Patenty so značkou «strešná»

Priechodná strešná škridla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19684

Dátum: 10.01.2014

Autori: Willen Dirk, Günther Sven, Lindner Falk, Celebi Yücel

MPK: E04D 13/147, E04D 1/30

Značky: škridla, strešná, priechodná

Text:

...s nasadenou kupolou,obrázok 2 rez pozdĺž línie II-Il na obrázku 1, obrázok 3 formu na hlboké ťahanie na zhotovenie strešnej škridly podľa vynálezu, obrázok 4 formu na hlboké ťahanie podľa obrázku 3 s vkladaným dielom 10 vloženým doobrázok 5 zobrazenie nadväzuj úce na obrázok 4 po hlbokom ťahaní základového telesa a obrázok 6 priechodnú škridlu po finálnom vybraní z formy.Priechodná škridla pozostáva zo základového telesa l, ktoré bolo...

Kopulovitá strešná okenná zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17928

Dátum: 15.03.2012

Autor: Glorieux Rik

MPK: E04D 15/04, E04D 13/035, E05F 11/06...

Značky: okenná, strešná, zostava, kopulovitá

Text:

...jedného výhodného vyhotovenia sa používa motor,typicky elektrický motor, a podlhovastým nosným prvkom je reťaz,prevodová ozubená tyč alebo vreteno. Podľa ďalšieho možného vyhotovenia sa používa valec, typicky pneumatický valec, a podlhovastým nosným. prvkom je piestová tyč alebo tuhý prvok pripojený k nej.0011 Vo výhodnom vyhotovení je podlhovastým prvkom reťaz,ktorá je ohybná v jednej rovine, ale neohybná v každej inej rovine. Motory s...

Strešná krytina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5861

Dátum: 04.10.2011

Autor: Drdlík Jozef

MPK: E04D 3/32, E04D 1/20

Značky: strešná, krytina

Text:

...skosenými hranami.Opačne orientované dvojité drážky vytvárajú po spojení dvoch dosiek dostatočne pevný zámok. Výstupok na jednej doske, zasunutý do vybrania druhej dosky, slúži k pohodlnému pohyblívému spájaniu susedných dosiek. Kratšie čelné strany dosiek majú skosenie 60 ° pre optické zvýraznenie výšky dosiek. Výhodou riešenia je použitie dvoch nerovnako veľkých upevňovacích úchytiek na jednej doske, čo umožňuje montáž krytiny smerom...

Strešná škridla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5858

Dátum: 04.10.2011

Autor: Malchárková Naděžda

MPK: E04D 1/20, E04D 1/08, E04D 1/10...

Značky: škridla, strešná

Text:

...aspoň dvoch polymérov zhodného typu a/alebo v zmesi aspoň dvoch rôznych typov vyššie uvedených polymérov.Možnými polyoleñnmi na výrobu strešnej krytiny sú hlavne polyetylén (PE) alebo polypropylén (PP).Ako možné polyhalogénolefmy je možné využiť okrem polyvinylchloridu (PVC) napriklad tiež polyvinylidénchlorid (PVDC).Z polydiénov sa napríklad vyskytuj e butadién-styrénový kaučuk (SBR), polybutadiénový kaučuk (BR).Podľa technického riešenia je...

Strešná plachta pre strechy nákladných automobilov alebo prívesov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13539

Dátum: 15.06.2010

Autori: Weigelt Rolf, Neumeyer Frank, Rossbach Joachim, Scholz Axel, Wensing Udo, Hahnen Hans Boris, Lauterbach Tim, Birkenbach Rolf, Frentzen Frank, Kemmerling Karl

MPK: B60J 7/00, B60J 7/12

Značky: strešná, střechy, prívesov, automobilov, plachta, nákladných

Text:

...vnútornej plochy nafukovacieho telesa napríklad vo forme naneseného reliéfu. Je, ale okrem toho tiež možné. že v nafukovacom telese je k dispozícii separátny prvok, ktorý má protilovanie.0014 Alternatívne, prípadne doplnkovo je k dispozícii protilovanie v oblasti aspoň jednej prípojky na plnenie vzduchom a/alebo v susedstve prípojky pre plnenie. Protilovanie sa môže nachádzať napriklad bezprostredne v susedstve prípojky na plnenie vzduchom v...

