Patenty so značkou «stěna»

Protihlukový panel a protihluková stena

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6792

Dátum: 03.06.2014

Autori: Lapáček Antonín, Borýsek Rudolf, Kroc Martin

MPK: E01F 8/00

Značky: protihluková, panel, stěna, protihlukový

Text:

...panel má nosnú časť, na ktorej je usporiadané absorpčná vrstva z medzerovitého betónu, pričom absorpčná vrstva zahŕňa množinu prefabrikovaných tvaroviek z vibrolisovaného medzerovitého betónu s keramickým granulátom s frakciami 2 až 4 mm.Prehľad obrázkov na výkresochProtihlukový panel a protihluková stena podľa technického riešenia budú bližšie opisané na príkladoch konkrétnych uskutočnení zobrazených na výkresoch, na ktorých obr. l je...

Stena a postup výstavby steny, najmä pre obytné budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6720

Dátum: 02.04.2014

Autor: Tančin Miroslav

MPK: E04B 2/30, E04C 2/16

Značky: postup, stěna, budovy, najmä, stěny, výstavby, obytné

Text:

...jedna vrstva platní z lisovaného rastlinného materiálu, z druhej strany bude pripevnená dvojica platní podľa uvedeného opisu s dištančnými vodorovnými profilmi. Vnútro konštrukcie bude vo výhodnom usporiadaní vyplnené izolačným materiálom, najmä na prírodnej báze s hydrofobizáciou včelím voskom. Zvislé stojky prenášajú tlakové zaťaženie zo strechy, homých podlaží a z tlaku vetra. Môžu mať podobu kovových profilov, ale vo výhodnom usporiadaní...

Kazetová stena na opláštenie nosných konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6530

Dátum: 02.10.2013

Autori: Kopp Jan, Přech Pavel

MPK: E04B 2/88, E04B 9/22, E04C 2/28...

Značky: opláštenie, kazetová, konštrukcií, nosných, stěna

Text:

...aj akustického odporu než známe konštrukcíe.Uvedený problém rieši kazetová stena na opláštenie nosných konštrukcií, najmä výrobných, skladových alebo obchodných hál, zahŕňajúca nad sebou usporiadané kazety so stojinamí z nosného plechového tenkostenného C profilu, pričom kazety sú orientované otvorenou stranou smerom od nosnej konštrukcie, V kazetách je uložená tepelná izolácia a kazety sú prekryté krycími plechmi, podľa technického...

Stena drevostavby na zabezpečenie vzduchotesnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6262

Dátum: 02.10.2012

Autor: Sedlák Pavol

MPK: B32B 5/16, E04C 1/40, E04B 2/00...

Značky: drevostavby, vzduchotesnosti, stěna, zabezpečenie

Text:

...A- šmykovú tuhosť steny (podľa statického posúdenia objektu), zabezpečená výrobou a konštrukciou samotnej dosky,- zväčšený difúzny odpor proti prenikaniu vodných pár v ínteriérovej časti obvodovej steny, zabezpečený konštrukciou dosky a jej prípadnou modífikáciou alebo náterom,- estetickú funkciu - zabezpečená konštrukciou dosky - hlavne povrchom a náterom, s pretmelenim stykov dosiek,- požiarnu odolnosť konštrukcie smerom z interiéru,...

Ochranná stena z jednotlivých ochranných stenových prvkov na zabezpečenie dopravných ciest

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20372

Dátum: 29.06.2012

Autor: Luther Horst

MPK: E01F 15/08

Značky: ochranných, prvkov, ciest, zabezpečenie, ochranná, stěna, jednotlivých, stěnových, dopravných

Text:

...a musia byťviackrát opakovane použiteľné. Ďalej musia zaručovať bezpečné postavenie a fungovanie aj vprípade, že podložie, na ktorom majú byť postavené, nemá konštantné stúpanie či sklon, napríklad na vrcholoch kopcov alebo v priehlbinách.0011 Cieľom tohto vynálezu je preto navrhnúť ochrannú stenu, resp. príslušné ochranné stenové prvky a nastavovacie a spojovacie zariadenie pre nich, ktoré budú vyhovovať súčasným požiadavkám na zadržiavaciu...

