Patenty so značkou «strešný»

Kryt na strešný otvor vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 288268

Dátum: 07.05.2015

Autor: Wochner Ulrich

MPK: B60J 7/08

Značky: strešný, otvor, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka krytu na strešný otvor (12) v pevnej strešnej ploche (14) vozidla, ktorý v uzavretej polohe vypĺňa strešný otvor (12), s krytovou doskou (16) a na nej nastrieknutým plastovým prvkom (17), v ktorom je aspoň čiastočne zastrieknutý najmenej jeden výstužný prvok (22). Aspoň na prednom okraji krytovej dosky (16) je vytvorená vrstvená nadstavba, v ktorej medzi krytovou doskou (16) a prvým úsekom (31) výstužného prvku (22) prebieha...

Tepelnoizolačný a hydroizolačný strešný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5737

Dátum: 05.04.2011

Autor: Šoška Ľuboš

MPK: E04D 7/00, C08G 18/00

Značky: hydroizolačný, systém, strešný, tepelnoizolačný

Text:

...a musi zabezpečovať odtok dažďovej vody. Podklad na nanášanie tretej tepelnoizolačnej vrstvy musí byť pevný, suchý, čistý, bez mastnôt, s teplotou povrchu min. 10 °C, tep 10lota vzduchu pri aplikácií musí byť min. 10 °C, max. 35 °C, relatívna vlhkosť vzduchu max. 70 a rýchlosť vetra najviac 6 ms.Tepelnoizolačný a hydroizolačný strešný systém zabezpečuje pri uvedenej skladbe plnú servisnú pochôdznosť povrchu. Pri požiadavke na zvýšenú...

Kontajner, strešný kontajner a kontajnerový systém na prepravu a skladovanie palivového dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5712

Dátum: 05.04.2011

Autor: Mucha Pavol

MPK: B65D 85/00, F24B 15/00

Značky: kontajnerový, prepravu, skladovanie, kontajner, dřeva, systém, strešný, palivového

Text:

...podľa tohto technického riešenia-rez pozdĺžny (znázornený na obr. l ako 4-4),na obr. 5 je zobrazený kontajner podľa tohto technického riešenia- bočný pohľad na kratšiu stranu, na obr. 6 je zobrazený kontajner podľa tohto technického riešenia- rez priečny (znázornený na obr. 1 ako 6-6),na obr. 7 je zobrazený strešný kontajner so sedlovou strieškou podľa tohto technického riešenia-bočný pohľad na kratšiu stranu sedlovej Striešky, na obr. 8...

Strešný nástavec s natáčateľnými lamelami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12280

Dátum: 26.08.2009

Autor: Windhausen Michael

MPK: E06B 7/086, E04D 13/035, E04B 7/16...

Značky: natáčateľnými, lamelami, strešný, nástavec

Text:

...veľkom uhlovom rozsahu aj krajnú lamelu, hoci tá s väzbovou tyčou priamo spojená nie je.0009 Usporiadaním osi otáčania krajnej lamely zvonku venca nástavca sa volný priestor disponibilný pre účely vetrania, ktorý je obvodovo ohraničený vencom nástavca, neuzatvára stavebným priestorom, ktorý je potrebný pre os otáčania krajnej lamely. Vo vnútri medzipriestoru ohraničeného vencom nástavca sa teda nachádza o jednu os otáčania menej, než je k...

Rozdelene riešený strešný hák

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14079

Dátum: 22.04.2009

Autor: Genschorek Gido

MPK: F24J 2/52, H01L 31/042, E04D 13/10...

Značky: rozdělené, riešený, strešný

Text:

...obidvomi ramenami uhla je vo vnútri uhla stena profilu, prebiehajúceho v pozdĺžnom smere protilovania, ktoré zviera s oblasťou uhla ramien prípojok tupý uhol (a). ktorý slúži ako oporná plocha pre koniec hákovej časti a môže byť s týmto koncom hákovej časti spojená pomocou skrutkového spojenia . Uhol (o) je s výhodou zvolený v rozsahu 110 - 145 °.0016 Aby sa zabránilo umiestneniu hákovej časti na strešnú krytinu, je ďalej stanovené, že úsek...

