Patenty so značkou «stavieb»

Základová konštrukcia pozemných stavieb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6078

Dátum: 03.04.2012

Autor: Grohman Martin

MPK: E02D 27/12, E04B 1/20, E02D 27/36...

Značky: základová, pozemných, stavieb, konštrukcia

Text:

...bude bližšie objasnené pomocou výkresov, kde na obr. č. l je znázornená základová konštrukcia pozemných stavieb podľa tohto technického riešenia v axonometrickom pohľade a na obr. č. 2 je znázornený bočný pohľad na základovú konštrukciu pozemných stavieb podľa tohto technického riešenia. Pri tomto uskutočnení je pod železobetónovú základovú pätku umiestnenájedna železobetónová pilóta. Na obr. č. 3 je znázornený bočný pohľad na základovú...

Spôsob na odstraňovanie škodlivej vlhkosti stavieb a pozemkov určených na výstavbu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6076

Dátum: 03.04.2012

Autor: Sarka Dušan

MPK: E02D 31/10, E02D 31/02

Značky: odstraňovanie, výstavbu, škodlivej, určených, stavieb, spôsob, vlhkosti, pozemkov

Text:

...obrázku č. l je znázornený nákres systému na odstraňovanie škodlívej vlhkosti stavieb a pozemkov určených na výstavbu, na obrázku č. 2 je nadhľad uvedeného systému.Systém je realizovaný vo forme troch vyhĺbených záchytných otvorov z. Výška vodného stĺpca od dna záchytných otvorov je Z 3 000 mm, l 800 mm, l 700 mm. Horizontálne prepojenie systému formou drenážnej rúry Q je realizované v hĺbke 3 600 mm od prírodného terénu plastovou...

Konštrukcia montovaných stavieb s viacúrovňovým zakladaním a elimináciou tepelných mostov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5820

Dátum: 04.08.2011

Autori: Koštek Vladimír, Gregušík Juraj

MPK: E04B 1/19, E04C 3/30, E04C 3/16...

Značky: elimináciou, tepelných, zakládáním, mostov, stavieb, montovaných, konštrukcia, viacúrovňovým

Text:

...priame prepojenie vertikálnej stenovej izolácie s horizontálnou stropnou izoláciou v plných hrúbkach. Týmto sa eliminujú tepelné mosty v kritických miestach stavebnej konštrukcie.Prehľad obrázkov na výkresoch Riešenie je bližšie znázornená na priložených nákresochObr. l znázorňuje skladbu konštrukčných prvkov opísaného riešenia. Obr. 2 znázorňuje detaily vzájomného osadenia konštrukčných prvkov.Obr. 3 znázoníuje súvislosť prepojenia...

Priečkový nosník na výrobu mobilných stavieb

Načítavanie...

Číslo patentu: 286207

Dátum: 30.04.2008

Autor: Bruder Hans

MPK: E04H 1/12

Značky: priečkový, výrobu, mobilných, nosník, stavieb

Zhrnutie / Anotácia:

Prípojná hlavica pre priehradový nosník na výrobu mobilných stavieb, najmä veľtrhových a výstavných stánkov, pozostáva z rúrky (29) s axiálnymi závesnými drážkami (50), rozdelenými po obvode, určenými na zavesenie upínacích členov priečnych nosníkov (42), pričom závesné drážky sú prerušené krúžkovými drážkami (30), ktoré slúžia na radiálne zavesenie závesných hlavíc (31), ktoré sú spojené s priečnymi nosníkmi (42).

Dvojplášťová fasáda stavieb a spôsob jej montáže

Načítavanie...

Číslo patentu: 285496

Dátum: 01.02.2007

Autori: Patrnčiak Anton, Hanula Michal, Dej Vladimír, Henc Stanislav, Kujan Dušan, Kohút Marián

MPK: E04F 19/02, E04C 2/26

Značky: montáže, dvojplášťová, spôsob, stavieb, fasáda

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojplášťová fasáda stavieb je vytvorená aspoň z jedného modulu (12), ktorý pozostáva z troch nosníkov (4) upevnených kotevnými konzolami (3), pričom na nosníkoch (4) je umiestnená vnútorná fasáda (2) pozostávajúca z rámov (2c, 2c'). V ráme (2c) je sklo (2b) vložené pevne a v ráme (2c') je sklo (2a) v otváracom ráme (1a'). Na druhej strane nosníkov (4) sú upevnené stĺpiky vonkajšej fasády (9), na ktorých sú umiestnené držiaky skiel (11, 11a) so...

