Patenty so značkou «stavěcí»

Stavěcí lišta pro okno, dveře a pod.

Načítavanie...

Číslo patentu: 272754

Dátum: 12.02.1991

Autor: Frank Wilhelm

MPK: E05C 9/02

Značky: lišta, okno, dveře, stavěcí

Stavěcí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267464

Dátum: 12.02.1990

Autor: Plášil Jiří

MPK: F27B 9/30, F27D 19/00

Značky: zařízení, stavěcí

Text:

...1 je čep 2, ktorý neee první kladku li, do ktoré zapadá první vedení 12 stolu 11. Obdobně mezi oběma rameny 33, 33 druhé krajní páky 3 je čep 19, ktorý nose druhou kladku12, do ktoré zapadá druhé Vedení lg stolu 11. Hřídel 3 je uloženn v ložiekách lg, která jeumístčna z boku ve vaně lg pece. Ramena proatřední páky 2 a vnitřní ramena lg, 33 obou krajnjeh pán 1, 3 jsou propojena spojovacím čepem 31, ktorý jepevně spojen,např. svarem,s rameny...

Stavěcí skluzový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 267257

Dátum: 12.02.1990

Autori: Lupinski Bronislav, Gruszka Karel, Jursa Jan

MPK: B22C 5/14

Značky: skluzový, dopravník, stavěcí

Text:

...nástavcem, který je od vlastní výsuvné koncovky oddělen těsnící přírubou,a na druhém konci výsuyné koncovky je přítlačná příruba s gumovým těsněním.Stavěcí skluzový dopravník podle vynálezu zajistí zjednoduěení a zkrácení doby propojení hlavního a manipulačního zásobníku, dále zajistí bezprašnost při tomto propojení,včetně zajištění bezprašnosti mezi posuvně se pohybující výsuvnou koncovkou a pevným dopravním potrubím pomocí přítlačné...

Stavěcí mechanizmus sázecího zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 265969

Dátum: 14.11.1989

Autori: Štvrtňa Otomar, Vitásek Josef

MPK: F27D 3/10, F27D 1/20

Značky: zařízení, stavěcí, sázecího, šachtové, mechanizmus

Text:

...záběru s ozubeným kolem s vnitřním ozubením s osou otáčení shodnou s osou šachty pece, přičemž každý ozubený převod uložený mezi vertikálně stavěcí ložisko a horizontální uložení rozdělovacího žlabu sestává z ozubené tyče, nejméně jednoho mezikola a ozubeného segmentu.Výhodou stavěcího mechanismu sázecího zařízení podle vynálezu je přímá závislost mezi úhlem otáčení pohonu a úhlem sklápění žlabu. Snížení silového namáhání mechanismu při kraj...

Stavěcí mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 264492

Dátum: 14.08.1989

Autor: Vencel Miroslav

MPK: E01D 11/00

Značky: stavěcí, mechanismus

Text:

...vzájemné protilehlých stranách přesazeně tak, že k zubu na jedné straně hřebene je přivráceno vybrání mezi zuby na jeho druhé straně a podle ozubení na ozubeném hřebenu jsou na tŕmenu vytvoreny ozuby.Výhodou stavěciho mechanizmu podle vynálezu je snížení stavěcího stupně délky lane na polovinu ronteče mezi zuby na jedné straně ozubeného hřebene, možnosti jeho pootočení o lB 0 ° kolem podélná osy před zaklesnutim do ozubů třmene.Stavěcí...

Stavěcí šroub

Načítavanie...

Číslo patentu: 262155

Dátum: 14.03.1989

Autori: Zeman Jiří, Šmehlík Miroslav

MPK: F16B 13/02

Značky: stavěcí, šroub

Text:

...trubice. Při zalévání hmot-ou není trubice v pouzdru flxována s dostatečnou přesností. Oba zxpůsoby uchycení trubic jsou časové náročné.Výše uvedené nevýhody jsou odstvryalněny stavěcím šroubem podle vynálezu, jehož podstata spočlvá v tom, že je tvoiřen základním tělesem s lvnějším závitem, do jehož Ivnitňního otvonu e vsazen operný čep, rpřl 4čemž mezi dno otvoru -v základním tělese »a operný čep je .vlpžen ,pružný element.Výhodou stdvěcího...

Příčné stavěcí ústrojí mezipánve u zařízení pro plynulé lití kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254749

Dátum: 15.01.1988

Autori: Cagaš Jaroslav, Tučník Drahomír

MPK: B22D 41/08, B22D 41/12, B22D 11/10...

