Patenty so značkou «stenami»

Piestny motor s pohyblivými stenami valca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20785

Dátum: 15.03.2011

Autor: Tomov Mitko

MPK: F01B 1/08, F01B 1/06, F01B 17/02...

Značky: stenami, piestny, valca, motor, pohyblivými

Text:

...valca v oboch smeroch, čím zvýšenie objemu prevádzkového valca zvyšuje aj prevádzkovú oblasť jeho piestu a naopak.0013 Novinkou tohto patentu je aj tá skutočnosť, že je samostatná inštalácia zhotovená tak,aby pohybovala posuvnými stenami valcov, pričom táto inštalácia využíva časť energie získanej pohybom piestov pre svoju prevádzku, kedy je prevádzka tejto inštalácie založená na vplyve dvoch špeciálne zhotovených spojok, ktoré umožňujú...

Prepravka s na seba sklápateľnými bočnými stenami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17558

Dátum: 04.02.2011

Autori: Kellerer Richard, Barth Christian

MPK: B65D 6/00

Značky: sklápateľnými, bočnými, stenami, přepravka

Text:

...vzájomnom sklápaní protiľahlých bočných stien nebolo potrebné dodržanie poradia sklápania, pretože existujú dve polohy pre sklopenú bočnú stenu. Po druhé sa zabezpečí, že vzpriamená bočná stena sa vždy nachádza v tej istej polohe, keďže pohyb závesového čapu počasvzpriamovania resp. vyklápania bočnej steny sleduje určitú dráhu. Vzpriečeniuzávesového čapu vspodnej koncovej polohe sa zabráni, pretože tento priotáčaní vynútene dostáva...

Paletový zásobník s bočnými stenami a vekom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12485

Dátum: 28.05.2010

Autor: Wintrich Andreas

MPK: B65D 19/18

Značky: vekom, zásobník, stenami, bočnými, paletový

Text:

...dno na svojom okraji vybavené obvodovou drážkou, do ktorej je možné bočné steny zastrčiť a podopríeť a tým zaistiť pevné držanie.0013 Pre lepšie upevnenie bočných stien na dne sú na drážke umiestnené zarážkové výstupky, ktoré sú navrhnuté na zábere vo vybraniach bočných stien.0014 Zatiaľ čo sa dá predstaviť, že zásobník sa dá vyrábať vo všetkých možných veľkostiach a tvaroch, má dno prednostné smerom dolu vytvarované prehĺbenia ako nohy, medzi...

Paletový zásobník s bočnými stenami a vekom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12484

Dátum: 28.05.2010

Autor: Wintrich Andreas

MPK: B65D 19/18

Značky: bočnými, paletový, stenami, zásobník, vekom

Text:

...prednostnom usporiadaní vynálezu sú bočné steny na zvislých hranách zásobníka spojené a sú zložitelné dohromady. Bočné steny lícujú v zloženom stave na dno a pod veko, a môžu byť takto naplocho zabalené dohromady, aby spoločne s dnom a vekom vzniklo uzavreté balenie.Zložený zásobník zaujíma, napríklad pri spätnom transporte, podstatne menej priestoru než postavený zásobník.0014 Zatial čo by sa dalo predstaviť, že bočné steny sa môžu usporiadať...

Debnička so skladacími bočnými stenami so stabilnou konštrukciou bočných stien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13977

Dátum: 14.04.2010

Autor: Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 6/18, B65D 6/34, B65D 6/22...

Značky: skladacími, konštrukciou, stenami, bočnými, debnička, stien, stabilnou, bočných

Text:

...potravín, je potrebné, aby vnútorné strany prepravnejdebničky boli čo najhladšie, aby sa vo vnútri tejto prepravnej debničky nemohli zachytiť žiadne zvyšky potravin. Súčasne má byť však táto prepravná debnička stabilná, čo sťažuje použitie veľkých hladkých plôch. Ďalej má byť zaručená dobrá spôsobilosť na čistenie týchto prepravných debničiek, čo vyžaduje na jednej strane hladké povrchy, na druhej strane však musí byť daná možnosť, aby v...

Skladacia debna so sklopiteľnými a samozaistiteľnými stenami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13737

Dátum: 14.04.2010

Autor: Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 6/22, B65D 6/34, B65D 6/18...

