Patenty so značkou «stěnový»

Lamela pre stropný alebo stenový vykurovací/chladiaci panel a lamelový vykurovací/chladiaci panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7320

Dátum: 07.01.2016

Autor: Bartko Michal

MPK: F24D 3/12

Značky: lamelový, panel, stropný, lamela, stěnový

Text:

...aj neobnoviteľných zdrojov, prípadne len zemská kôra a/alebo len samotná podzemná studená alebo termálna voda potrebná na vykurovanie a/alebo chladenie, potrebného na chladenie interiérov energeticky autonómnych stavieb. Pod vykurovanými alebo chladenými stropmi, stenami interiéru budovy, ktorých sa tento vynález týka, sa rozumie každý taký strop, stena alebo tvarovaný podhľad, ktorej aspoň jedna štvrtina plochy je pokrytá lamelami alebo...

Steny pre montáž montovaných domov ako priečne rebrovaný stenový systém z keramického kompozitu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7037

Dátum: 03.03.2015

Autor: Dobrocký Juraj

MPK: E04B 2/00

Značky: keramického, kompozitů, stěnový, rebrovaný, priečne, systém, montáž, domov, montovaných, stěny

Text:

...a izolačnej časti steny do jedného celku. Statické požiadavky sú vyriešené priečne i pozdĺžne (min. v jednom smere) rebrovanou konštrukciou RRWS (ribbed ratt wall system). Systém výroby je znázomený na jednotlivých schémach výrobného procesu a pozostáva z nasledovných technologických operáciil. Pokládka tepelnoizolačných rohoží alebo izolačných dosiek 2 s medzerami so šírkou požadovaných rebíer.2. Uloženie špeciálnej armatúry príslušnej...

Upevňovacie zariadenie na vrstvený stenový diel

Načítavanie...

Číslo patentu: 288092

Dátum: 27.05.2013

Autori: Blöbaum Udo, Knaack Ulrich, Schulte Dirk, Hermens Ulrich

MPK: E04F 13/00, E06B 3/00

Značky: upevňovacie, vrstvený, stěnový, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Stenový diel pozostáva z vrstveného panelu, najmä vrstveného skleného panelu pozostávajúceho aspoň z dvoch tabúľ (1, 2) skla, v ktorom je tabuľa (1) na strane budovy vybavená priechodnými otvormi (4), s upevňovacími prvkami (7, 16, 20, 23, 27) usporiadanými v týchto otvoroch (4) a upravenými na pôsobenie tlakom na zadný povrch tabule (1) na strane budovy. Tabuľa (2) je na vonkajšej strane vrstveného panelu vybavená zahĺbeniami (5), ktoré sú...

Drevený stenový panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6285

Dátum: 05.11.2012

Autor: Hokinka Jozef

MPK: E04B 2/70, E04B 1/10, E04C 2/10...

Značky: dřevěný, panel, stěnový

Text:

...zvislými stojinami vytvorenými spojením dvoch hranolov a jedným zvislým stredovým hranolom. Na tieto hranoly je obojstranne pomocou skrutiek pripevnená doska OSB. Do konštrukcie je potom vložená tepelná izolácia. Parotesnosť zaisťuje fólia pod doskami OSB. Spájanie jednotlivých panelov navzájom je potom uskutočnené skrutkami, pričom OSB dosky V každom z panelov sú ku konštrukcii pripevnené tak, že jednu krajnú zvislú stojinu vždy na...

Dvojstenový stenový segment, a karoséria vozidla alebo kontajner s takýmto stenovým segmentom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11758

Dátum: 01.12.2009

Autor: Kerekeš Ján

MPK: B62D 33/04, B62D 33/023

Značky: kontajner, vozidla, stěnový, karoséria, stenovým, segment, takýmto, segmentom, dvojstenový

Text:

...príslušná vonkajšia a/alebo vnútorná strana stenového segmentu môže byť vytvorená čo možno najplochejšie.0007 Tiež je výhodou, keď sú vnútorné a/alebo vonkajšie kryty spojené so základnýmprofilom zváraním, Iepením a/alebo pomocou skrutkových alebo nitových spojov. Spojenia tohto druhu zaručujú bezpečnú súdržnosť, pričom zvlášť tie posledne uvedené spojenia umožňujú výmenu príslušných vnútorných alebo vonkajších krytov.0008 Rovnako je výhodné,...