Strešný systém premeny energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9039

Dátum: 06.05.2008

Autor: Nightingale Christopher George Edward

MPK: E04D 13/08, F03D 3/04, F03D 3/02...

Značky: strešný, energie, systém, přeměny

Text:

...aspoň jednej fotovoltaickej dosky a aspoň jednej tepelnej dosky, ktorá mení solárnu energiu na tepelnú energiu. Základné dosky môžu byť zostavené alebo inak vytvarované, abytvorili tepelnú izoláciu strešnej konštrukcie.0010 Strešná rámová konštrukcia môže zahrnovať konštrukciu sklonenej strechy, majucej aspoň dve šikmé strany, ktoré sasmerom hore zbiehajú vzájomne k sebe.0011 Krycie dosky ako pre fotovoltaické dosky tak pre tepelné dosky môžu...

Spádový strešný systém, ako aj izolačná doska pre spádové strešné systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12374

Dátum: 11.01.2008

Autor: Klose Gerd-rüdiger

MPK: E04D 3/35

Značky: doska, izolačná, systémy, spádový, strešné, spádové, strešný, systém

Text:

...kyseliny môžu napádať strešné tesniace vrstvy. Samotným vytváraním takéhoto povlaku môže dochádzať ku škodlivejším napadnutiam v oblasti spojov medzijednotlivými časťami tesniacich vrstiev, ktoré sú väčšinou považované za slabé0007 Aby sa predišlo hromadeniu zrážok, mali by už byť podklady respektíve nosné konštrukcie pre nasledujúce strešné vrstvy plánované so sklonom 2 (1.15 °). Strechy s menším sklonom sú zvláštne konštrukcie a...

Montovaný strešný prvok najmä pre svetlík valenej klenby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12213

Dátum: 23.04.2007

Autor: Brandenberg Manuel

MPK: E04D 3/28, E04D 13/03, E04C 2/54...

Značky: prvok, valenej, svetlík, najmä, montovaný, strešný, klenby

Text:

...priamo pomocou montážneho profilu, poprípade ďalším upinacím profilom.0014 Vynález bude ďalej objasnený na základe počtu neobmedzených ukážkových uskutočnení zostaveného strešného prvkupodľa vynálezu, na základe sprievodných obrázkov, kdeObr. 1 je schematický priečny rez strechy podľa vynálezu obsahujúceho zostavený strešný prvokObr. 2 A, 2 B, 2 C, 2 D znázorňuje štyri možné varianty naupevnenie strešného prvku na sokelObr. 3 A,3 B,3 C...

Výstužný materiál a strešný stabilizačný systém na prevenciu deformovania nakladačov, prívesov a/alebo nákladných vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9754

Dátum: 28.03.2007

Autor: Callens Christophe

MPK: B60J 5/06

Značky: nákladných, systém, deformovania, prívesov, prevenciu, strešný, materiál, výstužný, vozidiel, stabilizačný, nakladačov

Text:

...v druhom šikmom smere, a pričom druhý šikmý smer je odlišný od prvého šikmého smeru. výstužné pramene jednej z vrstiev s výhodou vedú pod uhlom od 20 ° do 80 °, s výhodou od 35 ° do 75 ° a výstužné pramene druhej vrstvy vedú pod uhlom -20 ° až -80 °, s výhodou od -35 ° do -75 °, vzhľadom na pozdĺžny smer plachtoviny. S väčšou výhodou sú prvý a druhý šikmý smer symetricky opačné, t.j. pokial prvý šikmý smer tvori uhol X° s pozdĺžnym...

Strešný nosič pre vozidlo a spôsob upevnenia tohto strešného nosiča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15181

Dátum: 17.03.2006

Autori: Binder Hans, Binder Ottmar

MPK: B60R 9/04

Značky: strešný, vozidlo, nosiča, nosič, spôsob, upevnenia, strešného, tohto

Text:

...je sploštená do tvaru oblúka, ako je zrejmé z obrázka 1. Podla obrázka 4 pozostáva strešná lišta z dutého profilu 15, ktorý má vnútomý priestor 16. Strešná lišta 3 nemá podperné nožičky alebo podobne, ale svojou spodnou stranou 17 (obrázok 1) sa pri vradení tesnenia 18 ako aj obojstranne lepiacich pásikov 19 priradl streche vozidla, ako jasne vyplýva z obrázka 4. Čiarkovaná línia na obrázku 4 predstavuje plášť 20 strechy motorového...

