Patenty so značkou «stierač»

Segmentové teleso pre stierač dopravníkového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14301

Dátum: 26.10.2009

Autor: Puchalla Adam

MPK: B65G 45/16

Značky: těleso, stierač, dopravníkového, segmentové, pásu

Text:

...nároku 1, v ktorom sú separátne pružiace prvky na prenášanie sily, ktoré súupevnené v oblasti na umiestnenie stieracich listov a montážnehotelesa. Oblasť na umiestnenie stieracieho listu je upevnenáupevňovacím kolíkom na jednej z dvoch dĺžok.0008 DE 39 30 204 A 1 zverejňuje stieracie zariadenie na čistenie dopravných pásov, s ložiskovou osou, usporiadanou pozdĺž šírky pásu pod príslušným dopravníkovým pásom, pre na to namontovateľné...

Stierač čelného skla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16181

Dátum: 28.08.2009

Autor: Boland Xavier

MPK: B60S 1/38

Značky: stierač, čelného

Text:

...ako je definované.(0006) Predovšetkým, uvedený prvý materiál a uvedený tretí materiál sú identické. Konkrétnejšie, uvedený spojler je vyrobený zo štvrtého materiálu, pričom druhý uvedený materiál auvedený štvrtý materiál sú identické.(0007) Je potrebné poznamenať, že vynález nie je obmedzený na použitie pre osobné automobily, ale môže byť tiež použitý vo(0008) V jednom. výhodnom uskutočnení stierača pre čelné sklá podľa vynálezu, aspoň...

Stierač dopravného pásu s držiakom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8927

Dátum: 02.08.2008

Autor: Schulmeistrat Hans-dieter

MPK: B65G 45/16

Značky: dopravného, stierač, držiakom, pásu

Text:

...pásu prostredníctvom skrutkového spojenia a torzné pružné prvky sú spojené s Vahadlami, na ktorých koncoch sú na uloženie nosných čapov usporiadané puzdrá. Ako obzvlášť výhodné sa ďalej ukázalo, že vahadlá pozostávajú zo vzájomne vo vertikálnej rovine prestaviteľných úsekov, ktoré sú dĺžkovo prestaviteľné a výškovo sú vytvorené ustaviteľné v rôznych polohách.Prehľad obrázkov na ýkresochVynález je ďalej bližšie vysvetlený pomocou...

Obalový systém pre stierač čelného skla obsahujúci zakrivený pásik a integrovanú pružnú štruktúru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2644

Dátum: 15.09.2004

Autori: Houssat Stéphane, Clamagirand Catherine

MPK: B60S 1/38, B65D 25/10

Značky: pružnú, pásik, obsahujúci, čelného, obalový, systém, integrovanú, štruktúru, zakřivený, stierač

Text:

...so zodpovedajúcimi nosnými povrchmi. Potom pružná vratná sila vyvolaná napätím pružnej štruktúry medzi rôznymi nosnými povrchmi znehybní lištu stierača čelného skla V jej puzdre.0013 Okrem toho, pretože je lišta nesená pri svojom hornom resp. dolnom konci, je priestor nachádzajúci sa pri bočných stranách uvedenej lišty voľný. Je teda možné ukázať takmer celújednu z bočných strán lišty, samozrejme pokiaľ je obal transparentný. Tým je možné...

Stierač na sieťotlač a zariadenie na sieťotlač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3351

Dátum: 26.08.2004

Autori: König Ewald, Messmer Klaus, Winterhalter Elmar

MPK: B41F 15/08

Značky: sieťotlač, stierač, zariadenie

Text:

...zaujímať približne zakrivený tvar, takže sa môže zaistiť, že stierač na sietotlač počas tlače dosadá neustálepo celej svojej šírke na tlačové sito a tým bezprostredne na potláčaný zakrivenýPomocou vodiaceho plechu sa môže zaistiť rovnomerné rozdelenie tlaku na tlačovú hranu nanášaného prvku. To má význam predovšetkým preto, pretože pri zakrivenom priebehu tlačovej hrany nanášajúceho prvku sa meni odstup tlačovej hrany od úchytnej časti. Pri...

