Patenty so značkou «strihanie»

Zariadenie na strihanie navíjaného drôtu pätkového lana

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6911

Dátum: 03.10.2014

Autor: Chudý Jozef

MPK: B29D 30/48, B60C 15/04

Značky: navíjaného, patkového, strihanie, zariadenie, drôtu

Text:

...2 znázorňuje priestorový celkový pohľad na zariadenie na strihanie navíjaného drôtu.Obrázok 3 znázorňuje predný pohľad na zariadenie na strihanie navíjaného drôtu.Obrázok 4 znázorňuje pohľad na rez B-B podľa obrázka 3.Obrázok 5 znázorňuje pohľad na rez A-A podľa obrázka 3.Obrázok 6 znázorňuje priestorový pohľad na strihaci nôž zariadenia na strihanie navíjaného drôtu.Zariadenie na strihanie navíjaného drôtu pätkového lana je prichytené...

Zariadenie na strihanie líšt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5691

Dátum: 04.03.2011

Autori: Mašík Karel, Todorovič Zdenko, Dvořák Marcel

MPK: B26D 1/00, E04F 21/00

Značky: strihanie, lišt, zariadenie

Text:

...pod pevný nôž je spravidla umiestnený vodiaci a prídržný prvok, ktorý slúži na posun a pridržanie strihanej lišty.Pevný nôž môže byť vybavený zárezmi pre nasunutie výstupkov urobených na lište. Tak je zaistená poloha tejto lišty na pevnom noži.Pevný nôž môže byt tiež vybavený návlečnými otvormi pre nasunutie na istiaci prvok proti otočeniu,umiestnený v stoj ine. Tým sa dosiahne príslušná stabilná poloha pevného noža na stojine.Páka môže byť...

Zariadenie na zmotávanie a strihanie spevňovacích vlákien a na výrobu kapslí vytvorených zo zmotaného vlákna a obalu z lepidla alebo zmrazenej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14110

Dátum: 16.12.2010

Autor: Pospíšil Karel

MPK: B21C 47/04, B21F 11/00, B21F 45/00...

Značky: zariadenie, kapslí, vytvořených, vlákien, výrobu, spevňovacích, obalů, zmotaného, zmotávanie, strihanie, lepidla, zmrazenej, vlákna

Text:

...odstrihávacím ostrím, pričom ostrihávaci nástroj je posuvne usporiadaný vo vnútri nádobky tak, že prvý a druhý pozdĺžny smer sú paralelné avzdialenosť medzi horným krytom odstrihávacieho nástroja a dnom nádobky je väčšia ako vzdialenosť medzi odstrihávajúcim ostrím a dnom nádobky, pričom nádobka a odstrlhávací nástroj sú dimenzované tak, že druhá uzavretá stena odstrihávajúceho nástroja tesne kĺže vo vnútri prvého pozdĺžneho...

Strihacie zariadenie na strihanie tenkej a lepivej pásky, najmä kordovej pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12157

Dátum: 12.08.2010

Autor: Hoffmann Bernd

MPK: B26D 7/02, B26D 1/00, B26D 1/08...

Značky: kordovej, najmä, tenkej, strihanie, zariadenie, strihacie, pásky, lepivej

Text:

...podobne upravená.0016 Pokiaľ strihacie zariadenie slúži na strihanie pásky oceľového kordu, uskutočňuje sa ñxácia respektíve napojenie pásky na magnetickú lištu bezprostredným vzájomným magnetickým pôsobením medzi lištou s perrnanentným magnetom avláknami pásky oceľového kordu. Keď sa magnetické lišta nasadí na pásku, dochádza k magnetickému napojeniu pásky na lištu. Pri ľahkom nadvihnutí lišty sa spolu s ňou nadvihne aj páska, takže...

Zariadenie na strihanie viazacej pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5309

Dátum: 07.12.2009

Autori: Palčík Karol, Kunc Jozef

MPK: B65B 25/00, B65B 27/00, B65B 13/18...