Strešná krokva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12903

Dátum: 01.06.2010

Autor: Fillingham Anthony

MPK: E04B 5/12, E04C 3/292, E04B 7/22...

Značky: krokva, strešná

Text:

...je všeobecne rovnobežná s prvou časťou, pričom. prvá a tretia časť každej vzpery je uchytená a paralelne uložená k príslušnému drevenému hranolu tak, že druhá časť každej vzpery vytvára premostenie spájajúce oba hranoly, pričom väčší počet takýchto párovprekrížených vzpier sa usporiada v rovnomerných intervaloch poVrchný nosný bod sa podľa možnosti nachádza na jednom z hranolov a slúži na podopretie váhy krokvy. Nosný bod je možné vytvoriť...

Kompozitná nosná strešná konštrukcia s dvojitým predpätím pre veľkorozponové priemyselné budovy s rovným podhľadom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286997

Dátum: 17.08.2009

Autori: Skendžić Milovan, Šmrček Branko

MPK: E04B 7/00, E04B 7/08, E04C 3/04...

Značky: rovným, predpätím, strešná, kompozitná, veľkorozponové, konštrukcia, dvojitým, nosná, priemyselné, budovy, podhľadom

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozitná nosná strešná konštrukcia s rovným podhľadom na výstavbu veľkorozponových priemyselných budov podľa vynálezu zahrnuje podhľadovú betónovú dosku (1) a z dvoch horných oceľových nosníkov (2) zloženú oceľovú konštrukciu, ktoré sú vzájomne prepojené pomocou zvislých spojovacích prvkov (3). Konštrukcia je dvakrát predpätá dvoma nezávislými metódami. Betónová podhľadová doska (1) je centricky predpätá vo forme (6) a po vytvrdnutí...

Strešná krytina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5190

Dátum: 05.06.2009

Autori: Mazanikov Sergey Nikolaevich, Igoshin Yuri Gennadyevich, Sergeev Andrey Yuryevich, Fisyurenko Dmitry Aleksandrovich

MPK: E04D 5/00

Značky: strešná, krytina

Text:

...impregnácie 1.Potom impregnovaný polotovar 10 základu 4 prebieha pozdĺž vodiacich tyčí 11 cez zahriatu poťahovaciu hmotu 24 V prvej poťahovacej nádrži, kde sa aplikujú vrchné zložené vrstvy 3 poťahovacej hmoty 24 na prvú a druhú veľkú plochu 30 a 31 polotovaru 10 základu 4.Vrchné zložené vrstvy 3 slúžia pre ochranu základu 4 od vplyvov vonkajšieho prostredia, a okrem toho môže vrchná zložená vrstva 3, ktorá sa nachádza na prvej...

Strešná nadstavba nákladného automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8962

Dátum: 22.09.2008

Autori: Lauterbach Tim, Kemmerling Karl, Neumeyer Frank, Weigelt Rolf, Hahnen Hans Boris, Scholz Axel, Frentzen Frank, Wensing Udo, Birkenbach Rolf

MPK: B60J 5/10, B60P 1/26

Značky: nákladného, nadstavba, automobilů, strešná

Text:

...takže je možná dobrá stabilita pri malej hrúbke materiálu a tým môže nastať montážne priaznivé upevnenie na vzperách zhora, alebo zdola, bez podstatnej zmeny výšky stavebného dielu vplyvom umiestnenia spojovacieho prvku s veľkou hrúbkou.0011 V prednostnom príklade uskutočnenia môže byt zdvihový prvok kĺbovo osadený včiastkovej oblasti spojovacieho prvku, rozkladajúci sa cez aspoň jednu vzperu, najmä vprislušnej oblasti na hornej strane...

