Patenty so značkou «stohovanie»

Stroj na skladanie a stohovanie produktov z kotúčového papiera, metóda skladania a stohovania produktov z kotúčového papiera využívajúca to isté

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13543

Dátum: 15.09.2010

Autori: Lien Hsin-fa, Chung Yen-chih, Chen Cheng-kuo

MPK: B65H 45/24, B65H 31/32

Značky: metoda, využívajúca, kotúčového, stohovania, produktov, skladania, stroj, skladanie, stohovanie, papiera

Text:

...predĺženia pridržiavacej jednotky, pritlačit vzájomne do seba skladane produkty z kotúčového papiera efektívne pri posune pridržiavacej jednotky smerom dole z dôvodupremiestnenia dokončeného stohu vzájomne do seba skladaných produktov z kotúčového papiera.Použitie tu predstaveného vynálezu umožní stroju na Skladanie a stohovanie produktov zkotúčového papiera, ktorý je vybavený fúkacou jednotkou prispôsobenou ku vháňaniu vzduchusmerom k...

Spôsob a zariadenie na stohovanie produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14467

Dátum: 02.08.2010

Autori: Schmitt Georg, Stollhof Karlheinz

MPK: B65G 57/112, B65B 25/14, B65B 35/50...

Značky: spôsob, stohovanie, produktov, zariadenie

Text:

...slohujú produkty rozdelené do tratí v skupinách po dvoch,troch alebo štyroch. vyrovnanie produktov Iežiacich nad sebou navzájom v šachte a zoskupených vo forme stohu sa uskutočňuje na jednej strane prostredníctvom posúvačov, ktoré postranne vymedzujú šachtovú priehlbinu a sú pojazdné vhorizontálnom smere, ana druhej strane prostredníctvom stacionárnej deliacejsteny, ktorá môže byt centricky umiestnená v šachte. Vjednej forme...

Stroj na skladanie a stohovanie produktov z kotúčového papiera, metóda skladania a stohovania produktov z kotúčového papiera využívajúca daný stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14620

Dátum: 20.01.2010

Autor: Hsu Huang-pin

MPK: B65H 45/24

Značky: stroj, produktov, metoda, skladanie, kotúčového, využívajúca, stohovanie, stohovania, papiera, daný, skladania

Text:

...G znázorňujú prevádzkový proces kotúčového skladacieho a stohovaciehostroja podľa predmetného vynálezu.PODROBNÝ OPIS UPREDNOSTŇOVANÝCH USKUTOČNENÍNa obr. č. 2 až 2 B je znázomený kotúčový skladací astohovací stroj 20 podľa predmetného vynálezu, ktorý tvoria dva kotúče vytvárajúce ohybovú líniu 21, dva skladacie prsty 23, prvý nosný dielec 25, prerušovacia jednotka 27 a držiak 29. V závislosti od spôsobu použitia kotúčového skladacieho...

Stroj a spôsob na stohovanie lisovaných termoplastických výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8938

Dátum: 27.02.2009

Autori: Milani Angelo, Pesavento Mauro

MPK: B65G 57/16, B29C 51/44

Značky: stroj, termoplastických, lisovaných, výrobkov, stohovanie, spôsob

Text:

...z prenosovej plošiny do stanovišťa na vytváranie stohov aspoňjeden dopravník na prepravu stohov k nasledujúcemu krokuvýrobného procesu a zariadenie na presun stohov zo stanovišťa vytvárania stohov na dopravnik. Stanovište na vytváranie stohov stroja podľa predloženého vynálezu zahŕňa množinu fixných paralelných sediel s osami ležiacimi V jednej rovine.0015 Takže toto riešenie umožňuje vytváranie stohov vo fixnej konštrukcii s...

Spôsob a zariadenie na stohovanie doskovitých telies

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14100

Dátum: 16.06.2008

Autor: Schäferling Rudolf

MPK: B65G 57/06, B65G 57/24

Značky: stohovanie, telies, doskovitých, spôsob, zariadenie

Text:

...obvyklých rozmeroch od l m alebo 1,2 m dĺžky pri šírke od 0,6 m alebo 0,625 m a hrúbkach od asi 20 mm až do asi 240 mm.Izolačné dosky sú vyrábané vo veľkých množstvách a musia byť preto po formátovaníZ dokumentu DE 37 36 759 A 1 je známy stohovací vozík s rámom, v ktorom sú usporiadanétransportné prostriedky pre dosky, pričom dosky sú dopravované od výstupu stroja ku kazete, v ktorej sú stohované.Ako predmet patentu je v nároku 1 tohto...