Stenový obklad

Načítavanie...

Číslo patentu: 285751

Dátum: 22.06.2007

Autor: Sjölander Oliver

MPK: E04B 2/88, E04F 13/14, E04F 13/08...

Značky: obklad, stěnový

Zhrnutie / Anotácia:

Predložené riešenie sa týka stenového obkladu pozostávajúceho z pozdĺžnych obkladových dlaždíc (15) z kameninového materiálu a montážnych profilov (10) uspôsobených na pripevňovanie na stenu budovy vo vertikálnom smere a určených na umiestnenie obkladových dlaždíc (15), ktoré sa kladú nad seba a majú pozdĺžny rozmer v horizontálnom smere, pričom vo vertikálnom smere sú usporiadané tak, že navzájom priliehajú a voliteľne sa navzájom prekrývajú....

Priesvitný stenový panel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16027

Dátum: 11.06.2007

Autori: Flynn Gregory, Carolan James

MPK: E04B 7/22, E04C 2/54

Značky: stěnový, priesvitný, panel

Text:

...na iný priesvitný stenový panel podľa vynálezu Obr. 4 predstavuje zväčšený pohľad na panel z obr. 3 Obr. 5 predstavuje pohľad v reze na spoj medzi dvoma priľahlými panelmi na obr. 3 a 4Obr. ópredstavuje pohľad vreze na spoj medzi panelom zobr. 3 a 4 a kompozitnýmiObr. 7 a 8 predstavujú zväčšené pohľady v reze na spoje z obr. 6 medzi panelom z obr. 3 a 4 akompozitnými stenovými panelmi Obr. 9 predstavuje pohľad V reze na dištančný člen...

Vystužený izolačný prvok pre tepelne izolujúci prefabrikovaný stenový panel a stenový panel ako aj spôsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5244

Dátum: 22.07.2006

Autor: Kreckel Thomas

MPK: E04C 2/04

Značky: vystužený, stěnový, spôsob, tepelně, panel, prefabrikovaný, prvok, izolačný, výroby, izolujúci

Text:

...cez celú šírku plochej strany a môžu mat obvyklý profil priehradových nosníkov. Dôležité pri tom je, že tieto ñxačné elementy sú stabilne uchytené na izolačnej doske, aby túto izolačnú dosku neskôr pri betónovaní ñxovali. Vystužený izolačný prvok má ďalej aspoň jednu výstužnú rohož, ktorá je rozložená na ñxačných elementoch, ktoré sú vzdialené od izolačnej dosky. V zásade je tiež možne túto výstužnú rohož upevniť obvyklým spôsobom na...

Samonosný stenový panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4309

Dátum: 03.11.2005

Autor: Gandi Peter

MPK: E04C 2/284

Značky: samonosný, stěnový, panel

Text:

...alebo cementovo/kovove vlákna (medzi inými US 5733671, US 5021093). Táto kategória má veľký význam pre okrajové nosné vrstvy sendvičových riešení.V súvislosti s konceptom liateho betónu treba spomenúť veľkú nmožinu ľahkých kompozitných materiálov použitých ako aglomerát v betónovej zmesi napr. použitie polystyrénového granulátu, medzi množstvom iných US 5974762.V súvislosti so štruktúmym riešením stavebného systému spomenieme niektoré...

Plný stenový prvok s cementom stabilizovanej drevitej vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9938

Dátum: 10.08.2005

Autor: Rückert Mattias

MPK: B28B 1/52, B28B 7/00, E04B 1/12...