Značky: strihanie, zariadenie, pásky, viazacej

Text:

...zariadenia na strihanie pásky je znázornená na obr. 1 a obr. 2. Na ráme 1 je upevnený zásobník zvitku pásky 2 a podávacie a strihacie zariadenie 3, technologicky napojené na ukladač nastrihaných pások 4.Podávacie a strihacie zariadenie 3, znázomené na obr. 3 až obr. 5, má pod krytom 27 na spodnej doske 11 upevnenej k rámu 1 upevnené manipulačné valčeky určené na podávanie, meranie a posuv viazacej pásky.V smere posuvu pásky sú to nasledujúce...

Spôsob a zariadenie na presné strihanie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9702

Dátum: 19.01.2009

Autori: Watermann Martin, Zimmermann Martin, Trump Konrad

MPK: B21D 28/02, B21D 28/16, B21D 53/28...

Značky: přesné, zariadenie, strihanie, spôsob, obrobkov

Text:

...veľkých zaťaženiach dosiahne, že povrchy sú od seba oddelené. Vďaka veľkorysej hrúbke olejového vankúša viac milimetrov sa pätka strižníka otáčavždy výlučne na olejovom vankúši.0023 Ďalšie výhody vynálezu vyplývajú z ďalších podnárokov, ako aj zopisu príkladu uskutočnenia.Obrázok 1 principiálne zobrazenie presného strihania podľa doterajšieho stavu techniky, Obrázok 2 zobrazenie šikmého čelného kolesa, Obrázok 3 principiálne zobrazenie...

Metóda a zariadenie pre strihanie pletenín alebo tkanín a podobných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9114

Dátum: 16.10.2008

Autor: Auer Hannes

MPK: B26F 3/00, D06H 7/00, B26F 3/06...

Značky: zariadenie, podobných, metoda, materiálov, pletenin, tkanin, strihanie

Text:

...je pomocou prírubý 20 a skrutky 21 vzduchotesne pripojené na držiak 4. Utesnenie je dosiahnuté pomocou vysoko teplotného tesnenia l 4. Držiak 4 slúži na upevnenie zariadenia na zariadenie pre prívod a uchytenie, ktoré nie je zobrazené, napríklad na robotickéV puzdre 5 je umiestnené keramické puzdro s horúcim vzduchom 6, rúrkovitého tvaru. Medzi puzdrom s horúcim vzduchom 6 a puzdrom 5 sa nachádza teplotne stála teplovzdušná fólia 7,ktorá...

Spôsob a zariadenie na presné strihanie a tvarovanie polotovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7923

Dátum: 14.09.2007

Autor: Schlatter Ulrich

MPK: B21D 28/00

Značky: přesné, strihanie, spôsob, polotovarů, tvarovanie, zariadenie

Text:

...je úlohou vynálezu poskytnúť spôsob a zariadenie na presné strihanie menších až stredných dielov, pomocou ktorého sa umožní značne ušetriť hodnotnýmateriál, skombinovať funkciu spracovania aktívnych elementov s funkciou transportu odstupňa spracovania k stupňu spracovania pri súčasnom zvýšení počtu zdvihov a efektivity, azabrániť poruchám v priebehu výroby na základe nevyneseného odpadu z nástroja.0009 Táto úloha sa rieši zariadením...

Stroj na strihanie a splietanie odstrižkov lepivého pásu, najmä kordového pásu, výhodne textilného kordového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4958

Dátum: 11.07.2006

Autor: Hoffmann Bernd

MPK: B65H 20/00, B29D 30/38, B65G 47/53...

