Patenty so značkou «štít»

Tepelný štít vybavený oporným ramenom voči komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21054

Dátum: 30.01.2013

Autor: Roger Christophe

MPK: B62D 25/08, B60R 13/08, B62D 29/00...

Značky: vybavený, oporným, voči, tepelný, komponentu, ramenom, štít

Text:

...pred teplom vyskytujúcim sa motorovompriestore, a takýto tepelný štít vložený medzi motorový priestor a komponent, pričom sa tento štít opiera o komponent svojim vystupujúcim ramenom.0015 Ďalšie predmety a výhody tohto vynálezu budú jasné po prečítaní nižšie uvedeného opisu prednostného spôsobu realizácie, ktorý sa odvoláva na pripojené obrázky, na ktorých- obrázok 1 je schematický bočný pohlad zobrazujúci prednú časť motorového vozidla,...

Protinárazový štít pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13641

Dátum: 19.11.2010

Autor: Gonin Vincent

MPK: B60R 19/03, B60R 19/18, B60R 21/34...

Značky: motorové, protinárazový, vozidlo, štít

Text:

...16 pozdĺžnych nosníkov,pričom je upevnený ako pozdĺžna tuhá opora proti platniam 20 bez vkladania dodatočného prvku na pohltenie energie vprlpade nárazu. Štlt 8 je umiestnený pred predným čelom 18 tak, aby ho chránil. a aby chránil aj funkčné orgány, ktoré čelo nesie.0029 Štlt 8 je zjedného kusu plastového materiálu. tvorený dvomi vzperami 24 a dolným protinárazovým nosnikom 25 umlestneným vo výške dolnej dráhy 12, ktorý spája medzi sebou...

Protinárazový štít pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15120

Dátum: 19.11.2010

Autor: Gonin Vincent

MPK: B60R 19/18, B60R 19/12, B60R 19/52...

Značky: vozidlo, štít, motorové, protinárazový

Text:

...nesie.0028 Štít 8 je zjedného kusu plastu, tvorený horným protinárazovým nosníkom 24 umiestneným vo výške hornej dráhy 10 a dvomi vzperami 28 Spojenými medzi sebou proti-nárazovým nosníkom 24. Štít 8 má tvar písmena H alebo obráteného U, vytvoreného vzperami 28 a horným protinárazovým nosníkom 24. vzpery 28 sa tiahnu smerom dolu od bočných koncov horného nosnlka 24. 0029 vozidlo 2 má okrem toho aj dolný protinárazový nosník 29, ktorý sa...

Predná montážna zostava motorového vozidla zahŕňajúca predný protinárazový štít opatrený nosníkom, ktorý umožňuje upevnenie aspoň jedného vedľajšieho zariadenia motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13642

Dátum: 18.11.2010

Autori: Gonin Vincent, Dufee Julien

MPK: B60R 19/02

Značky: zariadenia, predná, motorového, nosníkom, predný, protinárazový, aspoň, zahŕňajúca, ktorý, montážna, štít, umožňuje, upevnenie, vedľajšieho, opatrený, jedného, vozidla, zostava

Text:

...tak, že sa tiahne naprieč štítu 8. ako to bude opísané dalej. Tento tvar umožňuje zlepšit prúdenie vzduchu pri zachovaní ochladzovania v úrovni chladiča oddialenlm kovového nosníka od skupiny chladenia. Táto geometria umožňuje pridat nosníku výhodu lepšej odolnosti proti ohybu pn axiálnom náraze vozidla. ateda účinne odolávať vniknutiu tuhej prekážky do interiéru vozidla. Prierez nosníka méže byť tvorený otvoreným profilom (napríklad v...

Navádzací štít, najmä na radiálne ventilátory

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5609

Dátum: 08.11.2010

Autori: Fojtík Oldřich, Nešpor Zdeněk

MPK: F04D 29/00, F24F 5/00

Značky: štít, radiálně, navádzací, najmä, ventilátory

Text:

...konkrétnych uskutočnení v žiadnom prípade neobmedzujú rozsah ochrany uvedený v definícii, ale len objasňujú podstatu technického riesenia.Príklady uskutočnenia technického riešeniaVentilačný agregát, u ktorého je navádzací štít 1 V základnom uskutočnení podľa obr. 1 pozostáva z ventilátora 2, ktorý je upevnený na pohonnom hriadeli 31 pohonnej jednotky 3, reprezentovanej v tomto prípade hnacou remenicou. Ventilátor 2 je tvorený rotorom 2...

