Patenty so značkou «stôl»

Výsuvný zavádzací stôl

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7499

Dátum: 01.08.2016

Autor: Tkáč Štefan

MPK: B21D 43/08

Značky: stôl, zavádzací, výsuvný

Text:

...aj jeho jednotlivé časti, sú bližšie vysvetlené pomocou obrázkovNa obrázku 1 je schématická zostava výsuvného zavádzacieho stola s telesom stola v parkovacej polohe,s naznačeným smerom toku spracovávaného materiálu medzi dvoma poháňanými valcami.Na obrázku 2 je schématická zostava výsuvného zavádzacieho stola s telesom stola vo vysunutej pracovnej polohe, s naznačeným smerom pohybu začiatku toku spracovávaného materiálu.Na obrázku 3 je v 3 D...

Stôl s úložným priestorom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7420

Dátum: 02.05.2016

Autori: Jeluš František, Krajčovič Daniel

MPK: A47B 21/06, A47B 21/03

Značky: priestorom, stôl, úložným

Text:

...práce s laptopom alebo tabletom nie je potrebné s ním manipulovať ani odpáj ať pripáj acie káble, len sa zosunie do úložného priestoru a uzamkne sa.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázkoch číslo 1 až 5 je zobrazený stôl s rôznou polohou odklopnej dosky a vnútornej dosky. Na obrázku číslo 6 je zobrazený priečny rez stolom so zloženou odklopnou doskou.Stôl podľa obrázkov l až 6 slúži na školské, kancelárske alebo domáce účely. Stôl podľa...

Viacúčelový stôl

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7243

Dátum: 03.09.2015

Autor: Dinga Matej

MPK: A47G 21/16, A47B 13/16

Značky: viacúčelový, stôl

Text:

...modernej doby.Viacúčelový stôl podľa tohto riešenia pozostáva z hlavnej plochy stola vybavenej dvomi vyfrézovanými drážkarni umiestnenej na hlavnej podpere stola, pričom obrus uložený na hlavnej ploche stola je na dvoch stranách pevne zafixovaný v drážkach.Viacúčelový stôl podľa tohto riešenia spája všetky spomínané aspekty a inovuje uloženie stolového obrusu tak, aby spĺňalo po praktickej i estetickej stránke všetky nároky.Výhody tohto...

Päťuholníkový odkrývací biliardový stôl

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6955

Dátum: 04.11.2014

Autor: Machovič Milan

MPK: A63D 15/04, A63D 15/00, A47B 13/10...

Značky: päťuholníkový, stôl, odkrývací, biliardový

Text:

...(so zakrytým vrchom) pozdĺž rezu B-B z obrázka 4 Obrázok 6 - pôdorys jedálenského stola (so zakrytým vrchom)V prvom príklade je päťuholníkový odkrývací biliardový stôl vo svojej odkrytej podobe na hemé účely.Skladá sa podľa obrázka 1, 2, 3 z hracej plochy g päťuholníkového tvaru s piatimi otvonni g v jeho rohoch a z piatich biliardových košov 2 umiestnených v každom z biliardových otvorov g hracej plochy g biliardu. Hracia plocha g je...

Nožnicový zdvíhací stôl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18324

Dátum: 14.08.2013

Autor: Mohr Christoph

MPK: B66F 7/06

Značky: stôl, zdvihací, nožnicový

Text:

...liste uložené, vytvorí sa tento v rovnakej polohe, v ktorej by sa nachádzal aj v konvenčnom nožnicovom liste, t.j. nie je potrebný žiadnyprídavný konštrukčný priestor v šírke dvojice nožnicových listov.0011 Úložný prvok pre ložisko má podľa vynálezu dva podstatné znaky. Po prvé je uskutočnený tak, že s nožnicovým listom môže byť spojený rozoberateľne, na čo je úložný prvok pre ložisko opatrený spojovacou oblasťou, napríklad prírubou. Po druhé...

