Patenty so značkou «stavebnicových»

Montážny systém na vytvorenie stavebnicových konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 285903

Dátum: 20.09.2007

Autor: Bruder Hans

MPK: E04B 1/58, E04H 1/12, F16B 7/04...

Značky: vytvorenie, systém, konštrukcií, stavebnicových, montážny

Zhrnutie / Anotácia:

Montážny systém na vytvorenie stavebnicových konštrukcií predovšetkým pre veľtrhové alebo predajné stavby tvorí nosný profil (1), ktorý je z vonkajšej strany vybavený pozdĺžne prebiehajúcimi drážkami (2) a vo svojej strednej oblasti aspoň jednou upevňovacou komorou (7, 48), ako i aspoň jedným upínacím zámkom (9, 51), ktorý slúži na pripojenie ďalších nosných profilov (1) alebo dielov montážneho systému. Upínací zámok (9, 51) je vložiteľný do...

Sústava stavebnicových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4533

Dátum: 03.08.2006

Autor: Reis Jozef

MPK: E04H 17/16, E04B 1/343, E04H 1/12...

Značky: sústava, prvkov, stavebnicových

Text:

...rám 1.1 má na pravej strane umiestnené spojovacie elementy 1.4 a na pravej strane spojovacie kolíky 1.5. Výplň 1.3 je z kovového alebo plastového materiálu.Na obr. 2 je znázomený stavebnicový prvok 2 pre elimináciu terénnych nerovnosti v rovnakom prevedení ako u základného stavebnicového prvku 1, pričom odlišnosť spočíva v umiestnení dvojice spojovacich elementov 2.4 na pravej strane obvodového rámu 1.1 (2.1) a na jeho druhej strane...

Sústava stavebnicových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285053

Dátum: 21.04.2006

Autor: Hašan Ľubomír

MPK: A63H 33/04

Značky: sústava, prvkov, stavebnicových

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané riešenie sústavy stavebnicových prvkov, ktoré majú základný prvok (1) vytvorený prírubou s vonkajšími stenami v tvare rovnostranného osemhranu. Na jeho hornej strane sú na menšej kružnici vytvorené stredové výstupky (12) a na väčšej kružnici v rohoch osemhranu obvodové výstupky (13). Na dolnej strane vytvorené spojovacie členy pozostávajú z valcovej steny (14) a spevňovacích rebier (15) s výrezmi (16) vytvorenými vo vrcholoch...

Zostava stavebnicových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3804

Dátum: 06.04.2004

Autor: Sojka Ján

MPK: A63H 33/08

Značky: zostava, stavebnicových, prvkov

Text:

...funkcii prepo ny ajeho odvesny sú tvorené rozperkami, ktorých dĺžkový rozmerje o stupeň nižší. Celný zárez na koncoch rozperky zabezpečuje dostatočne pevne ukotvenie rozperky v dierePrehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu. na ktorom znázorňuje obr. 1 nárys spojky s kruhovými priebežnými dierami obr. 2 pôdorys spojky s čiastočným rezom v mieste jednej z priebežných dier vytvorených v štvorcovej...

Jednoduchá sústava stavebnicových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3324

Dátum: 08.10.2002

Autor: Šandor Pavol

MPK: A63H 33/08

Značky: stavebnicových, jednoduchá, prvkov, sústava

Text:

...prvok platničkového tvaru s obvodovými spriahacími výstupkami a medzerami i vnútomými spriahacími otvormi- obr. 2 znázorňuje modelový vzor zostavenia sústavy stavebnicových prvkov tak, abypredstavovali jednotlivé možnosti variant usporiadania.Sústava stavebnicových prvkov pozostáva zo základných stavebnicových prvkov lpodľa obr. 1. Základný stavebnicový prvok l je zhotovený ako plastový výlisok v tvare platničky o hrúbke rovnej základnému...