Tepelný štít pohlcujúci zvuk

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13590

Dátum: 14.05.2010

Autor: Klautke Martin

MPK: B60R 13/08

Značky: štít, tepelný, pohlcujúci

Text:

...absorbujúci tepelný štít s veľkým vlastným tlmením. zabrañujúci vzniku trhlín v dôsledku kmitania.Použitím vrstvenej fólie pozostávajúcej z dvoch kovových fólií, ktoré sú plošne spojené prostredníctvom tlmiacej vrstvy, sa dosahuje dobrý tlmiaci účinok. Túto vrstvenú fóliu možno vytvarovať priamo do tvaru tepelného štítu.0007 Ako kovové fólie sa pre vrstvenú fóliu uprednostňujú hliníkové fólie. Tento materiál sa osvedčil pn výrobe tepelných...

Predná zostava automobilového vozidla obsahujúca štít predného nárazníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9269

Dátum: 22.12.2009

Autori: Gonin Vincent, Droz Bartholet Laurent, Dufee Julien

MPK: B62D 25/08, B60R 19/12

Značky: zostava, predná, automobilového, obsahujúca, štít, predného, nárazníka, vozidla

Text:

...rebro na absorpciu nárazu pri zrážke s chodcom, ktoré vyčnieva dopredu zo stĺpika a- predné rebro na absorpciu nárazu pri zrážke s chodcom je predĺžené do strany na dosadnutie k jednému z horného nosníka nárazníka a dolného0010 Vynález sa tiež týka štítu predného nárazníka pre automobilové vozidlo, typu s monoblokovým rámom tvoreným horným nosnikom nárazníka,dolným nosníkom nárazníka a dvoma stĺpikmi spájajúcimi horný nosník nárazníka a...

Modul predného čela motorového vozidla zahŕňajúci štít

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12852

Dátum: 24.11.2009

Autor: Gonin Vincent

MPK: B60R 19/18

Značky: zahŕňajúci, štít, predného, modul, čela, vozidla, motorového

Text:

...Stredová časť horného priečneho nosníka 6 tvorí miesto 28 na uloženie prostriedkov na uzatváranie kapoty, ktoré sú v súčinnosti s príslušnými uzatváracími prostriedkami umiestnenými na kapote.0021 Prostriedky na uchytenie chladiacej sústavy 20 sú umiestnené na dolnom páse 24 horného priečneho nosníka 6. Vjednom obzvlášť výhodnom spôsobe uskutočnenia modulu predného čela spodný okraj chladiacej sústavy 20 je spojený s dolným priečnym...

Tepelný štít absorbujúci hluk

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3847

Dátum: 30.10.2004

Autor: Blömeling Heinz

MPK: B60R 13/08

Značky: tepelný, absorbujúci, štít

Text:

...že medzi aspoň dvoma 2 kovových fólii je usporiadané aspoň jedna vrstva z materiálu absorbujúcehohluk, ktorá tvorí spoločne s kovovými vrstvami samonosnývynález poskytuje tepelný štít pre výsokoteplotné oblasti motorového vozidla, ktorý má oproti známym tepelným štítom motorových vozidiel podstatne zlepšenú schopnost absorpcie hluku. Aj bez použitia inak obvyklého nosného plechu má tepelný štít podľa vynálezu vysokú konštrukćnúĎalšie...

Zvukovo izolujúci tepelný ochranný štít

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3696

Dátum: 11.11.2003

Autori: Gnädig Christian, Pirchl Christoph, Berbner Jürgen

MPK: B32B 15/02, B32B 15/01, B32B 15/20...

Značky: tepelný, ochranný, zvukovo, izolujúci, štít

Text:

...ako nosná vrstva použitý hliníkový plech, ktorý je čiastočne perforovaný. Ako ochranný poťah je najmä usporiadanáV DE 89 OO 894 U je opísaný izolačný štít na podlahu motorového vozidla, V ktorom je na doskovom nosnom dieli usporiadaná izolačná vrstva, ktorá je na strane protiľahlej nosnému dielu krytá ochrannou fóliou. Nosný diel tohto izolačného štítu je vytvorený ako dierovaný kovový plech alebo ako kovový mriežkový diel. Izolačná vrstva...

Štít proti tepelnému žiareniu pre solárny systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3838

Dátum: 13.11.2002

Autori: Klapwald Shmuel, Mandelberg Eli, Brenmiller Avi, Schwartzman Joel, Barkai Menashe

MPK: F24J 2/00, F24J 2/04

Značky: žiareniu, systém, tepelnému, proti, štít, solárny

Text:

...trubice. Solárny systém na zhromažďovanie tepla je obvykle desiatky metrov dlhý a zaberározsiahly priestor. Z praktických dôvodov je solárny systém konštruovaný zo zarovnaných prvkov s potiahnutými trubicami, ktoré sú navzájom prepojené tak,aby vytvorili súvislú líniu, zatiaľ čo segmenty ochranných sklenených puzdier kryjú značnú časť prvkov spotiahnutými trubicami, aj keď nie sú priamo0008 Potiahnuté trubice a ochranné puzdrá majú...

