Patenty so značkou «stínicího»

Zařízení pro odstranění stínicího opletení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267683

Dátum: 12.02.1990

Autor: Ryžov Jevgenij

MPK: H02G 1/12

Značky: stínicího, opletení, odstranění, zařízení

Text:

...10. yxpennennuä B aamnnax 9. nonaercn Ha noHuHn ospasowxu H KOHTaKTHPYeT cuauana co merxoä 6. Hrmu B merxu 6 pacnmeľanr Merammnqecxyn axpanupymmyn onnerxy npoaona 10 no Bceñ nmnne COHPHKÚCHOBEHHH HľJI B C HPUBDJIOH 1 U II DTFHGHDT BHHS KOHEL npoaona H PBCHJIETEHHHE HHTH HJIOTHIJM uyuxon (oHr.3 a). Hnmee npouon 10 C nonombn maronoro xouneäepa nnnaeTcn na nnanuun uonnuľxn era mewxoü 7. npu aron sec» nywox Hnreñ H ownmennuň Kuneu nponnna 1 U...

Zařízení pro stáčení rozpletených vláken stínicího opředení na konci vodiče do svazku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266384

Dátum: 13.12.1989

Autor: Ryžov Jevgenij

MPK: H02G 1/12

Značky: opředení, svazků, zařízení, stínicího, rozpletených, stáčení, vodiče, konci, vláken

Text:

...mnnmTKy 30 u 1 rMaauT m mnmy cwmuny. a OHMNEHHHM av mnnmTKM Kouau nnnnona 31 m m npnrmunnanmmnyn cvupouy M oMKcMpyn 1 npoaon 32 a saxMMa× 33 TnaHcnDpTMPy 0 Nero yCTpDMCTHñ (nm nokaaanm). ĺHEF-IMHEIIBT lüFlčlilłaTbcñ°ñůll 4 VI HPIABOÄVITGH B ÄBŇCTBME PFZMGHHBR nepenaua 12. IIFV|STÚM Kynauax 23 KOHTaKTMPyGT c POJMKUM 25. B nB 3 yAhTaTe Hero cynn 0 pT 6 HaHMHaeT nepenemawncw uaepx. Waves peneuuyn nepenawy 12 apamanrcn MKMB 11. HTyuKa B M...

Ovládací mechanismus aretačních indexů stínicího kontejneru gama-defektoskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238143

Dátum: 16.02.1987

Autori: Franěk Čestmír, Mahelka Svatoslav

MPK: G21F 5/00

Značky: gama-defektoskopu, aretačních, mechanismus, indexu, kontejneru, stínicího, ovládací

Zhrnutie / Anotácia:

Řeší se ovládací mechanismus aretačních indexů stínicího kontejneru gama-defektoskopu, kdy stínicí kontejner je zakončen zadním víkem a závěrovým tělesem. V zadním víku jsou upraveny nejméně dvě radiální díry, ve kterých jsou uloženy aretační indexy s vratnými pružinami. V závěrovém tělese je suvně uloženo tlačítko, do jehož jednoho konce je vložen zámek se stavítkem. Na opačném konci tlačítka je upevněn kolík a upravena klínová plocha,...