Značky: debna, stenami, sklopiteľnými, samozaistiteľnými, skladacia

Text:

...strane vyžaduje hladké povrchy, na strane druhej musí byť ale daná aj možnosť, aby čistiaci prostriedok použitý v automatizovaných pracích zariadeniach príp. voda mohli zdebny počas čistenia odtekať. Toto si vyžaduje odtokové otvory alebo perforácie, ktoré sú však opäť v rozpore s požadovanou vysokou stabilitou. Ohľadom čistenia sa pritom tiež obzvlášť žiada, aby aspoň niektore zvonkajších stien zostali vodklopenom stave samovoľne...

Debna so skladacími a demontovateľnými bočnými stenami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14844

Dátum: 14.04.2010

Autor: Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 6/22, B65D 6/34, B65D 6/18...

Značky: demontovateľnými, skladacími, debna, stenami, bočnými

Text:

...otvory na uchopenie. Aj keď sa používa robustná forma vyhotovenia debny, nie vždy sa dá pri nešetrnom každodennom používaní vylúčiť zničenie jednotlivých komponentov debny, teda najmä dna alebo jednej z bočných stien. Tu je potrebné, aby sa bočné steny jednoduchým spôsobomdali oddeliť od dna, bez toho aby kvôli jednoduchej demontovateľnosti silového spojenia trpela ich schopnosť niest vysokú záťaž.0006 WO 00/68101 A 2 opisuje sklápateľnú...

Debna so skladacími bočnými stenami a blokovacím mechanizmom s ochranou proti preťaženiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14630

Dátum: 14.04.2010

Autor: Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 6/16, B65D 6/18

Značky: preťaženiu, ochranou, debna, bočnými, stenami, proti, skladacími, mechanizmom, blokovacím

Text:

...stabilitu. Tento uzatvárací mechanizmus by mal byť čo najjednoduchší a mal by sa dať obsluhovať bezchybne bez veľkého vynaloženia sily. Pritom sa však musl mať dodatočne na zreteli možnosť chybnej obsluhy, to znamená, aby pôsobila nauzatvárací mechanizmus sila, bez toho aby bol tento daný do pohybu. Tak by sa uzatvárací mechanizmus nemal v žiadnom prípade poškodiť.0006 EP 1647 492 A 1 ukazuje skladaciu debnu sdorazmi na jej dlhých bočných...

Uzáver pre prepravné nádoby so sklápacími bočnými stenami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12568

Dátum: 28.05.2009

Autor: Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 6/18

Značky: bočnými, uzáver, sklápacími, prepravné, stenami, nádoby

Text:

...a odistenia je umiestnený nastavovací mechanizmus, ktorý zahŕňa ovládací a zaisťovací prvok, ktoré súnavzájom prepojené, čím sa vertikálny pohyb ovládacieho prvku mení naotáčavý resp. výkyvný pohyb zaisťovacieho pNku, aby sa bočné steny odistili,ako aj prepravná a skladovacia nádoba, najmä viackrát použitelná nádoba so zariadením podľa vynálezu na odisťovanie a zaisťovanie bočných stien. Ako výhoda sa pritom ukazuje to, že tlakom na ovládací...

Uzatváracia závora pre prepravnú nádobu so sklopnými bočnými stenami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16423

Dátum: 28.05.2009

Autor: Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 6/18

Značky: nádobu, závora, bočnými, sklopnými, prepravnú, stenami, uzatváracia

Text:

...predloženého vynálezu je dať kdispozícii prepravnú askladovaciu nádobu príp. zatvárací aotvárací mechanizmus, pričomvynaložením minimálnej sily sú bočné steny sklopné smerom dovnútra.0008 Úloha predloženého vynálezu sa rieši znakmi obsiahnutými vo význakovej časti nároku 1.0009 V ďalšom riešení je navrhované, aby bol nastavovací mechanizmus,najmä ovládací prvok, spojený s bočnou stenou, najmä stenou s úzkou bočnou plochou spojením vo forme...

