Patenty so značkou «stericky»

Spôsob prípravy nitroxylových radikálov stéricky tienených amínov piperidínového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287552

Dátum: 31.12.2010

Autori: Kupec Pavol, Peterková Júlia, Kavala Miroslav, Matisová Marta, Jureček Ľudovít, Grolmus Peter, Komora Ladislav

MPK: C07D 211/00

Značky: spôsob, amínov, piperidínového, tienených, stericky, radikálov, přípravy, nitroxylových

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy nitroxylových radikálov na báze 2,2,6,6-tetrametylpiperidínu a jeho derivátov katalytickou oxidáciou príslušného sekundárneho amínu peroxidom vodíka pri teplote 50 až 90 °C. Ako katalyzátory oxidácie sa používajú sekundárne netienené amíny, výhodné je použitie stabilizátorov peroxidu vodíka.

Synergická zmes 2,4-dimetyl-6-sek-alkylfenolu a stericky bráneného fenolu a jej použitie na stabilizáciu organického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284413

Dátum: 28.02.2005

Autori: Gilg Bernard, Stinsky Kurt

MPK: C08K 5/13, C09K 15/08

Značky: fenolů, materiálů, 2,4-dimetyl-6-sek-alkylfenolu, stabilizáciu, bráneného, použitie, synergická, organického, stericky

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa synergická zmes, ktorá obsahuje: a) aspoň jednu zlúčeninu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 je metyl alebo etyl, a R2 je C10-C30-alkyl a b) aspoň jednu zlúčeninu všeobecného vzorca (II), v ktorom n má hodnotu 1, 2 alebo 4, X1 je terc-butyl, X2 je C1-C4-alkyl, X3 v prípade, že n má hodnotu 1, je C1-C20-alkyl, alebo skupina -A1-COO-A2 alebo -A1-COONH-A2, kde A1 je C1-C4-alkylén a A2 je C1-C20-alkyl, C4-C20-alkyl prerušený zvyškom...

Spôsob stabilizácie organického fosfitu alebo fosfonitu alebo ich zmesi proti hydrolýze a kompozícia obsahujúca organický fosfit alebo fosfonit a stéricky bránený amín

Načítavanie...

Číslo patentu: 282126

Dátum: 18.09.2001

Autori: Quotschalla Udo, Linhart Helmut

MPK: C08K 5/5393, C08K 5/524, C09K 15/30...

Značky: fosfonit, obsahujúca, proti, organicky, fosfonitu, kompozícia, fosfitu, spôsob, stabilizácie, organického, zmesí, bránený, fosfit, stericky, amín, hydrolýze

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob stabilizácie organického fosfitu alebo fosfonitu alebo zmesi organických fosfitov alebo fosfonitov proti hydrolýze, pričom sa ako stabilizátor pridá cyklický stericky bránený amín, ktorý obsahuje aspoň jednu skupinu všeobecného vzorca (II) alebo (III), v ktorom G znamená atóm vodíka alebo metylovú skupinu a G1 a G2 atóm vodíka alebo metylovú skupinu, alebo spolu znamenajú =O, pričom stabilizovaný fosfit alebo fosfonit obsahuje...

Stericky bránené fenoly s vyššou molekulovou hmotnosťou a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281425

Dátum: 12.03.2001

Autori: Lustoň Jozef, Böhme Frank

MPK: C08F 2/06, C07D 211/70, C08F 2/12...

Značky: vyššou, molekulovou, fenoly, stericky, spôsob, hmotnosťou, přípravy, bránené

Zhrnutie / Anotácia:

Stericky bránené fenoly s vyššou molekulovou hmotnosťou použiteľné na termickú stabilizáciu rozličných polymérov všeobecného vzorca (I) a spôsob ich prípravy, ktorý pozostáva z reakcie zlúčeniny všeobecného vzorca (III) so zlúčeninou všeobecného vzorca (IV).

