Patenty so značkou «stola»

Modulárny systém pracovného stola alebo manipulačného pultu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7305

Dátum: 03.12.2015

Autor: Karaffa Miloslav

MPK: A47B 17/03, A47B 21/04

Značky: manipulačného, stola, pracovného, modulárny, pultu, systém

Text:

...rovine pracovnej plochy stola alebo manipulačného pultu s aretáciou v pracovných polohách 5 °, 13 ° a 19 °.V rotačnom segmente môže byt umiestnená výklopná otváracia kazeta na osadenie príslušenstva k elektronickému zobrazovaciemu zariadeniu, v uzavretom stave sa nachádza pod úrovňou pracovnej plochy stola alebo manipulačného pultu. Na čelnom paneli otvorenej kazety sú umiestnené ovládacie tlačidlá, USB konektory, štrbina čítačky kariet a...

Usporiadanie otočného stola veľkého obrábacieho stroja, najmä karuselu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13896

Dátum: 20.08.2008

Autor: Luska Petr

MPK: H02K 26/00, B23Q 5/10

Značky: stroja, stola, usporiadanie, najmä, obrábacieho, otočného, karuselů, velkého

Text:

...Na zjednodušenie konštrukcie úložného systému používaných pri obrábacích strojoch, najmä karuseloch, je výhodné, keď je medzi podstavcom stroja a pracovnou doskou na ich proximálnom konci usporiadané radiálne ložisko a vyvedené vedenie mazacej sústavy a na distálnom konci usporiadané axiálne ložisko napojené na vedenie mazacej sústavy.0008 Pohon pre stroje, je konštrukčne upravený na použitie ako generátor na výrobu elektrickej energie....

Upínací mechanizmus transportného navážacieho vozíka a operačného stola

Načítavanie...

Číslo patentu: 286125

Dátum: 10.03.2008

Autori: Kriho Ján, Oravec Vladimír

MPK: A61G 13/00

Značky: operačného, transportného, stola, vozíka, navážacieho, upínací, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

O spodnú časť alebo o rám pracovného lôžka operačného stola je prichytený plochý rám (1) s prvými výstupkami (2) umiestnenými protiľahlo a z jeho vonkajších strán, pričom z vnútornej časti plochého rámu (1) sú po jeho obvode otočne prichytené prvé výklopné tyče (3) s excentrickým osovým uložením obsahujúce drážku (4). Protiľahlé horizontálne ramená (5) transportného navážacieho vozíka obsahujú v horizontálnom smere otočne uložené druhé výklopné...

Zostava ruletového kolesa, usporiadanie ruletového stola a elektronický stávkový žetón

Načítavanie...

Číslo patentu: 285196

Dátum: 21.07.2006

Autor: Mcnally Gordon

MPK: A63F 5/00, A63F 5/04

Značky: elektronický, stávkový, ruletového, zostava, stola, kolesa, usporiadanie, žetón

Zhrnutie / Anotácia:

Zostava ruletového kolesa na usporiadanie ruletového stola, ktorá obsahuje otáčateľné ruletové koleso (1), ktoré má pozdĺž svojho okraja viacero žliabkových priehradok (11), poháňací motor (6) na otáčanie ruletového kolesa, vystreľovací mechanizmus na vystreľovanie ruletovej guľôčky na otáčajúce sa ruletové koleso, ktoré je tvarované tak, aby guľôčka nakoniec pristala v žliabkovej priehradke a návratový mechanizmus na vracanie guľôčky zo...

Systém predradeného stola

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5005

Dátum: 04.02.2006

Autor: Zepf Georg

MPK: B67C 3/02, B65G 47/84, B65B 59/00...

Značky: stola, predradeného, systém

Text:

...umiestnené vo vnútri rámu a ak sú zvonka obklopené v určitej vzdialenosti výstužným a oddeľovacím rámom tvoriacim úseky.Pritom môže byť účelné vytvorit hrúbku úsekov vpôdoryse apri pohľade smerom kpodlahe menšiu než je priemer nosných skríň astojín, aby bolo možné pri dostatočnej stabilite nosnej konštrukcie vytvorit veľké pole s voľným priestorom a usporiadať čo možno najmenšie plochy, z ktorých by kvapaliny rýchlo stiekli.Vzhľadom na...