Značky: ústrojí, lití, zařízení, mezipánve, kovů, stavěcí, příčné, plynule

Text:

...příčníků, a pojezdový vůz je tvořen nosným rámem s pojezdovými koly podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že druhé konce každé dvojice příčníků jsou opatřeny výkyvnými ložisky, v nichž jsou uloženy klikové čepy klikového hřídele, jenž svými ložiskovými čepy je uložen v nosněm rámu pojezdováho vozu a na klikový hřídel je letmo nasazena pohonná jednotka.Výhmłm příčného stavěcího ústrojí podle vynálezu je, že veškeré mechanické...

Stavěcí mechanismus pákového převodu dveřního zavírače

Načítavanie...

Číslo patentu: 239057

Dátum: 01.06.1987

Autori: Olšák Miloň, Stanjura Eduard

MPK: E05F 3/22

Značky: převodů, zavírače, pákového, stavěcí, mechanismus, dveřního

Zhrnutie / Anotácia:

Stavěcí mechanismus pákového převodu dveřního zavírače je umístěn v otočné ose koncového ramene páky a nastavitelného táhla a tvořen stavěcím šroubem, uloženým v otvoru koncového ramene páky a našroubovaným do závitu koncového kloubového ramene nastavitelného táhla, mezi jejímiž vnitřními čelními plochami je umístěna třecí lamela, na které se vyvozuje axiální silou stavěcího šroubu brzdný moment, překonávající moment zavíračové pružiny, přičemž...

Stavěcí rozpěra okenních křídel

Načítavanie...

Číslo patentu: 249571

Dátum: 15.04.1987

Autor: David Libor

MPK: E05C 17/22

Značky: rozpěra, stavěcí, křídel, okenních

Text:

...ł protahuje otevírané okenní křídlo tyčové vodítko g stavěcím členem Ž, který je epojen e pevným okenním rámom. Zablokováním tyčového vodítka g ve stavěcím členu Ž dojde k zeblokování pohybu celého okenního křídle. Jeho meximální otevření a zavřená poloha jsou vyznačeny přeruáovanou čarou. Vyloučení etevěoí rozpěry z činnosti při malých úhlech pootevření okenního křídle lze zajistit zmenšením průměru části tyčoveho vodítka g v délce Q....

Stavěcí a upínací těleso trnové tyče automatiku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249094

Dátum: 12.03.1987

Autor: Tyleček Antonín

MPK: B21B 25/02

Značky: těleso, trnově, automatiku, stavěcí, upínací, tyče

Text:

...mají shodný modul s ozuby přírub. Podle vynálezu je k loži příčníku na jedné jeho straně připevněne konzola s převodovkou, stavěcím kolem a řetězovým kolem přesněž je přepásán článkový řetěz převedený přes~převáděcí řetězcvé kolo upevněné k protilehlé straně lože příčníku, přičemž konce článkového řetězu jsou v dolním chybu připevněny ke skříni stavěcího a upínacího těleea.Konstrukce stavěcího a upínacího tělese podle vynálezu je...

Stavěcí zařízení roštu rotačního drtiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 233762

Dátum: 15.08.1986

Autori: Mikšů Jindřich, Novotný Dušan, Hanusík Josef

MPK: B02C 13/26

Značky: stavěcí, zařízení, rotačního, drtiče, roštů

Zhrnutie / Anotácia:

Obě části děleného roštu jsou vně skříně pomocí čepů a průběžného nosníku uloženy v pohyblivých vodítkách připojených k hydraulickým válcům, které jsou vzájemně spojeny, přičemž se provozu drtiče jsou vodítka podepřena pevnými dorazy.

Stavěcí zařízení pracovních válců, zejména kalandru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231047

Dátum: 15.06.1986

Autori: Smetana Oldřich, Reiter Milan, Myška Josef

MPK: B21B 31/16

Značky: zejména, pracovních, zařízení, válců, kalandrů, stavěcí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajištění požadované konstantní mezery mezi pracovními válci kalandru, menší jeho hmotnost a dále to, že má vyšší dynamické vlastnosti vzhledem k malým hmotným momentům setrvačnosti. Uvedeného účelu se dosáhne stavěcím zařízením podle vynálezu, sestávajícím ze stojanu 1, na němž jsou vytvořeny ozuby 2 pro uchycení příruby 3 přímočarého hydromotoru 4, umístěného v otvoru stojanu 1 a opatřeného snímačem 5 polohy a snímačem 6...