Stôl obsahujúci minimálne jednu otočnú nohu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20174

Dátum: 06.06.2012

Autori: Lambert Fabrice, Kleinklaus Norbert

MPK: A47B 3/087, A47B 3/091

Značky: jednu, minimálne, otočnú, stôl, obsahujúci

Text:

...uhol a každá hodnota pre druhý uhol len za predpokladu, že na základe prvej polohy, v ktorej sa prvý a druhý koniec otáčajú smerom kplošine a smerom kzemi, by sa mohla prvá noha vrátiť pomocou otáčaniaokolo druhej osi spojovacej tyče, aby sa dostala do druhej polohy, V ktorej sa otáča prvý a druhý koniec smerom k zemi a smerom k plošine.0035 Napriklad abez obmedzenia, sa dá zvoliť, aby druhý uhol susedil s nulovou hodnotou (najmä pri...

Mobilný samoobslužný výčapný stôl

Načítavanie...

Číslo patentu: 287906

Dátum: 20.02.2012

Autor: Vaško Štefan

MPK: B67D 1/00, G07F 7/08

Značky: výčapný, samoobslužný, mobilný, stôl

Zhrnutie / Anotácia:

Mobilný samoobslužný výčapný stôl, ako jeden kompaktný celok, pozostávajúci z podstavca (4), na ktorom je upevnená stolová doska (3), v ktorej je umiestnený odkvap s ostrekom (2), na ňom upevnená výčapná hlava (1) s výpustnými kohútmi (11) a displejom (9) na sledovanie objemu čapovaného nápoja. V podstavci (4) sa nachádza antikorový sud (5) s nápojom, z ktorého ide nápoj cez chladič (6) do výčapnej hlavy (1) a do výpustných kohútov (11)....

Chirurgický operačný stôl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16983

Dátum: 15.11.2011

Autor: Nurminen Ari

MPK: A61G 13/12

Značky: operačný, stôl, chirurgicky

Text:

...uskutočňovania chirurgíckého zákroku, pričom tieto úseky zahŕňajú chrbtovú podperu, ktorá zahŕňa základný chrbtový úsek, z neho vyčnievajúci stredný chrbtový úsek a dva ramenné úseky usporiadané na obidvoch stranách stredného chrbtového úseku a uvoľniteľne upevnené na základnom chrbtovom úseku prostredníctvom upevňovacích prvkov. Podľa vynálezu upevňovacie prvky zahŕňajú prvé a druhéo ramenný úsek má prvé upevňovacie prvky, ktoré zahŕňajú...

Upínací stôl na upínanie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287029

Dátum: 17.09.2009

Autor: Turan Viliam

MPK: B23Q 1/25

Značky: stôl, obrobkov, upínací, upínanie

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací stôl na upínanie obrobkov pozostáva z upínacej dosky (1), ktorá má zo spodnej strany upevnený ozubený veniec (2), do ktorého zapadá pastorok zo závitovkovej prevodovky (3) spojenej s elektromotorom (4). Závitovková prevodovka (3) a elektromotor (4) sú pevne umiestnené na nosnom sklopnom prvku (5), avšak upínacia doska (1) je k nosnému sklopnému prvku (1) pripevnená otočne. Nosný sklopný prvok (5) je vzájomne spojený so sklopným ramenom...

Mobilný samoobslužný výčapný stôl

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5177

Dátum: 07.05.2009

Autor: Vaško Štefan

MPK: B67D 1/00

Značky: samoobslužný, mobilný, výčapný, stôl

Text:

...si zákazník čapuje pivo sám, priamo pri stole. Tieto stoly sú zabezpečené proti posunutiu, nakoľko každý stôl má samostatný rozvod piva, ktorý je zabezpečený pivným potrubím z pivného tanku ku stolu. Takéto rozvody piva sú nákladné na realizáciu a sanitáciu. Tieto samovýčapné stoly sú vhodné len pre zariadenia kde sa pivo skladuje v pivných tankoch.Nedostatky doterajšieho stavu techniky odstraňuje mobilný samoobslužný výčapný stôl, podstata...