Štít vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 278425

Dátum: 07.05.1997

Autori: Malý Milan, Bernát Leopold

MPK: F41H 7/00, F41H 5/06

Značky: vozidla, štít

Zhrnutie / Anotácia:

Štít má na dolných a horných ramenách (6, 17) kývne uložený pevný štít (15), v ktorom sú na kladkách (32) usporiadané výsuvné štíty (33). Tieto sú čapmi (34) spriahnuté s ozubenými hrebeňmi (35), ktoré sú v zábere s ozubeným pastorkom (36) pohonu (37). Horné ramená (17) sú odpružené.

Štít pro ražení důlních děl

Načítavanie...

Číslo patentu: 264020

Dátum: 12.05.1989

Autori: Samojlov Vladimir, Resin Vladimir, Cagikjan Oleg, Levitin Jurij

MPK: E21D 9/06

Značky: řazení, důlních, štít

Text:

...mMBKa 2 no nepnuerpy npoema 9 nmeew onopnym HOBBDXHOCTL 16. Honepequmň wnanen 11 pasmemen Ha onopnoň nonepxuocwu 16 cnepxy H nmeew pa 3 ~ Mepu B nnane, oöecneqnnammne nepexphmue npoeua 9 no nepumewpy onopnoñ nosepxfHOCTH, npuuem npnemum őapaöan 12, H ponuxoonopm 13 pacnonoxenm Hnme onopnoů nosepxnocwn 16.YcTaH 0 BouHme xpoammeñnm 8 pasuemenu sa nbeenaMM npneuaoä qacrn 6 Koaaeäepä, KOTOPSH Bmmunneua c nosmomnocwnm nonopowa B nepwuxanbnoň...

Opěrný základový štít

Načítavanie...

Číslo patentu: 260721

Dátum: 12.01.1989

Autori: Korczyňski Petr, Hranoš Bořivoj, Ptáček Milan, Líčka Milan

MPK: E21D 23/00, E21F 15/08

Značky: štít, opěrný, základový

Text:

...pro prostorové přemístění štítu podél vedení v. základkové stropnicí je štít opatřeu kloubovými spojte táhlem.Kinematíka prostorového přemístěni základkového štítu je zajíšto-vána jednoduchým klou-bovým uchycením a přídavvným táhlení,čímž je umožněno jednak úplné sklopení štítu pod základkovou stropnicí a jednak ú 4činné upěch-ování a přídržování svahu základkového materiálu během přesouvání sekcí. Základkový štít podle vynálezu je instalován...

Ochranný štít pro možnost manipulace se zdroji kalifornium-252

Načítavanie...

Číslo patentu: 255449

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kryštof Vladimír, Tačev Tačo

MPK: G21F 7/02

Značky: zdroji, kalifornium-252, manipulace, štít, ochranný, možnost

Text:

...07 m leží pro bŕovanou vodu V rozsahu 1,33 až 1,35. U glycerinu je relativní index lomu světla vůči vzduchu ve viditelném oboru vlnových délek v intervalu hodnot 1,45 až 1,55. Představuje tedy voda prostředí opticky řidší a tudíž průhledy ochranného štítu propustí větší množství světla při vodní náplní. Při použití bórované vody s obsahem 3 až 5 kyseliny borité má tedy obsluha zajištěnu ve srovnání s náplní glycerinu většíprúhlednost, tzn....

Anizotropní magnetoodporový štít pro ochranu proti magnetickému a elektrickému poli

Načítavanie...

Číslo patentu: 253802

Dátum: 17.12.1987

Autori: Matura Karel, Šedý Václav

MPK: G11B 5/30

Značky: ochranu, anizotropní, štít, magnetickému, elektrickému, proti, magnetoodporový

Text:

...magnetoodporového štítu pro ochranu proti magnetickému a elektrickému poli podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že anizotropní magnetoodporový štít má řádově vyšší účinek proti elektromagnetickému poli než běžně používaná stínění a zároveň poskytuje kombinovanou ochranu proti elektromagnetickému a elektrostatickému poli. Stínicí účinek se projevuje i proti středovým elektromagnetickým polím s vysokou frekvencí řádově 102 mHz v...

