Patenty so značkou «stolice»

Valcovacie zariadenie s prístrojom na určenie valcovacej alebo vodiacej štrbiny valcovacej stolice alebo vodiacich konštrukcií vo valcovacom zariadení s viacerými stolicami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20185

Dátum: 14.09.2012

Autor: Haverkamp Mark

MPK: B21B 38/10

Značky: štrbiny, zariadenie, vodiacej, valcovacom, určenie, valcovacie, prístrojom, stolicami, zariadení, konštrukcií, válcovacej, viacerými, stolice, vodiacich

Text:

...Týmto spôsobommôže, potom ako kamera je už raz adjustovaná, byť uskutočnenémeranie kalibra valcovania respektíve vedenia bez dalšieho mechanického zoraďovania optiky.0010 Na vstupnej alebo výstupnej strane, proti ktorej je kamera umiestnená, môže byť osadený Vysielač pre referenčný prostriedok. Takým referenčným prostriedkom môže byť napríklad svetelný lúč, napríklad tiež svetelný lúč generovaný laserom, na ktorom, podľa konkrétnej...

Spôsob výroby bezšvových rúrok prostredníctvom trojvalcovej valcovacej stolice na valcovanie tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13891

Dátum: 20.11.2009

Autori: Kümmerling Rolf, Bellmann Manfred, Kinugasa Hidenori, Kenichi Sasaki, Braun Winfried

MPK: B21B 27/02, B21B 23/00

Značky: tyčí, výroby, válcovacej, stolice, spôsob, bezšvových, prostredníctvom, rúrok, valcovanie, trojvalcovej

Text:

...s navrhnutou metódou postupu a zodpovedajúcim kalibrovaním môže jednak byť výrazne redukovaná šírka kolísania priemeru do valcovne tyčí vbiehajúceho dutého predvalku, jednak je prostredníctvom kalibrovania podľa vynálezu možné i pri odlišných priemeroch rúrky dutého predvalku nastaviť takmer rovnaké podmienky pre valcovanie tyčí, čo je možné badať v omnoho rovnomernejšej kvalite v geometrii rúrky.0015 Vo výhodnom ďalšom rozvinuti vynálezu je...

Vylepšená skúmavka na zber, prepravu a extrakciu vzoriek stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18383

Dátum: 30.06.2009

Autori: Roveda Luigi, De Luca Ugo

MPK: B01L 3/00, A61B 10/00, B01L 3/14...

Značky: stolice, extrakciu, skúmavka, zběr, vylepšená, vzoriek, prepravu

Text:

...na protíľahlom konci skúmavky vzhľadom na extraktor vzorky, a v EP 1 986 006,ktorý opisuje nádobu na odber stolice opatrenú úchopovou časťou a odberovou časťou fekálií,pričom uzatváracie viečko je upravené na druhom konci skúmavky naproti koncu, na ktorom je0013 Skúmavka známeho typu a tu zobrazená má však niekoľko nevýhod. Prvá nevýhoda spočíva V tom, že Skúmavka známeho typu nemá žiadnu úchytkovú časť určenú na manipuláciu robotickými...

Zariadenie na čistenie valca valcovacej stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15600

Dátum: 27.06.2008

Autor: Anglade Pierre

MPK: B21B 28/02, B08B 3/02

Značky: válcovacej, valca, stolice, čistenie, zariadenie

Text:

...počet trysiek N 0 s paralelným rozprašovaním, pričom uvedené tryskysú usporiadané kolmo na os valca, prvý počet N/2 trysiek je upevnený na prvom ramenenosiča a druhý počet N/2 trysiek je upevnený na druhom ramene nosiča, uvedený nosič je spojený s orgánom pre premiestenie, napr. skrutkovým zdvihákom, ktorého dráha sa rovná najmenej l/N dĺžky valca.Tieto význaky sú najmä defmované v patentovom nároku 1.Dráha skrutkového zdviháka je značne...