Vibračný stôl s hydraulickou valčekovou dráhou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5166

Dátum: 07.05.2009

Autor: Kleskeň Pavel

MPK: B28B 17/00, B28B 1/08

Značky: dráhou, valčekovou, hydraulickou, vibračný, stôl

Text:

...slúžia na premíestnenie vibračného stola na požadované miesto a to aj pomocou pohonu. Forma s betónovou zmesou sa umiestní na vibračný stôl tak, hydraulické valce pomocou hydromotora nadvíhnú otočné valčeky upevnené na L profiloch a po tejto dráhe sa dopraví nad vibračný rám forma s betónovou zmesou. Hydraulické valce spustía formu s betónovou zmesou na vibračný rám a spustí sa elektromotor, ktorý roztoči centrálny rotačný hriadeľ a ten cez...

Samoobslužný nápojový pult alebo stôl

Načítavanie...

Číslo patentu: 286509

Dátum: 10.11.2008

Autor: Madič Saša

MPK: G07F 7/08, B67D 1/00, B67D 3/00...

Značky: nápojový, stôl, samoobslužný

Zhrnutie / Anotácia:

Samoobslužný pult alebo stôl obsahuje aspoň jednu vydávaciu jednotku (1) nápoja ako výčapné zariadenie, ktoré je otočné okolo zvislej osi a obsahuje najmenej dva blokovacie prvky so spínačmi (2) na umiestnenie, zablokovanie a prepnutie vydávacej jednotky v niektorej z polôh, kde táto poloha je vybavená zobrazovacím zákazníckym displejom (3).

Skladací pracovný stôl s obalom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4873

Dátum: 02.11.2007

Autor: Nezverejniť Pôvodcu

MPK: A47B 3/00

Značky: stôl, skládací, pracovný, obalom

Text:

...profilov, na ktoré sú pripevnene nohy 4, spodná doska 5,priečne časti bočných stien a vrchná doska 2. Obal 11 spolu so skladacím pracovným stolom vytvára súbor, ktorým sa dosahuje cieľ požadovaný v zadaní technického riešenia. Vrchná doska 2 skladacieho pracovného stola je pevne uchytená na ráme 1 z proñlovaného kovu. Do otvoru 1.1 sa zasúva prídavná doska 9. Výška vrchnej pracovnej dosky sa môže meniť. Rám 1, na ktorom je vrchná...

Stôl najmä na balenie hrán plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4866

Dátum: 02.11.2007

Autori: Kunc Jozef, Palčík Karol

MPK: B65B 25/00

Značky: balenie, stôl, hrán, plechů, najmä

Text:

...2 je pôdorys bez uloženej hrany plechu a na obr. 3 priečny pohľad na stôl najmä na balenie hrán plechu aj s uloženou balenou hranou.Na obr. l až 3 je znázomený stôl najmä na balenie hrán plechu, ktorého zdrojom sily priamočiareho pohybu je priamočiary hydromotor 5 poháňaný hydraulickýrn agregátom, ktorý nie je predmetom riešenia a na obrázkoch nie je nakreslený.Stôl najmä na balenie hrán plechu je celozvarovanej oceľovej konštrukcie a...

Stôl

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4753

Dátum: 07.06.2007

Autori: Kvočka Stanislav, Ihring Marián, Szabó Rudolf, Baďura René, Veselovský Juraj

MPK: A47B 11/00

Značky: stôl

Text:

...úžitkovosti a novosti,zvyšuje Užívateľský komfort a estetický účinok, čim vytvára predpoklad ekonomických aktív.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je v ďalšom podrobnejšie vysvetlené na príkladoch uskutočnenia v spojení s výkresovou časťou.Na pripojenom výkrese obr. 1, je znázomený stôl v priečnom čelnom pohľade s vyznačenim pracovných plôch a základných častí spola.Na obr. 2 je znázomený priečny zadný pohľad na stôl.Na obr. 3...

Upínací stôl na upnutie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285658

Dátum: 30.04.2007

Autor: Wiemers Karl-heinz

MPK: B23Q 1/26, B23Q 5/00, B23Q 1/25...

Značky: upínací, upnutie, obrobkov, stôl

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací stôl je konštruovaný tak, že môže byť riadený - podľa CNC smerníc - horizontálne a v akomkoľvek uhle pripojenými automatizačnými zariadeniami. Upínací stôl je konfigurovaný ako kompletná a kompaktná konštrukčná jednotka, ktorej jadrom je magnetický nosný obvod (8). Tento magnetický nosný obvod sa skladá z magnetického upínacieho zariadenia, ktoré môže byť nesené, presunuté a upevnené so zariadením na nastavenie uhla a polohy. Táto...