Mechanizovaný razicí štít s výložníkovou frézou a kruhovým ukládačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236358

Dátum: 01.11.1987

Autori: Jakubec Miroslav, Černý Jaroslav, Procházková Věra

Značky: razicí, ukládačem, mechanizovaný, kruhovým, štít, frézou, výložníkovou

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizovaný razicí štít s výložníkovou frézou a kruhovým ukládačem ostění je určen pro ražení podzemních děl liniového charakteru. Konstrukce mechanizovaného razicího štítu je uspořádána tak, že výložníková razicí fréza, kruhový ukladač ostění i pracovní plošina jsou uloženy na samostatném suportovém mostě. Suportový most je v přední části kloubově spojen se štítem a v zadní části vystupující ze štítu, se prostřednictvím kluzných opěr opírá o...

Ložiskový štít sacího agregátu vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253234

Dátum: 15.10.1987

Autori: Beran Jaromír, Matějíček Zdeněk, Žák Pavel, Matějíček Jiří, Vaska Bohumil

MPK: A47L 9/22, A47L 9/00

Značky: sacího, vysavače, agregátu, prachu, štít, ložiskový

Text:

...obvodových lopatek a nosná ramena ložiskového náboje jsou ve směru k obvodu ukončena prodlouženými lopatkami, přičemž jejich délka je větší oproti obvodovým lopatkám o šíři nosných ramen a jejich spodní část je ve stejnérovíně se Spodní stěnou lopatkového kanálu.Hlavní výhody ložiskového štítu podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že odstraňuje narážení proudícího vzduchu na nosná ramena ložiskového náboje, zvyšuje vzduchotechnické parametry...

Ložiskový štít sacího agregátu vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252914

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kalous Zdeněk, Beran Jaromír, Matějíček Zdeněk

MPK: A47L 9/00

Značky: sacího, vysavače, ložiskový, štít, prachu, agregátu

Text:

...vytvořené na obvedovén kole.Uvedené řešení umožňuje vyrobit ložískový štít eacího agregátu ze samostatných dvou dí 1 ů,a to lopatkového kola a třmenu,přičemž lopatkové kolo vzhledem ke svýn funkčnín vlaetnoeten 2 méně kvalitního plastu a třnen, na který jsou kledeny vysoká nároky zejména z hlediska pevnosti se vyrobí bud tlakovým litín 2 hliníkových slitin, nebo vystříkne z technických plastů plněných skelnýn vláknem.Na Výkresu je na obr. 1...

Ochranný štít

Načítavanie...

Číslo patentu: 247427

Dátum: 15.10.1987

Autor: Závodný Miloslav

MPK: F24B 1/18, F24B 13/00, F24C 15/10...

Značky: štít, ochranný

Text:

...ochranný štít zvednoutTo je předností zejména při přikládání polen a spalování měkkého odpadového dřeva, kdy mohou do místnosti vniknout jiskry nebo i žhavé uhlíky.Ochranný štít je ve zvednuté poloze umístěn v přední horní části krbu v prostoru mezi tělesem krbu a jeho pláštěm, kde při rozehřívání krbu pozvolna nabývá teploty a při jeho stažení pak nedochází k velkým změnám jeho teploty. Proto je možné pro výplň okénka použit desek z...

Tlumicí štít v přesypu pásového dopravníku dálkové pásové dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252767

Dátum: 15.10.1987

Autor: Janoušek Pavel

MPK: B65G 47/16

Značky: dálkově, přesypu, pásového, dopravy, dopravníku, štít, tlumící, pásové

Text:

...ocelové konstrukcí poháněcí stanice.Horní i dolní díl tlumícího štítu lze naklápět pomocí hydraulického válce a spodniho hydraulického válce oproti rovinč středního dílu tlumícího štítu.Použití tlunícího štítu v pŕesypu páaového dopravníku dálkové pásové dopravy podle vynilozu je univerzální a lze jej použít jak pro schazovací vozy, tak pro rýpadla a zakladače. Tlumícím štítom v přeoypu pásováho dopravníku so sníłí jak počet závalů horní...

Otvorený pažiaci štít pre paženie výkopovej rýhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252003

Dátum: 13.08.1987

Autor: Hyža Gustáv

MPK: E02F 5/10, E02D 29/10

Značky: paženie, pažiaci, štít, výkopovej, rýhy, otvorený

Text:

...dĺžku zapažeiíej ryhy. Pulzátorom vyvolané pulzovanie zasúvacej alebo vysuvacej sily Umožňuje snadnejšie ukrajovanie okraja výkopu pažnicami a pri ich vysúvaní, najmä ak boli uložené rúry obetónované, ich uvoľnenie. Pulzovanie zasúvacej sily sa využíva i pri zhutñovaní zásypu, ked zasúvacia sila sa prenáša len na zhutňovacie zariadenie a vyvodzuje žiadúci prítlak.Na pripojených výkresoch je znázornený pažiací štít podľa vynálezu, kde na obr....