Značky: stěnový, cementom, stabilizovanej, plný, prvok, drevitej

Text:

...spojovací kolik, vyrobený z armovacieho železa, ktorý vedie do spoja (8.2) prvku.Obr. 9 znázorňuje ako sa odlieva završujúci kus (9.1) do homej strany prvku, ako aj ako jevystužený armovacou oceľou (9.2). Obr. 10 znázorňuje príklad pripevňovacích ústrojenstiev (10.1) pre okná a dvere.Obr. 11 znázorňuje príklad pripevňovanía krokvy do završujúceho kusa pomocou uholnikových ñtingov (11.1), ktore sú pripevnene k prstencovému nosniku, ako aj...

Izolovaný prefabrikovaný stenový diel so spojovacími hrotmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2016

Dátum: 27.07.2005

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: E04C 2/04

Značky: prefabrikovaný, izolovaný, stěnový, spojovacími, hrotmi

Text:

...konci vonkajšej steny usporiadaný ako nadväzná výstuž/najhornejší rad spojovacích hrotov, pričom voľné konce spojovacích hrotov vyčnievajú dooblasti stykového miesta so stropným elementom. Vlnovité konce spojovacích hrotov doplňujúvýstuž stropného elementu, priliehajúceho k vnútomej stene, a spájajú po vylíatí stropnéhoelementu betónom vonkajšiu stenu s odolnosťou v ťahu so stropným elementom.0011 V nasledujúcom sa vynález bližšie objasňuje...

Spôsob výstavby budovy, takáto budova a stenový prvok pre ňu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4615

Dátum: 19.11.2004

Autori: Bos Bernardus Johannes, Simons Aije Jacob, Veerman Albertus Theodorus Gerardus

MPK: E04C 2/10, E04B 2/56

Značky: prvok, takáto, výstavby, spôsob, stěnový, budova, budovy

Text:

...dvomi stenovými prvkami tak, že nielen na vonkajšej strane steny budovy, ale taktiež na vnútornej strane steny budovy sa vytvorí uzatvorený a súvislý povrch steny. Tieto uzatvorené a ploché povrchy steny možno pokryť krycími vrstvami 7 a 8 na vonkajšej a vnútornej strane steny budovy.0022 Ak sa použijú stlpy, ktoré majú väčšie rozmery, konkrétne väčšiu hrúbku, môže nastať viacero situácií po prvé, použijú sa stenové prvky, ktoré majú väčšiu...

Stavebný stenový prvok a jeho použitie na vytvorenie stavebnej priečky alebo obkladovej steny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3929

Dátum: 05.10.2004

Autor: Konnerth Alfred

MPK: E04B 1/90, E04B 1/84, E04B 1/88...

Značky: stěny, prvok, stěnový, priečky, vytvorenie, stavebnej, stavebný, obkladovej, použitie

Text:

...jeho bočnej strany nasunuté pružné spony v tvare U a z opačnej bočnej strany, na zvýšené statické vystuženie, spoj ovací profil, ktorý je tvorený spojitýrn pásom v tvare U, z ktorého v predĺžení základne priečne vybiehajú k nemu pripevnené do tvaru L zahnuté pásiky. Celková šírka tohto profilu so zahnutými pásikmi v tvare L a spojitým pásom v tvare U zodpovedá hrúbke kompaktného celku dosky nosného jadra s pružnými blokmi a jeho dĺžka výške...

Veľký stenový stavebný panel a stavba z týchto panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3879

Dátum: 03.08.2004

Autor: Polsterer Hansdieter

MPK: E04C 2/38, E04B 2/42

Značky: stěnový, stavebný, stavba, panel, panelov, veľký, týchto

Text:

...nosné komory, pričom bočne voľne končiace predĺženia nosných škrupinových stien pri bočnom skladaní a spájani stenových stavebných prvkov sa na seba navzájom naviažu, resp. nalepia na tupý doraz. Týmto spôsobom sa potom v hotovej stavebnej konštrukcii vždy z dvoch susediacich, bočne otvorených nosných komôr dvoch bočne ksebe priliehajúco usporiadaných a lepením spojených stenových stavebných prvkov vytvorí vždy spoločná, taktiež zhora...