Obvodová nosná stena nízkoenergetickej stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6079

Dátum: 03.04.2012

Autori: Bory Alexander, Jokeš Stiva, Kvapil Miloslav

MPK: E04C 2/04, E04B 1/24, E04B 2/58...

Značky: nosná, stavby, obvodová, stěna, nízkoenergetickej

Text:

...x hrúbka x hrúbka oceľového plechu), rozmery U profilu § sú 50 x 152 x 1,5 mm (šírka x hrúbka x hrúbka oceľového plechu).Zo strany interiéru je k rámu g pripevnená prvá vrstva sadrokartónových dosiek 4 a druhá vrstva sadrokartónových dosiek 5. Ide o dosky protipožiarne, hrubé 12,5 mm, s minimálnou objemovou hmotnosťou 883 kg/m 3. Sú zostavené tak, že prvá vrstva sadrokartónových dosiek 51 prekrýva spoje druhej vrstvy sadrokartónových dosiek 5....

Štruktúrna betónová stena s tepelnou izoláciou a výrobný proces

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20113

Dátum: 23.03.2012

Autori: Guerini Alexandre, Zampini Davide

MPK: C04B 111/00, C04B 28/04, C04B 111/28...

Značky: stěna, proces, výrobny, betonová, štruktúrna, tepelnou, izoláciou

Text:

...povahy obsahujúcich iba minerálne kameniva alebo vzduch, bez požiadavky na dodatočný organicky založený materiál vo forme agregátov alebo nepretrži tých vrstiev.0012 Ďalej opísaný konštrukčný systém je vytvorený z aspoň dvoch odlišných betónových vrstiev, ktoré obsahujú aspoň jednu samorozlievaciu betónovú vrstvu, ktorá má rozdielne mechanické a tepelne vodivostné vlastností od druhej betónovej vrstvy, bez pomocí dodatoč ného tepelného...

Prepážková stena pre fluidizačný aparát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19777

Dátum: 20.01.2011

Autori: Stanke Klaus, Kröhl Paul

MPK: B01J 8/36, B01J 8/44

Značky: aparát, stěna, prepážková, fluidizačný

Text:

...v kanáloch hrubý materiál, a na druhej stranepri zastavení stroja potom všetok materiál.0010 Na transport nedostatočne fluidizovaného hrubého materiálu existujú technickyrealizované riešenia. Transport môže byť po prvé podporovaný mechanicky vibráciou celéhofluidízačného aparátu alebo len vibráciou vzduchových komôr alebo stenových prepážok. Aby sme zabránili týmto výrazným konštrukčným nákladom a ďalším nevýhodám, je pneumatická transportné....

Medzibytová stena

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5638

Dátum: 04.01.2011

Autor: Pilka Imrich

MPK: E04B 2/00

Značky: stěna, medzibytová

Text:

...nedostatky súčasného stavu techniky do značnej miery rieši medzibytová stena podľa technického riešenia, ktorej podstata spočíva v tom, že pozostáva z príslušného množstva murovaných radov tvorených dierovanými priečkovými tehlami spájanýrni murovacou maltou, pričom diery tehál každého murovaného radu sú vyplnené sypkým materiálom anorganického pôvodu a stena je finalizovaná omietkovou maltou o hrúbke 10 až 30 mm.Je výhodné, ak sa ako výplň...

Posuvná stena s bočne posuvnými stenovými elementmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 286470

Dátum: 20.10.2008

Autori: Janutta Reinhard, Blöbaum Ernst Udo

MPK: E05F 3/00, E05D 15/06

Značky: posuvnými, bočně, elementmi, stěna, stěnovými, posuvná

Zhrnutie / Anotácia:

Posuvná stena je uskutočnená s bočne posuvnými stenovými elementmi (12/1-12/n), z ktorých je najmenej jeden stenový element (12/2) vytvorený ako dverový element, uvádzaný do činnosti zatváračom dverí, tvoreným pohonom (30), ktorý je usporiadaný stacionárne voči posuvným elementom (12/1-12/n). Ovládací prostriedok, nachádzajúci sa medzi zatváračom dverí a stenovým elementom (12/2), je vytvorený ako tyčové ústrojenstvo, ktoré je pri posúvaní...