Strešná krytina typu eternit vyrábaná z plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4918

Dátum: 06.12.2007

Autori: Králík Jan, Králik Jozef

MPK: E04D 1/12

Značky: plastov, strešná, krytina, eternit, vyrábaná

Text:

...podtekaniu a podfukovaniu dažďovej vody i pri silnom vetre, podstatne skvalitňuje túto strešnú krytinu.Výroba na báze moderných materiálov z umelej hmoty a ich recyklátov odstraňuje predtým uvedené nedostatky,ako sú nasiakavosť, zarastanie machom, vápenate výkvety a odoláva extrémnym vplyvom povetemostí. Konštrukcia zároveň umožňuje dilatáeiu v pozdlžnom aj zvislom smere.Prehľad obrázkov na výkreseNa obraze č. l. je tvar strešnej...

Strešná krytina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4911

Dátum: 06.12.2007

Autor: Medek Juraj

MPK: E04D 3/02

Značky: krytina, strešná

Text:

...Juraj - JURAL, Sučany, SKTechnické riešenie sa týka druhotného využitia už použitého hliníkového plechu na výrobu strešnej krytiny.Strešné plechové krytiny z rôznych kovov sa vyrábajú profilovanim z nového predtým inak nepoužitého, len na tento účel vyrobeného plechu.Druhotným využitím kvalitného cca 99 hliníkového plechu hrúbky 0,25 - O,4 mm, klasiñkovaného ako odpad z polygrañckej výroby, ktorý ale jej procesom nebol nijako poškodený...

Anténová strešná škridla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4799

Dátum: 06.07.2007

Autor: Pelka Ludvík

MPK: E04D 1/30

Značky: anténová, škridla, strešná

Text:

...vzhľadovou štruktúrou betónu. Strešné škridly majú rozmery 200 x 400 mm. Pritom je potrebné na strechu umiestniť anténový stožiar s nosnou tyčou 6 s priemerom 25 mm. Preto je na prestup nosnej tyče 6 anténového stožiara použitá anténová strešná škridla podľa tohto technického riešenia. Na realizáciu je použitá základová čast 1 strešnej škridly s rozmermi 200 x 400 mm, tvarovo, vzhľadovo i materiálovo zhodná zo strešnýmiškridlami...

Strešná záchytná lišta

Načítavanie...

Číslo patentu: 285630

Dátum: 16.04.2007

Autori: Zimmermann Michael, Koch Hans-jürgen, Mayer Markus

MPK: E04D 13/15

Značky: strešná, lišta, záchytná

Zhrnutie / Anotácia:

Strešná záchytná lišta s jedným ramenom (3) a jedným ramenom (5), ktoré spolu vytvárajú uhol a sú spolu spojené, pričom najmenej jedno rameno ako spojovacie rameno (3) je spájateľné so strešnou nadstavbou (31) a druhé rameno slúži ako záchytné rameno (5). Strešná lišta (1) je vytvorená z kompozitného materiálu, ktorý je tvorený plechovou vrstvou (25) z nekorodujúceho materiálu a na jednej strane je kašírovaný plastovou fóliou (27).

Strešná lišta pre motorové vozidlo a spôsob výroby strešnej lišty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17426

Dátum: 03.02.2007

Autori: Binder Hans, Binder Ottmar

MPK: B60R 9/04

Značky: spôsob, motorové, vozidlo, lišta, lišty, výroby, strešnej, strešná

Text:

...priečne sily pôsobiace na strešnú lištu, s tým následkom, že pozdĺžna tyč je namáhané naprieč na smer jazdy vozidla relatívne voči podpernému elementu. To má za následok, že - okrem sil, ktore pôsobia v smere jazdy aleboprotismere jazdy - vznikajú medzi pozdĺžnou tyčou a podpernýmelementom tiež zodpovedajúce priečne sily, teda priečne na smer jazdy. K tomu je možné pripočítať ešte tú okolnosť, že dosadacie plochy podperného elementu voči...