Spôsob a zariadenie na upevňovanie fóliových pásov na plochách stavieb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1516

Dátum: 01.07.2003

Autor: Vogt Paul

MPK: E21D 11/38

Značky: plochách, upevňovanie, zariadenie, stavieb, pásov, fóliových, spôsob

Text:

...na štvorcový meter fólie, iba malé alebo dokonca celkom chýbajúceodkvapkávanie roztaveného lepidla pri nanášanínad hlavou, ako aj zvýšenú lepivosť. Ukázalo sa, že vypenené tavné lepidlo umožňuje priameprilepenie fóliových pásov na striekaný betón.Výhodné je, keď sa taviace zariadenie vezie spoločne na plošine zostávajúcej pri ukladacom pohybe V podstate vodorovnou. To umožňuje použiť pri ukládacom pohybe taviace zariadenie bežne dostupné na...

Značkovací prvok na vymeriavanie stavieb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3105

Dátum: 08.11.2002

Autor: Rothbucher Georg

MPK: G01C 15/02

Značky: značkovací, vymeriavanie, prvok, stavieb

Text:

...budovy, ale i zvonku. pretože signálne značky. ktore sa nachádzajú na tomto značkovacím prvku. sú vo vzájomnom pevnomZnačkovací prvok podľa vynálezu sa dá vyrobiť jednoduchým spôsobom, napr. ako teleso z umelej hmoty. na ktorom sú potom upevnené signálne značky, napríklad z odrazovej fólie. Signálne značky však môžu tvoriť nedielnu súčasť umelohmotného telesa alebo sak nemu môžu pripojiť pri výrobe.Ďalšie charakteristické vlastnosti a...

Viacvrstvová vyplňovacia hmota na konštrukciu a/alebo opravu podláh priemyselných stavieb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2725

Dátum: 11.12.2000

Autor: Hruban Vladimír

MPK: E04F 15/12, C08L 63/10

Značky: vyplňovacia, konštrukciu, priemyselných, hmota, viacvrstvová, opravu, podláh, stavieb

Text:

...spočíva v tom, že táto je tvorená jednou vrstvou z dvojzložkovej epoxidovej živice s polyamidom-amínovým vytvrdzovadlom, druhou vrstvou, ktorú tvorí dvojzložková epoxidová živica s modiñkovaným alifatickým amínovým vytvrdzovadlom skremenným plnivom atreťou vrstvou pozostávajúcou zdvojzložkovej epoxidovej živice s alifatickým vytvrdzovadlom.Pred použitím vyplňovacej hmoty na rekonštrukciu poškodenej podlahy, je najprv potrebné odstrániť z...

Debniaci nosný systém inžinierskych stavieb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2595

Dátum: 14.08.2000

Autor: Krupička Václav

MPK: E01C 3/00, E02D 17/20

Značky: systém, debniaci, stavieb, inžinierskych, nosný

Text:

...tvaru kolmého štvorbokého ihlanu s výškou 10 až 12 mm a šírkou základne 24 až 30 mm, zktorých sa pripravia tvarované prúžky v požadovaných rozmeroch. Pri zámere použitia debniaceho nosného systému podľa tohoto technického riešenia ako vystužovacieho prvku, i je možné ako výplň použiťakýkoľvek bežne používaný materiál. Pokiaľ má debniaci nosný systém slúžiť súčasneako fmálny povrch budúcej inžinierskej stavby, najmä komunikácie alebo...

Suchá zmes na výrobu suspenzií na špeciálne zakladanie stavieb a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279524

Dátum: 08.02.1995

Autori: Chovan Peter, Niepelová Daniela

MPK: C04B 28/18, C04B 18/14

Značky: zakladanie, sucha, výrobu, použitie, stavieb, špeciálne, suspenzií

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes je tvorená z homogénne premiešaných dvoch zložiek, a to 30 až 85 % hmotn. cementu a 15 až 70 % hmotn. anorganickej látky obsahujúcej minimálne 60 % hmotn. amorfného oxidu kremičitého. Výhodné je použitie zeolitu s obsahom aspoň 60 % hmotn. amorfného oxidu kremičitého alebo mikrosiliciového úletu, alebo popolčeka s obsahom aspoň 90 % hmotn. amorfného oxidu kremičitého. Suchú zmes okrem jej hlavného účelu na špeciálne zakladanie stavieb je...

Suchá zmes na výrobu suspenzií pre špeciálne zakladanie stavieb a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 346

Dátum: 02.02.1994

Autori: Niepelová Daniela, Chovan Peter

MPK: C04B 14/04, C04B 28/18, C04B 18/06...

Značky: sucha, suspenzií, zakladanie, výrobu, špeciálne, stavieb, použitie

Text:

...do splnenia požadovaných parametrov. Teraz sa zistilo, že ako náhradu minerálneho tesnenia je možné použiť suchú zmes podľa podľa technickéhoUvedené nedostatky rieši suchá zmes podľa technického riešenia určená na výrobu suspenzii pre špeciálne zakladanieminimálne 60 hmot. amorfnćho oxidu kremičitého. Jedným z výhodných riešení je, že suchá zmes podľa technického riešenia postáva z 30 až 50 hmot. cementu a 50 až 70hmot. zeolitu s obsahom...