Protipovodňová stena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11506

Dátum: 08.10.2008

Autori: Barich Rotger, Barich Lutz, Jensen Jürgen

MPK: E04B 1/61, E02B 3/10

Značky: protipovodňová, stěna

Text:

...tak, že jej spodný okraj prekrýva spodnú hranu profilových nosníkov. Použitie fólie pre obstaranie protipovodňovej steny sa nejaví ako vhodné, pretože táto môže sotva odolávat vysokým zaťaženiam povodne.0009 V DE 28 42 353 Al je popísaná konštrukcia hrádze, ktorá má viac nosných rámov, rozložených po dĺžke hrádze, a flexibilný pruh materiálu so strednou časťou a s hornou, a so spodnou okrajovou časťou. Pretože flexibilný pruh materiálu sa...

Posuvná stena vedená aspoň v jednej vodiacej lište

Načítavanie...

Číslo patentu: 286157

Dátum: 02.04.2008

Autori: Blöbaum Ernst Udo, Janutta Reinhard

MPK: E05D 15/06, E05D 15/00

Značky: vedená, lište, posuvná, vodiacej, jednej, aspoň, stěna

Zhrnutie / Anotácia:

Posuvná stena (1) je vedená aspoň v jednej vodiacej lište (2), ktorej jednotlivé diely (3, 4), keď je posuvná stena (1) v zatvorenej polohe, sú usporiadané vzájomne v rade za sebou, zatiaľ čo keď je posuvná stena (1) otvorená, sú jednotlivé diely (3, 4) premiestené do tzv. odstavnej polohy, v ktorej sa nachádzajú v polohe kolmej na vodiacu lištu (2), na ktorú je v prechodovej oblasti do odstavnej polohy napojený zakrivený alebo pod uhlom...

Obvodová montovaná nosná drevená stena s obmurovkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4786

Dátum: 06.07.2007

Autor: Löwy Štefan

MPK: E04B 2/42

Značky: montovaná, stěna, obmurovkou, obvodová, drevená, nosná

Text:

...vodorovného dreveného rámového prvku s najmenej jedným zvislým dreveným rámovým prvkom, medzi ktorými je uložená najmenej jedna tepelná izolačná vrstva, na ktorú je z jednej strany rozoberateľne pripevnená najmenej jedna veľkoplošná doska s povrchovou vrstvou a z druhej strany sú pripevnené najmenej dve obvodové laty, medzi ktorými je uložená najmenej jedna pridavná izolačná vrstva, na ktoré je pripevnená ochranná paropriepustná fólia, na...

Panel na zachytávanie striel a stena strelnice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4579

Dátum: 05.10.2006

Autori: Cinko Gustav, Jaroš Vladimír, Kubálek Ladislav

MPK: F41J 1/00

Značky: strelnice, zachytávanie, striel, panel, stěna

Text:

...smer, ktorý definovaný prvok zaujme po inštalácii panelu 8 na stenu strelnice.Zobrazený panel 8 má na všetkých obvodových plochách vytvorený tvarový zámok 5 na spájanie s nadväzujúcimi panelmi 8. V zobrazenom uskutočnení podľa obr. l je tvarový zámok 5 tvorený polodrážkou na homej a ľavej obvodovej ploche a korešpondujúcim perom na pravej a spodnej obvodovej ploche. Odbomikom je však zrejmé, že tvarový zámok 5 môže mat ľubovoľný tvar,...

Zvodidlová stena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5286

Dátum: 23.06.2006

Autor: Redlberger Alfred

MPK: E01F 15/02

Značky: zvodidlová, stěna

Text:

...dimenzovaná pre náraz s nižšou energiou, napríklad náraz osobného automobilu, pričom po posunutídruhej steny táto spolupracuje s prvou stenou a jedimenzovaná na náraz s vyššou energiou, napríklad náraz nákladnêho automobilu. Tým je možné jednoduchým spôsobom zaručiť bezpečnú prekážku v prevádzke pre rôzne energie nárazov. Ďalej môže byť upravená ochrana pred voľnými dielmi a ochrana proti hluku. Bočným podoprenim sa môže dosiahnuť dobrej...