Značky: odstrižkov, kordového, strihanie, textilného, stroj, lepivého, splietanie, najmä, pásu, výhodné

Text:

...zariadenie zviacerých rovnobežných prichytávacich úsekov, alebo úsekov stolov. Táto úprava umožňuje, aby oba mohli prechádzať do seba.Ked kvôli presnému spleteniu oboch hrán pásu záleží na ich presnom umiestnení vzhľadom na seba, účelne sa ustanoví jeden alebo viac snimacich prvkov, hlavne fotobuniek, na zisťovanie zadnej hrany predtým spleteného odshižku pásu, pričom sa uskutočňuje prevádzka toho, alebo nejakého dopravného zariadenia na...

Spôsob a zariadenie na presné strihanie polotovarov s malými polomermi rohov a silne redukovaným vtiahnutím v jednostupňovom usporiadaní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5472

Dátum: 03.02.2006

Autor: Grimm Willi

MPK: B26F 1/02, B21D 28/24, B21D 28/02...

Značky: polomermi, spôsob, jednostupňovom, strihanie, polotovarov, usporiadaní, silně, malými, zariadenie, redukovaným, rohov, vtiahnutím, přesné

Text:

...dielov väčšej hrúbky. Spočíva na princípe rôzneho smeru strihu geometriou dielov, ktoré sa zbiehajú bez polomeru rohu.0011 Na strihanie určený diel sa vzhľadom na to zloží z aspoň dvoch geometrií strihu,napríklad geometrie kruhu a geometrie zubu, pričom proces presného strihania prebieha vjednostupňovom usporiadaní. V prvom dielčom kroku sa hlavová kružnica ozubeného dieluzubov v pracovnom smere opačnom voči prvému díelčiemu kroku.0012...

Zariadenie na rotačné dierovanie, vysekávanie, strihanie alebo lisovanie, predovšetkým vytláčaných a pretláčaných nekonečných profilov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 395

Dátum: 08.11.2003

Autor: Märdian Franz-josef

MPK: B21D 28/36, B26D 5/02, B26D 7/26...

Značky: lisovanie, strihanie, zariadenie, predovšetkým, nekonečných, dierovanie, pretláčaných, vysekávanie, vytláčaných, profilov, rotačné

Text:

...Pružinová sila, vyvljaná napinacou pružinou, slúži na napinanie synchronizačného remeňa. Napinacia sila môže pritom byt nastaviteľná maticou osadenou na ojníci, 0022 Ďalej je výhodné uskutočnenie vynálezu, u ktorého je použitím dalsieho vodiaceho kolesa so zmenou smeru ovplyvňovaný priebeh synchronizačného remeňa tak, že ním vzniká čo najväčšiastyčná plocha medzi hnacim remeňom a ozubenými remenicami. Zväčšenie styčnej plochy zaisťuje...

Zariadenie na strihanie pásového materiálu s prestaviteľným strihacím uhlom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1549

Dátum: 15.11.2002

Autor: Hoffmann Bernd

MPK: B65H 35/00, B26D 7/01, B29D 30/38...

Značky: materiálů, zariadenie, přestavitelným, pásového, strihanie, uhlom, strihacím

Text:

...vynálezu vyplývajú z nasledujúceho opisu jedného prikladu uskutočnenia ako aj na základe výkresov. Tu zobrazujúObr. 1 pohľad na strihacie zariadenie podľa vynálezu,Obr. 2 bočný pohľad na strihacie zariadenie podľa obrázku 1,Obr. 3 zväčšený podrobný pohľad na oblasť vťahovania III strihacieho zariadenia z obrázku 2, Obr. 4 bočný pohľad zodpovedajúci obrázku 3 počas vťahovania pásového materiálu podporovaného posúvacim plechom, ktorý je tiež...

