Patenty so značkou «stavech»

Zařízení pro navíjení přírubových cívek zanášečů útku na tkalcovských stavech

Načítavanie...

Číslo patentu: 254148

Dátum: 15.01.1988

Autori: Fischer Roland, Mzyk Henrich

MPK: D03D 47/26

Značky: navíjení, útku, stavech, prírubových, zanašečů, tkalcovských, cívek, zařízení

Text:

...®naHuenan~KawymKa 1 ycranaannnaerca nepe ycwpoňcrnom 4 «nna HaMOTKH. Tpançnoprnoe cpencrno 2 HBBBCTHMM cnocoóou HBET 0 pMY.BOCbMM YPÓHBHOPO nonnroua, na oxpymawmnx nhocxocwnx xoroporo no onHo~npneMnoe Mecro 5 nx mnauuenoň Karymxn npenycuowpeao. ~jycrpoňcrao 4 uns Hauorxn sunonneno n Kaqecrae.xonoxonoböpasxoro npamammero-V cx Kopnyca, rne naneu 6 Hauowxu nepennraercn napannenąuo ocn 3 ycwpoňcrsa-nuz aanorkn. Ho uenrpnuno B ycrpoücrao 4...

Stacionární vodicí plocha hlavy rapíru na tkalcovských stavech

Načítavanie...

Číslo patentu: 251695

Dátum: 16.07.1987

Autor: Kitzig Peter

MPK: D03D 47/18

Značky: stavech, stacionární, vodiči, rapíru, hlavy, tkalcovských, plocha

Text:

...sneMeHTax 7, mecTKo coenn HGHHHX c Hanpannnmmnnu penbcamu 3 H 4.Ecnn no npnqnue nsuoca samena ronosox 5 pannp Hymna, Tonxarenu 6 nepenBnramw~ ca-B caonx Hanpannñmmnx 3 neMeHTax 7 (no crpenxe). Brom npouecc sanenu ocýmecwnnnewcx npn 3 aHeMnohomeHKH öepna. Hocwyn K rononxau 5 oöecneqnnaercn. BHGH cnue B BGDXHGM nanpannamméu penbce 3 nnn cwonue B Hnmuem HanpaBnKmmeM penbce 4 Bonmue ronoaxn 5 ownenamrcn or cnonx pannp H nunnmamrca no Hanpasnennm...

Způsob prohozu útku na pneumatických tryskových stavech s konfuzorovým kanálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251256

Dátum: 11.06.1987

Autori: Svatý Vladimír, Ševčík Ladislav

MPK: D03D 47/30, D03D 47/28

Značky: kanálem, prohozu, konfuzorovým, stavech, způsob, útku, pneumatických, tryskových

Text:

...napájet ventilátorem s nízkým příkonem.Další výhody a význaky předloženého vynálezu jsou patrny z následujícího popisu a výkresů, kde značí obr. 1 podélný řez prchozním ústrojím pneumatického tryskového stavu rovinou A-A procházející konfuzorovým kanálem a pomocnými tryskami, obr. 2 je příčný řez rovinou B~B procházející pomocnou tryskou.Na bidlenu glpvýkyvně uloženém v ložisku Q a poháněném zde neznázorněným mechanismem je prostřednictvím...

Zařízení k řízení přepouštěcích armatur parních turbin v povrchových stavech

Načítavanie...

Číslo patentu: 250479

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pokorný František, Bureš Zdeněk

MPK: F01D 17/24

Značky: povrchových, přepouštěcích, parních, řízení, zařízení, turbin, stavech, armatur

Text:

...oleje je připojen k prvnímu vstupu 401 komparátoru 4. K jeho druhému vstupu 402 je připojen výstup 501 členu 5 mezní hodnoty. Výstup 303 logického součtového členu 3 je připojen ke třetímu vstupu 203 logického součinového členu 2 a výstup 403 komparátoru 4 je připojen ke čtvrtému vstupu 204 logického součinoveho členu 2. Výstup 205 tohoto logíckeho součlnového členu 2 je připojen ke druhému vstupu 102 klopného obvodu 1, k jeh-ož prvnímu...

Zařízení k oddělování prohozeného útku na tkalcovských stavech

Načítavanie...

Číslo patentu: 232672

Dátum: 15.12.1986

Autori: Duchoň František, Trejtnar Jindřich, Jindra Jaromír

MPK: D03D 47/36

Značky: zařízení, tkalcovských, stavech, prohozeného, útku, oddělování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k oddělování prohozeného útku na tkalcovských stavech, zejména hydraulických, pneumatických a skřipcových a zařízení k provádění tohoto způsobu. Jeho podstata spočívá v tom, že je prováděno přeseknutím útku nárazem ploché desky do ostří stojícího nože, před kterým se nachází prohozený útek.

Zařízení na ovládání pohybu útek dopravujících skřipců na bezčlunkových tkalcovských stavech

Načítavanie...

Číslo patentu: 228926

Dátum: 15.08.1986

Autor: Pezzoli Nello

MPK: D03D 47/24

Značky: ovládání, skřipců, pohybu, bezčlunkových, tkalcovských, stavech, útek, dopravujících, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na ovládání pohybu útek dopravujících skřipců na bezčlunkových tkalcovských stavech, na nichž je použita dvojice ozubených kol, vykonávajících na koncích prošlupu vratné natáčivé pohyby a dvojice jehel na posouvání skřipců, přičemž jehly mají v podélné řadě středově uspořádané výřezy zabírající se zuby dvojice ozubených kol, vyznačující se tím, že zahrnuje vodítko (5) částečně obklopující každé z ozubených kol (1) podél jejich obvodu a...

Zařízení pro vytváření prošlupu na tkacích stavech

Načítavanie...

Číslo patentu: 226007

Dátum: 15.02.1986

Autor: Genini Graziano

Značky: prošlupu, stavech, vytváření, zařízení, tkacích

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vytváření prošlupu na tkacích stavech, mající jednotlivé pracovní členy poháněné společným hnacím hřídelem a pákové převody ovládané těmito členy pro přestavování brdových listů, vyznačující se tím, že mezi hnací hřídel (9, 112, 211) a každý pracovní člen je vložena axiální spojka obsahující pouzdro (10, 113, 212), pevně spojené s hnacím hřídelem (9, 112, 211) a zakončené vyčnívající koncovou přírubou (10´, 114, 212´) opatřenou na...

Pneumatický prohazovací mechanismus pro prohazování člunku v tkacích stavech

Načítavanie...

Číslo patentu: 216210

Dátum: 15.12.1984

Autor: Nims Philip

Značky: člunku, stavech, mechanismus, pneumatický, prohazování, tkacích, prohazovací

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatický prohazovací mechanismus pro prohazování člunku v tkacích stavech, obsahující prohazovací válec se vstupním a výstupním koncem a s prohazovacím pístem posuvným uvnitř válce, nesoucím pístnici pro prohazovací záběr do člunku, dále obsahující čerpací válec se vstupním a výstupním koncem, a s čerpacím pístem posuvným uvnitř válce a opatřeným pístnicí spojenou s poháněcím prostředkem, a dále obsahující první vedení pro pneumatické...