Preklad pre stenový otvor pre osadenie pevného rámu okna alebo dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1363

Dátum: 21.05.2003

Autor: Eder Walter

MPK: E04C 3/20, E04C 2/02

Značky: stěnový, pevného, osadenie, otvor, rámu, dveří, preklad

Text:

...byt zavesený ako známe výplňové tehlové dielce do pozdĺžnej medzery, vytvorené medzi zodpovedajúcimi prekladovými dielcami, pred tým, než je na preklad cez prekladové dielce s vloženým tepelno izolačným profilom položené maltové lôžko pre osadenie tehál, stavebného kameňa alebo tvárnic vtlačenej oblasti nad prekladom. Prekladový dielec,naväzujúci na vonkajšej strane steny na tepelno izolačný profil, môže byt vprípade potreby tvorený skrinkou...

Závesný prípravok pre stenový nábytok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2722

Dátum: 12.03.2003

Autor: Brinkmann Manfred

MPK: A47B 95/00

Značky: závěsný, stěnový, prípravok, nábytok

Text:

...a bočnej steny nábytku,do ktorej tento závesný prípravok možno vsadiť, Obrázok 5 znázornenie v podstate zodpovedajúce obr. 4 pri závesnom prípravku, vsadenom do bočnej steny nábytku, Obrázokô náčrt závesného prípravku podľa vynálezu v rozloženomObrázok 7 náčrt závesného prípravku podľa vynálezu v rozloženom stave vtrojrozmernom vyobrazení podľa obr. 4 v zmontovanom stave.Obrázok 8 náčrt závesného prípravku podľa vynálezu v rozloženom stave v...

Deliaci stenový prvok na rozdelenie miestnosti a podobne s výplňou z tepelnoizolačného materiálu, najmä minerálnej vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2360

Dátum: 14.11.2002

Autor: Royar Jürgen

MPK: E04B 1/76, E04B 1/62, E04B 1/82...

Značky: najmä, minerálnej, výplňou, materiálů, deliaci, stěnový, tepelnoizolačného, rozdelenie, miestnosti, prvok, podobně

Text:

...prvok, V ktorom najmä vonkajšie vrstvy izolačného materiálu sú pripevnené kobom vonkajším plášťom, podľa možnosti prilepené, a izolačné vrstvy sú tiež pripevnené ksebe navzájom, výhodne lepením. Tiež je však možné vytvoriť určitý druh sendvičovej štrukúry pozostávajúcej zo strednej vrstvy a izolačných vrstiev, susediacich s ňou, viacmenej ako polotovarový výrobok, V ktorom jednotlivé vrstvy sa voľne stýkajú medzi sebou navzájom a sú držané...

Betónový stenový element

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5281

Dátum: 05.08.2002

Autori: Spitzer Franz, Redlberger Alfred, Barnas Alexander

MPK: E01F 15/02

Značky: betónový, stěnový, element

Text:

...dĺžkou medzi podperným elementom a betónovým stenovým elementom a že na nastavenie betónových stenových elementov na podklade bez jeho poškodenia obsahujú podperné elementy držiaky pre úložnéTým vznikne tá výhoda, že deformačný element sa môžedostatočne daleko zdeformovat aj pri veľkom zatažení, takženedôjde na výpadok funkcie deformačného elementu. Tým sa zaručí, že podperný element zostane V okrajovej oblastispojený s betónovým stenovým...

Požiarny stenový uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2429

Dátum: 16.05.2000

Autor: Krauz Josef

MPK: F24F 13/08, F24F 13/18, A62C 4/00...

Značky: požiarny, uzáver, stěnový

Text:

...schematicky znázomený čelný pohľad na otvorený požiamy uzáver, na obr. 2 je schematicky znázomený zvislý rez otvoreným požiamym uzáverom a na obr. 3 je schematicky znázomený zvislý rez uzavretým požiamy uzáverom.Požiamy stenový uzáver podľa obr. l, 2 a 3 je vytvorený tak, že v priestupe 8 steny je osadený pravouhlý rám Q. Do protiľahlých vybraní j v ich stojinách sú otočne vsadené čapy g osadené z bokov vo vodorovnej osi listov l. Každý z...