Odvalovacia hlava planétovej valcovacej stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 285521

Dátum: 12.02.2007

Autori: Knaapi Heikki, Luotola Harri

MPK: B21B 13/00, B21B 31/16

Značky: hlava, válcovacej, odvaľovacia, stolice, planétovej

Zhrnutie / Anotácia:

Odvalovacia hlava (11) obsahuje puzdro (8), vnútri ktorého je otočne usporiadaná dutá vonkajšia os (5), a prostriedky na jej otáčanie tvorené prvkami (2, 3, 4), keď v dutine vonkajšej osi (5) je usporiadaná stredová os (6), ktorá je upravená na prenos jej rotačného pohybu a je pohyblivá v osovom smere, v ktorom je tiež zablokovateľná, a je vybavená valčekom (7). Pri hlave vonkajšej osi (5) na opačnom konci vzhľadom na valček (7) je otočne...

Zariadenie na kontrolu skúšobnej stolice určenej na meranie, nastavovanie a/alebo kontrolu podvozku automobilového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8020

Dátum: 06.12.2004

Autori: Rouquie Philippe, Guigne Fabrice

MPK: G01B 5/255

Značky: automobilového, meranie, vozidla, stolice, určenej, zariadenie, podvozku, kontrolu, nastavovanie, skúšobnej

Text:

...podvozku pomocou mechanizmov podvozku,ktoré umožňujú reprodukovat jednotlivé uhly zovretia, odklonu a proti odklonu, ktoré môžudosahovať kolesá nápravy vozidla.Ráfik je opracovaný s pneumatikou namontovanou na ráñku.Vynález bude lepšie pochopený, a jeho iné účely, charakteristiky, detaily a výhody sa jasnejšie ukážu pri vysvetľujúcom popise, ktorý bude nasledovať, a ktorý je urobený s odvolaním sa na priložené schematické výkresy,...

Valce valcovacej stolice kvarto s riadeným ohybom čapov pracovných valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280768

Dátum: 13.05.1992

Autori: Činka Jiří, Krabec Miroslav, Šváb Roman, Růžička Roman, Matyáš Vladimír

MPK: B21B 27/02

Značky: ohybom, riadeným, pracovných, válce, valcov, stolice, kvarto, čapov, válcovacej

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka valcov valcovacej stolice kvarto s riadeným ohybom čapov pracovných valcov. Podstata riešenia spočíva v tom, že pracovná plocha oporných valcov stolice kvarto s riadeným ohybom čapov je konvexná alebo konkávna, s rozdielom maximálneho a minimálneho priemeru tela oporného valca 0,07 až 0,7 % maximálneho priemeru jeho tela a že pri konkávnej alebo konvexnej pracovnej ploche pracovného valca je rozdiel maximálneho a minimálneho...

Ložisková sestava vodorovného válce, zejména pracovního válce válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 270444

Dátum: 13.06.1990

Autori: Winter Heinrich, Hauck Walter, Küfner Walter

MPK: B21B 31/07

Značky: stolice, vodorovného, ložisková, zejména, válcovací, pracovního, sestava, válce

Text:

...Je výhodné. W 5 Oba příčnő vývrty I podőlnő vývrty ložlokovóho bloku joou uopořédány v teže vodorovné rovlnč a mají stejnou výšku přĺčnőho průřezu.Tato opatření umožňují další zvýšení množství nazivo naohromáždžnőho v ložíokověm bloku.Dále je výhodne, když příčný výwt je vytvořen válcový, přičemž jeho ooa prochází ooou Mlñĺž IĎOŤÓČMÝCĎ 1 °žĺ 8 k°Vých váíečků. Tímto opatřenlm podle vynálezu je umožnčno udržovat výši hladiny mazíva...

Armatura válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 269497

Dátum: 11.04.1990

Autori: Martinka Jaroslav, Pastňák Zdeněk, Adamus Jiří, Ošťádal Vladimír

MPK: B21B 39/02, B21B 13/18, B21B 13/00...