Samoobslužný nápojový pult alebo stôl

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4330

Dátum: 01.12.2005

Autor: Saša Madič

MPK: B67D 1/12

Značky: stôl, nápojový, samoobslužný

Text:

...obrázkov na výkresochNa obrázku 1 je schematicky zobrazený samoobslužný pult alebo stôl. Na obrázku 2 je bloková schéma elektronického zapojenia samoobslužného pultu alebo stola. Na obrázkoch 3 a 4 je nákres dispozičného riešenia samoobslužného pultu alebo stola. Na obrázku 5 je zobrazené výhodné uskutočnenie samoobslužného pultu alebo stola.Príklad uskutočnenia technického riešeniaSarnoobslužný pult alebo stôl 11 obsahuje aspoň jednu...

Vyťahovací stôl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 828

Dátum: 06.06.2003

Autor: Heitlinger Karl-leo

MPK: A47B 1/00

Značky: vytahovací, stôl

Text:

...cez príslušnú os otáčania s príslušnými pákami.Postupy obsluhy sa ďalej zjednodušia tým, že na automatické zníženie zväčšujúcej dosky je medzi ňou a susediacou krycou doskou usporiadané unášacie zariadenie, pomocou ktorého sa páky pri najprv uskutočnenom nadmernom zväčšení vzdialenosti medzi zväčšujúcou doskou a susediacou krycou doskou premiestnia z hornej pokojovej polohy v smere otáčania nadol.Výhodná konštrukcia spočíva v tom, že na...

Multifunkčný stôl

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3266

Dátum: 02.07.2002

Autor: Balaš Radek

MPK: A63D 15/00, A47B 13/00, A47B 25/00...

Značky: stôl, multifunkčný

Text:

...podobu jedálenského stola, ktorý pozostává z krycej dosky l a z podstavy g. V homej časti podstavy g, bezprostredne pod krycou doskou 1 sa nachádza priestor 1 pre umiestnenie hry, v tomto pripade gulečníka Z. Krycia doska lje na svojej spodnej strane opatrená štyrmi prostriedkami i pre ñxáciu polohy, ktoré sú opatene v podstate vertikálnymi plochami §. Vzostavenom stave sú v podstate vertikálne plochy á umiestnené protiľahlo voči plochám...

Stôl, najmä na prípravu a zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279696

Dátum: 06.10.1993

Autori: Demmeler Johannes, Demmeler Ludwig

MPK: B25H 1/02, B25H 1/08, A47B 13/08...

Značky: zváranie, přípravu, najmä, stôl

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie má dosku (2) opatrenú valcovými priechodnými dierami (9), rovnomerne rozdelenými po celom jej povrchu, ktoré sú usporiadané v rovnomernom rastrovom rozmere. Na doske (2) sú upravené postranné bočnice (3, 4) smerujúce dolu, ktoré majú tiež valcové priechodné diery (9), ktoré sú usporiadané s rovnakým rastrovým rozmerom. Na doske (2) a/alebo na postranných bočniciach (3, 4) sú rozoberateľne upevnené uholníkové opory (10) s najmenej...

Ergonomický stôl

Načítavanie...

Číslo patentu: U 269

Dátum: 09.09.1993

Autori: Šafek Miroslav, Šafková Ludmila, Oliveriusová Miroslava

MPK: A47B 3/06

Značky: ergonomický, stôl

Text:

...průřezu písmena U k podstavci la k ty öovým prvkům Q Jsou fixovány-šrouby 1 za příruby § pracoyñĺ deakygąodla obr. 1 àtohiąĺ Lodkladová fa 9, přičemž výtvořená stojinyšásou üzájcmně àpojeny V dolnĺ části trnoží Q a v hořni čä~ síti doskou g. Na obr. 2 je zobrazen stůl s knihovničkou 11 ti-zaů dní krycí deskou gf ktorý má utojiny g vyatuženy oblouhovými prvky lg. Na obr. 3 je zobrazen stůl 5 teleskopickými stojinamigž ktorý má podstavce g...