Posuvná stena

Načítavanie...

Číslo patentu: 285086

Dátum: 18.05.2006

Autori: Bischof Markus, Rechsteiner Stefan

MPK: E05D 15/06

Značky: stěna, posuvná

Zhrnutie / Anotácia:

Posuvná stena s vodiacou lištou obsahuje najmenej dva posuvné diely (2, 4) uložené prostredníctvom nosných a vodiacich prvkov (5, 6) na aspoň jednej vodorovne usporiadanej, pevne prichytenej vodiacej lište (1). Aspoň posuvný diel (2), ktorý je v smere pohybu zatvárania posuvnej steny posledný, je uložený na nosných a vodiacich prvkoch (5, 6), z ktorých aspoň nosný a vodiaci prvok (6), ktorý je v smere zatvárania posuvnej steny zadný, je uložený...

Prestaviteľná stena

Načítavanie...

Číslo patentu: 285079

Dátum: 18.05.2006

Autori: Wehrspann Lars, Kordes Herbert

MPK: E05D 15/06, E05C 7/00, E04B 2/82...

Značky: prestaviteľná, stěna

Zhrnutie / Anotácia:

Prestaviteľná stena pozostávajúca z jednotlivých závesne uložených dverových a/alebo stenových prvkov, ktoré sú posuvné v stacionárnej dutej vodiacej lište (1) upevnenej na strope (41) a vybavenej rozdvojeniami a odbočkami. Jednotlivé dverové a/alebo stenové prvky nie sú vedené v oblasti pri podlahe (3) a sú vybavené pätnou profilovou lištou (5), v ktorej je upravené blokovacie zariadenie (6), ktoré pri vzájomnom styku aspoň dvoch dverových...

Hracia stena

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4420

Dátum: 06.04.2006

Autor: Kostura Norbert

MPK: A63B 71/06, A63B 22/00

Značky: stěna, hracia

Text:

...variabílíty veľkostí a tvarov, čo umožňuje jej umiestnenie a využitie vo veľkom množstve minimálnych aj veľkých plôch a priestorov.Hracia stena pozostáva zo stenového panelu V tvare obdlžníka s jedným obdlžnikovým otvorom, na zadnej strane má závesné elementy. Súčasťou je lopta.Hracia stena pozostáva z obdĺžnikového stenového panelu so symetricky umiestnenými deviatimi štvorcovými otvormi, na zadnej stene má závesné elementy. Súčasťou je...

Protihluková stena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13730

Dátum: 30.12.2005

Autor: Thielhorn Wulf

MPK: E01F 8/00

Značky: stěna, protihluková

Text:

...tvámic. Čím je ventosť zŕn menšia, tým väčší je celkový povrch všetkých gulovitých keramzitových tvámic na jednotku objemu. Kedže je spojivo najdrahšim komponentom vrstvy pohlcujúcej hluk. sú výrobné náklady pri použitl malej zmitosť keramzitových tvámic vyššie než pri väčšej zrnitosti. Preto. už z výrobných dôvodov. je vhodné zosúladiť množstvo spojiva s veľkosťou zŕn keramzitových tvámic.0023 Z rovnakého dôvodu je potrebné...

Protihluková stena

Načítavanie...

Číslo patentu: 284741

Dátum: 26.09.2005

Autor: Fabbro René

MPK: E01F 8/00

Značky: protihluková, stěna

Zhrnutie / Anotácia:

Protihluková stena (1) z protihlukových dosák (8, 9) z drevených hoblín spájaných cementom, vybavených profilovaním tvoreným ryhovaním, ktoré sú upevnené na drevenom ráme (6). Drevené rámy (6) sú umiestnené medzi stĺpiky (3) profilu I, pričom protihlukové dosky (8, 9) prekrývajúce stojiny stĺpikov (3) sú upevnené na drevených rámoch (6).