Zariadenie pre priečne strihanie pasikovitého materiálu pod roznym uhlom strihu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260340

Dátum: 15.12.1998

Autori: Babčák Stanislav, Rohaľ Ivan, Šoltys Milan, Križanský Jozef, Sekelský Stanislav

MPK: A43D 8/00

Značky: roznym, zariadenie, strihanie, střihu, uhlom, materiálů, pásikovitého, priečne

Text:

...sa nastaví požadovaná dĺžka pásika. Širka V prestaviteľných vodítkach sa tiež nastaví otáčaním ručného kolieska na vodítkach. Uhol strihu sa nastavuje na oblúkovitom ramene, a to premiestñovaním kociek do jednotlivých drážok.Príkladné vyhotovenie zariadenia podľa vynaiezu je zobrazené na priložených výkresoch, kde wobr. 1 je perspektívny pohľad na celé pracovné ústrojenstvo, na obr. 2 je časť pôdorysu s podávacími kolieskami a strihacími...

Prípravok na strihanie magnetofónových pások

Načítavanie...

Číslo patentu: 258635

Dátum: 16.09.1988

Autor: Motola Marián

MPK: G11B 27/02

Značky: strihanie, pások, magnetofonových, prípravok

Text:

...vodorovných otvoroch týchto hranolkov 13 sú uložené jedny kon d.Ce krajných vodorovných kolíkov 14. Na základnej vidlici 9 je posuvne uložená prídavná vidlica 10, ktorá je na svojom ľavom konci opatrená dvojicou operných polčeľustí 15 a na svojom pravom konci priečnym mostíkom 16, ktorý je svojimi okrajovými päticami 17 opretý o vodiace hranolky 13 a vo svojej vnútornej časti je opatrený osadeným otvorom pre hlavu a časť drieku vodorovnej...

Zariadenie na strihanie pásky a prenášanie ústrižkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253936

Dátum: 17.12.1987

Autori: Barták Zdeněk, Valentovič Ernest

MPK: H01L 21/68

Značky: prenášanie, pásky, strihanie, ústrižkov, zariadenie

Text:

...elektromotorom 7 cez závitovkový prevod 8. Vačkový hrladeľ 6 je opatrený vačkou 9 slúžiacou pre pohon strihacieho a prenášaoieho mechanizmu,vačkou 10 pre pohon mechanizmu pre krokové posúvacie pásky 11 odvíjanej z cievky 12. Ďalej je Vačkový hriadel B opatrený spínacím segmentom 13, ktorý ovláda spínač 14 ovládajúci elektroventil prívoda vákua a spínacím segmentom 15, ktorý ovláda spínač 16 zastavovania hnacieho elektromotora 7. Vačkový...

Zariadenie na strihanie materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246008

Dátum: 15.12.1987

Autor: Paleák František

MPK: B23D 15/04

Značky: strihanie, materiálů, zariadenie

Text:

...momora iUOViroubežne s rovinou pohybu vnoža. Nevýhodou tohto riešenia je, že zložka výslednej strihloveąj sily, ktorá od-tláča od seba nože, sa prenáša cez teleso na opornú dosku, čím vzniká trenie i opotrebenie materiálu medzi telesom a opornowu doskou. Ďalšou nevýhodou je, že teleso i Oporná doska musia být dstatočne masívne, aby mali potrebnú tuhosť k zamedzeniu odtláčania nožov.Podstata vynálezu je v tom, že priamoči-ary motor...

Zariadenie na razenie a strihanie etikiet

Načítavanie...

Číslo patentu: 242230

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šafková Miroslava, Šafek Miroslav, Pydych Zdenik

MPK: B65H 35/06

Značky: razenie, etikiet, strihanie, zariadenie

Text:

...45 a úpinky 46. Raziacl va.lec V 10 je uložený na hornom čape 24 vsadenom V stojane 25, upevnenom k základovej doske 4 neznázornenými skrutkami. Na druhej piestnej tyčí 47 raziaceho valca V 10, pripojeného na tlakový rozvod 6 cez ôsmy rozvádzač R 0, je upravená platnička 43, nesüca nosné teleso 49, ku ktorému je pripevnená upínacia príložka 50,V ktorej je rybinovite upnuté razidlo 51. Medzi nosným telesom 49 a stojanom 25 je upravené vodidlo...