Uzavieracia závora pre transportnú prepravku so sklápateľnými bočnými stenami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15879

Dátum: 28.05.2009

Autor: Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 6/18

Značky: transportnú, sklápateľnými, závora, stenami, bočnými, prepravku, uzavieracia

Text:

...odomykajúci mechanizmus, pričom vynaložením minimálnej sily sa budú dat bočné steny sklápať dovnútra.0008 Úloha predkladaného vynálezu je riešená prostrednictvom znakov, obsiahnutých v význakovej časti nároku 1.0009 Vdalšom stvárnení je navrhnuté, že mechanizmus prestavovania,najmä ovládací prvok, je cez spojenie typu hríbovej hlavy vdrážke spojený sbočnou stenou, najmä súzkou bočnou stenou, čím sa môže vykonávať paralelné presúvanie tohto...

Spôsob spracovania komory so žiaruvzdornými stenami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9565

Dátum: 03.07.2008

Autor: Di Loreto Osvaldo

MPK: C10B 29/06, F27D 1/16, C04B 41/87...

Značky: žiaruvzdornými, komory, spôsob, spracovania, stenami

Text:

...za studena na substráty, hlavne elektronické súčiastky, a potom sa zahrievajú na0011 Na vyriešenie vyššie uvedených problémov, ktoré so sebou nesú žiaruvzdorné steny spracovávacích komôr, je podľa vynálezu navrhnuté použit spôsob, aký je uvedený v úvode, pri ktorom k striekaniu v prítomnosti kyslíka dochádza v uzatvorenej komore, kde spracovávacia kompozícia, vo väčšlnovo kvapalnom stave, sa rozprašuje vo forme častíc v suspenzii, pričom...

Zdokonalenie v stenách alebo súvisiace so stenami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11248

Dátum: 07.02.2007

Autor: Paterson John

MPK: E04C 2/54, F21V 33/00, E04C 1/42...

Značky: súvisiace, stenami, zdokonalenie, stěnách

Text:

...stenovým systémom,presnejšie U-profilovým systémom, uvedeným vyššie. V ráme (1) je umiestnených viaceroZvýraznený pohľad je zobrazený na obr.2. Sklený stenový systém pozostáva z množstva panelov (5), zoskupených formou nasúvaných profilov, a z elektroluminiscenčného pásu (6) umiestneného na bokoch profilov. Jednotlivé kusy (5) sú uchytené medzi spodnú plastovú vložku (7) a hornú plastovú vložku (2) obsahujúcu diery pre umiestnenie napájacích...

Vodiace zariadenie posuvných stien vozňov s posuvnými stenami a poklopmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 284496

Dátum: 08.04.2005

Autori: Raabe Manfred, Göhring Dieter, Petrick Renee, Ernst Andreas

MPK: B61D 17/02, B61D 17/00, B61D 19/00...

Značky: posuvnými, posuvných, poklopmi, stenami, zariadenie, vozňov, stien, vodiace

Zhrnutie / Anotácia:

Rovnobežne s vonkajšou hranou spodku vozňa je usporiadaná koľajnica (6), ktorá nesie vždy na dvoch držiakoch (5) valčekov posuvnú stenu (4), ktorá je v oblasti vonkajších k čelným stenám (1) smerujúcich držiakov (5) valčekov zahnutá dovnútra k pozdĺžnemu stredu (8) vozňa, pričom uhol roztiahnutia dosiahne maximálne takú veľkosť, ktorá je menšia než uhol, ktorý vznikne, keď koľajnica (6) má diagonálny okrajový dotyk k valčeku (17), a v oblasti...

Skladacia prepravka s uvoľniteľne blokovateľnými bočnými stenami

Načítavanie...

Číslo patentu: 283986

Dátum: 24.05.2004

Autor: Umiker Hans

MPK: B65D 8/14, E05C 19/06

Značky: skladacia, blokovateľnými, stenami, přepravka, bočnými, uvolnitelné

Zhrnutie / Anotácia:

Skladacia prepravka s uvoľniteľne blokovateľnými bočnými stenami (2), ktoré sú v vzpriamenej polohe oproti sebe relatívne fixovateľné blokovaním, pričom sa najskôr dve vzájomne protiľahlé bočné steny medzi ďalším párom ešte stojacích bočných stien, a potom tento ďalší pár protiľahlých bočných stien, sklopí dovnútra na dno prepravky. Dovnútra sklopiteľné bočné steny (2) obsahujú zaskakovacie prvky (6) na blokovanie na zapadnutie za príslušné...