Stavěcí mechanismus dvoupolohové otočné jednotky manipulačního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 217912

Dátum: 15.12.1984

Autor: Drašťák Emil

Značky: stavěcí, zařízení, dvoupolohové, jednotky, manipulačního, mechanismus, otočné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je přesné ustavení otočného talíře jednotky, a tím zajištění polohy součástky umístěné na tomto talíři a určené k technologické operaci. Uvedeného účelu se dosáhne stavěcím mechanismem sestávajícím ze zarážecího zařízení a tlumícího systému. Zarážky jsou opatřeny vroubkováním, a zasahují do vroub kování na prstenci a do kuželové plochy na talíři. Tlumicí systém má dva tlumiče uložené na společném ložisku, a vahadlo se dvěma...

Stavěcí a pojistné ústrojí pro otočné stoly, zejména tvářecích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216018

Dátum: 01.09.1984

Autori: Brázda Ladislav, Drkal Jan

Značky: tvářecích, ústrojí, zejména, pojistné, otočné, stoly, stavěcí, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stavěcího a pojistného ústrojí pro otočné stoly strojů, zejména lisů. Ústrojí obsahuje nosnou desku, pevně spojenou s hnacím kolem hnacího ústrojí a otočnou pracovní desku, úhlově stavitelnou proti pevné základní desce otočného stolu, přičemž v jedné z desek, nosné nebo otočné, je otočně uloženo výstředníkové pouzdro se střižným čepem, jenž je současně uložen v kameni suvně vedeném v radiální drážce druhé desky, přičemž...

Stavěcí samosvorná opěra

Načítavanie...

Číslo patentu: 215970

Dátum: 01.09.1984

Autori: Janků Miroslav, Konečný Vladimír

Značky: opěra, samosvorná, stavěcí

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je stavěcí samosvorná opěra a jeho účelem je vyřešení zachycení sil působících při obrábění obrobku rovnoběžně s podélnými osami T drážek stolů a základových desek obráběcích strojů. Uvedeného účelu se dosáhne spojením tělesa opěry s vodícím segmentem, uloženým v T drážce základové desky, na jehož opěrnou funkční plochu přiléhá funkční plocha posuvného klínu. Přímka proložená stykovou plochou vodícího segmentu a posuvného...

Stavěcí regulátor omezení spotřeby paliva při maximálním zatížení v závislosti na počtu otáček

Načítavanie...

Číslo patentu: 222987

Dátum: 01.09.1984

Autor: Matthees Klaus

Značky: počtu, zatížení, stavěcí, regulátor, maximálním, otáček, spotřeby, závislosti, omezení, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regulátoru, který pracuje v závislosti na počtu otáček a používá odstředivého pracovního ústrojí, jehož stavěcí kolík se pohybuje při zvyšování počtu otáček ve směru k palivovému čerpadlu. Regulační tyč se posouvá od horního bodu přenosu pohybu pracovního ústrojí, které má tvar dvouramenné páky, se silovým uzavíráním ve směru větší dodávky a s geometrickým uzavíráním ve směru nulové dodávky. Takový regulátor musí být opatřen...

Automatický fixační uzel pro stavěcí opěry sklápěcích karoserií dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 218872

Dátum: 01.07.1984

Autor: Wetzel Wilhelm

Značky: sklápěcích, opěry, fixační, stavěcí, automatický, karoserií, dopravních, prostředků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti techniky dopravních prostředků, zejména stavěcích zařízení při technické obsluze nákladních automobilů. Cílem vynálezu je spolehlivé uvolnění opěry sklápěcí karoserie z fixace, bez nutné přítomnosti pracovníka provádějícího uvolnění pod karoserií vyklopenou vzhůru a klesající, a bez nutného pákového mechanismu pro dálkové ovládání. Úkolem vynálezu je vytvoření automatického uzlu, pro fixaci stavěcích opěr, který se...

Stavěcí zařízení příslušenství upichovacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213721

Dátum: 01.04.1984

Autor: Lukáš Josef

Značky: příslušenství, zařízení, strojů, upichovacích, stavěcí

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je stavěcí zařízení příslušenství upichovacích strojů pro upichování konců trubek po jejich vyválcování, kde příslušenství, sestávající z valníků a předavače, je uloženo na společném nosném rámu, který je spojen s pákovým mechanismem pro výškové přestavování společného nosného rámu, za účelem uložení upichovací trubky do polohy, ve které je její osa totožná s osou upichovacího stroje.