Sústava stavebnicových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2807

Dátum: 12.03.2001

Autor: Hašan Ľubomír

MPK: A63H 33/08

Značky: stavebnicových, prvkov, sústava

Text:

...hĺbky výrezu je pritom väčšia ako veľkosť výšky stredových výstupkov. Jedným z odvodených prvkov je dvojvalcový kolmý prvok, pozostávajúci zo základného prvku, ku ktorému je v pomyslenom dotykovom mieste, akoby votknutý pod uhlom hlavných osi rovným 90 °, ďalší základný prvok a kde zadná časť votknutého prvku je doplnená o ďalší, akoby odrezok príruby tvaru základného prvku.Na homej strane takéhoto kolmého prvku je zhotovený modulový...

Súbor stavebnicových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280501

Dátum: 08.10.1997

Autor: Frederiksen Jesper Bo

MPK: A63H 33/08

Značky: prvkov, stavebnicových, súbor

Zhrnutie / Anotácia:

Súbor stavebnicových prvkov (1, 5, 9), z ktorých každý má telovú časť (4), je na svojej hornej strane (3) vybavený jedným spriahovacím výstupkom (2, 6) so vzájomnou pevnou modulovou vzdialenosťou a smerom dolu je vybavený doplnkovými spojovacími dielmi, ktoré sú schopné spojiť sa so spriahovacími výstupkami z uvedených prvkov. Prvky sú ešte vybavené jednou alebo viacerými rozperami, prebiehajúcimi od nich smerom dolu a uskutočnenými tak, že pri...

Spojka stĺpikov stavebnicových konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1569

Dátum: 06.08.1997

Autor: Mathia Štefan

MPK: F16S 3/08

Značky: stavebnicových, konštrukcií, stĺpikov, spojka

Text:

...na obr.13 je pohľad na časť veka so šikmými vybraniami, na obr.1 h je svorka spojky zovretáPríklad riešenia spojky stĺpikov stavebnicovýoh konštrukcií podľa obrázku 1, 2 a 3 má diely svorky 1 zvierajúce driekya hlavy skrutiek 3 zovreté samosvornými strmeňmi 2 narazený mi z boku na zošikmené Časti 11 dielov svorky 1.Podľa obrázku 6 a 7 sú drieky skrutiek 3 a diely svorky 1zovrcté vrchným samosvorným vekom 3 a do neho vsunutým spodnným...

Železničný prejazd zo stavebnicových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278070

Dátum: 06.12.1995

Autori: Čapek Josef, Vobořil Roman, Eisenreich Jan, Hanka Jaromír, Schejbal František

MPK: E01C 9/04

Značky: železničný, prvkov, prejazd, stavebnicových

Zhrnutie / Anotácia:

Prejazd, ktorého povrch lícuje s hornou úrovňou koľajníc, je zostavený z vnútorných stredových prvkov (1) a vonkajších stredových prvkov (3), na ktoré nadväzujú na obidve strany v smere koľajníc (9) vnútorné krajné prvky a vonkajšie ľavé a pravé prvky. Vnútorné krajné prvky sú ukončené na obidvoch stranách prejazdu ochranným dielom. Jednotlivé prvky sú zložené z roštu zostaveného z pozdĺžnych výstuží (14) a priečnych výstuží (15), na ktorom je...

Rozvod pracovného média stavebnicových upínacích sústav

Načítavanie...

Číslo patentu: 265329

Dátum: 13.10.1989

Autori: Práznovský Mikuláš, Tóth Imrich

MPK: B23Q 3/08

Značky: sústav, media, rozvod, upínacích, stavebnicových, pracovného

Text:

...Spojovacie výstupky ll, ako je to vidiet na obr. 1, sú tvorené sústavou šikmých valcových kolíkov/ spevnených v jednom zo stavebnicevých prvkov lg, napriklad lisovaním, lepením, závitovým spojením, zváraním a pod., vyčnívajú cich nad jeho deliacu plochu Ý.V druhom stavebnicovom prvku lg je vytvorená sústava prislúchajúcich vybraní 12 tak,aby sa výstupky ll dali do nich ľahko nasunút. Vybrania lg, 12 vyústujú do rozvodných kanálov pg, pp,...

Pomocné polohovacie zariadenie pre stavbu stavebnicových upínacích sústav

Načítavanie...