Hlinená strešná škridla s priečnymi rebrami rozdielnej výšky na hlavovom okraji

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15783

Dátum: 01.02.2007

Autori: Hilpert Karl, Zink Frank, Bohe Hans-jürgen, Trost Frank Uwe

MPK: E04D 1/04

Značky: hlavovom, rozdielnej, škridla, rebrami, priečnymi, strešná, hlinená, výšky, okraji

Text:

...Pre ďalšie zlepšenie stohovatelnosti slúži tiež to, že oblasť škridly na strane pätného okraja je zaoblená. Zásluhou toho môže mať pätné rebro škridly potrebnú výšku na spoľahlivé presiahnutie hlavovej oblasti pod ňou sa nachádzajúce škridly bez toho, aby sa znížila objemová hustota škridiel v stohu.0011 Pre ďalšie zvýšenie spoľahlivosti proti vniknutiu dažďa môže byť priečne falcovanie v oblasti strednej vlny a konvexnej strany krycieho...

Strešná škridla

Načítavanie...

Číslo patentu: 285324

Dátum: 11.10.2006

Autori: Diefenbach Uwe, Teufel Hans, Schriever Martin, Wiese Herbert

MPK: E04D 1/02

Značky: strešná, škridla

Zhrnutie / Anotácia:

Strešná škridla (10) je vybavená na jednom svojom pozdĺžnom okraji (12) odvodňovacou drážkou (14) a na protiľahlom pozdĺžnom okraji (16) krycou drážkou (18), pričom tieto drážky (14, 18) a v pozdĺžnom smere vytvorené pozdĺžne rebrá (24, 26, 48, 50) prechádzajú v celej dĺžke strešnej škridly (10) a na pätnom okraji (30) pozdĺžnych rebier (24, 26, 48, 50) sú vytvorené voľné oblasti vytvárajúce pri položení dvoch susediacich škridiel na seba...

Strešná konštrukcia s vysokou odolnosťou na zastrešenie obytných a priemyselných budov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5459

Dátum: 20.04.2006

Autor: Lonardi Giorgio

MPK: E04D 3/24

Značky: odolnosťou, obytných, priemyselných, konštrukcia, strešná, budov, vysokou, zastrešenie

Text:

...a nepriepustnost, jedosiaľ zaťažené určitými nedostatkami, ktoré je možné0013 Úlohou vynálezu je odstrániť vyššie uvedené nedostatky poskytnutím vysoko účinnej modulárnej strešnej konštrukcie, ktorá je relatívne cenovo prístupná.0014 Konkrétne sa vynález týka strešnej konštrukce, ktorá vykazuje vysokú stabilitu a odolnosť aj proti namáhaniu pôsobiacemu v podstate transverzálne k prečnievajúcej časti konštrukci.0015 Ďalej sa predkladaný...

Strešná krytina

Načítavanie...

Číslo patentu: 284822

Dátum: 14.11.2005

Autor: Racek Ronald Francis Walter

MPK: E04D 3/30, E04D 3/16

Značky: krytina, strešná

Zhrnutie / Anotácia:

Obloženie z pozinkovanej ocele alebo zinku obsahuje zostavu fólií uvedených materiálov, ktorá je na neprevetrávanom podklade strešnej krytiny. Stena fólie obrátenej k podkladu je zabezpečená odolným, trvalým organickým povlakom, ktorý je nepriepustný proti vodnej pare a má hrúbku aspoň 50 mikrónov.

Kovová strešná konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4214

Dátum: 01.07.2005

Autor: Hynšt Petr

MPK: E04C 3/08

Značky: konštrukcia, strešná, kovová

Text:

...poschodia budovy, a to nad priečne nosné múry budovy, alebo do prievlakov skeletových systémov zo železobetónu alebo ocele. Stojky 2 v priečnom rade sú vybavené vystužením 5 a v pozdĺžnom smere pozdĺžnym zavetrávanim 6. l( spojmkom l je upevnená krytina 7 z trapézového plechu. Spojniky 1 sú zložené z plechových Z profilov, ktorých diely vzájomne presahujú cca o 10 . Stojky 2 sú uskutočnené z plechových C profilov a pätky 3 z plechových U...