Vozeň s posuvnými stenami na transport tovaru citlivého na teplotu po železnici

Načítavanie...

Číslo patentu: E 983

Dátum: 10.09.2003

Autor: Homes Günter

MPK: B60P 3/20, B61D 27/00, B61D 19/00...

Značky: citlivého, posuvnými, teplotu, tovarů, železnici, vozeň, stenami, transport

Text:

...vnútorne platne 14 vždy privrátené k nákladnému priestoru 3 a vonkajšie platne15 od neho odvrátené, medzi ktorými sú plánované dutiny 16, ktoré sú vždy úplne vyplnené-3, izolačnou penou 17. Na tepelné oddelenie sú vnútomé platne 14 a vonkajšie platne 15 navzájom vždy spojené plastovými proñlmi 31, ktorých časti viditeľne zvonka môžu byt priPosuvné steny l l, 12 sú vždy v pozdĺžnych smeroch nákladného priestoru 3 posuvne uložené po jeho celej...

Kontajner, najmä viacnásobne použiteľný kontajner, so sklápacími bočnými stenami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6033

Dátum: 28.02.2003

Autori: Kellerer Richard, Barth Christian

MPK: B65D 6/18, B65D 6/16

Značky: kontajner, stenami, bočnými, viacnásobné, sklápacími, najmä, použitelný

Text:

...sily blokovania, Preferovaný je zadný šikmý(deliaci) uhol V rozsahu 3 až 20 °, uprednostňovaný je najmä 5 až 15 °.Pružiacu elastickú a navzájom prispôsobenú vlastnosť tak prítlačnej páky ako i blokovacieho nosa možno určiť hrúbkou rukoväte a jazyka resp. jazykového blokovacieho nosa, ako i dĺžkypáky, bodom kĺbového spojenia a šírkou pritlačnej páky ajazykového blokovacieho nosa.Dole sú na základe výkresu popísané uprednostňované príklady...

Strešné vodiace zariadenie na steny železničných vozňov s posuvnými stenami a poklopové vozne

Načítavanie...

Číslo patentu: 282296

Dátum: 19.11.2001

Autori: Bartel Manfred, Krüger Karl-heinz

MPK: B61D 17/08, B61D 39/00

Značky: stěny, vozne, železničných, posuvnými, vodiace, vozňov, strešné, zariadenie, poklopové, stenami

Zhrnutie / Anotácia:

Podperné zariadenie (4) strešného vodiaceho zariadenia je pripevnené v pozdĺžnom smere strechy k strešnému dielu (2). Medzi podperným zariadením (4) a bodom (10) pripevnenia je umiestnené nosné rameno (11), ktoré je vyhotovené ako oceľové pero a je upnuté na konzolovom ložisku (19) pružnými prvkami (20). Vodiace teleso (9) má na konci podperného ramena (6) zvislý obežný valček (14) a vodorovný obežný valček (15). Spodný úsek pridržiavacieho...

Prepravka z plastu, najmä prepravka na zeleninu so sklopnými stenami

Načítavanie...

Číslo patentu: 279374

Dátum: 07.10.1998

Autor: Umiker Hans

MPK: B65D 1/22

Značky: přepravka, plastů, stenami, sklopnými, zeleninu, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Prepravka má dno (1) a štyri skladateľné bočné steny (2, 3, 4, 5), ktoré sú skladateľné smerom ku dnu (1) prepravky, pričom každá bočná stena (2, 3, 4, 5) je spojená s dnom (1) cez stredný element (8, 9, 10, 11), ktorý je spojený jednak cez sklopiteľný záves (12) s bočnou stenou (2, 3, 4, 5) a jednak cez sklopiteľný záves (13) s dnom (1), pričom stredný element (8, 9, 10, 11) má dosadaciu plochu a/alebo plochu na prenos zaťaženia pre vyklopenú...