Číslo patentu: 259254

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kukučka Hieroným

MPK: B25H 1/04, B23Q 7/00

Značky: sústav, zariadenie, stavebnicových, stavbu, upínacích, polohovacie, pomocné

Text:

...upínacich základni.Na pripojených výkresoch je znázornená pomocné polohovacie zariadenie podľa vynálezu, kde na obr. 1 je znázornený narys príkladu použitia polohovacej dosky, na obr. 2 je pôdorys z obr. l, na obr. 3 je nárys príklładupoužitia polohovacej lišty a na obr. 4 je pôdorys z obr. 3.Pomocné polohovaciezariadenie pre stavbu stavebnicových upinacich sústav pozostáza z polohovacej dosky 1 D a polohovacej lišty 20. Polohovacia...

Súbor stavebnicových súčiastok pre stavbu rozoberateľných upínacích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246041

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kopernický Ivan, Klátik Jaroslav

MPK: B23Q 3/00

Značky: zariadení, súbor, stavebnicových, rozoberateľných, súčiastok, stavbu, upínacích

Text:

....rez rovinou I-I z obr. 1 a na obr. 3 je priestorovo znázornený spojovací kameň. Na obr. 1 je znázornenáskladba. spodnej stavebąnicovej súčiastky 1 D, hornej stavebnicovej súčiastky 20, ktoré sú spojené spojovacim kameňom 30. Horná Stavebnicové súčiastka 20 napr. v prevedeni ako uhlové teleso .má rue dosadacej ploche 212 vytvorenú T-drážku 21, ktoré má úpevňovacie plochy B 2 sklonené, pričom je T-duräžka 21 rovnob-ežná s dosadacou plochou...

Ochranná nátěrová hmota pro kovové skelety stavebnicových prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246642

Dátum: 16.11.1987

Autor: Formánek Leopold

MPK: C09D 3/38, C09D 3/64, C09D 3/24...

Značky: skelety, prvků, ochranná, hmota, kovové, nátěrová, stavebnicových

Text:

...kovová skelety stavebnioovych prvků hygienických zařízení, zejména bytového jádra a sanitární bunky je, že vzájomná nejvyhodnlji určený poměr obou složek alkyd-chlorkssičuku a koloidního roztoku asraltu v pomáru 2 z 1 nebo 3, 1 a dále 4 t 1 až 5 z l umožnuje vytvořit spektrum různých stupňů odolnosti nanesené ochranné vrstvy na kovovém ekeletu proti mechanickému polkozaní blhem montáže,nanipulsce a při instalaci na stavbách.Príklad ochranná...

Zařízení pro spojování a rozpojování stavebnicových dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246968

Dátum: 15.10.1987

Autor: Beneš Zdenik

MPK: H05K 5/02

Značky: dílů, rozpojování, stavebnicových, zařízení, spojování

Text:

...dílu § je připevněn západkový zámek Ě, opatřený dvěma pružnými západkami § 11, a a úohytnými zuby al a EQ, určený pro spojení s ůchytkou 1 L pružné západky na noeném dílu A. Dále je plocha přípojné části §z připojovaného dílu ě opatřena prvním dutým elaatickým, prvkom 22 a druhým elasticlgým těsnicín prvkem § 6. V dutině prvního elaatického prvku §§ je umístěn první pružný kontakt § 51 elektrotechnického zařízení,umí stěného v připojovnnám...

Uspořádání stavebnicových jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237166

Dátum: 01.10.1987

Autor: Jagoš František

MPK: H05K 5/00

Značky: jednotek, stavebnicových, uspořádání

Zhrnutie / Anotácia:

Uspořádání stavebnicových jednotek ve tvaru koster, skříní, stojanů a stolů s použitím stavebnicových profilů, především profilů s drážkami tvaru omega řeší problém jednoduchého, rychlého a naprosto spolehlivého mechanického spojení jednotlivých spojovacích výztužných profilů a těchto profilů s ostatními částmi stavebnicových jednotek. Podstata vynálezu spočívá v tom, že spojovací výztužné profily stavebnicových jednotek určené pro vzájemné...