Zariadenie na rotačné strihanie rúr

Načítavanie...

Číslo patentu: 240526

Dátum: 15.08.1987

Autor: Drobyšev Jurij Vasiljevie

MPK: B23D 21/08

Značky: zariadenie, rotačné, strihanie

Text:

...striha nia odpovedá vonkajšiemu priemeru strihanej rúry vUvedený spôsob strihanie odstraňuje nákladný a málo produktivny spôsob delenie rúr pilenim a rozbriísovaním. o islarapripojenomxłykrese e na obr. 1 znáz rnený priklad prevedenia rotačněho strihanie rúrpomocou-dvoch kotúčov a na obr.Dva rotačná kotúče 1, 2 s rovnobežníými osami, radiálne presadeně sú na obvodeopatrené výrezmi. Prlstrihani rúra zhora zapadne do priestoru vytvoreného...

Zariadenie na automatické navíjanie, strihanie a balenie pružín

Načítavanie...

Číslo patentu: 250792

Dátum: 14.05.1987

Autor: Čelko Rudolf

MPK: B21F 35/00

Značky: zariadenie, navíjanie, balenie, automatické, strihanie, pružin

Text:

...2 rez I-I a obr. 3 bokorys hornej časti zariadenia..V základnej doske 26 je ukotvený stĺp 1,na ktorom je upravená rozvodová skriňa 2. Na vrchnej stene rozvodovej skrine 2 je upravený stojan 4 opatrený navíjacim bu nom 5 s cievkou 6 pvružinovéh-o dírôtu 7. Z cievky 6 je pružinový »drôt 7 prevedený cez kladku 24 a vodítko 25 pružinového drôtu 7,ktoré .sú upravené na -držiaku B k .navijauciemu tŕňu 15.Na -držiaku 8 wloženom na rozvodovej...

Zariadenie na strihanie dutých profilov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249859

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kohút Josef

MPK: B23D 23/00

Značky: zariadenie, profilov, strihanie, dutých

Text:

...usporialdaným strižníkom 6 a V nej oproti nemu je ovládaný, posuvne usporiadaný strižnik 7 vedený vo vodítku 8, ktorý je ovládaný ,pomocou vidlice na páke 9, .ktorá je pripojená na ucho lineárneh-o mo-tora na hydraulický alebo elektrický poh-on. Lineárny motor 11 je upevnený pomocou ikonštrukčnej časti 12 na pohyblivej časti 2 lisu.Rúru 5 posunie podávacie zariadenie ale 4bo ručne obsluha k dorážke 16. V rúre 5 je súčasne nesený posuvne...

Nožnice na strihanie plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231534

Dátum: 15.12.1986

Autor: Nižnanský Jozef

MPK: B26B 13/00

Značky: plechů, strihanie, nožnice

Zhrnutie / Anotácia:

Nožnice na strihanie plechu podľa vynálezu sú určené pre strihanie veľkých otvorov. Nožnice sú z bezpečnostných dôvodov upravené priechodnou drážkou.

Nožnice na strihanie plechu obručovitého tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 229533

Dátum: 15.08.1986

Autor: Tyrol Štefan

MPK: B23D 15/08

Značky: strihanie, obručovitého, plechů, tvaru, nožnice

Zhrnutie / Anotácia:

tvaru, napríklad odpadu, ktorý vzniká pri výrobe bombírovaných viek a dien nádoby zásobníkov vody na jednoúčelových strojoch s automatickým pracovným cyklom, pozostávajúce z telesa, na ktorom sú uložené strihacie čeľuste so strihacími nožmi, vyznačujúce sa tým, že teleso (1) nožníc je na jednej svojej bočnej stene (8) opatrené odpruženým piestikom (9) opretým o vonkajšiu plochu ovládacieho ramena (11) prvej výkyvnej strihacej čeľuste (4),...