Fľaša a zariadenie na jej stohovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3723

Dátum: 03.02.2004

Autor: Jurenka Jan

MPK: B65B 21/00

Značky: stohovanie, zariadenie, fľaša

Text:

...kombinácie zrezanćho kužeľa a/alebo vrstvy paraboloídu a/alebo guľovej vrstvy a/alebo zrezanćho n-bokćho ihlana. Výtokový otvor 4 je vždy vytvorený na homej podstave zrezaného telesa.V prikladných vyhotoveniach podľa obr. 3 a 4 má fľaša 1 telo 3 so základňou 2. Pri vyhotovení fľaše l podľa obr. 3 má telo 3 tvar zrezaného rotačneho kužeľa a základňa 2 tvar pravidelného S-bokého hranola. Podľa obr. 4 má telo 3 tvar zrezaného ĺŠ-bokćho...

Zariadenie na stohovanie a zakladanie plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260384

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kolečanský Pavol, Felcan Tibor, Jambrich Ján, Gulán Milan

MPK: H01F 41/00

Značky: plechov, stohovanie, zariadenie, zakladanie

Text:

...obr. 1 je nakreslené zariadenie v náryse, na obr. 2 je nakreslený detail vysúvacieho kanála a na obr. 3 je nakreslený detail vymeniteľnej vložky pri pohľade v smere oddeľovania.Zariadenie na stahovanie a zakladanie plechov pozostáva zo zásobníka 1 plechov vyústujúceho do oddelovacej komory 3, zadná časť ktorej je tvorená telesom 9. Do od 4delovacej komory 3 zasahuje odpružená vidlica 4. Oddeľovacia komora 3 je vytvorená v prednej časti...

Gravitačný zásobník na stohovanie predmetov s telesovým otvorom vo zvislej polohe

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1912

Dátum: 05.08.1998

Autori: Šmidáková Zuzana, Šmidáková Katarína, Šmidák Peter, Šmidák Ladislav

MPK: B65G 60/00

Značky: zásobník, zvislej, otvorom, telesovým, gravitačný, predmetov, polohe, stohovanie

Text:

...osadeným v závesnom oku. Po prekonani trecej sily na spodnom predmete zaujme pôvodné miesto ostatný predmet. Týmto spôsobom je možné vyprázdnit celý zásobník na jeden úkon, Gravitačný zásobník podľa technického riešenia rieši aj trvalé uskladnenie predmetov pri použití nepružného segmentu na konci chybného zvislého závesu, ako aj uvoľnený Skladový priestor, ktorý nezaplňujú predmety tým, že ohybný zvislý záves aj s pružným segmentom...

Zariadenie na stohovanie plošných technologických paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 267765

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kaššovic Ľubomír, Benák Rudolf

MPK: B23Q 7/10

Značky: stohovanie, technologických, plošných, paliet, zariadenie

Text:

...zeriedenie.Zariadenie na ctohovenia plolných technologických paliet pozostáva z rásu 1. V hornej časti rálu 1 je usiestnená nosné plošina 1 pevne uložená ne zdviháku 2, na ktorý je pripojená ojnica 12 klukoveho eechaniznu jo spojeneho s pohono /na obr. nezekreslený/. Na dolnej ploche nosnej ploliny § po oboch stranách sú na pevných konzoliach 11 kyvne e nero hore odpružene prostrednictvoe prułin 1 uložená reaená 2 s ovládncini kladkeni 13. V...

Zariadenie na stohovanie slamy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267757

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kohút Jozef

MPK: A01D 85/00

Značky: stohovanie, slámy, zariadenie

Text:

...gž, 33 sú po stranách opatrene naklapacimi kolesami ll, lg, lg, li a istiacimi hrotmi 12, lg. V hornej prednej časti ohrady 13 sú prispôsobené body zapnutia 31, gg, 52, äg a ohrada lg je obojstranne v kolmých osiach bodov zopnutia gâ, 32 uchytenà otočne podla krivky łl k nosnému rámu 2 dopravnika 1. Ohrada je zopnúta lankom šà a v smere 2 je prisún slamy. Zdvihač gg je uchytený o nosný rám Z dopravnika 1 a je na hlavnej osi gg opatrený...