Posuvná stena pre železničný nákladný vozeň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4215

Dátum: 03.08.2005

Autori: Wagener Paul-werner, Höhne Wolfram

MPK: B61D 17/04

Značky: nákladný, stěna, železničný, vozeň, posuvná

Text:

...sa navzdory odtokovým vývrtom zhromažďuje V spodnom páse, odvedie v každom prípade von. Pod odtokovým VÝVIĚOHL má spodný pás šikmo prebiehajúci mostík,takže voda nazhromáždená v spodnom páse odteká k odtokovémuÚloha vynalezu spočíva vo vytvorení posuvnej steny železničného nákladného vozňa tak, aby bolo trvalo zabránené prenikaniu vlhkosti a optický dojem nebol trvalo nevýhodneTáto úloha je podľa vynálezu vyriešená znakmi patentového nároku...

Deliaca stena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6234

Dátum: 11.05.2005

Autor: Schmid Claus

MPK: E04B 2/82

Značky: deliaca, stěna

Text:

...3 - 7 °. V polohe rozdeľujúcej priestor zasahujú jednotlivé stenové elementy do seba navzájom tak, a prípadne dopripojovacieho elementu. tak, že sa ani pri namáhaní ohňomjednotlivé stenové elementy nemôžu zo svojho záveru uvoľnit.Nie je potrebné zvláštne mechanické zablokovanie.S výhodou je aspoň jedna z čelných plôch zvislých rámových dielov jednotlivých stenových elementovy prípadneVytvorením podľa vynálezu deliacej steny známej v...

Sklená stena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4812

Dátum: 23.12.2004

Autori: Schmid Claus, Wiedemann Günter

MPK: E06B 3/66, E06B 3/64, E04B 2/72...

Značky: sklená, stěna

Text:

...3 l 11 absorber vlhkosti, použije pozinkovaný oceľový proñl, takže prípadná korózia tohtoPri uprednostňovanej forme vyhotovenia sklenej steny podľa vynálezu je každá vonkajšia sklená tabuľa bočne upevnená podpernou lištou z profilu z eloxovaného hliníka, ktorá zakrýva dutý profil, obsahujúci absorber vlhkosti, až na jednu škáru pre spojenie dutého priestoru s medzipriestorom medzi jednoduchými sklenými tabuľami. Takto vznikne sklená stena s...

Mobilná deliaca stena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3790

Dátum: 05.11.2004

Autor: Pertiller Matthäus

MPK: E04B 2/74

Značky: stěna, deliaca, mobilná

Text:

...uhlovými bodmi. To znamená, že tieto opory ležia vpodstatne vodorovncj úrovni. Kombinácia týchto opatrení má za účinok, že je poťah v tvare sedlovej plochy klenutý, ako napríklad hyperbolickýparaboloid, čo so sebou prináša výhody v stabilite, ako aj zvláštny výrazný výzor.Veľmi výhodná funkčnosť sa získa tým, že kĺby prvých opôr sú vytvorené ako kladkovité kĺby a vykazujú zakaždým kĺbovú os, ktorá je usporíadaná v podstate paralelne k...

Aktívna sorpčná stena

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3973

Dátum: 03.11.2004

Autori: Emrich Jozef, Forsthoffer Július, Senko Dušan

MPK: B01D 15/00, C02F 1/28, B01J 20/24...

Značky: stěna, sorpčná, aktívna

Text:

...odpadov.Zvíslú aktívnu sorpčnú stenu možno urobit aj tak, že prírodný sorbent je umiestnený V kruhovom záreze okolo chránených základov stavby, čím sa zabraňuje prieniku kontaminantov do blízkosti stavebného diela.Hrúbka (šírka) aktívnej sorpčnej steny je V rozmedzí 0,5 - 1,0 m pre bežné skládky tuhého komunálneho odpadu. V prípade skládok zvláštneho, alebo nebezpečného odpadu sa potrebná hrúbka (šírka) aktívnej sorpčnej steny vypočíta na...

Ochranná stena nemocničných buniek proti účinku ručných zbraní

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3940

Dátum: 05.10.2004

Autori: Nétek Václav, Klíma Ladislav, Mindl Karel, Švec Jiří

MPK: F41H 11/00, F41H 3/02, E04H 9/04...