Značky: válcovací, armatura, stolice

Text:

...na stolici s hladkými válci je s armàturou podle vyná lezu naprosto spolehlivé, protože osa zaváděcí i vyväděcí skříně je za všech okolností totožné, pokud se vhodně dímenzovaná armatura cloní jako tuhé teleso. Polohová stabilizace této armatury není závislá na válcovací stolici, protože je zakotvena na mezistolícovém stolu před i za válcovací stolicí. Při výměně kalibru pak zůstává armatura stále v ose válcovací tratě a na místo nového...

Montážní stolice přímočarých hydromotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269287

Dátum: 11.04.1990

Autor: Holub František

MPK: B23P 19/04

Značky: přímočarých, hydromotoru, montážní, stolice

Text:

...rovina preložené osou g, do válcových okraju o většina průměru, a jednak otočné uloženév hornioh koncích výkyvných ramen ü, jejichž dolní konce jsou spojeny hřídelem Ř, otočněruloženąŕm svými konci v ložiskových skřiních łg, připevněných základnami iz k desce 4 §. Břidel 55 přechězí ne svém jednom konci do stevěcí páky 52, v jejimž konci je výkyvně -uloženo oko krátké pístnice 29 stavěciho válce Ži,uloženého svým oken výkyvně kolem...

Čep válce, například válce válcovací stolice, s bajonetovým uzávěrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268824

Dátum: 11.04.1990

Autori: Benfer Ernst-oskar, Irle Gerd

MPK: F16C 13/02

Značky: bajonetovým, válce, válcovací, například, uzávěrem, stolice

Text:

...g, prípadne jiné spojovací prostředky, jimiž se obe poloviny g, 5 opérného kroužku spojují v prstenoové drážce 5 ćspu 3 válce L v jeden uzavřený operný prstenec bajonetového uzávěru. Totez platí take pro poloviny gb, §g vnitřní příruby opärnáho kroužku, které zabírají v prstánoové drážoe 3 s vnitřním čalem prsténcoveho nákruzku 2 a tím uzavřený operný kroužek axiálně upevňují. V dolní polovině obr. 2 je znàzorněna v řezu polovina vnějšího...

Hladicí zařízení rozšiřovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 267616

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bartoníček Miroslav, Pivko Milan, Hamerle Robert, Střeska Emil

MPK: B21B 19/08

Značky: hladicí, zařízení, rozšiřovací, stolice

Text:

...opotŕebení neustále mění. Oproti zařízení se dvěma hladícímí válci umístěnými nad a pod válcovou částí rozšiřovacího trnu má zařízení dle vynálezu výhodu v tom, že použitím samostatného hladícího trnu, který je volně otočný na prodloužené trnové tyči dochází k podstatnemu zlepšení kinematickýcb pomerů soustavy. Volný hladící trn vyrovnáva rozdíly v postupné rycrlosti válcováni,nedochází ke skluzům a značně se zvyšuje výsledná kvalita...

Mazací ústrojí horizontálního šroubu, zejména stavěcího šroubu vertikální válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 267500

Dátum: 12.02.1990

Autor: Musálek Vladimír

MPK: B21B 27/06

Značky: zejména, ústrojí, stavěcího, stolice, vertikální, horizontálního, válcovací, mazací, šroubu

Text:

...mazání převodově skříně stavění o vzhledem k použití stejněho maziva pro mazání stavěcího šroubu i pro mezéní převodů v převodové skříni stavění odpadá nutnost dokonalého vzájemnébo utěsnění obou mazanýcb prostor. Další výhodou je, že nedochází k předčasnému opotřebení stověcího šroubu a matice, nebot plochu jejich vzájemného styku není zmenšena o plochuPříkladné provedení mazacího dstrojí podle vynálezu je zobrozeno na přiloženém...