Zariadenie na výškové nastavenie stola

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4115

Dátum: 11.06.2004

Autori: Schärer Alexander, Scherrer Kurt

MPK: A47B 9/00

Značky: nastavenie, stola, výškově, zariadenie

Text:

...EP O 283 103 A 1 (Technisch Handels- en Adviesbureau) opisuje nohu stola na výškovo prestavateľný stôl s najmenej dvomi, v podstate vedľa seba usporiadanými nohami stola V tvare L. Nohy stola zahŕňajú dva navzájom nastaviteľné úseky,z ktorých je horný upevnený na doske stola. a spodný obsahuje puzdro vretena, ktoré spolupôsobí s vretenom v hornom úseku. Elektrický pohon je držaný V spodnom úseku nohy stola, ale posuvne, a je voľne...

Upínací mechanizmus transportného navážacieho vozíka a operačného stola

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3450

Dátum: 04.02.2003

Autori: Kriho Ján, Oravec Vladimír

MPK: A61G 13/10

Značky: transportného, navážacieho, upínací, operačného, stola, mechanizmus, vozíka

Text:

...To znamená, že v žiadnom prípade pacient aj pracovným lôžkom operačného stola nemôže v žiadnom prípade spadnúť. Použitý je pritom relatívnejednoduchý mechanizmus.Prehľad obrázkov na výkresochUpínací mechanizmus transportného navážacieho vozíka a operačného stola s elektromechanickým pohonom bude bližšie ozrejmený pomocou obrázkov, z ktorých na obr. l je zobrazená prvá časť upínacieho mechanizmu ukotvená v spodnej časti pracovného lôžka...

Pracovné lôžko operačného stola

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3448

Dátum: 04.02.2003

Autori: Oravec Vladimír, Haruštiak Svetozár

MPK: A61G 13/08

Značky: pracovné, lôžko, stola, operačného

Text:

...premiestňovať pomocou mobilnej základne a stabilizovať na mieste účinným brzdným systémom. Operačný stôl je v prevedení s odnímateľným pracovným lôžkom, s možnosťou použitia navážacieho systému vhodného najmä k predoperačnej príprave pacientov. Poskytuje široke použitie v oblasti chirurgie, neurochirurgíe, cievnej chirurgie, urológie, gynekológie traumatológie a oñalmológíe.Mobilná základňa operačného stola, s elektromechanickým pohonom, má...

Zdokonalenie kombinácie postele a písacieho stola

Načítavanie...

Číslo patentu: E 319

Dátum: 04.09.2002

Autori: Monestier Alejandro, Monestier Juan Carlos

MPK: A47C 17/00

Značky: postele, zdokonalenie, stola, písacieho, kombinácie

Text:

...je zložitejší než je mechanizmus nášho modelu má pät párov súčiastiek (popr. šesť alebo viac, podľa kritérií), a okrem toho vyžaduje vyhovujúcu podlahu pre bezproblémový pobyb kolies. Ak podlaha nie je vyhovujúca, musí byť upravená, prípadne saOkrem toho, hlavné spojovacie časti tohto modelu sú omnoho dlhšie a zaťažované vohybe, kdežto náš model je vtomto smere pevnejší a z hľadiska užívateľa je preto spolahlivejší.Náš model má len dva alebo...

Prídavné zariadenie nakladacieho stola hárkového ofsetového tlačového stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 269018

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kvasna Drahoš, Balún Anton

MPK: B41F 21/08

Značky: stola, tlačového, zariadenie, přídavné, nakladacieho, ofsetového, hárkového, stroja

Text:

...formy. Zvýši se produktivita práce V ofsetovej tlači tým, že odpadne práce obsluhy stroje na čistenie ofsetového poťahu ofsetových váicov od prachu a poprašovscich materiálov, ktoré sa na ňom naiepili.Na pripojenom výkrese je znázornená principielna schéma pridavného zariadenia nakladacieho stola hárkového ofeetového tlačového stroja.Pridavné zariadenie /obr.l/ pozostáva z nekonečneho pásu §, privodného válce 1,válčeka g, neutraiizàtoragâ s...

Mechanizmus výškovo prestaviteľného stola lisu s valivým vedením

Načítavanie...

Číslo patentu: 267304

Dátum: 12.02.1990

Autor: Slavkovský Ján

MPK: B30B 15/02

Značky: mechanizmus, vedením, přestavitelného, valivým, stola, výškovo

Text:

...mechanizmu preetavitelného stola lisu s valivým vedením podla vynálezu je, že bezvôĺová dosadnutie valivých kladiek na vedenie otvoreneho jednostojinováho rámu sa zabezpečí nastavovacím mechanizmom až po spevnení stola so stojanom. raktieł sa znižujú pasívne odpory pri výäkovom preetavení stola a tým aj nároky na výkon hnacieho mechanizmu, prípadne sa skracuje doba prestavovania stola.Na priloženom výkrese je schematicky znázornený...