Bezpečnostný pracovný stôl k dvojvalcovej zakružovačke

Načítavanie...

Číslo patentu: 278183

Dátum: 13.08.1991

Autori: Ružička Kamil, Ružičková Barbora

MPK: B21D 19/12

Značky: dvojvalcovej, zakružovačke, bezpečnostný, stôl, pracovný

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obmedzuje hrúbku východiskového plechu, pričom zabraňuje spusteniu stroja a výrobe nepodarkov tým, že blokuje spustenie rotačného pohybu valcov. Pracovný priestor zakružovačky je uzatvorený čelným ochranným krytom (7), horným pravouhlo zakriveným krytom (8) a spodným (9) ochranným krytom. V pracovnej polohe čelný kryt (7) spočíva na kontaktnom spínači (16) a k nemu cez kolenový kĺb (10) pripojená vertikálna časť horného krytu (8)...

Manipulačný stôl pre ohýbanie a vysúvanie rámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268586

Dátum: 14.03.1990

Autor: Pašák Jozef

MPK: B21D 7/06

Značky: manipulačný, ohýbanie, stôl, rámu, vysúvanie

Text:

...rozmeru rámu vysúvacie zariadenie vysunie konce rámu, ktoré eštenie sú zvarené,vždy do rovnakej polohy a odpadá prestavovanie vysúvacieho zariadenia, čim sa skráti ćas prestavovania výrobného zariadenia na iný rozmer rámu. Ďalšou výhodou je, ie konce rámu po ohnuti sa oprú o polohovaciu lištu, s ktorou sú v stykui počas vysúvanio a to dotieľ,kým ich neuchopi vyberecle zariadenie. 1. Priklad vyhotovenia zariadenia podĺa vynalezu je znázornený...

Systém technologických štol pro výstavbu horní klenby jednolodní stanice metra

Načítavanie...

Číslo patentu: 255149

Dátum: 15.02.1988

Autori: Salač Miloslav, Židlický Břetislav, Herden Miroslav

MPK: E02D 29/04

Značky: systém, horní, klenby, metra, jednolodní, stanice, výstavbu, technologických, stôl

Text:

...štola je v trase i niveletě napojena na odpovídající trafový tunel a/nebo za budovanou stanici.Výhodou systému technologických štol je, že využívá v maximální možné míře dopravu samospádem. Dostropní zálomy i příčné štoly jsou ražcny dovrchně, takže rubanina klouže po počvě a je v těžních štolách plněna pomocí zarážky do vozíkú. Pouze v místech vrcholu horní klenby, kde jsou příčné štoly raženy už téměř jako vodorovné, se použije například...

Oválny rozťahovací stôl

Načítavanie...

Číslo patentu: 246424

Dátum: 15.12.1987

Autor: Jellúš Vladimír

MPK: A47B 1/04

Značky: stôl, oválny, roztahovací

Text:

...oválný stôl rozťahovací podľa vynálezu, kde obr. 1 znázorňuje pozdlžny rez roztiahnutého stola dĺžky 250 cm, obr. 2 znázorňujevodorovný rez zloženého stola 150 cm.Oválný roztahovací stôl sa skladá z ľa-vej polčasti A a pravej polčasti B, navzájom spojené kovovými vodiacimi týčami 7. Ľavá polčasť A a pravá polčast B sú rovnakejkonštrukcie. Každá polčasť sa skladá z troch nôh 4 v spodnej časti zakončených smerovými koliečkami B. V hornej...

Způsob ražení štol při sanaci sběračů odpadních vod a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246069

Dátum: 15.12.1987

Autori: Boeek Jaroslav, Kooínek Miroslav

MPK: E03F 3/06

Značky: sanaci, stôl, zařízení, způsob, řazení, tohoto, sběračů, způsobu, odpadních, provádění

Text:

...vedeny drážkovým vedením 9, majícím v profilu tvar písmene T, v patních koncíclr opěmých rámů 7. Razicí nože 8 jsou opatřeny zadními prodlouženími 11, která společně vytvářejí zadní chráněný prosto-r, poďjehož ochranou mohou být za nožovým raztcím štítom 6 prováděny práce, nutné pro hotovení štoly 5. Výstroj štoly 5 sestává z výstro-jových oblouků 12, které jsou upevněny podložením a podklínováním pomocí betonových nebo ocelových bloků 13....