Patní ložisko vertikální válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 267992

Dátum: 12.02.1990

Autor: Musálek Vladimír

MPK: B21B 31/07

Značky: ložisko, vertikální, válcovací, patní, stolice

Text:

...znázorněno patní ložisko vertikální váloovaoí stolice podle vynálezu, přičemž na obr. 1 je řez pstním ložiskem s ne obr. 2 je část váloovecí stolice, ve ktoré je patní ložiska umístčno.V ložiskovám tělese g válce gg je čelní doskou § uzavřen tenzometrický snímač 3 válcovaoího tlaku a o něj se opírajíoí pevná část Ž patního ložiska. Na čelní desce Š je pomocí víka 1 nohyoeno těsnění g. Prostor patního ložiska je utäsnšn čelním těsněním g...

Vážicí stolice pásových vah

Načítavanie...

Číslo patentu: 266402

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kádě Vladimír, Žemlička Karel, Vokatý Petr

MPK: G01G 11/00

Značky: stolice, pásových, vážicí

Text:

...rázy,vznikající při chodu dopravního pásu a nezajištovalo bezchybnou reprodukci snímání hmotnosti.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že vážicí rameno je pevně připojeno k nosnému rámu stolice pomocí plochého pružného profilu.ý Uvedený způsob řešení vážicí stolice zajištuje dynamickou stabilitu vážiciho ramene při chodu dopravního pásu,a tím eliminuje registraci dynamických rázů, vznikajících...

Přitlačovací zařízení dolního pracovního válce válcovací stolice kvarto

Načítavanie...

Číslo patentu: 265883

Dátum: 14.11.1989

Autor: Šindel Otakar

MPK: B21B 31/08

Značky: válcovací, zařízení, přitlačovací, stolice, válce, dolního, kvarto, pracovního

Text:

...s rozpěrným kroužkem a zdola šroub ve tvaru mezikruží. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v pístnici, která je zasunutado tvarovaného slepého otvoru těleea,je vytvořen zahloubený slepý otvor, v němž je uloženo distanční pouzdro kuželo~ vitého tvaru, upevněné ze spodu k pístnici, v jehož horním konci je vytvořen kužel, v němž je uložen kužel kulové hlavy čočkovitého tvaru vzpěry. AVýhodou přitlačovacího zařízení podlevynálezu je, že radiální...

Vodítko lisoděrovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 265736

Dátum: 14.11.1989

Autori: Plucnar Radim, Musálek Lubomír, Pater Milan

MPK: B21B 25/00, B21B 25/02

Značky: stolice, lisoděrovací, vodítko

Text:

...vůle ve vodítku neguje význam vodítka a sochor není v bezprostřední blízkosti válcü veden.Uvedené nedostatky odstraňuje vodítko lisoděrovací stolice podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že povrchové přímky funkčních ploch vodítka ležící v rovinách procházejících osou válcování svírají s touto osou úhel. jehož tangenta má velikost od 0,003 do 0,180. že třecí síla vznikající při vajících stolic a nemohouVýhodou vodítka...

Vběžné vodítko lisoděrovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 265735

Dátum: 14.11.1989

Autori: Plucnar Radim, Pater Milan, Musálek Lubomír

MPK: B21B 25/00, B21B 25/02

Značky: stolice, vběžné, lisoděrovací, vodítko

Text:

...nedostatek odstraňuje vběžné voditko lísoděrovací stolice podle vynálezu,jehož podstata je, v příčném průřezu se funkční obvod vodítka přimyká k 1/4 až 7/10 obvoduVýhodou vběžného vodítka podle vynálezu je to, že dojde~li k úplnému vyplnění jmenovítémůže materiál při zvýšeném pěchování vytéci do vylehčení a třeci sílyho průřezu vodítka,jako u vodítka se souvíslým obvodem. Toto umožňuje válcová ve vodítku nenarůstají tak strmě,ní vsádky...