Izolačný strešný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4365

Dátum: 05.01.2006

Autor: Baláž Pavol

MPK: E04D 13/00, E04B 1/62

Značky: systém, izolačný, strešný

Text:

...cca 60 kg/mz uvedeného strešného systému.Ďalším známym technickým riešením je plastový strešný systém, pri realizácii, ktorého je tiež nutná demontáž predchádzajúcej strešnej krytiny s následným latovanim. Nevýhodou tohto riešenia je dlhý časový faktor realizácie a montáže, vysoká cena, nutnosť posilnenía základov i krovu,z dôvodu veľkého zaťaženia cca 50 kg/mz uvedeného strešného systému a tiež z dôvodu vlnitosti aj estetický...

Strešný výlez do profilovanej strešnej krytiny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4312

Dátum: 03.11.2005

Autor: Krivda Jozef

MPK: E04D 13/02

Značky: krytiny, profilovanej, výlez, strešnej, strešný

Text:

...vytvorený priamo z materiálu proñlovanej plechovej krytiny. Nepotrebuje žiadne iné materiály na napájanie na profilovanú plechovú krytinu.Odpadne montáž strešného výlezu, pretože celý segment s vytvoreným strešným výlezom sa postupne montuje na strechu s ostatnými plechovými krytinami ako by v ňom strešný svetlík ani nebol. Moduly sú rovnaké. Odstráni sa nebezpečie zatekania, dosiahne sa jednotný systém strešného plášťa čo sa týka materiálu,...

Deformovateľný strešný lemovací prvok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284532

Dátum: 16.05.2005

Autori: Andersen Susanne Bjergegaard, Jacobsen Per

MPK: E04D 13/14, E04D 13/02

Značky: lemovací, výroby, strešný, spôsob, deformovateľný, prvok

Zhrnutie / Anotácia:

Deformovateľný strešný lemovací prvok je použiteľný na spojenie strechy so strešnými oknami a podobnými strešnými prechodovými štruktúrami. Pozostáva z pásu alebo pruhu, ktorého jedna dlhá strana je určená na spojenie so strešnou prechodovou štruktúrou, pričom tento pás alebo pruh pozostáva aspoň čiastočne z manuálne deformovateľného kovového plechu alebo fólie, ktoré sú zvlnené do kontinuálnej vlnovitej formy, pričom pás alebo pruh pozostáva z...

Strešný nosný systém pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1011

Dátum: 13.03.2003

Autori: Schabel Wolfgang, Binder Hans

MPK: B60R 9/00

Značky: vozidlo, strešný, motorové, nosný, systém

Text:

...pozostáva z potiahnutêho,predovšetkým práškom potiahnutêho, hliníka. Týmto potahom je možné vytvorit zvláštne farebné dojmy, pričom výhodný je čierny poćah, ktorý sa farebne hodí ku každej farbe lakuPodľa vynálezu je uskutočnené také opatrenie, že každýkoncový diel obsahuje základný diel, predovšetkým pätkovýplech, z hliníka, na ktorom je upevnený kryt. Základný diel obsahuje upevňovacie otvory alebo iné upevňovacie prostriedky,aby mohla...

Strešný systém s nosnou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2327

Dátum: 10.12.1999

Autori: Pröckl Thomas, Pröckl Gert

MPK: E04B 7/06, E04B 7/22

Značky: strešný, systém, nosnou, strukturou

Text:

...dosiahne tým, že tepelne izolačná vrstva je odolná proti prešliapnutiu. To zlepšuje jednako držanie profilov v tepelne izolačnej vrstve a jednak uľahčuje upevnenie profilov, pretože proti prešliapnutiu odolná tepelneizolačná vrstva umožňuje schodnost plochy strechy pri usadzovaní profilov.Najmä pri použití U-profilov sa navrhuje, aby profily smerovali paralelne alebo šikmo na hrebeň alebo spodnú stranu strechy. Týmto usporiadaním odvádzajú...

