Patenty so značkou «stožiar»

Ohraňovaný energetický stožiar

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6251

Dátum: 02.10.2012

Autor: Tilinger Miroslav

MPK: E04H 12/08, E04H 12/24

Značky: stožiar, ohraňovaný, energeticky

Text:

...nasúvacich profilov. Nasúvací profil je privarený k telesu a do nasúvacieho profilu zapadá výložník.Nasúvací profil môže byt tvorený napríklad štvorstenným dutým profilom. Tomuto profilu potom zodpovedá prierez profilu výložníka. Nasúvací profil má aspoňjeden otvor. Na telese môžu byť umiestnene viaceré nasúvacie profily, zväčša po dvoj iciach na protiľahlých stranách.Ohraňované energetické stožiare podľa opísaného technického riešenia...

Oceľový nosný stožiar, nosná a bránová konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5635

Dátum: 04.01.2011

Autori: Křtěnský Štěpán, Zahradník Ivan, Straková Eva

MPK: E04H 12/00, E04C 3/00

Značky: konštrukcia, ocelový, bránová, nosná, nosný, stožiar

Text:

...ktoré sú svojimi odvesnami privarené k pätkovej doske g a rúrkovému telesu g stožiara. Doskovité výstuhy g sú v počte štyroch usporiadané súmerne v uhlopriečkach štvorca a ukončené v odstupe pred každým rohovým otvorom Z dosky g. V oblasti zaoblených rohov je pätková doska g stožiara vybavená priechodnýrni otvormi Lua pripevnenie stožiara k oceľovým svorníkom základovej konštrukcie.Na obr. 3 je na jedinej pätkovej doske g z oceľového plechu...

Oceľový nosný stožiar a bránová konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5633

Dátum: 04.01.2011

Autori: Křtěnský Štěpán, Straková Eva, Zahradník Ivan

MPK: E04H 12/00, E04C 3/00

Značky: konštrukcia, nosný, bránová, stožiar, ocelový

Text:

...základovej konštrukcie. Jeden otvor 5 je umiestnený pri skosenom rohu pätkovej dosky g a druhé dva sú situované symetricky k nemu pri oboch vonkajších stenách pätkovej dosky g. Každá stojina l je v oblasti svojho spodného konca vybavená doskovítou výstuhou g v tvare pravouhlého trojuholníka, privarenou tak k zodpovedajúcej doske g pätky ako aj k stoj ine l. Táto výstuha 5 je orientovaná v uhlopriečke pravouhlej pätkovej dosky g v smere k...

Oceľový nosný stožiar

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5632

Dátum: 04.01.2011

Autori: Křtěnský Štěpán, Straková Eva, Zahradník Ivan

MPK: E04C 3/00, E04H 12/00

Značky: ocelový, nosný, stožiar

Text:

...sú svojimi odvesnami privarené tak k doske pätky ako aj k stojinám. Bočné výstuhy, usporiadané vo dvojiciach na odvrátenej strane každej zo stojín, zasahujú až po okraj dosky pätky, zatiaľ čo predné aj zadné výstuhy, vychádzajúce kolmo z vonkajšej strany každého ramena profilu tvare U, sú ukončené ešte pred otvormi. Pätka je vytvorená z plechu s hrúbkou 15 až 30 mm.Nosný stožiar je tvorený ľahkou oceľovou konštrukciou, jeho montáž a výmena...

Stožiar

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14779

Dátum: 26.04.2010

Autori: Lück Franz, Lieb Helmut, Wimmer Karl

MPK: E04H 12/08, E04H 12/22

Značky: stožiar

Text:

...20 mm.Základová platňa stožiaru podľa vynálezu výhodnejšie pozostáva z ocele, môže obsahovať aj vrstvu na ochranu proti korózii, ktorá je nanesená pozínkovaním, alternatívne môže Základová platňa vykazovať aj vrstvu laku. Základová platňa je výhodnejšie so stožiarom zvarená.Ďalšie výhody a podrobnosti vynálezu budú ďalej vysvetlené na základe jedného príkladu uskutočnenia s použitím obrázkov. Obrázky sú schematícké zobrazenia a...