Strešná škridla

Načítavanie...

Číslo patentu: 284561

Dátum: 27.05.2005

Autori: Peham Johann, Obermüller Gerhard

MPK: E04D 1/04, E04D 1/02

Značky: strešná, škridla

Zhrnutie / Anotácia:

Strešná škridla na vytváranie strešnej krytiny je vyrobená s vnútornou povrchovou plochou (12) a s hornou krytinovou plochou (6), so závesnými nosmi (25) v oblasti svojho horného konca, je vybavená na vzájomné prekrývanie jednotlivých strešných škridiel profilovaním (11) a na svojej vnútornej povrchovej ploche (12) stužujúcimi rebrami (13, 14) usporiadanými v pozdĺžnom smere strešnej škridly a na hornej krytinovej ploche (6) sú upravené v...

Strešná konštrukcia, manžeta na použitie v strešnej konštrukcii a spôsob výroby manžety

Načítavanie...

Číslo patentu: 284093

Dátum: 12.08.2004

Autor: Jacobsen Per

MPK: E04D 13/14, E04D 13/147

Značky: konštrukcií, spôsob, strešnej, použitie, výroby, strešná, manžeta, manžety, konštrukcia

Zhrnutie / Anotácia:

Strešná konštrukcia pozostávajúca z inštalácie prechádzajúcej strechou, z vonkajšej krytiny, z podstrešenia a z manžety na tesné spojenie podstrešenia so strešným oknom alebo inou strešnou inštaláciou, pozostávajúca z prvku (7, 8) v podstate v plochom tvare písmena U s výrezom, na ktorého stranách sú zahnuté časti (9, 10) na pripojenie manžety k vzájomne spojeným vonkajším stranám (1 až 4) vlastnej rámovej konštrukcie okna, alebo strešnej...

Strešná krytina s línou kladenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7367

Dátum: 03.02.2004

Autori: Carlson Dennis Dean, Jolitz Randal, Ziulkowski Charles Doyle

MPK: E04D 1/12

Značky: línou, kladenia, krytina, strešná

Text:

...vrstve sa potom stáva predný okraj druhej vrstvy krytiny. Z tohto dôvodu je veľmi ťažké zabezpečiť, aby nasledujúce krytiny kladenéV druhej vrstve, boli náležite umiestnené a zarovnané s prvou vrstvou krytiny.V súlade stým existuje tu potreba pre strešnú krytinu, ktorá pre kladenie nasledujúcich vrstiev krytín na strechu poskytuje vhodný a vyhovujúci návod na zarovnávanie. Predloženývynález napĺňa tieto potreby rovnako ako aj ďalšie...

Strešná škridla, hlavne veľkoplošná dvojkorýtková posuvná škridla na plošné pokrývanie strechy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3112

Dátum: 03.09.2002

Autor: Bracht Manfred

MPK: E04D 1/02

Značky: škridla, střechy, velkoplošná, dvojkorýtková, hlavne, posuvná, pokrývanie, plošné, strešná

Text:

...je znázornený na výkresoch a je ďalej bližšie opisaný. Voobr. 1 pôdorys strešnej škridie podľa vynálezu, vytvorenej vo forme dvojkorýtkovej posuvnej škridle, obr. 2 pohľad zospodu na rovnakú strešnú škridlu, obr. 3 a až 3 d priečny rez rovnakou strešnou škridlou pozdĺž reznej línie A, B,C alebo D z obr. 1, obr. 3 e priečny rez škridlou na pätovom konci, z pohľadu v smere šípky Y z obr. 1, obr. 4 pohľad na pozdĺžnu stranu strešnej škridie v...