Súbor stavebnicových elementov, najmä prípravkov pre upínanie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241252

Dátum: 01.09.1987

Autori: Svatý Vladimír, Prášil Vladimír

MPK: B23Q 3/06

Značky: súbor, obrobkov, prípravkov, najmä, upínanie, stavebnicových, elementov

Text:

...upinacieho otvoru głł uetavovacieho telesa głg kvádrovitáho typu je vložená upinacia ekrutka ggg, ktorá je známym spôsobom spojená eo základom ggg napr. pomocou T-matice ggg,pričom voľný koniec upinacej skrutky ggg zasahuje do horného vybranie głłfustavovacieho telesa głg. Na voľný koniec upinacej skrutky ggg je naekrutkovaná spojovacie matice ggg zaeahujúca do spodného vybrania głgł nadetavbováho ustevovacieho telesa głg uhlováho typu. Do...

Súprava stavebnicových prvkov vrtacích prípravkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252040

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kukučka Hieroným

MPK: B23B 47/28

Značky: vrtacích, prvkov, stavebnicových, súprava, prípravkov

Text:

...puzdra, prípadne pre sklopnú čelusť 20, polohovacia plochu 214 pre príložku 70 a vymedzovaciu vložku 80.Pri stavbe vŕtacieho prípravku se vychádza z presných ustavovacich plôch upínacej dosky 180, pomocou príložných pier 80, príložiek 70, vymedzovacích vložiek 80 a vodiacich vložiek 130. Stojan 1.0 uložený svojou dolnou základnou plochou 15 na upínacej doske 180 je polohovaný jednak vodiacou vložkou 138 umiestnenou v polohovacej...

Východzí element polohovania prvkov, predovšetkým stavebnicových upínacích sústav

Načítavanie...

Číslo patentu: 220862

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kukučka Hieroným, Cabadaj Ján

Značky: sústav, upínacích, prvkov, predovšetkým, východzí, polohovania, stavebnicových, element

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši východzí element polohovania prvkov, predovšetkým stavebnicových upínacích sústav spevnený v drážke vymedzením vôle. Podstata vynálezu spočíva v tom, že východzí element polohovania prvkov je tvorený klinom a klinovým sedlom, ktoré sú voči sebe posúvateľné kotviacou skrutkou nachádzajúcou sa v otvore pre kotviacu skrutku, respektívne v T-matici, čím sa mení šírka pera, pričom je na ňom polohovacia plocha pre polohovanie prvkov a...

Zapojení zejména pro řízení automatického cyklu stavebnicových obráběcích center s automatickým otočným stolem a několika pracovními jednotkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 217766

Dátum: 15.08.1984

Autori: Smíšek Josef, Dráždil Josef

Značky: stavebnicových, zapojení, stolem, řízení, otočným, cyklu, automatického, zejména, pracovními, automatickým, obráběcích, několika, center, jednotkami

Zhrnutie / Anotácia:

Na ovládací prvky obráběcího centra jsou napojena krokovací zařízení, na něž navazují jednotlivé řádky maticové paměti, která je programovatelná a na jejíž jeden sloupec je připojen blok porovnávacích obvodů pro vyhodnocení polohy otočného stolu. Na něj navazuje blok porovnávacích obvodů pro start otáčení otočného stolu. Na něj navazuje blok logických obvodů pro řízení cyklu otočného stolu, který je spojen jednak zpětnou vazbou s automatickým...

Stavebnicové zapojení pro bezkontaktní řízení pracovních cyklů, zejména jednoúčelových stavebnicových obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213874

Dátum: 01.05.1984

Autori: Smíšek Josef, Halouska Jaroslav, Steklý Miroslav, Kessner Karel

Značky: řízení, bezkontaktní, strojů, jednoúčelových, cyklu, pracovních, obráběcích, zapojení, stavebnicových, zejména, stavebnicové

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicové zapojení pro bezkontaktní řízení pracovních cyklů, zejména jednoúčelových stavebnicových obráběcích strojů, jejichž všechny aktivní uzly jsou napojeny na shodně propojené bloky vstupních obvodů, časovačů, operačních a programovatelných pamětí a výstupních spínačů, vyznačující se tím, že pomocný uzel (E), pro řízení pracovního cyklu stroje (l) je připojen na blok (7) vstupních a porovnávacích obvodů, na jehož vstup navazují výstupy...