Antiteroristický zodolnený ohraňovaný alebo zakružovaný energetický stožiar

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4895

Dátum: 06.12.2007

Autori: Kšiňan Alexander, Beneś Ivan, Malatinský Tomáš, Bartoš Marián

MPK: E02D 27/32, E04H 12/00, E04H 12/22...

Značky: stožiar, antiteroristický, zodolnený, energeticky, zakružovaný, ohraňovaný

Text:

...aspektu.Uvedené nedostatky sú vo veľkej miere odstránené antiteroristický zodolneným energetickým stožiarom, ktorý môže byt ohraňovaný alebo zakružovaný energetický stožiar pozostávajúci z prizmaticky sa zužujúceho plášťa a ktorý je vo vrchnej časti opatrený nosičmi izolátorov, a jeho spodná čast len zabetónovaná v základe alebo je opatrená prírubou ukotvenou kotevnými skrutkami v železobetónovom základe, ktorého podstatou je, že vnútri...

Zakružovaný energetický stožiar

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4894

Dátum: 06.12.2007

Autori: Beneś Ivan, Kšiňan Alexander, Bartoš Marián, Malatinský Tomáš

MPK: E04H 12/00

Značky: energeticky, stožiar, zakružovaný

Text:

...stožiara môžu byt pevne privarené na jeho oceľový plášť alebo môžu byt odmontovateľne pripojené k jeho plášťu, pričom nadpájanie dielov stožiara medzi sebou je vždy horizontálne situovanou rovinou spojovacej priru by.Zakružovaný energetický stožiar tým, že má presný kruhový prierez, má všetkými smermi rovnakú odolnosť voči ohybu alebo namáhaniu vrcholovými silami, Tým, že jeho driek nie je vytvorený sústavou hrán, nevzniká v materiáli,...

Elektrické zariadenie na umiestnenie na stožiar elektrickej rozvodnej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3762

Dátum: 06.04.2004

Autori: Kirš Josef, Chladil Stanislav

MPK: H02G 1/02, H02G 1/00

Značky: sústavy, rozvodnej, umiestnenie, stožiar, elektrickej, elektrické, zariadenie

Text:

...otvor 120. Širši spodný nosič závesu elektrického vedenia tak obsahuje na každej strane oceľovej nosnej konštrukcie 1 dva priechodné vertikálne pripájacie otvory 120, ktoré sú situované za sebou v smere dĺžky paralelných priečnych proñlov 11, resp. širšieho spodného nosiča závesu elektrického vedenia.Dvojica paralelných priečnych profilov 11 je svojimi spodnými koncami spojená so základňou 13, ktorá má neznázornené otvory na pripojenie...

Pozemný anténový stožiar

Načítavanie...

Číslo patentu: 283725

Dátum: 21.11.2003

Autori: Slovík Milan, Vrana Peter, Radošinský Michal

MPK: E04H 12/00, E04H 12/08, H01Q 1/12...

Značky: pozemný, anténový, stožiar

Zhrnutie / Anotácia:

Anténový stožiar pozostáva z troch delených nosných stĺpov (2, 3, 4), prepojených navzájom vymedzovacími trojuholníkmi (5) i priečkami (61, 62), na ktorom je riešené zostavenie jednotlivých montovateľných sekcií (6, 7, 8, 10), ich vzájomné prepojenie spojovacími prírubami (9) a najmä umiestnenie prvkov v anténovej sekcii (10).

Stavebnicový stožiar, najmä na rýchle vybudovanie provizórnej prenosovej cesty elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3379

Dátum: 03.12.2002

Autor: Malatinský Tomáš

MPK: H02G 7/05, H02G 7/20, E04H 12/08...