Strešná krytina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2452

Dátum: 16.05.2000

Autori: Mátel František, Višňovský Ivan

MPK: E04D 1/20

Značky: krytina, strešná

Text:

...náročnosťou, je vhodná najmä na pokrývanie technických, z estetického hľadiska menej náročných stavieb.A Podstata technického riešenia strešnej krytiny spočíva v tom, že strešnú krytinu tvorivytláčaná a vyrezaná doska v tvare obdĺžnika na báze zmesných odpadných polymérov,pričom jedna z kratších strán obdlžnika je zaoblená do tvaru písmena U a druhá môže byt opatrená otvormi a obidve dlhšie strany sú opatrené drážkami.Prehľad obrázkov na...

Kazetová strešná krytina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2110

Dátum: 13.04.1999

Autor: Kohút Milan

MPK: E04D 3/02, E04D 3/30

Značky: strešná, krytina, kazetová

Text:

...je jednoduché, pri zvýšení bezpečnosti práce. Kazetová strešná krytina je vytvorená z tenkých plechov medených, titanovozínkových, hliníkových a iných, napríklad zinkovo-titanových, pozinkovaných, pripadne plastovaných železnýchg a pod. Strešný priestor je vetrateľný, spevňujúce a estetické prelisy zachraňujú vibrácií, avšak hlavnou prioritnou výhodou je ľahkosť, pretože takto vytvorenéprikrytie má hmotnosť 1,5 až 2 Kp/mz podľa hrúbky...

Strešná konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2063

Dátum: 11.01.1999

Autor: Palacký Alois

MPK: E04B 7/22, E04B 7/02

Značky: konštrukcia, strešná

Text:

...je možné tento strešný systém realizovať pod strechou bez jej demontáže. Odľahčená tvarovka z napeneného plastu plní funkciujednak tepelne izolačnú, jednak funkciu konštrukčného stavebnéhoJe výhodné, keď je hrúbka tvarovky menšia ako výška krokvy a/alebo vàznika. Rozdielna výška tvarovky a krokvy a/alebo väznika umožňuje vytvorit vetraciu vzduchovú medzeru, takže odpadne nutnosť vytvorenia zábran proti pare.Je výhodné, keď je tvarovka...

Strešná krytina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1812

Dátum: 06.05.1998

Autori: Hummel Josef, Albregts Gijsbrecht

MPK: E04D 5/04, E04D 5/12

Značky: krytina, strešná

Text:

...laku.vrstvy 1 - 5 mm pri veľkosti častíc 0,2 - 2,0 mm.Na dosiahnutie požadovaného farebného odtieňa obsahujevrstva kamenného granulátu prísadu príslušnej farby.Z praktických dôvodov je vhodné, aby hrúbka vrstvy akrylovej farby bola 80 - 500 mikrőnov a hrúbka vrstvy bezfarebného akrylového laku 50 - 400 mikrőnov.Na zvýšenie odolnosti proti atmosferickým vplyvom je možné vytvorit pod vrstvou akrylovej farby na hornej povrchovej plocheochrannú...

Strešná krytina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1486

Dátum: 07.05.1997

Autor: Kováčik Daniel

MPK: E04D 1/12, E04D 1/10, E04D 1/02...

Značky: strešná, krytina

Text:

...vlastnosťou je malá horľavosť.Vdaka veľkosti prvkov krytiny je zaručená rýchla a jednoduchá montáž, minimálna prácnosť a možnosť realizácie svojpomocou, z čoho následne vyplýva úspora nákladov a širšia zákaznícka dostupnosť. uĎalšou významnou vlastnosťou je možnosť montáže na pôvodné strešné krytiny, ako sú šindeľ, asfaltový šindeľ, lepenkovákrytina, a to bez nutnosti demontáže.Konštrukčné detaily sú riešené tak, že spoje vylučujú...

Monolitická strešná krytina s výstužnou textilnou vložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278396

Dátum: 05.03.1997

Autori: Jakubíček Karol, Dimun Milan

MPK: E04D 13/16, E04D 7/00, E04D 11/02...

