný štrkový pluh (11), výškovo prestaviteľnú a rotujúcu zametaciu kefu (18), zdrojom (16) podtlaku vybavené nasávacie usporiadanie (17) a trakčnú kabínu (19). Strojový rám (4) je vytvorený v smere jazdy v prednej prvej časti (2) rámu, ktorá má štrkový pluh (11), a s ňou kĺbovo spojenú druhú časť (3) rámu, ktorá...

Stroj na odsávanie štrku zo štrkového lôžka koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 280431

Dátum: 10.08.1994

Autori: Oellerer Friedrich, Theurer Josef, Wörgötter Herbert

MPK: E01B 27/06, E01B 27/04

Značky: lôžka, odsávanie, štrku, štrkového, koľaje, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) na odsávanie štrku (7) zo štrkového lôžka (2) koľaje (3) má jednak prostredníctvom podvozkov (4) po koľaji (3) pojazdný strojový rám (5), jednak odsávacie ústrojenstvo (8), ktoré má nasávacie hrdlo (22) s nasávacím otvorom (23), a jednak odsávacie ústrojenstvo (8) spolupracujúce s brázdiacim orgánom na prepravu štrku k nasávaciemu otvoru (23), ktorý je prostredníctvom pohonov (44, 38) výškovo prestaviteľný a výkyvný okolo zvislej osi...

Čistička štrkového lôžka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278180

Dátum: 06.04.1994

Autori: Theurer Josef, Wörgötter Herbert

MPK: E01B 27/06, E01B 27/20

Značky: čistička, štrkového, lôžka

Zhrnutie / Anotácia:

Čistička pozostáva z dvoch rámov (3, 5), uložených na koľajových podvozkoch (2). V pracovnom smere (6) na prednom ráme (5) sú usporiadané dve sitové jednotky (35, 36) na čistenie štrku. V pracovnom smere zadný rám (3) má brázdiacu reťaz (14) na odber štrku a prostredníctvom pohonov (20) výškovo a bočne prestaviteľné ústrojenstvo (19) na nadvihovanie koľaje. K ústrojenstvu (19) na nadvihovanie koľaje je priradený vibrátor (21) na vytváranie...

Stroj pojazdný po koľaji k rozdeľovaniu a rovnaniu štrku štrkového lôžka

Načítavanie...

Číslo patentu: 277711

Dátum: 12.11.1991

Autori: Wörgötter Herbert, Theurer Josef

MPK: E01B 27/02

Značky: koľaji, lôžka, štrkového, pojazdný, stroj, štrku, rovnaniu, rozdeľovaniu

Zhrnutie / Anotácia:

Pojazdný stroj (1) má podvozkový rám (4) s pojazdovými ústrojenstvami (2, 3), štrkový pluh (16), zásobník (8) na štrk a kefovú a zbieraciu jednotku (19), ktorá pozostáva z dopravného pásu (27) a zametacej kefy (18), spojeného s nosným rámom (20), upraveným kĺbovo na podvozkovom ráme (4). Nosný rám (20) je svojim predným koncom upevnený kĺbovým spojom (21) na podvozkovom ráme (4) výkyvne okolo zvislej osi a okolo osi kolmej na pozdĺžny smer...

Stroj na rozdeľovanie a rovnanie štrku štrkového lôžka koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 277702

Dátum: 12.11.1991

Autori: Theurer Josef, Wörgötter Herbert

MPK: E01B 27/02

Značky: lôžka, stroj, rozdeľovanie, rovnanie, štrku, koľaje, štrkového

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) má podvozkový rám (4) s dvoma pojazdovými ústrojenstvami (2, 3), opatrený pri zadnom konci zametacou kefou (25), štrkovým pluhovým ústrojenstvom a vypúšťacími otvormi (11) na vysypávanie štrku zo zásobníka (8) na štrk na koľaj. Ku každému vypúšťaciemu otvoru (11) zásobníka (8) je priradený vlastný vynášací dopravník (14) s vlastným pohonom (13), ktorý je umiestnený tesne pod vypúšťacím otvorom (11) na jeho uzatváranie.

Pojazdné zariadenie na rozdeľovanie a profilovanie štrkového koľajového lôžka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278991

Dátum: 13.08.1991

Autor: Brém Jaroslav

MPK: E01B 27/02, E01B 27/00

Značky: koľajového, zariadenie, štrkového, lôžka, pojazdné, rozdeľovanie, profilovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je opatrené pluhovým ústrojenstvom (8), uloženým výškovo nastaviteľne na ráme (4) medzi nápravami (2, 3) a opatreným aspoň tunelovými krytmi (12), prekrývajúcimi koľajnice (1). Ďalej je opatrené dvoma pármi priečnych dosák (14), ktoré sú uložené nad tunelovými krytmi (12) šikmo na os koľaje a upevnenými k základovej doske (15), a vodiacimi doskami (16), uloženými v strednej časti medzi koľajnicami (1). Každá z vodiacich dosák (16),...