Vodicí a rovnací stolice pro plynulé lití kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264799

Dátum: 12.09.1989

Autori: Nykl Vítězslav, Cagaš Jaroslav

MPK: B22D 11/14, B22D 11/128, B22D 11/12...

Značky: kovů, vodiči, stolice, plynule, rovnací, lití

Text:

...písmene V s čepy, na kterých jsou uložena výkyvná ramena s pohonem pracovního válce a táhla přítlačných hydraulických válců. Podstatou vynálezu je také to, že v dolních částech třmenů jsou vytvořeny vodorovné oboustranné drážky, do kterýchzapadá jednak ozub, vytvořený na rámu a jednak ozub upínací příložky, připevněné k rámu.Výhodou stolice podle vynálezu je, že umožňuje umístit vložený opěrný válec podle požadavku technologíe lití....

Přitlačovací zařízení horního pracovního válce válcovací stolice kvarto

Načítavanie...

Číslo patentu: 264679

Dátum: 14.08.1989

Autor: Šindel Otakar

MPK: B21B 31/08, B21B 31/00

Značky: zařízení, válcovací, stolice, přitlačovací, horního, kvarto, válce, pracovního

Text:

...osazení, na němž je nasunut opěrný kroužek nejméně jedné těsnicí manžety, na níž zdola doléhá dolní vodicí pouzdro s unášecím šroubem, uchyceným v plunžru.Výhodou přitlačovacího zařízení podle vynálezu je, že radiální namáhání plunžrů je minimální, nebot radiální síly pod malým úhlem naklápějící se vzpěry jsou v podstatě jen zlomkem sil, které vznikají smýkáním dosavadních plunžrů po opěrné ploše nosu ložiskového tělesa, čímž se docílí dlouhé...

Hydrostatodynamické ložisko válce válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 263498

Dátum: 11.04.1989

Autori: Tarabajev Gennadij, Tolstych Valerij, Toder Ilja, Makajev Igor

MPK: B21B 31/02

Značky: hydrostatodynamické, stolice, ložisko, válcovací, válce

Text:

...11 .öonbme conpownmneunx npoccenn 9.H 3 EeçTHO amo bacxo cmasxn qepes npocceną oöpawno nponopunonanex eroconpoTnmnenn,B csoxo ouepem, nąuenue nannenua Ha ,upoccene nponopuuonamno ero conponm- z fneaum. B csxsn c srmu B öonee Harpyxennoň oönacTH,JTo GCTB 3 Kapmanax 5 5 š 0 bHJ), 7 (n.2) nanneune cuasxn H pacxon őonbme, nem B Kapuaaa 6 ĺ(muJ), 8 (mur.2) B Meaee Harpyxennoň oönacwn. ,Hpn nepexoce nomnnuxa B nýyrym cropony, nuöo npu npamennu...

Zařízení pro přestavování pracovního válce vertikální válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 262968

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hájek Petr, Hanel Ivan

MPK: B21B 31/24

Značky: přestavování, válce, vertikální, zařízení, stolice, pracovního, válcovací

Text:

...statické odpory všech uzlůpohonu. Dále také odpadá nebezpečí zablokování stavěcího šroubu, odstrení se přídavné třecí odpory a tímse podstatně zvýši životnosti pohybových šroubů,stavěcích matic, drážxovaných nábojů, ozubenýoh kol převodových skříní stavění ložiaek, epojek a elektrických pohonů,mamu což má vliv na snížení proetojů při válcování. Rovněž je výhodou,že uložení pohybového ěroubu je možno použít všude tam, kde je nutné použít...

Měrná stolice zařízení pro metrologickou kontrolu vah

Načítavanie...

Číslo patentu: 262724

Dátum: 14.03.1989

Autori: Václavík Karel, Bořil Zbyněk

MPK: G01G 23/01

Značky: metrologickou, měrná, zařízení, stolice, kontrolu

Text:

...je to, že dochází ke zkreslování hodnoty výsledné síly zatěžovacích prvků, která působí na indikač~ ní část kontrolního měřidla. To je způsobováno tím, že síly jednotlivých zatěžovacích prvků nejsou beze zbytku zachyceny indikačníčástí kontrolního měřidla. Tím pak dochází k chybám ve výsledcích metrologické kontroly vah.Uvedené nevýhody odstraňuje měrná stolice podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že zatěžovací prvky jsou jedním...