Značky: výstužnou, strešná, monolitická, krytina, textilnou, vložkou

Zhrnutie / Anotácia:

Spolupôsobiace vrstvy sú vytvorené nanesením penetračnej vrstvy a najmenej jednej vrstvy laku alebo nástrekovej hmoty hrúbky nepresahujúcej 3 mm, na báze polyvinylaromatického homopolyméru, alkydovej živice a/alebo silikónovej zlúčeniny, na vystuženú stuhnutú vrstvu vodnej disperzie polyvinylacetátu, vinylchloridu, vinylacetátu alebo ich kopolymérov hrúbky 1 až 5 mm. Riešenie je možné využiť na výrobu krytiny na nových strechách, ale aj na...

Tepelnoizolačná strešná zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1273

Dátum: 06.11.1996

Autor: Macík Ignác

MPK: E04D 13/16, E04B 7/00, E04B 1/62...

Značky: strešná, tepelnoizolačná, zostava

Text:

...prierez vrstvami strešnej zostavy podľa tohoto technického riešenia a obr.2 znázorňuje skladbu tepelne izolačného panelu s jeho okrajovou úpravou po celomNa vybudovanú stavbu sa z drevených hranolov (krokiev) prierezu 200 x 60 mm zhotovi konštrukcia základného krovu l šikmej strechy. Medzi krokvy sa zhotovia klieštiny vytvárajúce základne rámy pre tepelne izolačné panely g. Mimo stavby sa zostavia tepelne izolačné panely g IZODACH s...

Strešná zberacia sústava dažďovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1229

Dátum: 04.09.1996

Autor: Lipka Ján

MPK: E04D 13/064, E04D 13/08

Značky: sústava, strešná, zberacia, dažďovej

Text:

...z kotviacej dosky 1 , nosiča Ä, hlavného zberacieho telesa Z,držiakov Q a fixačného prvku §. Pritom kotvica doska 5 je vyrobená z kovu a vo variantnom vyhotovení môže byť vytvorený aj Z plastu. Úlohou kotviacej dosky 3 je vlastné uchytenie dolného zberača l o teleso strechy. Nosič Á je kovový a vo svojej strednej a dolnej časti je opatrený odtokovými otvormi lg. Hlavné zberacie teleso 1 je v svojej spodnej časti uchytené pomocou držiakov Q 0...

Strešná krytina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1026

Dátum: 03.12.1995

Autor: Kováčik Daniel

MPK: E04D 1/12, E04D 1/08

Značky: strešná, krytina

Text:

...materiálu s malou plošnou hmotnosťou a dlhou životnosťou. Kvôli týmto dobrým vlastnostiam nedochádza k prijímaniu vlhkosti a tým poškodzovaniu mrazom, významnou vlastnosťou pri plechu je tiež nehorľavosť. Vdaka veľkostijednotlivých prvkov a jednoduchosti spojovania,zaručená je minimálna prácnosť a možnosť realizácie svojpomocou,teda aj širšia zákaznícka dostupnosť.Ďalšou významnou vlastnosťou, vdaka hmotnosti, je možnosť montáže na...

Strešná krytina

Načítavanie...

Číslo patentu: 280200

Dátum: 14.09.1995

Autor: Zambelli Franz

MPK: E04D 3/362, E04D 3/363

Značky: strešná, krytina

Zhrnutie / Anotácia:

Krytina, prípadne obloženie stien, je vytvorená z vedľa seba usporiadaných plechových pásov (3, 4), ktoré sú pozdĺž svojich pozdĺžnych okrajov opatrené dohora vyčnievajúcimi, prostredníctvom výstužných vrubov vytvorených, hlavových častí opatrených, pozdĺžnymi rebrami (1, 2). Na nosnej konštrukcii (6) sú zaistiteľné prostredníctvom hákových držiakov, pričom pozdĺžne rebrá (1, 2) bezprostredne susediacich plechových pásov (3, 4) sa čiastočne...