Značky: zbraní, buniek, ručných, účinků, stěna, ochranná, nemocničných, proti

Text:

...nemocničných buniek proti účinku ručných zbraní, ktorej podstata spočíva v tom, že pozostáva zo steny, ktorá je opatrená homým sklopným uzáverom a dolnou sklopnou opierkou,pričom stena je tvorená polyamidom a opatrená protipožiamym krytom.Výhodou ochrannej steny nemocničných buniek proti účinku ručných zbraní podľa tohto technického riešenia je to, že polyamidová stena je ncpriestrelná, ľahko namontovateľná a nemocničná bunka sa v dôsledku...

Plošina ako stavebný prvok a stena obsahujúca túto plošinu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1955

Dátum: 05.10.2004

Autor: Dupas Philippe

MPK: E04D 3/24, E04C 2/08, E04D 3/36...

Značky: stavebný, prvok, plošinu, túto, plošina, stěna, obsahujúca

Text:

...alebo niekoľko týchto znakov- voľný koniec vyčnievajúceho okraja prvého krídla nakloneného dovnútra plošiny sa nachádza na jednej priamke s hlavnou častou tohto krídla,- vyčnievajúci okraj druhého krídla naväzuje priamo na koniec hlavnej časti, ktorý je vzdialenejší od základne krídla,- šírka vyčnievajúceho okraja druhého krídla je o málo menšia než šírka vyčnievajúceho okraja prvého krídla,- obidve krídla sú spojené so strednou častou-...

Stena pre čistenie vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3786

Dátum: 30.09.2004

Autori: Winand René, Dehbi Leila

MPK: B01D 53/86, B01D 53/88, A61L 9/18...

Značky: čistenie, stěna, vzduchu

Text:

...optimalizácia cirkulácie vzduchu vo vnútri zariadenia- kontrola teploty vonkajších stien zariadenia.Materiál, ktorý používa fotokatalytícký oxid je opísaný v EP-A-O 590 477.0009 Vynález je zameraný na poskytnutie riešenia, ktoré by umožnilo eliminovať nedostatky doterajšieho stavu techniky.0010 Cieľom vynálezu je poskytnúť čistič vzduchu integrovaný do konštrukčných prvkov.stavieb na úrovni ich múrov.0011 Cieľom vynálezu je najmä tiež...

Stena modulovej drevostavby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3885

Dátum: 03.08.2004

Autor: Králíček Petr

MPK: E04B 2/70, E04B 2/56, E04B 1/02...

Značky: modulovej, drevostavby, stěna

Text:

...bude bližšie osvetlene pomocou výkresov, kde na obr. l je znázornená príkladná zostava tvorenájedným zvislým stlpikom a šiestimi kvádrovitými modulovými prvkami v čelnom pohľade, na obr. 2 je spojenie dvoch kvádrovitých modulových prvkov so zvislým spojovým stlpi kom v čiastočnom reze, na obr. 3 je detail kvádrovitého modulového prvku a obr. 4 je rez kvádrovitým modulovým prvkom s výplňovými a omietkovými materiálmi.Stena modulovej...

Stena pre automobilové vozidlo a automobilové vozidlo obsahujúce stenu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 199

Dátum: 14.05.2004

Autor: Marcq Philippe

MPK: E05D 1/02, B60R 13/01, B60R 13/02...

Značky: vozidlo, obsahujúce, automobilové, stěna, stěnu

Text:

...automobilového vozidla.Vynález bude možné lepšie pochopit na základe prečitania nasledujúceho opisu, poskytnutého len ako príklad, s odvolaním sa na pripojené výkresy, v ktorých- obr. 1 je schematický a pérspektívny pohlad na časť zadného konca automobilového vozidla podľa vynálezu, pričom druhý panel podlahy zadného batožinového priestoru (kufra) je smerom dolu v sklopenej polohe,- obr. 2 je čiastočný schematický pohľad, zväčšený a zospodu,...