Značky: energie, vybudovanie, rychle, stavebnicový, prenosovej, provizórnej, cesty, stožiar, elektrickej, najmä

Text:

...je možné mať vopred vyrobené na sklade, pričom montáž ademontáž sa vykonáva priamo na mieste, kde je potrebné vytvoriť náhradnú prenosnú trasu elektrickej energie.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr. 1 jedno driekový stožiar so symetrickými nosnými ramenami vytvorenými ztyčových izolátorov. Obr. 2 jedno driekový stožiar s asymetrickým usporiadaním ramien s izolátormi....

Pozemný anténový stožiar

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1739

Dátum: 04.02.1998

Autori: Slovík Milan, Vrana Peter, Radošinský Michal

MPK: E04H 12/10

Značky: pozemný, anténový, stožiar

Text:

...minimálne jeden podlahový rošt manipulačnej alebo odpočinkovej úrovne je v priestore výstupu po rebriku riešený odklopne. Odklopný systém spočíva vtom, že na jednom alebo obidvoch bokoch podlahového roštu je tento uložený v otočnom klbe so záťažouumiestnenou na konci ramena záťaže.Prehľad obrázkov na yýkresochUvedené riešenie je bližšie ozrejmené na priložených výkresoch, kde obr.1 znázorňuje anténny stožíar v kombinácií ľahkonosných sekcií...

Priečkový stožiar

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1432

Dátum: 09.04.1997

Autor: Mikloš Ján

MPK: E04H 12/08, B60M 1/20

Značky: stožiar, priečkový

Text:

...a zvýšenie životnosti povrchovej úpravy. Vodorovná orientácia výstužných priečok a priečných výstuh umožňuje použiť priečkové stožiare ako montážne riešenie s plnením funkcie rebríka, čím tieto náklady nie sú potrebné tak. ako v doterajšom stave. Po vtlačení pilót do zemného lôžka je možné okamžite osadzovať priečkové stožiare,čím montáž elektrifikovanej trate je veľmi rýchla. Čiastočnánevýhoda je v prácnosti pri výrobe priečkového...

Stožiar z predpätého betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1168

Dátum: 05.06.1996

Autori: Munka Štefan, Mitro Jozef, Piši Ladislav, Bombík Anton, Neubeller Martin

MPK: E04H 12/16, E04C 3/34

Značky: predpätého, betonů, stožiar

Text:

...3 znázorňuje V Půdoryse objľmku stožiara a podkladovú dosku s dvoma otvormi a s dvoma výstuhami.Dbraaok 4 znáeorñuje V naryse detail dolnej časti telesa stoäiara so štyrmi výstuhami.Obrazok 5 znázorňuje pôdorys prevedenia dolnej Časti telesastožiara podľa obraeku 4. ñizLkladjgą l.iLL° k ošoenjaStožiar z predpäteho betónu podľa obrazkov 1,2 a 3 je tvorený vlastným telesom 1 stoäiara, ktoré je na spodnom konci opatrene objímkou 2, vyrobenou...

Pilotovaný nadstaviteľný trakčný stožiar

Načítavanie...

Číslo patentu: 238828

Dátum: 15.05.1987

Autori: Plášek Peter, Ramšík Jozef

MPK: E04H 12/22

Značky: nadstaviteľný, stožiar, pilotovaný, trakčný

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata riešenia spočíva vo vytvorení vhodnej železobetónovej piloty (alebo aj iného základu) s pevne zabetonovaným oceľovým modulom, do ktorého je nasadený viacnásobný stožiarový modul. Počtom stožiarových modulov sa docieli požadovaná celková dĺžka stožiara aj s rezervou. Stožiar je chránený z vnútra i z vonku proti korózii. Okrem zaručenej statickej pevnosti umožňuje posun konzol vertikálne, nesúcich energetické vedenie bez ich demontáže....