Strešná krytina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 913

Dátum: 09.08.1995

Autor: Kováčik Daniel

MPK: E04D 1/26

Značky: krytina, strešná

Text:

...dupľovať krytinu, ani robiť dcdatočnú hvdroizoláciu. Pri spojení je tiež minimálne nutné prekrytie a t dochádza k úspore materiálu.Veľmi významnou výhodou tohoto riešenia je vzájomná polohová nezávislosť jednotlivých radov vo vodorovnom smere nad sebou bez zmeny vlastností spojov, 2 čoho vyplýva úspora materiálu,najmä pri valbových strechách a štítových strieškach.Vdaka novým konštrukčným ukončeniam vzájomných horizontálnych ako aj...

Strešná spádová konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 176

Dátum: 11.08.1993

Autori: Varga Miloslav, Mlynček Miroslav, Scherfel Walter, Sedílek Ladislav, Juhás Imrich

MPK: E04G 23/02

Značky: strešná, konštrukcia, spádová

Text:

...sa tak tvoreniu mlák na streche. Nový strešný plášť vytvorí s jestvujúcou plochou strechy po celom obvode odvetranú vzduchovú medzeru, ktorú je možné vyplniť tepelnou izoláciou na dodatočné zateplenie strešného plášťa. Okrem toho nevzniká ekologicky závadný odpad, ktorý je potrebné likvidovať a v podstatnej miere sa tým znižuje finančná a časová náročnosťPrehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlene pomocou výkresov....

Strešná hydroizolačná a reflexná hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 278445

Dátum: 19.02.1992

Autori: Síleš Gabriel, Svoboda Jozef

MPK: C09D 133/08, C09D 7/00, C09D 167/08...

Značky: strešná, hydroizolačná, hmota, reflexná

Zhrnutie / Anotácia:

Strešná hydroizolačná a reflexná hmota je určená na údržbu a rekonštrukciu vodorovných až mierne naklonených striech. Pozostáva z 10 až 30 % hmotn. sušiny alkydovej živice, 5 až 15 % hmotn. sušiny (met)akrylátovej živice, 0,4 až 1,2 % hmotn. sklenených vlákien, 15 až 35 % hmotn. organického rozpúšťadla, 25 až 55 % hmotn. plniva, 3 až 12 % hmotn. oxidu titaničitého a maximálne 10 % hmotn. pomocných prísad.

Strešná krytina

Načítavanie...

Číslo patentu: 278512

Dátum: 15.10.1991

Autori: Jakubíček Karol, Dimun Milan

MPK: E04D 7/00, E04D 11/02

Značky: strešná, krytina

Zhrnutie / Anotácia:

Strešná krytina je vytvorená kombináciou spojovacej vrstvy na báze mäkčenej homopolymérnej, respektíve kopolymérnej disperzie vinylacetátu, vinylchloridu a/alebo akrylátu, hrúbky 0,5 až 5 mm, a spolupôsobiacej ochrannej vrstvy náteru alebo nástrekovej hmoty na báze asfaltu, s hrúbkou nepresahujúcou 3 mm.

Strešná krytina

Načítavanie...

Číslo patentu: 264982

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kubátová Viera, Truchlik Štefan, Jakubíček Karol, Dimun Milan

MPK: E04D 7/00, E04D 11/02

Značky: strešná, krytina

Text:

...báze poly akrylátu, a tiež krytiny z polymetylmetakrylátu.Túto skupinu krytín na báze akrylátov rozširuje tento vynález, podľa ktorého monolitická strešná krytina je tvorená textilnou výstužnou vložkou a vrstvami s funkciou penetračnou,hydroizolačnou alebo ochranného náteru, z ktorých aspoň jedna je na báze styrén-2-ety 1 hexyl akrylátového kopolyméru.Výhodou strešnej krytiny podľa vynálezu je nenáročnost jej realizácie. vytvorená konštrukcia...