Stenový doskový diel

Načítavanie...

Číslo patentu: 279121

Dátum: 08.07.1998

Autor: Glockenstein Karl

MPK: E04B 2/78

Značky: stěnový, doskový

Zhrnutie / Anotácia:

Stenový doskový diel (1) je zložený z nosného rámu (2), vytvoreného z profilov (3, 4) s prierezom písmena C alebo U, na ktorom sú obojstranne upevnené krycie dosky (5, 6). Medzi krycími doskami a profilmi (3, 4) je umiestnená náplň (21) z tepelne a/alebo zvukovo izolačného materiálu. Na aspoň jednom okraji nosného rámu (2) je pripevnená aspoň jedna vyrovnávacia podpera (8). Aspoň jedna okrajová hrana aspoň jednej krycej dosky (5, 6) presahuje...

Pretiahnutý stenový útvar veľkého prierezu a spôsob jeho vytvárania

Načítavanie...

Číslo patentu: 279815

Dátum: 08.12.1993

Autor: Matiere Marcel

MPK: F16L 1/038, E02D 29/05, F16L 9/22...

Značky: útvar, spôsob, velkého, prierezu, pretiahnutý, stěnový, vytvárania

Zhrnutie / Anotácia:

Pretiahnutý stenový útvar (1) je určený na znášanie vnútorného tlaku, ktorý môže presahovať 0,1 MPa a vytvára uzavretý tesný trubicový priestor (A) zrezaného priečneho prierezu. Pozostáva z dolnej časti tvorenej pevnou doskou (2) z betónu, spočívajúcou na podklade, a z hornej časti (3) tvorenej tenkou kovovou stenou v tvare zakrivenej klenby, usporiadanej medzi dvoma bočnými koncami (31, 31') rovnobežnými s pozdĺžnou osou a spojenými s doskou...

Stenový (1,6) – beta – D – gluko – (1,3) – beta – D -glukán kvasiniek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270103

Dátum: 13.06.1990

Autori: Šandula Jozef, Repáš Milan Člen Korešpondent Čsav A Sav, Masler Ladislav, Ferenčík Miroslav

MPK: C12N 1/18

Značky: gluko, 1,6, glukán, kvasiniek, stěnový, 1,3

Text:

...A. L.Houwink, D. R. kreger, Antonio van Leeuwenhoek 19, 1,19537 3. Pont, w. J. whelen, T. E. Edwerde, 3. chem. soc. 1958, 38627 3. S. D. Bacon,w. c. Farmer, D. aonee, J. F. T. Taylor, Biochem. O. 114, 557, 19697 D. J. Manners,A. J. Maeeon, 3. C. Paťtereon, J. Gen. Microbiol. 80, 411, 19747 J. Oelsma, D. R. Kreger, carbohyd. Ras. 43, 200, 1975.100 g pekárenekého droždia saocharomycee eerevieiae ae euspenduje v 150 mi 6 hmot. hydroxidu...

Pórobetonový stěnový dílec a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269852

Dátum: 14.05.1990

Autori: Pospíšil Jiří, Keim Lubomír, Hajdu Pavel, Hromádka Jaroslav

MPK: E04B 2/04

Značky: pórobetonový, výroby, stěnový, dílec, způsob

Text:

...seprmtýoh do celku opíoeoími téhly, prochćIeJíoími dčrami v blocíoh vedle vrstvy tepelné izolace.Podstata způsobu výroby stčnového dílce podle vynélezu spočívé v tom, že do formy us výrobu pőrobetonov-ýoh bloku se vloží. tvarovaná výztuini rohoň, ke ktoré os připevní předem vrstve tepelnč izolačoího materiálu.Vrstvsný stěnový díleo podle vynůlezu mé. pcdstatnč zlepiené tepelnč izolační vlastnosti, takže s. při uouüłoe o cm Je pouäitemý pro...