Tepelná izolácia presklených celkov stavieb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 309

Dátum: 08.12.1993

Autor: Kordík Michal

MPK: F16L 59/06, E06B 1/38, E04B 1/88...

Značky: celkov, izolácia, stavieb, presklených, tepelná

Text:

...sa V rozhodujúcej miere používajúokná len s tromi sklami. Tepelno izolačné vlastnosti takéhoto okna sú však V porovnaní s obvodovými múrmi budov niekoľkonásobne horšie a je teda možné konštatovať, že tento dlhodobý problém zníženia energetickej náročnosti vykurovania budov pri súčasnom zachovaní dobrej optickej priehľadnosti nebol doposiaľ uspokojivo vyríešený, pričom vzhľadom na klesajúce exploatovateľné energetické zdroje je spoločenská...

Spôsob zhotovenia ostenia objektov podzemných a pozemných stavieb, najmä tunelov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278213

Dátum: 15.10.1991

Autori: Berger Jiří, Sojka Jaroslav, Marek Jaroslav

MPK: E21D 9/00, E21D 11/04, E21D 11/00...

Značky: objektov, ostenia, najmä, pozemných, podzemných, zhotovenia, stavieb, spôsob, tunelov

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe zhotovenia ostenia objektov podzemných a pozemných stavieb, najmä tunelov, sa ošetrovaná plocha najskôr očistí, napríklad abrazívnym čistením a umytím tlakovou vodou. Pripraví sa drôtobetónová zmes, pozostávajúca zo 70 až 75 % hmotn. kameniva s frakciou od 0,1 do 8 mm, z 3,5 až 5 % hmotn. zahnutých oceľových vlákien s hrúbkou 0,4 až 0,5 mm a dĺžkou 23 až 27 mm, z 20 až 25 % hmotn. cementu a z 1,5 až 2,5 % hmotn. urýchľovača tuhnutia...

Suchá silikátová zmes najmä na rýchle zlepšenie vlastností horninového masívu a podzemných inžinierskych stavieb

Načítavanie...

Číslo patentu: 270158

Dátum: 13.06.1990

Autori: Křenek František, Sabolová Jozefína, Slanička Štefan

MPK: C04B 14/26, C04B 14/04, E21D 1/10...

Značky: zlepšenie, stavieb, horninového, sucha, inžinierskych, masivů, podzemných, silikátová, najmä, rychle, vlastností

Text:

...nestalo rýchla tuhnutie ktoré bolo ukončené 2 minúty od pridania vody.Ku 100 dielom zmesi podľa vynélezu podľb prikledu 1 bolo pridaných 200 dielov suchého drveného vépencového kameniva a plynulou zrnitoetou až do maximálnej vekoeti zrna12 mm. Po zmieěani vznikla auché ailikátové zmes ktoré bola neetriakené metodou euchého striekaného betőnu, pri ktorej ea zémeeové voda pridéva k euchej zmesi až vo výstrekovej pištoli. Neetriekené zmes...

Kotevné ústrojenstvo pre kotevné laná štíhlych stavieb

Načítavanie...

Číslo patentu: 221158

Dátum: 15.03.1986

Autor: Pagáč Jozef

Značky: štíhlých, kotevné, laná, stavieb, ústrojenstvo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka kotevného ústrojenstva pre kotevné laná štíhlych stavieb, zvlášť anténnych stožiarov, pričom kotevné laná sú k betónovým blokom pripojené cez lanové koncovky a krížové uchycovacie články. Vynález si kladie za úlohu eliminovať kmitanie štíhlej stavby anténového stožiara počas veterných prúdov o kritickej rýchlosti a iných povetrnostných vplyvov, a zvýšiť stabilitu polohy žiaričov elektromagnetickej energie všetkých druhov...

Spôsob zakladania stavieb pod hladinou spodnej vody s tesnením jamy fóliou

Načítavanie...

Číslo patentu: 219551

Dátum: 30.09.1985

Autor: Dinga Michal

Značky: spodnej, zakladania, tesnením, hladinou, stavieb, spôsob, fóliou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zakladania objektov pod hladinou spodnej vody. Rieši utesnenie stavebnej jamy priemyselne vyrábanými fóliami so zabezpečením stability jamy proti vztlakovým silám priťažením fólií pod vodou. Podstata vynálezu spočíva vo vykopaní stavebnej jamy a uložení fóliového tesnenia do vody na jej dno a svahy do takej hĺbky pod úroveň základovej škáry objektu, že po priťažení fóliového tesnenia a vyčerpaní vody z takto tesnenej jamy do...