Nádrž na kvapaliny s vonkajšími nosnými stenami a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279540

Dátum: 19.02.1992

Autor: Mitterecker Leonhard

MPK: B65D 90/04

Značky: stenami, nosnými, výroby, nádrž, kvapaliny, spôsob, vonkajšími

Zhrnutie / Anotácia:

Nádrž na kvapaliny je vybavená vonkajšími nosnými stenami (2) z betónu alebo podobného pevného materiálu na zachytenie hydrostatického tlaku, na ktorých je vytvorená nepriepustná vrstva z kovových plechov (4, 11), upevnených pomocou upevňovacích prvkov (1, 9) k obvodovým nosným stenám (2) a ku dnu nádrže. Upevňovacie prvky (1, 9) sú uložené v stenách (2) nádrže, sú na svojich koncoch smerujúcich dovnútra nádrže spojené najmä zváraním s...

Prípravok na utesňovanie spojov hadíc so stlačiteľnými stenami

Načítavanie...

Číslo patentu: 261680

Dátum: 10.02.1989

Autor: Beneš Jan

MPK: F16L 33/20

Značky: stlačiteľnými, spojov, stenami, utesňovanie, hadíc, prípravok

Text:

...hadíc do najmenej 50 miliwmetrov.Prípravky sú s úspechom využívané pre vnútorné potreby v organizácií prihlasovuatela, a to jednak jednoučelové pre väčšie hadice, ako aj univerzálne s vymenitelnými vložkatni čeľusti.Príklad uskutočnenia prípravku podľa vynálezu je znázornený na priložených výkresoch, pričom obr. 1 je pohlad na prípravok v zovretej polohe a s čisastočnými rezmi funkčnými prvkami, na obr. 2 je v osrovom reze hadicou...

Spôsob utesňovania spojov hadíc so stlačiteľnými stenami

Načítavanie...

Číslo patentu: 261679

Dátum: 10.02.1989

Autor: Beneš Jan

MPK: F16L 33/20

Značky: spôsob, stlačiteľnými, spojov, hadíc, utesňovania, stenami

Text:

...zaoblených prečnelkov tvarovaných V lichobežníkových roztlačných úsekoch medzi čeľusťami prostredníctvom tvarovacích stien za zvieracími hranami pod uhlami V rozmedzí 5 až 15 stopňov Zverné upevnenie objímky sa ukončí po Zmenšení vonkajšieho priemeru utesňovacieho krúžku na veľkosť zhodnú s vonkajším priemerom hadice.Výhody spôsobu podľa vynálezu sú hlavne v tom, že sa dajú použit jednoduché a výrobne nenáročné utesňovacie objímky v...

Zařízení ke zjišťování hustoty tepelného toku žáruvzdornými stěnami tavicích pecí, zejména sklářských

Načítavanie...

Číslo patentu: 242734

Dátum: 15.05.1987

Autori: Ragas Adrian, Rekoš Jozef

MPK: C03B 5/42

Značky: žáruvzdornými, tavicích, stenami, sklářských, zjišťování, tepelného, hustoty, zařízení, pecí, zejména

Text:

...desky g dostatočne tenkć. NTato iiruvzdorna vlikns, odolná proti teplotám od 500 do 1200 °c jsou pojem bud chemicky, napŕ. tmelen na bázi koloidního oxidu kŕemičitáho, kyseliny fosforečnó, nebo sklokeruiky, neho jen mechanicky Mágane.V této uprava Itdnh 3 zo suovinw na bázi S 102 - M 203 malý tepelný odpor, který je mensi ne 1/200 vlastní stěny, takže celkový teplotní tok stenou pece se téměř nenaruší.Doska z je protkáne ternočldnkovými...

Momentové kríže na komorách konvekčných výhrevných plôch u kotlov s membránovými stenami

Načítavanie...

Číslo patentu: 227920

Dátum: 15.05.1986

Autori: Pacala Ján, Zvodár Jaroslav, Guba Gabriel, Drahoš Ivan

Značky: komorách, výhrevných, stenami, kríže, kotlov, membránovými, momentové, ploch, konvekčných

Zhrnutie / Anotácia:

Momentové kríže na komorách konvekčných výhrevných pl(ch u kotlov s membránovými stenami vyznačujúce sa tým, že na komore (1) sú navarené čapy (7) a v rovine čapov (7) je vytvorený pevný rám (8).