Stena na oddelenie úžitkového priestoru v automobile od priestoru posádky a horná úchytka tejto steny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3734

Dátum: 02.03.2004

Autor: Svoboda Cyril

MPK: B60R 21/06

Značky: stěna, stěny, posádky, oddelenie, užitkového, priestoru, úchytka, tejto, horná, automobile

Text:

...úžitkového priestoru má V oboch zmienených polohách V podstate rovnaký sklon, ktorý je V podstate daný sklonom zadných strán zadných operadiel, prípadne predných sedadiel.Horný oblúk 1 môže byť so spodným rámom 2 pevne zvarený a je vyplnený výplňovou sieťou 4, ktorej drôty môžu byť V miestach vzájomného kríženia navzájom odporovo zvarené. Spodný rám 2 a krídla 3 majú výplň 5 z pevného materiálu, napríklad oceľového plechu, ktorý je...

Protihluková stena

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3724

Dátum: 02.03.2004

Autor: Bobik Mikuláš

MPK: E01F 8/00

Značky: protihluková, stěna

Text:

...nepravidelnej štruktúry sa zvyšujú činitele zvukovej pohltivosti najednotlivých frekvenciách.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov znázorňujúcich niektore modifikácie zvukovopohltívej vrstvy. obr. l. - axonometrický pohľad na zvukovopohltivú vrstvu zloženú zo zvukovopohltívej podložky a dielcov typu kocka a hranol obr. 2. - pohľad na zvukovopohltivú vrstvu z dielcov, vzájomne...

Polygonálna rúrková stena so zužujúcou sa časťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1389

Dátum: 19.12.2003

Autor: Gounder Ponnusami

MPK: F22B 37/00, B04C 5/00

Značky: rúrková, časťou, stěna, zužujúcou, polygonálna

Text:

...pričom je obložená množinou rúrkových stien. Spodná časť komory sa zužuje, pričom prvé a druhé dvojice protiľahlých rúrkových stien sú postupne ohnuté smerom do vnútra. Rúrkové steny sa zužujú kontinuálne a0007 Pre odborníka z danej oblasti techniky je celkom zrejmé, že vyššie uvedené prístupy nie sú ľahko prispôsobiteľné pre obloženie teplovýmenných komôr, majúcich viac ako štyri strany, ako sú napríklad šesthrannê aleboOkrem toho sklon...

Bočná stena na uzavretie lejacieho priestoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 283481

Dátum: 14.07.2003

Autori: Damasse Jean-michel, Riboud Paul-victor, Themines Dominique, Ganser Christophe

MPK: B22D 11/06

Značky: lejacieho, bočná, stěna, uzavretie, priestoru

Zhrnutie / Anotácia:

Bočná stena (4, 4') na uzavretie lejacieho priestoru zariadenia na kontinuálne liatie kovového pásu (7) medzi dva v opačnom smere sa otáčajúce valce (1, 1'), ktoré sú v tesnej blízkosti a majú horizontálne osi, je typu zahrnujúceho spodnú časť (10), ktorá je vyrobená z vysoko tvrdého prvého žiaruvzdorného materiálu v tej oblasti, kde spodná časť (10) je v kontakte s čelami (5, 5') lejacích valcov (1, 1') alebo v kontakte s roztaveným kovom (3),...

Modulárna kuchyňa pre lietadlá alebo vlaky ako aj stena a modul pre takúto kuchyňu a lietadlo alebo vlak s ich vybavením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 655

Dátum: 09.07.2003

Autor: Van Loon Laurentius Petrus Joseph

MPK: B61D 37/00, A47B 51/00, B64D 11/00...

Značky: lietadlo, stěna, kuchyňa, modulárna, takúto, modul, kuchyňu, lietadla, vybavením, vlaky

Text:

...do správnej výšky vzhľadom na stenu pomocou zdvíhacích prostriedkov. Keď sú podrezané bežce zakvačené do podrezaných drážok, je kuchynský modul spojený so stenou a okrem možnosti posúvania pozdĺž drážky tiež upevnený na stenu. V tomto usporiadaní umožňujú zdvíhacie prostriedky ľahkú a rýchlu montáž bez špeciálnych nástrojov, napríklad na uvedenie modulu kuchyne,ktorý má byť namontovaný vysoko do správnej výšky a umiestnenie presne pred...