Zařízení pro průhyb válců válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 262466

Dátum: 14.03.1989

Autori: Ludvík František, Smazal Václav

MPK: B21B 37/12, B21B 37/08

Značky: průhyb, stolice, válcovací, válců, zařízení

Text:

...a jednak číslicový vstup llll třetího vyhodnooovacího bloku ll, na jehož výstup je zapojen informační vstup lgll zobrazovaoího bloku ll. K výstupům nezakresleného ovládacího pultu jsou připojeny kladné informační vstupy 2.2 až 3435 a zâpor né informační vstupy 2.3 až 2.3 n prvního vyhodnocovacího bloku g, jehož výstup je spojens třetím ovládacím vstupom lll přepínacího bloku Ž, k jehož prvnímu řídicímu výstupu §l§ jsou paralelné připojeny...

Zařízení pro spouštění válečkové stolice pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262438

Dátum: 14.03.1989

Autori: Strzelczyk Wladzimierz, Gnilka Kazimierz, Majewski Wlodzimierz

MPK: B65G 39/12

Značky: spouštění, dopravníku, válečkové, stolice, zařízení, pásového

Text:

...146 098, je válečková stolice zavěšena na dříku opatřeném okem v tř-menu uloženém otočně na nosníku rámu pásového dopravníku. Fřmen ve tvaru profile-ve desky je opatřen uprostřed podlouhlým otvorem s tvarovacími stěnami. Na straně, kde je třmen spojen s připevňovacím trnem uloženým v rámu, je podlouhlý otvor opatřen kolmou odbočkou. Válečková stolice se vypína z činnosti otočením třmenu o 90) kolem při-pevňovacího trnu.iné zařízení, známé...

Šikmoválcová děrovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 261135

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pazdiora Tadeáš, Gocal Jaroslav

MPK: B21B 27/02

Značky: děrovací, šikmoválcová, stolice

Text:

...po»dle vynálezu, jejíž podstata spočíva v tom,že průměr válců, od vstupní části až po -výstupní část válce se zvětšuje. Potřebného tvaru pásma deformace, obrázek, se dosáhne skřížením os välců o úhel rozválco-vání zl 1 .až 15 ° při úhlu podávání, znat-pr. v rozmezí ý 5 .až 15 °. i .Děrování duteho předvalku v šikmoválcové stolici probíhá na děrovacím trnu mezi děrova-cími válci a vedení .dutého předvalku je prováděno, např. lděr-ovacími...

Zařízení pro rotační pohon pracovních kladek planetové válcovací stolice dlouhých obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261230

Dátum: 12.01.1989

Autor: Fazan Bernard

MPK: B21B 35/10

Značky: pohon, dlouhých, zařízení, kladek, válcovací, pracovních, obrobků, stolice, planetové, rotační

Text:

...účinku postačí u provedení vynálezu jediná okrajová obruba łł kladky 5, stejně jako jediný segment 1 rotoru, je zřejmě, že je za účelem dosažení jistoty pŕesného rozdělení namáhání a rovnováhy sil vhodnější opatřít kladku § dvěma vnějšímiU jiného vhodného provedení tvoří pás 2 vnější stranu třecí soupravy ve tvaru prstencelg navlečeného na vnější obruby ll.Prstenec lg je vyroben z materiálu, jehož se užíva u třecích spojek, to...