Stěnový panel pecních agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228454

Dátum: 15.07.1986

Autori: Hynčica Václav, Veltruský Vladimír

Značky: pecních, panel, stěnový, agregátu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší dokonalé využití tepelně izolačních schopností tepelně izolačních materiálů, odstraňuje možnost vzniku tepelných mostů. Stěnový panel sestává z kovového pláště a vnitřní izolační vrstvy. Kovový plášť sestává nejméně ze dvou částí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že styčné plochy částí (1, 2) kovového pláště jsou opatřeny izolačním materiálem (7). Tento izolační materiál (7) zasahuje nejméně do úrovně spojnice vnějších okrajů části...

Jednovrstvý keramický stěnový dílec

Načítavanie...

Číslo patentu: 231416

Dátum: 15.06.1986

Autori: Novák Vladimír, Sodomka Josef

MPK: E04C 2/40

Značky: jednovrstvý, stěnový, keramický, dílec

Zhrnutie / Anotácia:

Stěnový dílec je určen pro obvodové zdi vytápěných budov. Sestává z cihel, mezi nimiž jsou nejméně dvě svislé a dvě vodorovná spáry vyplněné alespoň zčásti maltou, v níž jsou uloženy ocelové pruty. Svislé a vodorovná spáry jsou vyplněny maltou jen v části své šířky. Ve zbývající části jsou vyplněny tepelně izolačními tělesy.

Stenový panel pre oplášťovanie priemyslových budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 225708

Dátum: 15.10.1985

Autori: Puzder Peter, Žůrek František, Paulo Daniel

Značky: panel, stěnový, priemyslových, oplášťovanie, budov

Zhrnutie / Anotácia:

Stenový panel pozostáva z nosného rámu vytvarovaného na jednej strane do tvaru drážky a na protiľahlej strana do tvaru pera, pričom v drážke je upevnený vypeňovací pásik protipožiarneho tesnenia a po stranách pera pri vnútornom povrchu panela je upevnené protipožiarne tesnenie vo forma povrazca a pri vonkajšom povrchu panela je upevnené tesnenie protiatmosferickým vplyvom. Vonkajší a vnutorný plášť kompletizovaných plných panelov vytvárajú...

Keramický stěnový dílec tvořený zdicími, zejména lehčenými tvarovkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 219013

Dátum: 15.06.1985

Autori: Musil Petr, Vranka Ludvík, Paseka Petr Ing, Brunner Evžen

Značky: lehčenými, tvořený, tvarovkami, dílec, keramický, zejména, stěnový, zdicími

Zhrnutie / Anotácia:

Keramický stěnový dílec tvořený zdicími, zejména lehčenými tvarovkami. Účelem vynálezu je odstranění dodatečné izolace za současného zvýšení tepelně izolačních vlastností dílce. Vynález řeší rovněž snižování spotřeby oceli a efektivnost výroby. Uvedeného účelu se dosáhne sestavením dílce z lehčených keramických tvarovek s výztužnými trámci, přičemž do vytvořených průběžných kanálků se uloží manipulační nebo výztužné tyče.

Víceúčelový rozebíratelný stěnový držák

Načítavanie...

Číslo patentu: 213660

Dátum: 01.04.1984

Autor: Lokaj Heřman

Značky: stěnový, víceúčelový, rozebíratelný, držák

Zhrnutie / Anotácia:

Víceúčelový rozebíratelný stěnový držák, vyznačující se tím, že je tvořen dutým pouzdrem (1) opatřeným úchytem (2) pro upevnění do zdi nebo na zeď, v jehož jedné stěně je upraven výčnělek (3), přesahující do dutiny pouzdra (1), přičemž v dutině pouzdra (1) je zasunut funkční nástavec (4), který je opatřen proti výčnelku (3) otvorem (6) a vedle něj je zasunut protikus (5), kterým je vyplněn zbývající prostor dutiny pouzdra (1) a který je...