Sklopný manipulačný stôl

Načítavanie...

Číslo patentu: 246038

Dátum: 15.12.1987

Autori: Šimková Mária, Baxa Jozef, Šimko Marián

MPK: A47B 23/02

Značky: stôl, sklopný, manipulačný

Text:

...priestor. Sklopný manipulačný stôl je možné použit ako výhodnú pomôcku .pre puavcienstolv pľĺpüĺlälľlýłch dlhšiu dobu na lôžko, najmä však pre telesne postihnuté deti, kde slúži pri písaní, vyučovaní, kreslelní, čítaní ako aj pri podávaní stravy.Predmet vynálezu je schematicky znázornený na priložených výkresoch, kde na obr. 1 je znázornený v bokorysnom pohľade a v- polohe B ako sklopený, na obrázku Z -vpôdorysnom pohľade a v polohe B ako...

Písací stôl s pohyblivou pracovnou plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246034

Dátum: 15.12.1987

Autor: Streeko Július

MPK: A47B 19/06

Značky: pohyblivou, písací, pracovnou, plochou, stôl

Text:

...podstata spočíva v- tom, že pracovná doska je pevne spojená s vystužujúcou priečkou a s bokmi polkruhového tvaru, ktoré pevne zapadlajú clo oblúk-ov v bokoch stola. Toto uloženie pracovnej dosky umožňuje .nadv-ihnutím prednej alebo zadnej časti pracovnej plochy nastavit jej sklon do ktorejkoľvek polohy. Nastavené p-oloha pracovnej dosky je fixovaná vlastnou váhouhornej časti stola -a trením V styčnej ploche oblúkov.Systém naklápatnia,...

Mechanizovaný upínací stôl zvislého sústruha

Načítavanie...

Číslo patentu: 243902

Dátum: 15.11.1987

Autori: Vacek Jan, Chládek Lubomír, Tesao Josef

MPK: B23Q 1/16

Značky: upínací, sústruha, zvislého, mechanizovaný, stôl

Text:

...že .na upínavoom .kotüči pripevnenom k vretenu je otočne uložená na vnútornom ložisku a obvodovom vedeniu upinecia doske, pričom po jej obvode je uložené brzdové zariadenie, slúžiaoe na zabrzdeníe upínaoej dosky počas upíznania alebo odqpinenie olbrobku.Veľkuou výhodou riešenia mecnanizovuauného ulpinaoieho stola podľa vynálezu je .rýchlost upinania obrobkov v určitom rozsahu,závislom od velkosti upinacieho stola zvislélho sústruha, čím odpadá...

Oválny polohovací stôl

Načítavanie...

Číslo patentu: 234802

Dátum: 15.01.1987

Autor: Dobrota Milan

MPK: B23Q 1/14

Značky: stôl, oválny, polohovací

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná sa o zariadenie na presné polohovanie obrobkov posúvajúcich sa po oválnej dráhe, čím sa podstatne rozšíria technologické možnosti jednoúčelových obrábacích strojov a zjednodušia ich koncepčné usporiadania. Uvedeného účelu sa dosiahne vytvorením oválneho telesa (9, 13) s valivými dráhami a vodiacimi drážkami, v ktorých sú vedené upínacie dosky (8), spojené tiahlami (1) a presúvané do ďalšej polohy presuvným mechanizmom (10, 12). Zariadenie...

Otočný stôl pre valčekové trate

Načítavanie...

Číslo patentu: 217695

Dátum: 16.07.1984

Autor: Balák Ján

Značky: otočný, stôl, valčekové, tratě

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka otočného stola pre valčekové trate, pozostávajúci z otočného rámu uloženého na podstavci, vybavený ďalej reťazovým pohonom a aretačným ústrojenstvom. Vynález je použiteľný najmä pre automatizované skladové a výrobné systémy v križovatkách valčekových tratí. Riešeným problémom je vytvorenie výrobne menej náročného otočného stola pri dodržaní jeho všetkých potrebných funkčných vlastností. To sa dosahuje osobitným usporiadaním...