Uloženie na stierač dopravného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 926

Dátum: 01.10.2002

Autor: Schulmeistrat Hans-dieter

MPK: B65G 45/00

Značky: pásu, dopravného, stierač, uloženie

Text:

...nastavovacej skrutky a poistných matíc vytvorená akozariadenie na uhlové prestavovanie.Jedno zvláštne vyhotovenie vynálezu spočíva v tom, že Výkyvné páky obsahujú zalomenie V uhle 90 °, prebiehajúce sčasti paralelne s telesom, ku ktorého koncu je pripevnené v kolmom tvare pozdĺžne, v priečnom priereze štvorcové teleso zariadenia na výškové prestavovanie. Týmto zalomením výkyvných pák vznikne kompaktné vyhotovenie skracujúce dĺžku...

Stierač spätného bočného zrkadla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2850

Dátum: 10.05.2001

Autor: Sabol Roman

MPK: B60S 1/02

Značky: stierač, bočného, spätného, zrkadla

Text:

...(2, 2) môžu presahovat šírku pásu (l) elastického materiálu.Stierač najlepšie plní svoju funkciu vtedy, ked stierací prvok (3) je uchytený na jednej strane pásu (1) elastického materiálu, a to na tej, ktorá je uchytená na spodnú časť zadnej strany skrine zrkadla, pričom jeho dĺžka zodpovedá najmenej výške bočného zrkadla.Stierací prvok (3) môže byť tvorený najmenej jedným dielom a môže mat tvar rovnaký ako pás (l) elastického materiálu alebo...

Stierač pre odparku so stieraným filmom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279347

Dátum: 11.07.1995

Autori: Ďurčanský Ján, Cvengroš Ján

MPK: B01D 1/20, B01D 1/30

Značky: filmom, odparku, stieraným, stierač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka stierača na odparku so stieraným filmom s odparnou plochou vytvorenou na vnútornom povrchu odparného valca. Stierač pozostáva z viacerých stieracích valcov, ktoré účinkom odstredivej sily tesne dosadajú na odparnú plochu. Stierací valec je opatrený čapmi, ktoré pri rotácii umožňujú jeho odvaľovanie po odparnej ploche, a na svojom povrchu má vytvorený závit, ktorý privádza kvapalinu vo filme do intenzívneho pohybu.

Viacúčelový stierač nečistôt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 669

Dátum: 07.12.1994

Autor: Remecký Emil

MPK: A46B 15/00, A47L 13/10, A47L 13/20...

Značky: stierač, nečistot, viacúčelový

Text:

...výmenu čistiaceho predmetu ako aj bezpečné a spoľahlivé držanie čistiaceho predmetu počas čistenia, či leštenia, prípadne natierania. Tvar spony umožnuje upevniť čistiaci predmet tak,aby boli prístupné počas čistenie či natierenia aj málo dostupné plochy.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých znázornuje obr. l viacúčelový stierač nečistôt, obr. 2 viacúčelový stierač nečistôt s...

Pružný stierač pre veľkokapacitné filmové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 215293

Dátum: 01.08.1985

Autori: Cvengroš Ján, Tkáč Alexander

Značky: stierač, filmové, veľkokapacitné, pružný, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pružný stierač pre veľkokapacitné filmové zariadenie, obsahujúci nosné tyče a stieracie segmenty, vyznačujúci sa tým, že stierací segment (3) je zhora uchytený, na nosnej tyči(2) pružnou spojkou (4) a nosné tyče (2), opatrené spojovacími segmentami (5), sú navzájom spojené spojovacou pružinou.

Stierač s výkyvnými stieracími segmentami pre krátkocestnú odparku a filmový reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 224105

Dátum: 01.11.1984

Autori: Tkáč Alexander, Cvengroš Ján

Značky: krátkocestnú, stieracími, filmový, stierač, odparku, segmentami, výkyvnými, reaktor

Zhrnutie / Anotácia:

Stierač s výkyvnými stieracími segmentami pre krátkocestnú odparku a filmový reaktor, tvorený nosnými tyčami rozloženými po obvode ohrevného valca so sústavou stieracích segmentov a pružných spojok, vyznačujúci sa tým, že jeho každý stierací segment /5/, zasunutý v žľabe /6/, je uchytený cez pružnú spojku /3/ na vodiacej rúrke /4/, ktorá je pohyblivo nasunutá na nosnej tyči /2/.