Izolačná vrstva z minerálnych vláken a stena budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11034

Dátum: 28.06.2003

Autor: Klose Gerd-rüdiger

MPK: E04B 2/74, D04H 13/00

Značky: izolačná, vrstva, vláken, stěna, budovy, minerálnych

Text:

...rovinách a oplášťované len na obidvoch vonkajších stranách obkladom zo sadrokartónových dosák. Samostatnépredsadené steny pozostávajú z vnútornej konštrukcie soobkladom zo sadrokartónových dosák.0006 Stĺpy sa podľa svojho profilovania označujú ako profily C alebo U, pričom profily C sa od profilov U odlišujú tým, že Voľné konce ich ramien možno jednoducho alebo dvojito jeden na druhom olemovať. Doplnkovo sa pridávajú písmena W alebo D...

Bočná stena na lejací stroj na plynulé liatie plechu a lejací stroj na plynulé liatie plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283307

Dátum: 22.04.2003

Autori: Delassus Pierre, Guillo Philippe, Caillaud Frédéric, Barbé Jacques, Vendeville Luc

MPK: B22D 11/06

Značky: stroj, plynule, lejací, stěna, plechů, bočná, liatie

Zhrnutie / Anotácia:

Bočná stena je určená na lejací stroj na plynulé liatie plechu, zostaveného z rámu, v ktorom sú uložené dva valce (2) otočné v opačných smeroch, dvomi bočnými stenami (10) umiestnenými na každom z koncov valcov (2) a prostriedkami na pritláčanie bočných stien (10) na konce valcov (2). Valce (2) spolu s bočnými stenami (10) ohraničujú formu na plynulé liatie zadŕžajúce dané množstvo tekutého kovu. Bočná stena (10) obsahuje žiaruvzdornú dosku...

Spôsob sanácie kontaminovanej lokality, sorpčná zóna a sorpčná stena na vykonanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282741

Dátum: 04.11.2002

Autori: Pastorek Ladislav, Franzenová Drahomíra, Lénárt Ján

MPK: B09C 1/00

Značky: sorpčná, sanácie, zóna, vykonanie, spôsobu, lokality, stěna, tohto, spôsob, kontaminovanej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu sanácie kontaminovanej lokality a zariadenia, na ktorom sa táto dekontaminácia vykonáva. Zariadenie pozostáva zo sorpčnej steny (2), ktorej účinnosť je predĺžená sústavou vsakovacích studní (3) vyplnených sorbentom. Zariadenie na dekontamináciu môže byť použité ako ochranný plášť kontaminovanej lokality a/alebo ako jedna vrstva viacvrstvovej ochrany potenciálneho zdroja kontaminácie.

Kombinovaná podzemná stena

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2691

Dátum: 09.10.2000

Autori: Žufa Rastislav, Vrábel Boris

MPK: E02D 5/68

Značky: stěna, podzemná, kombinovaná

Text:

...optickej rovinnosti čela kombinovanej podzemnej steny a tým aj odstránenie kritických miest pri nasledujúcich povlakových izoláciách. Ďalšou výhodou je časová úspora. Použitím menšieho počtu pažiacich prvkov je výstavba rýchlejšia a lacnejšia.Kzlacneniu dochádza náhradou drahého prefabrikovaného železobetónu alebo náročného pažiaceho prvku lacnou cementobentonitovou samotvrdnúcou suspenziou,ktorá v prvom -rade pôsobí ako paženie ryhy, v...

Protihluková vysokoabsorpčná stena

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2463

Dátum: 16.05.2000

Autor: Rieder Hans

MPK: E04B 1/84

Značky: vysokoabsorpčná, protihluková, stěna

Text:

...na gýkrese Technické riešenie bude ďalej vysvetlené pomocou obrázkov, kde na obr. l jeznázomený základový stĺp, na obr. 2 soklový dielec, na obr. 3 stenový protihlukový dielec, obr. 4 znázorňuje časť kompletnej stenovej zostavy, obr. 4.1 znázorňuje detail spojenia dvoch protihlukových dielcov a obr. 4.2 detail spojenia základovéhostĺpa so soklovým dielcom.Príklady uskutočnenia technického riešenia Na obr. 4 je znázomená časť výseku...