Zariadenie na stohovanie výstrižkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267755

Dátum: 12.02.1990

Autor: Čobirka Ján

MPK: B21D 43/20

Značky: výstrižkov, zariadenie, stohovanie

Text:

...ćap je jednotný pre všetky veľkosti rctorových, resp. statorových plechov.Príklad vyhctovenia vynálczu je znázornený na pripojených výkresoch, kde na obr.1 v pchľade spredu v ćiastočncm pozdĺžncm rcze a na obr. 2 v pohlade boku v číastočnomRcřazový dopravnik Q prckryva stchovací 531 Ä, ktorý Je v zvislom smere posuvnc uložený na stojane g, pričom stohovaci 581 1 obsahuje strediaci čap g a zároveň Jeopcjcný 5 priamoćiarym motorom 5....

Uchopovacie zariadenie pre stohovanie ukladacích debien

Načítavanie...

Číslo patentu: 257375

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tybitancl Jaroslav, Praženka Dušan, Bies Milan

MPK: B66C 1/22

Značky: uchopovacie, stohovanie, zariadenie, ukladacích, debien

Text:

...zariadenia a obr. 3 predstav-uje nárysný pohľad zo strany ukladacích debien v poloze uchopenia ukladacej debne.V čapoch 2 pevného rámu 1 sú otočné uložené nosné ramená 3, ktoré sa skladajú zo zasúvacich ramien 4 a ovládacích ra 257375mien 5. Zasúvacie ramená 4 sa opierajú v polohe uchopenia ukladacej debne 14 o jej bočné steny a ovládacie ramená 5 sú napojené klbovými spojmi 6 prostredníctvom nastaviteľných tiahel 7 na piestnicu...

Zariadenie na stohovanie výstrižkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 243907

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kubieka Rudolf, Schamberger Jioí, Zelenka Jan

MPK: B21D 43/20

Značky: výstrižkov, zariadenie, stohovanie

Text:

...sa dosiahne skrátenia doby cyklu návratu dolných častí tŕñorv do hornej polohy, zároveň odpadava potreba použitia dopravného posúivača. Tým sa celé zariadenie zjednodušuje.Príklad vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu je na priloženom obrázku, ktorý pred 4stavuje osový rez stolom vystrihavacieho lisu a pohlad na stohovanie zariadenie.Stojan 1 stohovacieho zariadenia je posuvne uložený na ráme 2, na ktorom je opreitý dopravník 3. V stojane 1...

Zariadenie na stohovanie výstrižkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241597

Dátum: 15.09.1987

Autori: Zieger Bertalan, Kiss Sándor, Ballagi Addás

MPK: B65G 57/00, B21D 43/20

Značky: výstrižkov, stohovanie, zariadenie

Text:

...ľdoilmé časti -tŕňov obsahujú osadenia, ktoré sú v stohovacej polohe nad úrovňou dopravľlĺ-kiñ.Týmto riešením sa dosiahne skrátenia doby cytklu návratu dolných .častí tŕňov do hornej polohy, zároveň odpadáva potreba łpoužitia dopravného ip-olsąúvaxča, priclrži-avalcích líšt s -odpruženými tiahlami a dorazmi.Príklad vyhotovenia zariadenia podľa vyinálezu je na priložendŤn obrázku, ktorýpredstavuje osový .rez stolom vystrihavacieho .lisu a...

Zariadenie na stohovanie a zakladanie najmä plechov do transformátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 236071

Dátum: 01.12.1986

Autori: Raab Rudolf, Širka Jaroslav, Gulán Milan

Značky: zakladanie, plechov, stohovanie, najmä, transformátorov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočíva v tom, že je tvorené dvoma krokovacími suportami, na ktorých sú uložené zásobníky vyúsťujúce do kalibrovacích kanálov. V kalibrovacích kanáloch sú odpružene uložené podávače, nad ktorými sú uložené odpružene uvoľňovacie lišty a z dolnej strany sú uložené uvoľňovacie členy.