Strešný držiak bleskozvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1325

Dátum: 08.01.1997

Autori: Prekop Štefan, Orgoň Ĺubomír

MPK: B29C 43/18

Značky: bleskozvodu, strešný, držiak

Text:

...držiak bleskozvodu sa vytvára postupným navíja jednotlivých vrstiev pri vytvorení valcového polotovaru, ktor sa vkladá do formy vo vulkanizačnom lise. Poguzovaný oceľo hmotnostného podielu 40 sa zvinie do tvaru valca. Na takto vytvorený valec sa navinie vrstva drteného pogumovaného kordu g hmotnostného podielu 47 .a fólia kaučukovej zmesi 3 vytvorenána báze špeciálneho syntetického kaučuku s hmotnostným podielom- 10 . Pred vložením takto...

Strešný doskový dielec na šikmé strechy a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279021

Dátum: 08.03.1995

Autor: Ambrosch Adolf

MPK: E04B 7/20

Značky: spôsob, doskový, výroby, šikmé, dielec, střechy, strešný

Zhrnutie / Anotácia:

Strešný doskový dielec má konštrukciu obsahujúcu dosku (9) z vytvrditeľného materiálu, predovšetkým betónu alebo betónu podobných látok, a hlavné výstuže (14) prebiehajúce výhodne v smere spádu. Dielec sa uplatňuje ako nosič strešnej krytiny. Hlavná výstuž (14), výhodne vo forme vyľahčených mrežovaných nosníkov, napríklad priehradových, má priebežné dolné pásy (15) uložené vnútri dosky (9) a z dosky smerom nahor vybiehajúce stojkové časti (16),...

Bezolovnatý strešný lemovací materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 279523

Dátum: 10.08.1994

Autor: Larsen Niels Adelholm

MPK: E04D 5/10

Značky: strešný, lemovací, materiál, bezolovnatý

Zhrnutie / Anotácia:

Bezolovnatý strešný lemovací materiál platňového tvaru, majúci sendvičovú štruktúru, výhodne obsahujúci kovovú fóliu, napätietlmiacu a stabilizačnú vrstvu ťažného materiálu, ktorého podstatou je, že napätie tlmiaca a stabilizačná vrstva (1) je úplne pokrytá na jednej strane a prinajmenšom čiastočne pokrytá na druhej strane fóliovou plachtou (2, 3) tvorenou zo sploštených skladaných častí - plisov (4) takého tvaru, že krajná vrstva (4a) každej...

Strešný plášť

Načítavanie...

Číslo patentu: U 243

Dátum: 09.09.1993

Autor: Valenta František

MPK: E04D 3/35, E04D 3/36

Značky: strešný, plášť

Text:

...Podkladní vrstva může být tvořeno na sobě uspořádanými horními třískocementovými deskami a spodními třískocementovými deskami, přičemž mezi spodními třískocementovými deskami jsou mezery, které ústí do sběrného ventilačního kanálu. Je výhodné, když horní třískocementové desky jsou orientovány příčně vzhledem ke spodním třískocementovým deskám. Mú~ 1 i střešní plášt ještě pojistnou hydroizolační vrstvu uspořádenou na spádové vrstvě, může být...

Oblúkový strešný svetlík

Načítavanie...

Číslo patentu: 249889

Dátum: 15.04.1987

Autori: Puchala Zbigniew, Hamar Igor

MPK: E04D 13/03

Značky: strešný, oblúkový, svetlík

Text:

...vystupujú cich rebier, stuženie otvorov -pre spoje zalaminovanými doštičkamí spolu s UŽ uvedenými výhodami zvyšujú kvalitatívne a uživateľské vlastnosti oblúkového strešného svetlíka v porovnaní s doposiaľ známymi.Na výkresoch sú znázornená príklady oblúkoveho strešného svetlíka podľa vynálezu, »kde na obr. 1 je priečny rez rsvetlíkom,na obr. 2 je bočný pohľad na ~čast svetlíka s čelami, na obr. 3 A je priečny rez horným svetlíkovým...