Vodicí stolice pro centrování pásu pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259496

Dátum: 17.10.1988

Autor: Fojtík Jan

MPK: B65G 39/46

Značky: stolice, pásového, pásu, centrování, vodiči, dopravníku

Text:

...spojovacími tyčemi.Vodicí stolice podle vynálezu naprosto spolehlivě vede horní větev pásu pásového dopravníku,je vhodná pro obousměrný chod pásového dopravníku. Podstatnou výhodou je rovněž jednoduchá konstrukce, snadno vyrobítelná s minimální poruchcvostí. využitím nedochází k vytváření manžet na bočních kontrolních válečcích. zajištěná centralizace směru pásu ve středu dopravníku po celé délce dopravní tratě umožňuje plné využití...

Sklopná navíjecí stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 259437

Dátum: 17.10.1988

Autor: Reissig Ivo

MPK: B65H 19/30

Značky: sklopná, navíjecí, stolice

Text:

...nebo kabelů na velkorozměrovou cívku při postupném provádění dílenských spojů, čímž se několikxanásobně zkrátí zráty provozního časového fondu technologického celku při následné výměně pásma, lana nebo kabelu.Na připorjeném obr. 1 je znázorněn nárys sklopné navíjecí stolice v manlpulační poloze při nakládání nebo .vykládání cívky. Obr.2 znázorňuje nárys uvedeného zařízení vpracovní poloze a obr. 3 znázorňuje půdorys výše uvedeného zařízení...

Trojúhelníkový kalibr pro dvou a tříválcové válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 258403

Dátum: 16.08.1988

Autori: Krnauschner Alfred, Dobrindt Alfons, Hensel Arno

MPK: B21B 1/10

Značky: trojúhelníkový, stolice, tříválcové, válcovací, kalibr

Text:

...nosepxuocrn Kanuöpa. Hcnonneune Kannöpa nosaonaew nocruxeune Toto, uro Rauöonhmaa mnpuna bw sąąnaenoro npoxawuaaeuoro npomnna 5 c npennoqmurenbno TDGVPOHBHHM nonepeumuu ucxouuu ceqennen óyner Gunhme, qeu Hauöonaman mnpuna ak Kannôpa. nononuTenbH 0 onnd 5 HTb nunonneno ycnonne, uro paccmonnue aš öyew 6 onnme,~ueM mnpuna bw sąanaeuoro npoxarunaenoro npotuna 5. Hpn amen ycnoaunx Kacaewcn a owuomeuun Kcxoxecrn nqnoxena K nonepeuuouy...

Vyprazdňovací stolice pro kontejnery

Načítavanie...

Číslo patentu: 244764

Dátum: 01.06.1988

Autor: Hrubý Svatoslav

MPK: B65G 65/30

Značky: vyprazdňovací, stolice, kontejnery

Text:

...hmotnostným snímačem 2 z.Hrdlo do nádrže 1 je přichycenédo víka nádrže łł,které uzavírá míchací nádrž ł 9,ve které je micha. 244 734 dlo lg.Automatické ovládaní uzávěru pozůstáva z prívodu tlakového vzduchu opatřeného spětným ventilem g 3,na který navazuje čistič vzduchu gł,redukčni stanice gg e maznice łg.Pro ruční regu 1 àci,ruč ním dvoucestnim ventilem lg spojeným potrubim 3 a uzaviracimi ver tily lg s pneunatíckým válcem §.Pro...

Válcovací armatura, zejména pro univerzální stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 244099

Dátum: 01.06.1988

Autor: Hampl František

MPK: B21B 31/08

Značky: univerzální, stolice, zejména, armatura, válcovací

Text:

...se podstatně zefektivní provoz celé válcovací tratě.Na přiloženém výkresu je znázorněno příkladné provedení válcovací srmatury podle vynálezu, kde obr. 1 je její boční pohled s naznečenou polohou čárkovenými čárami po jejím posunutí e vyklopení a obr. 2 je čelní pohled na upevnění této armatury ke stojanům válcovací stolice a dále na uložení jejího rámu a napojení na posouvecí a vyklápěcí ÚS troj ÍoVálcovecí ermatura, zejména pro...