Vozidlový nafukovací aerodynamický štít

Načítavanie...

Číslo patentu: 227273

Dátum: 15.06.1986

Autor: Bacílek Jaroslav

Značky: štít, vozidlový, aerodynamický, nafukovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vozidlový nafukovací aerodynamický štít, zejména štít umístěný na krycích plochách nákladového prostoru, vyznačený tím, že je vytvořen jako skládací, sestavený z několika samostatně nafukovatelných komor (Kl, K2, K3), vytvořených pod deformovatelnou vnější obalovou plochou (21, 22).

Dentální hygienický štít se zvětšením operačního pole a s osvětlením

Načítavanie...

Číslo patentu: 220703

Dátum: 15.12.1985

Autori: Nedorost Pavel, Baier Vladimír, Sluka Ján

Značky: operačního, osvětlením, dentální, hygienický, štít, zvětšením

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dentálního hygienického štítu, který řeší hygienu prostoru operačního pole lékaře při ošetřování ústní dutiny pacienta odsáváním kontaminovaných zplodin, jež vznikají při mechanickém zpracováni zubní tkáně koncentrovaným osvětlením operačního pole světlovodem a zvětšením opracovávaného místa lupou. Podstata tohoto vynálezu spočívá v tom, že dentální hygienický štít má zvětšovací lupu, po jejímž obvodě je sací kanál napojený na...

Elektromagnetický štít rotoru turboalternátoru se supravodivým budicím vinutím

Načítavanie...

Číslo patentu: 220678

Dátum: 15.12.1985

Autori: Müller Josef, Žížek František

Značky: vinutím, turboalternátoru, elektromagnetický, štít, supravodivým, rotoru, budicím

Zhrnutie / Anotácia:

Vnější válec elektromagnetického štítu je vyroben z materiálu o vysoké mechanické pevnosti a vnitřní z materiálu o vysoké elektrické vodivosti. Mezi oběma válci může být vložen jeden nebo více meziválců, jejichž elektrická vodivost se zmenšováním poloměru stoupá a mechanická pevnost klesá. Válce a meziválce jsou mechanicky spojeny nasazením s přesahem za tepla. Vynález se týká stavby elektrických točivých strojů se supravodivým budicím vinutím.

Usměrňovací štít

Načítavanie...

Číslo patentu: 222366

Dátum: 15.08.1985

Autor: Sokol Jiří

Značky: štít, usměrňovači

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší usměrňovací štít a týká se oblasti pásové dopravy sypkých materiálů. V přesypech pásových dopravníků se používají usměrňovací štíty, které následkem působení rázů patří k nejzatěžovanějším uzlům dopravníku. Cílem vynálezu je zmenšit působení rázů jak na vlastní usměrňovací štít, tak i na ostatní uzly dopravníku. Vynález se týká usměrňovacího štítu, jehož dopadová deska je na nosném rámu uložena jednak po mocí křížového čepu a s ním...

Ochranný štít proti působení sálavého tepla při opravách koksovacích komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 224797

Dátum: 01.09.1984

Autori: Kosek Jiří, Lebánek Josef

Značky: působení, komor, štít, tepla, opravách, koksovacích, ochranný, sálavého, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranný štít proti působení sálavého tepla při opravách koksovacích komor, vyznačený tím, že sestává z uzavřeného kovového rámu (1), který je ve své horní a střední části opatřen jednak závěsy (3, 4) a ve své spodní části dvěma horizontálními opěrami (9, 10), které jsou opatřeny vodítky (11, 12), v nichž jsou uloženy výsuvné opěry (13, 14), opatřené botkami 115) a jednak je opatřen dvojicemi matic (5, 6), v nichž jsou uloženy rozpěrné šrouby...

Tlumící štít

Načítavanie...

Číslo patentu: 213894

Dátum: 01.05.1984

Autor: Dostál František

Značky: štít, tlumící

Zhrnutie / Anotácia:

Tlumící štít, tvořeny dopadovou deskou, která je uchycena k příčníku uloženému otočně kolem vodorovné osy na rámu dopravního zařízení, vyznačující se tím, že k příčníku (2) je pevně uchycena stojina (6), okolo jejíž svislé osy jsou otočně uloženy horní úchyt (11) a spodní úchyt (12), přičemž k hornámu úchytu (11) a spodnímu úchytu (12) je připevněna dopadová deska (1) a k příčníku (2) je ve svislé rovině otočně připojena páka (3), jež je...