Polyamidy typu stéricky bránených piperazínov na báze a-substituovanej kyseliny propándiovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 226927

Dátum: 15.05.1986

Autori: Maňásek Zdeněk, Lustoň Jozef, Vašš František

Značky: stericky, kyseliny, propándiovej, a-substituovanej, bránených, piperazínov, polyamidy, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Polyamidy typu stéricky bránených pi perazíndiónov na báze ?-substituovanej kyseliny propándiovej, ktoré obsahujú v makromolekule opakujúce sa štruktúrne články obecného vzorca kde Q značí alkylénový reťazec s počtom atómov uhlíka 2 až 6, n má hodnotu v rozmedzí 2 až 15.

Stéricky bránené piperazíny na báze a-monosubstituovanej kyseliny butándiovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 226926

Dátum: 15.05.1986

Autori: Vašš František, Maňásek Zdeněk, Lustoň Jozef

Značky: butándiovej, a-monosubstituovanej, piperazíny, stericky, kyseliny, bránené, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Stéricky bránené piperazíny na báze ?-monosubstituovanej kyseliny butándiovej obecného vzorca kde R značí alkylovú skupinu s počtom atómov uhlíka 1 až 18.

Chelatujúci stéricky bránený piperidín

Načítavanie...

Číslo patentu: 229081

Dátum: 15.04.1986

Autori: Vašš František, Maňásek Zdeněk, Lustoň Jozef

MPK: C07D 211/58

Značky: piperidín, stericky, bránený, chelatujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Chelatujúci stéricky bránený piperidín vzorca I

Polyamidy typu stéricky bránených piperazíndiónov na báze a,á-disubstituovaných dikarboxylových alifatických kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 229080

Dátum: 15.04.1986

Autori: Maňásek Zdeněk, Lustoň Jozef, Vašš František

MPK: C07D 241/38

Značky: polyamidy, piperazíndiónov, stericky, dikarboxylových, alifatických, báze, a,á-disubstituovaných, bránených, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Polyamidy typu stéricky bránených piperazíndiónov na báze ?,??´-disubstituovaných dikarboxylových alifatických kyselín, ktoré obsahujú v makromolekule opakujúce sa štruktúrne články obecného vzorca kde Q je alkylénový reťazec s počtom atómov uhlíka 2 až 6, m má hodnotu v rozmedzí 0 až 6 a n je v intervale 2 až 10.

Polyesterový svetelný stabilizátor na báze stéricky bráneného piperazíndiónu a kyseliny maleinovej a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220997

Dátum: 15.03.1986

Autori: Maňásek Zdeněk, Lustoň Jozef, Vašš František

Značky: světelný, kyseliny, piperazíndiónu, stabilizátor, polyesterový, stericky, spôsob, přípravy, bráneného, maleinovej, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka polyesterových svetelných stabilizátorov na báze stéricky bránených pizíndionov a kyseliny maleinovej a spôsobu ich prípravy. Podstata spôsobu prípravy polyesterových svetelných stabilizátorov spočíva v tom, že na 2,-3epoxypropyl-derivát tetrasubstituovaného piperazíndiónu sa pôsobí pri zvýšenej teplote maleinanhydridom v prítomnosti kyslých alebo bázických katalyzátorov. Látky pripravené podľa vynálezu sú potenciálne svetelné...

Polyesterový svetelný stabilizátor na báze stéricky bráneného piperazíndiónu a kyseliny ftalovej a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223421

Dátum: 15.03.1986

Autori: Maňásek Zdeněk, Lustoň Jozef, Vašš František

Značky: polyesterový, ftalovej, přípravy, spôsob, světelný, stabilizátor, bráneného, stericky, báze, piperazíndiónu, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka polyesterového svetelného stabilizátora na báze stéricky bráneného piperazíndiónu a kyseliny ftalovej a spôsobu jeho prípravy. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na 2,3-epoxypropyl derivát tetrasubstituovaného piperazíndiónu sa pôsobí pri zvýšenej teplote ftalanhydridu v prítomnosti bázických katalyzátorov. Zlúčenina so štruktúrnymi článkami stéricky bráneného derivátu piperazínu má využitie ako svetelný stabilizátor rôznych...