Patní štola pro výstavbu opěry klenby jednolodní ražené stanice metra

Načítavanie...

Číslo patentu: 255030

Dátum: 15.02.1988

Autori: Židlický Břetislav, Salač Miloslav, Herden Miroslav

MPK: E02D 29/04

Značky: stola, výstavbu, patní, opěry, jednolodní, klenby, metra, stanice, řazené

Text:

...stěně opěry klenby. Při svislé stěně je drátěným sítovým zapažením vytvořen v oblasti opěrné plochy horní klenby pniběžxuý větrací průduch a v oblasti opěrné plochy dolní klenby průběžrý. 255 m odvodňovecí kanál. Dno průběžnéhoodvodňovącího kanálu může být opatŕeno odviáděcím rigolen. Prâběžąý odvodňovecí kanál může být ze.plněn materiálem o značné mezerovitosti, například kameniva hrubé zrnitosti Výhodou patní štoly pro výstavbu opěry klenby...

Prídavné zariadenie suportu polohovacieho stola

Načítavanie...

Číslo patentu: 242489

Dátum: 15.09.1987

Autori: Livšic Vladimír Josifovie, Golovin Vladimír Ivanovie, Meškov Vladimír Ivanovie, Zabavinová Elena Sergejevna

MPK: B23Q 11/14

Značky: stola, suportů, zariadenie, přídavné, polohovacieho

Text:

...stroja s prídavným zariadením suportu polohovacieho stola je skutočnosť, že popísané zariadenie zvyšuje počet pracovných polôh, v ktorých obrobok, upnutý v upínači suportu polohovacieho stola, postupne zastavuje, o jednu polo 4hu. Tým je daná možnost inštalovať na stroji viac ,pracovných jednotiek s operačnými vretenami, opatrenými nástrojmi a opracovat komplexnejšie daný obrobok.Príklad prevedenia zariadenia podľa vynálezu je uvedený na...

Zariadenie na indikáciu polohy upínacieho stola pinoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 242160

Dátum: 15.09.1987

Autor: Hanzlík Vladimír

MPK: B23Q 15/24

Značky: upínacieho, pinoly, stola, zariadenie, polohy, indikáciu

Text:

...zariadenie na indikáciu polohy upínacieho stola pinoly, podstatou ktorého je, že na doske pino-ly je pevne uložený prvý odchýlkomer a druhý odchýlkomer. Na telese pinoly je upevnená horizontálna vačka, ktorá je v» dotyku s palcom prvého odchýlkomera a vertikálne vačka, ktorá je v dotyku s palcom druhého odchýlkomera.zariadením na indikáciu polohy upínacieho stola pinoly sa docieli indikácia polohy stola elektródy V metrických jednotkách voči...

Adaptor otočného stola

Načítavanie...

Číslo patentu: 218642

Dátum: 01.06.1985

Autor: Dobrota Milan

Značky: otočného, adaptor, stola

Zhrnutie / Anotácia:

Adaptor otočného stola je riešený pre znásobenie pracovných polôh otočného stola polohovacieho. Uvedeného účelu sa dosiahne výškovým presúvaním upínacej dosky. Zariadenie je v podstate vertikálne usporiadaným hydraulickým valcom s pevným piestom (5) na nepohyblivej piestnici (1), ktorá je prírubou (10) upevnená na točnicu (9) otočného stola a s pohyblivým telesom valca (7), ktorý nesie na svojom veku upínaciu dosku (8). Vodiaci tŕň (12) bráni...

Spojka pre spojenie posuvného stola s vodiacou skrutkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 222936

Dátum: 01.03.1984

Autor: Valentovič Ernest

Značky: spojenie, posuvného, stola, vodiacou, skrutkou, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Spojka pre spojenie posuvného stola s vodiacou skrutkou pozostáva z nosa posuvného stola a telesa vodiacej matice, medzi ktoré je vložená oporná doska. Nos posuvného stola má vytvorenú oproti opornej doske ľavú zvislú klinovitú drážku a oproti ľavej zvislej klinovitej drážke je v opornej doske vytvorená pravá zvislá klinovitá drážka. Na protiľahlej strane opornej dosky je vytvorené ľavá vodorovná klinovitá drážka, oproti ktorej je v telese...