Svetelný stabilizátor s kombinovaným účinkom na báze kopolyéteru stéricky bráneného piperazíndiónu a 2-hydroxybenzofenónu a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223420

Dátum: 15.03.1986

Autori: Lustoň Jozef, Maňásek Zdeněk, Vašš František

Značky: účinkom, spôsob, přípravy, báze, bráneného, stabilizátor, piperazíndiónu, stericky, světelný, kombinovaným, 2-hydroxybenzofenónu, kopolyéteru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka svetelného stabilizátora s kombinovaným účinkom na báze kopolyéteru stéricky bráneného piperazíndiónu a 2-hydroxybenzofenónu a spôsobu jeho prípravy. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na 15-(2,3-epoxypropyl)-7,15-diazadispiro-[5,1,5,3]hexadekán-14,16-dion sa pôsobí 2-hydroxy-4-(2,3-epoxypropoxy)benzofenónom za katalýzy Lewisových báz pri zvýšenej teplote v atmosfére dusíka. Vynález má použitie na prípravu svetelného...

Polymerizovateľné dihalogénderiváty stéricky bránených piperidínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 225050

Dátum: 15.02.1986

Autori: Maňásek Zdeněk, Lustoň Jozef, Vašš František

Značky: stericky, bránených, polymerizovateľné, piperidínov, dihalogénderiváty

Zhrnutie / Anotácia:

Polymerizovateľný dihalogénderivát stéricky bráneného piperidínu vzorca I 2. Spôsob prípravy zlúčeniny vzorca I podľa bodu 1, vyznačujúci sa tým, že sa na 1,3-dibróm-2,2-dihydroxymetylpropán pôsobí 2,2,6,6-tetrametyl-4-oxopiperidínom pri teplote spätného toku uhľovodíkového rozpúšťadla tvoriaceho s vodou azeotropickú zmes akým je napríklad benzén alebo toluén.

Stéricky bránené piperidíny na báze alfa-monosubstituovanej kyseliny butándiovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 225049

Dátum: 15.02.1986

Autori: Maňásek Zdeněk, Lustoň Jozef, Vašš František

Značky: báze, alfa-monosubstituovanej, kyseliny, bránené, piperidíny, stericky, butándiovej

Zhrnutie / Anotácia:

Sféricky bránené piperidíny na báze alfa-monosubstituovanej kyseliny butándiovej obecného vzorca I kde R značí metylovú alebo etylovú skupinu.

Polyestery typu stéricky bránených piperazíndiónov na báze alfa-substituovanej kyseliny propándiovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 225048

Dátum: 15.02.1986

Autori: Vašš František Humenné, Maňásek Zdeněk

Značky: bránených, báze, polyestery, propándiovej, piperazíndiónov, kyseliny, alfa-substituovanej, stericky

Zhrnutie / Anotácia:

Polyestery typu sféricky bránených piperazíndiónov na báze alfa-substituovanej kyseliny propándiovej, ktoré obsahujú v makromolekule opakujúce sa štruktúrne články obecného vzorca kde Q značí alkylénový reťazec s počtom atómov uhlíka 2 až 6, n má hodnotu v rozmedzí 2 až 15.

Svetelný stabilizátor typu stéricky bráneného amínu a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225481

Dátum: 15.04.1985

Autori: Lukáč Ivan, Hrdlovič Pavol, Zvara Ivan, Chmela Štefan

Značky: bráneného, stabilizátor, přípravy, spôsob, světelný, stericky, aminu

Zhrnutie / Anotácia:

Svetelný stabilizátor typu stéricky bráneného amínu, ktorý predstavuje zlúčenina 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylester kyseliny 2-metyl-3-{15-/7,15-diazadispiro[5,1,5,3]hexadecyl/} propánovej obecného vzorca I kde R je protón alebo metyl.

Způsob výroby stericky stabilizované disperze polymerních částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 214679

Dátum: 15.09.1984

Autori: Waters Julian Alfred, Thompson Morice William, Glen Waverly, Waite Frederick Andrew, Graetz Cline William, Färnham Common

Značky: stericky, polymerních, částic, stabilizované, disperze, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby disperzí polymerních částic ve vodném kapalném prostředí, ve kterém jsou částice stabilizovány proti hrubé flokulaci. Týká se zejména výroby dispenzí, ve kterých se stabilizace částic dosahuje v podstatě prostřednictvím sterického mechanismu. Vynález se rovněž týká povlakových hmot získaných z takto vyrobených disperzí.